Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 09-08-1905"

See other formats


<>n:, tiiEL SIDNEY, WEDNESDAY, AUGUST 9, IMS. fmm 14. •JJliw/.r ietUU WW! auHA- 

at rwnci hum™, 

■aawowiH. »an»Uni ufan Ihc 
ITl tllllll«!«»0 l»t Brlli«k "or PI.™ — ntldr, HT),i :r,L™;:iT m Jt.rifll^Hi tiy ij L[ frtt]«. ■^MM t> Hortum KiirH, <« IB* Tn- 

' Port ArtSurJ WUI »• Wm* 

iMiitiMtvinrj rotten ni 

t DUBpltrctl BlU Ml >M tbi 1IUI4 
gmu lUihgiltlM tan hwil1)r 1b- ' I alia, Mu (MB Kn« 
to Aral tulBP. 

I mu 01 oennuHBC (0 tk« cram 

_pat>n am riaoi > 

I vlut [In tnn<HniHt •( Oi MM 
mill tt'oim tmiji M "> *k» 

I jnar trjl] rqui Ibftt ot IISI. I LHUIlllTC JtBontlr tBO HSOltUr 
■la^ |t»Ve FtpllOI te ■ BUBbtT Of »t< 
btfOHl^d VI Lb lb* HOrkl OOBBlNlOP, 
I pt4ted t^t fApOTV Ml*i1U 10 Id' 
t hwft auBlnsd \J IM tecntarr 
n^aiifjm ware ■lino*! polelr bdABMiI 
^ertik'i idMUitnUn. 

It dirk, ii4 Ci 

^rnHnct bofawdpi fflp iilp ti i ' n>t*r- 
> • ogrrebBfulm 4C ^ biib (»• 
t 111 coDvmM uldlflto* IDIo Ini- 
^ l«tB«o. 

_^r^ IbAl twt twneoi wbo lua Kp- 
l^tbc CDi]v?nlaa 4f Ariwaii ItiaKi HJ4 
' for whfia tiia lud wit liui 

apamioD. 

pild o itFco iuqt or nosAr lo cnoicasR -- Vi- right. lUTiT UHOTAV4 r^iiJ'hLi liE>i*>a.. 13 

o^\i?}iiiBMnn..:.i.\iM. 9 

5B« t^lllBA.... [btpC 0 1 pjit. S P.v- 

ipPtn If ^Ul. I* guRN^. PHiupf^ Ji^ €1^^ xin>.« _ AflLlmPrirlM mlL^ bf Two Tmfm. 
r MX If. 
lu AlMiZlll^ IQtKlraTArr MAIL ATRAMRmPip 

TO LONlKJi! AND CONTINET(T, 
lor. ubJw. U Small jk]«B - 

third CliA 

hJEHq Itetivn Tlr^Blf 

T£4H, 

■OUMfl TBK WO BID, cJHf, wjtk u,^*..bl>la [-or TWO UIH ^ ^/^m Aim. VHHt i*riM pi mi imtm '■■-n.u 

a« iJVi^. J nnwyttt. ylw. k. taw noU ltgiiir~^ ttA • wbdo 
•mn It IkA tH ■!» InM lil IJodl ml ti* ndli 
M4 tM DpalllM tl t^ri*f . csKm Dv, or K4;„ ui, *■>■••« E. I M B. 
MVH B>I WW f H 

:uUr tfM t* ^ tH- k Vi Vlmmu) ITOtti: 

.HMi W. WUtE« fiir DOD- 

iV. kL Villi hp* a.rr*4t*ii Uurhui. 

I Lb.n lociJ C«im, rrmiiDiled. 

I Vnir iJKd B*rniin| Hiwhiiii, -wbo 

I ¥lit «<«iitiirl4| Triti W. N. Wll- 
■r K HlACllqa. wvJ-B "breuRht tn- 

§1^. tenUen, In iddn^OlCC r*FIHn 
' o«ir«r«iiDB yeitvrdar. «I4 tbi 

b ih ttttt' M tur '''««i^:tii'<'^ 

t. nMarti. »u Of 1^* MwtU CMr Ht- 

~l ■ rtruH, Hti that all IbaiV W^a 
UimrM llocl* -nn iatlihd. 
llM CKt OhiacII U ^Klfili&t iplnit ttad 
~ i ID 4tL4|ilii.k an cilcUlD Jigbl ■latlon 

«tU jbU Htw BHtb WiOM tar Ub| 

tft Wh IhW^ ip^iiii M y : it' m-Jtrnk 
t5f ^ fli(imt>i»rjrtii >* nm'^ 

lOnftMtaUM kdWkr *lii 

|i wtif iiiBi a pflmatac*- ot urulmn 
■t «f nJliu4l l> if( i^nt rrom tba 
f itflf lot td Irdiier r!i«niiBaHon. 

rinm tfe* l^nel Dfuia^r H^^urlbo 
■ iU*ga4 DVTdfnri m tM< Mew 

■ *iilRt« wac bumtd Bid tour pi^ilTe* 

Ij^dloi Ui artllBBta raCfllTfd tr llr 
FnffM!. It,* i-ort AiBUiLa^Kftlioorlt* 

- CoTrrtJMut is Snitb Aiiftralla 

II d»rcAllDr Mr. Catl t«r tiff Chalr- 

P V 11 fain, 

|;>i_«iBe »KLii ibii tb« lveB4i£K:tt»:lfirtv^ 

It f fciEnHbirlTa Imai tu* | 

t^i>\-T til wl]| lAcludd ibo an- 

•loC iAn^-..E ij,i.iJ- ti. 
f TetEII *'i*ijnbiBi|[in toak triSnnam ail 
vun jiii^idirp ua Om Irti for 

IJ[^9»54B» Tt\n%» for ibi CvnmanvHllh 

tj5l'!"i"" ni-JirninfilallTm mt?rdav 
^'M BtiQBllr dnadvlnvf^l br OupomiUQu 

r^ibrt ll to b« Mi* to LlE*r th* piavt- 
"^»F ■ dlvrrlhiliiBtlDi, iH^tnirecD pallLkal 

Cfiflrt resTrrtar OTt*nA 4«Nll«Ut ta 

I ^ '■^ ^" i^^BpuUd iiMin «ruMjM^ I 
iv i dnitr citiB ibe onrt sHmtf i|« 
W?|*«i«Ba"r IB pi? ^tfni«Di [i]« fiiu 

tt^J™'*" Slplnmbtr 1. libi, w\lb i an 
^^J^tJP^ Warfl airi ]g« bap«* v^rplcai 

« inutt 13 biDiiElii. 
^ (kt LfiililiLLra Aiwn^lr ^itvrii.r tb* 

li,*"" "= •irai* M tu Wivtan Aiu- 
mi Didiiiiisa ai^Dit ibt Aibiiniin 
i*ud bivft ralufnfld to von. 

■A »i(l loruut ti lit witiif f«. * 

•m* Binbii tt tnuutUH 
■b4n Bukit raiiiidir, prkoi 

MM BlutHH HI nitrlotid 
w nil. . i>.tla L^l«, li.?. 

r ib. Budv. j.>ou»™i*« g™^ b™» ABS aKULIN'Q SOUS. JK(5( kh'puh 

Hill . nr. Li iut«4iB(M . 

VAMI/L'IB LtWVA 

UK. iMKmiian 

KTIIILE UK ITQM 

but'. US UAL MRbj). . Vdnlr Ma» 
^ok Cllfldiir 
rrnrftln* Kdi 
bMb CiinwQ 

Ctrtir, fljn.^ rflSSBfT.i C™ir., mM Flak 

* Bl.* n-li™ ri«k 

CTi\Ttl.1*TT»: (lll.lKlUflT .. hlii.ll I'Hifc, Vi»J^ flp. 
KIL'- llli WitTf\^.> llrlllidiiLJti'l, i^ubImt 

kar III tl« tuu, an, fm Tim. 

X imr lb. Ma fn Hi in> torM, or put 

taijd hi iHJh Wt M EUtfaii* Rim. 

II ll'" ""*»*f yiiii^ ^ ilrr |k»ttL i?«<i1l*et 4IHh 

Fri'n. di U..T"t.ni'i^r.(. f^lLnir HJOJIOIIIUIIE, AHE. 

i^jiji, r'iir;iii;iri.F:, ivLtfXSii, fluiu.ir, MStL 

pi MlUT AAIU, «ill lie ^l^umd HMlbi^ M b.- Al'tLAIDiC 

TViH^LlflBmg It' 

P4it nrki 
Tuiutaiiipjfiv 

rtiiTii. fWiiiUi, 

I»l = Vll£A TlDXf.... 

AUilTkAl.ltS.. Vima,. IMt... i'lif 

1 trWl <I. T, t lit*. 
DLL'S ASCBOB UHS, 
r« (wrmiigrclmwtii, p>4 innmui, 

tia lICUIUtlWtB iwd A1HU.U0B. ■t WOi UM mil liin mtait 

wd tttifii — _ n All H I'AU: . . . . , 4 lAii'^I* L' C ^btnjwu. . 
WlLCAKNli..,.. ltt!«M. (t, Llbfi^ki. 
CimnHO .......IriiiM^lliaT.. 1*1. 17 

piliitcd Ukbifi lb itH Tndd. 

nilllli l.'L.l^ r.Uu llEnI villi mrj (ntnfifrt. 
PA](|:S.-L^>MiUS-l.Jrtt liblWlJL 17;kJ (.1*** 

leie. xih, 

yATAL «Dd CAFrrOH'^f'PlM IUm. ^ 
Ii^whT iSlni^yr'p**' C'"** 0aiNA XAVKtU'ION UUUfAyY, LTD 

UJWBT rABEB AND rBUaBX* Id 
lAMBOANtlJI, MANIU, [£INA,: AXD 

J. WAS, 

rlfl 

gimituini reait, ravmBtir ntin. 

HiA 

FORT DAKWIX. 
uwuT^^IUat IM ib ^fmw'i 

Whkmi, hmivim iiFlaw uwu. cam 

oiit n««iiJ wltM» n*f Ipm ■* ■••««•#• —a. 

" NEW ZRALAHn. 

F« iirCILAKD^OIWmSNE. XAtlEII, 
TQ.S. I.mjLLTLI>, LIL.VEDIJ 
ublsgna— 

iii>A]iiA, wEnvrJOAt. iuruii in. 

■OICIIIA, WHUhKiHIA), Ji. nam. .- 

fof mbjiit omecT- ^ 

iioBAar-Atir^ ij, 15. 
Fof uiTKLTaftos. Tti a>t.:<^ , 

W^KATlrV, ykltlW, AUflUt ll, it It B.BI.; ud 
AlUlut so, !4cplHabcff A, 
rnqn T.Ar\l kAn>S.-AiP«Utt IT, PJ, IhtfttrnkHT U. 
rit tHUXll. BEVSSHPBT, (VKKUI, ■»! »rA.V. 

•mi wufi. 

SOUTH PiA WI.ASM, 

^Li MwKr. 

^ AuiriiiL n. 
fwr tin &mMX^ (fuTi And ttfn1a>. 
VAVlu.M, TQ'UAV. ui;i»t13iDAV. 

BABTEBN TmIfIO EBBnOB. 

TAUm and PA HAfnvoA - 

HAlinCTO IFrori Anc-klArdl. TnrapATf, . 

Iw Bi. G«iiu.rtinr lEeiinn rr^ l^oiwf— MO. CAluIfl 
■miA, WEPiimnAV. A"r" |P"lt1 l"il'tiLA» 

' LtKJirOWi 

Tn TT,W IXILAMU tt>itl-^ via IinBllIT ild I TUURHIA V a- 
&LTTP-. I IhAND 

irO\(NH'AI. Tn-nAY. TKDitSHt^AT, U i t.n. 

It. I'- - OCKAiriO I A. AXD A. 

OOUPAire. LIKE. 
Tu IHUAU ru.U D« WABUiianHi. 

TO LOKDOX, VJA KAN XEA.^J CISCO 

trnr Hon oocuopoltfav cm aw aip^u). 
m rAVwnm immrtTBC-vCiUJi i^™- 
OBUr nummH jAKW » unMini. 

WCOMION to' AMRICA. 

JO oaw DEL1C}1ITF'l.x liUI.IPA'V THIP 

InunHH TIATTUJNU jmiJ iiona EiP"M«t» 
Pi»fcT CI.AU1I ALL '.lis trm;. „ 
m HAonncinr vitw Tin!i.H;iii« 

B.M,». BilSBHA, 6201) TONS, 

■AAA UDNDAV, I pjB.. Auaurr si. 
■SS™*!.^^™ irln Lam to iipcvun 

M tr app tltM, lMm ^HMM'M 

f AILAUit:. Tl CBDiT. 4 pm . 

ItlLOOUHNE, 1 AofiM. 10. HATAEh oAreroffif. pr.TUfntTff, uanxBf. 

r.iE.LlVCj AT >irK^I AHTUt. 

fifQl'LAtL THIlKK-Wrfc;ltL.V AHfTOK 
DiM-hij fLB^ it I>ilfl4a. Whlrf. hlHB. .11- " _ ^ 

tmii-ii^B, fi^itib ALU.... £11 n od Id at m 

<Jt:>c aa'i K^nr, horr JJt iff ^It 1^ ■* *** *^ 

R^iE'MtTlIK wOKLIi TFTEETB tnn 

TE-rEuii-Lij.iHaH .1^1 r^»uuoD\l_. _ 

■UtHlirO. PtiQiiliLfilj. Tiiua-LiLild, 
lion, 

LUGCAQi: r^xjHi^^] icfily t^n i^y i^E3li«r 

IJU^ETV inbd OOMrANf. UlPltsd, 

A(,iil4 ii l^rlnUa. iij. Tiiua-LiLild, ate., «■ iptukc*- (wHJiiMiL tf*»J]lr-r™-iitjH ^uirk tttk Enra 

Tvl»Hv miA-tn Hail 

FltmiC TD HAIL iW ILlh AClJllST, _. .... 
ULSiv, iit:DU, AtHlc «Bd IPUXViq TO ] 

FAa£ll: Lkprimn ^a tntrtata, Cl4 tii I* jM- 

liH TEirk, i^muK, Me> tst 3a iBd t* JM il 

DWLT OKV. (TLAS OT ADQpKKQDATWN. 

Fu&phlcML nirac-tubti^ "rf alj irthn i 

^Idtlph 
[pT^fKlAftlfi nolvd^nar * _ 
l>.^MKT¥ ari PU,. liiaitw^ * graf t ALL CTtiAlUf fj^lul (iiw^ "^To 
■UwiTHr Tni« hp r^wkrod tn diirllrf t« to ibc tudtr- 

AfrhL, will alErnd it DAl^fTV'P WiJ Alir, WTI^'l 
rrHliU, V-L^ IMHb T^>-|lAV ID vljurt Jilt ftuLnil 
fliLiLSi.'. 

n.'i^I.HlKTT avi m.. LU., Affnii, Vi'iTir1:4T i]iil Ktlicr I IrniifiiliKta 

WOI.E^i^4:<'N4>. W rtJEO.U.H-tVEl 

TLii-rfjf, E ■ " fiitiv. II fi.ni 

UliAIMJ^nA. lnTEiiAS M BAVi 

?ri:iiUUKX. ^H, fiifM. fd>Mrp » 

BEHM. tafA. TW 

DM «al4m 

Thi bffC khd Mfm tfihto-dBta 
AtMfniluiri indlfw In Ehc 
Butri, m/lTlaf dm iBd •f—d 

Impirrf |..in luvilcJ. EitIj biV^" 
W.ilIlHlLtlX !p.lTUiai>T, KfiHB, IhL AlbMn^ TaiDiittv, ll> B.nLj i.lL Hh, U«- -- 
I KohMAVPOS ^ (TfiuAlpplBf ndiU/ nnuT p*^ 
■nuty TuiDjbr |V4^ .jlHD A. KAIL UMW*' 
lUiruLul... 
EiifUir 
EAaru— ... w. a. ■•unui.'iM Atm, 

p. T. UUB lUtii ppn. 

U. KJlVk:LL...IttLli 
. a. ItcAICTllTtt^ KUI^. *lpT*r*.t. nun 

cuiu niH Aij. rom iKcnVE 

■EttJU TlU'lfini iVJULAAUT^ 

u mikittin iLA ooiuui 

,^WU UH trPUClTiOII. iuttoi iftrtr JWMCt w TOUT, YOLK 
vein, ram hur 

im liJ Hi.lL ■> "W*!!/ tL^t " 

•iirH i!n rAnofl. 
Wd in irnJinc ir 
Elw tMpll7 i^ Mtrmocn'* i.m'scK ii apd miti. h od, 

ta HplJimi. 

POp't'ATAiaDrE. 

MTTBDOCH* IN PABK-HT,, 
1 TKi sonD fftn tn> |VP»Ti 'AMT ASNOUSCBUEJTT, IT TOi? pppnrtrtE ?ai[w wiois, 
HVTTAprii. pnvrr Gonpfl. rT-Tn-n^n 
KPItt, HAQtUKHI, i>d ITAHOXPRT. 

no voir rvjt TO cAi.t. aha rarecT ' WMM.'I I WIW mw^W<i»W*i: 
.... nDfOixpyt'i uun to msopi. 

bja"s >i.>-a.ga ss^ Wli't 1^ 
Mt.TAEJtJS. 
Mtt. Imp tuUlin^^^ MM- «.tniiM> 

ItAMBIOLLBM, AKHTSRtlAU, AND 
HAltm'AU, 

ort° i"*>d «»'lMiiW'pM--*i<i>ii«'1|iife.™ 

thuiiMtl. B.Ij, 

Aii:oi»oaATnnr tm mcc. 

Viif nti^t R*Ih »wI tBfmUa ii«lr 

CUIBItAli AOEhCl^, 
qEK*|AVAtraiT»ALEAS VTEAWinF CO. 

OPDL'Kti' « f>'l .LIUVi I U FHE . 

TiJjM^ii:L>»i:^i iriuvr. »« ifJUIam-Bl. 

LtKCM. 

mmmJk% HuimtLv iEB.Tsca LAND, 

VIA PIKPAK AUn ClAI'ltnniS. 
CmmU tUM inllaut w 

Etair SKAii^Ain}, 

Fv AUCEr.ASm, QAQaKP. KAPm, wium^ 
IViN, LVTTKLroB. .11.1 bl'MKliU [ImtUvlK 

yiCTfilllA, TtllR DAT, WXD.YEHDAY, son. 
aLALAAalA. VIKDSiHllAF, AL<]Un IPL M*. 

'^p.'Sr5SAV'a^ffi3fcBBB^S5* 

viiueu, ■ATOM*f >_!L J . ii 'liip.t. mum 
TmCAKlA, not Til (»!■ .sOli^ JtA. 

T. U. JAtTlSUJ^^ I 

WlaitBM Whfcrrw- V,Tfcrt W li irf. 
KgCLIfAlEitl^L H dTE ^H SA% IU.mr)S (.OMI-AJfTn 
T.lJ.— I'riim ll*rli*1 W|jif, f,-r Hi.irtlumi PnrU, 
Wmhrr Blul (hi Ebtr 1 ']iYi»niHin m^r'^ E'Krmtltjnir, 
MlfXLnAHItULilt H.H. PETmilOniM i;il. KrL., 1 ilTH. 
E.LE.AtM IdldA, bATf *!*^ :' HAV, t 1 VE>E PTVpH. 
!JF:E.L[f:K?f.— K.rt l"ETl-:WfJfH»iH liM. M..nd-iT. * IMH. 
T>|i iqU-wiTTA aivA l^iMlli fViUJ^t H.S. r-j., L^l., 

tK>y'F A hAiiSm It niTtfMiFQUBb— tx wi^ if 
-"IH'iiifftil , H. flijp. tiMM. 

nivKii,-ft.fll iniwrtirriH |l^iK■ ffOft TSK KIKKO vin hrtaf |wi jattarfeA bI aBQr *Ur HrlBf _ mam ■■BJtfTMIttMiBOJ inaHniH «lwt to 
bm H motl^rr "tkbtt Ik Iht MINDg 

wMM.u#..l;£^v1lv^iS7 flirt 1 __ 
Pdt f4lbn ef ihxH f^ui fn]|^ rmtbM tha 

aiJnfiUnp tl li] faLlnw Uh]- EJtAMFLK fur Ijwt fjfil iB 
I'KltiihN In Eli» A-Hntum who Hl'MIW RlH ML^i- 
KTASl t: In*^'*!! fif JUUICKtiritfiT ]]TVmTTIfy tv. 

To KAVK ILblRCTUAUpY f«J Riutt |f1C|ib TuLIV 
VO^rJY, St'T^Ilt ii wrEE. [?n44 Iba mbI PCI^ 
Wt T |-M%, 1^ Uiiki: U4>SRV vou Smtl dH 

ri>L' HAYi;. Am jrw rwr nf fxpewllUm maam ab 

■ JAW *rf *rjllli. • 
tiLMTlLCl I'LAJt bl 4i»*41nf -(4 ^ Hipll'^ 
maaptlH ^ rnltn Tair ofdVjWia Uja ll *iJ T^. kEnaLL Htuuinirh. Bnlirifkhm la tti« lnllvw- 
— i-fir: IT'li^fnpB, Tha Elr>hwn, 

' fti,v. fink. Wa-i. Mi.-. Vliliii 
KLji4l_ ritli. miltiv lEtii-k ViJLh Eh 

llulinr, IKivmI, 
Blwck, SB Wbcp wdda . ■iiLsinpftp JOlTp led, B lH«Bt whlB h tld j± 
TRnr PBRTTT NOVRLTT 

Kn^nklHwl ka Um "Hrndnla " 
E-n WkiUr. CrAm, TiwA. flklTi ]|«1E4i1 r[i[M, ' CraiDi Hk}, tl«lltatn|i& XbE Bluiue LrlttlH. ^ K ^^gi»iP^ jbi, war p» » Tln«.ti«i lo BitvAd^ npm.) 
^■■S AUSTKAIiIA. 

rHEMAsHi'niitBCT. 

Ttfnra CAHO rg* mciH ini mnru-wcRiiii!! 
H.B. UKMtvillSA, UM TONS raw ffilTwRAfc, UIMIIJKT, 

11I1IM0*!. AIMa* Hi 

incitL AfWMmnnims nn nscx. 

Pw bdl pinlfylui .IT^ l> 

BlltSfl, lUlLP, lul CO., Ud.. Amb, 

lu [iirrditi^ivft. aTDSBY TO HJMGAPOSH. DAVn* JOSfllS AST) OOMPAKY, tVHiAialrEH an n^pnied ta PAlB ENTaOEB a| 

l^e BilVkcr ItJll AuC be ri^iiPiMililt br BilJ loB 
t>t:v ^ rCMlFI»rtixJ h> ^llJtoil^ ElJri WFltlun ■OKTHLT navin na POflT DAhWpr, JAV.l 
Pf/jrm, ud blTLH RAffT IVDIQI, trufNipBlw at ounoii^jKPi 

AlU4C~n^J I 
vsaa'wnn%Mii wtm h^^fi mmimrar.] ark 

hkr Oenml ArwiMgc fivaim uJ wIh ar* (ItidFdtM 
ihkl llHilr auRn dhiuM lae h4 ffHrt]! Jb A4tint' 
ItmJII. u -C3>l^irip in ra«|irvt l\trtf*if, aif 1W|M-^I''1 
hicmJaK f.srtLi-NU^ t<1. itm* EA i1l« iMnipnJm'J 
fi^^pwIlA^ t[iiEfc»_jL_('j(i*, _iiyi*(i*f ilip jviTum-. 
gfiiP aMbV PAipMiiil, nuk^ y&f ' 

SWlEM TO^ flllfllUli 

iHn Apfflarffaf M 
, >l Fdi. « wtasR, ITi 

rE4Iin|>Y anil OOt, ■^Pl, ^q^r aH fwtpfnnl, Inalilhd ki tir^t. 

" ■ -^fvat. MilUat BVaia* but ctiBlat Lb BUtal Ckmi tank cktalli. 
Ttatfc tft ri m trtrntmrn yriiy 
LAlriUfl'JIlUt an alwi cmwdad 

wlili Ibe fnibUt; 

vbt tapllni la LAMCTTCH. 
AFm on o'r.ux.it inmnHUTH. 
mtr W l^uvrnw Wai bH MfcL|H)KllVR 
AI^E,LAIhK 

ilMiXY rrcii^'LALiM-lflm^Jl— Adffr m, 1^ tIL IT, 

B. idt m ilKLFOrilNR ASH ^RELOXG WHT *i>d , 

T UBi'ilUBtlr-lbLtc-*-, Kbiliw 

IIDCLUXR naOnUU ahil Lirli.^ LIihEEhI, 
.VUEliAinK 
Tm^^I'PEu tar 
I'l^n ["Jrtt, 

J. HtiSlAVTLE 
III ^HEiKV, 

E'lJHTH, 
U.k.U.ALDTOy> FAKU AVD 
Fnr |>«niejlin 
Uf WAIT, ^ iAn'Hr>A7f, At'onvriL 

■KANOWNAp 
WEDNg^Air. Aw. H 1 p.m 

'APT, Ltd. pppgrANR, 

v^ki-iiuiE'H'air. 
^ul^^».^n>:Hft. 
4.i.^ik.fr.iM:. 
KtRJIillAMri^lP, 

I1A(KAY, 

Plvrf I'l^ La 

CAJUii: ADBLAlt* 

DOKPAirV, UMIKD. cnitCtJlW trlEh t.. VOM:a[.4 
BE llflWtinw. 
iAvmTAjtta Aye ruionn. IAUHjS PiSPAflK.TltlUm) . 

' I «Ai plu ouit brtniiu (iw 

* ' I lo p441tlA H'b lilkt h* fTiu la Br *^ 

]r<.ti*]] Eiaif >TiLir toUl 

trilh Of nEMic>«L u plate. bi 

Hihvr, am va tmimi* i>>al 
ttry.f,^ i[Avii:uji:i> ceeupant, unit**. 

An aail WoiUirr rj-mLictlai-. 

kimuuNii ■ - -' - ■ 

VAi'LEiLAY I ,» PM- to- . 

UnU-hEmi. 

flS*H. niKlfn', an J n>.p 
■TPW -inrt, 
W. nd Ah M^ARTUTk, LtTLp UTfeilL Tn SUVA 4ff|l 

R tf.H. anTTlE AlTITIlAt.. ANi Tj-jut, Cl, «rH rii-^uLf-bMl 4fi 
ft.^TTRJUV. ETiTi .Mticiir, |tn>m|ii]7 wi 'S^.ifi. 

' ' •' " - i^m Aif! .,f «lE- 

-•■^l and JW' 


Ity t7[ UnlEng. miiwf, 1 p-bi. 

— iifiu^ Ti>-iiaanxF*i 

rMM pyPKiiiT lltUUI'tNI 
AnsMJUE 
aLUIFII 

PBUUKTIA (iBfl 
utmi^ S uik 1 1 HKEEaoauti jvwAMmf cnofPAxr. rfMJfi WBwciiiPrLE AVb turNtni mjvu 

X VTKAlUEtEE' (TEWEi-ANY. LlmJUiiJ, 

PARIiltlTU AN|E FUOIt ^L*C\atW.:- 

IMltall. BtlJE^ItA-llK. .31 tkl mrh wjj', 
■ ~ Er E*ert > ifAirj 

... lw»Td. HiJ I'iiif* i.jk FU'll iiwIb r»re. 
uid l AEiiio pifiiAHKn KTciim.r 
. ^ . I> TO KKHTfiAHTi.K mn^i-m nYHl^S n.\Vi -<Vniiba, IhtiinlVd 1^ 

TniAEr UaV. -r«nnba, ^iiuEriir. H a,1*t. 

<AHr-H lEAItlU^EllI aTMl HWUXMKAA.-IWJpi, 

"niiirwlwj'. H ji.iii, 
Ttt l:tl> BIVriH. iVuriM. E^^UTiiH-, Vd anm. 
ATnfirMf. 141 nw!ir!'*E.VT:!i, T^VIflh and Ltd 
I'afvA -i Ei.in.. f"Mi'«nriT* '1 1 rn 

unnrvA mkr-i r. cfKiiiiiM-ii-.tLEtv, Rn^ nigrpit^r, 

' ^ t'.rrt. VI AHEE'^CA. TIEI'IL'^ri IV, VHk lllllt., J ban 
' |E1^ pi|^ WT-:<^ ^tWtlEi. AMH Ab pi'blfa''4)i Wlafa' l^ia. 
T^\M imm tra tUfcg i^M p t ht tM fllM of 

wijrt ll* luma d^' 
He Ji. Ibi« cmti 

E'alntiiw rtllEiH, AnmEpLi I jlqrBli EEvih febd tiuMi la AiWlnllL Kim AttDitistii app, atA<:iE pum. 
DMJuncd by ii7i 

_ ... vaaa l» tE> lu-ti . 

All eIubm Eri Urn HaiBmllv r^E^ iJt To Mfflll tkfdiMtl Mr ViHMltotB Durvninfal Ib i 

I.?*. ■ ^5^Jfl 

tnm. m Hn ielBM. 1 mkvK iLa IrI 

mVBEa, ^ ' ~ 

M (imltaHp 

Ml **— rlr JN* 

w^. ■ QEd Mat- 
ilr Vi \±K 
E.'ri, 
I J, ? i. 

H SiTr-Prt, ^, ll, 
Nij, IJ rriH, I. EJb 
Nu. •! Sri'in, b^, 

an MuniLi>bi;E I ^1,11 'LiH 

31 ll|il|il4VL^r'i 'liUt Tl 

« MElhJfiPiiti'ri ^Jlli Tl .. _. 

it HaUilPWB'a Tff bnluL PlHtm,- iiidt4«Ut«- .1 
IS du.. jrtkiriiw'^^fft^li^ ^ . ■wlli ftat bt^—^ , 

dn. IN^^'R tuu fltif JM*' 

SbBtfln'* Htuan^ bnr Jlrk% t * ■ 
t t ^ ^li 

Ni. 1 ,w«.*PP., 

14 tlnr, Jj|nAl9M ml ftlEJlif* 

a dia. JrtllElnf'l lit ^^k« I'rEmi ^ 

eliii. Jniiiiuii ^», J'l Still* Trim- 

^4 lltin F]nitilM-n' l^iil i'lil/ !bb 1 , b , b 4 t 
13 Itn MMiAlwn'i Idiub Tonm Huh 

I'lanrv - ,H..> Hi I 0 

« IIb UdlUaHHt't IdEbh Tntwui MmM 

t'\*m 1 • 

an Lumru UlurtiK iiitil 1i*Eiii'i Annffva 

Ai-ri, thu^-rrtil ^l^liU ) t 

A lire, CftHLnn* .S^s El AmrffKu AxH 4 I 

S dr^H CJxiUkDB' >n, f AlDrrkWR AA4, P 

t lU P^B Kb. I Lull KtriKH i, f Ip 

a diA No. i Br.E^ Awi I: P 

11 ibd. ^a. t Hi'Dib Alct ., t t 

1 Ha. A BiHH-lt Am *- P 

a din. l.IlT'. l^.iLl.li. nil ARn., .. 1 1 

» Wu4 pM lUlhrnr.ii'^ i-iui lilMLlLJcnE 0 ft 17.a UK. ■ • 
t * • P 

P. v. 
.. 4 •: nulla 

P eVw. P-l^lB Ll^Vi'liu,J Ulf Sli>i, 

llTilta .oi;h 1 P B* %rm. 

Ell ^>.F.. IIP clcv«k.Bd HIL Itork S'U ' 

llrjlli BBtib t • t*.-X'W 

"0 dm, Il lKB ClCT.I-od Kt Plm* _ 

Drill* ......I <•* t S .il* 

13 dn. |1b ClfvrJud Bll ptwlt:(j|^ 

IP d,^ u.ldlo n*iBUB4 M- *Bc4t ^ 

^ 4%iMpta *»i#*t ^S* ^ ^ 

p «» Kn^HthltoK KpiU" Obmc- j j 
4 *» rii:.«iMIM*.keru« Dbiu^ ^ ^ 

H ikm. tta -tt'tUtBk'liBrtki Diwi 

it'll 1 u 

t *fc »i, * >itii^ IteUoi . . • P 

I f 

I 4 

1 * 

g 11 EBrli 1 • ■.4op, m IM-* MprtlBP OPHH 

.. ,iOA I ■ Bk 1 P 

, iP, .pW^PP. ^(.^.I^^ ^^I^J ^ 4 ' ^ ' ^ 

" " :W* :t*i* 11 Biifr Bum rmtii maacm 

11 cmlj Bndl VoBtAi^'ltpKiLBfB, 

14 E?b|y Brta Pnt^Bi icbtioliiirv. 

Ho. !»« ........ 

JB mUv PriH Pi>l.| kilH'iin^ 

Wi. *BI 
■ liai*' _ : ^IPlpiM't* ^^^^ ^ 

Pih W4, EI14V. tlvuB. . tm 

HI on bpBdtd Plnpir PIBUi, 
Si. UM M*. tl»'iT. Bi4 
4Jii™ 

b ihB ABBBtkH PB.I1 f.lU.|"iti. 

Ara llVlli h.p .• T • ... I 

an, 

IP m,*. DbUPb MiPb? TbD Hta, ' ' 
Bo. Pit. lU. " * " 

11 1 PL aEilbk Wniliiv TaII AnlUh 

|ir» xlm i P 

IP BJ. UOLltlr UQ.lcrr I'Bll PullB. 

No. itl. win * IB 

)( B.*. (litlElt I 
11 B,a, QBEPhl P I, J js ■■ 5 ; 

u frill*, p*. em, lEPp .^-*if ^1! m-W- 
E Pdit, Pi. W. Ilii i-IP 0 # K ICbMi J . » * . » dtd l^nUo BrnBflBACtuiik isPl^ . . 

Ub r..*...:.j.,..J>rt;l .* ** 

- — Knirtrfc'i Uli ttsm*. Htm, B U J 
1 It ' .r^ £M' V}MiL w,':*j^^eI«: 

Vmn InA «li*rl, t<la T 

J9 4cl ttcBria^ Ai.hi PjLl^fl, BfJUM 

r»W NO- WliKl, ?M I 

a iat brukk'a Axi* i'ulLfJfl, Htji^ 

pViv HiW W|i«], ?|ln U 

TE4iA.4(la II 1 

b dem t'twm^i bU**. Hnaaul Iri*. 

.Lctab'* patflnt, IMn. rtih 1,1 1 
4 4b ,(>|*Jfti*rf>v^..|^^^ * * 

* < 1' tth ' BiMk . i^t H, aa «: iTL lib, h H. 

PILLOWS i 

idiii^a TABLit^ ipna iiFf iii nivt, 4 4 * Itl, 1m Ids 

A K !t fl, Ifc Bdl « W « ft Bill, liW fill 

UTCIIilKN TA1U.EH. i t ± fL.. iU U: iiJii % 

•••Jb 

■dUaOO TABIJ-JL 1^ hi «H h. 

tWOnqtatt Ubm n\ CO^NATIDV Cnun am 

•inri, lit Eikcb, 

mnx HPS ron a nnitooii nimEi 

Too iM -ML VrJI P*t«n. W1h» en jva BH 
HKb a inuitdld nrwc u it LAIHEtTRRB'T 

''nni*T um THIS EEpiMHirtMnv ■■ 

lllBk^lin Ar^UElr Hf^iw anrE rlr^r, bMuEl^L wtHU- 

tHu&l Bimka 
Pricft. PrlTP, « d ■ a Jjj»7_j™ wiai iftvBri wiiK,j|E^^*.4.p^ -1 :e'..'... s t 

tbn- ua BiUir4l»r, . • ,. Pit 

* „ t • 
1 .. I • 

t .. i ■ ' 
1 •■■ 

B u ,B |;i,|l: n ^ {iu,L.tDMri Hiflji, BnK. UipP'B 

|.il,.,it. IHn • 

Ht iliii LliiEt.nlHKi Pliuttff >^li11pi 

u, ilrirr. 

Ill in. HIIVL HlTUBIBDiit 1|ltt| 

nvDi.'tl 

IM :i|i.|.| F^rlinnH-.E IllBpt.*, 

ii3rj]..<lJji 

Tnil prr, PI.hiI I'.rllBiiinii 1. _ . 

llUll.nin I I ,i,:-»M'- 

W irn. i^Lr^il rurllknuiiil rilaftni, 

1.201 E.llii I B » .t;*4: 

n imi. PiilllMil lllBiCi. 

ii*ii*p,_, ...r;. J « .i t't L^ nwt'^ t^t 

Bultv, NlIi A^A/WIL L.I I.... II 

]f4 pn, Elin^H E'uErtit wnifiihl ^t««E 

UUIEI. Khi. M*E.i|tni .1. 

■ fFL. Hu^^i E'tliMl* Wpnvitrt Wnl ] » .. t T ft pik\%iMAi4'»'M^^ ■ EnpTiinl 
Urvanpil 3* |«lr« I AW j'l; 

BjEti, itl1n 
114 pkdn IfiHv I'l 

Vutla, IEb « 4m .1 

m ptin L^-uH Vitv TiiVIn hruwd 

BnMil Unit*, 3tln X IJiM ..I,,. 
I* iwIhEirfute Pin bhto flriaiMd **** ti^"- "U^y**'. 1.' l5a htad tSr^ 
"1 wiib a lAn* 
btHd KlUEV dhJ Wtmm | 

L«HBlilBB^EilM i.iA«r, UmWp PMLtf, pM 

Ittloir ,r-*..., 1^ .^,„ D 

lAif* liw tSdU^i (^tb'« .r..p Q 

Tna HtKUitn , ^ 

l«tr^UblB hLk«i^ 

I itui II Li Id] Htnaiii Bd, U 

Tiiv liUifWT rlaU^ Ma vmr rim, t 

i^'bbi« buuMIH Uiim. EELA t 

i •\UlliiM. nn ... r.ii.p M 

* ((IWIB , ^i,.,... Id 

I4J qkun> , H 

CuC-Af-JlifhL Mpuae tr*t« p 

(Jqt-O^.U|hL K^r Trmjd ^ a 

AM<Bt4n I'ka H'vnica m 

uu^A AND QLAia DraAanoQiTp 

CAWEtTEIV nUd 

Eri4]^1llv PtEntfd tJlUH Ud |h4L 

INwft^ KflEH. «» Id 14 dui. 
AU Wrait ItHEl^hinvbln IH^iuir fW, b ti 
Diw PIbI4^ It rihMI^ Plal^Tll 
> HM bUi ■ HHt dUv«, tM « 1 

p •! 1 « BIO BARQAINI roB ai'lLDUUL 

tiMMl 

BE *sr* 

JOOIB rinlBtilri Hill,, Id , .1,1 ! i 

!Mlbn.l.ln.i s.inVi. . P 

MMi rimibiit \BiTt, ■■- 

iHolb p^nadiliir r " 
Vitb M.l.lijnc ) 
imL Hlillblnp ).. 

HBlh lUnI WlET ■(tii.jBti .jij.... 0 4' ., 0 * ■« ''"i't. tip B 11 .. 0 

Sis SUfe. it ti:.i Tulmlinm. 11.1 HLl 
Meiuuta nfPKTT. ILK. nil'I'lil, inm tilim 
Wlwrl. III ll.rVfeE,<ljH.|. 1tli:ntl1tA¥. t ii.wt 
flAAd ; ■■ IH ^ ^r ai-niwH»|Bllf«. '^rpa TWOBi^ ia 

i >M iJ jiiiip. 11, c pfimr i r. pptBL „„.., P'pwftir (T). tip nnlll. T»S!l 

linn. Tl. ChJlilrll 9WWI1 fninliiFHlTV. tliiriEllinwUnl FHl» 

rimrf fllD, Briltb li-iBiilB»t« UIT>, l.iliiii, FjJin,"l 
Bel. IIITI, Vl.irFiKr F.i.iwinn ifiTe. t.,.,En y,.', j.,,.' 
ilmlwirp lUTi. Uih Hmy |T, |, |iL,,.|.r ..^^ 

i#tlMl Ufm*, TiM, PM liBB |itv*L,rini. inn, l I.,.|.it 

iBikB *"'*'^i5BT' 'li"!, ut.iti il ipiil, .11.11: 

".riTir^ - - ' *"* 
at 1 r.n, iD-i *t. 

LAKSSTTEIISi 
TU UWHO UNtVKUAL raoTitiEas, BB1 O,. .^Jll 

< Ph. (> V, l.iii»r 
idn. r, (, - im doi. Kriai Pt* 
•» ink. rtnm laih 
» 44 Vebm Ihip . 
IBO MiB VMd IPirtliP 
fo nth, RtBBT. < 
IBB Ma pEinH. HirMai 
Ip M, Slo^i.OMiv.... ... 

tl MB WhmJ anrtlBB rmdtflA^ I 
h dak, Kl-*^. ...^ 

"JK'A?B T"..."r:,..rr;i » . • 

_ ififijte M!iaVi''itfir.'''ii iti;r 

KFi/l|! » 0 ., )I ( 

m Piiiin Piiii JTnni- [neb. carHo t v .. ■ i 

^ PdIIh H4II HBrilfl* UL-hB , -/IRIB I u .. 14 

IPARXIJCl- KALE. 

PCffiS "^iSSd W.d-t 

AMYHOHT HCkSDKBM AMD aoUt, 

■ii*'-.^... ...... .. . .. 

' ■ 1' ri National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325789 
«iU«B TM*Ot!B. ■■ 

£ tm*mt ItfTlet of tnmi *Ul' lii.'lillk' a; *r I, ■ ILL niMl'lli:]! I'1'UNF.U: 
MriNirHRI> PI 

"■■llll^llllH ptj4[uitertf-p]a>lhV Hialiblt lut 

IHM iTDNE^'rnORIHTr.HB. (If) 
[UiHtilr, lb Alt 1 131 K mgcm. 
:faiiii»'<nttaiitai'"JDnr k tixo. (HI II mil .... I. d '|[«i^.^«nMiK;.«.t;. 
Mr. w tif i njw t K ,^m(m Mr. A]fl>Rf;w HACIC 
Hr ^}riPR£W luce ~ "juuB'tiAmat'E." ^ , ■■ TUB WEAHlJia a* TUB QKCGV." 

■ rid ^ hirn H Ulkl]. 

■ kd II Uhi TIWJiI 

l>4r it □. L'iJlou ntiW PlJn mi rinnf'i, ».» Id 1 

hrilUinjr, . B jmi'TIUI. TMi p A T n e IL^TIMTB 
UAtlNlUi 
Mltl>'14 

HATinei It O T * tk l|l I T O Ii HEBAIJ). VEDME8DAY. AtTOUBI fl, WO*. ^ H K .\ 1 R E ' - HTJ y i U. . J. C, .^UUtl 
=T..inLLUl( 4NDKIW>M >^i<;>iia, 

ll^*lHjnfTi» TTnC 
Seed|if 
I. "Cn^cmo l<yr t Vi^.llli*." I' J « 

t 'TfEHlJ Ik a," Ofm 4IV (VlQlbi ud nua) UB. AND MAS. ROBRRT?, 

fvillrwr^. [■(rtiVrtEM, KtiJ Pniittf C'tfifen VJritrd. ' ti„ 
L<M ,11^ ' I iTlT Ii 
fE[r^-.^Ty UMOxq VnmlnB, ArtHlLOUk *r Frpn'mprl i 

Miwt liftiddfliUi Dknt, JIEIF CLUI RUUlU XHSD MIOHIQST HAIL. 

CAwLlm ■ pflrit<tt mw niM^illy. Itwitrtd vllb 
NK-knl rivL]ii:-Jumn, 

TUJf MLhNhJiLr ii\p.. 
pnrndAH t^irni— ai, si, u, BitTt'p™^"* 

rHiUfacLidOlief, H^wh' Pr|I|j4l Fniii fitKif. Bbd WMn 

iiLdifM uttiuTf. jiurn (ihatiTl 

Advinc* M*nnpT. Minl.^.ltL JHTCFIL 

TM~E i T It E ' R O T ± L. 

Wtlbw ICi!t111«'i Uriaiml WrlailttiMj Au m nur artiitb APp&AKrNa vo^a t. 

MK. llAItKY iLlCKAftDH' 

ni"»iLnkfLM li-i-.tlif iiiiiim'ft. ™i 

JilR. GEO- PHlAWELrH. 
AKRltA'fl n^M^KKICCtllJT iLiNTPCl^ilTOB. 

UHLiJKBttAKK, TEIK rAHICATCmiHT* 

*bOM tkil] Lnd r^KPH ^"-hll'ii ^iL'l'aiiin< « Ul 
lihl; I'nLilitc M.ii.:J [ij«iinU:: 
VlilBrinK h'F3]i1^>. .^i"iTi>r.i Hnniii-lbirf ff««, 

MIHH > |.Uitl.M'Jti: UJrlALLlS. 

J, n'. wi.sTO^ pi|[] lI:L■m^TV^ 
Ui0 h^lar ud t^irniriu VntHkiqultl Biit«tal»4*. 

li tall llnirkinE i cri+iinv, iipv i-r lh# On'*. 
Urn Liiept Anlmitvd Pirturr, Uvn^U 

^JLU Al^&l UAj-JAN I. i:Jl l^KiijJlS 

HAMlOflllJt^ttRT, liAMHL IIAitT. iHAM. IWUh^. 
212 T^V?, "SSS^yii IWBHCT VTLUKAJ* TBI AITEUfdMI. ^,ABd Hu A«UrT tifoiitli i^E our Imthi »^ ' TTl D }c"T"(l Tl T niOBtii 

il lHJiitJlB L'*. 

TWil DOfficltliT. 

II n>^, BUI 

'"^•■MtftM fur. ■dnupld pnj Mfl IHnniiMt 

6 |iuTltTT.ri 

■frA).Jit.-llf. nTE. 
•T 'it t! k t.l A T L U £» A Y Q II L K H ■ I BUfv M&aBftt *, f rsist SHmin vvuHoni wsbieki A.in 

Ha 'hr ^ VAITIJEIIIJ.I! ClWAIfl. 

.. r.c.. — — . comuri! rHAidii or pRaQiiinit txaj ut. *• SS :.l;^"1£H.^....:"-;r.-'i:iv«r..ls:^ 

I... ABT PHOTOGEAPHT* B*»t^ fc, ^ _ . . - JOrU. ItEHMIIU lN"i'lT*l. r(* HC* 

* --iiiij^nj-^y- 

Ari¥'ur(.<--i..-r.i thr I-^rfof^iiMM 
' BALftS 'in*SIl "PSB*. 

b AIJ ^ iibiwr. Jl Ih* rutiif TlH-itrty m 

thr oni. rui^ Bill t" "'i'^';?l''T^;.., u^tv^ 

1. ArJlif, un.l Mr. El>*'Aim I AKIjST, Is Hi limoai 

Krl* sr tlffrlltlMKil. . N_| *™ 

T^B W r,..ii|rr.| li^ijw iliB RlDIWsI OUVD. 

AiHit.. Ilr I I. 1 WIllAM, 117 lUWIMrt-<W* 

f^wsr — hTnriiiTi'is mjiuiiiiti. o^i. 

cri.inraiAir niiAmo im. 
miirii PMiBitvisiiiu luKiTTsoj bUM ruT 
c:*lUiIT*t (lift ■* *• I' ABlOtfieH, ........ , ^ 

-•--^ M A "C IT riiE voHT aLOMOim nurrLX 

Miy part ii( lit* ftnrlJ. 

riOrElSIOKAl. lyHfitlKCMTJEMtTflliai™, 
. waadiffbil Livivs riniluivfi. 

-S^.'r\T:-SJ*^"" ,„„ LuMHH nil pmll 

. Sunn- HiitttHly. Vm^iM. ritijlinp 1J4T. 

U^roJe*. Hps*: '^ISS'^iEi!; 

^ 11 T.t. SlMl B™Sft;JUgSE&i_i 

iBinwjoy-ii <iLaiBS>iw-- rjj tfifffl.prnijcr. Lircriii>,ri[.^r. HiM-ity.Tif, 

JJHJJS. W A villi [J NIG. 0LIT*5, WAMft 

PHiiiiL'i.fno?i, J Id fnroQitL 

Ym* Eronl 31t p«r VUtflf. 
Kw^iMl Mlii[f!iilLa», rnnbtlPfl Pupil* LQ K'tn ■ ^'"i 

HumLrml Wmitirtll* f« 'hf dl PLir11» *t. tlVfc 

tfudIO* fnititf cttUT". Stii-vl«l irr-rti'lin-nui h*T.» hrtfl 
«d? Wlrll ilnhw-Km* pnJ fir, I'h m^'plf V 

p^fw lur Cull I iir irniH ■rnv^'^ 

rNTTTVfiIKO PtTIU AkK AIlVIHKfl iBTlfll*! 
fcFh-^H vTHESTfl. lUll^T TO AyOJl> fll(l\PP01ST 

^1-1 ^- Tbr tTTY OBOATilffT (Mr. .^Tihur Mj^ h i irlll plw 

jCViilnBr 111 Mrmiirl l. ftmpr "Tlir n. urv" tKrvln>. 

* TES-faT Trt^fi^t M. h4 ll>ll. frrv^ 

niuM.iia 11. h'ti^EiiTT, gfimr QEICKFT QBf)U^. OATTfl Ol-thf M l P TIL !f 11 1 p.TIL 

In to l^VMtBd; Ifl Scb*. t4 OhiiA fcaA p..«ipp^8M''«'-^ 

0fi(T¥tuj 1- n CtmBA 
* '■ 1H."("^i|l^nV^j '"iUBji' fi llB n| 

EMI II l lllli •hi'.'MiiMi»''llnllti, 
tw. ikd Id tribt 4 Bhjeol la 9rdv Vi ■auto' mt u M 91 
■rtkti i nitit iiMi M th Btoain 
THE 
CBOWN 
STUDIOS. 

Ill aEWOE viun:. 

CEiftt T« hnfifffi^' ll«IHl>, I IMU 

. ih od 

PIATIHQTY Pm. 
but Uw ^d- 

11 hria {N«k InUil 

is CUkhiTU (b«f bilali^ w 14 

¥AH ASD AWA> in* ]ti«t nuto- 
4r.>|i4d Lb MMidb^n fdnrtlturiL 
II Pirlm PuHlt tb«t Ml*4»> tU H 

U CifitbE* tkw I^Ih Ul 14 

11 ^ . 

. 'rtwitijt^ 
jf&/ V^^^W Lmi^ UiKi.»Mu tlilX; 

Ur, hltA'J^ KKKlM, iTuLNnot. 
Mhdll LUtlt Uh Ui unit, iTfeddlfitfl, -■ ■ ■ jiSfj t.-ni!itii r.U.O,|f. TEUiU!, I^P.I7A11}^T1[ ifTTirrr •falnJiQpp: q4 LAJT 10 imuira m 

aiuAT AiiXKicAM nnuTuooora 

_ . CHWAKV. 

t«rqh4wki«i ^ th* idbCHt iQd pmi —'Iff 

(DbHi few ^ Alhwbm SlHti^ ld^,> 
0* 

WqrFi^a TtU£ WDRLH, 

Til* 4*t7iiiiiiFuu« v^r^r" "t i^t ftlAOiUNa CLtH 
PJ iTviti, Uiit^v liiT. AJnUfP. .ftwl sjbovriivp In 
JV-niB-TlNti'f HyjIHKfl— iJ, 
In-nEitld inJ UfdhtKl by lb* Whit-kVcKAm Matt Mihii*, 

-^'Utmsr or t^iltow inUMi— Tb* 
^ , . iii*o1iwMl^^jr*iidiig thrnlta 

ID JhHlT- Ul« *iX'J.ilrfaL--.l]|iiu ftildH b Mt4t+T 

—A itW^rwuhlE ^iJll -t>ill;uJou witti tb« p»— Tki 
«Tti-k nf |hp ikFibip— Thf JLUtori &in*]l*r-Th* mvp- 
iUn\f lYf Llir Vuki-Ttic fmplDTPn fpg«n 111 thm ic*-ta|a;k IT ^ 0 K - l.,E A » J tf^lf. — f A it-ji.'iii ■|i. 

■■ariAICJ»PttAni.A.v fvjcmni].' q « I T l.« t OK T « ■ * T ■ THB OnU. 4inP. itSK'^SW' 

THE anbi'^jni! ftte 

bn VCIhMt Owmf 

Bin WK ElAVTl TWO E.^Hfll 
0?fE 14 A LUOrnHATE BARl, 
TPre OTFIKB IB A- POfllTfi bARL, 
And Lt nniipSliVim trifillf 

ItJT 'SM ITPh pit 'tK tTI 

WTLft HDSmSTB iTniMin jmjww^ 
1 V uj^Mf*M nnn. I. hAmv nnsr BaE^ IWd J 

.'r.tuii ml: iit".y»iiifc;M«fc-- in>i:, ■^^"rm Hue op hai- 
nn^ntrn br w*s m km^ 

Ui]«M llunhn br Kr. w. P. T^ifwr, 

A iitfTwm r ruEB. pii.vitn ^o t x poiitiiwyftcffH 

i t X flJ A S H « « rf'ii ^'1 'ii^l*' — '•riil^-M ■< Pallw'i. 
J riU1Sl>.RaEKHdr BUOfnEll^ riTI'LL M mA[j IP X(R] IPIC.Th L1A1.J. I.^i ASH T"Tm 
TT Ibapp^ gij. ucr AJiniirBli JtLoiUi liuI Frnsliifc Ij '! 

T 1. . „ ... _ r.lliiiii,~jilnn TwFetSl. A'k «VI'F]iM«iiLji11f fuK \\TjiJ,TL]i J. 
ip*0LJj f^TTK 4t^!S. Ti-nnpi p4tHiil'p. E'* Hlrcln iMNin IT* 

in- rn'NTETT-KTHhKT. i*rn^iFf. pvnn^.B .111^1 

, Wbi- WIpT. IhMllt. f* IHrllniTraiTt-H. 

Hsar fiptlWOSEB" 

TT dklf. .k.l.lr i^nljii pltd til IkriAl^ 
iiHr ntMH iTi.Lri, 
Ii.i'.'it^rTir~l?Li U EVtTN^inv LKFTT- 

AaRIi. ( ] I L FTi K It. 
(ipriaAliit Pwirj'liiip. LfvlKftllcn, 

I— 'Tit Hu4t TtUlUa to 
H. C- L. Arri^rao*. W" 

I _ "" eATUBDA?, 13th ADOUST, 'iumiimw:'itii'i"-iiKtvt> crjom.' u rteal AUSTRALIAN NA TIVE S' ASSOCIATION. 

EXaiBITlOS >CSTRALIAN MANUPACTUBES AND PBODCOTB, 

-- «(6illi*«. ■»•« ^ . NICOLK UNIVERSAL BECOBDS- TiiB wcni.n-a OHEATI'JIT AHTim. Biimfl, ahu db 
IHSOa AHD MMCU U:Ci(>Bl» nil.1. I'lT ASIT AUll l^VUIl DUO TAUUlia HAOtm NICOLEPHONES 

• iBt-'mltWkt FUF«CT ■£l-ROPLiClRld VnTH PtAV"»EABnr« MftfM 
^^'mtitr iBtMTltLUKNTa^ TUfc i;OU}NLAL'' AND " 
£TANI>AaU" _ 
ji;4jCBmUJD CAtAU^Ut JItU Oft ATTUCUfSOP:. /"^OOPEII'I HOTKL and COACUrs. trTTi.— Vlpitrm 
\J itrVillB Ci- ft taV* Uw |b4 dHrtHf bj iNvk- 

Hij kl our L'nr ^i**'";. . . , EijiNi.iiiWi* ^■(►M''K«t*A-fl> WASWtMA me ethtob. 

F.TV lit N.rt.W, 

T>!i TWBNTV fEiJimi AN"VTi4L "HRBTIvn at l^U 
f*«lrij wUi br hipld iib il» TlWTi HALL ui HOT^DAV 
K^KMSll V]..^r. \l UL HT 111:1, 0.1 tr},«B Uip 

Rlffbl ll^imUr ALLEN TAiLOB, IaskI lOyei of 
iM 4lii^ L.tDl KAirt>U£lU 

SLLU. t... qr^, I >\t'4, P.L.H.. PHkM*' AVCtlDV lUHi. 

IContltmrf fTwm pw? M.l UFUHi'A^i' A.'kMJL'Ai.'LMUil . 

uiuu. ruiK. mro. 
: tii^siB(: iKBXBuenoiiB jton TBI 
UUtUWK Off INKHIltB BISiXW. 

In *j--j*iK»(» «ii^ig^gtt-*" Wi 1 iVHLia aAETlLlb.TAl^^REJJ IH.IJ Jt.wM.LtLRY, HJNJA- 

mi4CV. GM> JJUI-H lKJ.ri plao. umi puvtke. tif kJkd HTTTiivien oi ttr lliA. 

liEiT for Pkibtktfi liii4niMi.>ji> Uu hwl rf ttt V.S.IL 

l-l^Frt'T HOAJ'ii. Mr. I'KHIT irt^lin jKtt, kbJ Ui« 

t.'! I. 

Titf R|milufi nlU Uirludf. ilir RifVA II' tt. TlTT. iJOitn 
Ull'U'K kkbL llauu (]. lE. ll'-.JirH P.O., V.-T' 

_ ._. - ^A|trir1^i'lir[;nii.,j. 


AfFtrallliniL- vt-^TbiMhr *■ *t* ifc~fii *Alit" brt- iWi*^ 
KtftH Btinrtw Hdl»b1c (hrii« 

l««lkitl¥iT*^ «Kl "ill Wirt -rt-iKSi «f Ufll Git kbinfar our Oneoukdiat nuA HI. 

AM thai THrawftiv! *wr fai CH>TOiHttyj ||||j|j iron3 

J 

KAWBIP*. Pill wriLCTUrT li, P*»l p A Ii A 0 X 1SKATKX. , ATTnAmo^ OF Tnn cnr. 

me rUHEEft ATTRA^1ll^^ Or TliK t'lTT. 

nm muimua or mK.ciu. ■'■M-amiti;-. lUM^xunl UD rili»eitiiu nmiTAmBtiT 

A r^iWAX , Manjfrr. 

Irnmr-B 1 n c a <! I 'v. 
Cmumtliil -1(1™ BAT, AUI. Silli-^>lllWHi;llJ(, 
Par hix\l|;kiii BiHl ^inc UkUtw OgilSf- 
TJIK t^HJllt'.TT^;, 
fun I.UJLi^Tr4i. 
bar «fm Jt PxUnril 141 Maliir^BT Dfkt 
PRICH^; li, «i, 31. Lf U, 1^1 Id. ll'..<;L.r.B Frt. 

Id ^'lnt-jalH{fa»M.— ApullcuEjiini lir Jrllrri tJ. 
In C. B. VllilOHT. cm PiUnf i. rtll br le- 
nlrr^l nil eJic I Ilk Ink Lir Brili [i.t ilir <>r^'l"ir MjHr. 
A|Jinllratjr> lEiuiL ataFn Ihp rili^L^ mi mjulfrd. 
frfli*. *immnl f*lf MHIr ai ihr mtr ft H pi tutu H U k In •UlV?^ U TALI.'Tti « 
SiKTirr.li 
M Vi^nr-^EcTtt, ' BBir . 
Hr.irt. *m,W»TH5Kl in ll>v(,,| L-.i'TSirS* 

jftWe H* RBTfiH, n^Ui mmrtfti. nil v-rtu h|rtT..TH 
(UdlllHl UM *«. Ill llvriT .n,ljr,||~, 

KiiS>..n45S2H tJE^nfraq 

t™it iT tililif , jM tli....-rt, il» . L ta?tS!' 
•ad I mm .iiiiii ii t JMWiM liiui 
M la Evairemat ivn. Tlia wr^hi mvth 
br imtolDtrit 1^ ihs tmptmry atan ban^r 
»I]J bt ta^lOWl M iTflui— - ^ - - ■ 
Al^latlAD nnkl W aiitlf 
4tabMlr «t ihli olicv. ij,^' 
■i**^ Ml "rmtrr flUrlrti, .tut m.ni, 
riniMl ii£l latrr ^ thm Uit ir4diii 
arte ol tlH Board. llltfl.!-! 11 _ i. 1. (iiuiii,iH, OAIIB ABU DmSIKSI 01 plDUEX ii;li. PRitMi^irr ^ht 
_ hirrtbi- Fivm Iik llJvi iLm 

U nd ■Hn tlir Vt3\ M LJL !iT, wilL Ut 

■t w i:wii*n;l«l Uuk, fcijitflny. 

■ .WiffJI-jaASBOT, irOTtCt Ii bncH irl^nrj ibii 

■a- (lEfc IIK.-WHI.: Tlh Dl III 

HI bfip dtu^ed eL« Um^q Inrd or „, 

AbnlHil4'TB >i« r*qi4E4d |Sii4lW Kate 

iiritm Udvidintb. 

if ar4«r eht Buidp 
I l-AlSTl'ilU. - L.I ^,.u 
j4lLbil elAhUt «i»J O H-'terlJIn^, AJiy Ji 

^niill'i^i MillL-.-inn t nx. 
uli LI ri. iYi. 

^Oh-J.ii'b, i-i-i l-iii ^ I4.|[|. 

JBHJKK, r»»;ri OS ijij jJi'. JlM riiH ?(imE1i, ntu ltall*y I HI A ii « ""Tsmm 

4l|llHJ«lll " Jlil IlLltLMtl. itlH. ^ I. lUIJIulri U.L' iUMLUa*«^| Uhllntt «L^i»ll,clJ. ' ANV iLiU H. Ai .fttf**;.' A1 ■rfMfird- <^'^^p'fi • fr ir,.- W. m. : M tf|^iw '^LiiP hmri ill 4 Hdl 
pc]l» tnlin<,. [.r** ; 

l>iJd '.l^.ri^i', iniUAJi |h,"u ■ .aV Ji.ii:il<inr i-iM 

ST..;'.; Auujrt B* *ti<rr A<¥A^ T'*!'^ ■* ("-"■■'f, ^" 

Xi'hV^ ti W p.QL AI H» |TltlWllKl->T ^J*^^^™ 

ihd Rfl: " Ll'jfT lUiiiwi 
'n lib U IVTT ^ luk iSir) ill7«WT.-|i**AJh. 
Vc^wLLiq UlrnriLliZitciL hrvaift JUmlo Cincfcij 4JllM» 
A Finn Ca\\ixM<'ii td Vi^i I (rAi](nir Praviuffv, 

A ISn Ob- V^^E.L'.^DLi: OJ.U l-flSTtHTTH r,[ th# T^lDm- 
I bury Kaji^U^. Luiii Dtir « u^fr. ^"i.T O^ala CljiiL 
Old Cul U]w, Oirld^ u4 l«u[hlrlf<. 

>4 JlLlliif44u, THE NEW SKATE- 

■VriAl f % f OSftAPUT tAATl IS TU WOlUk. HOtiB#»i®IKEil,. MAOEiai^ 00., ROMISCH PIANOS- 

■'tffit''^ lUKL ciiTALoaim mir nm. 

S CALING AND CO., LXI^.. INVITATION TO JiiS .!.l(l4r UTvElnK titrluthn la — V^M 
miptrt I'Lctun <tallu> tmt Jen >■« l*OK MtaOBA mBT BCBNAUD'S PICTUPE GALLEBT. MIGNO^ PIANOS ■An AU. nut LATnr NICHOLSON AND CX)., l.TD.. GEt)BC&gr^j|^> 

nus PAT. wn^TWDAV. 
Bi eVEHn PiP'n' ba™ 11 m p-m. 

tutOTiii: niAJi iBBvniB. GUIS. 
to li' jF.siiuAK, ™ rra ftlVKIl niOL KKW aad Bm 
AianWi 

flUotr«OPLiniia.-Wbn imr jgilatnl mrr braiM H-1 ilfni 

~ ii « S V J T F M. 

-A r, vcKJM'i emooid or I'MimrAL ■pmrsi niFntsa. is* 

r;xi,\rsR«t^3&SS^ noii-tbi Unit Mil '"..^sfraxii'Tsis 

tarj d i/iilock p-i«i * I of RhIbv. tly^vt, Jtni Hviiilittad. A.J.O — , 
' Tbii Con."!"" 

I'^SU'Sa:' -il* part!—, -rbl » BJpulia ull Ifia pi.m. Prm HAILVAT UWTTTI TTII^ 
THIS iie^iiH^EB^.'.'iiitosQiiij 

■1 11 AUH, 
tad nmUaalbr aU » HH PHmdiA 

111 pjiT-aTiiuKT, 11.U. r I'" 111;. umjiiaMtB*; 
«MBawiei|ti.Hm W» aiv «^i«i»tftiiii«fe.:. slm™ furiiThuvr 'wi]! bi bfi4_.it .^;aiti^Mr'4 Vi^, 
I lloiitL'r-itfix'i. Ikk'dn«t, an r^lOAtt Uth d 

>rmi<:% l* imbr tUrm thi-t the RLrtr-nlnUb lUU 
JriTL,-! Genml UEi:7^I^U I'F 1tit Jlliirohaldf rp of Ehll 
I iriiuiwqT li» V[J iil ElkP r.ninp«.[ir '■ I1«a^ OOVcvf., 
Muliiil Jitr^liiMinf. llMFtliitiLiL'r, Jtfdrrfj-, on Wfcl>- 
Til^nA.r. Qm hJotb Jliy Jif Mn^iml. iMK'ir J-t aiMi, Id 
rfH.vS^ Itb* |1^ni.4rm' Hi^Kirt ibJ tUUncV'^Ht la K>Ui I 

J'lllf phM"! Iwii P»rfl' 

WriRht Kli+»riwn, 

trho trill* !■ 
Ilr«l Lif Utl 
ivrpln'^jHim tn iitiMi)>it 

hldrib]« fir mrit^lA*! 
'■mm "IJSlVLiuplfv 

B, O. t i!ll>KB»!', Bfl.. •'■A- 
Brwi thr imrllln-arr Ih^an^rai. 

.111 Ik. Kb„i i^;;;;';;';" 

•lAlKtl -nB- Bl.l^ ln'i',.'l!"'.r » H,.^^_l.l^uUl™.'■ F.s. il.li (.iiMHtP™. 

I.msp. Ulldrr iLTrrl. iL » P-"- ^dniBi.'^i. ^. 

iAimicKVIW, 

IJm.tl.hl ria*.. I. fl.*!*^ Hall. 

nvsil^; [Alir.TH.ViCi 
£4 HKnut VAIll-l'l 91A*, BIOTOLES AHD MOTOt IIABBL ibiui m the 1. f.aa. ami Ji^lUl UHlR 
feH«ad.ac. wltli Ihe 

la-lK, 

D^ulac^ aaj- rfthfr 
nwll.t ir 
HMmil tU>.h.lli!liii, Uirtln lilaiv, 

tiiLiir, luiT, law. liOTOJl Blt'YCIiEB 
tn til. Pl™i pupwlar llMhI.e. o* 

iMkdatlllcaiMllFl.ua, , 

lIUMmi^ 171 PAH-* IM 
^imii^l lb. L~.]ii..w.vm[[h. FKAM OMMI.PT, Lid . 

Ids ctamiHiimrt. _lfim^_.i!r*r_T; UadKntaa tb> C«Ua if 0I1IKCT0B aaal 
mniu la pfftlB* IMf ^wadUAlnaa at laaat kw. 
tdn *v. prtw to dala rii 

■ICHARP BtlCS, Kn.. baw rKrn Ibr T-1..H1* «■ ^' "^^ , „. U-i,», iU «ui|j™i™ib 
Eli^nn; mil I.FlOll vinTim SA1>, c-i liii llr™ i « " la linalm-aMa*. X^" 

_ pHp^ tlllP lit r* ■ "■■^'j^'* ■ifliT.iTiml B: I ^— — : t*r . " " ■ a - .. - it T ^ Ei^ta^Lfcar~kiviPf k'ei™! r . „ |l]» Itfu'i 
■0H1>1 >PSt:iALH. . 

Mu w«t«>a '^J^^^v' ; 

m iif*- A.- l_lLll.ah. JTJJ H'ri II. I 

im\at ■^ irt- :i w 
MKiyis) (rubt: 'u^ i \\m.;\. 

fiwH-k mpimj rlii^ n,. I 
t$Min, Vke* ^Ai-^iiM .I'.il Mih. 

Hidi Hll jij. ^411 

. r^ifatir hnm ■nil 

tHi* cd Dvifrivi irMt uni- " ' " ' 
W J[^, Beiwya*. Mimh" 'l^k' ' ' ' ISaUJiKS^NiirfA 7^ 

ITS: Si 'ibSi: Sa^'tel^'^^rft^.S : i ^-^^ -i;;^^ 

lTllif^\AliSK«^ fyi, hiEhiiftel Wrlta ar all, fcTHbi*"! En., 

Xd ' TAWrnll-Tjnb. BtV, vJiTv: (HVr U J|o*l^t. Jlliir-il 1tPTlrfp-rd }>v I^HiiT/mnPcf.* hJlV. 

^ ^. „ ,^^u,a-^V»r-, Ji,.^ k-™.^ ^ a 

1TSVE.XY 1 tWiV Vi(ttkLkir><i, rt^ijiu- 

Ad tiiT« J[^, Heiwyb'tfL, Mil C<ji\it iVi:^" jfJUtw tobita Cnb4< 
Ictf; iMIIiauL'iL 

Ti^, tS^rpSSS^uITTilDowii tin-. hxH^WTIfPltr- , 

iij.i^i-rTfL Kirl', rrtrndiLtn ItL M KEN t>S 1^1 ■H ^^Tl■U^ClJllQLa 
lui'i m . f S.Ji.W. Md V 

^k<r LiiiTih (^iTl«tr : 
ijnrthirtird 'TIji Bw. l^Ttiftp Air- '■^ " ' . . RfEU lUi), dwl j HJinkut 3t ji-i'dT-i I 
AllTrrt rtlTtt, PifrrUrf. | wnif, iiiv|,>,. | rM-, 

Jul, Bltw"»iiiJ'ail'irj 'tr.n-- ^ i LiimJHLiJi i 

, MTltif rcLUr with brili; ir ..r iJl Bt. 1 d'Sl^ PDlfjIb «£WARt>.-UWr, Ffwrtl Ti^prtit Id. 

u mbiL ''h'' %h, mn. ^tr ^ii Jli;rti knri "h.' 

5i»H *K f1* llh ]i; fHl jl.J.Sa IiTiK, srilur-- Evrnri|»lik] UriUb X (CMtttadBd fnn Pva U.9 
Ihfe, idlJ VAbiiiii DrkWLhtf I4i|ti«^ B 

UdoIhiri, i}l]rLiHtlii _ 
T'H'. Aiiilrl<n Jl^ninr hll*. I4 .ibHrtltf Aa OMirt 

l/it riiiiu Tin nij.J hiTiTvr.JWil«dtt.l;^lr.-Juti thi.^ 

0.I.II1.I-I.11.IM. ttMM '^1^ ^ 

J :VflW^'^drdrTwirr%¥»^-4)Wl9lfl4^^1tHii(|^^ 

Aifr*. TaL-l», l^'hArn 
Let Bnt-«lui UtMiJlif EaMMtehrm^''0ii'Wiii^ iCrtt, &rt*.'TI!*HLY flKSERil 

BI^KEH: irALJft^TAiii^^ 111* Will inl 

rtlkm win ki After biirfpfn imyt from IIk 

IriLicJ^m fafmf Llut PrtlMlffuf lilt Win «hd lh>dii.'J1 
rklirlii ifl Ibr «hi:^'i?n|[iH'd iJ(i>fiuh:J AuJ' b# rn'^ntKl 
Li> ERSEST GlKllIUR lAl'll AltJ A¥V FLU HE Nil! 
■'..^IJ.-!^ Llif J^K^uEnr nJid ExrmirLi: Banird Jn lh« hJ4 
UH]. Arid ill ftjiE.i W ULii- nirrevl IL Iht trmtm 
..F Ujr Lm.-|irHlrnmJ' hihI b^: m^!I NTk If BHJ, |tl 
L LilTii.niUrh Tit tlwLr ?L*ltr4 t<k 
III kiiMi ri'iuri^'ni ,Uyn. IIKAHH nlKj 
rn' llai' |:;irrut..r. UiilM.-finTC. hfu. 
ftlT (hdLr Aur^iLh, AHI1».H. (H.r, dnLI JONt'', 
LJlun, IT H'i. jinr4.lL-i1rh*, t1j^iSrir>- 

~-TiiK si'ruKKK ir^n-bT ■ftL'' ■ M^W Hf^l-iTl 
JncWiiKLtKn.-ln. lb? Wl|| nrf RhTLJJtA?! Jli ift-^ li-:|tti"»*., . , /Tl;?nujiAK"wiLti miEiDiii, 
ri*L wv*,_i his lltjAir" IDll h I kdUM 

14 Be Vinjrpr icriwlhi iJ 

Ei^ v.» Jijs. ut:tP, 

iiijlli' piruidJ or 
i:ArLLL^.'" VMnrn 
A, K'-", UlLJ* 

fu ouri^r ^i^bi. ^>■^* 

, vlii ii PKl«t4 W 

rnd, L■*^'lil» wMJ iK*s*.tar— 
I.*. All irSBiidfi*:(*a .0 

td »T|f tw*aj>;s.:'' 

, liM |*itL-*W:gt" " LiSEEfe, Miii;.. Cjrln, lad l... h. tffl nii'... a": ta". 1,-11 ft».i irlth iM AjTELiIni <il AxKiiiUdi,.'bn II I 1* [j- 

rU^htf liij- rH'iki!Hii. r^.r,..^ 

And t^ihuH't inv ..|.E,rr liMxIm tfeltlBUr.H 
btiiUBlit iLiv luttLin^ M »l ' i i^Wi^ 

villi tbr ,%r1li'W '^f AtokKli LJtiD. 

II, Mn^ ATlVEMp A Iflfol MnwBl* of Hrw Tilw iibd {Hklulk I 
Ami I Wr^llimi UdC «I Suoilrkp. | CIW. In ir1n4l4 ^^nili jni|>frpirirT tutrur^brtli, wHi ^^^l 

lint Lti ihn Ki^Jihit H'lJrt. TTlT 

<d aifl^ Miili. L'iriint tmrtni 
tUimi nin Ilik4. LC ff^-f^l Jt^t 
uIe ujII U. ^h|i] t\ liir^ir^i Hvlf; . . 

[tk'irf<\'i^.. TTmin_Gj_ 
biLLhJ.W lu.ATijjOAi:^ ttUlUHMd: 

Sm.K i'l^BLIC ALICTKW. 

mihAY m^\Th at II 0'cL«i;itr 
MlILniTBh-lfritKf:!, upipf-lP* SS«wri, A. H0Ar^EA!4 
ud V^NH- MAUHvni l^ldn>KTt^1i1. 

Iha^UIJiiD dl T Uixlrrn ^tJin^M, im feL^iiUn^ iJ Aa ItiifilCJD •i-t. MIS. ^dth (hn lAoUBlMa 

r. r iL.' m. r iif Mrccfa* rnirt I 
c u[ rfci. Jiriiii ij*^* of rtn_ 

Sj lr(prc ibt dnj uE nwH' 
OIBe*: ■£;! Tlprt»BiU^4lT«V. 
UXrfl M, l^'iK'il Rvrirn nii'l P^ 
tUOltt PlLMiLhi,- U.uril*. iLiij-r.. 
mHiH Urilnif JI.'Hi.l^ i.nil F'a.ji 
Kl BdX yrinntN a:iiiJ ^. til 
~ iljBr ilnttn qnd U-ili .-ri Ert 

I .[l.in DtHrill 

.1 I'lini-i Lhrihfi a.a ] f.l 

Lot >'E[tdi](», WdlBf Pipq T. JAIH irlll VIt, tSS 
■Irrtt. 1 JilpHrhiiilr. 

■ m> 1»ii"iBr»?'iA'£ 'u lAu-pmnnr^.... 

*»St at « 'M Olr(r."ni aiiil Ml 

*wHtr tio: roArf F-clh.^ iirTiiT Iff hiiiLV Hj^EErrri, lurMfiFi' 

— ' ■fjltV^T L'.'.ifl^^'^^ HiMjE, 

W KEW lJlrtFI-i1rfri9 .niJ ^MM\D VRJLJCLU. 
Ac .&iri\ rit^nntil^ S'^ .. n.-ir Ihikim il-. 
Turn AfTECBXClOV, il S. IE Lb* 

MCfldOm ciAL Q AWMBk I 
□and. KeCmliRinit Meooa !■ HM OfaM4k ■ftiL E«n inv pom kr A V. uvop lund wHh Unal IMKmb hr 
Mb KMlIf HibAl Vinl. ji, v.<lil..tii, * ll.iptil^r luliil* J. IITKKlOt ta iM'il^j^l't "SI at ttt iauM, _ Jyre a I. 

Tb Hbci ■ rrirprtm in itr f^f}- ^ w i 

r^tlr™ 1ti ii-r^rL»r.v. .Aiili l.n,. 
Aril?l*i A»i''l"llLiri, OILiE l" hllnL^'l'' 

Ta t1«I *•■(» .^"iHt^m tn r^* rnnin, t,! F. 
RlUj.. iDaL Wi^]i*ni It. lilmiMlviit*, Ijf].. 

I .. aUflUe ' * W-Pl«tlH«t». ^ , . , . , 

™ WkSTtlw flBrtinr, In icwmhBC* with tfc. ArtHnj 
^ AHVwiillrfp. 

B* iiril« ol Itir lliKinT!, 

A. R. H IXtTTR. 

AfhRr 

AEitiHt3 IVlA. ce-OPtf*AtlTR IfMlfli ki^ttriftmt, 

BydiprFj in»t July, 
. TihrrfT |Cl"0 thiE lli- HrsTH AlfHtfAfj 
^EKTll^n flf HtUFrfenFiHm nf El)* ife^ 

...i.,,_.r, jHU h« bri ■ ' ^ ' * " ' 

, ivi T«^y^ tiw rnWff'tl^'rj^ nrfmrE drd Wii™ 

4hr^1 Fit rti^ J-'ur "iiird SHhi Jim-> IBM. 
1 Tn HflPt WrrrttliTI. 'l- Uni Hljj^r 

H iMnri Wrhiip Jsfcn PtttTp Vf^^^EfeJlH 

AKli'ir^ at nmf^lvn; W WlWfl 

Ihaiwrattdnn m A«eulK«. 
Ifr «ln rf tl- fl^rd. ^ ^ ^^^^ 
Aliiii 

\(mi I» i>rr4->'|- K^T"" K:4 [fnalMllTUr? I ^1- iimm i< I .ad. "PI ul inMinAl COU. mimt la 
IHIiirtA Prtjai .tafc 

UfBli la lift H. . ... TuBllTdlJ 

^ ~ . . - . -^^Itl* nifciiMHitf mi. 

[E*p1w«pr" ia'l*fi*r*liifiii^ blibrwi. 
-T Bkyi'ii^, iTnl.'Ba *i.t)^«l,t (HPT W***'' 

dcuujii^ Il4jrri|li. L >[■[, «nu (iiLdr, i"*Tfti(i7 

l-tiAiti 61 lit llH Will *( l|* 

ni«v i-a pvpi^l til £3lSf.V ^^(^(►llU. ihi — 
a-mrrk Ti^-nirl Ir ilii »iJ Willj .ml ll1 Sn(k>r, nvr 
h# iffvtd *t the Ifflfflc (# Ifct ufidrtHdiEfJ- MOHL J^^ji^Jd. 
nnil WiifiD. Pw^ liff tin Ituvntiri^i m LllB.LcLh-| Tj ftfiTlT IPLULI*3, iim * (T* ' -prwK . - *[-|^hKH14~lTt*?af I* tiRff PHI "Til PP' 
! Ti^F r.n(ni ilut L rPrrid TIlfMAfl 
I JU KE'S HHI llfEWirirLH II Fi^mpH n-^iiHnir hi Lly" VT 
■ |J.||iliK- ri:i' r. I -Mh ■'i n" 
t.p-i Ml I -r- ' iiM.l .l'..f ii.r.liaii i";:r7uiii 

ilLCtfll-. J^iVUlIUH Ai P„ fl^nJd BnuKib- 

- — . - 'J J -_ ,:..'tr id-tn-J bluViiuT" 1*3 [nr1rf.a[. LiPi.VbMltH- Itijr I" 

(!y y-an-h tlwni. ikiw iftitri hia- » - ^ . 

I^IAJ P*lniT AXJt'i Bvilkli Btt*t, h diih. 

ilfl. (irr.. rn.V n:'! 'Flii'Po Vl**- Pili*^ Jt"? V<^^^ A. aa *itM, M zovni An tAXt> vox 

{C4PttbUid from FHf H.) *i|iV ll.l^.1-□ -iTVP.1 

MiJJilii^i, i.t I'irkii. J^.luil T .iF Elil» h ir- 

ilEslfi f'^mrt. iTiJ II prnrat intl fur [lic P"! I'l^c* 
r».tr1hl nuniKirff L']-f^ Im ^. |i. DllrTmrl*. 
U Uamri-llLtfrfl f^rAih'j.-, !^ .ILi ltnr. tu'Ertiir !n1i<nd Mi 
llMt diT till' "H'Kt Itrm tn JU*lf t" i-l^lUrt 

P- r Hi RMlt^Wirfc ■ Vr.-., ^ EDTTCATIOITAL. N f mHi-C*. EJii ii UCth il. Tir. FltinLrr-ta 

Wiblbtkiki — un\U!*;ti ■ tkiltKiL. 

lerv llwEclir llliCh-i1iMi BaJ^BDIim W HIHlL, 
_ni UnHUdk 0I> BLhi. Kli'lElllrii fur bclilV' 
Ta*^ mmter_»Lr,_W. J. VOI ■M;,_M. * . , prLnrLp*] , _ 
■™j6lUtkfi-Ji;Ui IXiLitift tlilrj. I'h*i.lii1] TuLUnn- 
Jj F Hfl|.-lff. _ 1nii|Tm;Hi1 . rl [■■.liF-.i^. n. Hiffl JhSIrl, ' Ahh 4 tlhfUKIlt.'l.ll. LHJLl ?:ilf; |l'.*inriq LtBI 
niK SA^ llMHIl M, Iff" TilJJ HuLJii (^Jii tatfl A >'| Li^-r-k-LAM HU'LtL, 
JA ilil'iJL.S J Jk*'i- it s 

Al4*i((!i. IWWfl^"- t '"'^ I i^iTlriL TilA i vivq rt\* ai;mitBW twii. 

biOL I.' AVKATllEftllilv' ri a.^Ti-*hiliMa. ■Xa.^..i^>. ,.....» htij^i -pttttui*- 

TrtiiBi»lrrtiiu«iiijj^^ ,^ ]tX - " A' -Bllf lliai,--* >'-l" . , J I ■ y.""iu>."jrr"*l tUjaiiatkiiSjIf; Jluiurai; iii:piT.mli-»1tW 1! "kjjnAUfc in a B»d psalUoit ™uial»( coltatai >ldM bji:',(lii 
l^d l>«Bl»;!llM«l«^ <hl« f*!/... 
imcPtllUT, H.UiA.M'i; Ai UiTIl, LLUBli TU UTi 
MAUHtfll^imiE UK**, ~"'*»<^«,'rairiiii, dl. 
TTir"^ .Bd BUllal fww, £ bad 1.1^1., Idlthfn. 
bin bfeolir. Imadiy. .la. alabta «mI njacywj** 
ulad avudabl aad Mtmlaa .MUdt, watat, pa. .ad 
„ I „ prasHtr baLaa tli.Jnwal'lj' VMi.r.EM iHida an^ 

LAf nu ■ iw lumiDiii. puifJK, tian. ato. 

ir H'KArilEIUH-, Kaall.iTlll'h-h aP. A'l' A.l-I. 

TQQamJJiI l31TATK-UlWd Innali.raBL, 1 Wu ri.i^ 

and DwdlllDA. Allium Tvaba r.>ad: am. Midb. ^MHl, 
, Bum cviiuira. AlH UVl; LniMa.tMIt 

nna. A rwnm iws. Ill f...i™l*«m^tfrttA f^ill 
._ .ill. ... ...n^ruta- 041 V TvnIA AJud 

TOkt t I iiilllJU't'il A S J.^Iwii 

ig- H. m rtJ T ftli.:^-.!. ill .t»lfli|r iif. LEii'llVE^id.' TDi ""klllfjir WutvT Vli.lUiUA" 
U. O. HFEVira, PriQL'Inil. 
Fnr Pcijnt, a/] om. iliHrFil mp. TIam. 
TnlvtrvirT Ijniim. WInr M«dit, Jntfa IDM. 
CMB'ttdriAt Kdi,K*tkTni ^ihirUf rhiiiccMl (PJBI ifctrtikfr. 
FMpw1itii_im mullf^pfr ;' (Ira jiIlS unniiii i I'tmiir; K A? fa mi .. 
IdKW pi^ !■-(*■ Vj»h1 

#E*^ OHAM WiA-im 

tS- "is t*"/jfrt A, VAiiAZS MAP, 
VA1A£K Hiittn 
Til.AXJ^#jtlSI^ 

VAlAZJj y.^Ut IVtffDtU, !• ben 0 tfi 

A«k igiir L-L«li]Lila ■-fl' wtLC ijLrrrt (* 

H3 LrjIAJSd frTJ^KI^r, lUKXHirtHM.^ FAt'itCHuA-^f J'lE. i'lJliHT. * 

liue IW — 4iTHfcdifUi . tlMH tilUls trHii'>i-Pk I'' 
A TraTp|lptT ffblE »*vi. n-iip WniiLi Alli-r ^ta EjJflJ'.'lt.Ji Ji*niiL-s* iin>ii'1f-l 
I ^***:illtunil .llJiii* in. L^-'* 
)f. All LlwniiP^* Pi'l- *t 
r tiFwfJi Ira, lir.iil w. ' 

iiliiff irtT ^tl Plil-hllKtC, t^'dn^, 

t4i ihiilr of I luMiL. MAI* 

W Olill i4 iTilr. *ili»i iTMUBliriiJllW. Ill 

Hi >Mv* C*Ht rurl ft-llk otnl |iu|f! t^"' 
l^iimrOwn IIlLt ^\ [K-t«I J> frJ L"- akN -autr, urtinln ffh* mlnmr* pintl^n, nerlltmr pn- 
jllUm ctly v^LrTf i Acm iKiirt. i JirU^J rum, 

Lbi-uUiIm IW«4^ Iwil niuiiii. .knil 1^''i)4l ■ rrunt\K 
Colt,, ft IP'fB- r^iitf, ttlla ^i-ndiili fixmC ind 

IWTi tlir W»1l-Tp J'-i"Ti|. \ityv irlnirl luirf. > dll. lma-Imt ipii^tjiiiyi^i :flwi;.«j»-:tt;f.: 

l^iLll lanlrulin WrLla EO !• tCWBT 

' 'atiiiKlUlAira lUH niiiu. 

IjJMl, lUaCHIE!!, jibI 

ta pllrnl.ra-^lrT.H 
' Arai-nl. I FOB SAIX. 

~ " IN IbiLllf. bEu?^l " 
■, rt-t. MJHii. c 

r» Lr[ It sn* |i*r . __ ._ 
_BTi i;1 Mjrrli-i(vH3pnit. 

hAVt 
1 iipt k£' i. 1 ^bl.lAL L'lLi 
Ihi'lir, ; 
tok. Hii^n, -r-E. 

k4«.H U.K. M.|H 

lAWT Ur^r Til, UalEABETH 
TO l-ET 

flU-Rlill^a g JTiTlJO 
r Hd d:ni tH. Illlla i , -. Ah Buf* 

1*11 TiEvra, [ 

-■*^*l>jB|-ir*jni 

1 5^»lil-raai]i 

T*!rlT» 
t WATJiK'j 

HAUf H) !^L 

IflTi', I 
BQIISr~DiirIiill 
L.^ r^ni US' Ito. Il4«ll, 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325790 THE SWmx MQBJiING HEEALP. TTEDNESDAY, AUGUST 9. 1905. ■«K>i»fi''n. (FnOlAATlllA. TO LEI- _1 rtflril.i^ . nl C^Mf^tjL ^ ill Wirtfl. H 

Jlt^ !|_ 

iUi* iiiH-bfc m^h^flwdi* fiflt »i ^wyf 

gtitrl ilTTr*.' P'>nnah-rf - r . VJ IMfUdh kit, 

~ , kii. lit^ titufi*, 3 rma, kii„ w uiturt. - 
10 LET, 4fbd iULL UlU^ with dThnlli 
Uinll, fib MWebB^lnat .JT^g nwlKW. f>n-.>. grp. n-F _ (4 ttiod «3, ) t„ CX^ iS^ia '«i Hsoj!, 
55, pWTsf:, ii„ k,, lit ia*« J j» 1- . 

(t) Mm, lla, rail, BdW, = i-tA'-Sr ' 
B Wi WM., llrtJip.nl dilil irttm, r"r~t IahIi;-. 
fftr,, *a 4*- , ^ 
iiiU;.> H*w, jca :taL t'u>rji]iT'F!r d ram., kii., ea^. 
.Hhrr. 'j1 M ^ ii -i wi\M.; k\L, Lfip,, biLli. 131. 
Htfi-rn\ h!^ Jl:i |pl Eiliu4, £ ruiL, tLltft^^. lilf 
lli.i]|iili«ii.-iFi^-i]j, J<i.-il n.^ ktt., rrf.. tblLlb^ »lihLc, LM. 

Willi tr, .'><L *■ r.iii.. ^iL.. Ii^rli., 

F.ti(4lri1L -it , <:iJ — Nk'w fii. fi iM3 Im-'llirtpj 2.'% 

l^irfu«ti J'-l- - r:i'- i.^ih 

Uuu)J-«L, ri'Li., kL'.. ,',.|.., l^iL. ti-L. 

li^r*r|HiriL, J^k 1 riHHrtM, klLL-hrjL, LTnB,. Ii#.t]u 

Kti* JUKLINtiKUtLvr.- 7 ^™ri,, Uli 
3llw, DAnpTiailUltin'..'-? iMnniM, kl[,, 

. Ul^LWWH UllJ,. t rvMjniB. iiL. 
I^UbiUl'f.— i Fi>'<4ii^, kl.r r[f.. !t)a- 

_ --Jl rowiiii kit, <W- 
?^^iitpitC(mPN,-'i| Tiimnl. kit-, ^, 

n M'»iiir,r-j>^ I <;h»m.iu, im> _rir r_PTn£i-T_ 

Vit i'll- ",:.'-. ' ..." . .. •<•< bui.hi.M, "1 t'.ti-H- 

<¥ .,....;.. |i.:._i_||.^ - . T^J^;, .^'..nri^Mtl^ 

'■*fil''IJj| \tS:'-i, VJ/. 'c'l li'l.i. (1 m.J- JiiJ l ir. 

.1.., nt r. I.-.., i.'i 5Sli"i r 

rTrriTh"'j rr..-<. -hj. kiu P^.'IfHARriTr-i; rm 
7AVh:Ti. iif(K»*i f4lH^^ Unrlfl^M, 

lutuki'i. ±1 jwit- Full ptinlruljrii. 

ihfl fl-rl. ' . , . _ 

hijtftJJ LL^. ■fh.w'uiji]' iJ*I.Hhl"i™i ■l\?'*Vlt.l», iTi r4.F.E. i.il^l. 

ni:ii drii7i r i>By*ih rri.pfTTn* n-BiJi- niAii i V. >. ^*■l |."i l''.:":"- '-.J-:-. 

■■■ " --■■\\ih\> "l > 11, I i.liilP.-l.-'l 1 in Mlr^i H.i^rtlLniE IliU^W* mbA ffiMM StM. und VijTijirri HLr»«.l-*- — T¥ 

WJllJl' L ^ H(*l H- UlhLl IrVll- J Tl I ^.,r,.-.T-H. 
IN itr^tiJiT iHUT 01- c]>:'>i[fiF srno.i 

p|i|ir>i[li] i^iiirjl |-i>ii- TL.r f-) ri'lHiJ b\l 

■LjilJija kj. <i|^i-J t-.f .,LiJ,. .^il>lri:n> ri-^in.-.I IH'I -rtt^ is,rii i't. fi.iiL.h 
|J|.LljNMij'jiVlilJ. I ( fpnti.1. ■iilr Jill tffr..i |'.TflH:iLl£r ■Ini TW7. ar.y. <T ti«j», Hli.l.^ r-.» "T^- f""'' ' .1* ll-ll.^ COUHTB Y BWMir 

r. iT:. I . ,~ [liVi'fi'"Tril. flarm^tilfl. rfl 
lir , ^.iLth, EMislt, Cl Ik HH- 
r^'L4l }^iLi-lh^Tii IfH^l- 

.HIM Lit t:? .3» «i ItnlH^L- ' fT7vVTi:it I., l-h 

L tT ahii.iiuii( gri-"\ I i.f.ir iti.'. i.-.Tiin.., ; tji e 

iirr.Tif'HS, riiittrt'Mfl iv>: 

~il.lMt*i' 
^Hlli'l. 

tifi-rj, IfAN^MMiJN... _ .. . 

#hl., bid!., ai, M- fit^kf HtfiiL{^.^i <M ^'-■'^ 

' i.\ft\... bii iEuT^y'^L, i nrmi,. pisii- Wi^ "^Irtil, ?ie* Mr* CnTT*i:r, V 4 ^A, I-- "" , ' 

□LAUrr— hfer^'n-itm.!, ItOt"!)!:, -ft wonw, Lii: Jil-h, iM^^t^H ^1.1 
L.inJr^', .''i )i^tiii9[.:ti fmnt tnn^, 11* M VhLi. ^ f^iAHy 

!4£Vi"niiiv:4 -C^.^>Mhrl|. '1, ^tw HrlA ei/FfAW 

:: T...M>iri, ^.:.'i..^n. irii.i..irrf. 1..xlkn3%; m.'* 4f4L 

PiliUnn rj r^nlj;! ij.mi. ^_^„..^_^^ 

f^f. ^>.w^»lfl i"..nai:->,' Vm, ]-:>r. ^bi, Sf' p.", 

ii l^h f. II ]L.iTh_l''ill. 'j:. t-'t f.tv. nl; inul t'^'-y 
^lili'J^r' Hur^L-lM, PjiJ.Jiii4ft.in."j.'^^ I'^'F WHrkTTf^ner Huilh ftEiil I»h l^|JTB.*f,_H'WtJ]lTlll, r.it. ' ^Ut tum*^ wUL UHii dtii^. ■ ■ ■■ ■ ^ 
114 rrlitpp-fli'wf, A 
■fltlttKi.-*? fiftntrrrt. i P.nm-i, 
r''lrtnwi,-4)(M lltTTI-i hFT^I'. A 1. 
I " ilil^ilHl, <i..r.|f.1i t..id. l-f.Ct.i^ 
' Hi, lA.n.iriJq. S.-y 

TrTWTtiSJ.ViKiii. i 

_t «1I nurl. Hv.li^ 

" miNC. t .' 1>]iJTi tf| WjlTiT^Tli'rnrt, ff. (t H&Vl*. 

SlTimujv LViltr* tll^ Wt 'rft. I- ncT. t 

K.i;TiT&«ilA,-ii**tfc 

inH, . Pit i'urfi. t nH-ipi fcrrUl 
liWITH t-<irrn - Ji^ii n*^M_-vtj 
P L.iiirlp» H^H-L-f*^' irt Atf 

fTii'i, h-lTlntf. Alia<^tiBff4 
.. n..>^|., rLiIIHfL drtriV. 
.1 iitKilUMj. r.«rCi taft4 
HyHiif./. UfM- HaKLl*, 
h ,,m*k.iw.|.i'i Mrtiw,-^ 
lit Sfi* Knc* 1 Kb*. 4 tk wl.^g- riHH j.t.r, rl' >' ■ ii jn I 1 1 1 I 1 

tiw'Sf v^j-N^ill or^nh H-r,l rF» 

KFttiirnH.Li rihS'TT. - m.fji 
"n* 'i.i WHi.^ii. ir-MiiiiP-' All I <ii 

:s ^r-Jkr.Hr... '. V'-ll. S^.|-,Fl. 

rririi F'. . I'.. I ;,i.iu I xk'.l, 
-L i:.'-l r.- .; I ... .-.-i l iiLi CTTTiirirlH, S tnra ItU, lEfdi-ii, ttuHw ^-■^ sTiTijririii, a ■ . <■ ...... 

• LiJfe bfiarilmir hi 

i-it-iRi v vrfn 

I'-^tui H[H^v^Q:\■;■..ti1L+^iilt^ «. in*, it*. itjI^ tflw'-- * h- = 
nil.; *H»|., 1 1, |l<->.. |.|l i!i^. J. ttj'^glj 
h-^H nn inf-.j r«»L sl'^ I \ ' 
illU.lh'd Drlllib 'MFIith " 

n \*t I ./Li mill ij, il/V.irM.- riirJ 1* Ul*fi*i*il}i«,. t« 'il'iiljyp'kt,- 

,-i fl.-..r rh"L«L*iaL[-rti*rt. ift . ij^-<*wipj*it *?■ ^ r_^^T!!?y^'^''"-' i'^' ' 

4 ^.■!...iLi^| fiLiifar R+frr ti^,, I/J-i PlM I A T ' 
II I lii.\i-.J^iJHf lil * iiJ.flir 1^^ rwm^i _ 

tdlf.4iLl.iLri, Lj 44 'krM . KHii '!.>;:< Plf.ftn'P^, I tquhUi UbrtlNll, lUtll^ H^,| lit. Wtr.f lib A';.. I T iJ fr^ifcifiitl >1, 7 tWiL, HBP," >imK rti-.^ Td 
il if* til ii«tM(fe, l^'uvw ti-r, a ri,K 
Il4(im?. RiTlin^nn, d t-m^, J Si-.-., ITi W an 

iHlhi ■roTT, fti'., 

J i:L.\M'j<.r.t. STHKPTfl, ■ tvti biwHw 
riuok, ru ,^indn]1«r« mt, l.iw, rto.. lam t4 
— _3ti fjnfinfrf>^ MidF ijrwKvrp, istA 

,— Jiif aniihliLir. llr. I'tUdA, ■mnulnlF- 
n^.inn iiiiJ jiN mlliiv*, *'tii*e In fcirj. 
ipiit*. irL 

jlV^Kll^l'SK an.l rjfT^T^irn. |W PptT ^ICT^^7^, 

mo.^ . - -il^rirMv. . -It I '..l'. p. A.i ,~ t rt"liiE 
IEES.[iPKM( i:, n r.H.i|i* xm! „i(jrrs, nttri.rNM- 

hCinir, wjiL niJi1ii.ll prii^rKiLirii.f, trv\ a:*i Oitt luri. 
" ^V^^>^ npnr f:..nini/.r H if ;tH -l 1*1 I'UNpF, 

i Lini Mh fUjiilt, Tr""*!! vTTiwT^ 
I, riTnly nidiD, «-iLl LvbleiL Jpi^ A^J:ll^T.^7^K, LJ luEUh^ii ir^ I lljr, Um- rrx. , ^. .- . *tL, JlS WllIl»ITI-»NHf*l- _ ri. r''.^]^. Fill. ULI.' □ril^L ^Liiuan, lit It fkriuqi,, 

fijiVtt, ifinJt 't^a r'r il,^ mj^jwHii-A fA ^ 

nr»p. U.'.iMbd|tt'.\U>tlL.4T« >h^. kiD4j"V4''ilH]ri IMd 

Ill iT»i'.~U.rl. ti^iif*i»tt w 
IS W,, tii^i'f*' -f_W*i4.t,,il,_ TTjiSiltV^WAjr.tKA. 
_ kjt.. riL. 

Xl Pi,rnii|...rl, HTsfTTCa ilTl,T,.' 
i..|liiulMriLf T |... 
'L.- Tarlr.-uJir" S. 

liim r . iii.li h i'iii'-T: 

H 
. bv*l^Jlll^l^J a, h-frj" rfi.|.]. 
Kb«e, W, J, I-TIIL-.H, il. w",.„|.i;.rii, .^.Mir-.^ V'1lT.:.rt. 

1>YttMi>M'r UMl rifl-\r.'.r,.., |....l..^l,.^. fi,-. t.r.TilT.1 
r'^t'ili'.ri^. -^H'f^il AL1JJ'J'MJ:> li t i LFJT. Irum 
T» All 1.1 r iH-'.'.i: HPIfllliS". . Hn. V CiH***-, r rMnw, riP., ififiL 
H\LMAJ'i, III.'!*-, J mil iltd ftlHi^ 

kVfttHJ AllR.4L.-]t..iJ»t', ft riwin* •fir! Mf*t, ilWv . . _ 

iiiFiiis, 31)11. J H i!fila ttrtr,, fc. ia j jM-rt ', Bf, lUnyhfl^i-jLTt falni 

- i , J* IkWinT nji ' — -■ ■ -^-^ _ Ortni^-. iKPalrfait^, * win. Itllhih U . ^^ Mll-k r«|F*1 

.n.| i n .. I" r',i rH| .rrqH+..rt. Tr>., Ifcl. 
Iif :J.lii\N. ^..TTt'j'ir" i..r rri'ii i-'ff^ 
FllimWJa, t.f caiimiTS liTAlUiLNU fHKUis\:^ 

BtHji orrm%-FtTitTafT*. OLcflfe 

To un r4i.Mi miipJtBM* »tf Iht* 

tjssmir ""f ^ " 

JT'ST TieriKor'4jiii.v iCKvnvjvfxn. 
likST liH. 1'I:B ViT.VM.. 
f.ry llA[-Ji<llH nd.l U<LVl>f.i;. 

, yti Tj ij ^rn^. 

^"^■^("iWimTFJi IVJ) iriUHhiH 

r'Ai];-<i\(]Tiis PtriLNiEiiii M .^Ll^m_TtRMHg_l?J PH4.-_nrTrtil. l{»>n^l. ii^ iw 
I'tlUimrAli TRl'IffEli ttiMPl^T, I>\.hirTT.-., .v". ."li. jjM.: i\,'ii..j;',-.riifi ^.■..J 
. J-.*., Ill FiLiii riMiii ■UlLiillj a r*i4!(h..JPLm., I h.'rfjmi^ 
null'* rL)im\f Xi^ii-twM^ drihm, U iLonb likLiI nut 

EMSEST.tlfWlNl ^,„.- 
. . BHivitr^lt^Mf!i.lrif|i!lW| j> Il t ft 

N'l,,:"'';. 
Uoitii rtrH^ -Vio^lk -^fc^i tiihjt-^^pti it mir Itowpa^ ' . IJi kl-f TP. tlwpTTipJi ftti.t H.if:4|'U iVlll;«tj, __ jji. I f T nnni ^ijuC IimKHl.- l(k»iiji.ni:iH.| l-in * l. 

TK|llliLLU.-<li^.rJuJK, u niiij hdJiai iFit.^ J^nr^ 
_J iinn_l^?1rniiri: n?!;, hllitU. II lnliHrLl-f t, IJTWin.f, 

L~ lUi:VriT,4Hi7m* JjiPii-ii. at, Tfinji. - .>cr.* i^u... ■, 
niuL, iiTjr..la|iH Jj, IfJil U.ml. H-Ht f. htttl, rM:,. rtn, K hv" 'S\\±n . ^tl,^^•^^^\. |.'rf. iH, ^vlvi[|F^iit^^- *"«iriiiliiii Mt 'rTTTYTnTT T — T 

kit., huOu imwiin, I \\ 7 1, 1 f ■ , , , ,; 

iF^iit^^,A''T>t. 'H'.l.-jV. , ijiiFi.lji-. Hr.il f.H.|,i ■-■ii^'-i Sli'i; i'ldrill 'fi1-.J I 1ihlf1li-li"f 

A 

^ l.llNji; Viir" Itd'k ir.-.FiL, u..iirilF.j. 
. ji. . .' .:l ,h. ^^^^ K";;! 

fwJit • Mj. I * W ITIp., Hrr-rK rn^r., ].t 

- M. nrniL, ' d 4LJ^'''lP'-l , chir £ 
IljJJ, 44llj, 4:U|i|ivr, ifiJt,i|MI, 1G l,^[tiM iirrrl^^vrln^F IM F.-Iilw.|^ Itiin Jtl Jn. J. ll4"iMtfi,[iH.l'T^.. fill (i>i.J t'iL<i UrT. 'null, Fiiinil^. '^'.i' 
, rlii|j ^ LLl>i, BiiJ*lii "HiJ^ L ..II. bI. 
.. .I ™.,H irttmi t*ltii "l^hl™. ■ hTi 

' UiT» T«.i riirlit i* llE#M-tl«lli mi I" 

nwM RrWl liL wffiiilf ifrT>- l"*^, (Ifl Afl*Pin-ili 

-■ ilrfTir Vvtl?FY .-M.ifHrfi-ir BMik 

^1 Im^S- 
P^r 

t If^UL 

4ii/| 1l4iRN\'N'H Hrirvii Ltqlc WOnLE. SI[]IA. I^xik:, ^'icW'Al, ff H,, k.p «t#., Vm\ Aiati^ll*. aU. ]|iitf.li In. If Hh.l 4 n . i.v. .>ii|..-T.J, ^j.^innn ii.if it.ir. . KJl4l'. b 

Kjn.Lvi. h . I'laLLt. J:L. 
. I vL'tAM tlt..Kt II |., i.i.L . j'jFi 1 1 .1^ 

-j^— lJ__^i[n(uM^ Af.i.|.r_ |K.,i.i. P,i:h, i 4'Fi! rjl . 

„,!.',',' fi.^Jlf TuNi-pinI^ Ht>i='i. Iu J.i[| Uiuij- 
„ I mi'i-y, Ni:rJulU-4'!, Piuklinilim. _ 
in..!. I |Al'l'I^U■].^^^. >iii|'- litrn. PuJ.-Vnv__ 
-1- n-l iC Fi. ,_iI'J4 ■ f 3 

1" VhI^ ^ .^I.Jifi 
K.Liiilr.li _liji', 

PiiiVxrii "iWiiL^ mi^ hum 
7 Ml. FrEtira-l, ilnllUft. - .. '.wuA ffldnwaT , 

4rlJlt.lvlt, •Mil" IrfJJ .Piel;^f- ltW*W Btf < 

If+i ihll, ti.l' '^^ fin 

" 1.1 

riM-h.y 

HiAtlL |.-i J.-«, (ii#m ■( irjt- Ei» , UtlU^ 

iiui.L^ Ti*[^!f.fr, lilt ^ 

[■ijlitsin s!:i,i .LNTsirMpitJi jniini^^jmLr' bi'W 

. W 

Hnl l>n .-i^ 

Vi\\i«ntv.hbf * lltr, NwHH #'^iil^it:>t i^t:W*\ ii*riti^"l^iTr.illi 

r.""^, yj^'fr FlhWiTlii' ir.t U * \ p[B 41-. , Hj-n 

t*ni .i| ,1 III - i'l h. --.li.ni ^f Tl mii, Tt iwtm- 
^^"VF.. i:ii I, ,1.. ',t . .. ] Htl |-,|4JI Till II I<EM1 fill 

£.1 V.n ^'irt n 1^,1 
Kr. jS^yti, SI B. i' U-il. 'It fI'mAN^ ^hI 

,Fi[r n [t M., ShnlrH ftlF I'l", 

' r'ifeiJiti. *''[ir , irf i.'ti.iK.', ;L |. H.I.I:,, l.ll.l.nfl. 

„ jfSiiW^ My\ ^.^ 

ruHtlAirf -^nSflliMlwil l|..iJiii», Ui^vli"! -ri-.l 

4i1tt 1* t*W;''pWrji; msfiJi-iiuJ- ih^Ni.;.'- 

_n I _ __ . 

rinhip |.-,.(ru*t8 t<" 'n* If «S«>i!ii^'WA!v v>i^> ftn^'lfimiiw 

Ctrl'. . £>^tf-, tfl<["T l^ifr^., 1^-1 axLih.t blvm. UL, ■AH&ri 

ulr-^., I-4-+,. Tn... C M., I ..►r K "j^r li.F.n. _ 
.. .| .. ,ii, m. ..ii.i£ l.-.ki'ii liinfiTi.' 
|ri1rf.iiF*i < iHi. . :,, (.ji,'Jlii'i I. H i T*l , _ 
iiL|d«L-i1 .Th in«i" Ulhi r'i«i1ii>iL, lTr*fii 
'.1. ^ r.'l. Hi... |. -Liiml kfirfi t^lT^ 

I ViM llhL.I' V.II.I- I .n.. II.". I M.-Ll.iV bH 
J 3H-i/,ii,i,-. 7 .^i»i. 

XJ |ri1r: 

i uiiF.ini.^ih.il II1-.41IE11 uiMlum ud'ifin'' ^ktwi^ ^ itVBit'<i>iliTi'i ij^.HL ilitft-;*.. 

fiji'i^ Hluf. fiiT. n-u^mi, priirati» lunny. 

wm •-f i rfwu^ ratr, iii'ii.i..re.,i . tHiny_it i_k 

M^il Nii.^kJ liJi. LI. iw K ..- , |.iiH. iJ.i\... 
Ml 1lljlHNl-h.pl lll^T i^if. F.J -.1 . .HlLUHtV^U lU i*t LoL».-.l^jr till*. - - J If; lUinir K, flfl. <, h .,tTl.n eLjj^ ,I||1. 'H..1L. , 'Tfhi, Ifrl. Apl-1?- iiTiFniia.( 

ll.JIL.... I 

lih (Jii._ 

ta> V»tfl Jiff., .l^nr .(vDEi.. Inv^V ri*.»i Lt 4. Iii'i>i Li>|>|T''rH I f lAini' FAit'-u' hi. 

IB nam ^flLwqtri.,- I | WT. wiii rr, l^vr 
tmtl. klirfw^n. l^Fi. f'^., T^-AlEi.iMmr'iEhT,- _ _ 

rhcpnifen. M.UK.1 li.Llll^Ji^ ■ ill^ ir^ 1,9 iiij, -HH, I CFti. a-ii-.il,. ilrauiiLit, 

|. p*.J.]fc,.H tii.j<i, L^iii. hi ,|||.-..u. IE I n-Li k, 

iiU4 L>. b Ei^r^ j. w T,-iiH.-..; Ji'^l- ^ I Kht"]', .- 
;.-tlDh>ii,'K, «Fi4iLiijiiiJif II n. iLiri, t'l-'Li-Li. luj.l 

liVil^V I4t llEXrt, Fiih^jji lljraV?;. FLrtiiii iLnd Mit"tllHn. 1» ptt wL Vi'AliTKn KIT5H «hI 
Jl <^ii-Tii-tJU*H,- W«lW^ 

p^K^n7i^H<irit^jSn^?'Kr^ ...... 

[nlFiiiif :i rwEi%_li<i*'hrfl^ b^ilinKHik UsKim^i-iM l-H.-7f 1 .-LAHiil? jjr^ ihiutTB ^iiwlx _ 

...l'^-' tJ[i|.iri{g IVffiiinfM <Jl.nM^tfi. yir^-^ . 

A iKiW^iiVkitt int. |ltw|ii/.Bii:~i4^ ^>U/ ln«t 1 n-'i.iM 

3lrwi»iHi H^inFTi. TM r.mtw>K.iit, BfT 1|ji^lF]^^^T1 .■L_ ^i.^ . L.i , 

. Jtan'UUJ luiJ rauiilr 'tll-^ritPriitn, ili~Miiil UkvtT l^rt .., I'l u ..II . . JJrd-l, 'I-* If. I 

ujiil 4ji]<M4<H llriui,.h tftbf^i ■Ttil ■-,Fh.'fH, I'll I _. ,-^lWiHfc'"-t>'fl„.. 

lTt4ft^ «ftf* .\v.tFlH.L4::ti.^ir;dif u^i'^ij^, Ku, iKi. itl, |L.j 
i-r^4'Lii:j..Q ri.'K. juil H E»^ ^fikMMt iifL,, 

*ov,r., I']. i.TiJbL, vi'^r ^ih ijkvek. riu;D: |L 

L jAilfr, i :»ijip ^l;-1ii, K40n^i^*il» li^rF,^^. T,, a 

i&AMMVJi.Ti. /(iutti7n"m(ii, 
iEV nuv\t L^dJi'iiiii It ^.iFTkii ltfiliW?L, 'jfi yhfilii BuUi 
, FhHit. ilFppcr Fj.tLot'j'. 
lAVnllu m -it.Tnr>„ .A1rrt-m-tt. Wtl.. }{3ir^LUE'.ti>ri4, 

li. 4 inxini_ ._. 

mil wk. ti'l'lL Ikjlnn3-.F.L»^, I 

nflh.^ [*'FlMl H . tit-' 

n p ft. 
^ *V a>ilr rtlinf)i>_HnfiTWfj.. 

iiAtiiMfA- rrn. im," ibHMtLr' lEj.l Lu LiLUlr.H^. 

l7 EilE:..*tFr»-Th.||.lH Vfim'irr. ■UiiTtlktE, iir 
J l H' h^ jhFtliLFI. 
II AHMf.|F L > 

Jl-_iini 1: J Jt 1rii.pi-, m- 
. H^ W. k.| KrT^M ■ 

, .. .rttUEHEiJ, derU 1E« .il. : I ■ uiw*iit. War ttf. _ - jtjjflgft*i- r*ti.i TiKV vyr,T;ji_^irr -i^ .. nn^ n.P.n, 
A r_ r.jLFJ, IBB iinit-ttiwu. i- (IFISLIfflLBBT,, 1: 1. 1 ^^yl^v nr'^iFin\ri'„ m r 
,! N. f,- iin.li f I M lumi,. 

H>WSFlFt'- Till sI'.T &n.J Mt^T* 

UTii n^i.! r*i.1n»4^. *n|-.|T 1- 

urt. nnlMh. ii m k-l ^ M f klh.km, ih 1t.11-, l.HTi-Fj. k 

TF^^wi rwl-H4iiiBiK-ii. r,r4 1 IU£i1"TII -W.^TKR >'llOMAii«: 

S[i>iiF^^-.i;4^: lEiFl [JnWSTWL_ 

ffQTyTri\." Il|l,I.V.*MI^H4VIMm 
T'l CJ^T on lri>ft Mt<& 

II.^Ttl 1 11: FII-.1 ii' msfc^ig:,. ff t-.rm; 
DriH.t. i\ L.i'n>'r^T 

EST ..I srvrEii% [EFrifK . 

4 ninV mar\ \\\v,V^ r^ .riii,m. £ ... 

h Iti lii^l -i..!.^, tiul*i. pDitET/, Uirnlrv, .1. , 
Ub*, .v«,.|,|„ ,iioc li.|.>rl{ i.F ^-oA, |Hfr1lll,r [jjcj. 
■ bhIpu |in-'.-. *r- Iniil rr^^. irut fanlruBi. 

liE>P. 1;. WKATIIT:niF,Ti. 
Jjh ■ rm W rii L^i.pi I r ■ ti- il|4iiu*. ^h^iFj^M . 

.. cLl, 

^TU-^WirK. fiirr.JH-CJK, J ronill, kit,, H. 

■, llf-r.- ' - \|T>i"j|tl-: L'.ihltti-Kbf.VJt, fH, r.^^^^ ^ 1 
Jim. tlur.rdi.>Fiii- [).^irl[ma. i^.n^li. . 
JTIW.. T lAHlJJ..m«. "lifl balth li''-- 
Hh.11 fniNT FErj:w, 

kiinw n t* LKHKAHn, ^ ^ 

L^Vt klU, :i rn-. nK^n.t,. r. lh-ii|ni£iWk _ |. 
t •it*' Micrrrrli ■ ■ ■ ^m^m: 

U J,'^^ *'A?1£1- lltiHV. 

*w*^an,ii,g-.™tii ciaKPu, 

I hbinc mEkni riiMl bk|.wiUH''-H 

iiiiiifFi'iLn Hitu tmrr 
^ 'aUpfa ani tlwdiln^ JiMal/tMtoliM fidiJtJi 

Unj^WKiTiriic.^'hi^l p«v ( 
4u1., TVifIT tuni. 4;WLrmili**. . 

ikLuM. ivflt iu PtillHbl« [ruriOr Agiily 

l\-i3rk"jsii rHjl-SiT.-Ttif iji'f, -MJ 

BU!. t^ltvtt pnul 
^tA|tH|i[.jLii>.M 

'lEfS^**mC* . ..... , ft' H^iBTnl'lHwlii Iti^lfprn, 

R|.>:ttrti^Tl.tL 4 ■HAMdli-lHf li.ij.— lu'.. ijF,^. lV.h.i.-H, 
U-.u..-l]fNjl^ nrE'.lkr kLUlL4i, M4I !.!.;... I.-, 

LuUji 1^1 EM.r ^.|ih 

WVHWH.MJ. ■TirH T»:^1"ffTF.T1, Vji-.^'.. .-. 

.'tVl.tVi'U,!^.— it 'laj.' 4yiUI1i.rLil>. If. l.'j.. I ■, 

iir^.titlnk 1^.,d£ri^.Wm4 F.Ai.u'ni u-r«.i, ii 

li!|.ii^ llFMit bkA, MU* *t.u4u4inti jIhi tthr id 

AVHMU'lIt, ItF HMAili lip.]' DIbn'tL Ur.. .^IintlK ^LFM>. 

ALi^rii UMif -f.! .liT^t. r-..ni- k. f ('Iimn-Iv (Fiii|.l*i. i 
KSiVA II E7--Tir\> KI(t«Jln. *ihfH4i JLjinl, i^i-L. .n .r 

I |-4i'rT\lkt:, -M-a.Jr lijil, r, •UrHlititf-ritiim, kiii-ii'ti| 

nnJ 111!'.. ^H, F.-;ij||Hlri, ffum l4w|*i pUliJJ-mfh Ln 
UF^':> 1 iniliLii.^ M.i'i UhiPu iW>4 (i:[m>iwtinni- 
Llllt'.H.^.N jiiJ tLLEt.£WE|OtL'' 

" _Klfij.«tr«rr,- ' W-tfSiii'v^gt fa fl.i.FJllL, pflld la pfCHllKWt •Mt 
l*H.(4> 'tfm>4 OHUli irlitw, I^Ut 111. 4. L. tm-tiSflS. t'.SJ TKM-jrl-tl, 1 ..r ■; Piiiii^Sn ll.iaiFii, r. 
v.'iti..ijrH>, N...- ],n ~i,LLn ry|, Si.riJh ^j.JiiH^h -,i WA4i,f\r-im[Ki.'*r. I'TtTTli pVFTSiT TH4'H-W I 
rnmmrr. 'W- 1 1. .1 1 1 .(I liff". AIL IF*. 
Oil iJ^iAllaluitv injfJt 14UI-tH. AlLlt tlLlI}' 4^ 

' " si WiFnl ritual, mUtllrictLiii- 
AiihiBdAiM. h^uH/U UUtJiUti Um^h 

IPMUfLUj^gi, llBiLttFF juil'tj. Dl^l.rtaH BM±d- 
LriK KhEaLI t-iltBHinl. ifhti-.b. ifi ifri/uni.li, Ei.FiIiib ^.oujlh 
r.MrLlmt lUIhI ILf, F.Ht'^El.-ll' guirlrn Jifi.l Muuhi^ fiMJUi 
il^i't^UMtJ. 'IVtlt'4. ^« r .p. ^iiri wiHU iuf M hi I 

l- U. MjTi^ ftiij^tl'i EniLl. M..^rimiriii 

jJit.iinT i-«[iiit.Jt:. w.nuJi jT 

klVlStt ^htJ, ItiiUu'Q uuFfL frviliJ 
'^'.f'tiR- TI f f-; , irU Hrgra .iLl^kl, FhJiL. 
Mtn liri-r^^-'hl. B*ln-> 
.iii.l, n|ih[.|i U'u^TiBD wuIiLj K|*»||n|t ud 

^ hj lLji,', ni. fh rilj,ihLT. Fih m, UhibmIlj 

VmTiT^'. ITut rSTLtiH ..I 1.N Uiir Ikip 
ri,|.|jE. SlhF^ »-J4I"'f, >■ T . ^-. >...1'|.:. I*,". 
\(M7li~iIi'Jj~w'u'tji« Hj^iti. . ., i. 1,'i.iiit, 'rr Wwft 
iJu^H F LidK.r, ill. lfLL-:iE-*t. Mi l, H | 

f'^flWMd ijl-.BWtl diul Fji.iDrlrnM lrrq»4g !Lfp LjMl.il. ..'hVH* I, pLai ..iii[jjf I y*'"^ MILJ- HAr,l,lH MI4L.F.4.»i HTI..L- 

LJiiinji.-v.lL' t?rT, riLMi hhilp mf.'>ums« g*m bii-Ui.. 

prli'iu i^lil-i., iuJ-, itLtu«l« tnitit .onHtiRkt Lil. IK y.t... -Hilt Idllil dutia 
liritfrjl, fm, Urrjin] BCTTiiat, I 

., JFull, nTTLlll, ri[., iSn lllfui L JHil J 

I IJIi^.LLif Lli.pin^t. 1V|., EiVl. iflT.M?!;, n-j I .1 liiii ( 'nib<. I 
. M^><if1-iT. 
. I. V-'LM I ■1 F., kir., f' h-.nat^. 
■V \ f *1ri-l.:.>*, 1 rMT.1. 
|ji,il rk... tiii-k VW^Bitnliri 

riilh. imni rnrqn. th 
.4 Eih liiHh Bb i.pii OoMi 1I11MIV-.1 1&/J^-^^'^T tir ih-riifciuvj' iftuiiC, 1 itgt i 
HiiiyT*!, TjF llttf _^lMglML ^yjn^ j. Tin P.t^J Aih^cl^^^^^^ BOUSEfi^ LUID. ETC., VA^TESi. m' AT J.rllFl,^h, i'd*'}']! 4i«Ta^lH. lUJiLiiCB 
' Friir^i. idnLiiil" i^tr.FTij t.ad A IF, J fli. Jk IU11...41. I- rr., JCI., 
iiFiK, Q.^kv t...iT.)«, LIblfn:- 
...^1 PLi..miFliL. LiuiiIb duII' 
Liniiii I | .f ^l'..^ L-L>'.tnTiffti. 
Uy.^- hl^STTHr^TRT'SlMltl 

lujiit a.a4 amtlLJiif: uu^ l4i 

Dih.jsii l^lln^[ A^Hir^iCLP 
ImuMit mVt\\^ Ij rt-F II ■ lilu, flkltJ llRlt'.lir ViUhM. V^P^b F-ll!, 1^' 

HH. ]lKU pa.Ml | 'nntfUHH IHIF Win- mi _ I Jj-'"" l4li|j JIICl H.1.4LIJK3I I'L LKKM3I lLIIiI 1E.-X., L.J'L. Ik. I It.. L-uNl4t-, BnL ttH tMltHJ pFfnfU.-%|[lfUf, irtnalahiF, 
■ Mil lrlJILi4iil rvnitnv tvHTjt ^HM» t^mSidTt mwd. -Llbne**. 

1\ li,|t|H, MFy FrtHt Kl ltP»tT«tf. *t. ^k/IA. T. . 1.1? FV.J. 

FA.BiFULF^ Hifl.ft'iu: qn^.Mamfc, iti ni.>d. v'cw.. 

LI.^K[^. ]..flv, l^ll^^p^g^^^g^ tTSDinr 
[uiMLibj itF)i| |[ 
A \4.> Kjlllr-lt, tiF I -'Ilim.- 14. 

F;'*'tmilin . .IJF.J l^iiJ. fJII 

1)*!iFll''. ^ )t*r 

m ui.i, I'LAL.'h 

' ItULLElk, HuCPJPtk >.F, IdFn* .-F tlM 
i .nl nE.| N' liFwria 
I'll IS M li^i^ 
■Siwinwn, 
HlHl »e(*ir(li«il'«J, t fefWP .PMit> t-lli , Ifi tLli]. *V trft Mr*, ■t^ftlkw, t^l»ft 

^ "^A^lt \l.UHlELi,ls ™ — ...... 

■L" Ii..di.l Ahr%#iMfv.tt.H^J>%tTwr pri*-tilk* litiu^l^ 
but tuLJi, ulolWW)^' DAhl lrSlI T-TJI i I 
^li1iri«B 4biAi. 

Ji»iliFri f.'FdirrF »||1|I'^^ 
fhir nniHl' rr, (1. li<r''ilFiil 
VUft Iniy [iiMhM rni'i, 
ifilL t*- »r^-..[.l..|l. _ I, ilF iniyl. . i-r 

" feiaa JiLfBrtiwL lilN Brli* HWtlt>:fi..Sf, f I*thm *ni1 
: lMiF4cm Hrt^^l t'-tiiiJi*ru, e tiicii.r, t 

^...-k. Tim ILI - ■.w 

S^L HSL S 

kiF. link. HKU I'lht'L yVttMBlJ. klhVi 

(iWliM^V ..dflbtb^ ^ iiji I ii I lib HA^LWHeBL .wmigm ^iijti 
i l FiiFTt-lnti ti.*il MhilL Ith. tllL r>lJLIl|. Jl - 1 * ..r. I'uili] ii^n n, ■ ■■ ' I hjTAfrU^b t-imm N^Aw lite ppAliJl^U'W'mf - 

- ~ -^AiF-Fjijil^ A*f<-nt. . nan .Stittnfa ■■ — ■ S«A!tt rUM lil'tli- lUU, tr*™.- 
- - -—J. ...il. — ^-..1 .n™ Prt**JptJi IV .ILip, NtTFji )Mi..F4! Lm^, Fi.r Vii»c,l . ^;.|ii..,iiI.i.'ilLj, ^-ik-i^ 4..iju^^ll« 
KifM'II M: W^^ fllKlxtl* trJIlli H* 

ifiiMin tj^.'itf tun 'li^ihi 
_r.li. I r'.iJ, . rTP -Mf B'yVhV. !4Ht^ . 1 Id, rH"r .« inm^ fflnhlrtJtJv | ^' 
n'*ti mf hLtfh.rliM iFoiriliBfT^ i 

riiiiLi^i (..r rf'ITntL'cJ si — ^k..ip uiiiE iPwrJIlf^i i rinF,, |te;Lv ^ ^....i.p,..F, J 

|*MI-ij,,n F,,ii„ .|isi,|r- I B-Jl Kl: 'MFLTiAL rm.!jTEi5 &tik£'/tiny, ijtir I1..^,l. J. I T'lLiiirt lurtd- 

I*l„ IJ, H m "3»|A*l|.iFi» 

^ 'TM>,Kr4-iifj| j itci.|«Pn, lifltli^ i 

■ t^. (TL tnd ihrdrj. frnl ■!« &| «rck. 

H^,KL h nmigi., l 6!_PttT ilTh»t, 

nM'-'^*' ' '"^I'l il'i'liMlil^fh* aJeLj^I 

I <rAt .iu J(l-.:^tlirS4 
nailaUe roT Ji«r^ii|"rn1 . 
kFiiiM*, |iW*Pni in...DmFHirHlaM'm U 
IjiFF -ifliriit ^aitb'-r lUtntnl E^i [| 
lulFriaftJpI 4M><*(1b QklH)f ini . ..F 

Fltf Af'MAW |MM< II .tn.Kh 1 " J( I. I In F Fi TPF^r _ 

aern jtsx ttnistt, ts^. fft--|iEKiofsii:7<vii . mit ..rjj 

i.^^mn, til.'h^n. ^Mtlirnwii, |ui4 til out-, v^iinji' 
»hf*[.'UII1.V NK^tiiVAnt&, L\ T|... 

W .M iK7.Tl_WM^ '^J* "!'^.?"^*_ ' t H lit y ^ I 
^I'lLEIM^t. 'T'l- - 
r*rlt'-t|.rt^ TifKiHiA^lill, > Tvrtk^ .1)^ bf^^i <4rt-i ■*rltiT|i.rt^ ill Vnttta fLF^BIff,, .-AM.'ii t tif^iith. lilt,., .'^FCA& lur .■.JFiii.r^ M|rf.. 1.3) ih;BlKittH| 
Ri'iFn. Y. i"" . ^*T.1«lli**ni iHtB,, ; jJhL J4 rinp„ 'i., -t.J nrnTTtiiFMiy iT CoUiim jWtimiT - |JF» 

lifl wi^ tijf rljrfntfJ^ !tW-1rti..JtUfc >hiflh^ , 'iTlbl F| 

riirniH HprT>1>ir.iJ«, hiltfllh i Fh.h XLIi.t.. Il L iFlFni'.l |.. . Mr >.r t<J.U kljI lL 111 

I..II 1 r.iJiLL.0-,. phiiH>.irji »iLi^ triii^r^ Hci^hI.L. 
l.'.Jjm rurriktahT imil ubfiiFiuJliPd fhHjiii, 
..r.| dHJihf pi-jtiki indJ. llFiV minium 'I , _ HlCIti^lIll'^ \fttl"nv, HnMKW.NilF. 'i^Tl fir^Y. 

KVVt:^ tin,Tt!ri. In Piii-Mir-rv --pi.| rj.p.rt,. 1 1*"' V'!''- '"'^ '■J'l-^"^* r-i Arj.." i.j iir 

F.4.bltf* ii.T»J 4itlvei F^hifliJFTir, f.ri^t ^l:|»l. urt tn-.''-'^'* rl?li» Ht •Uii.-n _ 

■ ' ■PEt'irLATl^iS.- ■■ I tkI J.^ liKTht i:. TTliun] I jjarroittEiE : 

t:*iitrTin? h.i-...i. 
J«™.J'lr*ii. Ill I'lrLki^ 
M : Il i ^ ' iLi-^iirr, 711 .F ., , fn-.r" !|1»i J-lFli^CP Jf^lf, »hfl I I m- .1 -.r.Jl-F ' .11 .1 . . .. J rip IlliVI ' . . ' J. I ' |. 

il.Hl:n liir. ■-. 

J^ll;■|^■''"*lX7^w"nTrii.^^^ ijfTtMF , "i, ..|| 
™ Hl. I'tftdn^ HiLt^»ki tiTt hii..iL-l l^.n 
liaN, i ITiip. TPnt llhl ir i»'i..|i p-irih.r 

H- T- HOHntl. IThut*' ii^iri'iii, hi* l.iEtiKH an^ Ijii-I 
^Itf^rilFlLUtl U\t I LljiFlhM \Lt.V, ;i-tttKt.T, 

['..Fill- -.nu)Hri«r SOAJIli ut.l HhH|. 
I r, Iri.LuuM' 'KVUin,' k-^IPT IruiLiutl.. 

' UFTli?. .Iriiiii n.i'.iJ T^l-i tffi .^^^r 1l|^ j*Ti1nFv. , 

if L-^tLt4>,M^UV>|lki; M) lEi,pl/tl l>*rilt<ri« Ml 1 1 El .i n- 1 
-l- f..H F 1*1- HtHWif t llF«t t4*thl| h...rii. riliiFijh -I rpiV'i 4. 

w 
w 

nimi irt fim^M nuiJtir. . Pm[<nHp,(.,ihi. *FSu , .. 

* ' J.. MH iiiff 111 £n||liiiT<l. A^lf.A^'l 
nil iHM Ff|?^rtMt y ttrtfc, -. . . 

Lii.-FFV. HF'rtlQ Jhi, L^Jl[l|Hlli:««L, <.JilllHt 
1 ip^H H*LI [ WA^l£U^ tat vfjHiriiitHW /u4i 
m j.'tLiiAi« iMHitrr^fstun.iaafaiiiH Mt:(k. tiv i:., iLmiF.l 4iii| LEr'^. 

JI.1.V 1 » uimipritf,! fri!ni[4MJ.u. 

ri.il r.lul.J. ^. Hlii.rf R.k'..*, I.„ l.ll 
l,rtii-v 1 r^-l*. ].. >*■ S., li- ,i..!ini ^1, I'. 

\- MJ ■mU> IllFFL. iJbTIIJ.-n |.|.t..b-..~ 
|.4:rii.. dtaVi'.. htiih. ih.i i iF. ^rUrl 
A'LJI'Ml UJ^. Hiuk* fiFHIJIiNV In I 

J I !i-.|iil. ■^cTj. Urc-ld JlniFi. Ii ■^.h ,.,—.1 ^^^t p-^— ^H\i .illl.lCl.B. 
4t,, JiilA.n^R Liiil.F-ii, 1^,. 
'I H'hr<Mt«-tt. AII^K '•iii'^' ll>. i^t^ 
niiuii. SriLL' LlE^ iMl4l-4it, Ilk AUmaiJAJF... M-jiili |lir^U:|l flihl KVh'iTI'*^ .11^1 Li', trtlUttl Bjljf 'f-O, 

NiFl taJillU IndLilhu M iL.rim^Mlrl If^'Ubn^ 

R.ipn.. urf jnFrr. v, V ,, i-:^miHLf p. n. 

.| SiJ Uji. t^i uii.hlHi^ iKikfiiUil 4-1El''i I*n'yi~f4^i^ 
rjrh InTdlll. IT 1 M-H itU, K- ^'l ^W f.ft l 

ftirLATfSF\H tn^."* I ' .i.lunFl 14 RmIIXUfFh .ttwi+pi, ftimwr ITFFP. MMUL .IL>ll t Il:iN[TV Wji^p^I |. 
[TAltfi' t r^.i..- IN- 1 .-ll^ii-F, PllK"< 
QEo. r. w t.-.*TEM;i(i,i.5„ 

'V*.ji^|.rilL pl. iil \mv IK.- 

I > '[';'i'^'^' Ii F. , 1. lull. tHi 'If I vn h i VlTinil ^UfSi.V IIFMH l|..| M., r r firu, Li«.. 
»ll dP«^. hh^.lj t.. 5:1 jrrr.i, .;r. (Tjo: rmt, jld MH.4iJ--T I 
OT'tLN! IJiFilvi' iF' IkLFk. . .1 .l-hJ K 
iiniJ ..iiiEtttiH'fMi 

'Pl ^IM f, hVjiilL tl. u., I 

■fii-rWiik^- PFTr"TjiV"cit^riHH:': I IjH i[> 

't: tli4»iT FJlifH Ml KL4MIR:-* 

.Hllnil , IjIL I'lN. Plill- 

■ic+.^rn'*ii, I ptt ,m| H.,. ^. , .„ iJy' l¥^lj'h^' i;^.r''*>*"t part WwiHibTi.'lo N.|-(, i Ii MFM,, ItJi,, h'F.nnn, tH, 1>i Cl, 111 &1h l^H 4kL 

4iitlriin«^ i rft-(4i». 1,FE,, ilHiT . Hi, (klb Fild, 111, 

? IWlflik, FVill.'.HI.:^'!. I ffltn, tniiii| flHi. 
■ M. S^'4l»ttltl(,L uliil nt.. ^T,■,^^'^ N*<.F. 

■in^fftii^l^-^N^iliit-liitai, "mV 'tfF " ■ (■AMiijjr? 

V|Ef4hin, bitk. ItlJWtrr, rll", Jl^"- l'i"ri.Ui|l,1i' ifir ■■ ■ 
aiv'Kf H'JJl La oil frTi-uW* l.^i ,'..iiiF lfj 

IHPJII 

i;3-i*. J-. wi:\tiiirini.r., 

Nil |.,ill.rjL:j .-i.uiJ.jjzib;' F'rtL'n. LII4 UfH* HUiMy.!}, 
vLiH'in, hill], t rrnH,, isxjnr 
E- FH, ILl4ir,jt^. Ll'V ^iil^ >F1^ blJiim, ;fn.L Lk. Kry 

lint . liKWj^tjt, jttiWUS. tfpitn^ JiRU^ m'^m^*.^^ i;ratit, 

ijiioFTiinrwEOB i05*ii^^ 

en pt4<., llh, KfT 4H''KJnd.itFll«ti. Alft'-.iHM tt 
_ ii tUirli'kvillB [itifl li^inlB^bi, llli. LkwdLLLDq-., 4oiiH7r ■■.*i1j..ii, i i ^-lllu I. M I A-lini.|.| 
..i t: .'Lll I h.jvi. 

.iLI lLvi.r 4.1 l-n-prji^*, llkiiiri iFFi. |]r 
t'Jfl ClV*. mLL U>r klUiBUuD U tfu]lni« 

■tteKne* AttBsrvr i'^i^^ji^i 

KIMH..-H 1 >bllH>. P.T,1, \til^. T.' ' 1 ^ Oil. I -sl.riL JL.-I -.,.,1 : l|l" <_J",ii™fl- V".' . ll.-J.'JiIlt:. P.4|., riu.rt UjI L-. HOTEIA -j_tlrtl.il.' I (iMtfl, ll.ill^.. 
P^ |..dM'" \'pH 111, LhllF, I 
,.|. IH ^ 1 T'-.,.|.r,T II, ,.| Il^rit l^. lffim Tl-irpf, J I. h:i.,i]i KFIilP jf^iI |Fu.^iLr 
fgill' ^r.Alirij (4.Fi|..R, It 1. 
I'liri II , iFfiuhci'd P'bImim 
ITTTffrr^* tJiUM, f rTi>i..i hL!-. ijjN FiiFVF, II min, j -I- * (m.rT; *;i ||\|. 'hi MiiiiljlB Flip *B> iiWIIIPM. la Hif -KFIOJ-T. uff VV*"''"'-'^- ^''■"l^ HnlrFji]-li,.ii fr-rni.L 
|uiirmr..'2,Hk_^f*l^'7rtn, ^rmL lUk. hfj S..^ Jl, hh^Ii. | JLL_ilJL[!!_liLL?f Tl ,. .rr. r. .r.. ^..Fi;« .Mi, i_T. ftniKi, ^Mj^tt Jkgi^i. S4ii riii.iin,.F Jfurti «iitj| U.lllffli* TilT rt|fl1l>r-Fl 1^ ivliv, Jl RkClinJrt^ :l^'.;|flVttn htrl4.,-CI Ak. 

I'-il kLMH4li.iF L.^h L.irjl.1'-., ?i J, iih. tJIMf ^ 
' \i\ nillMi. r,iTTFi".it- r.i, Ijiii KHaritt, _ 

Fni^UHlV'll.l.,.-. K,:..k1l JN.| l.r^^ Ht W*.lLlti(i, 
Itrn,, IChfihIv. .1-. i Hr-m^.. I'iilrtlftlt™, fh-.. (r^m 

m. Hit 1^ i:^ :'>i F- " ll^nJ^IE Mtd tEOUiAii-tt 

HniF^tiUl^MlJil •■Tr*F. UshFrnTt 

, LiLrhfld ^.Li., 
rwiL in* 
C M;J|IH'H, nil . 

witrtFeiinHYH-. - ----- - — iNM JtHr4 >Iul:HJ^. il 

tiBMa4iirt ■BtihtMivni. ApiiE* 
CUkBj. Tfil HBBti MSHji *tUU,B bW L'^FirlV-Ui'iLCI .LAj''.'' " «.i'ii U'.^Jiji:^ |-iiri II , iFfiuhEi" 
* rni^.._c(L.| £,ii,i Avf^r 

T¥ ifrtiiM. ^F^^^,|rj nm.^. * ii , 

hIpuft IKW41, ,t.j., nF.>H i ri iTBi^. I > ^'^1 ^'Y'l^ ' .| 

Vlin ' '' I ) ^'^ 1'^ F'MiNi 

V'L . '^I'l . i.n IT aFii ■> : , li|.l h i..; 1 Fj T^J Lhi-Hi- Fur^r 
mill U r nr ^' Fil' . . I.h.^ |4 
L7:t Vl4.hiHa-<t ^|-T.| |j(M. 
N, I iBlllulii K Ir^lH- a t iilE»i Apr ii^iji4mj|fl, 

'TTLLiiiiki-ihl,-^ ri^fl illl^.V'Kl TftW lUlT^Ji. ^ 
LlUII^,. fllhUtKn «ll«iutiUK> tlrLtln^; «tHl<)Lq| a" 
Hi::' 

.. tf»iti'»Bu; feft'iriST" M".'h,S'.!.J 

'(lit. ^HiM^mi No.m,. ,1 

gEgjfc:^^ ffi E£*i" • ""^V^ - ---- TT- n>l.ji j I ihlTf , til nil t Hi Itliii nil. lltk7jijr'*rtlJti|B JuiV. Crrjnt'll B.F^ 

(III . _r_p rii.|_l»t "J (iF^Ml, riEf. _ 
ilE^JiJ, f k^'. I^t ' F.t iHkj^iLlil Jll^ Tl^n^ 

UhIIi. I i^i<-lv l-F .rd, llruf m-fl^ 
.bly.ll, J'liliihmF i^dJik vblL. ^(qh iVt^h Ihi-i" \| AlFI.UL., ^Ii^ 'tTlL^""* U>.Vtv^*M. mill Bl« LhLI Au.iti uAji^i KKiTi:. 4'Utr^4,>iBL-iddiM~tulitB 

1114 l.mlkiA It. Nri*b3«rf|, Ht'H .*M"rltr^ «ih1 all .itfi.'.xi, 1^1.1", 

t1. J-m jui I.F ImFll 'Nj.iil', 

i^^-m-tM .IE. TiiL ^Fna';*)CiKi ^^^^ £OTl?pi=^^CT JITII KFliFRE I.IML, ^itMIAS, hT^^^^",hV I ^ll.V (■., KliTji. I.q| , IIMI F) LLF>^b, fuiltrr. 
3fi (>ii'»-h 

4:'JFrf.. ^ 

B!,'4T*iiMi':it1 M^l qoTtiSfrr^ PHt^rw*> 1* 4:'jFr i>Cui:.jHnKlr " Irirtiiii' lW^^j!^^'l;w''b?^' pirtic,, lipid, ■.|>FlK:l I ~ ailr^ld Ulitpltf»1l, 4:^^U1^ :i. IIIELHU. L:MklVI^V c.|iL In tiLUFioif* tat™ mil #* p;*. 

otAFisfiHik^.-i itfril^fiWiKU-, 1* ji^ti 

Pt ijrii«^. Hn«i WBhlUVM.R, hill, 7 n-t*. 

MI'Ih U-AHll^^H, khlfiHilhl -. -it^. If^w rnnl, ~ 

_H T flnulK J.r.t*tr 4P4.III, K>t ,_^..iiiri. 

Cj'fnitT;, lil.M F.7ILi^|ir, "jNuWi drLLl'j"jt|ipLi~JljkrS; VVV^-'^i *Ji iFimtrimt "t 
j-Filnmn. Fuii-i -.nd EruihEL I 

M^IVK iml lliiTJM^ « P.ir<^F**i(. i*^iMn1i 

iSTi'ikK'iii L.i-7r HI ^i>iWrt"N;i:r m ij.i",r"ii: 
n ii4;M, nn. -.■ . .►.-.I,. ,1*1,... ,.4r. 1.MW rii:s( . 4 fill*., IFIlJ k , 

h V. , ll r-fu lil-- 
Bij4hJ u[f liTltnPll. 1^. » 1, h I'Fj* HHTeT^T;.' 
ll4^F Ar.Ex. '"^! HL*t.]iiU[ lliriiK 

]Pl I ijl 

dik trFiL-nL Fif klPurriM, tJ uJTkiB], 
. Jl .4|><-'MIS, .4 LlipnLi'.Qq, 

i:.,Fi|.iF. -.Itrrl, ]*'^'^^* _f]i | f^_^ 

CF'irii r4>in4 iiw| ^4)Ei^iN^^ifi,^ FJr f:lnhi. mi FHHilftfc nf, 

I Hd. kt>4jj|f, ii^il It ImAtm 

II U ii^ mMii^l^ -\m. l-^H k., r^r,-^^.*'''*';''^ IfT^'^ 'M^ fc (rf * MbdhI WT^ *i.t: r*.-*!- li .rr.. vfi 

iL« 41 vV:^ '^If i»im1. mnUft- to ij^i r4\i.Hitj'F. pl^f..i I.'-. Ill I'liJ llHhririini, e: lt>li*llgri. V *l nriniLi £iF Wi.i*- „ m] hi,j, i e* fch-pi. Ktrvt -^Ium Prti'itr HUt jkHi 
,*r i*.«-k. 
sFktHM Hi|,(t.i^, F^, 

_ — . MM m (fBiiH. 9 U'lihiii 
^J^hrt. (JEFl-iK^ 

lyj I14H V A L IE, ril.T. U4i\r, II tju 

ifiinNpi i.Liliwrtflit, flfi. 

KcJIi'iiJ iir-, Lil . ■ ' I lrilrv<^«rE. — rrlvritr hlP^nff 
•4. ]« iW IhfrwfUl I Ht, lil*>w MAP»3M1 I PiAeJeLI nj|V>FI liFWrTTFj), 

ti'fiiiFiNli r*. 

yi^ASTKJl, J fi^r, wpffilf«ht*J hltLF?", Mu 
1* iM-iii H|lr.Eh, tlifnlry aJUrr.n. (tti-'pFt-ei!, Wi/ifH 'Lt|.ll\j":i-Li'li ki^i.iFiMF, lid t^hiiiiii-Ub 
J. hniiiP. i.f>u,kft*ip ^^flgf^FmriMrti 
*W M*a~7Kia|l*. 
1"Filriit«i Ig _ 

>r. AiMtiipMon, pTO^"ikkHiii/ B^KFi;,'iJ[t tSr^BpTrirFTi: 

J. wlnUt Hl^ iMf , 4"F. FTTlUf . II |||lM»1|4-ri1 ^1 

A' Hurw^ "Ui wiwk, rMkirn P'nf.I 
MH^ iUfilR,' IMB1 pvBMt rifwr; i.-fr fi-f "I'i.iLiiljj VM ^.'>4^, l"J^LITF>1«BI- ' h)^1LFI|^l JM -Iji 

<ikiii|fH. IA l^vrtiiM|.<t- H^wttvwm t4. 
nUJi'l Al.JtiHL-HkdBVH^ IVrrr, BlX" ^VttU«1 rt, 
I |.jii. F.'._NrJi-»i*.^ _.^^.. r* ntthllf, priTAiJ rt l|., 
^iTtl'J'l *U^^" ^F.~*nJ Mil. Mmlmii dillj, mm 

I FitfiiMr ^^i.rp. I, fi n rin .j i. jp»i , »iik 

MMMi(~iFFver~i''"i^i^^^"ik *^ R-^«^ 
tiPl, I^VoF^r dWt Ptit l'; ^, HF. P.P r]<y:ll. lit |J. ^ 

tfc^<UnkUi UimI liHuni 4«« bitaj, • w trm„ i til B< SHiH4» In 

rt«rii^ijiLpi.r[ii4 -tn 
. l'*tV': iiU rvtibrr *< mtM, tnt Iwif 1* tat, M. 'f>i w. 
Rll.talwrh l,tr.#t>^fTyl 

qron'ijrjmii.jj.-kt i -Tiacar<:« — i, T,- i;-((TFmi;w Mtn. >iniii il 1 f I'LkM A,1 wiliii* a iiLJ-Hti in .WEi liylnHt;., 'pn'Tv tVf.MJ^t-t»i*. uvitu- rpr tdTi.^ Uiii Ldf, lH hbM 4 ' ' 

IT fjiiilly t.n.f. E*-piiix iFi..iJ<.JiiFn- H, -V '^Ij'FulrlL TT lutlii ^tikUf^. Hittw. UMhini t.ii. ^1^ 

1 1;. ll 
'.1 National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325791 i.i^t'SI'CCESBFUI, TIAIL 

■ito ijctroa ADMi«uriiA.TioH, 

A FOINTIO afuo^ 

of Lba FAFmen til -1 S&''lT!*f*f ^5?"'- »"r.) Whm iiudu'd sC ■i)t|j-"t|ft..l..l j. I I im ibTiIiip. 

WM tq LBfl dcfei) |»a«t hify " - - — . 

I* In* lo the futurp. -" -- ' 
MlKfl tA>Br« bBd THE 6TDMEY MOENPTG HERAIJt. WKDNEBfDAT, AVGVST 9. IMS. UWEEPOEI. 

ttratbAT, Atatnt i. 

WBlk«r, mild Ur. JuilIco I'riDff.J 
APFffAL fBOM CONVjCTia?^, 
THrottTAWT POINT 1,S' CRIMINAL LAW. 
H« T J, S, LlJIiar^p ijad A. C. Wfatn&t, 
Mr. aarlond, llUtUlcUrd hj Ucun, Wllkll- 

_ __ _ . fChwim,) Bf«ltlHf tk« ™ Ottawa «w Ur, p, r Ahbott, ol 

t nr>w, bm by lip ft - Arkillrtnon Aa mn* ■ tturw Art owild da T?M|(™. M TMtW. -. . . b+M tow llDLfqnwt;'' "■■iHiiaiMBIlilil 

tLABcHLcT,) B«L b» fait itrbqflr vn nt^H ^* cunt u#o Id ltmt4 BUBk i»raf>DKali. 

flfiflnDatad wMta ibo P>riurri vilUm' A^:- ri1'-'«(''i in ihsr rtn part of Itn poJlsT. aih] U 
H04liil«a. Ai 1r> LiH |i4^riOu C4be*^«4 i,i W^il i>e c^rt'\f\l fiut. The Affbt ml|bt b« 
ihn iknd BCEndili bo [Mr. Bmra| mnitd on]/ J^ttj^^ N'^l lie ii^^n Jlf^^[FcLl7 bidtlaa^j Ltini 

FNFr "Ma7 Ibii- 04fttriMn«1>t pit lblH<|," Q^Cta- ^l-nUE^Pr* wcr« j;oltkpf He Lhnunbl 

I'T jiDfl it.ft|ii|Aut#K rubilfl'HatlBsat VU Pfft ^^'■^ *>^l3^r m^a^un't i>u]«-il lnt« ^nrliFaJll-| 

bindifld. fbe OoTtrniiioDl wbnulJ fee Judv^rJ ^4nh la Lbjji AOUIIirT- i^on laof, pflot'itti n stake Id tb* »• tad )W, Btrw&itii^ iDllruatfd iJLa»f Owm 
1Jfe*lte Ja. iWr ... _ 

tli«t vhoA lAe ruJIt^i Inrjiilrr b»1 t.-'-f^a ininlr if*"^ " r>-r- « — « -„ ^. _ - „— --- 

IE w»m3a be fmiml ihni Ehn^wEi ru|M>>rt»Jt,l« E .r ^""'^ l^^*''"^ waii!«] ht I MB ■rsubltit »fcaut "^^T M*. J, TIIML Cr»b aoUdtof, la »i3p 

■^■roj.«-Ji>H(i ira-u3j tuutmsi aa tb* finlrr- ""i^ifll^^tu ntid anarchr, (CIIHrv.) A iuhA CflBTiflUBQ, yfom (be bemuIwL 

hfcDd IJe AiL^rd wlwrt ill 111,1 i^n.. i^"^^* If T>rr«fc poeltlUm At* DLDUtM H*ltid for th» ap^glao lIid CygrL U 

Tlw JD« »ia, jiftir lcih< -'T*^^ mi«r of ab »r. of lud. ^Jl^""*!'^*' ^"^"^ *"T' ^/l^^ t^'^i^ " BAVuittMi Dtt I* ep^H pTolitMlitin. truL tft ^rhUiHd nil Auguit H, awlnjr 10 itu Ulmiw tbt i-pprtli^d t^Iob at Otpwm li 

V^.WtM A^K* i*Wld ta ill^^ far tUl^ cf Hh St^MHUn^ *iid Ur. ^rlffh^. kki iil^llJDqnl {ifia^UDBkl 1i ^BiiS^^uteC I ■iTian Bull diw xnair i> Jiilinhnl^irjilkui: j U.'-n lAiid 

I'fr'lur F-OTOf: L'>rilr-uJ ^uiH I 

ir 'lit Lunnirr aot aaowb wht^t 'ni. 

on It If- iintrr hAd not iAowB wht^t colits '^v. .Fi»ir»di (ijirhbfpj, ... 

*™. ' 4e|d lSrDiLk]«ibjr>, W, fi. HravFH 
J. WhutoD inhllulot-Anj, A. J. Ni'*^4ju, P 
\. ISarrJi.™ ilWbLltvbJ, Cbmu. MmJi^aJf, T. 3' 
l^ubdA iTruadlii}, T. Urtuniiifll i tjj^'fii-4rdii;> 

]4itrrar r^LocthnbdpsKl) w. W»d» {MonifJ 
JJ- J- HcKlDQ«r. C. J, I^Mtt fm^trafiDltlH^^L 

ClATlnt Weil 1 Wudburnfl I . M. titrnkam' ^j. .■ J '-^---"^- ■ 

iCfllMftW, J(. at, Htrt iuAnmy a. Brtiii f^'^^i^**^*^ i^rta^ wi*t^ 

ICooUBiittidrk), w, li^'-ftry. A. A- iJiTt (*TpWT JliSw »ild ActtoultUft, Mr, KWL, 

TllrllinoniJJ. J. H. MiLllit4f].n (T^m rrat. J. P^'=*"^^ *0*l W*kB*»4 by tb* pTQ- 

C*rroi| ICliJiTJ-'lJauiJi, J. J ■Lo-riJ, VV. H. ""V," 
1VL1:h4D (Tunwufih.i, A. A. MudLr Min^^n.lra i- 
^i. K;. ElulniGi^, K LjDrwud ( IlenLil ^um > , V,' 
K»r^ofii lUkaiao. J. W. Rtrta, W. Hll 
iQQ. iUH. ^WetJliBiDii V»l*^, William Ijiiirt, 
J. AdAiDKin r TiK U.niiVA^1 ) , P. iHik tar IbYMtnrtSta 

jntaat ib«]F VH« rob- 

wBni«d beAeit ' '"^r eoubtrr bmht. luid rit nana ef It want 
*«^-(tlm ftaDDU b« , J|^_ ^^?tiT, BtHTOWlatM train lba the ^^-^tv mJ IliLU Mij I6rti, uii,!--! 

mni rflctJ^lni four hfuA ol i^Uk. Whfiu 

flutof- eliAd Kfvinb v n^w* Uo.lt. v*Iudi« ii. 
ud ibtwltUjj rli*t ui jojt fiQtiid JLad Lb* i?r ifQErrry. 

TftANBFSH Or SHABIIft 
Tbt '^tlAllj TdlGirkipii"' N«>rHpRp*i< iCa0Wiri 

i,Ljti,jL>i4i;, V- CobtiA. 

Il£lierTe4 JU:ltJlif>Dt wu d4:tlvc,rt<d In tMrf 

mk, Ld wbiud Hr. Gunlon. r.. pnd M:. 

il [^uroDcr. ^ppeir-dd [or [Hg slaiiitUl. tba 
"L>4|lj Twl-^rra |gh " M^wipftp^y CoiUpuiT, L^tilLl^ 
tud- uiA Mr. PhJi'lkBT, in:,, Mr. Kjiox, aud Mr. 
FLI^b, lA>Lruflt4d by MsUri. NMtqn. BmlLli, Jiutl 
i.'fi., for thi dBrBottut. KpruBU jSbcjuhL Cube.i. 

H'jiir, with gD4 IblBOrLtal. ClCBpLlnili frn,! A-h 

in dJipHiiu. " ■■ — ■ ■ r*r«md la ttt noKt Court tn HAf' 

Ld lba tatlu^ O* U Appeal br T^' fihlei. 
iaMe»Bb«r*n, Uftiul lb« BuHdb ttt tJi« itnthl 
'LAttd BAard In nctrd to « ccndlLliluaL r^r- 

'cao&ul tor tilt UlBUtu, tte aua vu remrn- 
' ' It .14 ibt 
l«nBWt 4f «t l« H *#*i j»f ^ ^ Tb* Botohun' BhDjj Kirr- T*" I'^'on P*^' *j'^iV|!l,^J^''l*^i^^ InXu^MldUi tlw union, uil iTM '""-^.liL u h. ™!S!St ^^'^'^^ toiui hu not h™!, ., ™ "^f ^ 
- - — ■■ ■ Jf.ltMa>mQM MItWt^'3|BU,^m•■■ 

tw iM<iiiB*i4>irtii M ui>mkl Had I... ,. ,„„, „„ , 

lor nCuul Hi Ua IKIW imAt. Ti'iltuM M vu^it, u i, i,o„,a t,,, , 
•ruiied Ibi ■ .ussiu i>iH ot « «[«, wu. uciiHruluuI^ Lti^M ' " „_._„^ 

hsil forced m lft\n fhft UUldlL An onl-r 

tiHB jumAf for 4t)A jLtuauiit clAlavd ftt tin! rii1<'! 
Ot ■ii* B [uniit-ta., 

Hi) Ihn uP[>ILcBtlOii <jf lh« ihiD* UDlea Mj^'^ 
Ti 'nrr WAB ihPi]i*rrd iLi pmv •* mlwCTlp' 
IH-nc. innil pn^m, nt th* TKlt at !■ JhT 

LnhLA, II]'' mir^ or Gb e fortatltat. 
rALS'lKHIi' IMON. 
Tlb« l-Alnif-rn' VnUtn tin'^fl elfcim* ■for f#- 
•ovtty al niibtLTlplLDiiP. JitiJN^b Heur ^'f' Far Ifiin7 jrcarc ]4irEi; Bifl^j „f r ' ^'lUJd K|| j Mr. F, w. \t«lkrr, li.r 
II fmtn II iLi ijjii,,:,. 
ftlia, movf, rfi':ti^ly ryrruijjii n till irtF IKi Johu mjiui(l,lii [„ Mdtrnd W »i t1 6i, "1 I* ""Hi 
jliJlltJII .itttp^D,. Oj Oot«b« i*. 1411", h= "„|*Sh i(4 (t rt.?., .1 iH. ~l. 01 (i4inii]H4M tla rvf,tin, (if ttaf. »]^p]lt«t,0ll. Th(i I , i.. j JL'T: ■ ^jr-^^*^ '.<.nti':n III,' ,«,,^i 

lb. ip^illiiitiiii, tut 11,^ jj,iri,-i jumwor mil iLw.,.;,t?"j,''"; 'I tit ™o._ ...iSll^^f^^^^lifJ-^ 

^ort IbtLdP. ^^b"".* Th|i cnUrK ™i*d ^j, KMM. Id Itk lUUmlu m t6ia ISW. JtWiltitt of iiniauhd mh, 1 il Tfic^KivonKEiia' AflBiaTAirTB. 

hna Tflt WE b|DdBr*f iMJtf bf^tiMhiB Hlo Jury tbpt L^OCb tbfi cm tppBu^tO bl aw«« « tt* ttllbl^oiirl dilMl A[Jrl] ;JT- H'li, lhr< .\THAtBaniared TrriEnrarltert* AMkt- 

tn* at^hlt M Botblaff, ret, u Lbi ViFir|Jl wu dnclArpd thui rbe fnvn-r oj m^inni--^ uinf," [ uLi-pn \ U-jrn:ti Rvtao, fMM for 411 
ltv$||Ut«4 ' Bjr ^ CrDWB na t pa«atti]« To9i4, nod Lbi; l.ruA:^'' ra •vf'Lu.i^.l xitfitiT 4a 4d tcr m\i\>t(rf\ini*'f^. DiTmAAai (Aid bd 

tnist :^1i»9\4^ \t UKy UlOUtbV It Ib^ Lrup ¥lr^, ih* r"^f of Bin.rnpy v*rn l|;i,i|||iU. I'l.i-m jtt una nui a ucmb^r tif ih*- ua-iSD. ftul Ue oadto- furnittinr*, wbo wu «h*or««, «ild ha f£^,"»S ^SL 
hi, imjj^fLlfice of tl4 cUbflrln* r*'" ™ tb'a mirber mark«t B^isflt ttam. 'WbBD 
rfilLn |iut £1H iotq isnd on a p i aycr Tsliuttoa 
liMi tiiMM c4uK Itind bJtu ud witb UlAt 

^ntinr in prAniicrh u wctuid n4i ta AremMarr 

^ paj Tor lba trlDBlqc « tlDgll iBUlirrut 

ta Ikia BauTiIrr. Tfaat Iei Ita^lf would auffl^jl- 
]rdt]cvTn*rtl. tChnra.l Tbm lAoda could 
Lihlwk^ br •uSCilf'iDeDLlLt lba fiftittTt' 
BipltlU OB til* fUlMt tM\ 

bfl uiiiKf *Mj*li™k-.|i||.4*/TOMta(i*i..-.,.|i tir LJe i^.ji; Ti&i tm I 

f-iFlKat ( 
J "I'irlli 

liifiir V r4>rHj^ji|rtfii thu |mjj.^rLtAce of tta n.lb4rjs« Lh» fannBr, 
1. ■■•iiiji. '■■^^■kttnFB of vlDfiB ml ABEh -eoalBnanm wtn 

" ~ - — - b«rd bid TL> i^tFtt but vorketf irlkft glf^Ktla nc- 
Krw Z^^LLftDd ud Ticl«rlK» Id t^B# 
tin H. Cutbbtrl fHsrin 

d). P. C^ErcD iJiiflnoji), J. ft. 

rlWiilft Wll1lB>. H, MKiraoe {Qam- 

fttnlar), W. d. nalfotir, Hr T, Ilonult fCul rairar, C-Hsrsfl Lhil^iB, K. Crnui<n CWaKPfi OTT^rl 
WM«aJ. a II. riHrinri IMUchpira Crovk], ' ' ■ 
II. DoUblnln? (MtiLbut), J. U. KoltlnWU (Ciir- ! 
lnwL.1. r H. U(v3| CCBrrib^. A. PfFTPlt, W. 

r. V- MBddBm IWaintPDKRl'DTiiri. E. Bj 
Haddinl ^TAlmrt]}, T. n. 4n4?l!t*bri). I 

J. P. Li*ltGb. A, V,'cjm--ri.> El (^V^iQllninUl. 

Kitan (Quntar), F. M n4^1^^^15 CMjin ! 
Crefk^i □. ii. HcnidartnD ((Jrabaii>'« VAlLfr).' 
A. SpflQca, mm. (AtlunE&l. J. O'Neill t^^wral, 
tL W. lAlYn, T. U. Duan (ForbM), H. 
Diun jN. Cab^cibollB ibd D^rftiroprK E' H- k^ivrt At Uwrottifli l4¥MtlvtloB Ibta Ibr: han£:t:-d 

meiliDdk imd crBLm «f BdmliiliLnLlaa wlih 
s vJtw to rbdlcai n^farni w&itld bo i«tl«fae- 

lorj. UppTtUBf ) For Pfina tint A tEJl MJ 
HlhEBtpra 

■"-ilkj of ft|.,|,nliitlnt ibrt« nhAtDlaaJcn- 
f'Ps 14» flo 4juiLl wiffV tor t. ttrifti at IbfW 
yi-^.rn. (Ilr*f, hpn.t.1 Thai fluml woilt wDUld 
to kill rvpDi^; ^nplftUb W*H In' tlit tMOl iTiiHrbAtttft tbtt It wnitd 4# tiki fnirii: aspaclcd 
rrdbi II br lba <HiDDtrr, 

BUHit Tfis ljUcd Laws. 

Wl^lJ*^ ^llKnMlBl, p. p. Widdkb ftf^iToBi-f p^E^ei* '«r UttltDl ««« 1 

ln^j^vl, p. vr«]|, A. H'AnhUT fJerlldfrl*).' rjKd tba BxprNt*lon that I liiltntd It would 
B. T. ^irtlell (WMimlnk J. P. J. B^N lW4l-j ^ k £0&il (bJof t^ wv |«i oDr Uiod Acta 
■■tth D, E. PBLn« |llcur1»>, J. C^itvtlriT, E, I tnMrilliQr «]id Bkv« dgem la tb« MKUod hanl- 
buUir mi«Di¥KTli). S. J. JC^amor. fl. H^r- : uma to bum, iLQud Applauia.l [ BU 1*1 Li^ 
■rnvB lAnnldBlB!. UBurr^iB rtfil] tllpd RiHUr', fl^?'^ i^"* we had a spod alaward and tnialed 
Fir CarslOhae-l (MtDDrtaanpat . A. Dr«>*a, 11.;^"^ told blm to Rdi Knd deal wKb nuf 

OtefeArr (Oo&DanibloJ. H. PalkJiQftr <CBndntiO- ' "^'"^"B '"^S" " * PrlVUle 5wnar anUld dcv— «et 
IIb). Chu. ^rBtar jCkurbu], O, ciDui, tu tim- I!?'™ .'Fl^.P".".*.*^ ™ P^**^.- .■".•!* -T « * twt^MMm -iHw w-^*'* ^-nr .— r— ^ upount wu ODir U 3d. ^Ap- rJAf li"ll TUB PTCCRHTARn KBVOBTi 

VF. T. L cuiptaiL. iiBtrAl H«f«tuv» in 

BubmUtlni bii biuiviU t90>*t% PJtAlMrt Mt- 
EafmctlDp m tbH ||p«t«Tli ffn«*?U .liif 

iVFLcuiivfAi utd initiBqcW M^vflr^'-v^^ 
dlrrci influ^Doa o1 ■ ratwm bt" jinriv^bm 
ktiMniat-. Tha praaeot a^Hin faftd as fi.r bJtu 
■bilDdaBt pramlaa ff r*lani Bf ibt broa- 

Vtrlt-T icni waPt«4 fvr, *ni it wu to b* 
liorifid tba rtntjiTfl ttt ih« irproAchibf kmrr'at 
■bd'vB^I ^l^t H'jMii ^4 a^icta would nmlr 
l4ia DieuuTr- ch' trr^til 3n»Bea bUr p^Ol4 hid to 
|>pfcf. and aLae r*'-»-ai abJH ti itm nnanrlaL creiUt 
*jf Lh« Btai* iB lba BArh4t« of tbe world. CAp- 
|sUniB,1 Thd imw IffiMfjA^V^nHi ^^^H" 

«oii ta4 brcB pvfwwoip^^ iww* , 
•tT«ta in I hp Euafrt nreMt mad'*!' tbt d^- 
pf ncti^Brj' pf Tb* cux and. towi tnt^H'atB 
C«rhlf'l] ffprrs^Qird aiirti pb ov^rwbtlmlfiv 
ETr'l'nrt |4)ti -of AuBtTbliBH ticiDu1aikoD> th^^ 
AirN'iilr^mT Bod pfi^lnml, rrodtiteni:. Bnd r^- 
tmat deTFlaJltariiii iIpO IndLaJtsd Ibe IrUt of 
Pittrdlj^a of IrcLilBt^rB fecElcrftllr to th« lint 
t^UlrcmPBl af «c I li"ni'Qt'"'r«aBanBb> faiclll- 
tlpB for h4]iia ft^n tntllrra to obtain Ul^ For 
mMmtJal BFtil^iTDfTjt. ftteiTH leuiy Ha; 
paftlrulBrlf dlr^ctrd dHeftlW* Atttntln id 
tbfi Dii-tten nfjir iff.Jom ibfi POTll OtmnitB* 
»lfniH btid H-jffjeBlrd tha t^TlMblUlr ef ^«Ti^- 
hiiliyi^tiiLaiiitiriDAitwiruitfrracicaa on anr mattnr 
tttmt IlLllhL bt rrgMFte^ aa sub l-udlnB. Tba 
tauut fwtr kad taOB ODB ol Tiir«apairjt>. Vltk t^ 
•MAi^qltttm^ JUl4 It wu plfMMifl^ t^^v¥!lr(W^Sl 
ii^rils'e* tart KnauBl raiirprcDst a«r 
fino'cbtc' Hd AtBltatcd. h<VBriLT;'at|pr dlt- BUDondd Lh* imflrottlnii to E«t an muy ml' 
tl^rt «a J>qulbi« tttHPil In a^lf-attpjuritH 
1iODintB>da--wa abovld taVt ilDzia H 1A(M|IUm 
tkmoH taitar tbaA wa kava Haa." (bMn^l ! 

titb tha: watoWii^it^ j^B^Tilli*-. ^ Irtd^' 
taAlo ib4 f xiit^ lud Taw* Iwwp tim 

awiFb BQ^ ai]baiitute tona Bimpl-a Api. i^sr^br 
tta wbold iDiitlar caqld be dskJl hitb. ii* 
Wll wafv U ^4uld be duftp If Ib4 ««untfT "-Bd 
ParllnEuvne v£r<i in Ih4 busiDur for It, ai ta 
lietlovdd tbflT DOW werfi (Hrafj UpWi) It 
^aa. bDVcVrf, aul m 1iot\ t.btt I TtlUlaler could 
do. tvft tbat ta clearly uderatoad. Tli(^ 
duiJffa ~ ~ de«b ftdBalilB/i.tlaiL Tb iMlA t-b« P4B qn thm 

ffHi^u i«.;'.ti« .jat«:tp«^^ tion trtrtadTi-TBft lo IC- llMicrallF As rrsud iLi ^ "^'^^ ' 

of raruBaJ wera tbat Ibt, Ijlaud llktio tt, j ''^^''•f r RacICBr, aui] ir;..,J ^^|. 

ta antu^rnd, ud titt miaat. mi- : Ji'* iJlllUiiU'r. ?ih ;l ij 

p«4t a»Tlu£l4flK Jt WAi BiJO dABHri^il id Fr'>- (bo iltiaili (,r ."i^r. (.IjaIu 

■4m tka-MtlT« mn-A ABd fauaa ef tta eHb- yf^^, ^ i^r^n JuJjt hl^ ll^a 

Jai» mrti 1** oi»«r ^afti IL rmn argH-* tli«L MUnSoimtt flnaPly, and LLd t 

.... . ... , — ^ -^^-^ . ^ , ■ ■ - ■ ^ HB pv« m _<L H-x ^. b M' tbarlFB' -WiU tBOrB. dWUar Ul' Lht UTLfatton , ^ WO yeat^ '^U^|^FLJ(-il uliiili J 1< 

■BAhn, nA'fT^Vt f«t«, aLc.— Wc-n aol wortA Mr^ V-'lL\tcr^ hlji» J.J■l^,^^'; jn 

VTh* t^Olift In ilinTnlsBlnpr tb* spi)"!!! aal'.l;: — ! Lh,, 1-Li|i,iu,-, Lu . i;-. n 
"Allbooiib thit n^fntliio *il'inth>r ifcf Imvl r' -Jriiufi liv i, fr,Tiiii,J f r i-p 
iPlftit Trilii ■iJ-iABliFii 'i*' ufv-d -fir nTTli'iilLiirttl [ipoinoLLUS Lhu it-a l,ij,-J iJ i,'. >.r " ' 
pitrpaapt la a ifiTnc^-tiM fjj'-r. v-o "<rr^ v-^t : vclIaiA *r tb(t mUviH o" S'du'lJi.u 

■..^ — i - - - ■ - - ■■ (-(vnTltitpd Ibtti li t.-iJiill U±' n.;'r.;l. :it ,, ftilM-v muLalJn* Ibnni |;;h r 

._ . . fifttllB WVFa 4dIf lakta for tb* U'-turinr -tl- Juto,] Cli fnciltj ibo n^iKliJlpr larr. K M nrak**, pHiI i<f>u *»* a ffaantar. i^g ■drf^cv i^f ib** lanil to 1)a ili p Li^r d. or ^lai |iinfn¥i:iii<.Jit It ■ ' ' 

^t>H« nm^ltBd. Dibd B Ttrdtflt of lllwltr iii>-<i-ri\ii% )i-i^\ith\lu'» tsmma ju cwji^r u( a cIbItti waa M*d* uiiLinBt THoiDlU N«tUl* tkd talU4 «Ba BOl jM^LSnqd Id aTrl^tai at rh» ' 
Mfcu* Tb* Jtrr w«r* out foff bl^t UTB* liS »h#f«^gid M Bll^fff ilieml fijf £5 fin for *ab«rjpt|nnii. lHIiiM(Mlt;.f*HI n 

^ ^ suarf ol aiMilLiii ar raefliirlna, bat f«M>4 ttam It. Vivian, 4t itqJi^c wd. aMrs bra|ilr> t- ii,^ uni^n Hb tiad ri!l«B ta Id ai a 

™ " _ lyUtj Bf IllPCally lialnr Tba CUB WU tha PLllpi URdar IbaLriiL I Iqn. ri-utii Alta. V l.mJBli ^E^nHiJon h»t h* npvnr aLil^rK-H d tbat bs 
lut dat H Ibt Hit, but lb* Ju^ w^^e DDI tkeu ^li^. iRreed [6 t*IJ Ei^ bM^M In Ibr- plMlml^ pl Auld t-nroH'^Ht ii> h. 'i ' i ' t If iber 
rilMibarpid, Aod dpob an 0b}»CtloD rilB*d ah f^lQBiftr t* B; I'iTlli. a brdhft, arrlui rnr ii^L„ tc haui hliii inM i oL iqt wbarfr 

ba«bl> nUDBBl (sr tta hcCMe44 til llflllor ■^rifnd«ul. Thr mhIv tr-ta for f.>r*irrt dflU- irj^fl- h^ji ^„ .nd tin li[ul new Uk«it L". Z*'" r:r--«Jr™';:i: i^^iTiSSiJISliiirf taSiS'^idl^^^^ 
»ld rban. ,tat p. t.«X.r.tla.a| ,„ wbuh - «. Jann.r,^=l .^,^^.|. ^1 , . ^^^^^ '^y^'^TiT*^ Tm'^:LX^^Vj'' liSfbST^J^SfirfJ ^lotV?^ - 

'i"!?^.., ^ . j^,«.!b,(1kb ti^ tli.^ fTfrrind uf ft raVbft-ihiW.WlBh ttWn 14a wi 

I M« ttoncir oiiBb 1B« tBmwir* „, , r.iibit-enwf M tlMi obisct, Dill! ii1,.r Iwlil-n iulii". «™ 

nnlnn lo T>r"V 1,. i-jir. , ,^ ^. v.ltil>"n1«r,f» nl M-.llfBjlbbr boldlnc ul rfr. rrinlvr. lo m l.itn iiii-JJi" No[i.itSl lieSS 

Thr r^ir-mry n.-ilil it ll« OBt Ilf bSoM ^^^^ „,rhi>ld (.r-'ona ind iMulmld is il^a iti, .-jri-^ijv.y Im-" iW^StSfS!^; 
Oa Jwiirr II. iinii, Viviin ,. j -, > .... ,„ „„■ ,h... nprnlirn of TVollondlbbi .0,1 Orrnilllj. iKl .jur n.irso Iki.n , b.!,i,: (fS 

l..|.dMt, .ll(( W#e«»*OT» IB *lii:*f™'^^ .o iurlbtr «l.ai..« b™.,,-. °t irb!tlt.M »r tM Bipr- „ . 

M-.rf an.rv.TA. I.iirta lo ^roaiul lo «.t«t i W.*tll. irt^ for -fM-ri ,1; JS! aJM™"**. , ^ 

itiirti I."---.:;'! .T.-[.^.-« miufj rha r«[B. "a **** ■ . ™is, ■ , DISTRICT COl.Hr, •:i.i iniii.i-.i « H..f ,. 

' ■ »a l.*rii» i.l or 111* -1'™; a« ma UICAB « flbn-l.<C!i. •(„ ibr ^.tniin, laJ^JfiStWi 

rnrllllElll. '. ■■" ■■•■.■f.'i.ry ■lljl j„^„ Bt««iirt I.utii., .ollrfWr, ol hibJ. or lb™ Kbo ^rr.. nntfe^ja^J 

„™,-,„ — . auad rT*il(irlPlt Fratata. l^ia abjdc-lri. lu All f(i<i.»' Vhin^ AfcM 1 
- - '■"f r'-i-..rti.i-, «•»!»»..•( iWN^iflhtMaVl'W***?^!* «?S *lV-..to.l)a:ajli 11,i<m (j6tl(fj.[li! ibT^ 

llTl.ii'ATin>-a ™il ATTALIIMKHT, WilN*- ilftt**. Wi't*.*W..ftC,l:1('»T.'j^^ klWIi -Wf^SDlt 0>lt»j ot piiPetaaril 

■„.j,faiii.n f'.r B u.it .11 allachniTBt a» (aMlaial •arireai. ^irtaadAat «a>l>4 t»»l »a g^liii lo' m (ird -br 'b/ .t„.,i,i iihub J fmKVP/V9F< A HAMIttt r*"^ IbaTo pab^-rlbedH In Ilin 

tt^<«lnimpM''*i1t'4 tivttfaa AT. ttaa.rtt4ite;aC'l<0til.. fii ]eatlp.nd, uld isi 
'tba lata JiiidBB O'tfuriih a-ppaiiTvd JWflMt. 1>» fr"3uaiiitly r^'lAl^d i ■ 'l^ulL■■c. 

to rflurn a *frdlct ot Hl'^aaUr a-ilnit wiiull J^iM.fr ™ ta paid. On Kov^rab*^ 14, --^^ "^-^-VP^^ TT-V^f^" ,u firiLni Ny ^''^^T ■'^^''♦SJIiir ^,J;^'^°-^^ ''^''^ " """nii"" 

U "llJeaallr taklDS aM vMra und.r «>ctlon IHHj 5I> trf thr ^'mr^- w^r* (r^^frrrMiJ tn [ "'Sg' *f tfalTBd iMBb tta WWal^r tl* '^"^ ^^'^ t'tfcrini. uf a _rm*lift-V™■™^ ir*" r*'^." " ■'"■^'^ li' 

bA.. ^^J^ *>' C;rlin« fuA. " lit BBkrd tbBb If VlTian, acd era hrtvnfLb#r ID wcm L.aiiPd (oL_?*? -^^T « *"",ar-l nf a fenrEF 

am^juatlnt to wllUD* U t^vjz m ««rdkt U Itat ■"Ite tht WUpaivr ctirriFj-lm ibat br, i 

ir ihAr^vHi '01^ Afr4f Emaultfttlo^^ ifca .forpmail Et- ^b* ko^^r of lo pbam. of vhl^-Li ili« c^imti 
"™ turni-fl a "rdlct la ita^ "ft*** ■ airt It *iui ao «<*=^> *— ' — 

record*<L Uia Hanor r(ifua«t! an appllc-arirtc *'ii'tnitj tn ._ .. , .. bat 
tan ap- 

citit-ii'JLLura of part of lba 
monrj an.ii thr pa&aotjuaiit rrnJuc^Lthn ot Jti 

I' I™ *aa BB.d ot lotamit ■ toul^ laoonr. \;nrT| 

WBa,«n^^..*^|tWM^ ttfff upltlan Of Ibe FuU " ta dnal witb tbe crlA^Mrp aa flrat o11i?ndorB, 
Bod ruiod ientOOr* of ilx idotiEh*' bird 
labour. C^rtilD polata fFf.n MutimM rfil for — - -r — Court n£«rr: — 1. 

. - . bt ut ItLTT let tbB flrBi 3utwuM.. dornct? I. a tbB flrBMutwuM.ODEnct. ^ 

waa II undfrr tli* ttifwmmtM.iit<^ ^* abam wbErb had b^BD I^HUPd lu 
~. pollf,. .nddur,., laottuao tolodulfalali.-;"* Jl.V.m.'^b e'SSi f", «r car««1» ir Oio A^nS™ o" 'f*' "'''""If tomaiiiT "l- ur ^ rnrmirii. rn..,.,„r, j„^„ _ 
.ilbtlof BbUii^ Ud ■HUina, WrtAla Ualr JO.;. «J •"",ab £<a6 la IM. Ik.™ wira ^ j ^ K^TSS; & irE I "» Wwiaat ail.bt U ort.rF.1 1<. 11.,. Fl.vnr'i y. .bii nr.- ,rr'--, bpd -=tl- ; «K„.,,rt.t 
- - . ™* '■"'1' "i'"" '»™'r' '° oil* dia,, u ——lrt%a(jt^ ■■ 

^■flivHMA aarf >raMa ai ta af ^jMitea- irr Ha. fr*,.- I Hrnaa 

It'oral .4vriiBiAl M4 ban burd to ivnb «Ktnt 
tta BMak Idlu tka,r luti ula nanlnc, ' part or tiM tiuit ibamii wbLtvta M lind rlL MI; earraAartt U fqpir «*a»(l<u, laKI 
Ibat tba Inaooia tajt oaaiaallnDi ooiv 

Id filfltenca tdqM Dot bi mfectad o.™,; "i, . — ^ ' ^"^ 

15« tAi euirai HU. T»t rant Ihit SJ^^LI."''™' ™ f"|io«ad in 

ihr Biiie DIM Bill wai lo loir on lba Hit . .?^on»f Horqloi^Harall" Altar amo Mr. Jmrtloa Cakaa aald iliat oa F«4af lint 
lba «oir1 waa Fafirrad la tha om ol tba I boM«r or ttin lor on □ -par- n colT^i. u9 iliit lU ratlataf nW ba rai. , r^',"'' 

br ilrililna o.,! dMtUni'l am M^B.at ii7"i5. -M-' K. .1. Hcrbr iMoaart 

" B. A. Prfhr and T, (1, Brava) appwad Inr 
' (Aa union. AC orter irai DiaM r» ita ~ 
artat i^r bKa fdi arlHeb laal^M flofta, .laod plpallff. Mr. nannorr. Inatmet. tia eonpaoy, tal tn m oaef, ^^-ts ikp »r5 
r. K. W. Wfivtr. UTiffftr^^ lor plain, axcaad par .falyi., Ibua pr*vtLiiiin ipcfum flia am Bran tbat It waa pjol to ceL aarlr 

roDaJtlcrallon- ,cli«^ra.> 1'ba <]ov«rnmriit 
b*!^ r,««a Goiia,dcrioa a rar^ ralualila auraaa- 
1.I0B nada W Ur, .A^bHl. aad Aad nOnltad 

SfalriTf laflL ..... ^ . .■ fLitlch^cl! rrrvru iLi.' ITIflb tauri'a doulalofl, 
cmm biy ll-i>^.,r^ uh'Ti iitlaiit bal do litJa [« 

LDV of Ibu ;i4-br.>d iiur- iLBaod by him, ud tbB.t ^jit'i/to Ha'ii tJio oBCB If -daiBB^ksl F*Id 

AAb^a, ,ba ™ .atb..,...io.i„|:ii^,*rii"ir.ro°p^:i^;*.i*7;.;s-,r;b^;s "•"■v- f '™" ' 

ai tkii lowtrr tba Hi a itaTTSaa- ailTuta <»r*a* bhu al i>ra»ai wu tUI >M^«»iHinitii>l S VlS^^! "'^n'?'^-.^ l!f*!?„ ! ta ii.?.! n-rsDjani ..14 tj had .ii>ciora4 -Bh Haur ull #n-«*if l(.4 b»i aalj .ri»' 

Bblr.i j;;ll aiL taa land. idBlaliuatlan wroa« b»d Inaa dona. Vtnaaa; in aWKIIaa ? ^ .*i maMjuabllr fca toull „. , . . ....... _. 

IChoar. l Bo Iraa profoimdlr oonHnctd IBat.bi^ bwn tabap lo ;j»/.l:«j!?,M'KS°.^ awLSSSliiWai L;^^^^^^ iaV. '.!! bad rAEai 
ad li 

ti^b and Mrr Pli'-S^^UTD , ]eiaiTULir.d br HcaarB. 
F. flBBBoa Aid Sana, for Lbm dft^tadaat. 1ft. Ksfben lUrrlB prfla«alta4 JCaT tM 

ROBBING AN BMEn^VfeEt. _ 

WlJIllB HTdo^ Freddy, Jul, ^ cJerk, vhollhr \*rw« 

tad pla*dl4 ruUir l* « Cbarla of nbCKlihl v^o baxj alrrmdv tilkri] abirea, 

ITF. latrrer, conllaufd Mr ^blkit. -bh i 

portabi?* oi thf! truiL i^ii 1 I'E'iifiauMaa ifrti 
tba conpuT "bftPtinjIiaK <i*t< nrTsia i3iat bi a 
:al^«d th« wht>iB Dr hJfi umi^ Hbiru i* h, ■ 
.Mr. Ca^bury [il-ulDJiufbl in lU ikp he* tTl 
^lAtar dJto. n^u[i|p« thAt iiilIrT luhiirrlblri b 
^felClVd BCTlt ^tr t1l« VEb^'j^ r»[ iKOK. 
tbii. COBlpaajr bad Inflfiln^il U:il nAlftsik 
fnttd tha fbrlBlIaD B^nnj|nn|nt^ i\u^ n^lx 
Tnm Iht tauaja^P Brji»'1pojDt, wu I 

Limlsrr uf prunnlnxat LlllEp«ta 1 

iti^ri^!!, nmtiiiT ^im ]■» tta tLaw tor Dihtr ^owii pad fwi 
atttnd lanv aod ifeaYT altilD^ la l^ltaatntr 
attand CabEnati, JMibTla fUBtlkUr Iddk iftef 
a Gonninurntr, BBd bla own aflaln. Tta qdUB- 
trr >vt n Mlolatcr a^l iMpoanlMo tmak Lf It 
txpfftfi btm to do all lllOAe tbkriKa And Id. 
a,]i]1(.lrt[i BiBn t%e W^tV It waa propaaML to Bftfe 
rho vfinm lii^Bom do. Nr>r rAold tbAt 
VDr)c hB doDci qdlrklr. eiperLanci din- 

tatrd itat twfh jvara ■-□nld b* rnqutrad lo 
baVB II denn wtpalv aod *tll. Ona- tblfii mnaL 
not iif imrlookM. Tba inaxa of ' V 'IMA. IrkiA AdT]jMd ihat ttaT «r-r« laklnff al?pa yp bla 1illl«t abd tokI 

Tr} I'MlAlitUh ^rH^^b^a, iFi^ar, br-Jirl ISha. h co-aitt-ioaAl pimrtau^ If* aFpUa^l Jtod tba 
tTADrbna brkd naHA<^r1 Ih'^lf d Ephnadmen t, TtB..I|jiud b-oatrd ai*ard«d It ta biU. AUttar Bun 
AlKTilfifb. A I lie. .4»hbr)djr«. lliBalamf. Braid- wiLb amiilo Jaada alia wamtad It, apd ta foUfht Berrlfan, ]luiu«, HrlltfipB, asd Tba 

mm* 

' Ifha rri]>ort wbp adnpl^.lr 

KI^:.^^'^:Efl. 

tho T.vsmtif\iil iH< JtJ.'[urii I i^u I'idI Lei'iI br 
Irif^ri'-'tr^^r, Mr IT J ''rcm-n, and BdofiFi^d, 
»h',^'.'*.j iMpt (Hi? n« ho-'i ^1 1 1 n n lifld a rri^^H b^t- 
BFLCM Ji;j02 111* fill. Tiip T'-v 3fl rur 1b# past i» l].l. tuTnbi^Tf^ ilj- Tbo IniTJ-Hfcr hi ihe mSlDbf?t- 

'-^^Ig^iSK^ ibi*ii^t"'iJ!: 

TbQ annijal rci'ort f>t the r!i«CiiEjv4 couacJI, 
Ifkbli'^ haa Eif^ca U^ilt wLtb la Lbrao tulKiphA. 
vu «ubifllHad hj iho iTflflldsat. It.ibflwed 
tta-l alpr* lb* Lybtw rtrnftirrntS list rrar lb* 
',|jltt#lltli3B ol t^* n^iTarDnlPltf bad bjftu d^^^Q 
Ifi n laiTtQ OMFh^Br ot nueatloiH " Piiv-ourabla Tt-nnet bibS taflD raneivtd rrom Hlalaltira ob 
tta it«*» l«ikd D«lklfj and tta *aacUtlvt 

l^raak^utLieacrttolv tta* m»>r#mlflr tad bo- 
Doiinet4 bli ]bt«nllon df rmitanlttLnf tta n-^i 
prmafT bill nBst Maalon, andBf ""^"i;; 

Tlta] HjH<'WtSOTJ. lApplMIBO-J 

aL*Di]B had br**n aijpiviacbad DB » WpJ"*"*^ 
«if Land qUfiaLdonP Tba *ia(iutl« MMOtM 

for a Rural coBiEEiluioDL tq ftiTtbcr tfpon UpoD 

ai) 1|]4i tUata that pi^y r^uaaablr danM ^ ouht 
iHriiltnFnt. Mai aaT«rbUdfll In IfUe form or Olb*T waaj *bo tEild IbB Jury that If tlS*r f*"M- '*|Eit tit^ ,TM*||I« CMlpanj fran elaimfBi 
Llia ta«-li of ttirrttlojl (bAl waa worthT In , priaoiwni lirek tb# taaata for tfrc PHTPtaH nf JhslBUdant d<in!f d QotlcB pr know- 

cr^itaBtJM Vttb tbv (paqcLal r*fora of N** 1 "■■"ff i^^m Bi "enach*Ti" ttaj eould Dnl l'd»i *iid ttal tbU waa aa l»iia ef 
Sv^Utk WlJtVv It wu abaaluUlr «rtalD ttat 'hem KULItv of lakinjv and dlrffiillr ^lafTiF;, VlTiacir wbflpc ovld*n<;p ^mf. fnlcrn on fiinii:ii«- 
anj- bm OB ifcBOnbiTilt would meat, with majii *B tba WOtat at thr Btatute -EBklna a^d I^OB U Bouib Atrlfa, a^Li be told Iiai^la ibat 

..J. ... - Ad xL._ d..._j M.- ^i.^ I taahw 4fe.|l1bjni» ih^ diAHHan^ b* WBi BEtlDC IB ag*DL for M. ' ljlT]|[b.l La , Uld 

Waa ■«I1Ldi qq brbalt of U'LduihLIJi dirtfi lo 
dafeaduu Hv ivaa alxuam fiiai-Wo tb«E. b^ 
atUTeaaad a acta 10 tfclll etf«Ct la Ibo cod I rait 
, or aalt nota wbt^h waa dHlTarad to LtavLs. 

' nolB*^?£ljSl^S^jSSlSSi& j^the!* 
wia ^i^lnt lb (bil^f^ Dt IN Md4 bBti' bi^ok 

tu Jpdlcate ttal M'£.»u|blla'a fiHOl* waa Iji 

miy nn"QU"Ti^d Id Ibc i'n-ntraL-1. Iha^ln dr- 

wballltF It wu ftot B toMt cr iLBallBji or 
BolhliifL Ha lubniKti^ ttinl wb«r* a Ju(lr<*^ 
nlvdlnctAdl tta tnrj tbv prlnon^r ayfTer*^ P 
BbtataDUatl WTPB.tr add rbx Caurt bad aiwaTi 
laid ii dowb that 11 would HlvI irjr to sacrrlaHt 
Wbat WBt (■ tlH mlLiit «f l)ip jurr In d-^]lr*r- 
ISf tJHIr ir«rdfDt. PrSiDDrri had a rlfbt Ibr. atOftan Bf aiHi^flfOf^'ttotari Wmla£ii.a lag abar^hi^Jilpri L',-iij£ ai,j^.ti _ 

04aiHotAr, a( rtllUp-aui^t, waa briABAt ^p Qmnt^n CadbuTf, Mr. L,?v.flr luf PfiTt ^^^if ttl 
tor aaaiaaeta KrJiMtW.^ |a ^Ibodot'i ''h- Ur. Joacpb etarrn Prr. CToiniti rrfhtannfl 

... ., n«tar uld pirtafii^ Ka4 nvt *rii>- Faioa. j 

or rbflrli/. Tbe Ba,||«allr embCPalad UM laixHrB ot hta muti-r nif, Wn'h"*^ r^i,.. ^i.' 
hrr jiur,r-[^DtEcQd. lo lba BixtfiDt of £.4l>(li, bUL bad alaa 'arSB^ li^B not Anklnr; ':i..i .1 Lba Land* oWU^an appaMlnilr , g^WltCb^ ^i'~tf~*U^U tW fea Bta»*l**i*< wltbaqt tta caaaeBt of tta oWMT 

T»4tJBatina aod de<cidiB# taHB^, U* bad B^t prrfWl)' Btrtl^P tkat tb« bBrANtp* irf tp>ltlat> Mr. dkrland nbUlttM tblt ttar J^$t* SlU' 

■ " wort, aad ba bad tO||„ |^ „g.^ rnir woild pa>t ipto idaiitbiataii»' dir^^rifa tbe jurf ht triting ibrin IbnT rbrr 

altllDa la Pwrltaantr ^o-iot iiw bMicnEp tbat would «iu*a*, iia could brinr III B vflrflirt of iiiB^iijr oitiif. 
blla fUBtlKMflr IMk iflei" aakoil iba lann*n and aotlLrrt I* b* hrtlil Jttitlcj Cgbru ; Hp tahj tbant Ibat tf 

«pauf^ to jcl** ^be wbQlo cWluuEittT aa *i- cHfj «be]« Eo lb* CBnalUilnD Ibjit .lib^ prfUAvf^ 
anuria Id hU talp, and prar* £be readjocBB t1E>lI aal IllaiiaUr ta*4 iht .^i^ '^ii^ytnM\^ 
Vt ibd twplr to nwrpiaa a apii-iL of uit-rD-i bri^s iq B Tirdldt !■ that fortfef;' 
MaDo«> BPd ibw ibapi ibat tb*r were' - 
pat IB ta dtterrfrd ft«B taklof ap 
tta ' nUHUnniUfli qF aaU-EDrambBot 
brckVta^pint BHt tbpn afL aiCra 4d Br M 
a wdafc In tfsAtlVB. fApplauap.) Tta QovariL- 

— T r^^ - ' --.--r.-.— . - . r mfrDt had a tbtt baavF and tard row ta ba*, 

-*mi.»»^mf-'f» m^r » .U -muiui 4.i.,l. .l.<.« -attar. wouU iLnA dBfttiUan : barl cvtiii lu» 
□utQbi-r ur j{?arii. Hp nlIiI nnt 
hli'>uJd h»^^* Lirb-.n broupbE mi:* 
HI* Ilvnur paLd a iHrL^lipLDal 
award had bC:eB BamllLllMd. 

ToBiui tbri 1 

^iij* ifopoF miU ft alww ^rti*t tMwttt *r 
thn ffli*, ta irtKld lwP*^_t*P"jf JSS. 
bf wmild " * - ■ ■ 

IV' I la ftrru! 
paid wJiblu ac 
.iliiiiK|BmlEdB. I'bdCT th4 flircuinitABHi ba rBuld e^u,DiQ~]t^^rb. . 
fat A imr u batd Ltl priBoUara kppeai ta b* fijii {iLiiie^tL^LvjJL! ' for uj ■ fRWaald. I tun In p.'bJ^^Dt wita Iq' firarifEilO Ltlittffi^Mt i 

' .iCEKABQB . QV FAlU FttStlOKCKB. TlvallnEi ca ibv pnrt rC -^i.^ i,ti'.lvv, tin 

. ^i^feiuiNB itotift FMdar. a nUddli-Ji»wl ma=i. an'ill Mmi'^s or Imid n,. ,^1 l,^ Kr-nLr^i 
'iA&|-'vflALfti^|«4 dilataiDi maoer br tm[^- »uIl44E>.i dlstauri- 

'^jtnbpl*^' ]pM IjlMT tjMlia SlOlU on AuEViii^ E'hnUitl^Di, vhi' 
■*tjJ|ifr-._^^' ;Wf^U»^ tUlkl/r nbjfr-l ft;'''WlBdfT«r, in- 
— ^ -d. MUrraJ. dfl¥ri*>|>i'i 
cflurJiac-Li. 

U bad btwq decLij^d t*? r'ULri'Tiirala ilCiaL tiir. ir.ai. It |4 4"*^ JfS SL*'''^- 

rrij.iitloD b.ra, Th. dne aontd fia Thq C^owo aaat Haa cbal tba 

■i-oi. 1,1.. iiiiiiiii ta ™ immiuT ^^^^ p.pdBit af «lV"*»7)**i:»m(a<:w tta..i*i» »» tfi. wiUJtr 

Aliir 5ir Murfhi- lUann. Marpbir and H.Iad.;! BlanaijT BoimrUo. Gardno. wba baa IbJaat- 1 Tba coiap.or baa *Vr! r'tftunt ant 
Id IIP odmHird Ibiii UJcb.rd Jonisa bad camailttHl a ata4 Ma wlib aa Mtion lor brb.tb ol COB- <4pltaL ot Isn.lKM. "r iMi >ua oa»r J..!J lllill^ tbai ibaaa natiar. wm rarf natariAllr wi- In utitanaa, .'■""■It "^f^fj^ '?"J^'iii:S 41"! to lb" »otli al MialbWr- at J*t,^Hi* 
tiDurt.. aad Ika aap raJ i WVL and faaad TLJL itfa.m l ^ ,jy=T.'.;^..-;,. 

;'"'ErS:5t"l'.°"li""-?.''ll5** *TV.r.'"^.o'(r. ™ o.r«.d totta-WK*. 

aBa,ra aaa oaaa w dia .a aapa. |«p, f^p ifj^jr .LtaadaHl. EXBCUT1V«'1 RBPORT, Ur. r. p. Maddtn '^■'■^ ''T '•'j'' ""A^" "ouao,! la ma eaa. ot ina Ouori t H.liiii 
aiocntlia'. raport. Ha t™iaa IMt t» OO- ^( .om.iaiiw wrnni b.d bian 

JjWW/l^Wj * - - - ■ - ■»raiivpt would ta nrf 
aflltiof for nbbltBt i 

doD* idwarda tta 

to llXbt tha fMlta 

Mi ^ Xl^Uan taf4 Ikbil W Knomr *artk 

ba nm» flould ^ «fClirfA:;^tbE)ut IekiI ito- 

rprflnwit. Ht Trta dltappfitpted tbat lb* far jL bfrfura iJiq lud taArd, and iwt PkUBdsd 

villi. Itat ha took Ita Irjunioard La tta L4nd 
.^<^pe^0l CoLiri. Thrat tlni»a I tai lo *(bt bp- 
fora Ibat Court lot hltb. And «fb LJmi w* 

Court twlcfl^ H ablB coucjaat bad to bo rt- |^l'^^*"a to waJta lba Btlrtl DIU a TltaJ waa- 
talbod, aad kibJd V* wad. Ho that lb* paa* Uoa- 
beciuna Cauooa, aad wJH lor alJ tlint ta ct-l 
eordad U Ib^ ,NtHI«l> B4 BUlbarltT. 

mt -.- . ; 1 J.J nni mltrm -tan Could valT poaclude tbaL M'l^uelLltn'p jiHtiir i|V'i-lt]|L(^Bl bren^ti -^1 tbo award. 'ti^ot. Tbt^r baU tad hnplDwa rclatiCHia lo- baa beon nibKr.fl h*-. | 

wpa not WDiLyaed in IbB conLratt owt*. aiLil, Il wbb iK>mt.i'Lj cm, th-t tba matttT bad itatbaT. a&d ttra- SL*bfr, rtlrlBc upon hJ» to- bnpnJ rtat a plmjinr 
aa tf* aa M'tatiahlln l tama «ru mntbanrd brco krlLlfd. HIa Hnpor «*b44 whi lb" ™* prBwatiHoM, lAVo htU tta montt. tvt AmttaHa. 

^massfeW^-ra^ 

Eiio 'Miitt Ijaft liw Brw » awh .- 

Tian-a *•#* ^BDOtTadl«ilad. ta d^d pukna M wmtlOTr* tta nibbwua rata. It'-wUw^^tal and awon thai tha 3EIH Ln qv*a* aame Wfleta iB EyiMY. aflfr ^blA br 1 

uoi mr V^-it^ taJidiiVrtbln^ to tiavia ataut wu atkivd ibmt tba lua rafprrfid to waa ant tinn #ta flM pftjJ I* llM tta ■vtaULfl pat' ^t tb« oltfe^ff ktci.lP tbt^ a)trn)E«B«tft| 
tta* ttn*«*^ ifB / lYWiimi boiBi uTid*i< ai^d dumb, aqi ba waa pnu ta. TU niln PMi ctAt*d brfrapteBtrU, tat )n taniacUDB if^Al^^-fi^i r?DP<Jdur t^y t 

a pqirtr or afctoFtar. Daria purtkmnd rrorH rrtmprdrd diir™fla*ii to par kim. 7B« abd ta with a wBirfct ^hMA BalrtBd ™Jeonip*w ** iw*r 

V|.TH«n.a rtflBtflreU plsaMCiotJrr wbu btli.t cr- Ibr Bt™ Hlfl^ Wll.lMPtBM iAati,- ' " — — ■■ - ■ ■ ■ ---^ — ^ 

tinfAt» frn-m tljp ,'ijni|,pny,. fpin put off. A:jijWi6K\bklf<lt,i*^ 

IlnTicir fotiJd Dol *PT tbaE tti^T-p wiis iirrri'larv i^UwA'ti^ ,. 

anrtbliiB ro put Davlri ou liiiiulfy u to ihi td far. I HIb Hunor, ]q iUBHllJ 1V> "Id it 

vjNillLy cf Vlrlai]'! (Hlo. He> iQUfli, Ih^ri-- 1 HIa Hobar nUd Ita aqisv a^ld ainviia prcired br tta afidaiim fur tbt Cro^ tbat tta 

far*, bi^ld tTiat il^reDdaDL waa 4 pufrbt^i^r fiT-r ' mm^ di«GTeUon in tbsM caie* aftrr lli«r bad facts allvf^d IB b« fal» Im tta Ipdlolaant v«re 

larf ' IB tbw'taat] ^'^"^ frora Vlvljin wltbDm i;'^tLfo, and Ehnl li^ broo j|Bttl*d, No «aa« tor B irtDBllr bad rra^lr aututaottallT IFU*. a&d ItaretBTo. tm ba 

T Hart* tta SAdiu «f tha lurF,""'"'**'^ purchaa*, and palj hjp aiiju-y uc«it »ada l^ho apDUvaJloA wai dla- hiuJ alwa^i uadfir«t4od. lb* tattoo 

coDDt 3pWffiKBSll,%5l b#f» tta Jlirr'^'-rtlftfUPB IBBU^ " V'*^ J,l'*t li^ir%W«t<^ for DBjl* Biva Itara WBia caBJlo^olflLbagar^ tta Jury nnvctlr. and if it wa* odI, tbo 
COd^ ^kvdld BMUtn-? Ehal mbpfantial wronif 

bad baaa dcn«. Ttai wii laid domt la lb* 
c«B« at fhti Quern, w U'l^pod, and Iho Prl-rr nTv^^^dh M^j^i?^^^^ Bot For ita deranca tfi* aceuaad wbdl in[* tta anqpftibr ^iih i^ M--. AVtii->: irUi ■ 

- blttaffl rato. It'-wUw^-tal and awon that, tha 3EIH Ln q-uaa^ aame WQ^ka la ardi^r.v. idlpr ^bL[% ^ 

prred to waa ant Won #ta BM pftld t» >IM Pit tta BrHilLfl par- fl,it th# o&((^«atd».lfl tt* ajuiUEUt 

L ta. niln PMI ctAtqd br' froptHntrU, bot Sn taaiacUiiB ^iti1^r~-ifiir4\:wn cvan\<\\.-t t) 

r Uk 7Ba and ta with a HBlrbct: v^it^ aa^itaa baiweu ^^Inptpu? I4 ilan 

l«i./Ml» niIW>*a titUaa. Md UDdw WblC^ ta ba BllafM, Aa.:^^^:,j|;j^^ 10^^^ 

m0mim?/:.TUm wa* prtuatlj' ladebtwl t« biB La aaiftral hnflr ti5r^fea(' Wrt*,,^^ AHta ll «wi Ht tut tta Ooarl t«i, r|^Mr*likt« a*: 
rtS ^flrt^/lMf it BlEfct or Bifht Bttt bfH IB'I 

fluntaiiUiir KfudB ot tta Jitrr.. ib tb* »■* 
iF pCSitifc-.-* ■-- proffiitd ta r«lurB a iflaelal Tvrdlet. "Til*- Qnifnmpal "lOOd br m Slactloa p^^n^ ,|,|ti*" waa m tm^Tphnn^wn rn ih* law, P'r*n''lK=0 RaLlwar CotDpanr 5 <| R . |,<,jr bad nvl Uo^a iDdBpLurad. U wa* »rntb OT fal*ltr Of tlw T»prB*aatall«* tUAd*, 
— ' - - ■ ' I p. 151 ), aad tha deffBdaot wa* anUilcd fLAurtiwi,j"^,ft*'1^^ no* w^vt ji» 
hifi Wl\*t I'i 9*i Fdmi Ot uM Hrta Ha wantM 
Ijind j\r,1 a bnnip, not BlX ntqptta .of ApfWhla, 
<Ai,l'[n'i^ anrk iBuijIilari ** avoW liaTtllf l» 
CKIiEpln Ihipi rpitf Eh^fora tta flOWDlBilDB, [ tUT 

^ny LliAi lti« coiE lo tlila man wai iHB ttam f iTJflf aa lliG ttna "MlBCaHr v^nnilni" vma, 
bt aUo CUntasdAd Ibat (Lo EtL«1 .-^.z^pitiI Hf. LBfd (Tamworlll) dppk" -3 lba fqai?tm ^b^n Eh? Jurr w^^l■^, bj arftu^nl, dJiHiJif ^.-d I Tb* llf»T qilfiHliMi WU ffhtt fb* inpa.' ifw Irre^itultrll j bad ibn^o itaE^d in Harob, Ud St^ta about OL«tttn wblck tqok plAd* »Fta" dJimarL'i Eirac-'d ih^L ,]c<f.^^JB□1B meted u ikn-j [bauflbt and alao aa IB tta dUfarBaoa tatwaaH tha lL- 
Ebnv irrrfl, culitkd to Hla Houar ajdd Itat le**llOB* _*'_JV.^ J^*^^^ J^^l ■\ lluLn- KmU^i llili 
, JN, 1*n itaflpi^t 

' iiiLiiiinf hm r If 

ta aH'tbf 11*, u !*jji-i^rrfl fa Julj IT^ rowMimi) 

Jam r- (i-ffr i'-, I.' -- 
UiLfil^ as, Bi.'L k...::^ I i.p.„L aE tH^ ol IbB <}ov*miiiBDt in T«iard to l.bfl Pfl*l Rty*r Bftoi miltia lbs orlirfcuBl TFfdlri: Bud ib<i 
dPlBta P*ar TnObWflrlh. TbJit Tait prtipnrir t'ourl wuqlil hn mora l^a |f!ffk|pqr*td br ^b"! 
wdVid flft bdtnaa to hundrodi of proai»«raua tba Jurr IzitvBd^ than If Ibo Jurijic bad ai^nt 
lanDBnu it roawmad li would bt a^ a^ca|rnuQ^ to tbtiB D«it day abd aeVrd Ibrrr 
tatan 1^ H4 (talttbt tb* OdnTW^Hl "17 wtathv ti«v.dtd aat lofldo br iti*lr v^rdie 

«bf4lHBbHnad dlioi^rwn tta' that ptiattitiinMitrm lulUr of tabinc aad iiLe 

iff^aii t3r*«b rtattmpttm) ikinl ti m m rortBtr. piir uitnr. Ith ppaumipi tbat ih«r* wap afondar Ulat lba liraBial tmtin i. raiarilal I.Mura o( lba Byail Cresll raiuaiptlon 
atltb ttW.aWl lISBlSifl* ■ll'iBWMl ^^"Iwn ana o) in. .otUrta nn lba land aad fTH "n .iHKild ba llnlla<. aod, " •Mf.^nJ^^ _t 
ktF ba T,i^q| iPif ta 
br,]uMy H. Th* igrtfql I* 
■»Lirt*i.f1 Iff— !■> *ia 

Li 'iJSii.a blT fif^"* ***«.-aJSi' 

" Vos .mlhtailiirT •'^oa^bWl » Jlwai 

C„r„l|:i,»i.ni h-.il l.i-n apBOllM M 'y^S" 
„r, in.. ^iiii,.-Hr.i..r..! iramaetnui Md tba 
^vjiU r-rpf.!! roaumliilon. 

conilaiiJna. lba rtnort alatadi-'-Th. aia- 
ImtHa daploia. tba n.caaalll Ib.l ci'at irar 
ift.r jaar ut pruttal liut 'o Mlnlal^ ali'i- 
Eiuttl'r «.lait laa adndnHirauoi o( laa [Ijuall.r) Bui wbto ana moildtn Ib.draad Tm.orth nan »ara crD.alii« iotJi anaaDalaadiaiifllrlant .rldaaca WInat tba pHamam lo 
or lltijallti. and »k. kun-laHa. Ibat aa moab i .„„ torn... .. ^ .., 1 a ' "^i"* jJiH""; VHi 

Of It "rtouBda our ,aml ptiKMaa. ,t la ool Mr f H.Rot.fvt. (Mrall rrwVl dmifd lba wu. W(ra thai lautt m tba a>l4aD« ol 

- ~— "■ ' - L. - .. iLr Ti -.-^ — ■.naaaw+ljiFi Yf* |l|aKB)1j l]al]IJ| T 

Kr, Ldab, bd tbt fiihtr nidi, citfd Htcloa 

T Gritnmm^ IE N«w Bauth Wai^ L,aiv Jl^thurif, 
pmfm Kttj and apid Lta Court bad or^r au^1 
ovmr afala ki^Jdad that ib. a caao of JLQ lodl^-- 
tncBt far BurdiT II WU ctiiutaLBiit for tb* 

furr tb 1*1 ■ABBll|iubt*rE aqd ith A ou* rf 
■r4»ir or ttaftllK lb«>^ maM\ BacEBurllT tt 
caMac aft uitliM UBftbipc viLhtiut tta cim- 
ta«f Hai'l|a''maf;' ^i^mtm^ ib*4duij- 
MdiH WUMik*^ tutaflr ' n 

tba pm iff OH ot ut prltuatn, ud if ttat 
via « tb«r ^r* riMtf of iiiet«iif \M^ti, 

BB tta prlBoaer*, Qr 0D4 nf tbmn. c^ouli] nn[ 
havp alAlBn tb* cattle wJEhQut iLitfaUy tahLim 
aufi UIIbA tbem. Afitt\ fraB ttal poitii tm 

tutimlttad UAi th^r* wu inilBJaDt •vldsa^'ti 
to juBtifr IbB jarr Ln Undiof (b4t.|ta rrttanori 
ukA tta cattls b4 "ti*a-cb«rB" iQr tbfi .fotro^a 
gr driTijii ttair ow« niu*. 
Tba Court raaarvfd JudcnaaL ii*r''*i"tl 

Tim ill ih* atbora. 

Ifr. H. t^tlap wUtad ts HWflW inw fhrap 
taBBT BB qRflr:>Bto* tSit ^ Ata« *tt™ tad 

..OP. 0,^1 ,o..aa, Njr^^^^ipiiiss:;'- ■Vp,::r''ror"fba%*x*"K'^ 

Itmbar lul raar tta aiaaatlra bad aabad tba wur4 

TBH coMMiiaiowi rxRBOirmu 

^"rberDfare. la .or rororini tha aUDil.nt l»- 
Tocatloa of . Lourt alirrouadod br laaal ula 
and pratllH 14 aaitla a vara tiualoaaa tranau- 0» dl«niilT batoro lba oorarnnaiit 
canpo.llion of iba tannlaalon- m*ar, baar.} 
a Dtlai.ibi Br. HMlmrf Bafl^a abptiU ba 

Mr. Carrutharai Tba ™ba? -liSlS^eiJfl? 

iiiibt II iwn.llil.. 10 b" boom Mtdrt Pblllbr 

braarb til ronndancc to MI tbai aa r.r Blala- 
■ .r. had not horo ahlft lo aalaot Ihraa iiaff«, 
SSlaiar. tA«„l., .bat tba» *• ™ 

Iwrlca wbo In coilrol r1 Itna tindarubtoaa 
btr ilauSJalrta* bto«JI fj "«»».. 
°td pro"d bl. andanatail ""■'I 'r 

;o»B.ia.tan.fd nuat »"™ JS"';f,r 
lie had rDufidcoe*. 

„. tumad ™ « "mtoaa wu, and I» Hlnllttar 'or vfiiDinlaalab, U# had ntwtr 
MBi«4l rtinhliS 'f'T TbAl ibould bfl kbOWd 
ATirl iifknowlfrticd, (Hcan bear.} 

Maaarl P. HnWj^ A, BUwart. A. MadlB. J. 
RpM Buddor, D. RasMn* C. ITallatl^ O. 

lta j&BuMoB- »»■ W*Oirtrtt^ *^p™«^ 

tbr tap* lhat thf MBoelatlnfl wmiW take alopa 
to huarfl b^ffbra tba Tariff CoiUHilulua. 

Tb" rcfiiOrL »'■« ad<sp.l«J, 

AFPIMATIOW or BWANCB™- 
Mr T noagt ICuinaiFbi 
DDlT «L4 brani:b ot Ut* HMbttaVI JH 
BlB*d lb An./ on* Contrf, IMU HUt W BiBW 
branch ta aflllialpd iinlBaa tk» 
apk eoBtabl"H]^ talwnff t& an » 
'Mr H Paeb movad aa an amanaMBt,— Tha( 
tba nJUiJiion of anr an* « "* 

ita dLaeretiob of ibo M«uil¥i oounNt. 
KMb aBJBflEimcnt and lOPiaHtt Fef* ne»a- tiir*L •-Mtl* ^. 'J|kM|JlBiM^fik ' ' 
ifr. HdiU^un^ Iwibniiiiqd bir iltiri ^. A. 

FrtafBiMt tPP^arad for plappUlf, aod mqircH 
tti uak4 BtdoluLa a rule nJir. by wbJii^h detou- 
daal had baam Dali^ Uuua to abr>w v^r 
lba vardlct fOUnd Ln bLa tt-ii^ns ibduia tnn 
t]«*B*lAALda and But-erKd fvr Iba g^lalalLff ia. i*ib' 
Biin Of ur fur JlUkU uLbrr unto Ba Elu:, 

Ceuii iBlfht i>o* 1^^- i^r Iti Hit tU*raaiiva 
that a pa* Irlal abouLd ba iirMptBd. turp of dauiaRfd? l^i.tr ruin "Wa-n Inirl di^KH mt, iimiii4<)iL« ilha idflued la Aurnnt. , . 
Ilm above ca-no. Counai^l Id Lhut l'ilvs alaEEd | nlr, ILtrLi-r i^Jd bEa |]Tjnr>r dnl ti<tl taBW The Jury , BftfT a qiaart*r ttf an bOUTI retire* 

Ui^il Elirj vH3U]['rtnr rpELiErJ Nt ^^.!.■.^|t]1l^^ l.Hfr what waa lu thfi unlan'a niiuda, Tbo loOLlra in BienL fattinifld IdLb CAUrt Wllb a wrdlol d| 

rlalniBBra ah fi h fi ri" boL-tK n on (»i^tabii^t l^i, l^it. briqala( tbcli cAHB waa to Kakf Lba aVBrd EUlUj, u4 lba a»UB*4 vaa dlMufftd. 

Hnd ralD^ of Pbar^s i.i ibat datfl wiB UM^n p4 trief^.itbtaj. * ■pIj)** Bt'BIPB!- """" * -" 

the m«*Piir* Pf flai^ne^n. Tahin* (b*t Ttew ida^itirt 

li waa PlBlraod ^llaifff^- 'tS« rfaSkfiti^- - ■ ^ 

waaatHbarp-^ ^r^-.- wUcb wa4 tfip dJila Ib ibla Bult 
ttat tta.1*tter «f JiiDB £t. iMUt 

by lb* fbtnpatir 16 r«rd|Mta 4^ 
BbarphnEd^r. Aftrr dniLap *lib oiver wtff^ 
aprtitdi'Drn h":"-^on tta (i*H1*a.' lila iT«Bar 
ranaM-'T'vd rl|,ii1 p linElBr nt ■fptautat 1, DHM^ 
□iu9t l>^«< dAii iar ibA valu* of iba d»- 
f#nr1liiL'i Bbar.'B fof ibP nmASnrt of damapa. 
Ue did M\ tlttnlc rfan pl«lnttlt «£impaDT waa 
antltlPd In lba rniavmpnt of miiy itimp rrrPE¥»d 
bj fitfeodant aa dlvlHiftid*i. ric. Tf lb« tptEI- 
Rntaa liauF>A IB VVrliB *itopp^d lbs i-wmpiriT 
MCAlBqt dPfwidBnt frrtW tlTlM *^fT WT' In 
cqrTwl. Illr ntnipany miiat adnlE thi »har^a 
lielnntfd t-c^ thip defpndaDt., aad If aa Itia dl- 
Tld*ndl halon*Pl la blm, and naw ***«•!■■ V- 
aiird kn Hf^t nf *bB ts^d «!« 

PlaLBTlIf fompanv bBd auiSPrWl*! litl-^rE of 
I'B <^iBim, ihBi fnr AnU^'^-rT ol tta «frQ|i^tta] 

Ita fompaB^ h4d fall-d aa lo 111 *SnM*W, t& 
dlTld«Bdft and hrn^ceadp nf aale cf friloliMfP 
parta of Dfjw pharea, *l*d (bsrt wsuld lber»- 
for* ta BO order Al Its twtn of Ihf b^iII, Dr- 
r*DdaIit mnut ffBt lta co*ta of Hn ■ counE^r 
rlalld HI* Konor BrdBP#d *El InituJrr hr ih" 
UBitar aa to tta tbJdp at tha Atar#a op Mo- 

Mr. taD«T W#» «d Urr Nicbolu, iMtrurl- 
LililBttft^Srl* When Helnlorr, Eannrr, 

WfrllouroPi intiora tbo lUiutrar, Jtr. Ar Ub^tth) 

if^AHiN^ cRSprroiir FrriTKuii, 

V. Lsfltiiar Blid Cfh, Ltdr, T P. L^tW. Ad- 
Jourtaed to Aufutt u MiUtmint wu r^- 

porLad to fa* iwAdlcLK. 

II. York and B^Um Y Ed^aFd Wm, ^J'Aib1r<. 
AdiaurnBd to Aiituit II, BI tatlJsiH*At wna 
UDt {omulefb 

Tuchcr HDi Cn, nnd olbtrp t Jo^b BlalT. 

AdiourDoii lo A^ieujii IB. 

AlOTJONEl TOU RELfABI. 
Eta fatrlck Joaepli. tl'CrivD. Adjaurntd ta 
Aufuat U. 

Q«arcfl Ldnidala. Kaa^Tupt had Aiemud 
Fclaaaaa from aJJ «rj^tBjri.. f||^h|.:^.b|ai^ t\it 
AlbOldnt ol whata'1PM4>*i^lF^^ 
Tta ealatr^ -W*B. attMltaltiW-™HP^ Mib'ta- 
qvaatntJod. 

CERTIFICATn APPLICATION^. 
Ra UuUl^l Arptatms, l*brrB VBa bw ttp- 

cr^rAue* (VT bultrupc, mb4 ibd BBtiar wai 

At t nq^^BU V j. ^^^g^jB*.' 

lalNUiL . ,v > -. 

' had farrli7d «a hvMlnmM'M ■m^!***^ ^ ThMSwkrt Adjoumod titi IQ o'ciacit qiit dar JAW NOTICES. dH aa^ aUt« ■iirfritu lo b* batd' 0B he^kbA^t a ^t BlatM ptii^. inJ iiii'°i ^ 

rifOflJt jlliurlJI(^in.i:nt Eur 13 i^/h 

JjAI T|Pi*Ju, mE S>->\\^> '"'"^U U 
■C'tnlf BrtMrtiJtJJu »-E.fi ii^ *iLHii 
id. ™la-a lil HU b- L .t.^ IB i^l* ^. 

ilBomi ill ihf U# .1. ii-f 
■JiL irtllHi' in iIj^ < x^^'i ^TnMMp: 9 
: W« aA lia/ufL IB HU wuj. LJui—lf , T™ LliL-fiT ji*tlt[n-"iti R'l T »Ti1 Ullf- 

trtn. I51ilrlvl L'flLirl ApPMli: f .tfliLiii v AJ*MB- 
Jffi rirt Mi.o:HpnL l.'sunt-ll ^.f Sjdli*? T^P lfc^*l 
Aartrultunl ftwlElj uf fl.liLl*. .«f«d«l OlMi ™- 
fi^D t HruU[liaJl, 

Iq I^Kmlien.-' .M t.jt kA.: ) 

iDL'tber, BKhiUtlnit Clnifk v Ba 
Bnll Pal] {J^, Ltd-. ' F*aM ^ yinUm, I 

CL J, HbnH, n >UB.i aa parb [I. 
tEm. ll.W «-Wu; laBHT T Laaiaa 

, ^. . ___ lloow lta Ctld J»iJt* la ti.i'^ fw . 

J:4.,iiy."Al ]n ft.iu.: ftai, talth PJl.l Trilll^P 3jjr«rf(BtiiE irrtliU^, i^lij 

Ai [, LO b* nifivr<"M4p lUc^lb. f l-»r.il ^ 4,,; it,, jUrr-J»nL 

niDk:. r-t ^LAiWir'Mi.t. Jkt UlIB a.B.: Alnpl.BlfT * ]l wpj aUtril blwi LP<r J 

fiirlrJ Lpari t,rAr4). IMtn 111 Iftnuf Mr. Jurilk.^ ^ij, wfighi ad,J L 

1A''ilk«r.— 11 UlL-O B.DLi^ EUi'_ .^1 jfiJl, oltrr *'nKl:^i ^a^t+ r^... . 0. «oal. rMiU S t^^ ^(wCtl'W**'"*''!' — 1' 
l,'-attL'-**"i '^"^Im 14 ^v^, t>uiEi4Pii-t' Art, p±4Jibui> i^'^ibd 
br!iW'^[br£Ll«r LB EfidllT.-Al 11 M.m.t Ciimic±i*l 

iiBh lurMlpiit*.' |]^H» nJllLCrr H JM ad}0tmi«4' AlUttt^t VattflkMc li-^l*, k^Ulinl Tn-ni»jl»c 111 and Qord^u pfodui^B deaEar, 
. Tb II ^SLV biia l°an ■1'"° lb- ..:'■""■."!??..•' i Oil'" '','.'^1';'.'?!;?. 7,1 ',.*"■ 
.Homo.ioad acliiiiLlon^ „-,i„.^.r„, lf««", : cii'iaaawaal'lb Tfturoa la lla "T.* 11'°', ,S 
„ .olllamrnt. uranobo. -ar. "-jilw.liW *i.l"" i';t ■ „^ 

a WiaiaJS'aJ aonaidai«lloa tl t«- ™ Ufraaalai. tnj lba (utura 'boJM na 

■ R^-??SE^-.^. It* 10 iwlS*^ ol itarilibi. It -a. »naU, iba';''"; 

talun did »al i-M^sK^ii,, ijL.it could ool baap fmn ""biba 
aoalHi lba Oaw""*"' ' ili-maod. for putllo oi»aadlt»raaaJa«al w«la toaal m.oiicr. lba oapar aaa Eila«;ad In bla hanila" lor aala •now aalata ioj - j 

p, dafandaat. and II r-majaaj lo bia b..J. iin Ml. I"l" "i.ta Port.I "f'^l''' . 
lo Abltu.l t, "lit Ito ..raplloD or . braali.of lba Kaalulue B.ia 0 " '™' 
„^ .I.Vaea. -ma ib. napar .a. .„arr uUat' la.ii. 'b. S'">"-. ™ Vt'-^^l 

10 . lyndkata, Tbal aala ml Ibrouih. and, roar, plalntld and nil praoatcaiola In una 
.TL-V.iff^mltliaaa lba aalrj 'on Aoluat t iba ««»oo.tii uw ruimn m a^ ud. II -.a alSaiaJ, iba frea arul unln- 

"''°^°.%bSSX^»J«S''.i2l .» adr.rti..».al, In ».ia.>, la .aibb J. - A P*<^nRT lffA?mi« jtf^rw ojAWiw. 

Tbo r.rllniui-nlirt oa«*Ktia »a lia aaJrj 
„. , ,. . 'Ebt. tu«lii«ilait..m 

dadUM labclbdi 

iECTlU^ W> ■XAUIHATION4. i 
Ela Pairli:b AfHeu. Ailjoarnfil ID Aiipisi Tn 
Ra .Jo^n IJrabam. HaaliriipL naa cv.aiia il 
t t^ laatlEr Eiirlbi;r adjouraad Ui Auiaji j -vauld a- .put lo.aar. .jitM. bw^ TAai aiooai iMMlod irauj aoaa lata 
•t.aWl, ikaa aadt^Mr^ m«(*«M *•* ib.i fhUi b<Ut«r aaaid aei t» 'b'"i"iir 

•«| ihar foi a loana^ arMTIir a daj-i P«; „.i,d In ijdaait. im "■°»" '.';f;,\'.''..'r'r ^Ti t J6 H. • auk pai r.<our . oanlr.l baltar larvalr, baoauao lo |4H^1 

irjal.. - lllopBipalMI 

Ilia durln( lba raw "'JETSiJJ irf it 

S'«;*;bn"'d"irii"S' " tb.s."'" <H..r tHtaii «-bii«-«r.-( 'wt i;,-"j?„~iVt 'ri*!.* '»x. ;sr"Hi. 

£5 l without tb« Bbl. ud P-ral't'o'ialeaora rollB, tor a -anbar la laab attar ;„ n, t„„.uBa< bouibt a. iMJJtd Mlj. H^a 
ilini ol tba Morutl". tba ,0', ''•itnijiilclpal MUar, tba cou.lrr raauaat ™id Bad aa a.port »™*:„7lS2laJlS 

™ I ail. nil. VDDld ba larca U laal. ta uarbam DD. ot IH au^ na tbt aa aldarmaa.' vaan taur-b luproaalfiaa t da HAtanH 

"if V!»JMSS™™.arftb.boD.1b.^^ bUllalatall, .Mi.«Tlbrf SZo.^ acaot yaara. "•'""/.tISr'w'i.'b " ; 

^V'.-W^AT^^ .mil ..B. Id aoiaa baTartl ... .._.ic. niviiui.Bla Tkar atara to a.t tba .a..rtga vaa aal ^analataal wllb la^ 

orlaolpir. HIa ooBUMT old la No* sautb Walai .i?5'ji£l%bBfiiiMai 0111 " o«»baf"»| lu, uiaitaa jreiHi.aiJ. Tb.r «ti to i.t tb. , ^ 

VTrSSinSSiKllatrH, lb. Baaf««« |*J"i„ ,„ ,b.«,»11.i aHolvtal,, Ta., ^..^p., 

_^bita mmt U Mill SbailOt- t» tflwetHf It. 1 wQuld cat U «DdlWB*Bl for aU tkma hUad BB ShLuII W BBU-ip-aa-r--. ■ eon OI a " |,avA.a.»iirawba lu _:il. . - 

KiaBVnt B^na* tbat «n To"lb5*»4.l« ti. dnl laiaa raari It J SsSS., »ar» ilJtaraallr ilSa tba ^^mtm^^^mimM Ut, <><> 

.1 ihS iSIaitl?* bad baa* -anldWwiWKa «*» iwiUui utaaditSM J-^^atia^tKUa aad if" iiiadad br*.* ai. tta *aUhTfitia>jMi. laiib. 

tSii far tba dnl lAraa raari I 
"'10)* prarlaui utaBdItBVb | 

DitSTuallod. rraaboH noon par arbafam \,n,f ,iport Irada bi •'tbwj'f^i, 
bll tba inn riaaifUoB i-oiua mi .r, Inalbar futorlil or V^l 
.ord.. ibora iFould ba M Mora paaalM ta i rrlrat. aniarrrlaa »nft 
ur 11 'bi waa a paaar. at tba »at Ibat ' - *— ' 

]f lba tax •SS^L^ haAP \ WDtDBl »r»"aiaa n. ' — a.^- W'fl TKt* »Jaa.i-i ' -■— 7 J,-^^ 

i noniiottt timm. Bar II 'b* waa a paaar. at tba »al ikai aaaialttaa adjaap^bf 
„ _ * U D aJIto^ ttdt IWttta m nao Jari. laad oamar w.ul* par adra . 

j'i.'ir^-^^^S'i «; . Kit v.:i'aaj'ii'.' 
r::';;irt?;s"^tS*ir=.ra':^r.ffl«^ ^. l!!^i«^» -gr „ ^„ „ . bad 

tbain.iaMl.ua..)lt .a. 00 u.a fur ■« 1'"'"' abauld Ur a aaa .aa toll -*■« tb. aad ■tllta. Pawl 
aa* Ibit tb. barm P.. doua ici B*? laal iB^r nantM raaaa* _ -. ^ —a Sicar. Tba turi raturaail a rardiri tor tba 
BtasfHPt^ aad lb. plaiotlff ROW .fpaalad aa 
lba Al iiaail Ibu tba ntdtet MA .*«ateBt 

"rtrSLa alAAM tMl IW^ 

p^toiiiartidtri MUEWVim, 

BI M(<a •aataal Haabu, 

Ht uaib laal^aalad by- Ifr. A. } jlall. ot 
Srobaa Hill lb/ bla iiont, Mr 
*f%f'ii apDaarid tar tba applir^nt. HAiuuri Hon 

l*Ai al Brabaa BUI, JJ^trr yroi.ili.lmi-, in aui.- .. „ h 

ol A MUaa toi ■ problblllob to aat Iti^rij wm iw opllnllr ri..|.l«. il a.u Bllfaril. 

- - nar bad Ibtra aror be.a Mar .at cut aerrta. 

Ula dorcndan'..' inaita. rvrond.nia .ubmliiitd 
tbat pl.iDiiir caui4 not ri.im ■ rtitat ol fLrrib'-i'ir efJdt^niri^ taid btaa ilreB-tta-iiuviritfif- 

BKqlTBaTftATIONa 
. butctar. «( i PhLLLip-aiH^i, 

. idord. pOpIaI annfaa4^ 
. .rnwn, flPeba«U4t;- yr .)J*H* 
^ Pphtar^.ii<lli(^*aiidK^'''''~ 

AqnuudalOt Idi, T 

ij^ve. I 
Jin«*a a^naraj arept. -of 
, ]^alm«r, offlfjal aaBj[[- 

__.lllrt _. . .. _ ' "ifrtm^^: JijIib llfBJT Ll:i 
■ 'lH\i' I ib-'k l.ii'ail^il, Jt-lf Itllt^ t ^Arl*i ^Flm^v, 

Ca-i.rt;^ M.jii;, i--lii M\ JLrbrr Bur"fJI tri'iliH^r. 

•V-.<i-.v-: ,.||-1.jUi1 uMkt WC. ;il : II iihBin 

>Tj^h<v.B, cbLmtn LbL ILfhrtT lUjsveli ItaUC^ra il#nt. 

.di^init iEpi AlktiTiJinoK. 
ih-htt* Ih* itonit^ hf^taai la i** in»*rin c«rri, 

VLim'iPlBlT*.— Jir H^ H.ri.j Mf^iUtU"-^ TiML*i-T 

k'- l^fi. yiraLfH Ptn!t-*"*™ KmpL-jyT'* 

V J. IEliii : Mnwi V H P^jriEj. NJiiitibi>r<ii^ii iud 

iT„-iirH) nub Pn(>'N^>^ t .1. BtirIrK tt^mnLmn n^r 
|.,'riHJ..j: r-i^WT LBii «'^h<LTPiirL ATBua< VlJ^n' L'nIiB 
^ llriiTLiltt. t ATi Ih^V; taRl^ i u™' Uimi r 

\Lni]i'i' kflTr h [U^wn: T FrMfn'vx'Dl IKIH' 

V L-iiir; ■LIU'- V U.-ALIibi Kbil 4Ti«(Jirt-; f ^Itfi 
airtia V l-lbiLilFh; -ibdif V b«mE. oiiri T 4^r^h>|Pr ; 
MM ^.jSCki'li'iv, kAinD T t^]i«iilj i^inu t. Ihilli H^; 
MUti'V>l|WlbL Aiwa T Puj-uli. 

j>r.=/rnFiT rdLiiT, 
uid' VLLLlAW Culflllir. taitlif Mta rtai a (Piivlijfti' Liitil mtjm^ AT KILLm ttt^HWN'CD lb' 1 
TIko fjlr liontaw ■ 

iHl» ILifbt^ IlLIj.u4, L-P id' 

I llAUILafl l.jaid TLDLllU, 1^ la ]b4ii>^ 't lb f 

luJ.j l„Ut|l3l| I' 
uaB |Jl^A,I bud/ f . , 0lll*-rwlM italtilt d*r*lHSBJ(i|. il-rw i^aipii 

. W. R. Wpa-iihat pEAlntier bid fffrr had th* frti ^a« Of idwatd cfork. oF Xtb^Mi* r,^ i.-^ fl.i'ir .I'.flr' fL-i- III- -i^'" ^F M M , . K,' I 

,V,.Mi u F.MiSlfi. t'T .■iiiFlni-nl; lN>lnr i II 'il 
i-.!iihr-i. n.in iiTirm. I F.,l 1 n-l.ADh ^ Uli. Lj|.^j, i|4:i 
liMl'iljL XnrlB ami ■iif.Uwr V VnThi»rriJii| ti-iBabrii 

W^'SiW'M^i^Mlt'^S^al « 

■ ■ ■ ■ 

iti^ ^eiAiwi Mm* At Iba. tail . dia^lai it tba" •well 't >i<a 
NB.W: c^nbar Af llntittaiturBf, a iriini? n.a'ra'ad (rrtb Uta dbap Aibiatanta' ""lao it 
ssvtb tvalaa.HL,t3'IBd i:ba rbuabar tbat CR0I51TOM- PlCTITrOTJi !i* rm;bi cf and If a* tad oaed then atrvfit^ P'^^^'j^^'^ti^*^ rriUlBfllVu, Jiad nrl auaPTWFICtfn d. N4 
■ nvia. U dPPOta ^ BKUdB. blU lo BubmlT Lbat 
afiond«lil, lHaior-larraiUnt Etcott, atE*^ in th'i 
- - - bC B pulflla dblr aj Dinta abauid 

r» t prfl(bibttl40, v^lkout 

thr ^arlB Jam*! 

Ur^ IjAObv lallructP^ Uf H«iB|irB. UdiHjii taiTltat tbB hmriD -a. dou. lc "V^^** ^^rj T "^.ta^TlS;* lS» It w ijtaL ] SterS BJirofilt) br-irlllt*.^B-J **B*;.n.pti« * "tpJIt, ^PP*'*''^ '^r ibi api-ln^i^t, j-ti or tltla 

l&flfl. 

IllTldaapa vaa KlaVai tipna, bad (ba iaia 
ataad. iwrt baird. AEBITEATIOK COCBT (NO, 1). b.r, lata <>t:TOtl*HbKilWi:.»'t»i: 

Uoa ta ba :lii|tfd- tiB.:*jipttt :--H. 

LASB JtEPEAL flOUBT. . 4ii.rur« a. amaadajaBt 9t tba l^^arlr Claaln^ 
Atli ..d ..hl.d lha LOUacL]'. c4-Dl<oraliBn In 
aaaiallBd 10 hc-Ljif la Ihla r^funii, and iTinintr, 
aabi.i [U, w.aa. tpo paid ofi .luii .lar .^rapt 
Int e.Liirdar> tor tba baorlll l.r a. Irty Lll'tf 
^tuponlaB ot abopkMp^n iiki ,h4u Manila nf 
.bop AMlaiABla, Tba taaa.ti,!!. (if oiiinioa 
amnc {im Bblwlit ft iX> uiam 
■iKt^-tt tba . "sw^ . tbat iiii. 
tcHbcIl babM s» brtaftarn .»Uk. tba Jndli 
Ttdual riabiB »t lia uratoi*, atfi ibarrraH III 11. .dril llial ^ 
laijo-r, ..I »u il.r.,it-ri-i.ill>l»"|;» 
ol M,.ir..,.i.,irrL. hnLil.- SUIUH ■".•J U* J 

bini vii M,nii.m .[ ,.in.",i 't ""r*,^, 
ki iii> iij]i« iKiiia iJJi.i^,*.! d,.hii-i..n*ii rffl 

PXi^lll^a l.r ULlIUII. Ii*JJ4J.C|.. ikluilrfHl flUlff^ » 

aMitm BNiwraa ii a'ckmi alm 
Luuf banafc-.iair+'fad (tuiB* fiyi^,fi.^i!ilV. 

■^sit'bffi'"fc.l«l .i"i '"'"T^. ' 

^ a nieta.l«. .III. a ;w "'^T li . 

^uda rnia JiiHiia', rxniiinii.*., *li' n i,n i.'*™ 
f.i,. H, ..i-^iicui,! - --.r. uiil ii.i"- 
.,.:cr kiMJ 1.1" n.t II .ii *.r 'lit ^.i^ii^J 

,ii..n^E m m^.,. ife-w*! "a** 

'"w;";'l..l..iiia. . ,~.J-iin.r.Jt,lt.r., bBbjJ 

(ibc ei 1, UTTTQi* I •iiul IfeaL Ef* >* 

l^iM JpfcttllH^; tll«t aWi^l'l. ""^ 

wmtf Urn l^ Lwi* I li* . I r^.- ^ts - 

LjuI I ir*n'L, diiJ iii«i »r r.L 
f.'lldim lad l.ia i|, «r L LI It 1^1 

lEn **rli 0* LniMi^i. it l; 

|HUiL a IkiU B^anLiiJI- Il'u XI 

'^tt. A. L. ^umj ilfpci)«l 'l^^j'^ii'^.^i 
ji'ii^u'^B,^' ijJ L-aL^j. i.B I'U'f^jf'ti'? 

duv M t^uumt LP iti-fTjli'W. *''*^'*^\W--*^S^-^^ . ailt u. p 
ipI.iiIi br I* 
I t^llf .1 >■ (BahiTe McHia, H, A. S. Oiarri, Praailoot. ..... _ 

BcaaUl, add w. nasalog. ootamualanira.) iiar^ a( tba . mvfm Kn* tbat lbi ,„ „ J , In laii !«] 

Ciaaa awaaaamED tcMbtll babW aSel brtartiaa ,»U*. tba Jndli hJS'Ji^, i "l in„, ™ i i i i- 1 ""1* f J 

I ^ « Boom,. ff^M rtftia 6< lla mraboil, Mlii tbararara .. bi .if-n.. " -"^ ,' 3 

An »B».»1 bf O Oaanar, « n (ooTa anlr t.™iva iho laitar. aad iba«i uliJ ao mv laumii'^ iieri^ - " ■ i"'"' ' 

aulnal t»«appral.»d uaaU twtaf_»l..^tf»- U,a ttop Ai-L.ii;its' fnloi. lor tba|p aaarlaar p.a up ■llW», cm ^> ■ 

tlOBBl laaaa. Ho. IHl-lt, Baannu aad AfaUat nillni to Ib^i , liaml't-r. wdai l^ (.vtlnsv 

lba appralaaif »aln. ol CVOWB IBproiiloaoU ■ - ' • aipal lad imi Jtuhu « 

lbi' Criiirr 111 byitiii'Jf. ...i„.. ,t. . livftfKJ'filA awl., rmj ^pri^■,-. gi,i si^rviii'ii,.^ ' ,ji_ ij_ ta— 1 c.,i.hj.lala 

All oi.ii.h.l t.v !■. l.i-variill a».lna1 i(i. .p. ,^ Jr,„Tllil rlilirr n,4ri. ,|..,- „;"J*Ste M..^L . 

alBod auniilll real or h.[a__ .ttlltmaiit loaao .i,^.. ..il _t:.ii»'a 1.1utB^UraaJ;i]]y i..urfl l«*b. Bitl i ^ j^ ^^^-^^'jA T^|. t"'*"'' 

|:lM><n^Mi>lSI rcwaai BiaKH A ms T*il" lfl«»*"- ■ 

uiil. uiiL'. i.riJ a.Hmn rtlli TlffiU' 
akiii kHjai. Lir, Hi.^iil--* SiyiH- J- 1 ' 
II'ILLLIV tL-UE PIV tlLi1t'll.VbA, -jldTl. ,.t^0ti la tba Mn.l.^j ' IHB 

jpifli'i hbofl 
MHtfHfJ 

guAii Af r 

>r*i *l« 
tvwarr ' 

pEUin, 

plMBl II 

idm 

«tBtBl AO I 
ivtfulca 

fcriBf tba r 

iHilli «C ' 
gpVBtO A ' 

tat RlArJt 
fAMNBr I 

ft*b*i 

Ibtoailpr, ' 
|Mkd>lt U 
ta wnrUl HK*d 1 
Kr, K' 
*«u ■ 

B«tJa«| 

feii^ iy«if. 

tftlir Ehr 

1^ n^rutivl 

totiM. thef 
lai u ubihI 
UtiparBlij I 
H Ika abnerh 
«td it VM 1 

ipvv. i lot I 

:»i;.iilT«rHrTf 
jilPf^ialin^'H 

iMHi*«^ : 

tta tha F-ail 
dtrlnm ID 
flttlon wliLchI 
It tbniwB oi| 

IVtUaf wbi 
fta* tbia ptiiU 
palat bfi maT 
jpaacfa wbicf 
Mvfalesi 
tadi wtkhl 
ttnLiiTD "1^1^ 

tUaliad fijijfcil 
frju f:r<\i-,g r 
^ lud t):LlLa;'j| 
Iflf-OTi!- Pjirlll 
hrA IE 
biar pDlblDjI 
lAtlDia afEfr J 
Un, BDd u]| 
■nltubli-, 
tbflufflii rbfu| 

IDI bird caeII 

Idi imo uiwtsM 
Uil IfaQ Jbu| 
dnuld b« I 
pmrrd btiavl^ 
tud itent. 

bttip I 

ifildi t^ BII 
tMftEtt'.Ahr L 
>9 dl 
FUli^ltib Bel 

''jitf'')^.44iii'r 

jki iJUt thai 
fikiii .ta'iati; 
Kta4«d tta^l 

I tondiuiptll 

pift '*!.*( f 
liiipv* to i 
^ Hare toh ifLlai. Thr 
■Mil] h^ a I 
turn, ud ; 
Wftltn wit 
la tha uFLitf 

DflHed, a.Di] 
lad inA[ rh<. I 

It-ltliL 

thr. ha 111 'I 
Maj A\.ir 

Bin ICBllllPip 

TWri Ibe i'ii 
lu fkdCr^Viii 
itlCtinrD lai]| 

in'.- fciu- 

TaB-4r»E hl^| 
AAmlalini<'rEd| 

ttiaiial^d froT 
latf. to ibfi I 
All Ihoae j-rl 
■HliAlE9«t3B jnl 
4M Id tbr if 
4j *«ttlf'rp r 
lUEDFB i^r arfJ 
trODderrd I 

(Ju tun.lif 

fcPlH 0(1 J 

D i^iihf 
tally IbViH m 

nlwIiinE sf r 
larbsifiiL mU 
'm ■■b-nrC-.r 
itrst *nrninl 
Anar wu 
kti WiAffO 
iB^hma I A E,| 
IV I trelQtEidl 
Af eAanvGltr 

»lW HA* |J 

tmBM ot I 
Hllit ■ 

HiiftaLEtai 01 

[faa yoLrn 
BdiT htnrnll J 
^ Mfi r 
*hfl roiip to I 
fr]B||a[r.p w, i 

fl^ilrr l];-V-. 
W-TBHl-Jji nni 

' tfry inii^n 
(Hat df.f,s-.-,ii 
KiB.p r^n.ni: I 
CniillHblr: 
ptrjilf I urn* 

tVlvPF IliFD I 

f KLnlp>rs.| 

11( ^[.IrlL 
HC[il* r,r 

bj(,ui«ij i|.,. 

i»u r«iibn 
UuJft Lei h 
fllE. lie n 
*1 tl»Ll«, arl 
M*l«l*B i^. 

ftnUera 

VHtlCBl U- 
til^ th Isft 
Hf^raiA I Th.^ prill 

kflilltbfri] I 
^ibch iJii 
PtVdlkfft to il ltl jVjutiH Ma but I 

' [tadkAptifd I 

NtAWAtial 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325792 THK BTDHET mSKINO E£BALD. WEDKESPAT. AtTGUST 9, IWB. r . ■ . , —T — T-T^ y. , „M "Anath.[ 11«P.'' I *'* "t Ttiter 10 s, It ■DUtl iHd la mllyilia uit 

I Ii '- ■I'lilii ■ill '^AilKi'^Hiiir iml rii li'il .-- ^ a^— fci. tkt ^.f™f_^ SI itSTL. iS* SMii" H« Mile* d> > ilu ika >«in>t MtKMn umenipuliiui vmtm "•gSE. wai um moKiCT or mi vcBP-rtiiotin iTPB 

NESTLE'8 MILK, 
sd AlfD 6d PACKETS EVERTWUEItE. -|Q|S|3^9a|@OI<'^ SWEETS. Jit Qtetteit Snneu of the Age. 

HOLBBOOK'S 
SAUCE 

TBS i>B1jT"gn BAtrCB OF THB WOHUt. LANDS C0MMIS8I0M. ax. mnct owu'i mom. 

Moita ABOUT ^mfm^miifi 'SmM. 

THif KoiRAiiiB AMD tWBrrrik.Ji0il!itl9>^ «BB(»taB BATH ACT* AS AGENT. 

DKen lb« Bornl CMi™l>"l«"f 
J Ibp feDsrMl *-lBalDIBlT*tlon or 
THE BKAtJTT OF 
SOLID Bitir? OijE 

BEDROOM SUITE. 

Abrtlutrlr dMljn— BMiulne tlm- 

VRICE, £13 10 0. 

to tot Ullfl niltP mennii tn Ituj It— it li lOqiilrJtipT into ibp feDsirMl 

I LulttLv I>cj|>B.rlnabt jrBiterdiiS'n 

Sir, HiDbarr Utviei, ian™ct*fl hi *• 
W. H. Hctlimqi CmWli SoUclUtr a Oft" ■p- 

ori Isrriilp ftf Mr. W, VS. TgB^.. ._ .^ffiSS 
W[n'is?in, lifcmtrr thB:jr 

nnS^oN iiOLPi:^f^ LBAaKH. 

Mr. rJntJE" wijill*l piit brforr -tt*! 

StiWSSMWS^'W^'ffi?*^"' "ipniJ Mr, V. N, Willi! • IHH H«P¥:Ti«<W»i 

^'wjiri a.<]| t.n]y ror lb4 l«M« tkeo ondB^ 

" slilmllnn bill tor otUtr ll«t tb«T ■JJ 

^...x^.Lr.^ 4 «nltcl .ilt, Dbrft-JlHul ATI Iho BT**aTi bolillDR- On JiV }i 

We mpnllm tn-(Ur a wJim ^iHi^j ^ j, H„,iisr, wrilloi on Uai 

.Wi Honaf Ho ivLtn«iil: II did bb* m^ttflr 

FMPBniiidV-Sii nr. n'llhi uld. 

HDVHAtllX HOLD IMC. 
Hr. Darlei Ulgp proccudid ta dafti Willi 

WiWHW A. MnuribX kaldlbC' tbll SUC- ^Bl. H«.r «™.n*«l. «d ib, .In.l. w-|-!f;J.Lr.iu^^^ ^^^^ .„ .„ „ ... "n..t « <iT*«. „|JS..i.-A»'v" .... li^/riv.'f.e.'isrrr^^'Jit'.'^SlSff 

MOW LAKP WAS TKAOWN OPE^^ . Il„u,„t h> cgiDIIllI • If.UJ H"- t** IHo»i«ll™' 

.litjmifite t^p mnSlM !»»«•' (4 u» rt iio» Ja"»* «s«»in ■'•P*";-!; )lr. 

Witii.iH; W. ted BO «BH»i« to inUa • wnlllloiul pu«»u« B '' =' fUiL 

nmlm ot ttieai Ul»n, Tb« «"d H una In ttl» Itnd iHlrlnl of Ooa*""". QCFHOrmtEtTT UtUB ANP KICMA Mlil.fi 

..dw. ™urd.D|^talili U t»JJ^™|„^j,i„ for tu, ^f. I''"''"'."'!,"',"' BiibMiitffinUr Mr. CTIck. In rU'rn.n lo Mr 

. . Ml iMMr. ^ j^^pj Bi""" St'f,. Hwnofl-n wtttr, «lli > moi' lii'iiliii'i "Vly 

u aOutd fuBlBlublo 111 Ap'uln ^BlAM ao ^ n^r:^i^iBu^.li«foVf 1^4 Houip. 11.- OUflht micK' Siijitiflyir *^ Viiiiiitji All StlLUVAN POTtM in HIE. 'ttrnkfUu* lit meuS H «^*» i««iniiti^ ot Hitaortat. 

IM^rt Hxtdiioiiii. ■»« WW Wr. !*««; Tfcm «n oibtr toj"*-"",""; lie . 

itaust vnd.c.B.crL'Ur7 (t ll*^;*"^- SJf*' (null, lr>r ! m lui:" ^— »> <IH uoltasw ™'|t»„ ^nmg.j, 

iflill IbiB mitter on AuKusl 14.. " Mr. ^'lllta vai laftJtlnj li»* 9t 0*^^' _ „ i l|r. Must ippl ulfc Ho uld lb. I'Odj'""^;;!.^ •J;^* ^JJS TbM. vu lb« IMHo^nt J'JJS^ i prarflTeailtl or^anpjiEion. 
txnt tcmtti iKad. II 
*cre aulcublB fwr ■enLfrnj.iil. ''iS'tSli. of ibo Cfoirn iJi* 0*w. ■ppetr*'! 
rin*.cuin, .114 Mr. it B. ciTk 'or it- 

(„T J. rrinntl tor 

.... MI. CniCKI Wht Ml It t* » 

toinoiiuee: 

Mr, Bl.l.LlVkN lolil u lOllllUT HOBH o*"™ 
thC! D.flthnilH ar ■■crook " londlordo *Ld Bie*D.Li 
aud olht^rji whn li^fi] r.n Ihc Sam*. 

Mr. llHuliUliTU.^; And "tronk" tODuil. 
Mr. 1.1.1 1' AN db.1 aiit Cu&lpn4 IbAl nJI Mr. Cuirr. t:ndtr.9eiraun dAn. Mr. f'lork oOcrrttl nu obJ«lljli. 
■Eld to n-ould ksh tUo BfU.'IJ 10 iifil*r inn ojik ■Bwlrnuui Bultii. wortbr ANV £^ ln>0=i«PI P«*r on boMll =1 Mr l^"loi Cl.rii, ajtrSW BESIIIENTS. 

^Bi<.^t WWW tniJ naawm for 
our CitUlo^^i •%i«;#iHif«yt»ini».-J!*.:* BHEUMATlSlt tf C|tJHEp^^ 

4;il, tiT liMrv 

iioW'8 EMBROCATION, SYMONUS FURNISHING LIMITED tDiiri.iit]>. rTVrThl Eb bijrUiihmlt TUT (■11 ^^^S»T« iWinpi t'l '■''^ Jfl.» "^11 

PUH-WF dim si J T.UtP.K. Kv.lM r^iiljr. 
nid VM^Wi, iH.ih*-, 'I'll 

ntt!H 'h:nM^:i.n i.nf vet;, n. '■^'■ti Ifll OTl'itMA% C.iA lUk Ku]] iikffl' Ifitr 

i[>iid nfi SYMOWDS FURNISHING- LIMITED, 

285 AND isar PITT-BTBEET. r(.* lunii rwn-. -ill 
f tl.SUbLb 

talO bil* Hid lv<iitiYrlba].i|L=^r^ 

Hji .«rt»V*i!t-..iW*t<«':t^?' ■»° 

■Mi.:. 

«f«fti**w«:m-«»«K*-(«#™iii: .VI .lur Ilia St»T Uiil.ir. ■I<;.l> 
AS»! PDOE, 

.il«.:jUMn«,;W«i«»:-' .iT..i 
mdA^. 

ri'psaffiJ <iD fipui^'mlter iWa. tat thiB MTr 

leltpr, Li mlntltrt from Mr. Mat;P«rI-""- 
iPDl ta tiw dkHtrlcL siiir^fXor Sor T*pflrt. On 

Ihft MlBlBtflr- rruai TtlOPi* Hill, ukln* iMt 
llin *Itillif»iiiis pMift*' hoWinfi *4Joiplnl B" 

for .altRB»oI; Xr. BIITmI* k" *»" f»' 
J. .nil II, rairr out »11 tba ImprDIOBiritl It 
maki Iho liiu up lo ibo bllbcit tkrrrloi M- 

pncLU. 

lf iia-irrlHWp''«M« 1« rilUr ib »■! 

rtro 6[ W. W. Eitiii H.lj.A." 

r-iiunfol Than raid a loLlar froii Itr, TT- W. 
IlBvi« iuri Molombir t, l*B, 11 wblc* 11» 
»r|lar ikld Uh.ro IHOOl ba PAH HlOtKllo bbout 
lb.. loti.rr.iHtWl»«l««MHM*dl >*rJJUI 

n><iini ib<>lnt»4^tl« fc mrfl i W t mp»irU« 

tb* tot <*• WJt». 

iho l«aaa« wapa aHTUTOf . ]tf '41^. Wlaanoom a4id 
Mraara. Uartar bPddtMlli; It.'InilM «• rOIWIB- 

i:;';v;r„v,"rbJfmjim"S:d'fis 

JIHSfMi, mChbifld tb>t be hud repfrrtea HpQB 
bolLijpiin r«4'lD( ih-r fli.rvnm «Bd tht CpaUfl' 
I ri'iiKh rjvi^ri hnowD u Elmrdii. Hi tol uJi 
' Ihni llin*n Lnndi Wi>rE Dp( illQb tbM vtaniild M 

iIh'ilM hJcJi utL4Kr ^4^L'LLaQ gf Ibo AEt of im 

4 ICriJL>]'nVt'D1L-ILi \c;At'r. gCCdail). Tbc ATU flBiP'- 

[irisr'-i] ::.i.inyA arm. ajid \iv lulp^te^ It 
pIiijiJM hi' KdbrlU'LJi'd \\\la ^LllfiBlPBl Ar«U Of 

DriijD (Lcrei ?Ach, aind be iDid. Id Lk^t revort, 
m^Dtamrail^ tbfti tba ■ppllOAdon L0 bavs 
.tt4 lAqd rai4l« brailmbl^ For J m^ra varied ( Ibu* 
,mhT3uliJ tr4 .tptqiHhd tor rqU(»Oi vh^cb fftVt. 
Odh :t^EjlL|fas wju timt ilUc Ub4 iVqnld bf tomr 

ti]-iai^;A'-:««tbi^«drf j»rliH'iC='d«*(«ftWl*^i^^ 

m] VblUf^ of £7t^ a4 Mcn^ 

]]■ rt'nhy r.i V\r llniD^urr Uav]«B. Lbe vLI^M 

r?L|iltil[L'M] ih.Li iM,v nr. -k'Niirlca Cl»rk Ttltmmd 
' In Ijjtii ith' ><;Ljni.' firHAit *i taa tka 

liui ilhr> iiii[iriiV4:iEinj,i ]rnBi>- HE darmui. 

^.rJpir) 4.'i.4t:0 acn-u. m.ud WLt prapoifld lo bl 
niTiTii-J in r\yit Krca? uf rrom UfiK Ln IT.CWfl 
af'fpt, Tbfi JB.Iiflili ^tiVi iBclodAd llu 
nrra HD];>liDd For tij- CbM-lei Cltrk. Oa. Oftn- 
t^:- t. 3W1L He. Criak Blnuted Ihmt BrcTob 

in bs offend «1 a jirlii« Ai*d. Mr, ti'Uftt' 
tnif- -Wenid npatt.-E4 on Nonmbcr X 

ri-IPic ltilflHl*4» teWi Jhk rr- 

optiped Ob l^ndbH- H, iHt |fr. AV D. WlM- 
Samn lendend mt cbA upaat prie* taw hlfok Sa. 

an vlu.,. £]S4 I« prr bblaum. HmpfA, 
hnr nrnthori tcadored mt tbp npwt prift fPP 
rkf^k-A Ti4initi«ri'<] i::it^ ttjl l^fifi, vfi.. Ct- Iwii 
4T 1 JCI^H 7i Trj |nr.r nnninn ri>»[H»cLlrr|j. Tfia 
Trnrli-r I'riilr.J T-T orijrii i-ibij^.n! ^hjit thf-Fl^ (**Il<3pr^, 
Im'iui; iLf Uiil> OthJ rJ' TH' fjj . bp uvcrfil ml. 

^'r. ■firlck «P)irE)V4'(l an Uprrmb^r Si. 

• r'tfcl'ti* If Bin. , 

LETTRTia FH^>W MR. WTlJjfl. 
On Jjinuury M'. Mr. W. fflllLH irfOts 

1 ihi' ill jiir-rirn nr nwifH'ilnK flir |H'*ar» ttum- 

tjwHinl lti»t this [IppnMuiK^tif *■ ptT 

Aitti<h?r iwi-^ frijjji Mr. Wlllti *u 1*11^ 
Fdli&wlnjT rn.'i-l : — 01 cgadlilOQa?.-Yea. _, . ia ..-.jiirat lulil b#en fol lo*^>^' ~ 

Aum.tlt i»l wrolf. — "1 uMPSi^SS'bP-! Toinanl Iba Applicalloo al Cbitlaa 
Ji^.i™ Jiii hi ™ii.«i — ^ ' 1 J di.iriivi aiirvaror 1" rapofl, Md 
' 0^i5.!S*!t *^»TMr- Wl..n..n WTOlo. olla^t did ool lojdor •It'r.'r^ .J' 

M^Tnjsg^ tl- koi.rA.1. »ioidi« lo b.1 ;^'»,'xrn.'.''''ir~''™:"'ui;°' 

° cirrfb?S&W, UW. iro» • nliiot. ol.rt .t collia.od»»rl. 

' . ^=3-M.. AFPLICAUTa WHO DID W0» TINOM^ 

Ton ■» • Octltlnn. .ppllMllor lo »k™ 

Bill. US (or impwikiiiobt loMo. Ibo dtktnt' 
cut «ki' i«t latni t» tanUM-. 

HI. Konor: Dnaa nut ib. dlalrW aurnTor 
Inks inio roDiililrriitlon ta iramlDj bla rrpor. 

a|kaa?-~Tb«1 i* * MtlOT I.>r Ibo dl.iriLl *ur 
taprr lo *lt«pr^., . . .... 

ouiko Tou .< wn* ' ""^t 

11, dlBlrlel aurV"»or Bi>Ub( tbl topon t 

wnuld br lirliar *tl,i 
rrio*ni^oT.<d ili&i 

Irllb 01 Ibfl aOBir lliAa. 

Mr. Davl^a^ Waa >Pd fUt up tlcaiJt lb# 
itplmtlmi of tfcjao "bo »op« tS» Boonolllon t» lliW-pltes-' trIPB it WM fuiJ, on J i' 
wnmiir Ihe dulr of 't» Bp«kfr lu priiatrvc 

aira iff'srssLi5i?v«^i 1k"m:ss,^ ,m « .« .. tb. .i„. 

r^SaSm" ■ « Ss o? l!l.H l^iMa* Mftwi IWMmt CUUd Kl* <IMll.oMl.Hl. U «" 

mo iilo" UTiai bod tifiowk at t!*».,wi»e»«ii«ii|.iti»ii iH«ui><l», »"2?M..WJ!*; 
.-«tirii im-- lo J." »Jio»--**ii--iii« B6<»*: «riBii4 untT'-.^ttrnm 

^"hat bAd br- b^loat JUMlboK All AlildotloB to uSBlll. ir 
i] rl... whcilp of ciirrlod. Wfti thai 11 wuilia upaat Ii* Molo of 111.* 

rp..L"* Thnn 
u4 ool]^ flnr — ^ai 
eaiDe betora Iba I'l 
J 041110 of Iho re4l? , IMC urolf » Blnot* 
urlni Ibfi tb» *("• 
uproved of Ijniil d WOloot ...^ .... . - 
ililFd of ih* ™o.nt oii-m bolM gMtad M Ih' 
l.aatST.1 lon.nt ai • nul.rr "'f^^'^'Jfi^' 

tut 1FU oumnr ib( ."riiiin of 111* SS^USi 

tlirrr refvrroil Ibn raani r 10 Mr. TTWWt*^ 
for roport, Ihe lillor it la tboa J«*t 

Mfiat io^lDti M;:it: let. thilM oultiiud 10 Tttmm lltai, 

iMHat inn eartain ciriiiilaT* 'ont out M 

•tJ sr«r of Ibo IIInNliir lor Unit Ij '" liniv<naat o( liii li JW- '" J,?!!. 
«oa a ..lant. lyKr _ll™l« Hl-O lij'jnf «l!r 
BF. m.vri " - . I ..1. 

tht tl^llU el 1^ dAt)«pttli»U hen to- b* nked Ibi 

KiTiriSpMiUinU to tU "o 90U11I Afrijl 
for ™ Ihrri'. and rim ^n- aotl'" 
Int ot Ihr dPpiJ.111""- «liitiit*'ljr: '«^!^' 

Mr. mm laiil Hull 1 ho^ lllolt^^ JBBW I'W? 
be Ittfl Trlrb Lbp A1 iarni.r,.H5}rO^SV: 

»(- tWtM,- "lis m'l* n» ?^5^Sffia-i ^nyor voUbil ibt t«pori I 

L All IIIOOO Ig Mt/ri^ lmit^i"'fi i"/*"""- 7i^iVroB'— AaiWlj oouW mUO oppllooilon. 

' -f^"^ :ss"™:;S-.»i.'";ir: "JS, Tro"«'rniBi "iSSr^* »• t,ri«''i«,L.od pWMMnt iHH, iH 1- tmftll 1" ^ilol llml 
'.rt»lli rt ISO. aliould !» iraulil"! " <" rrnilil- 

tlial land iIkII la. amlilili t"~ ■'• » 

IrillJtuite 4.|»~i it iMfl f '-ni- 

aituo ; and I inij kM ti,..i. , ic i 

M. tmnnirtOkailt l^rrlr* .iwidlli'in. willi 

It ImalilBi a nt.|»r .-i|»«ll.iin-. >'•■'"''' 
taiHiw MHh? Ic In^pply Reljn fttnlMi llila t.!^*.. *T»B 
mf itoi^ rraaoo abw.lil ti* Ihtrtir boffc* WW jugi 
Imm olBtad at i iml whlrh. wbfii e™;f2l2i2 
«^it wM pr..iAii^ *ild f.r llw luLpildbt^rW^ 
a Hiaaldnkir loo ^ w^iava Id tlif V^l '~ 
br pari ■■liMiei ■» mi.t .tW»V On ti,rbod/>i|.-S«*«»»l**i»Ht »» 
pIkftiiDii." 

POI.IPV or tMK DBPAnTMWJTi 

l;i« Honor: I iipdorBlmd ibar. wM ''**!* 
lo r*imrd and a poller "> dlaTogtrd. nw "r. , 7- -, " ,k„ „,| 

AdttAtlona IB tha ihrt*. of IH^ ilrourkt who . Mlululer fur L.iuja#. 
'^tHIBd thlB land 10 uve cbair alocli. Tbol 
T«o«mi mllci wAotbit 11 «•« rl*lii or wmiw. Tg'CtCetm FAVOtBlTlSlIt 

!««»■ fArWlKTKBIW fit MB. OUBHV, 
dSBM IiKITEIt BY MH rKll K. In La|lBla(l<ri Atarnbll jiilflllBI Ur, 
DWlUg lIUCUlJQDtl 10 ^0.: Whllll it 7*1 Tsrr *«lli^'' 'o pro 
— — ■- --.^- *-..^ir uiad b] 

,t II10 roldO roasOB wht. ^ I J»cllB 

11 rnapooallili. for iho loner workii.*« "AW^ ^£ffi/^"i.^^«TnFtSf 
rotmnl»,«n^ Tb.^ol, Jpo».>^. yr Ij wjlrt WrgJJlt^^t^ 

"r ™Buai,*,«n In isfard to tb<i «l.loa«l. Hvi- m Ujc l.|i:ii.i HF 11... ir.doHW^ «»!».:••, 

IbStnuliBomeMorlOloiprovEninii k.«« "i" bla irua - 

Jjf.HmtMbeoHiriUwItb br Ihl. ronimljHoci, 
A «.M^H ^^ItMMK.-OHMrtd luvdor tn^:. .llri^i- MR, THtlJlIi™!! 

rbll^l4^lf Thurbicra jri«MlR4^ ii^|F^ ;^'v^#H4c4 

u^q thu iamlM mm rnjnwriwti -kUVn, Ho 
■Uicd. that in 1!(K) d l"irg[H numbtr iniisPftt*--- 
H«Ht ippllcBlloii wer« MBt ia IR*; 

tachl Lihnd Bcwrd luqulrt Iv^tp, flni' 
CBH ttu tA»Kltli*ft InpTWdtf^t Hr,< 
yiUcB, m$mal tor thm wj^llaw^, hi-d ot^fcftfi to' 
.Lb« JurltdJeLlcHi 6f Uia ^a*i4 nd (ttie f h«HrmiB ' 

tte qwl^n- VU Hot t* .tiM l>«Bjl.A«r^1 Court.' 

Tfaii tbUH M« Uuit biuN: |rl4t 4ia^jL»aii3- 

Wllb b7 Ui* bAAJ<i,i tHitita tk^JAMiDOf^^h^UB- 
b9r of fepfellutlon kwA bwi iinSw^viia: 4bv 

jiair. 

Kit. WISHIUH FHrnTHBR KAMtNVD. 

A. t). Wivwu iri'EHlltdl uld bi wh 
■Iiplleiit lor liw* Ifv, Mtoo HniuAbii hol^- 
Ipit. eBnprlilbl U am ftf n!il tOTtu. Tljf> 
liAit vu dblod timnih ZT. IMS, Ur. X II. 
Chirulhtfn fell lolliiitor *t thb Uaei tbri 

*tDl lb* tfTcwcnt V* tbe Lmnda DvfATllUft', 

Ur. D«Tj4i: IPUt did iroup*^ S4r J H. Cm 
rutb^rir—] pUd tilm illaiflb-^r rT ' 

bAil iHm Of ifPllLLlor or aarni bnfarc lh.\t, 
^□d did a. iDI d1 «ork 1h iTI1^lt io ist -br 
Haunbi* tud Olbcr landa ItrAwD Lnl<j cb't 
'VbfHtari. PlrlBlofl. [ rHEtrl«d bulk lT 
tStat .BlinVtL I h4T4 lUbtt^QBA M fOF IhH 

ercttei «W^' jkpl^.ifidLtn: ^ ' ^ 

S}iA Vr, C>rruili»ni cpt TOUT twrf-] 
nltt Id Mr. CjtrruLberfl bpra^iiv 1 fouod | 

rsuld d? nfltbLiic mriHlf. AfL«r MtuBK iiiE« 
be nlfBd TD& Id [70010 down. I 
Tta ru« d4¥nT— ud Mr, C4TT4tb*ri 
Ibn Jev* np "blOcktiL" ABd "Lblit b? 
ctcld not ivt knT farLb*r± inist ^ TUB dB thant— [ lannl^d vnin^ 
tiiEj''W.;''Vtl1fl. Mr. Carrulbtr^ <iM aot ■cani 
^^ii^tr^ tiiHt I ihould Kfk tc» WllJli. At BbJ 
r«l& I Mit to WUI M. . 

I^idi D«ip«rtSlt*t.- -Ti^i'Ww^WN^ 

AN JNTHftMftJWa COifVtelATlpHB 
Tay Vut Ifl Mr, TVUlU'a *ilc#r— T*llr 
"Nb; ILUBDU to bt hlDt'li#i3." "l^'ho il hlvok' Wtn*f.*. Ib Ttply Mr. THtIfiBk Itid lb*l 
li roiinAttLPD vJlh RcA UTeEbiiri' Ud Hurf^"' 

Whr irriv Lb« wltcn r«fat-r4d lo tit* dlt- 

WiLn«fla: BwaUh! lb thnlr a[)iiam Ibo 
mftiLcr* did max CoD* vLtUp VUb tffH 
HBtinn AQ. 

mflftlnti. Lbe lulublutr of »■ MU Mr iBi* 

prDvqinftit lal-Mi? 

WlLaeitkr Thaj W#M aJ*t tie Oftir peraflS* 
in Ef«u^b WjLm Kho Jib*w lartb knf «taiul 

DplnlcriiB, fcbpvb wdr* lftk#ft. Jtac^ylW .tbfff 
wiiri'i warcb. Tti«r Wen .tWHWl.v 
iDBia til? l arrrhiiC ('Ab*^Ur Crt^' W'^aa and 
jfu^plur ^[hrr i^urttculAn. 

SLBMli^rON 4>F PICTmOCH NAMHR, 1»]rBm, 

f Mr, URfCK 
1. Id Mr. HcjUMio<>. ifbo Lri m<j'^l^rf \fi|tuili* crovdnrnt li-f-:'. Olid It* mtigirt.mBlW t" '^"V 
IDIttad to nil' ronnntuBlonlir I* .«d*r .t»»t ut"7 
mmj 1» Ipqolrod Into. 

HP, TKIi'K To IIM OBWotitir. 

Tbe r«,iM;'Ti;i; rtiH lands; Kb. 
sir .'Eili'M I li.np.'O t« tnow tt U, 
Tb.. MlMSTKTl FOR ^^NhB ; ll would 
fnmarilid 10 Ibi. fJcminlaMMir to dotornilOf 
hoir many of tbpjo cmaoB, II ony, aluulil *t- 
turttfr Inquirod IDlo. 

Mr. (;ftli-K: I b«iii a™ tbai •!! 

Into ^ ^ 

Thp lIlNiaTER fOK tiATtlM 
report OTl IIH Odd .. ^bl I ATO Ingiilr,-.! Mr mSiSiruMirt »t«5Ei»r!.."', 

- Mnimbt „*» Bw Why itt »* »«• " ™' ' 'jHI' ^ lit. C*t.t. tan 

peal rokirt? 
I. lA^NI h.. inl' upun 

Biioli lUl.Tj anil lUii repll 'li^ri 
Mr. ASHTOfi •niW.^rod guoallona 
iA tha i fl. w.^rmt. In r.'card ta NOB. a ono 
4 bo ni^ Lb« foUoTiua an.i.wor:— Ib roipno*a 

It mr tmtioBt ibjii ,lir B(.i'i^ii«rr IS tbo hojbi 

t^ocmiHIOIl Bhonl* (uniiBll onek loSUli» lo 

Roaor Mr, luoii™ twos; li iI«>»,.»Mr.to^ 
tlw fi^lowldi lettor frooa-'.fctill^^ 

fmlJi im, Bikli,«l««"" It ?>"i » Itjt^ tlbV A POPlf of 

- --lorntaT 

and s IB uaarar lo lurtlor quaollooB. Uta I'l'- I , ^SS.lr Vr lo.J.,, nil H. 

bans BAld bt vu not ovorr tbAt Wllita **w Hnu. Ur J».i.[,ti Owaa vUF BPEircvr. ] in- 

moklQt : . *«ltlOUa. |^j™ thai gii. B I ,i"V iIn,!^'! ^i ."-7^ 

Wit. iHo i(Mj|eM*»1i* at "f^- Oor*. 1. til. BTBti"'. .iin ii.",'''!. < i^"" "i»-"i"i ";v 
full ware ftrailBkl (WTWArd tba dalMrllM^l BUllnc flwt Ik* i™ *blil. li.vt N-.-.i 1.r..ii«l.6 I.*, 
did not know tbol Her Wir. nOOtlltltlM. . fcr-Tli /".J'^.f.T'^j'-u^ .-rl.-t 

Tbi.r could noi M o.pacid to imof. 1""'?;;.^?? i^'.^^ .j*...u.iijn m in.t 

HtB HOBor: TMi la anollitr mitioi. "ii«^Vii anwiio. a, I our ini>>"> "i*' 'l' 

Mr. MACFvlklt.: If rpur Konor puta ll tbkl lAapi v.H. M« of 14.Jim] am^ Bn4 r.l« 1^11^ 
w»T, i Bar Ibat wbllorar auapk-lon kulT .^t™. irjiilrd i.* lflioni.» iJ«*Wi. Wr. #,«■ 

ta in Mur Hind. I "iBb lo irmofo all au.. »ir. i™ ••^'.i™ j!S°JSre, ^ JSS 
picloo (r.- Ibo drMrinrnt iy .talln, tbll "Idrjj 5C"J&™Ji^MrJIl «S«"S 

ibr da^rtmaoi tu* iiibuv >£i>nl ibo« "•■.^''ffi; f^^Mw?^; ™!l r^in"*; X. 

IHIOI nonenUtltB. M^n^Si^gSL % CM aa (no la niEni.t ol ttn, 
HI 1 Honor; Tbt elreuaitnaw «rt»l*lsr W ' SBSE , i. „ 

taod to r^laa a auaplcjua In Bjr mind. Mdn , Jl laM tl Ur. J. Mrfiliv. eriLLrd by Mr 
nppiT but do not Ivbltr. "■--11. «d^; • 'l^'""' I""*. 

WltEiBB .aid 110 Hlalfltar had maia 1, • ^^'^^^ ^'SailS.. ,! 
condllloo ol llia leaaa ttial tbo rooLill ahoiiLd timlw rn"*,'!' 

bo raOVpTAllBd. Tba dlflHIVPaO of QpIPIqP ynri. l. tlw Ittbi'li+i! rir.'-M.,. V-'li'i, s'.i,i.ri.iK llwi 
IHIWMA Iba UlalMtn- ui HMmLI ith U>a> Initiil (tw lUiaa. at rr iiii,^>ii,>n, iiiiranla Liln«,ii[ 

- ■ ■■■ ■ . - .-^ . i .- fn^i^vnii - - ' lau tf^'U ji4j»^ii to tba' Ultdtf 

Mr I'tllU^X .:iIF.|.i,PI.m! Lbo fibJrrHnn. TaIbo* 
l.y ilii, .\(l iii ni i-ilrnnrii and Hr. Mabonr, 
Mr n>l!LI IV.t.V aiKHiatrd IliBl Ibo bill 

bt ri'TTri'^ In A Hi'^T'ii'i fumiu d M - 

|]4>l.^|'^V; ; UOiLli] tid fCrjf friKd. 

Ur. O'SVLUVA^ then mnvcd u U pmBBd- 
iM<i^ft»irit ii>^.*«lM>it W 

Vth UAnCEKSlS mD^pd the mcA*4 fMd- 

I lur o< Ibv^ New ^oulb IVtlrzi ]DAM[uMon foT 

'ihr l>i'il-f nn'l l^nmLi n1^,| lUa; [UtUil Itiil'OTt*"- 
(Ivp run II" AiiLii rfav bdt. whtrh. had i^oiUB 

p»ii %r,i r-- '■jrT^i:^-!!- -^i_*i-rt»' L«itiMLniii-8 r,Huiii LL. wn* simply m 

<;hura» of pTflBtrtUOfl. A« flnauft "f^^ ih^. aaim- lltlirB Lbst 

460 CO*** fe*Oft "UWIIlt™ »"P laatilulluii had bam t ^ndiiclfnl ninco ll^L 

fr»l4ti4C tfl tHl flBfcH Kltii " **T ™^ It bid liwB laund Uriii u^irv lo ub FrnTll*" 
..j^ M BMPt tP tMu (bli bill ou AcrquDt of tbe U^* 
Ijl^. I^WP^PW *P*^ EMU? of ruDdi Uld Ihe iBntP nmmnlJ 

T«l»a lo Lba fTHlit b[ 1^4 ^AaUmi^OHi^ . 

Tbft uOOid miilliil^ Tan Ltri'vd la. 
Houit W*Ot iotA LOQinilLI+-n ^Dlldlf 1^4 

;;1d»LMlIi 4ir Ibn till] 

Kr, dc-aJnJ to ymiv *li7 mini'lFrd 

bC RllllalB iAgillJ QML Lc t^hllbilH Ivf Bl^LlH 

Dr. DIM iMt^liV db tbo Wrd? 
Mr. JKBSEP: Gonl bUilaear . ^ 

Mr. PEhnYi TbAt m nun* HuOltleDta Vmi^ 
WOUll nn bo^rd buitdDi?H4 dpii4<. 
Mr. BHUUUHTUN rtitrrtd la Iti' ob)0cL|e4 

Ur. Jli:d::)t:P H3d hty *"l.uS.] kLv*^ tlis Jwn* 
■rnibrr "rj^ortuj^jt j e*iy wh.'ibi-r Ihnffl 

^'duavutUklBii." Id u^iiiUKH Ifi, ILne "Fh* 
WDp^MAtOHH^ 1#>HY4f..il[nlUHd WW*, "Uut 

Ln:^.C^.^M>4in-^-^^nihtnc«r «f rtiichm at 

dvbvtaiutf EtB b* 4iktJ*Na of balaa dlentfldl 
■ r Bypalbt^^ ia lu^Bib^r dl tb« boird." 

Ur. WAI»UEIaL: Thfl uif lldiaiint !■ ■ Vf^ri; Tb* HiNWTSn mt Tfcfaf IT* 

r-nfinif'iit MP. BU»> If 1H Pi lb* ^ 

I hitnit^ n SHTia Hft. tTmt I" m fii 

■Mr. f:TtK'K' 1 » Id t^^(IW- lllM fMI tlt^ 
fi^llitKitun Th-^[b ! so rli nta. NEW SOUTH WALES 
P ARLIAMEN T. ritv ^OAkor. IsOic- IhO HIAlr OL bAlf-paat 

o'lflook. 

ASOUTION OF KLBCTOltfl' klQHTS. 
Tla fKEMIliK. In replT t* Mr. Briarr. told Ibat ibo m.tlor of abollttlni aloctorl rllbu. irMl nlauka. Knt« lb™ iinl 
wnulil ba atlondrd In 111 tlio bill naponlni : Mr. MACKSMKIU; «tjil>lt» »ro priBllcAl- 
kniendiiitBti of ibo elci'torial loF urblck «u;li uHla« nk ^>ii«ii^:: ^•.^VlPl^4,.Inv•9«^ 
lit b* luiroilueod. 

WIDTH OF TTJUW. 1 tbBuilt Ik* HBt * tbtF'^^vi^MMl tka 

nil Hacer r«HA.rfeod lh>t IL would ftppf<»r 
tbal tba luEijiilaLufB miabt vUBCt. apa tklMf 

And tb* MJsiitdr do Hwtlr t%» ap^atiUr 
. .lir;. 'HvrlAm. 'la* IM J**etaiHt k vans 

Dfatp|u4 tba ila'fAftMvlii rHp*ct- 

H« a( hit cllWftlJ%-TiB. Ifr. Srtner; -!*!* Ittrt /irtftrtWrt w»p a*** Ib ibd 
BlUtvi BUI far lie »^iT«4 tasuUhBi tba wUiA 

o-t lb thir LAcal Qcyvrrpnient. KitttrtlOB 

Bill ■ ulmlkr power WOilJ^I l^a llvaa lo ULi«i- 
iiiilitid. 

Iftr. H. J ANIIICRSOM »ld tluX loVUlSb Jlil^ 
Vrrr &U>lT]ff fttl lb* pmltm i«H 
pcvilpi tbHa ip ilwir nw H*ia. Am m ttvut jDlhlJitGr* *t rulltiuu upoo ILH bQ*Tll. 

Mr. aAHUJMHn t&dUtbE Mr. JaMcp WM 

Mr. km^Y ttiiiiwly''«ititat^'~tl»'^^ 

IBOIll. 

Mr J U. 'VOUNtt cnnBl^Fol tko euwoirai 
-asi biliMBtn It aU. tA« Dtiitnl of i»« in»6« 
' tioD Of Btovtiori .m tiHi boord rould bo Hcit. m« Icalhor IndilolrUB war* io oSoswd Ibat . . ^ dk« iilAim 9l Ibo laalllutlon. 
>l,a),>nAdr.J» « b-bda. wor. VI.;, tbr*w» Mr- ?lW«^r(Wf^ltbn.o.d, .ontondMibAt Id wJai>:tl pii.vJit ulL J.it iiiH^hry. Tta[i ]( ^11 bvu 144t — , 

mnit Imhi mDi44 ilHt thii hnn at Unma «u 

Itt j i ^ :Mii ta Lhrte ibqllhEiH, I wu trtrMfd In 
1 UiT^ DuriLlvp nr Jiii|M>nn'iiL«JbL BlilFn, «ll tt 

da J . nP.iii^ ..... ^ia "tl.^ I l"!N-'jili ulUdUnl frwd tlkP FMiHrLBMnl 

Camplmud ib»t Mr WmiJ bJd LmmMfl t tirr^itinLfj ILipmed llW FUpen W 

TiLiitifrp, |.itd 4TCrit|ed hli Uooal bfa# 

Uia mil. I livad, 'lUi " ^ niHrflir«< CMW .yBW Mm* jrt** niiipi Mill. lu If" bo Aiked "J Kin not sun?." L r«» Jl«d : ^ iBixe4 lufDrBBiLab Btnut Ih* »4tUI«B 4f OP* laUi^ ibpi 
"1 lUtab It BUIt fc« IHhLj. ' "Why ftbAUld t',af bti nllnti. [«fe«4 ImlB Ua ikBlLWr ^miMnrr 

bteck ILT" tl* bik«[l. "1 ftP 'ura 1 4Qbl!aD4 lbp eHrer ■■ fikBrn «< 1^ 
knOT."' [ uld. "but ftt UIT r*\v I want r«u to bo could AOl bddtntui Iw iafM^lii— 

c*Ble dowfe m4 "Cff It tbromfc. " Ti'illli de- h«d IdH^Ht mil. 1 nw Hr. CTioH, t*- the mnfllr <l 

rliT«4 tbftt Im wfl-uid b*Vt loalhiAB Id wirh ^ih„ nuilMd lUB^ fH^tf«A BA UAi , dlkrL, akd pj^HiT 

,11, tut 1 i«mlbd«d af a ptbdiIh tt< had cntltUlOb tlUt 4^^iit Jlfc VHIIi'b' 9te 4:1niiUr TPfrrmI ta nrmplftrF nf tli<» ini 

\n»At BM »%pa tins prcvtnvly, LbBt bo T.'<3uld c^i^n^^ lo^lw «t 4 tcbg^allv-M. ^ilWM tlal i b«a Ml'Vl'd im, m ux'' 

BlMlr da Uflblai ba eOliW Jot mr, *nrt r-- ^^jj, ^, (Me*. nUAt bmYa ml * 

lulpdad kin mt» that 1 L*^ lve«lM(rd Pj* ■□h«hila In ihli cpic 
brt« iP order to »rtt:!t.f^c«4l(lmju^^^^ ^.j^^^ ^^^j^^ 

tletk Or Olbar perup lo bh »rheduLr 

— Na wl4t4ViFr. W« PDlr .■uj«ii*d tkAl mnl hure r^Miid urc^r kiokJi, 

j- Sm* ifciitft* rpi*^- >ifcr^;<*'-r»i#^Mii^ m*. 

fim* ml iind l»5rti "XMr >|*^ m*Im. — _ 

I got Ihii liraar BihwrUy j^ftiBn^fH*!. | iff. D»*lMr Th»r* la ft c«t pff Htaw«^'i ] B^*^ [hr iTBDarAl elaclton. Willi* i^ Tein»rft#fl 
■ TbiP ri>v«TE a muUltade ef FlnaTIr b« 

r(»iiBBDt«d le Eci down Iff Tb( Lipdi _J>«P"i7 
[n«Dt »lili iD*>, unJ, M I haTi ilr*rtT..«»^ 
■rtcP fc* b*d bern \a ths dBc* ahout flt**^' 
lite* >i« I twlHf eJuJet ih* bnlirF olf tka t!4irm['vLnii4'r. 

CT'jDLl.tArHl ir v, ,'iiinl iiry 'gul- 
harrTi Bilfln-KPHl r.h ni*" III 
Ihl-T I >Uh thft K «nb' ^^ )*i4tfNE[nii: T b*ir m in- Hi! HanOf^ Uo jou r«rn' Pd pB^^t^' 
Ibla iDoh pl*c*T— I thlnW U *#■ 

llt^ ar Htfr of HMrt. IWf 

liir^ tiw^MK;. "Milk ihp ■ naji- »i« *lnrt tt* i UrscTitlj nntARLl^ avd tiKhU «teAir ^nAiiXi JiAiiiNtsit. _ _ PibrLiin'i l [iilH r-,S^relirr, IXipfcrt — _ _ _ _ . i™»Pi™ 

flMv^r, TP<Tii l.HntlK. rH^ir-FilT.-WlHh ri-((*r*l lo the m^ndi ihi- libiU 10 bii olF#rM *?,^!j^i^lLi 
*^E2£ff'iTinr!Sni-iil(.i. PT innJriioiiK h:^ Itd proTf bj -n^ mm t l«ar . N^t tUBH- 1 1 coUld ohIJ b« r«dBrMl ^ 

l^trrE iind I^M. IJrtfWf}H, I would mtX you lit f^r propN^r UEe< tlw (UpradiCUr* flf '"F*! 

tl5ii< K difly tl*- Ptailo qiiKc dipMnn i i bn upim aLmu of laflner (?v <^P« wicb <i* fi™d 

i(rlc^JiiF> hprfl tiin-lpB i-tiiili u^'on ImproTfEa^nt ajid Lf tlxi tnaHVi rpr^T^nc* Ch irn* rabltll 
Ihnivp \ZtA ftlad llw^ two Ipnrn bplfl in th» dtmrUllr. t>Q >' »pp¥OT*d, 

tl }■ f TT It S. „,i3^ (aii-rn«t» UmU. winidT**wa! ^Uiiia b*- ^ A&rll Sfla IWI, iMfl WM WMttflit 

E . r.1 I r ^in'*"'^'^ lnd#n?ttlwl :*ilU V*u pi™* Ist u* for uelLw *a M lafl|Mffl»!Wfr In^i* Mt »■ 
H ■ h I ui.- ttfl'* ilfitt It « Jliiroptfl .OB HiJ tT. ^.^.^.^t... 

- I **Vf. K. ^llrMSi P^T It" Ifrilq™: TtrfP HBtti^t liB** **^* nalitiko 

b in nik] |H.rl. Oil Ppbltmrr Tilr. W'llllji wroti Bittlq ' ^h^l t>A.)dptliix of leai*tr If Tpuftl baxe 

I f thia wllhOraui'.l I'T Ibr Buri't^f ffna pp Nfl. ^ii6''-U^=^'j|^${|rri»ra1 Ui^t Hr. ^lllLa lectired 

^« ,^«i,«.„.T.i l^^^t?r'';,ll'.":an';;\";^^^"lh:l^;^^ minute rcsitv. 

■ J -g \ T if| i ;<V S? - A.V-'S - ri^^-i V ^ - Tm* ?rtil»B5™t l.ii-, imi. ur Mr M:s,rkJ.yfl re-' wr. t^*^^^>a mid Ihe foll^iwInB minute bj 

' A-*1^THi(? iW^^f^ 1^,1^^ II avikil,.li[,^ ror im|irnv^m.'pr K,. niirrj:-"Mr. t'arruib*r«. M.L-A.. ^atlfd 

" - A^ibliil Piarlfed "A(ij.rofed jSpM^,^ I?}^ bflWJijnimf Irtl" (liOUT»Ulp iraprfu 

..... "™i""tlii^:jiffef.rie»|l.K*.-JI^-jV& Tfto pip«ni tn' t*tin 

MS' irerfl aenV ' ^p (M^lriLi ,rut MR. Cl'EtniT'B APPOINTMENT. 
Tbe aniirer Lo 4UE]iilhati« b lod I wjti Lhmt dS^^**B| lo tfcal of Hr. rme a tilleotT— Il ba* , ... _. _ 

JHMnft' tb4 Qot boao tkibmhied t& me. If It ii cia^rlly ■4UflhE j □ f Drcri^ L l^in regarflJpg kp^ hii[tri>v# 
ftiuilpr to tlia Olber g*», Itan that MBlniU mtnt l^bra ir^nn-d whrD Ihe r^portii of [ofA^ 

VIBBWIWW-', ••■I'lt'-- ■- _ . . „ ^ 1 . flf«N;;*(1/*fii ■ ^|4fr_;lfll|t-._ 

^ Mr. Ilic^triiPBH bppravefl nf hr Mr. Criet. ^YM. ■^\ii^iiiSf^'f>tJ^i^ t ^iiU tlat U 
«■ March 21. tfl? HapPflrlanr rfieopi- Lj,^ ptmea ifat^iqiiliSUB Wer* OOt HBt lO 

_. __ ^^^^ would ^ !^i!ueit..,.Va tflTfelt Lb* Wae. 

A anhrdulr wlS' ittHSW* Md If U]f One lOW _ ^ 
ITiSr pinSMTJe,:ti nMF to fpl ill lllfl t*r JalnElv 

dCD ltd b-iiW--:mff*:-1^-: t|Milfi™fe.-: 

Hla H««rn i ibd^ }p fif* UuiE ^1>jtb . iiri.i,FH I ir Mft i^F^^ tti i^.mt |>nmmoi 4Hour«uic 

^ _ . ii^« ^fluisl MtBBltnl iOjMs; %«k„ lieli^ to tl» 

tft. l.iv"rhVr'l-r"»iilr ,Vl'i<'lii.' i^' IHp wflrdlpfl of rh*; icIphId. 

.77 . .. .fcl^iWWinAl'i:. [|iTfjraV4>ilLB'Ell Iptur i-nnriiUm I ITI H.ihL l.t 'iTiN. I ' HiftiTiTtir 

.if] mrt ivilT* .SJilr>*- iJKlTtSU f,,|,' UJl,-- Tji . . . 

JllH. i V in, TMi' Lu]Ldi,|jrk- ilhil nLjirr t«CM'ul.vn Uiil lOhl'infr d 
ir^if fi-i m lidl(„iiifi iiliriklh ■iii'ct, <j,.^dr,nt :jnnl ^(tni^di], 

lil^. Mil(:w.-iLTi:fC liV'^iir.;;[-rii*:ir ,*-:'i<'lii.' ^^' IHp wflT,.. . -.. ^ .™k,a ™_ — . . - , . , 

tv-Ti! |rrinti*il uader p g ,^ tow (hn c!W*,J*W44> fltpd 

IliTIiravoBLBBl iFHt^r fnnriiniinii Brecon eiprJUf hL« iPllolH. Hr' O^HI't *^-^^W®i 

Mil \ VLT^VM^S ITJCAMINED. i iiivl^a •tat*! itiiH ihn laml waa n^- 

^niJfow i>uvMl V\'jfiJ'EiJ4iii, ir«Jtsr, uld t^jquErM by Mr. WUrmfln i»n Mnv Z6, l^ul ibe 
tijtil aiL Jrirru'-ifcnpnl N'-a.ir pf mbout ll.HI wu -pnl ffrfcntrf 

mr-* H,n itii' Huum^le bcLiili].g. Ha BtJlftlnad 

fi'ltfliiCid;;; 

■ i[v^ii/ ftliy"*! in fou bBiV#-.*4W*^lW**^'fl'* 
Ijinil In a I'HrtaLp pO^itlsq; MBii .J VH^Ua. Wnepi: I ha« alTint ititlnirtlda- for , tfi'^i^fc^rirg'" |, ■r^iidiiEe APd mJ-Dklla to ba predUmd. thnre Ifu do rrcDrH tt a. lelmr I'jr Mr, HAiu- 
toj O'bJnCtlnv to Mr. fZurrv H mpipplDtlHli I lo 
thq Uas4 Appral Uqijti, L»ui [be lolljiii'tqi l^t- 
. t4r JalnElf iJfood bv Mraan. Bnqdii and 

Uau^jn wot 4flV^,H^t'<^rliik'-eb''1^CHr{»at«^ 

l»jn-UaVil4k fil. M«fHd HO liiplr IS bt7 wte 
tu Vua o-f Ibu tu'4:i]voa, K4U«fIiBC tUpd T'l^Oiif nf U 

J 1... ... .^in, .uLlriil. wliL, r~l nwl. 

,14^11 imylikU J. priHiHl] AkLilt M un- 

I|lj^ltul^ fqi d|llX,tUL u JkiiL. air cBLpiDm*<Dt. Ooutd tbe Freuif-r lake 
itH]H to itHD ibv.nir lutcjrlA] Mn ud tbere- 

j:o,5^'»S^^^^S3^'^ 

JapU. 

fbtP rni^VTEtt aald tla WBS bvMiWMr* Bf tb* 
fact. IL vM byOtad fwrliHo ^ tbvltM* 
Odirtrdiiicbt or ftt^t* Pprlltu*Dt \9 Dual WIta 
t3iB vutttr, u Jt iv0u)d «n iDLwrf«rvnc« irtth 
ir^da, wb«tb«r It wil» eapart or Import, BM 
thla malter bad bana haOiled «Tar ta i>< CcHB- 
iDoPVUltk. 

NfCWCAbTLB S^WKRA^IB WOHlU. 

rhe UlNtflTEH FOR WORK^. la repU nlarrrOHB lAdllld BM hu on I ba t>«n], U (k 
WUB JuEt ppaalble It would tead Id dliaenalopa, 

TLs jim^oiimcDt WMp re>irl«d t]^ ±& t.^ SIC 
TQt«i; Uld llVB ctd.U9U Bir*^^ IP 

0« c^BinB IB, " rawer u malt* VT^^w^r I9^i"ftiai^>ii^^:^ t« airike out tlhe wwd*, 
•'W^-'-t^ig ^ Jtiifltib«E' of T0*4H of DMia^nw 
Ife ^t^poMiib'W UNt B]h ■il<*.J* UNKiig'glg- 

man. wbg OOHlWl U iTttAdl iW Elktipi 
cutiOb. 

Tbfl AtEwadmCbt waa nesaLIVrd bT "i-^ Totd Mr. KddrD, ^alU b4 wu ppt kWmFe Ibat (t Urt* to 

AumtHHr ot mwB ip tie NewU«t|« dUtrlct werp |, jMan uvad u uiuABHt snfM^ 
4Jl Of WOfk, [0<LnCtl«|M topd baep iMIHd tO^_ T ^ni fTaT bTIb? B?1 "^^^ 
dzpedlta lha vBTk, «>d ba wu iBfHVd (h«t L°*._*?¥..-*? J?J .' J- ^ - 
lb* oMnr Jn cbuka eant«mplat«d UPtllAC *b "'" SZiS tiS.^tJk 04 jivrffwj BDcmwM mmtMn^ wai u- e«klldirpblP dUkbor or tn'P. 

WtW flAlLITAr UNKfl. 

Mr. JtiiUdT ubad tA* Mljilaler WarbB 
It M voHld Pt«t* dcNpitPlir wbiw b» wu iJbblr 
to ba^e lha rH^WBvf tna Tamarft lo BvvU 
lap tnd rr«a B^Mtu ^ TrukdJB BLBrt«d. 

Ybr MlNlfm WORK* BWarwl tk>t 

bi! t)*d JivrM ODCriUAlbq At4iM tbt BJF- 
]r«Bf«i * 
tn pnWvtMq 1 

ur. HOLHAM tmnttil Lbo HC«d reiidlmi of 
ttl« bill. JL eaUlatHd Bf HT« claiiua, aad 
lt< ppuetal l^urpurt WU to llAdt the powera 

i^lU«b Lbfl imdloFd ibd •( upjlulud dUmlPL. 
Ir ba bud tfiiswiHl Ills own fflab be WCIlli 
bBV« JRirodu-ccd a b|il to MbolWh dlPtrtlnt »!- 
tpfflther/ PlalTainl a barbBTOUl re^vdj. 
and WAB ■iv47(i jjip pibBT .cndltor tut ti* wiBb'i at auua] waUBC 

Tba UH*MBt waa a|rHd to, 

1^ mnalotDI elmUaa WaF* MTBH 

tbf bJU wu nport*d wiUi UHAdawUdtlt 
ADJOI/BNMUNT. 
Thr Hduh> «t 1«.H p^M. Bd) uiilMl jlWt jtjt 
V.m. H tkfl fpllgwloi do j. A BlHlIni of thd NPUtm Her brniicH nr 1k4 
WiTfLbiab Liberal Aui^fiiBLiQP was hi-ld at 
Tbr Wtieralelcb Hall, Eiea Dord-rDanl, NtiLitral 
on Uooday ovaolng, ppdrr Ibfi fOBi' 
dcvir pf Ur. J. T. Halatoii. Tb* ckainua 
ui4 Ub« fwlna U 4t^^B!lt,■l VwuA 

MwrtP ^4 Mlddt* Hvtufgr, iptalMt 
tk« obfVQtB of lb* UPOclwllAD fead dlmtBlAhnd. 
pnA ta c&bHQUcPca nf the rcdtictloM la lb# 
uulabDr Of 4il4«t4ra la thB dliirl-crt hpvjnK 
tbelF Liil4tr«at| w|LM WpirlaiBb. U wouli) b4 
I»(i4t«1i,ry lo luAvr A F«dMtl|9P la di'lokalBB Hf, ^B^riirlua ^df^lUbed bifare IhtIdr l^i iw^Inl^ t,i liiu l^l .ix u^UMt>^^ AfTlFH.^H il,l lUHin: P^4S()H*L'\r'^-tl 
tUK fl.v L- _ rplilr \y «l,r i 
id l.H TSiL. 

in- i: t BBlll Vh fJHdK*'* SliOTJ^i ■it i^h'L . I 
JhJil.KK, ' 

PjHtl- I ■tniEl IIAHI\K i-:!^fil\K bd' 
liLul yli.3 |..Liiiiljl 'I'yVi' bL.-'tkrr, , 
i| .itIlih, .^tm^l jdiI FTErLli.ik Wj 
I Ik. I ^m^. lE.nir-'i. lilLriiiinrTi, ^^ I'lU ft n'li^Bml 
IMiralH'Li'nn, 
i.r Au-Llmr 
JI.IT , I'SiJI-. W P: ^ .f - 

l.vnLLn lEtiuM. 1 1 mlltiiari:' (Jiui ilr,iqi . J .mi- 

hhuJh Ifl* ^^»(ifftMt■■;.'^ft1».,^^)SW*^**^ .W) 

!>, r. TfirtTi t*-'^^^^''*^; 
T«if tnai-i*»f lf*;*£jSWW»;*l*» ITi^isil 
. ir-iL dih-™ Jir~fliJtl4?*Jt:««*t alJi-r 
Jill lu^n [iYrl^ up tf' M->trd] tirj|Briib I 'i\'tia[ dill you Hay Wm fii* 111* i(<lp*W*ilWt 

' ii fl5^i?-JC!"*r.f> , . . X 

IlL^ lin-niir T^TiiLi tfnrlf Tn" doae IhrTrT — I 

!!■ M.kl iMi.MVr ,i|.|.lJ.arir wH.. Wunl.l Rite 
\^\<\ m^-tillon ^lii^ ihe orlirr ai Ai 

Hl» Elopor: Al *py rmn i| 
dlBhipllr l> t1». Lid..cIh tilDiN^ 

Mr. naT'ea: HBT« ^oq bad ihln l:u4 Hap- 
pfa1wdT-So. 

Yaii bU Lhfl UfHi^l price's— Tfii 
Mr UaiiErtnaHP: How Invff blNve vnu been pp 
tbia pari nt iht couhl rj^ T- Plni-p ' 
tju jp^i rem*'ictlj<'r tbn IRM (tofllT— Tea, 1 
toll EthOOfl *h«rp an MauriLbL' jn IWh^ hottrt, | 
Hla Hnnor^ HulD floodi are ■>[ rara Dci'ur-i 
raoee. ^, ' 

Mrr Uieratlanti i^al4 tU^ flood of llhp 
Ibal of lIH bad BWtPt Itae tQuntrf, ihgi bBE ihot be ibtfndriil iItJpi aore pitq- 
t:ua ID tte cpmslllifflli 

kjii Huor aaid tte wu ^ry did lo bcir Itr 
ALAHAMBfll HQUll^^i, 

ThPW^ DU^I Ro«DFBi a pH-^lPrBlLst, iL4t^d 
litHi ba b«14 thne InpT^ave^ent leapen an the 
Alamamlhrl baldtbi, pe^r .:c WU abAnOrBn, He 
liflHl d^mplqyMt Hr, Jv.at e»lT^^k.*JtitH Lp 
nT^ncy. He ^d lUaif\««^%^ .tin ;flfl^ 
Mf. H. II. BrowitB add ur, CII*p1«p iMih. 

Hi* HoiiDrr m«t did MTr E^btrlfli Batb tftl 

iWitnet*: He PiBdv avplLfation f^r ap Im- 
brbf^'brpt l^-all*'. which wari refUMd. 

add appIlt*aHan (or *■ Tfimt raacrT*. Wblob ('^i^^!r, Itrt L'litli^rrjitfctBiary k^-ijit 
Hcunc l«« fit tlie .eml$pp^(pM^' 
from aur puiiit al viav.. id' hiuir' WtAy^xlfif^Tt itftMrtun fjf ildtt 4tBu4 daBBedad itr lb« ceuml hadg. Ib vlaw of tbai aiaie- 
tb« aUvviiiil r!ltf ^ dcFTMhiAMtft baltlad it | went tba BHtatlni d«Mod ta luva Ib tb* 
tHfata II G»ii1d: boftv I«r Bdcwai ID thi flUlm ; tbndi af pnHU4«»t M. wboIaUo* 

Hpjad. ClBUU £ af ti* bLtl tBYa'ib Mi^i^ll | iliH^ l?^!IN|^ tiM JIMMiHPK m-i^lll^mgS^:- 

n,^e» j,ow«T Id Ibe landlont jud riMii . ft Ik*. ..w^ 

cHTiAlu Haw rictii Id Lbq iwiBta Tb« nM «C ' rrprtH«U1iLTifr ttoiL tM woupt* 4^ fmtrM 
tbfr bill did not deal vil.'h. lha ralatlHB b«twi«n ' bar' 
but dealL Witb tbair ve- ' la^diard tPd lopiial 
liilloPB to odtaidcia. 
five DiE'lHarr pow^rM CljLuae I propoaed 
JUdfmant befora tiiyj^^^^i&f'^it^.'^I^ wimnpUta i(.i4(t;,traie id any nwctna^r n™ * uadL»r4. 
B^iLSi'^SST^^rf^ V,'^*™*' iir; l'' Tff day ihd iltiiatlQH wu that If a matt boiilbt 
U^^ftS 1^ .#«^ff'Tiu ^Dt^^^^^-.^.^ P"r^^^ which ^^«r« leoaar. be t«lJd bOt I I'rctfLli _ lxnh>. which wari reru»d. 
appIlt*|tHan (or *■ rvmt raacrTa. W 
>,u fraotfld, a4d \a luda iy^%Wl^ 
^i^'rnatop c4bdLtLADb.' ""'-.-^ 
llow did TOU done t« pmpl<iT b1iPTH9«M- 
' %*. a (QehL aceal aa' ilin C'nuFl, iiTiJ 
I'reriJtbDi. 

l^L] TJkLt tlL* appodntrrirtir uE «q muiili 

Artlrif F^idrnl wv^ \\n tLa i .. 

(hr LliilJl Li LiniM<i Mun/ , uilrt It lif ihur^lJ IS iV 
He Lrtjdiiif riiiini- iKrj.i^ni tif JifaJ altuLiui 
ir ) fliiil III I hr Imriiau iiF h|i^. 
laFll \VH. tiir piEinbcrt >ri>^(^ l«L 1-ld pf ibem wlibout a cutnbron and ox 
ir.Hi'LLL« uTiil i^r^durv id |H'PRNe Hupmne Cauft actiCa, ^eiuiBa ho WB* :HjitiT3e(el]l Ui ULi 111? [luilliluli ul ALlim | not 
[>en<rN tt noannHad«a bli 
a man bt ialnaace. 

wTiah ^aa valdT — I d-0 a^l remembflr now. 

Ur. Davlea: HF. balfa paaw dee* a.DL ap' 
peHr Ln ibfi paperan Wb'd 4i2 A^OU ouploj 
llra»-In mi. 

Hii KODOi'; Wtwl did bf doT— Vfl Aid* pp- 
pllt^ttM'. fJ^r .JHt. lin9»<ifT«««bt iwl 

Wmi did laM pay blm?— £IW, 
Mr. Di^Jrri^ What fofT—Kor lh|a Inprovc- 
jt AFr, whU'b waa refuiwd. Tbe balLiar \ ytWKPm twlleTrd Im wnUld bave ael piit wai braugbt tkrouih tbe dfWtD^Pt and OB 
\\n IrpMUin ia tifUJ befardi tbe Wealeria tiaada ta Iba l^°?=.*^*^<^*^. ''^ I l^pmmlflBictn ■ «4Aniead«d b? ifapt b^ardj bMC7wi for I Imc^roTfOJ^Ht IjKiM H.tiiL, ,i.n,j>l»la 

■ pllihUi I Sfi'l n4aB[< PATT'mV I 

lib. IWtFL 4Hrlt4rK ItlAV,- 
Riluliltilp-tiiiiMtv , ..... ilLil ""1 

I IflttUtt'— ^ -dkX ^f"^- 

Vfrtt/WPP*-"^*'-* I'"" 1 11 1 1^1 ii'T.niil. YfiQ Tiein ihe 
ijHd -rt'ntlrt- oft:linftii(»n n-'H^". pttI why should 
■en Itnvi.^ Irt r^i^ ^ti' WillE"-:-! benri ibM ha 
I wjii otf.'rlhic ihn h'HPr 1" orhrr ih^meiI*'. 

ISTKRVIEW WITH Hit. WILI-J3. Mr. IUvIm: tbit appllmllap fwrttvFq ^ AihlDO, the HlnLaltrH MJ^. 2_k.p., i.j,.^i., fr,h.|fc. >.k.i,.. En aji.H. i*']i^.^.JM,i.Ti.L 
lutinkaTT &il bufiw »dl| AtHn li^i^i*)* 1^ W 1 Kd. s B.4.it£i~hiJiw villi Jill llfTlti. MilMF riff. 
rii*i'>,Hrl^ I 'irlTir, >* Pri1-«l.i ■ m. m F|tl.*j . 

frf-plwrlrt- JsUiiJ pn!ii4i h^v lUi^ kulhirtfiV 
#iilj**.w lp* fle. ■ AljiTi-T'- nunic -If *'-\\ 

UktblL f«Wal.^t)«h hrnvrJliifft- ItAyf 1>s It 
Sife^riMd MH ^llt^uu i.r tlE t«h.it, 

apijltil im'li uimrj ftaulplr u*- i,f Hr, .lIu- 

l^qif'i liuite. iVr Alili,,i;r'» [iMlmiinF ilri 
Hm-llllr t,i H'^-n* aJ-i, Jif^-or,|| ll« 

in 111 lyii*! uii^L ■jBLi.LunH-, ilt^'J' ti||i|k'«,'d 

mfgtm ll'jrr*f„rf , £4iPI.eilLh' 4 ilvjlgh'- 
|4 Upva *LL,nL lbr> iJi' fijikint |( divltiSapi .ly|>f.iwl-|lt#q pt |l0iirab|fp ?— NOa 
Ih'bBTe 'i^fei 'ttt-'^^fid.? — I. taJg-irol a«T. 

THIS ||R|ta<AgD«Pl« LEASK, 

^.|^l^.* want « tp ur sr."i;t^^g^^pef-^ss?di;f:f'''^""* 111,. *h4il(i lot-. Tber- PT* l&yWO.^:^ TBor*." 
■v\iHn-MM t^aid; 'Sa, I hawfr But ^'.ttHttk bfrblPd 

ri,^ lUiP blorlt la flulta *^rttt*lffHl fir me." 
I Mr T\ l.llLri rrvll**!- "^l^l^.^ffiJrQt,, libe tke 

'a una uiiw jiMi will not >kfp. ic?^k*M*i bwiit; OAl 1I1L bNUI.Sblt. til kuuf iliupi J. H'JJ 
M Uri^ fflrjtqli. r.hwiir.i 1^ |^JHi|. ")., tr,-; 

jjM^oji?Ja^i«jii4*,;*-|(j^^ - _ nniiit tin li^d JpiMTli- 
AKll OIL SSIrtftlkll, H It A M A M ■ « 
I'Avm H AM A iii-.i'n • •J- ■•*ki lot" ib« Btbor ...T^" rVMWl.ir i l^ir.il^ 

If'^'i'^.Syll IIUSiim: iiir:iiisT;;i;i"iAi):T r^.l.il M *K I ,11, I ,.^|,^ I, IM1 .U'l 1,11.^ I' 
nil' M[KM:MS I'II,].,^ IMI ( .ll.flN. S,. 
'Ml I'L' 1 hi: U'lifl lll:[,|..'ATI< I't-V t.lMI, 
tllF-M. 

i',HiKi'i' Iff fii jrk't'rsfit*™?!**., A- ** < TbBijpr^ nubtr. tn SITU. f.n., |I*,L, It, i-r.si^. I., j-i. 'Rj-f f -V- 4-' pi.1i,,H^t::f4 i ^iiit-Jtw(qpt. -,,,,] m.iKM K.i*r«a. ■ ^ , 

Uf» DitVkFitr WlneJI did jou pujf Mr. WIMIaT — 
iCi* WtfVutDltUT *, l^Sa 

]£„w'i-lti la alPTPn ftta bOErp wbicb 

1 i^bUiltE'iJ ffPtn tike bank. 

■\fCaM It dratfti an tiittP ow.n altBi|u« T— Ko, I 
tfi\ ft tih«mu* frftttl liiT (tniiic1*rB. 

VVbPi ««<r4i yuur Itbanp'Iprir—fJftl^ly and fi^Da, 

M ihip EJmi- bad pdE bpI L^p landf— Mr. 

^V^llip TN'.:LK f'lini^ti'^nl bi" rc>uld If^t thr lupd, 

|i;,l \ii- t.iiv iC ti" i-Lifl P^it ii>>t th» land tbt 
rij*iii-i VrCPulil hi' n-UnjH'd*— I IHillnyf hr aald 
inmii ihiii*? I" ihui ffift-n Bur In- wap *q4|- 
Liit-.'iir t]j;Li In- (■uuid «,'t 1b#i land. 
F1-:EI^ AJ^lU'tSTTTKt] TfJ 
^^^^ I^Pd T'. ii p pni I ^ril T — ^io, tii,| | (ii^li 
jtlik lb Mr. ^'Ulid foT maklDd chr ivnIiii Lzn. jCrjBe. iiti] £|fl7 antf jCPbl^^ BO thai ihe raptr wpi 
hr pxpedflbd lit i^leh U}) Lo a fufiUvr paper. 

Ttae leitriF wh^^L Mr VTlLliji wrnLe tn ihe de- 
partioebl fPariTJalPF MvrvadoEai wub il; the 
CollDWiap elfet;!: — 

SI niL|fli':,(reft, iFiiimirT- ■•'f. I:-'|. 
TIM l'[idrr.V?r^l'ir.V| E)Dtw^Liii*^t (i1 1.*:-..-.. 

iJinr ill!,— i liivik nffltle» (p,mn IH. ■■ c 
H7«q|L|TUHil», l^laiv^ TktPnni, 1 i pii «,t.- n ,.,.^1 , , 
I^Hlt EVf HTtf Pfu>r Ml nblkc Rpfiliiull^jn m, hf^i.^ 

l( im. uH tbl 1U¥rl«i'^ .bLi«l« ''|i|l.llA»i(„kJ livUliaii BBeFll lt«'. iNli 
Uw al f'inLlli 
W aa ik-tliiv I' li^lmi dK«iji Who waB Hlfllaitr whn jp^ mpia^ed HFr 

BiihT— Mr. crick, 

Vl'at ll during hia If1pl«lry that ibe Hiait*r . .- .. -- -.. 

waa ieml dowa ta Ua lae^^i lamd baardt— Vair^P*'* *» tM I*ad Appeal fni 

Bctnoi of U ^VIHittIj, S.I, Uun ffwi ttl "ibu HVIIilvh uf Ll>ft i:durtjr It ibiiii|ti''bl 
p p<ra>riL ciE t4i« sKp^f^Lf Hjrt 4. nirtrld CWirt 

JutiaK, uf > ibFHwW ^ruaatfiiu', ' . . : . ' - ' T 
rtwi tiMTy'^.-apusiSSf^t w^ l^'.'pfif* 
Eq quB^iH-H Ob. Ihe t/T'AijM OiAL b<, M-CitipiriJMtirlin 
rut i^uh, yiu-H nfi»4.rjy r.irtiirHi [^'^lpJlA':■:■ffft^■^^ti^t^Ttjff bn 

hijuy k'Uik-H nil,, Ik nJL HJikK l iT-™ tH*''«#Ft-;itoril* 
H*r W¥l Ffw in,Pit(Ur 
Wp 114V l^j 

" Ifr: {■rlek-'itMiiiid ihat IrrtL-r .an raNowsi:.. 

AclLHiwbkltoi^mbd rpjflup «L4(iif ikr Uihltm fcr 
Utv* ri1r»ct| tbp prVbLi^Tp^ininiL tihh- .^.iitimKUi' 

<;ifkiri ditflj llhl Uppt^.MlM, |UI«^ in .WhJr.Jf ym, Inkp 

ilbrri-y pr>A*«thv aminfl thu «.-4Jop 4^ iU 
*-T«irtJre finfMTirwnl In i^AidqElnr Hr.' tiirjj 41 Ai-t, 

iar FmLifVt nf Eh. LutlI ^P[>«iiI L'oqit. Ai ;t ■■ fO'i 
fa*t uF ytJVT *rtjr fe r,bETiiiJr jnur iriplakmi en ihir 
HjM^r In t1ili UiitLpr. J141 irilNlihJn vuiir .'l-,J,.. 1. 
I| HI rilllTil In f^^^^^^p\, ]. to Hllmt iiilrn'i..B 
1*1. tbP wlbuwle Milrrli n ihP j .jNi ..^n i|ii..JjttH ^1 li>lw 
M i4ft]|>r|ptll Ill] ■l.^. |...r.Hi.,t ,.-1 „ Wv-. 

drtii. Til* \|r||,i|i.r'4 Jimlii. 5) |.i .,|s:,TM 1 ■tiu.Jbi. 

li^ia BrC^IIHr^F 

li tj'i.- Uhdiprd. Ilia i>roupPBl wu tn jIta 
c vur'h w purr^aiMtr lhi> aaiue paalliDn aa ibe 

la^dToru \-^\\ KoL, vba cauld eji'rt ubdupirabte 
rp,uuiiia Ihrniuih ^'h>3 ipvIIlp ?niiri. That wai 
jiL'^iiLLFi ILc Et^napl,, ii iitaa balAticeii by 

iiii^rn fif '! i'1iiLi>: ■ K, whh^h fitve lb« t«Dtnt i t^taln ei- 

I. M i-rjii.'' .'EpjJiJDD Tbt) 4^]a^*t. «M.-Abb .ASVJa^bP in 

II. ) iliriL,rt},r VLclnrlAU .^clj wwn'.jllw 
wark VWI Bipce Irttfe"- 'ft ■'^fflj^fitlrit' tftolri. 

ItaplfB^pi* i»r iradOi'iiKMviiT Imurliiii: ap- 
H»l^''te<W^rV:(Hi^ utobdl^a vu« avt Kt- 
imii^-'mK^'^^ t^ai Ike t^iuwl biwttid 
frrtliWlb .br Vllbin ipv^n liaya. dellVrt up 
to ilip Iipiidl'»rd ii'TfL^c^tPh' po^BMiDD af tbe 
loimmsti'.. N'liiu.kfu :j 4Lji1 0 vro^Tiin baipfl tb« 
o<f1'i^L't itiLiL D. jJt'rHon tiNLtiai bla prapt^rljp lb4o 
ri'*'cniKt.-H oKfupi'lfLi br a. tenant «4uld itbow 
Ihitt tiin propi'r"ty waa bh ■Bj<r-I')t^v- Bt Jo bin 
nnu huwrj ^0 r»ir i*ji rhe liifi^[BlKtfefatfi)iLii''pr tt]4 
ipn^pL 1.D Ibf IfeDdlord wai|:\e4^^t>#Vv^- Hi~ 

Ci-aiti pot hflieTI. U,a.E If a -. ■ - ■ QOVKEnCKltT OOFnUCTB. rKS'LiFrlW A4TimKri. 

Thriai ban bam ji!c^E«ri lii« lAl^wiiii htbUi 
wctki hit tferic ntHd Iba Mb L»laat:- 

tii«n Wor^.— UiqiLtikrtjiH ef tl*i4tt bid^ 
OMT laady « mad Ibndr tifatb ia MubA _ 

nrk loo Cuaraot Don, MmA .Mwr 1 
AbUo, ilini IM I 

Nlianalb^ M lod ^ 

htw^^ilSMH Wuria.— IjPhp riF i ](ult|M"^t!b«|- £■^piH''i Jalt^, i4i , i\ 
ilr, AmptTilla^ ^l'uJJ p«t b 

Ti:.M>LlU Q.K^'bJ't'hL 
V^t^d^jf fwlrti Ttjf llkr icilifwin^ 
by Utp TtaiJrr Hi«M ^ i li* Huitl k' Vr u iniiwtd' iHiiUiInn IV^rtltlHIl 
0lir| <nitkiiiiM 
"iiTi. IDr ftl^li?r it.*ftTl« Wj *era t^'xIabP lO laFt bulHtna^ 
I Tii,iiata- [ij][Pii JniL^M'i f;aodri Ik Drd#r td Baljitj p d«bl 

gmlLli IhilL ]l WBUld " __ _ ...-„„._ KEHij oiiriM : 

htwniitie. t ifii^'i^- Hm^ T, arid W. ~ 
tf^a luwm. iJL^iTril PHfkiir* bi PJ4iI fif bwLii bui'N 
, I KtiVormili i>| tji iltiB.y (I Ih'UiIiti-'- " _ 
jliifl, li'At'nL, f'4»nthi|| Bhil tVhuVKLJnf U iirili-rr^ 

'^11)1110^1,181^ V tnbilifrp-- 
r. J. ». nii-muTcj. UJI be ihl, ViwfM, iJnirnI Hi- 
mLk., -fiirmif'^iihriiL rt-iJF. i>Lrfii.i'k4^ an J n,'\\\a.tf 
buiJdLi^i, Huutb Hrp4 ■JMrU'i, J tendn-Hr. 

buvjiilpart^t hurwri -.I... ■ ^"^^ ***llifln(P-*fld.i 

Ituut thobllr itiiutA^ KBBHre, V ttsdrn— ]ji<'; 

itfri; ITf, luwHt. TlmW iNap^ I btJa Honors DM bO Oo nj^^ltt^r— Ht Plfi«^ 
Ihi.' a|i|tlLeatlaaa far tWP iHVrovviMBt iia B M 
^p Itaq AapaTLmvpl . 

^'bvdM h«< noL mk* a i^bart* IhB^T— I Wl^ 

imqn' EiLnJiu^i! h* ajid tay rathuT ar* v^d 

fFvtear af i«r(Mw Lwiitha tbd Uii4'^P^.ikJi>:.'Wnllr. ai 
«kF]e» K tbat tbry >ian M^f P^tfin ' hrta. 

dflptdll^ Tour t>VAur (H l4Ul l«t- Ehti ilfUlPbf L:| M fTi|ir?-4?r "K«ifiiphi.">'riiinr*N. i 

J. \^n^rr Ar^- 91 LJ[H^e»ti «i|<|i . _ lliuirW«i. 

IlAh ileFMIIW-l |frt».'Elii*.(L|.'>leH- j.iHii'rt, furllj-r-V, tlinL Hf, WLIlP'i li^id 
Milrl Bliu could K'T itif^ lanil reap- 

hrjLl^ Jit Sfd> b.Ul'Uuit III" tw*] h^llrr bnve 
I) ||:k.^t nrt aid' '*ett\ [M^r auiiuai, Thia 
wiM ttai^.lH«A » i0ti4 fcduotlo* oa lha prtg« 
b'ft i**^'**™' ■ ■- - 'Of JnEurti* kiF th4L lh» Jipifwrt pU* 
Laiwt WiNn4 |ti ivfiwi-riAa ^ilh Btl aMilii^pfi 
Hi.|;,rMv#nie[jt l*'iiB», huL I rtanirl " 
L|w JdW i n-Etr < i>. — Vi'iiLd liikktu >lr, i/it<rir'.H: Wan Mr. narroll 
Ur rrLnK ikL-n'?— i da not knoW- 

La hn Lhp taiBe Uth .jQUnJi ^Ij^ » 
fiftntT?— Ifea. I haW*!|Kf:iK^r.' ' 

Wbal dtd rwj pbf M^; S^ttMata^ 
I (biok Bbouit .tt0. 
ili 'ilHMrtowiii'l 'Mrr'49ttc|*a~itBtfd that h ika trai In^aaea 
kKIi Iti Jodti I lha tapU'lv^lH^ 'wltnvM vhtabwl wbk far U iVuLI. irti.Lrs. '7/ I' ^ Afi«<r«arda, tt^raiif^ Ur. CartolV wtH- 
~ ' Kutan wDii-ld oat tdpdaF up- 

■■■■■■j fur ^It jTfAJ'ii, it waa tuL up THK llaVtJKa^aiSnHBTART KUfl 1-ANIia. 
nanliaLa''JiiJil||M.fU MtlHl Via ttBttpod Ob 

fti-ptuflt fiiitftrfS^fijji^^ Ibe punm*^'* of. 

<i:«pcdl(|^', ■^U!..i^^'tir'1|va'a »i»rd for quirk' 
d4-»P4tc1ttl|ti4|^'itafctC^.thap for ->JilH'h.Li[h" : 
puri>sfl4d. tfd yrtnt on 16 aar ^Dat ihie noun ' 
try wu AHdiid Lb DtbBr yaiin Ifaan Lb IRtt Ulill 
IkH^ llfl bell4Trd II wait n4io4|r^ fn l^na 

HIil HoQori WbaL l«LTn wOUi^ t fltH4 4o *lll- ' 
aldea dnaipoflns plark'' 

Wjlbtisa; It n^t bav« LbB alTecL of Antiviiy*! 
IbK IbA itFaia far llie Kfint year. Wbtlp U^^i}] 

wera Baod* and dNimbta ibU wh rlNlt^ WJctinpif Mlalcd tbat bu HCUrad IM |ft 

iW-ftriSSSt «i* NiTiiir^^^^^'- ■ " ■ ul kl?W«biiHir ^!6..t>u.L r.1rLilalpd .1. lin[,r.|. i'm riinri 
fttarUfllt tlw' Hkdy ^rfa..«r t,f Lh^ lil.bi liir,-. 
IMh ouad M ibt p.li oblnel .1 ihi Coaft 10 
.t*r .liaalul. ptHih <rn vt ny «iwd.ir.ljQB af fciii.aBl 

-SSS't' "■' t imBTlW' 

rwflfc.. ■ II,,' L-i.i 1,,,.., I y.ll anin Ivi 
li;'^™i'fl.' .I'nn ilmllar la ,li. lldLiin. Huutb Hrad 
Id bH BuppnrtFri by th« I H 'IiiaaIiI, ^IUL hinol. Piniw buwiil 

11 t-\ rij of ibti uM.- S'»n.!y'?et.ii5M^ 
s ;r.l. I.- LUI, .,f ,1.11.(3. lf,l?''*?*r*fc.i*irt^S5?*3l^i"*. 
Mr. II^.MJC^ oubmiitod Ibal Ho bill ira> ^ 

•inicj i#t.«1ilU'vW4i t«{MM« wl% tikdc 
n-iii rarrlrd oa rfiotd bp brouAt hi only b> 

a .onimlttco or ,ho Houw. Tbtro «aB 1»KI- 

i-i.(lii'hi tl trud.. f'lirrt.'.l i)n In-day un bira aad 
I i:ii liHTUlnrm. WLIK Irhibll.. 
Tfaa efUAK^n dJ4 QDl IliEQK Ibat tba bill 

»n.!iid lo wy. iKir iniuiuo vjiti iind.?, ud 
iUiiiilta»*d IM #Miit, 
Mr. ttotiHAN MoniA Tii ikn ciao of ■ luy 
rt^lFi"! tli&t Iq I "1T\ 

in ndktr m Mn' | ^i.rj ..m 1-1 B MkIi i'^r F'^l'.ni*:^ 
l.^det4iH-r^la^ fiir Unrb himE A,MrK rrcaldFiiL 
land ApriMil OiiWt, it* w^!t<'^«' i l^f In- iJ ^hh^Ip * ,i 
im fcfbiJmnv h^lilp In EuniiiJi j |i|i.n» ilmI^IjIf u." 
Bifaaitmi Hitn (iij4hI'||« r-mrLji. " w. i-, ,Yi. . BTv Hi^iijf rD-[>4p LTwk, a1 WCBtworili-ilTmh > 
Inflita, I LH^nt-Hr. Jolin HrliidiVa it^ -iM^ h-imu 
AdriiUntai td l^iblii^ arhoat, Kuit3 EbinH. 7 liitih-H ip 
h« rvptfud fqh , AddfUiAi Tfl fuhlLi- P'liiN»l. L.ildifnwt 
a tentlrta— Ur. R K. OMpntPD. £it-±i ]u ':>!, I,,',k'ftptk 
AdditJgm lo PhIi-IIh' mvh'-y, tV^DlH.ii, Eh li^h,;"; Mr. 

Knr« Lewi*, £tM, (mM'-^i HMit^.lv 'it ri'.D'flFi,..| ...vi, 

mim wallll« fur r7t1,im.,r ,.r f,fihrf ILL Pnri-L 
it*wntLWa 1 1*1*1 lifii-ip c^iitiijii-"^-, k-ijn r. ..nil 
i. — ■ • il'f'^i Urf.r *!** IBi. H^ipt'W aPKi dt'liyirT ,ii r,.lliyl 

waa aati-t^lit Ittiff paid b^r rcbt, tnd PtM vtaUB^ ridhw Libii^, LMl^*™it oi^^A^i. * 
y^l baj biT BBPfla B«lhM by a »Uptrlor labd- l«*«^Wr, JnhaTlfvuitnr, ij» lii Im^itC 1*^ 

w»d, * |bI)4ih TA«ftci^H4«' ^ W>-Wh< «fU ^m\f Mf. t liiCK Inir^rrlB, ta aaFlJmr pari »f LrTw-l^"^ i"^" ' 
lha MinlsLor'a HEiawrrh: Yau tritt llid Lwm ■"■^^ ^^™"- "Thflm ajta p|lEVi4 pelbiPV lie aUo 
riicd a I'jua t)f a dr^ af aali^btura wbo had 
bad ilie h1LbB|ffa•ll^ iif two TBomii, atad wbo 
a'iir beliit ihp-ro f&r Iw^Kr n]onl1l», rec-alTOd 
t^nM^i Lb«l tliM leuaee wa« \n arrru, asd 
liui tbclr lopiti ttcn |g M diiiraluAl 
f or tb4 Twt, f bLtJMMft Bpt ^vtpi br 
^^wee vbb ^4M«^iM>i^ W HBTjla. but aot 
ttirNE wbb W4i« tknt :*B^tHvLL Clabta d 
»BJi thv HAia V ;|H lAW Ib fcf^B^J 1^ WnKESBEB CHAUU InzV 001 

AFUAOt^r 

^ I 

ritt: ItKARlHD AWCHIRSttil- i 
riTjDKidfrable InteFeai; pantrM jP p(^?*>dln|B 

'41t'k'AfUM iiawvtK 'liaaiiBiitu iti>. 
" .^t MuHniiy. Taw W bwii M i l K 
^•t iNMMiirH MM 
ipr*v* 11. I[ la anolli'-r Ilv. 

Mr. J. H!. VUI N,: Jfcnrrthaw ^ff^pf 

Mr, rni'lK; Vou art tt,^^!^ 

«r. Vi)l!.N'C: Tbo hiin/liiMtiii 
nkkda ,o apoloilBp. 
v^^:!9P<VAK>R^ Tka romoilt null ba a Lllt. 

Ur.lXirX'. Wbal rliriil kal Ikla oun IskHB 

«i^hiiijtiit« oil. " iihj (,r*r IS i|K ya k 

Mr. vniiKn: H'ks did' 
Mr. CUTrK: Vou dlM, 
Th. JIJTCAKKI,: Tlio lit>f^ 
tlibdrkar 

«r>w SSif^ ' ** """^ " 

.M^tML***""' '''«-*»^'Wiift:'»g'S»U; 

..l^.:.«i^iaiii'.*i..'#«;.'Mt. «iii'tn..i« uabLliLT uiUwL U d|»«a hat lcHl.fan. Wk^t 

: llf'TPa. B«d fa W^ -CtNCHAL 

iMsyfcF «ub-tepBtil«, 

lir, HOLJilAN' r-uij II I ,.|. , 
.h* traniF'il *-4i^ lu fHJhiM luJ,, r 

|tf*t*rf and []IL»k,- II ,r.Y,ii .||.. 

Ml'. t'HEr'K weuiii wi,- lot Hp-, aPDOod F«J- 
lD(. but vruuia Uiit hup[>i>fi :Ju, UUl lo tk« fltl] 
fMfpL. He wan prL|/uiLd rg prolact tbuk 
ulio paJi] law TCP IP. Hk' LntL'd Ifaa^ tb* fwr- 
li.Lure aj«p bhoulrl Ul' (iroppt?d Pot al lv ^c-ih? r, 
aj]d lLp hJH iionEln^d Ip cIbubob 3 and 2. 

Tlje .-VtrtHlNKY f.I-lNFCKAIi Uld ihut nt- 
thuUAli \}\ii Ejill neniu^J in |ir a Fair unr, ner^r- 
Itli'Fr'rrt tl i'op1*turt|| IWD >rjbj43ct|0QabJa f»a^ 
iLtTi^Lv AMhuLinii Ibu Dt^^auri^ did pol pTofes-rv 
tH? da awjij' ^^Jik 1^1^ law oC dlalrtilnt. ia fikf 
aa the Inndlor^ waa ima^eniad. PtlJI ii. waa 

puNibi* that In prjieti^fl lb* riibt fir diair^ini 

%aq](l Im pwtleallr At tM aamc tlm« 

Flntwa 4 Bflt ti^ wlTliiii* tl. B( tbo 1«tL- 

dor af tl»«(g|i;__ 

m 


AWinVl^tf< 0«ltR^ji7 i 
Ib tollowtiit adiiHaaiil ' 
il IhMUl. 
|uiM>. 

■If WAUB Ji™ ISEWPR^TIK 
tkac Jlilff'Vt H. -rimlulrvr^' ro m 
□r ,iit<Hir#Ln pipe WFmrn. ih tkt Hi.r. 

#<:i^ K atid iJWy loi 

trn «iHI PTirritikff |il. -Bitfiplr, i]. ||i 
Cjijn nf tMM Ttm h.p. lfe4tl''PluA amMr h.ii l^ll^i 

'^1 :.l■f1p^] ThI 
lun r tins.- t'lutfl'fl Wqfld.rkkifH Blood tUiiitt*.. 

a^^l^htrr BIdimI f.JrMDa^r tlut 

^lil MYn EitvitfJil 1'^ Uft±" ~ 
fri.LirTir, JMwnn, nid lau iUa % 
ttiapla, aad daw nf u»u hlmt M* 

iFlal ■■■ ~ 
1 National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325795 
■Ml JTbumi, Ma r*ca U u« nth iw. rwk, pmiu fP Btiiagi HOBSnro HEBALP. WEPyBST^AT. ATTOtTST 5, lOOS. MADE ONLY IN BELFAST BY GALLAHER, LUX. Inn »r hK«iif>k^ ji4«ii«bi^ tUr cBiiin. i 

r-Tj. AKfawftfri Mfllirlud*, 

aoB-Jo Uw <nd dauihler. tan. hilnr, nu^lx]lD< AN ACai£Y£!l{BNX IS WHISKY BLEKDUift 

cltDt to CBtitillib k Id tb* ratDiiT « aI] fipptvcUtluit MfvJleucfl is lUjniULabtL 
¥0 jWltVAUIOVNTlk r**" ■wlwther thikt Li'pitl«(tUy mltad tor. Tba HciQBr wo b» thm UEAnumbii katdiDi nfttamva U tb* i^a* 

1 in tut DDJ lntemj;cntlT-inuUC*d Lpkud U]»M ■ AnUllf^mt iHUt «HiUaL to Utftt B4hr^ « Thtl toa«r4 rerDm- 

WenM CAt^ lo run. vtber *ttt«i tn tbU rvipect tb* tKtter, ofioABd t^t th» M ftuiHi, but ^Hehi 

Kbd ttmn 1» HHua lu tlie couteiitloiii tbiit;'^ ta b4 4e«it w]Eh itj thm HiKLiitir Mr. 

LnstHd Of belnv illowed to las behind u<*°' r«fku*<l tba «pp1k»iivnr to nptr to Hr. 
fetut Jjp ^Qiat- Tlmra it iii> reaBon why W8 ! ?L^1^^" 

not Amibit mil* ^^ntp-nt Pf itnW anJ * ' " - - ''lrL.Lt(«^ 

J.imjLii.L, LA lirr T3nl ^m/, SrtM- n 

ll/rui*. Cl-ilUr* .Ej^-f[, II ..tun, HjlilJA. widnw 
1^ Ul* A4-<l]-1tii^ i-<\ilt 'imilJl, Lb Iiit OaU fw. IbdM l!fGil>i> -milt «r fMfif« WoWh. *V> 

iC^llidiiLiii^rf. U^^E^Wj >4iilbW. Of KEltOUAM. ■ :--.r. IJ.i.i'i L^rlette Otrf, MA vibw MkT it 

Itji'^h^fJ mil [J.lfr. 
irr nlfiS Piit, Jkltq' tlt^i BH^tBi 
- ^ - Ilk IMI Ml- 

- t t, an, 
h9 ■» _ biqtitM, Iftmt ltd IMtU. 
JUInu Ji RUM, but IkFt l^iafctPBt 

W r«u«:<^ V> iIuIbiI'«<tv«If AliriBBdrU. liar 
SlMHBin* <n ikL Imnod It tai br- 

B.tasiM'. nritM Buitr. 

*JfcwT -1ft i^d bul Inrli^ j ^m am tM^ tpl 

TnijTSrSirnmr ka^ irxii ni >*- 

Bur r«s ti> til I'lthT'i twiM ibM - 
±:d«-u-ti r> T.inr.. n. -vd HirJ it hi* TwHW^rjaj 

fraiiH'Sl « ri?r?l 1 -i.-^iiiui'li, AUiPiit ft 1^ *P*™5 
iiflll iltninLhtfi. li^-Pr ttliiK b fBW, t«t Bat lof' 

>>ftTirll-Itn«ti 

hmlUF., . 

(l-AIJf.-rn U% l^-nm imipUtXMW 1_Tgr CAmiW irATT-GPT TOBAOtSCIC El Y P H B T **" II A t b fHnnBim cr Tin lUTi 
m 

— in F"* .uT.iHB TL'j "J. 

0, iwHEi It I" ■uptw ^ 
am'' 

TBS OS£AT OOBAR ODPMK HM. 

m nnilM or TKR HTNinOiTI iSD 
MAKADEU. 

HOrAI, jIORIITTTItUHAL show, TOO- 
WOOllBA. 
•nnr donsiFO in tw* 
jimoiMi haikt CATn**. 
■nvE (w thi wismat 
tir 
im HUM* mn ™i Ptii. 
iru BSTUKir TOiMO. |Ir. r. 

b "rrv? . . |„„rt irWniu mil ■'"I 
TjnSBFJIB' 1 N mmm. bwt nf IT. H. 

Auvtml'^B Jr-i>^>' 
Clt^ iLVjijncIl .H Tnm bW ' 

I'arliuimt. . 

iL-ptel 

and r<Ma on (ht ti.riii-r'" 
f!(iiifrr«ne*^Hjili' ^'1 

— .(^umriud -Bit- .- , - 
P^h-tf Ftopte^ T 

r*«*.-Tv*] » 

I'ru'bi'tid t 

CcitUilDB In 1>" ^ vi o«<fi> J rpua Yteteto: m tmtam |g «iiMl« tdm!"** •■"!!2L?*Jfw" /PIS 

at HttoMsnttn In K*n>omii nn Si tat- 1 """t ""W «« Mk Bi illi fiiiftWWn. 

dlf *i phinii, nt which the Blate Pi-<?nilcT t<«« potltlcl ID* Dum imOlKrtliiTi b 1 tmo 
ir«i. pruwnt. om of tlic ■[loilipn nii. ihit , Vej-uote. 
n r>rnM)ri In mnphiy tbe Uavi-rriiii^tit 
un^iLl. U) [ni'vetui Mm Mini^ tifflit* u far ta 
Iho rr.L[]i.']i]ji? la CDUCDmn] us any DtlKn* 
M>l!>r Ju tba Huit. TlUdi tbia w tlw 
H^rclun Df II CDiutltaticitM] ftbtOItt 11 •<!- 

kuQw, ««!k) dtBiiwutun^it mm ta vie- 
torii Thit the trrmtnij nf tbt loftaUita <n 
rkaw*r iLuJ out of uOliift Ij KtfAl*r thAB 
Uiclr 1frdiiL7 wtirD In ofilw Is iiDonilBotly k« «diiplar04 Mr. B^a iHw lUii]«t«f- 

Ht. Ortck. TkJM «1bM vlav pM4 kfl 

kad euplartd tiM lenrlM at Mr, J, J. Ou- 
nillT iDUtltfrr. OI Sti^BT. plAcrd two 

ItaprirrbiuDt 1eu« n^ptlicfttlon. bcforo IHn J*. 

fllAtnJ. BiHj« DO {ihftrifc rar bii PHrrlcflp. i^tag 
h TrlAftd gt wktHIl' r«(1l4<r. H Vh. t>4]&ll<l 
QUI pubAoquBtitlr that th« Hr. Carroll r** 
fvrfwl to Turn Ideutlcal witli tht t>r*HDt pu-V* 
tur 111 tlia Arm ol H*un. Grjch Bdd Carroll. 
At (ho Ivguoat of Ur. Curoll. wbs d.clarsd 
Itat MUtnrlH ktevsUat would not ii,ud,.r, 

Ui*': M|t>' « ;4lfk. iMH .«» t>l«ld,.J frog, 
It'.l«^it:'JllU»;: ^. WttoM •dmIILod piTlu 
<jK*#*iili»!S**'l*o *( »bMt «9 In Aupiit, 
IM^ tIMi i ll l l M t»*M dgrtB( Uu Ur Olr- 

■•■<>•* ttm-mm'-i^ or lud »r. uroii li&Unw ar TMUf uta pttotiwijr HtiiiAi 

IUd Mhim of Its own calaSUItiti, It Mi 
jiIm fiiuiii] Hint lljh iKitrcr itDil Ibo will ir 
It wfir? iLl viivIliill'l' wltli tbe urrtsf^il 
lio[lE?y erf (TOMiTiniiilty. Tlifr moltf^r 

CMlTtt^ til JL tH'ml ^'lN'[, tllf Kj"Jll>rH[IJ IHOV1'- 

uiFnl ci^irp^'PfiLl tin? Oifllrn tif tlJi; tuunlTj/ li, 
rctduc^n tiie itutucrkal ptrHi^ of rptrlin milH UM dUM to tkM MMnn. tat >li< 

pt fln pMtr irWA Kmm WM ft sBlM, Oi 
Iini>ui<d te UuW tquM liii|t « 1)^' Aicd intiuufiictiin'H till! nbwiab nBirt) bt tbilV 

liLir.][irMo tsy t-ln' ti'en'lnrit^i i»f itiilouB. i'ii[(vr 
li, JUHllfj tlii'Jr cinlniri to pti tnp?' llf^ l>y 
tfit? ptTBtttuiloii ijf t»t't«Jnii onKii|Ei"<l In 1i- mcnt, TIlB tlmUtlT of t3» Ocr tttnUOWl Ju-Uim it "'Mm ti> tr.ilor. 1t» li«:«- 
pruiHUK to tlmt offfrU Trtdrti\P»rttmn»iit Utr of pnrcho.ltii p«>rt. m.rkiJ ^Itn il^ 
^uiUa to blot*. Tbere toma « tontmi nnl'" Hfl. ^^o" "™«" prvpLml^ nii4 til* pabllc !■ 1T4dr 
c^iknc^H Tbt OoffflTunent m^b tt Io ( 
tettDljwd ta Kttlt tlw LtlKli of Uie Btate.. 

»u4 dUtpllCttT ll U be tlw *»JTlllt» of '"link wbIrK hroijprtit molli. 
tvtan •dulalMntkUL W* Ii»t* come to n • t'titB.j!ili''.ijt»- lniBlM dnnnut inl tba will 
iir ttF'VHttMtiia, uilt vlMB Um Hlnlitry 

fllikrH Ddi and ir^Bti^ tbe t^hitbWl 

n dwtd— •tm In tto Miti vsn wbit t* bHt H Hi* mtotaet <u M4r * ■Mi» 
mu It Till (In tb |Wij»V-^t^rtjl^■^^ii>lt 
n land, >M M It as don t* lobir ■* 
•itoivthv * lUlun. 

Bnu* tb* tnmt IWKtvrt >■ » Irn 
portiDt wt (blnl tlw onBttr li ts In roD 
intulitad MPDa tbe tlWfwjltilr iwnui- 
toUn cliuwiur of tl4 gaoteMK* M fum- 
«* iMMtIn tU* |«m It «H ■ food 
mmHem; «l»;iMiiimiiia to 

■NU^i ol 'li*'' iWiUiy li Mt UWr to 
aflna uy andpi i^alsat tb* <ltr la tbli 
etBiwtloB. At lau^ tbn (imtia N a« 
wultucneH t> beUsn Out dmlMn In tdt 
cHT •elHod wttb the uocvnlt^ tor ftr- 
tnf tb* mpit ^ tbf tand tbp faltAt |M» 
■llil* KSfie Ciir tlittr Iniiuitrr: nnil ttit 
Hcntary bm* alrvidr bit tue neLI an ttie 
bnd lb bii rqiort wbeii h* nam tur de- Utfrrior to oihor tkodkrloff 

^JJjr^^ ^™ ^WO. im UP to public Dnmpe. 

%t«J»* It Wlym WmitH^Ai iBitineo di 
,!™ W •»» top nutonlUU dMlr. km, MI l o ^illi wo> ' Mommntal M Hol 
(>T Jalki Oftwi. •llUoi » DiMtf B«MM. 

bi tht ArUtnMm OMrt mln ft liri «M 
f.oidt ptuid rtM M it iMlilgF M M 
<it« imiii)—! an^iif «t'i^ 
Bu wU la M rnlMi MMi^M bi bww 
tioad ts kta, but n mm* <■*•!»• 
iranllHUi. It it MfltiM :HMt M • •« 
*MF< a r«M It dMMlIM' <£>••■ tkM Ma 
tuM Ol par and la Ua nMit ■ «mll *— 
to u nutod tr Mi' ailia. n Mi iOiM 
that tbe uAliidA had bna onattuliloitttd wHk 
UPDO ibt utii«. A m(b ■« nuaaid t« m 

tbo liAltpetmT. la IDOlbor eau, lb 
Actltia wa* Ill40 tmkfld tar Ilia MoDUPir&tAl 
Workora' UbiDD, b MttlBmrat hod bvvb IpMo. 
nil Itonar obld Utbri Tibo bo OKBO tor a 
prnolt^, bad m Qooti wro arbDtid M bln it 
tbo union. In b tlilrd cAbff ml Irrofolbrltr 
bbd brum bbbtod la >lbT{:X bad tliH bUVUbim 
luubd tbbt wmt^ ^fbli ui mawn b vab dlo- 
uiiibd. bid M ti «aaib allavad dbtibfaat. 

vtatUMlWJ' (M AMUntln EMntr^tk 
ibb mgiMb' KtrlBm, and Hr. 

J F, ITOIPH' "itmM** frnni lILpni, 

DP MMiiai' -Mil' tnuaEtad la Ho. 
1 ArbitraiUM Court mwnlar, Xr- ^' 

Smltti lonnallr adlowied tbb babrlsj 

ta tbb whin Ibbourori' cai*. but btlon «ol« 

AO br mbit aoiue refflarfcp oo p i iiM bbtorr of 

thn vpail]ii[lH?ji ol i-b'i Dourt, bdd of OoForb- 
JMPL taullEllDCb a'^EL^rbTITi Bad b]bD BpoUg *ltb 

diblbvv^r of ill 
of ihfl Colin.. 
at th. flouri. h PERSONAIv 
1 U»ataaiai.<iinii^ 
at qoiMil n ■mu 
tMwlrxittar Taa Kim 
I »am, td tM. Aiutiui 

^ ™ '•**' wmi .«tb 

lar Ub«, tbb Ati«m-4ttiinl asi iuaS 
of Jiatlob, tiM cbHf »<*t*tbrT, Kr JoiStt 
IM-b, Mr. Jubtlcn *. H. Slq,j„„, ||, ff,,^ 
iutlQf. Itr. Cbbiloi filDbrr, Br. KOowilL 
CbBtbIa BWliri-B.™. C.B., K,N., ,ul Olliji,! 

iTiior. Ti» iDllowlof itDtltmco 1^ 

viled, bdt »bro UObbIb ID OHffn^i-tlia On, 

M,l4Cj, Mr Jbbtin Wblkar hk Athnlrbl Pioibbwo joitfrfl,, monill, li 
■rlbbaaa ibaiii ba onrlu gbgi m t%iUlZ 
tiibbat.llorbraor, bod air XoHoe n* 

turbid tbo ii.it DO toiird D.m ckbUHM. 

bod Wbb hoDournl Iritl Ihi taamqiwf Bill 
»tr. Jabp Snika, M.I^p„ YicFrnUHl it 
ttb Buoblln Oowit, bb« t«a lomuud to bli 
bod binn Frldbr, owbai to i brnra bllbii ^ 

Lni providijd tor Monibcrb luduoKH. Acltivit. op tbo bdtltib gt lA 
n ltiir la tba tBptllbtlob medtoat bttBO[tba|,;JWfef^; %Dbj|i^;i'^^-.^. 
iTiiir-l It OB bboBlbatu. I pibboat bt tbia wmift.mi3att:ii'':Ml^S^i' And ho could no I LL[,.i.jrslAad ttaw DmblrtTb of 
llio Imr fQuLd praiillor titrfl. Tbb rmiufl 
bc^.uin'^ hf mouibrrB oC tHo Court Tare, hB 
rcD]BfUH-il, Blmply a dlBIThco. wbea tbo/ 
a nma llwr bad u alt dm IW 
bvB or too mloutobi ra §tt .what ha talckt 
ami pit aria." Ma IH Jl«t kUbd U V 
lata Ub loimt an*!.: »■ b*a ea«mki»tad 
n^iiartrtiirt'-''** tbo mittar. bat 
■d' lli^ iia^' fiaaaldBrtiif that 
thai taiL t« Ii^ tto baMibuaa al !»• 
—oi^rAA daMallitMlw *aalt wllk anUd 
imiadteaL «• bad ntttao ta wltb tbo tba DsnraBiat aad Cllr (buocM, »lnt Ibtlva ODUactl. 
Mn, tuts, (Lr mrg p| Mr, ribBb»ir M tto Auiinlljiii Jdar^kia 
bad jriiba™ Co,, UL. dlM ysBl,rf„,' ^ 
^a at bar nildoacc^ i' 
Ma bad bw •lliAis ijr 
fttdd Jaafoa twa ebilifrt u» lorruiit df Xf. yf, x. WUIIa „. 

Ill endaaii riatardar Mm ibi Laadb Caiu- 
lui.ivioo. Dr. AadFBw Catld WuiBbo, irmiltr 
iniJ Mr. Jubtljo Om* tbu wba bt bad luiti 

oLidp , )HH ao bH D«« tMUaatlW bo ,„ 
ooiBud tbt BarrlBM of bia hSUMU lit. J. « „™ 
h. Obmibon, ifbo oiwcrHtad ta Mtilct tba 
jutiar V ta a sniabi atan la tba datsn- 

Hat, •*(■ ha land It "bhiQhad," Mr. Wlai- 

ixp|uuiiii!t Itutt be muEt UK ortlrlis thni at Mr, Otiralhena raauait. pamo In 

tBSOdaili m mtlia mat tlie ci»t or wbat ai^tr la aoBiiioauoB *iib tba u«ii»tlaa, 
M JaiiMn^^ <l ^ lIMdl, it B&\7 fpF bad irbei it Baomad lut tbo ditgaiim ooaM 
tii'''rtliiW if "T fr *'■* vlll.iat ba oTirDomo, bt intomtawad Hr. mUla, 

irt^j ^ r ■^'jl^i^i. . (■T'Vlni'i!'..^.'''*..'^'*.*' '-arrutlnrB' bdrico, 

jTt ^^a '^ibZ-^'^l^^ i:d'*:,SXlr"- - " - — " — ^»rJ.T.r.r. "u» nr-aat ...ai|l-.. M.. i Jf. tb, j,™ i».7^ 

tJio UI.IUUB. On» tila ltr.de Hartal BUI ""' iViifiruoogi, 
na-aiii,, Hn, 
A ilauflitcf btd a Tba TmaiDB ot tba lilu Bub.jai^tf^ |^ 
lt*T>nBld Toro latcrrod fcalardar IftBTHat 
at tb* WtT?rlaf t:om#t^rr. Tbo ttl^tll' Bairf 
tmai It. frau4:la' Cburpb, wbua 'pi'l 
raqulna m^AB wua oalobntet iff 'M''W^SKi ranit al tba laitrriiiw wai ttat Mr. wit' 'ip, oitt tlia iiKirf'r al 

.? j-aLL..j?»;»; -.JaL |l» »t Kr. CbrrulborA and blmaoU al tka ' ^^i^ to t^ nrthBr afllfia. 11a WDilN ;lbr|i| Id wblch tba daaaabid oBiii na'bbU 

Bb, ^^twm,^^, ^mmwmiw^ tmb/tm riMi.FtoMnt Willi. I..PJ ' t^-^ .... .- ■ " - ' -. . Willla lift _ 

albd witbta liVB KVirbbi^k who wai tbt aair ai«rEiri«r or tta i luoivMrapreiaDUtiTDarroin i-v^rr paiioa tit^ 

i.u_^ ... —t.!-.. 1. I rolBIMd, itlClac "tw laaia ta B„ prattnt, alillgrart tba riowa tiprtaacd la I I'ob la [bt taainipolltUi ircb, aM Alio tfiia 

bub li»n L>"b««i. Ubertr ot ma aniuect in ,ip,Ba." jbo wttitaa it|»Hd i» baidat iwid „aiitt u> ibi naurt. wbinb bad b>tii Imnd ibt dbtotuni' Mat. Tht «iii« biad luia 
thla roapBct » lonjtft eibiu. The ui>n-;(,r. camtbaJr eiH but Iddnt Ual lk*nr-:u tia uaboilflll. II wan wall knawp, bB|llrl«bda Baadnaitar 

□olDDlat, wbo ia qaraluf n 1Ive<IHlu4>i1 fur;irABt wai jn-uiolTibllj rof warb Ip Bn^lp^^d tllbt Ur. Juptloo ^'blkor bad baoa tor- in. 

rotr^r^ 

tvtiikOL'ipil will] rlic nillbTft whp vftv 
nhic 10 vuir tor <?iiii<)Ii1dIi-a 111 llip onlioiiry 
iiiimiipr. II wfiuij hii wi'll If Vk-ipri: pandancir oit Uw dtr aiiil^nnil^enibbi 

*^.8?' ^j!^.j^j^.' ! i farw worked uitiKiaAllj. iflvlM ii» 
urn na i«U« « l IW, M«W^-™«i™|,t„ nnt itirij won. Uidtwnnil* nf 
Placa ta' ;tM^:..Hw 'J|(^M«a «■ 

better dti8tii/.'it'4tfiw«' «M eWMMuM! 
ropFaaaBiumi, It la pFttaariiir tb* aiK- 
cUitloa'a advul^a to comt' to t^^dnoy. 
aod irltb parllanaHit alltjng aiul Mlnlbtpro 
04 tha fiwt tbara mmt h« a trut^r Bwetlbc 
•I btl tbt tnlmta. iiiw ronretviioea, 
tftaf all, repretcnt ri much turnlbn up of 
nunfAl fiiriQwi. The more Ylioiwia 
tUtthiot tbcre la tha D»t*r will tlia Oiial 
raaoJnUoni to to file roota ot aouDd pnlli?. 
And wbou tba poofiU faMara liy are l4 doav 
■mvntbiMk tmeh *1llk.M-.Wi^^*'«*r 
aaniMit bhii tbara ana tliMiil W t* t»d 
ntulto (nn diliato. W« biUava that 
tliD eamiBaoilt]' u ■ Whole win toUow 
■Tier tlunibtflll VHCB and aon^tlpii 
wtth tbt kaoHtt altentlDii at tbb im- 
mit BdBant, ud tbe GoTproueDt no 
dodH laalaae that It liaa lot the oppflr- 
tiMittr'#*W«tlaie. OP of Hvanl ll ltBli iMt 'II 111 

wajr 9tF4lc«, vrblt'b pmiwdi-tl to atjoli et- 
trwtifa ai to mllp Imlli aldea of tit? Itonb'i 
iMdilDd Mr. Irvln«. 11 li flmiDiua rrllerptl 
1^ altDbtlon. Tbe itrlbe waa tanmrbt to 
dt'daaib iod ht aiuxeeded In iinnliit a tnm^ 
"Mm fruad vltb the atiject of aicnirlnx 
rrtiTiHBtmaiB In ParUiiamt-ta ptiMe nr 
nait, whlM It |i|iiT«a|iM::tlllvrtl!4iMaaa 
troK mmt^^/it^'^' Mmit - fa tba 

Il.'<^lan.l will at tlW(it^^''#flip^UIo£ 
MlnlBtorb. and ptlM^jt^'Pl^iiri^ ^ 
toml fvtpnn. 

Tbne« of poaraei w«f^ apacial dmun^ 

Ddlo™ »fiaMt< ■p^re.K.t^™ ««,io«d aulsal.^ W ™tm labour, 

slnjfe. It la rontemUHl now Ibit the rtati- 
ecr In over, onil Ht. Bmt toW lbs tnectlptf 

^ ,h.« bad tbb ^^^-Ll :;™li™i ~ "op^p. a. 1, 1^ adtalbftratlo. t. ^ Mr. 

im™ nil iiiiinilfiL.'tlin-ra ahil |,r,,hi™^, I «»;*«•*■»•'•" tka'ljj^ 
tbt. fVi-Lii bull ut iir[l«tub uuil liitottrert. , S|!'n2.">^Jrlj!2' I? SJ^Jj^ST^ bllUKlf itKl bib fuiuUjr la thrown om liilo'd"aron]rltia to bbva Motirabto bad plhor 'nada ^iddap by bib ]Bt4|obl bdrlaar to alt tb tbot 
tbe llOIDblll. ObYlonalf. tUi: txlatiufactlirfr tbrawa Into Ibo Vh^bAtom lllvlBJap. Hr. WlBfl 

er tbe trader froDi wIipcd tie baa been eim- fortbar JopoAod to harlni pold Mr. wil 
tat bla wapia cap no kiiiiier otnploj iiOi 'b»bn aii(Aia«i tor ^im 

fp» thla wjuld Bifin tl» hojiwtUng o* i * i™" " "■™ °° f'^l" 
tba bnalbuEi. Oouda. ta tie iiliiittttd to '~ " " " " " — ~ 

UM pctvUac* Bt the nnln labol aidR, iiari^a Bauaiaitar W. O. BeitltT, ttMBd 
tha praoBbiop, abd aaarli m eallaraad Ht tbld bim £10 lor iiiakioj; a rEbptralaoaHnL 
bppLlcbtlaii ood CIS 111 ponaaollBa with a land (TOrtlng 10 tiHa aKIiWdUaty ■apMn. ,j^„.t^u^ „, La,4L~«r, mwim 

" - Wubiiaoi^ DEUtot-BMintATT Uctid", 

I ADd ikm umvAartamt at tb« Ifeut ImpoFr hppIIm far uA bw crutod Imti 
mat mu-iuUaalit in thm pndveOap 4r{iai94i«. u u to ■vaM* Un ta bi vt^mt 
lUiiiifif^cmr* of ur ■oodjn would dlMjuallty at ib* vltUnii tt tka Ltsi* OowitlHiwt. it 

li Ui Mft ta wMtfh ttw jJiMiitllWa of 
cgnnlTfl or h | owniHiaa la as ter >■ tW nriat* to or tbo comni'ibutr tluo i^niMHr. ajn 
pcfnted our tUat tlie ptjetppi it prpiput Lii ] trtinaiDia 

V,'. S. Wi^lli FtUffl hi K JurtPa— Al t** 
H« LnavQ] I L i.a QutrLer BeiiioDil tW4 ItoH of 

£» eafh wt-rflliHirtici] oa ^, Wlllb (or 
Boll'fci Lrnflimce M « JutoFi On ?l'adnw^»7 

^LLDiL Iba Eiiirontmcnt ^lie fiucm, hut do 
rrDbLilK wt^ra ftlcfli iod tie matMr al- 

AO ^nOATlt te b* U«4 Mitiaf rortb th4 
fnriiAdi. Wt»a tb* Amwfti DHiitl^nEd am 
mOAT lh*re WAI no apptarinco BU b*l|imU 
tlH< ftpliQUuL, and bl* t-lffiLflr Judn 1>(H!^r 
■41fiyfn*sd It till ]fCiitril>7i whEU ft Court 
odttlAl tbfDraud ttH Qc^uir ihm WLIILi'i pa- 
llcUn' bmd taotlBad bio tbaL bn dtd nai lb- 
tend to pnccel fUTtbar Ju lb4 ni»[4iiia Hb 
Umat Omu. ocmJnBad tba ««ir«i^Lin«Fil order. iBd Blur ciTlLlH 4r«il ral1«Wfii. LBi| 

inu and iMb'tnipQc^lan ta ib« Hoi rDtcumi 

dlvlticm wmn p^ll-tnAfin, Th* AW 

■bouriMr* wfT^ Via, K'r>4Uill (ifbil«v>, ^ 
T. a. IflZteDEl^ lioaja yt«i l[. H'Dmili 
<ilAu£htcr)i Lot "Bcrfunt U'Dault fii 

Hri Wi M'Dfibald I brDLbt t. Hn, Mulr 
HfP, H Ctrt^T (BlatiTi), Mrii Al MUnopH 
u^4 Mrtn Wi H'DQlttld libit«ri.-lq-lftv). Mttan, 
Wn A, Crnri, Ti On¥9i ud Uiki Hi <:ri»ii 
l^iovtlat^a Anaoi 4ii«rt pr«ipui irtre rh« 

iDfCfQtlir-OuWftL (MFb Tb aiTTliL}, SuPWlfr^ 
tAdfQta LAfUjii, fiTtnntia. Barry, M Dudii^ 
M'Vuf, TPndlll, Tmnetwrd, H^cbfi; latprriHi 

icitt^l, Pbrr«r404, Aiit^bdii, Hlndii Rmba, 
Bab-iHj»iitan Cd^iid* nqi H'latoKb, etuitti 

JA'CrlnnQD, CQVtifBB, Orr. E^-f^ntor-farfiut 
HlnltitH tl-hrftJIflt M'Uuirr, S-Br^faat JvT«% noeeMlU for ibo meinmw bAi paViod. And /J"*^ inM.uf.LLtu™i It. it Mtij iU««, - U- aatK«<l to ADjrtliluv uatHA aUlmM la. iff^nw^ W .whcm »f tfw* tt Hr: rep L u >B. U«ji. a<H|-ip^-i^<jTOP!l*a-'^- 'thj '.ittitfe^: ;«J^' 
tbt O&Qatltitttiia fend tocrt-uM 6f tUt- 
prvflontaLLTP {^Ternmrrit TIic Eneflnnre nt 
Itn Ltflt WJIB IbMt JI (emitnfnlT eS|li>Jfi*lir. "Wt". 8-i.r tbbt ,°',.t.';s.'i";^:;rt,'r™™"'!.T I u« vr,...t Ma..„. w, . T«ab.„ 

a. Brtdoe rtad a p.iK>r o> "Hodera Ha.. <^' "U— I 

Ibnd'l gailnbtt at dtill«P«bri!'" Tba loc- «a,U,A., r. W. C, Criio, AltaniAa tKlla, 
lurar abid tint to mbni- paople mmrapoaro Mtaara. W, Huah A>i<l (' J, l.jarh, Al a BLUI 
«u me»lr bo auruat cnnTBStlnn. ami iblH "tinfit U' "i" H'"' S'jl,.li»ii'„-<'r»t M'BtbaH 
tber recanlad hia wrltlaia IP. a aoBiewbat Ibo rBjL""»i..n l'-"-.^ I>uri itb> IrapH till 
aUnllar luhloo lo tba fimllT Bllllt— •tapir Hick b"i! m.^ not hall-ui.itoj Til* lanrM 

beeauae tboir iraat dinnillatbara bclla»il lo "l it' t"" pfsidtJ <>'" or nu* 
hIM, Tbo iiatior d«bll at aamo lailfftb wllb ntbEvrold, ablLal^'d br Tbtbrri llylbnd, OifA 
'tlbbhcap^ara ba tllbrnd oa tbo atbfvi, b1l4 onr, and J«f i'". Thrr^ VI ri' iri^lif BbfaI itI>. 
imuH tbat If f.ht tiuBllo ilralrod to hpTO bla hulei, locUdlm iboBo (™in ihf nilrtpabtia 
WoTba BIBitBil tbaoErlcBl mbbidorb wiritid ' 
bDUDLl to (TlTO thnm. T** pap^f WU IP' 

irrFBtlni, latapiucb ag It allaalbtod ab up- 
obubi amount of diBtuaaipa, enm vblob It 

vna gultb OTtdoat tb»l tbb w*Ota at:Mr. Bow- 
Tibwa Ml tbo bbtbsbta. to «M«i;.Maltf- . 
betd br iit'tvaauij itir tuu uiebaiiiv uaa uppbvu. auu - »' ■ i-*ii,„^ .i;ji' ■ ^ ■ ^- • ■ 

thai piOUlc lerrabt. bid leant thai, im. I uon-uitlonJit but ilm-d to In.v bia h«i.d on ^^iTS^^' 
«r entlnir rid IM( H tt»,jMl| that ?^»l*°«,r'„riV JL^"''i''wrr, ««« t- .rtJ* ^SSU^wSHi^ tlta boToattlus nit tha waA done tiy tli^ 
^mtttsimm tt It bmamiUf. XMttaint 
tni iHMi •illkitM t« Ota;: United HMba. 
and wa dMild bo Borty ta a^eoeiiltloit 
of alfaln htra alntllar. <b«t tl» aOagO' 
purta of' tbe AjiierlcaD Bflptiblle^ CWaeufl- i*in. t* , 1^ Bank, 

abbiF. 0 Pdncx k b<nlir alrao tbit tbt t i ^ tm It lUa 

IWni at [irimul i-jizioS (Hi ai SI |l<»rbO'^noU aotw ,^|c,g|,|„f tnibltlonB. 

^."!---'.^^rl''.-j;;t^r±w''i£1lkoni™tiwta we b Tm QtTEsnoH OF nsriHCft 

tt tlH »WbBg d< AMMId ptMMmaw 
a^flHt la lalia u lataUlwrt uwmt In 
tb» niUaet at .IhO' liitii uj . tt IMt «w» 
tuauinM M.Mr'nif ^^^'tdBOii^ 
>ptin tba oiiliiM* eaw waiiti l''to 
ii?e rtiajte of Intpmatloaal dloairooHioiiti^ 
or tattlto and alejea, of tjta BiorTa»a«l« 
ol Inta, toil tbe canfllrt ot tradlni and 
From wltliln tbe . . . .frnm^tfi: 'mUMt'^riWitii. 

tatin* •( ttaavHw W «i«^.tt<'^W> 
^ ^HiHfr.tiiiiVt^^Wm.mfr:^- ^: ««tlt(tnn 
tUm >^ itWiiiHti MMi^ 'jiiiip atorioo 
::at..(l«'|iMI*:-.'»l>:'il«: 'eratei/WaC'tt^ tai tbo 
>WBimik.'*t'JIWfe^Mi'.^««..«n«|.bBe1la. Up. 
4«r.tAe4it'ettwvbiibt«Hia.d8tadatea weal late t^o 
^baa* at<«iie aoaMOa la taa bMi at atlnu, 
or yeoia mye- oBjfra bad. tba a«ii«I«) L^j^j, j, p, K>li4ta>P|Bbai^.. p-iw™;-, -|ii|™,rtta lof bcllie work nan era 

■«"" • i::ri'^JS.t:!nL''^L'"JL'^5L":::;' -"^'* SJ^TSTbeu, -b, r,.un,a 

Old ,Sao I-eoaloBt.—Aowrdlai to a Twtaia frenilnr of tbe MlnlatiT which prnactt tlii f™!!"' imlaal the nabw label In Man 

meaiurt!. antrn then tnilnwne of Mr. Uinii. I'pantiu™, tot loauocei and for feaiatun 

eitprwureptotonnd Mtpnl.bmfflt a«d dl,- b^veo'tiri^i™ »•» 

spiKilntiBfrnt at the Pntmler't atitteiuvnl •"■n.^eper wouli! \k boycotlnl bn^Bee ^^la^S;^ 1«4 »« i.aabitoltil' 

oa tbi. pi.tt*. Ud 1. «ideMlr l^t po(. «'>«'<"«>X ""^o « " baa i^trTtaSm" «! tlTZ^ w,^ „ ^ Ltwlalbll,. A-«ah., ,« 

•uatdad that tha »ea (or tbbt q>Pcbil leg!..' "naiii-l ttip riolb« or bmabaa tbo boota iit | n«pl,. i;™'!;.",:^^^^!!''!;;!: V*™"^-'"' 

tetfctt 'taw tfraairtl. 'aril hi bolda ta aa em- foniebiid? ulrf wlio iu|ifillMl tniuo tif ihf 

akWtl« liiiiliit' ftilbi Wi ' Smra r"-— "--- ■f™'* itiirebeqior aold. Thla li lb* 
tia^.JtalBIla a vltl!u(ti*a« «l ta?ala« in. ffrninj whleb le to be IntindueiiJ 

ttt- ti^Metaeatlal iat^S''iiS^"i^i^'-'m-*^ Cuninioniiealtb hr nuana of ttr pollta aod dotsotlvob' □fflc^ blaB. 

la eonneclinn wltb tba fi s w. CbtrMl ■» 
p^natT AbAoalbtloa bud tha Cburrh ttlvltp. 
brr ttelatr for Afflra RUd Ibv Eail, a tBl*> 
dietoBT pnatlpf Wbb brld iRjt Divbi ta tbe 
Ibftt ball at tbe y.M.r.A. Ob tlH otHrliifa , f'm^iMm': . 

JSdT*; apptoTed ea a ttStTrf^B-i*?''' ""I" "i '■**^ ■ J"** 
Irvine UlntbtJT. Otbtr memtioTa aa|r that'™ "J™ T1??'^;^'L5S J? 
tba Act bae not yel bad a fair trial, and aUot tba Iddstgr tt IMf IMf IHII^ la otb« 
IB Utla natter wUib. all AnatnUa re^ed' 
1^ liittitait Kudi umblttBi fiutbar , ooontiieti Ke wbIihiW J» WtaM^ lor In- l4iu:[ail At tb< BHT* natfilLl ll^Ult^ fllbM B jtiLnlt H|,.Mt-L.lihv |]ikJLl#«aH. 

fi.ry PBi.ra Itt 

tl-JOlitE i.t <LLll«r» .. I 

i'liE tlnll'EllE ...^..t^* T 

T];c toil* bt.-iB I 

T'lU Wfl^ B,;,*B,B' ■ (if rtmr 

Hnni jini 
Eliiifhien 
ll . 
OUR .LONDON OFflCE. ''TiziniiiniiDUtm muaii' 
While tlie pmducllon of ^old In Ana. 
baTe citulleQB repeat- 1 trallji tnri^ u Utile In oerb of Ibi.' i^t^b^ , . ™ ™". dbj br tbt Trtbbniw, i nai void owar 

bBboBiailb.'. »ro.r«., bowfotr, ^„ '„ t^K pmubib darlpi 

tbo fli**ii>,,jfl] yimr lM..te. Tba aoiii aV doiaa 
ae b lit 'd«m''«t. -dilii^fii' -Iltta jirtOfi^ 
iM ilt , tliit . ' a liii i^i iH ' sta sdWtfft- ^W**;^, 
bap4i^:'at*r ''^l'; jo#«iliil»^''.:t^';<»i|i' Kaak 'ol 
»bW'iK*tjl'''Wi4it'(»jf.#aiWI'i^ ili(|F:faablont 
at tk/iii'^fn^ ^BB^aAtiiiL;,ai r^ ^:i (]|f j|iij| l iiat tb. 
BtbtaL,, TajMB'^sj^'i^ip^jge'iel ^ p^ d^ ^ 
a^tiMft |iie^:'»i^ ^fl ai f ;',^^"^t|^^.'.<t^''jl^ lapbteoB ' WLB Iho PUflMiabry badpot of prlon^eei. Per- 

ln,r Ih.' nri,.rnH^oii Ibi; BIblo PrrislBl^ atl^ndod. 
..'|.„mrii,i.'li J I'r 1b« BJIaloler tQT Ludb bAA 
|ii> Mi[Li->i<.r ri:r MItiob and Adl'lvullUfO. Me. 
t^^rruibird .L,lii.,l Ibo ^^iiLneb of apbbblni dl. 
rrct 10 Ibo fbrmliii ^patltuimrr oa Ibrte 
malLera nf rnuntrr lutorval^lADdi adoldlb- 
ITtttoa. Lba Btalri'i illll, and tba aibto Ulid 
Hinlt. Ha dolbllod tba Oorortimitnt't uro. blm wlU Bod UniapU at grteTOua bia. edlr offared br tba aijien idrlaera wboin:l( nioj Ik nniil i[i;it cenmll; tlie itnid 
l^bifw* oiouW • on thla TofJ anbjiwt. I nilnlns llniu»trj Is ill n iii-nllbr amte. Thla 

(ihH*mUitat thprDipecUfadanfen Of , la Touebed for b.v llie ri-luriu we pnUlbib \u\.t Imdio* or ttuduolui; rompetl. 
oor.wtila* id tba f>eli« «* ;iilalad|tlili Domins, tlioUHU tber? bm tioeu i' 
ttntl •'%'iiit'''Wl #»' "tiffrtt" Tltf ''iil'iilMW I'lHaaia f '"^ — "* obtliul, rotnparlnjt Ihli ji^av 
Est ta ilia il^r^'^^^StafwIl^ with lait 11 wey bUli Ik CLiillen<l«<! th«t 
been aald end of an whioh baa taken with mn7tlilii» )U!» ■ " tant ai 
pleea within rewnt reaia bud e^eo wltli. wmfldeace tbm ^jaftfti^^:«o<a* earjr aatJt. 
la recent montba, tbo public ep*tbT con- j l»««>r7 devHiMnndWA A*^t)Aita are, pMd 
Utmei. Wow and tbeQ we aeeni to woke a» an item of eiport Kpt«at« a var agb- 
Hi! te* ■ moment. After tbe Boer war ataotial Itont In Auettnllatt tnulo acUifltjf, 
Iiublle Intetwt In tblt qneatlon ot lelf- 1 I*»t jear ttie mltla of tbe tlni.et btetale 
defence and a cittoeu eoldiefy recei™] a t>riniiirrii in ilil< .v.iiilntTit rrnL-hed bomc- itin.ff, ina dllaBie4'tD bur iiiitda 'Without 

S'^:**^^^ "J™ "f:^ ^o'«Tror7he;;w'^b"n,;B"comn;«;;"n.".nn,'';b. *T!?*9f*' ^ 

•BMib to dlaebeji lbs orderi of hib j„, j^,; pj„„LniBiit mioBuro, bad ''el"" Woebi ••eai*, and A|l< la Ebh to 

•Weea" be- would be liebvlllf Ilnod, mnl fptooUbdowed the aarlj rtlnIrodu.lliiB In an, ^b" Oaalrbl Old *!• PabblaOb Baud, 

*n1ia«11i«btlr etPeUed. Onop ibla bll] ta op,md,.A forpi ot the eitie Land Bonk Dill Tba MWlB-— Tba notlt br tbo ^MA. Onba, 
Iliated tbere 1« bo Hope tor ILe eoneniu<>r. crtiipllnd tbo noroaca ifoTrtncni-— Wbllo an ' boiu^oi tbt doto nf Londoa, Julf T, »r» 
Ha mnet bur pcuwlb Intielied "union" 'nurh libt becD in^nr t of laio aiicui tbo nood| a^paoted to rea^ Wdibtr ta tlaiB for dcllTBry 

or none, anl iiio rtili^nn tjoreriiuieiil, do for foaicrSm ib? fining n^meni, it will comtibi bfcwtt l^fdbj. Tb. h.m.b. vio 

mlnated bj tbe aoelailsla, niual i-rral; ,a a aiinirlBo lo rii.. iMiijiie i« know tbat t!» I torla,,ot ,tba;r. aad a tanpanr'a ]Ibo. arrlrod^ „,i q. lia>i.. The leiilm Mb 

' _-_ ^ --I . B.,_ - ■ ■'■■MtMltM ■■*-'l>'lfki m,M 1 I Ml arrld-M muA ■■IIbJ . i a a Wb ^ ta Lba Haiilk Gbian hLnitaTi: »iid lU bf. 11^4. 
B. ODdJolli,, K,A.. wba Li fi^jftf I9 rbnHX 
for U9« turpon nt ftcqolrLiiir tha CuliHwtUk 
ivDi prifiT m twcnniai; nttuistiFr i 
tbut* a< tbi D^lan tQ rimi^iA id ?im 
WtlHb Tin Brr. Oaud Vauiffaiii jumlf 

Thm roBHnL fff til* Ilta Kit F. ClUp 
man, rellfii »r Sir. PTti|i<rL«lt cti^ 
man. ri>rn]r-[-jr juvirbonoiAnr nt ibi 
pr«Ai4 Court, todfc pibM jf«i1er(jaT «r[rriiOO* 

• I ChCLfCfa ttt Kn ^Jitrt ■■rlloQ n( L)|r lirCTIf 

IWlJl. TbB chief mnunifln wrtu ;dr, C. rtup- 
BLAH ltQb>. Air. J. T. Wrffilf ri»um (l>r4iibfFi^ 
tbd Mr, LaTr«Dit« OAnmil'i-ll rDraclifr^b-b*)' 
ASdbtf tlioiH prflMiE TH'tv VLitaf. C & 
Wllata ilbt (*ratbai]ii1tirTJ, n^^. V. WtLLLu- 

*OD. 9. DbtJi, ^ H- bfrJIu. Ll lilFQl'lt, V. OJh^ 

U Cnlbjf^, C Sbuirr. IE. WaJSi Hi Drt* 1. bdtmd in ac«til tba beat tlj»t ta o«atad traoiwar intboritioa nibr bo <»niawidid tbiwv tbMt/'MHt ta^i|iWNtHi.:#>t!i.',4etbmr 'la tba 
[0 atop twtlii*t*f*'}'Wi3r--'» ..maidar u ta e aiw wm. timm. 

• ira 10 reiooBO, but aft pfoflt wl 11 dlibb. I BBtttft J%ltf, 'pad Ctt^ .W4t.;M«I«tpi» aiobla 
tioi tba Bpupdaaaa U ikalr polfer la ^tcttbn lof tba Ootaala lA, oeWW u tf . i b .At aod copduoiad <ir .puiiia^». 

Tbt faaaral of tba la to Hr. TbghiBA ?:itlft 
tbofa place rrat^rdar bficnidOTi, aiiH o.i v«rf 
lor^lf flltoiid.^J lr All brflni'lH'. «J tbf wtml 
toil ErALtior Trbdi^ bn.1 cli.; ibtiu laduiir^ 
^Tbo i^ori*cv 11 Jt ^rUL'i.r.|lf'd tr[)Bi tha lata Tt* full tare, tor aadell ta oait.rm. anloba K U»i u. la Mlpt of a tO^ bdH.. , ■! f ""''"^ " " 

mile Id l#lt|t>h. A Fititin ^tT^jrv wu (Cf MT IIIiiairAli il coplaoiporbrr dobia pKlarllllr pbrtlM Pi HI. Hudar a drill IwtniPltT. TO* ^ tb. anlTbl at tba n.ll,fc.lMiea.M 1 
illb .mo iiacoribpl DbutbOl ABbirHlia la. uiMdUaa e|b«t af tb« d»t«aaliittla* bM 

duairr Tbor. bra • nupiSior sf lt!ublr»l(oai, MM tbi liWI »< .ai. erjee If!*^. tba o«tw# ^ ttatttlts^ W 'djdoiir, Bko ooptliaid b*r 
accDuivnnlBi b, anoclbl Ubltei. debttiMWe. «1Mia«*e« »»*WHle tibdat trvMa, | wua** fattei*,. b»4 l« eafnaU^ 

bf tba minaaWBiHd bt tit Ortbt cuibar ant- 'Mad£« «ll tba avawl jeoiabetfri-tiiMidiBtoril. ^titbaw 

□roar tJtbar Bint iad .t>«A>a«i' bad,'!^^ brbiai BrltUb jaMHI ta the di ' 

Ibo cbeanir Jioptrir, tttenUi atiaulred, •a""""' ""b" aouea.: t»e. uapapntw ot mu , /"tr «, aad. Aaierloiia *le* el Jaw w.' ^1i^m'|it.i<,\'^~wrtb"tba'liifflmlji« of ,tlilii,: lllie ilftera iiinil.m. .lrrilii(r, end It dlctt., inclmlln, tbt D™f cebar anno bad tfl«i»d| Md, «.^«rti«b« M« flBWa | liarra brbiu Brilll* mSa u the data M . ^ . I, „„ii ,n ri'tneintwr ILot tl» Etrltlbb Em- Ibo rbeaoiT moiicrir. rHenlli atioulrei, «t "e™ ■•«'•" aoAum .»o' uopw™* ot; nio, amf o, aau- Api^napp .«ao ait. owi w^ After 

fed«.tb» Itblh-at appear- tbal^ WW, Jrep^rf^f Jl r^^^^^^ tQ%^ J^ ^ ^ ir^t'T.^iSS^.'^US^ 

world, AnitTBlla IBUf b.rt linve Bonn |r,5Sr^ Xi^iiA tbe^po^ batortw artarapoa teaaa ta Jib* WW tji. ClteuilT^. Taa'l^lf,K litlenn. ai 

AMca'areWrdlbaltncpoaltlonltoieui ZS^^bEJ^^ Cboodiaa.AuiuwlOb lult lino, lb blao 

aab aold-fulrlitp li.>(:tlOD of Ibe cenild Bur. tba ^Ltqlaiel iof^iNlda. neaa b7 tba dtata l^'btlt racafailr a Ubb la nalforjq. ar carrrloa ' aiabloa a warr tbat Tojaao bcroBo tba Pbclha. 
fare lb anfflt-leuLly itroiiilront to itiakc? tl]E> Q^y^f^^pf^ ara.^^tM^ ' 'Anot^ar Oobar bla rifle, oa thoH t^o direct trajaa, iioold abt brrlTod bt Bava oa Uoadar, aobrtr two 
nntlnaa wbo are Uiln^rj for terrllury tubo mip. ^^ttd ad.^M^ttaftliraiHl'fflbterlallr tt tbo Iravr] ot bbll f^ro; uow he Cba ba la imlform dara bb^ad ta aobadulo tinio. ba.1 la aapootod 
a ap«clAl npta, ea tlie annaal ootrnt of iEol.1 tfobib ileai^prlf^wir. TbaM anl^tpe'bbd lba ariuBbowhiarlfLa. butubleu hobabb cortlDcbtb to roaob DrlabbPb on PrLdar and srdner on 
It raemdej Or latlniated. Oormuiiy. for brt^Okntibbrii^ ptbtoret ar^ eattrblbt^ to opea 'roai tha aoorotarr of tht Kbtlaotl Rlllo Aaao. ' SuDdbj BTeniiia. llcr lODLlB. baarlnr tbo data 
Ipbtaa^au val^ b« traated to note tliat lena tbo oyoa of iiahlla to tba arabt pabJIhlll. clAl.loD. be ll eblljted ta juir td.. *Tbiia data o of VaacDuvor. Julr :]. vIlL ba dollverod la tba 

■ 'uduitrloB WUcb 110 la liltaEa dtfga|; |t aj r|rt ^:.tipeiM^^ :tbe.'"emiF^ 10 oltr an Uoadnr ..luftiiiii^ o^AL. Tba aiblla br 
...1 brtlL-le on 'Ttoplcal aiaka IbMiiallM pt^ildiMUi: ta' lba Id tbo thi. n.U.B. Ortiiua. wjilih irft BrJs^r oa Jolr 
UU*«nBlbpd " aod lis bLi^oin^aayiua IIILiAtm. rlft^ 

llQiiA alTO aaothrr ]'l:iir^ ^f .^.ipir,]]LA'a iBLUBt Aub Judlco.— DnlaBbtoB to tbo ^^frb bnd 
wobllb. Tbo lat«rai4iu fnoltinU and la.TDBtb B.'ttlrra' CoafoTaaro abbWoit a docldfd anxldr 
tbaloht* al tbturdbr, bud iba h i U - Ilia hlof rcAitrdbf U bbre a frta '■Itib" obouL tbo 
OBOipaUtloo tot piotor cara oarricd «Ut bt t.Anda L^omiplBBldtl. Tbor WBTO Wbropd br tbb aboat to taha 

duwUoo. q aadtil BatM na pland 
In Choree of tl* Ob™iia*aa-1b fa™ at 
a time when ba ma tadi tliW |i^lla*tb 
Afnenn oiperlebWl. Wt #•« bctlllllr 

In iioeeeiBloo of a eultlclf^t liaeen of prdf^ 
tited and tet^rflu eolfllera, ripe wltb the 
etporleneo woti In ilie Held. Tbe opibK^ 
taallr waa enUrelj fneonmble foe plat'. 

tac $ Behenio of defence on a trOP™ ft»t- iirnTi-w ^ ^..-^ 

tag, bad QasenI Button abtbonitM aneli ' ^'^ta'j'^JSi? »ear to Amk* it woe, iod iL-«i 

' "* ■ U WUb «■ soat tiefofe | ^ appHiitti>e*a thejr hmre onlr beeen 

tba woA el oiplotUnd the Bucltenmii 
rwnnH uf f nairaUa. II la, b< than Mr niUbB t^>e aoBtb ot tbo liu. 
are tontl^ abt aiied|ib of tba precbiuo tbe tnrt tMMl OwraraBttiat Mr ifhn 
ronaat w*i Dolem uiaiaur vhaa tbe 
plan wei elibontad, tait It Call W the tat 
et Kt WUlUB Lrna ta brine U baton a* 
Houas. It la Dot hoLfaaarr ta laiBlBd 
tbe raider that nnder tl» UUaata Bt iba 
La boor imttT nt WllUaia Lraa abutAwed — • tba •cbinm allowtd LaboQr membert ta 

Th« asmitl «nfet™» tt fbrweri and ^ ^^^^ dtfenoe aa- Utndtd^ bad lafl at whara we note ftad oar. _ aadac the otwtDlaatliMi tber bin 
^aald tMBOBUtad tppf'lBl Bttentloil 
Md lytavaAf dt tba btnde ot the com- tfjj^ OMwaibWal. ta bia addi«a 
DBMb'. hb* ^ T*V ^ a a aa iil ah w i pt tba *atM)i% reow ipa Moadar 
ti ■ ftd«* Ii(»«t»dit teebtni, _ ■"^'■'■^'1^ 

lirrm^ 'nM, lb Dr. Art*** 

mneb baa baabtbnabti VttMn bad »''Lae wa bad tba eaaa atatad la fb fir aa 
about ttmilH ud aMIitaHli ud tbe eoneenii tbe pctU ot Ibtarfitaada lt«n 
peopli pbanllr «• ao ncb BBbamad I Tlia Oomnandaitfi tuu bted 

to pee antne Unifible reanlt fet all tbe tfj- 1 repatltloii. Hier A> not a4'°lt of 
laiiop that baa talten place, tbit prudiiil | ,^,^01,^1, tbtf are fortlliie became of 
adTlc- »"d ahrewd comment fmm tboae truth, aad tbe/ (totlp tba tii^ta In 

who are pocnJUriy Int^rti^d Will be^^j^,^ ^ manner aa to antoroa the batal 
valoonte. It la eloAT, for one thinn, tbdt he wtbbee tbe AiJbtraUiin clttaen 

Ch> poUtlulaa III nt laat wlile awaho bad ^ ^^w. What bra AnatntUaaa dnlBf tor IHIIIIIiMlb l'i < 
TBOPICAti QUEENftLATfD. 
ITJBAK'S eilBAT IKniTMlUBB, 
aUKKSJUltlHB UN IBB DAltU^O 
italtbf^ ' Ho la UteriLl]^ 
irtf a aod a lead. Be tmljr waala ta boaw 
i,>m wwf. at Utinf a abana ta taa^ ■anBniiidi tti dwidlbt ttu It watM be 
a itoed tbUa iKlBtli' M lud tan tate 
tbe bll Dili aCMs^tMiMW UilMnflHib. 
Ur. C'arrtitben at tb* nBl ira B tia raate- 
dar "' " ' "'tilled that It we bad i 
imud atewanl and Irilatod Mtf Md iBli 
liJm to HO end lleJ^* wItU our OroWb 
aa a prWete owner would do — (et 
Into pTOBtbMe ute end occnpflUnb, and 
iupeimdd too iBilmetInn ta fat aa tntaj 
•tttlii* u iB»n« 'Uitr»ajJ» aatl^^aet. 
iDir bmsiitiada— »* Mom B»e» onnt a 
thonii Dd (Uaia tadi* tbbt wa bat* dea^" 

Wa n teaOf •'**iS!j?'" 

uuich (rmtall wllb Ilia blbbiBWdf tol taWi 
ma while It (rifea no partl daldt ^ 
(u a remedT. H reprteenn ao W^tWB m 
the wo/ of iiroarsM. I! tb* f"™""' 
Will Jobt drive tlila paliit bon»; tbe Qo- 
nromtiit flu ne doiM " P'^'''" 

ta WtUt boWlJ- aUead In the pith ot n 
WM what the aele»mtee ban 
ta nWd li tbat thar af* raalta tha ccnaUtencr of the odtput £raiD Ana-,^ ^ ^^ „, picturad. •rcKurf that ita minor waa aub jddiro, and 

trntian JlebU wltlch coonta tor an BMich. — ' ^ — 

At iliel tbi BPeal flndi ntirle n liooin: b'Jl 
atnoe, tbore but betn llwiilr (IfTeloIiiiiPlil. 
a^ tbo EdtnlOB litvejiefitff w^^rt' iievor tiot. Thora la b apottll llluatratad raport on ttae;th«tlt would bo mil tp pracoad will cliillou. 
IbiiigrLoot bbow of tba Ooril Ajrlckiltiirbl To- vpat el Ibam thla ^ tumcitet. bat in 
S',i-loij It Tooweenbb, whore the wtbltb of ancohtloq wil found In Mr. T. Brown, M.P. 
tha rkhaat bETlauttnral uid aaeloral dbttriata Mr. Broaa waat tar tba puaatlop baldbtMtd, 
bbethan tboF ore ut iiKneiif. 1 lioae wbo In guoiaalend la iHldtitedr: ^JMi»li*, lar md Aeleiaiep bj oatbiiplaeMe. tibaerlaf taii- 
fcS«btiidl«l tlie jiciHliloi, 111 tbi. rw-iHs-t . fludt Iboat ot tli ''1«M Hr, ^Bt ':*»Wi. itata* W'tNf lW«i!ta»W ;W« aWtMOtb 

bara attidie" "<e jiuhilioi, tni.^rv«t ____ imtaiar* ■««*(», lb' Wa aadvjUiiii^ tbe.eaiaibar-tat'ei^^ thi. tl.»l-8. Ort 

1. brrlvod lo l^ndoa oo Uopdtjr lilt. 

uobtbir ItoH Tibid.--4 twton taw^#e< br 
tbo uadBi.aaontbrr far Miaiia bbtn^^atjtle 

ffOld rlrld reoDtdod tor tbt month at ^Eblif 
IMlat bad CubtOBbb rvtalptbl wee tftill t f t IHt. 
Domptrtd witb st.irlob tor tha baasa ateaMt. 
of Ibat roar. Tht riold for tba Orbl tm*rn 
UDblha af thla raar waa ]l}.pt4Db. nr tbo ! M.L. A., V. J. Milaad, F. HbUbll. .'•nil ' 
oorroapoadlxif porlod of IMM tbo mord waa | pbco. Lho couucll cldrh, Air. S. 
lAf.flOLVB. AO IbAt tblb r«r, BO far. bbowa a Mr. J. J. Mbi-radraP, who woo ihi* 111 
docrobta of 3t,7Sfoa. daclod at tbo Jmtn^ < t 
^aod, tyorllajitoa. I'> 
ahd n. T. Wblili n, iilili 
CbrlaL ,tL lbi. Mrbi'o I I'r^ r ,1. Ull'lFCO 

,)f ib^ rbjr.'ii ot 

u: K('ALlllHl^AAlN Offlijlbtod, biid Ihor *pr. b.HlBi*d tij air. T. 1. 
I'opkLlL olpD b ajLolBCur at iba Cfaiu^b ^ 
i'brlit, m wblth Churfli Iho fAlii.lx biHmsb 
rfalef mpuvnora wcrt Hi'tira. Jinvi. WJh lltm, and ThoDll Klllol Lbobai, TboggiA Wtl- 
bor aid Ale*. Hiiicbtaon {MuH'lp-lbel. ^ 
Mr. liosk (brmhtr-bi-la»). Tia •°f>n*' 
trftba Dm Ui tbtnuiabrr Bf OTfrl» eijA*" 
Ui froot itf tha boaraa. btid IBHPadtltitr >aklld 
11 wera tbe lite Mr, blllofa botit aal bltat which ho ued Inr ao lauir iwr". Tboirtaia 
biaLILUtlona vltb wbtch tht doooiied bbd H*" 
titwl blsuolt TO* well rowBB^'*:'''' *f" 
andrr KeiboL, JLM, ai«» KtbM* »b«rt *J 
.dttb«^,.(^ot^iia'»ri^; **»«*'-P"i'. J"" 

f ' i^ aeiAM snod- 
■lleiiodili' 'J* 'Wboit buiiia m 
If^ mti. W^lit- Jdeaii toolt b 
ait iTiK, wia^ HtMaeated br tba uaTtr. .ti- 
n. bthprdaa, and Aldrrm^o AA<l«r.iibi llllKll ar, net "iinncd to T B."b..r, the n.rrtb»d.alr.« BaMrM BBd AmsrlHl, 'or r™t tliiinelara In p^^^^,,,^. |jrt,^,^,,,^uu,«^ 
tftnt and BeHUii ^ well aa Ij Londn, 9-ubinaK abd. Ht. IUirI«»a'bd«ricMt^# 

baMtMri»ata«*"q«rt»»*w:**M «it|.,tkc {KM' at tit '7t^ tbit tba"ja*««tatle*Md:"rim|« taaa aliia 
ta.'<M']toalV-U«titieBelw.«ai. itaH.badaMat eeoatd Amimtt»mm *«* tba anawer la not 
aanM^M tt* B«tm ladaetua beta 
ll that AMWlBb- Mmmb Bsat dwaad In 

ptat iwii m fimt AaltMltaM are 

lAing ar BUf ' ba i iiii in d li da tar 
nl<r<>e. Ho la WMklBl nma si 
larlr of oof land dadMia. B«t •« oow 
tribotsr, Dr. AHbar, with tM detMK* tt 
tba laaboard more promlnenllr In mind, 

uki tbe mint qneitlon In tbe il»ht Of "^^iij^ fa bgtt^ (op 

tbe wltbdrnwal ol tb- Oblna fleet wbleh ' 
hM alw.7. bean b"*'^*"^. "./?^^.'|:,;°;XinIti1^^ Asattaiu iiii''''r*«Hnd' tm ' Ht»b '.attaottM 
at tbeir budl! M INtb AMaa. Avwb 
wba Itnowi IwifOaWadttalhea In Weatma 
AtwtnUU *M itHpri will raallaa baw 
diMalT rMutta ua tttnotnd bi taMftmn 
ud Indeed, bow macli tha.OMmannrtatttaL 
at Inrte owob to odi tilde tatateat bi IiI|iiIbk. 

but If tbii ho true uf gcM It la eqnaltT 
true of oliirr mi tnle. A «n"»t ltClfelD|i- 
mant ib tui^mnliiB In rtuneetleii wltb bop- 

p„, end in anMoitmid. for j^y^ Ubt lor bo» 

yerlam enterprleee arff lakl^» ifanpe and SSL'^SlBtaa^aiB- Qa«r=-™i 
«ndln« new Ufa in tbo worl.t a dem.nd for oiulIlaM^Mll l» tk« tn» >idw e< 

It, The norUiem dUte in Ibla reojim 

ta oalT beftnillai to Ibow wliat It lioiUn 
(gj^BB do, '""i e"0"<b It hoi Iwii 

bmtV tba^ ^ detioslta bra mpnj and 
gglBgi^f^ Ifld'^IBCb venturei pe.AUilllBcoe dMU'Ui i Oar aataiaoan that 
lallatao UI dMtttHRbh abd. Mr. lUrHia'Ud.'^iiiiHbtad t»ttb.veat.felsit lO' tbe euaftrtnoi 

''bU'd^'-la ^•m^'tm■'«ffi!.m■-im^ .tat. igta 'tbitf.A -|ii«t'' WUir aBa ij>> ' jJlwaiod' fww at 'Ih^' *^lalL'a" ^itaetd* Keairbta 01 uw 
""Wlbllf niee"^ ot the' aeaeiie 11 (Itbb la 
ib^ tart dttltvea, ^ibtre Mae era artioiab oo 
tta'' Ittlie btbidiai laduatrr/ B--1 tba reoaot 
bUlliiji it |edfa Deoker on betitaa. 

t^moMt* OhIMI>tU tia.BHbeib tt tbb 
CpB^^taa wm oei^itlaei «M>uir a kndaWa 
analatr ta.'^dt. tai-'Wttk tW btMBtaa ' bataet 
tbita taia aBataaiai ta aaw nt nm Uaia-ieal 

dunaf Ifei ioBHta Metn* la t]>a AiiaBbiT, 

' baiuri. 

Motor 
lba dar. „. tiie detiaei at Aoitritaa if neeiieii 
He baa Hia IBiHrttr ta Joak wi'i' 
oonadaMW a*«a Haaadr 
paopta wm tarn MttWMl IMald. end 

ubia wa iMI «tald ««r waall «ltb »«r 
tta ta t» eeeOttal wtaBinnT ttwa tok l^fT'^f'iiii'r UBi flMta BP Wt«lablr It. tba 
i luHi twelve nOBtbft Wi* at JIMHrt ItMdi 
Ullber than it 

opened- "id '"'e"' W»*»hil BO IBflcb 

«nlu»l>)e i-ountrj- wnHlnit oipWBlttaa tUlt 
tbe itlnralu- wl'l'^" l>»l bai«l »«.™ to 

(^{ier.nilnlii|t :be eWna af WMnl BatkM Mtt* 

wpr, bare been ndleallf iHirad. 
onftltlona Of tab woTld^iroWam are 
o aeme, Br eacellenl tfood fartdbC 

ay BOcee td In efadlna the piniltf ■"^i^'^^^g^ m fa 
r oefeooeleaa paaduen tot twiolv "^"" f ff^^B |ta| 

wm ** 1* tad**. « ^ - la tielTiit felt in aet'^1 dlrec- 
uiii.di niM.i^ lie all id of 

Sr-oi'iVii-jt iv^iii t"'' Ti'- n-i.-— iiso txT 

(nn— It ninl^-l^'iil |H'^iB]iei-tort out 
wher««!r tin 1" 

poaltl IWVa *iaaa Weated, AJtB»etber the 
«liilwM' bBMiM. .* .** cuBOlWa-l 
aid'aiia. ' 
wtfdatta 
the iBtpertaat t ar boatiutr 

Viateil iMaa":aM«'««<Nitardd. 

jte indtiaaat A)dnmaitr-»t tba ■aetlat 
at tbt CUT GMMi IW 'ilHit. Alderman ba- 
lUk aiaal IM' Mid IHrot vheiber ble at- 
loottaa'Md btia dran ta a atalemiat hr 
li'dlBlfBTbtaBm-*—' ta tbt a>Kt tbaV M.tw 
ilfUM Wba neeii^ atieaied a reottall 
taatid at tba may Cleliket atouid wen 
MM UalWIT ,H '«|i|>A f*ll»tloi ution tht 
ttUaiH of Brtafr, aad aa the lointil waa 
1 lapntealiUte (uMIe bodr, ha iboatht the 
■iandtt Bboaid eat be allowed to paaa tali . . 
tletdi tbt urd Hirer lotetmid tha tnHiip 
Mat alAMwa that the taitiv atM -Mf W*: 
ii|iWii#'iiMMtta'eu ptwiiaoe 4rjli.''a<niMi' 
aid 'Hia'awiOiwr wh obiiiail'.'ie ttaiWit'Ua 
aiit; TWi^ba dU, ibDtttBt <nt 1 BDnUoqi- 
taooi tiitnaiii "aat^-iaotid tor toUibTa.* 
4 eiibe tMiataitab.— Tb* luaiben ot tbi 
01^ Jilaau^ OhboII era tadUiaant at tbt 
I itaial at tka FraMar ta neelee a depuin- ol lb* borauib. Tha CAIhlHTja-pii 
waa TvpraBBOlpd Or tbo IJbTPr, JMibTBiaii o. 
MaLIok. aod tlia rouacll I'lrrk, Mr. U Lailil* 
rLiiil [h... lilaiiabForaiGa'i tialaa bj Mf. 
i.:i.ir&t.l i^rcaldoblj bod Mr. T. rurap i^a- 
kirtiary^. Atflboaat otkorb propi'iii ^ir.' MA 

:^.:!r:;i;:.;r:« ^wfSJ.T.S'pJiS,''"'* i*. "■*tu.u. A.d co,>. nr. nb.** 

' tniacBjrtr Tbeaufl tfJlioi and f'-^-. i-'if '- 
J^. (cklfrl olari to ite 6m nf *M** 

lb« lata Hti RMlBt WU b^ii, tie. Alb4 
<S*d {naaacer BgoJtwHd ftfi»t namr'^iTi. ^f- 
Aalpb Wtlkir- LSuliOD SonmX .MpiL I'rein rvjkl 
(^ompur). Mr, M, B. Pnccl- «b4 Ur J iMiM 

miT^MiM* McAi rrMWTinir ccnapiiui, 

J. fllllr (Ulbbt. Brifbta Abd CaJ* Us. <^ 
HDjiuir Ifrrbm ud co.l, Uti d 
[Ha1[1«B BnUva^d H'Om. fMiiptff Wilii.M*m 
tmt (ntt. 9M, Aid Bi4«fTT), jiKvll til* r^iliniwlJIff n^nifiiUPti-BlLiNn:- ' [huM I'Jhltc* Hi.' 

tifidqi^ rATJiTuritio DbLtv inlrTnirittJid/' 

W-ff hjiTf rt<b>«ln<l Eruin H^vtn. flnriCnni nri~i:i.'rh 

(PiU-Ptmij UiEJr IUlljiinAl>lA tnCHtnriW |.^t thr l^- ^ 

.hvlDf ibd vifliiTriir tamiB. Huf b» knd otaiirjriiit; 
m bliuimefd, kdA Hit ^Virini ot thm pri 

Mil be ,t IkIp ta pattHnan h Buklnf MdlPrtJ^Ha. 

«r «.1':|l|:j'i4MMi> Jbll tui -il|hir iha mtblttt g| 
•nU Mt].'i.^1ijNi tf j^flQa uiil 4LiHnikb" ri»*bo.it| quf«iM^ii4 V iiir|rni*i|itiii, p^jj Ct'rVtt 
QiniiBrj, t p,m.i CktTH^k^ t fuibtlc IhihPii'ld, I p.tK. 

AlilttiA ifJcctltAJ AlilflblUl kidwiriii WUU-uBLf KaII, 
Can^lturlaR'KHd, rrivnhim, ■ p.ni.^ Hr. A U't' 

JMtw^J^ KiOm^ ^tKtm ^ lift O, OL b Aa- ■u^jMt ol turtbar naUMtitiaii ba&n itm fau 
«f U» tf^urt ta l«al4ad. Wb« iLli lub- 
|Ht ti 4lipi**d ot th» CnbpiDla* AWDdmaqt 
BU) hi 10 b* furtkvr coaiidarvd in aoiiinlit't«, 

Hd It ti ■■pMl** tt»* *t »Ul nneiT* '""n I^W^UUt tMf 01 Ult MbjiHi « lpaL»ff» 

tbit tiA«c ilt'ttd "rti^ -aUflnt tmiai*. la^'wfcMfAifl 4uoi clurtAd br tbt H*r^ 
llcn EeM4lr Ja vrdfr tti« Hdjaqrotd •let'^K 'bgg^ a JDUBlDlfiil nuiitiia liBilPd ^fy 

M ^« xmaU Dctu H.towff (AmeufjiDii) I p^nrtbi'itnttL wbirf. Tb* Pr*ioNr 
Blilf And lba *ioUpn for iht rBuHnf ^j^j^ ^ ml of aax 

of tb* Itatbtioal MNi^k \\\X\.. Mimrj-bodtrft ^j^^ aauflclt iM Oqclbied \a nitty* Ib^ 

feAil latwati' LiHDi ILilit ud ^ofiq^ldO ObJ- ^j^paL^ut^a, it would, lii ujd, tava brtu ii^ 
dtiB and JuTVAiia OfTudi n uili it u tm- pbiolutt vaiia of iiio* far bim lo roceifD fba 
llli«lr ^"^^^ ^bla i9tf1k.'^||l^.|tahj|P||(':-;^nq^ bvoauiD bo baa aa morq t&K-rr 

^ja.vv-*--*id ^ mtartBia *Uli It* eWbh d| tbn iUrbutir 

ttn HiillWar OonHnlPHEnh'^fit ■tmulfl cjlftrw* for 
tke'c^irrlHE^ f' IHkB^'iJlIC " "J" nmifrluli 
Pimply i»lt4^(l Ibfl J^nmitl] <o tho prnfn-r 

KuEbDritltM In i^frnnl lu ib^ mBttar — nurD]r. 
lb* H^rtcuT Tjujit. i:aQicitiilDii*fi. 
JL VtM fft k ffur^aaay.-A of ■ hAU- t£ am cTafltnii 
■iLtliii ip-mnrrO'Ve _ 

Bitb wBi brciuf bt forwud ftt^ the Lp-pcU 

r:c>EfliBE»ina ■j9*\*r^*'S. Mr. Rittb «id «n.- 
pJayud . 4r«it br Ur. TbDdaai DLlEbI RofBr*, 
wba di^pciud tP h>T)bC titJ4 biin a T*i at 

«i4a. ui4 ****** tlw* Mil ud.'jt*. 

HiBlr^h Uctm: tlquttnlib'bnjl'ldnc. n. p<.m. 

rtiilpriftD KwhATauff OabfiDtliiii; fJbt^Lr rr*eti»a 
Y.U.C-A lUEI. 

Ilvr Hijdtf'a IbaM: "AR*lL-na-re|tue." ] ml 
e |i tp 

l-lwdLre lt^wl1: 'Tka lliiJn^cait HiLEh" » tttJ ■ p.m. 
I'j-Jif-rliMt I'Jicicre: ''T)b» .i:^i-L lud Hh LiJrl," f mi 

'.'.a ii.riL 

TtVrJI T]|4i|4rn: VjudririlkDp tin IDJ ■ PiH. 
L'Abf4 TkHlHJ "Tlw □nMi VlmMP^" 

Town Itblli Bir4ifir nhiglilvii' Cdiih-^t, | ]ptPa T<>^ VUtlt Ohrn bcft^ Aia D.R J OMrdtaam Hwi I'aritt 10 tol viH. 
l^ftarMiill'iiihv. lUtu. clui. IBd <M.i, Hf, a. Ml* i>a^ 
Mv> Jaaia, aod Uteila), Mr. Jeba IWrt iwa' 
TW lad hrrrl, Hton. AaWew iid *■* 
BeaalB (>iaili hetbin). Hr. A. Q. f\t»*^ 
WUitmlt aad iaoi). Nttbn. R. 1. WUbiM«i 
llitter. aad 1, W, Unlder IVIlltlMrt aii 
LbiEodor, Idmllad), NT. 0. Sitriibi (lurrt- 
a™ and WUIeaJ, Mii J. 1. Daett, IU-a. 
Mr. AvO, Hieonbi (t«Bianatiitw tf ibe 
aatbU ej tha ibtt TiHi Hatlll. t«>., t- '>>'°' 
Mr. dimtt wai iHtuior), Mr r. l.ii'a* 
tHirdll Aid qe,)i Mr. Harold Bali iWm b- 
eanibo. dinoe. aod Co,, Ltd.), and ut^n. 

Jaba vlMri. J, Jajuwoa, Wartao llairll 

Otarte. I, F, Joboaai. P. J, tJrtd.loc*, *. a. 

lehaaoB, bad P. V. Jobuboa, 11. MiaaafTiarh 
V, nbrr, J. M'Wahob. Hawkfl, A. turrr. 
B. Jrront, 0, CbruiAtI, A, Bali, D. I"**" 
BcboFt KinkblL, 0. r Hall. A B. Wllllaaa> 
W. Bolt (Sataar)> 1, Marltlr. k. aala, B 
poltw, r, tjipt«, -W, maioa. J. latek .Ji 
ib'^tr ttaipbotor, pltb* lalaadl, d. ataoa, *r 
apaewColt. W. O'Drtoa. J. Wlnlarb, F. A 0*1^ 
Baa, B, benatop. J. tiOrklcr. J. 1. Cahp- 
btlt, «, Woilt. J. H Aoaawbrai, J, Aa aiwiad 
J. Aaeow,'lb>., Arthur Kldiiaa, 0, L> wataft 
W. tJHraoa, J >Un>H. T, Iteeri ItataMtJl 
T. A Btdti rMl . JIM* WWW ■Mbl fil]J I *flfa u<9 It tU Pll| 
It b DCt tDl 

U wui 
■A lenDrfl 
bgfUiiti *f Irnk air. AJii n^iEvrtld. Opr.Mi Am evidtaofl 1>1 tM H 

admin« llA vnulJ 'L^rll^ (□ Wbich tbd daMUMl hIHah M.-j*m I tka lal 
ihU lba 
MRli Vif m hAtiBi I 
•t bbii mf\ 

VtiM Mirk I 

ia ietLliifc < 
■HJnr tlio ll 

IKEAllflti ll/ 
Vnai«d ftt 

k jptia^ I 

B abaiittLa I •tib (tiff I 
I ikaubifjl 
Ib^ctlTf lu| 
■UA upOffl " 
it iLE^QTi a 
tbe iilllH 
•ub t ipficti 
tM lAi UBlai 
AD«P]i:aii pi 

nm. Ht. Jobi 
■kit mdarall 
Da dMCcr d 

tat flhltcL fli 
ti forct n<-nl 
ibvM luf 

|If. WALAaq, I 
Daring tlH^;l 

If tkit flDiPi 

af r«vpai| 

Hul. Tbv J 
^«4l Wmm I 
thktB Ib bali 
qtrr ihfl All 
vibi Aitfil 
b lili und rl 
^ UbinlHiM r 
t^l 
fMk to pati 
Oil ffprv inl 
Ikrri unlcin | 

*f !l1l> linlriT 

pIdTflrt nD-J I 
nlfLi Th|p f 
■Hlillil ?bll 
U&M to brl| 

Ml. Jwp 
UI. Tbi 
lot 'K |U«ni.nfl 

ArmrBiT'rtfnl 

uiLi irii 111 r 

kdn to Mr. 

ti p'ai bii/.- 1 
IrfWatlou. 

*tltr uM 111 
hr 

T^t-l,' Wtl!^ 

U»lLy k;i.] i| 

ififlvHinaL arr| 
UEi»l iDJItKj 

Ht, . UujCBll 
Ihri^ WWH 
4Mi:LiH:tLQib I El 

QfeaaWDWiiAlf 
"kHan t«r Qbl 

A Biiftre III 

lirwuir I 
Maej In tbel 

bir-0«lFral iT 

Ifel thnu^b, I 
iiT tJpp.ualLl 
iflnilE)5 frond 
«uJdAraLbi4j|| 
llLkAl Anfi-tlif l«a ]at«iei{ 

nfWf Bi^a to I 

fraD,Lj]|(ji[^'.| 

Tbri MJnLtJ 
•err LcKltr^l iL 
b Vlfi^rkft l| 
luirHiiB, 
b Tu^cijil 
klqUi WiJt^p I 
illwMi: Lq 1 

M 7> liAnHii 
Mlinrpdi I 
iUU, U vif tttllut I'd 1,1 

^< tu.ultg 
AaunliK, ^ rti(fifa|g.j tPH 

ti»li la Au|^ 
thr* i» tbi 
ktlbifirLani 1 

Ihoiin 

M ibb b i 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325796 nfisEULiSHiiL I 
40T, 

A iWit Mil WH iKlivdiHmd tu Atiinn- Than «u 1 l>ni dmouiluM «t guH- 
tloEi DEI iba Mtirt MPW •*« l** l**'- 

■igtlini ol luL «<» hlTUC buM «» lk> MT'ili „ 

It men 01 Ua MtlMi TOii 

lFtl>Utlu. nm Mull Bui Oufi weT» tnr •< I*™ HfWii* 

w«r- worthr ot blM Ml"* ■» *^ *• 
way Intd prlul m urt ^ |iir.l*,IM» Dntlilmill •irruiU. 
tin *)f (M T—ia mimt dp lo. CAIB or UAJOU CAnROl^. 
It ■■ UDOvntoid that > ■'^UEDIIi«Dt T HE WA E 

EASTEEN CAMPAIGN. ■UOBT XUSBUH SVCOESl. 

■munox OR ihe Tvicur. . atmm Irtttr m iMiLut no itiiit^idWttiMlp W »«!l»;»iiHtaii:.Swwii:ta.»Uii*Jiinlii, raimrtt tluit 
tin lh> InurKU pl tl» (onBMt H Onrgw' rt l HBUhln f t«f UkHi ptua In tb» HBi- 
« ih. siiLi rfcDQiiatpilpJ iqjj<«»iit UUM •( tkt liiii*-phm« dUtTlot IB. SMWillwtjSf!* ]ut rvpr ibouli] T(]n*lK!Gd !□ (lie? dc TUI DLlly isl Bin IP jiul a«pplT Imnm. Ui Mil prpbllilr Ihi ppMoI^J Ii.iiv M ii«1iM«! lime "J pPMlP tp tin ••t«it tut H anw iijont luu ullra tut of KOT-JtUUi) «ni$l9l*t vim 1k« Ml ar lb* iDCUlBt.^P 
ni pDciBllitp nffcred Ibpir Int 

IbJfl tfteraDon. Mr, Jfahid, iiPD1.T«rr 
ItuHi WM ptiiflnT^ bpt IL FffUalDBd 
JmiFpfa Cnak LD ftpriPC p iurplll *™<' the JipunMo |KI»* hWB fdiwa Ul CTBCttltD Tbp HOkPttdmeiatt of whldb iwtlop bicVP btPB 
M (»■ ■Mlill<li "Ul iwr HlsliMrlpl *»•" 10 ll>» ^rt^X^ JUrip mU bmUppp 
d^i^ nf willuw LrPP Bpfpfl tkp ■■(iDb4 multtplrh Thft Attp4Br:<04PrPl PPW* 
Hribi of ('■• KiioiirPlPPippt «p llPDOtM-|*lnotl» "tppt IbPt »p**» "t . Ite WllWIIft. Bp dPPU u^B tbfl nDllmite^ IrpK 
t^pplip IP AniLrBlia, pnp wpB frovlpp ap- 
Hi^ptBr Lb* BPIIDPatliAtlDD eUppvp pi lip 

kHpilwlr-tliiiil bill wtrn Ur. (M$li upk 
1^ p«ibi rhit tlie Lill 4ppM Ipptp piiiipaM 
Id dnpuutiJLT an « WUPJP feupd Hp lh» 

(mnpr-Oamnl'i P H* PiP, P> pfl MvnpPk- ... f^l4 hrW . ^Ht 

HUH btu. Pfel Iki HlBliiv tor Qitb 
MM ^ppprulir iukitM vfitont * pKtppt 
h It ■« to b> tniitppl, knvpPtt, UiPl Ibp 
"1 hiP etn bpKD Pcplcbpd, Ipt plMa hlllpd. 
iltl ri-piipf|p pupppt luMipipir, 

M RPfiirtEDf ia BIT WlillAPi Ltdp 

a)MkU in «iiuiii witk ■tlllpu 11 tb<[r 
MHMd u tilip ibp Pbinrtiiaiti iktt wilt 
btJtfAMp4 br ih» iHUDtippH rnptrpoi ipai 

laM irp U PDtfltd Tllk Ihp PHIilllaii to 4fl' 

Hisp thp ipduitrr la ordn' pat pair tP n 

|WI (Id hidden irvalth OE ItM OqiacpDq- 
MKt, ntpflpllr ID Ktw BouU WiiPf , Tpi- { jiij;'4i|Mtt~'Wi ••Uwr bliUit tPPUIPia mnpii vklik Hlilii IP Ikp m(p» MiprJMlD^: •«t 
Kr. JMIr kai imp: ■^>itwfe<il.'Wt. W P . i( M. 
aul,.Mi Oh A*fW)ii».S(tt#St»,!(W.-'*«« 
ti. ' iip '(iaiiiiM- tM»'-«W''tMm^ 
bp phW-mpm tt am nait tt •» 

uipfl up tntrtPBHMit ar flii(ii»i»np, m d« "ot 
wmm . HunwbiP PBsimippi tor pdmpplon 
.t^;:fl^;.^H|H»09kkukpt la ufflbtnAip, or If ttp Hit uroa al Um SvtM IP priluul vt- 
tm m Pot ttm* tut At iWI* il* Mm Up mpnbpri ta Un .nrtWot 

Ml lii «u IH <liMtaM#> .«t « clunplpr. 'ppllliol piir- 

' ' ijiMMf'^liir HIP iPPttat turn DPI lorluds th! 

PbtalBlit pr ■PluUlniu pf giraTlPlpni PC- 
to 111 ppTPPBi IB «r TpritcBlpr \r 

Pka Pin iMn pcgiebtd, lit ttaia Uilp*. dutin wlUipnt diurlBtnittpi p* 
iltl ri-piipf|p pUpppt iuMipipir, iHoiF (bp prp put Uiia> wtw •» »t 

gt t union vltb nipppi t> lU nmUtlu nl 
lUe fi>llf>vlii| ■tpltcip: 

ud llBib, nmpppppllpp lor ipjHrtn ar deptb, 
ppaJtPtlDB, ppi pnd MP Ot BBpfayPPP. bmirp ' OoHmliil 
pf Ipbppr, rpiaulMpmlloJi ot IpbPBT^ pfolM- ^- ■ 

tin at HlafioP PPd WPBPP. PDd otb^ POP- 
jAtlOPP llmllMTlt PffPftlBf OUPlRTHp^t..' 

Mr. Knoi P1IO projmtrm ttlpi p PB* al ....... . . . 

(UU, loutb iuatriUl, and T l-'nri, tpt'«B»n »• PdJpa;-"Anr poriim llbp pptawfillr pjci.lDimtpt (a IMP 1^ ASf -OMft.^PW 

pi ■ noil ji ihi dlipotlaa pt pplkaau 4a.l eaniBlna par iHia' W.»""pn« bli lUr. Kpuahip^p) Tb».»Pil«^,lp«P»7 

Han. Ths neu. dBTliM io ipiIpdpIIpp I la Udim □> pii™i>i IP W »pco ol p" u™ 

klpdiiiirr irlll, bmrpiii. baUtiahl blUHIr. aot t* daal wllb o> pcPa»t mMltl^pit I'OB",im qullp tpatli >7 t»p I Bm«W*» »™*:lf^^^ 
m PPOiPllPip PI PPHI fPTBH Iba TH- PPT ■aoplppliimf, tn^, » «■*«!*', >»• I AiBtaB HP* pUa t» BfP IP t*P rtmW HlWi 
Im* 1 lU PlUi^ ppnup vMn tlia bin ipppp Biiob mppii|p«l#wl[il tPl4 t y i..^j^lil'>>" MjiiiliiMlaB-liii^ thP On»it p p lP>t: flPt 
Ml iPTlPi lis pkorl akiUt. mU tlta lUT <1) dpep sol sppIr P^* <* nDlrl^owj ibpt ilnwkr tflt.PWWf.^vkl^ 

Up UP** IPolPi ar It) oI tueio iKi.iiltoDi •mopnt tP n«u*u (Bplms (iim-Pbaimhensl. Hpislan artlliifj' llttOT- 
itpiliiLcpi roLurui. iLs pi^bprtp*4a J" wurtiP fmptrslwJ pltKmptii bj tin: Juiuinpai! 

bPTP IP bp ■trap siPlp PP ""•*gi^&*S£ 
tippp Is pprllasiaBt tbPT lPTplT^ljP.i iljl^P _rWt^j 
rf mosflf. aona ^applipss Plliiifr^W****' 
<lfiu«til« nf ptrPPPPl M**" * »«ll("- "i 
Ito™ llr Speidtlt tilPT ird*** '«>'»*• 
adfljLt l4J the hualnopp pP#H- ^?SP- WlTfl* 
pboTO tbfl WJ pur flooL r*ta*W4Jit^. 
Pipllan 01 luporlanpp PS ^P^''^ ... 
la |ti>rina.b]r *i3ii#ht pablla iBtPrtpflliPs 
of Itlnlalcri. nlia •[■< Itui upsnlr (oaUDlttBa 
Ul tbi?ir rtplloB. 

Otap Dl Ibo naltari loyctpd oB by quailluaP 
WPP tMm LHUdi CanLALpiiQii. M^. li'Sf«10 iput 
P fesripp ot fiuiitloop bL rtlamap te tbp 
nlptlonablp of Wr. Houiton, ibo ■aafatsTf 1* 
Ibi Commliilfln. Bllh Hr^ Mooitsp. wbo wi* 
L'qdHr-Ak«Tobarr of Ibd LaJiOi I'^1»*^J^^ 
durlQB part pt Ur. IIhihII'p land sf qtUkBP PP 
MinJaLor. Ap la IBadnllr bbowp, tfcP__P«'a' 
rj la Ibo Cpmmlaalaa Ip aaa f ItBNClI SQUADRON'S ;-fjjjf. ■ MntfHhrtM '-.tfittfti^./ 

Ths iStpnUnn 111 NiirlluTii T\nivn Is plml- 
iBftB ttpl lir*><i^ii;,- l""ll'' ^'T 'til* Aftiur K- WilPMl, Ip TPi^slwo llw Krcurb WXLOOMX. 
1 ItAOimiaEBX MGEAKT. Tta rmMA iftrtMW .«wb™>i ntitm 

lut Mmdirti* C»UUI4 Pl- 

rlrad lii thn Itatimt jreaMOi^. bM Bntwit- 

pd pif raKnuii>ulTi. 

IsiKtitr It! iiiKiiiiii i-icDiwIaiiltlii. bHUM 

tbp loonl jn]pnlnii<jii iti PortE Jwddl, Wlt^ 
ppUPPd tbp Htnc'Jy jHiKViint III thp flnlentn 
wkirn till! rtiniinrl lli^t. tbp l-Vrpt Cnl!»r prooppplon, 
BrioPdn^D, ana tbp llertlroycr I-'JotllUi wi're 
inppapil^ oonimaiidpfl h7 AdtdlifPl Hir PPIMHIS S086Up 
ist «Muiiir nuT. 

LOMIXUit Ab(, «. 
'rwpnty tlwiwrnid inPUBt.lt-BBjpWI*"". 

IHMdl of llu^ tJ^kverciriH'Eit td tfBStlfifr ttw 
thplR of [o'l-soiin tCjuJIT'^ poUlliitB 
PirpDwii riMnl tlin tthul podltlritlpi- . A'- 
illll«7 CDBIt. pgd IH aj^parcally IcudliM up tn it slatUsr 

tiiiinici imtuii TmBin. •qtiailinn, A mniptlllpi'ci «n<l unUiiialpp- 

■mi Btm OMilBB -irtlii«iMa"ill^-«ftH«^ at 
til* I'lHil^li sqludrnD. 

VlM'AciidJnl CtaiMii tat W> BHetrt 
Tlpttpd Klnn »iw«rd utimrJ the rajTsl 

j-^.-lil vsnnrin ml AltiPrt Pml afk rwnr'ls 
Thf! BmoiirH] cnllPCT Ba/pn, T™ tPn*. A Uiilial sir Arthtir K. Wll.n.i . 
B* »t l>,ft Araiir UMl tatelf mtoHl t>r l i™ -^ilmlriil CiillUrd sbtipnl tl.o l.jitll.. 
of tblTf^rtii t» aii«ii»iiS . t(?M W'WWBd tg Jifuiii oB """P "»"ppna. 

io»ci.,d i« . rurtb,. ,op.ii«-Ws* u ttltotJlWMD lmB, Btial'WWTtet.'j^^ TO BTEAM TO JAI'A?!. .T^MSnstlpD at LIfaltbaL aa cM*a dapll with diirlsl .Mr^ #taPlt#Uy^ 
a.|»aa bU toaa knul^ 1HlUt».."ltoj 
oa, PBl wbr .J^kbitP^MM^ 
brouAl bafora Ibp C«nriIl| i p^l jk^^;^fflW^, 

puaatlPP lipptlad tbtl Kf. kOPStU *^ ^ 
Uiiod to Mr. Critb l/fMr niwd tv ttie JpiiMWWr WU. «MBia 
tttdlMr on Aitnst tit ^ 'isyr.HBPUll'i tlHB'te«'lfM»JtlM»P<0P« t^: 

tIpUS 'c4a4P t* wbiW ..ikfcjIB'^B tradp ^BtB . ^^j^^j^igg^^ tp sat pppUpd, Pit t«: *P»i=»M »p11 iowl* 
IP wMBk " " , baa bpoB wibiB OB Bp: SWMltijteSivlibP ""It 

isisps^ bPttrt'- !*»■ (?»BiBaliii»;«n«P"U" ai 

wbHta MBbOqlptfivtlM t»T: Wf rp--pP.PCta<i (Pv 
K>. IMpB. KawaVpf, PFtip- -patisBsd; taii, 
B. Ptidf "I W*Pt *• Pf*""* -^1 
itaaa lasttsra iMfitiM tBt6, l(M III 
laa Hat UwJ- '■ -pj* . ' IW. .*BIPT' 

lb. T.ppoii.w*y^! . ?»pp''****»^;-''*.*"-»*^- F laiK AOBbAIBB HHtOSANTC. ThP C:bBmb«r of Cmmflfl*' ift-JtJy i;^ijmHlJTed 
IBpTfPdll ItprbP BUI, and rarrlert Llii' fniHow- kr ist»' 

BTa BWit 
trstppt. "tHit lb gjt- BlMHBp 
■taitll OP vatTpt. nwr PPfSsV: Pf 
Hpnt, ttnt.ia to rcphnxDl jUMW PflBfW M 

■tHiil PI Iba btlldt-lHii. Hal wMM Btuia 
It JmllflMI bad irMrlpllati bPBB nrttmaH WUb 
■P UPolutp wlarltr. Tbilr ttlW ll ttlll 

iWj had public ppidion. Thip ii bardir pptia- 

tadarr ta Iba alaatatp, wbo dl« l»L pnd ooBid 

tat natemplptp tbst tbs pntPCtlOBlpta wwald iBff rcHlutlpp,— ."Tbpt tbp uttlcio 
iill IlKinpalTap it spHsllPta 1m Iba atbp otjtB tkp Trpdp Itprtip Bin ara atlEulaiod i.i ^n- 
iflct. A coQblBBtbn ppBcpJirpd ts ipiricoa, ^ot* mnd pptiit p arKiaa at bor<!«^itiiip Bbor«- 

Ud Ibpl bid apauitd ultpnjr IBIpnPalUi DPlaaa br IbPPP PKU"! 1° 'Onmarcn would ba ppb-, a ul 

nllllcal aiDipllIj- wen a daiat- lellar, *t bo |prlt4 to mtr^lon BD<4 ImlmldatlPS bi tM- ^t*"^ •'™ ***■. J™^^,,, 
tlwiniarpd IBU Iba iBIBda Bf eltfiorp, Heu- ' iprrrIB* « ot IMIr bmaloaaPi tbsi aupb im)*- tPtrti™* Pit iJiSIIi 
•bOa Iba (JptiapllliHi b»a ta naka Ibn bail at Iptipli cpnopl tall i« lltU( JtVnit PS laip«ail*II *M)fld»l vptPPtMIt top D» r°™ J" 
tdaaumt PlluptlPs. Wtlboul idaialoi ob- sad unjaatigablt taiflltis pf »• t<|llt tw^u^i. ^^IWMipp ,Kb<* 

MtaltlTP Ippllot, i>ar Ma aublac a bl< da- IbPliuuil, wbaibar ka ba as paFlPf*r pf 1» fst; SbttMuM.soadp si «WI twi^prp. ■<•••- 
■IP4 IpPB ''Hpsastil«**«*tP4.tp tlipapspfli*pr^s«ptsr*Pi tbat luak latlalpi^ ti psBtcvkfr 
if BUattpB. Binpt Js W b^ J ^ fttf »<l^.'S k aa t Pa d | ta tkp pptrll at tha t^Paa tlts tlpp; tbst*ir, .Hb^ 
tf ttP blUis. Vkm ^.ittHMvVM WMPStilortBHtPlT. Ikp tlpplpp Kfarm tp abaiMlka 
«>»:^P » PtM » jilP W.;.Wf-JI»P'y»PTaj*^S . P t »wrl . T.lfppbp«..ptM bkiPaM Ira IMM«'4»'lat»Mnpf' Ml 
ta-ApBstaitlbbtd sMtaimlPkfiiitMo .Itamiftmi ht tk* H|L «nuifc^ 'hjUrva** 
lliaihiPitpw4a*laPl«kplpaUr»Tl^<rswrf^ll,m jxm' at imtwMr^aa 

ppaa. tit. Jobnaaa, biaAbar lor LpdIh waa aoua- lwti4wl bMIUtSPP Pt stVPPi, alati vl^Wlsv p 
mimt acadania. but bvid up Ip i-cnTlni'lap tvrnia p^jjalt^ for itAk ptt aVPSPi 
tip dapper ot Iptlmldatloa br lb? labour. 

Jm dUkI ot ihlm bllV Mr, V/lUlm. "Iij IMPEBIAL PABfilA ■ffM . c80ifift ^^-ll^ llll l ^ ^^l ; ■ alKHrd tbc MlweeUJia At nlwtit IjK Mn- THE KINO'a CafiA^T INFLUBNCB. 

King Edward, at tbe lElUiN^, IQ jF^fn^o*- 
Isg tha iuost of rreplilent Loubcl, pnd id- 

AtnltiiWiaflnr la Hrfnt Briulti^ wcftreiiHd 
hln pIcdiHuro ni ieiv^ItJiih Vkv-Ad mlrtl 
CalMrtrc) utiil IiIh Huch Vurtlieru DtLiutdraiL 
Thu King Uildeilj "I ttiive mtt furgolLeu tha 
rpcr|Hk»n Kivi^u tit the EIrlUili AtlHUlir flMH 
at Ore«L AIJ ocir luJIurrt wnnn cbnnuiNi . . TtruiSHit accerptitd An uniFDtlmiFiLt 1]^ MfI ''It «ib |feiNUiM^ 

I ™b»o»ii» IpN* ta«iiii«*i*U'-**t»i ' * " . . . i. ^_ . priTfirv'p tEic mm- Ami Jt J« ta bo faa|Md tJint ihi- gr>0(l tvLi- 
In- ii]4>nHi.irr wOji tloim wbtcili hurc bi>pii e*itJiMJ"h«l bfitvi>pii LntiltJiEitja mid 

Ttp reiirt 1 (itm Uiue In Ihu TTmiM^ t»r JtavAa. two Jiui-li ['l(in<> tti-lmi^Mtiii-^ nil] he i^treatfth- 

mo LJnUHP or lAiMf tk Jtn rr)My tpieI till? ^Tl^' ^ arJilIc L4> tllU bf'aJCll ^t LVpAlOmt 
Ai-iiltiiib ( tiiirfhw! UlII tlie l!i!rd tttao. ymtprduj Klna Kilwunl held a Couiirtl FriMicIi ^'iir^/ b fiiftTB M#D IblO LhA unjaa.'^ "W« irul 
twrii llwH liit» TKLjaim) JHQLhaOi,'' litqrftcLM 
kr. WaUan. 

r.kiiirlJic tlM deh|i.tF Ihe HIblltfPlftllit tMctiM 
mir\\ ■■■□«], Aiaplj. no ROE^tLlLpli trpt, 
IF Ib^-lr JinlDLDi (KrilrJ, nnri ^rrr^ttrl eh« ^ur- 
iii nf m{]apijk]»]llly for tl3e uUIdd Itbvi pro- 
l^al, Tbe »4rL ^tf prDHon list br b« 41- 

«x*4 WAfH bOw4 wft* *d«ltti»4- 

1^ Hi i-bA iwoiiM^», « vljiiulv WH IvniBd 
>f tttuiioft t4 kit vuitLvr taitfavn, wtlfrlm 

Itot HHK would be Isaued F*c«liUll*nd(l| Ittt 
pdUc Id patTDDlu I'erl^iB ihopa. Tbe ibopi 
fltal vin io b* ILkttkd "Wi^Tn IhHe Ibat era- 
MflM udJdd Inbdur, ibt mndlllaoJ bf UAplt^y- 
Ml 1i«3ltff BlrcAdr fiKf'IiuntA^ A* BbtHt 
>[ Ifae iicilon WAi clMfW to «Bfm Uh n- 
u4 fw0* U-f ni^laTHl iBtd lb* 
Bin. Ttlll VI* m repJi to Ifei 

uplillil cULm Uiat lb* UDlau LhtoL ww IH' 
iHdtd to brim KboDt i1Bpni¥iid naadltiiibi of 
liNiur. 

M.t, Jtnfiplk Cooii i#rfirelr crlLlriivd tbl 
MIL Tfau imloa ll.hnt. ha polm^ii OUtt WOl 
kt i niBrnnn-e flf tiuilllra Hr. Ihw, Thr 
AirarniT-f^'ikmL irbb io ctairiro of tbe 
Hit left feJI tliH UllTe cbiUplHlDl o( lb* 

liiliWM».'ii«f|i4 i^ wt^^ mir tetari*^- I L'n km Rai^wttFi rrom Port Auutii 
iJjQO.m. pnrlded: lit. ^bi^ iiiv: Jfoi^ eo^, 

bupibv Hlf vtwilan iHU ba rflducal to mt. 
ui tW iiwiUir •! ballut to i«>i cubk jwd* 
F«r mMl TbHt I)m W«ilerfl AuttnllU 

GonrpRint TlU MTTT rilli ilAiFpfln n- 
gillfid At iba KtlgOnrllt ind at a. TtT\a not 
fiDMdlai pvr eaat, >bn« il« tujLu».i rovt 
of th* hiukvi." Hr. OUvraHAtta hMe;— ^'L mm 
■WAPa^, nf rnktrMi pa cirr>*r rta ba VBtvrulHdi 
I-IIL U dbnrlBff irrtfiail^nrfl ot l^* tbovd 
f atiBftta Mat nMtitAia 1 wviUi bo pntirfrd, 

II B«|lf4 iiHa. *o Bwerl^tiliMl* •H*itT tor 

lb* lOUlfOllfOIT HffiiNp##;tti tft 

tb* H — - - M ^-^ - -|i»»Uui: nbwtitl iht* t»>'al jflclit Vlotorld 51. CEiiuboLt, Ir; ^p'^pf>ll(ll^ff, jinitffull; tor^ AcLi^ but Ibi At(4hie^«IMflirKL ua4 
OtkftT A4iubfln MW mutr etilfii-blbbl to IL, 

U]A«-M^Htt leoaiiT iDl^t Itftd to Avlliifli>B, 
ii^ tkBr^r« .«oiiHt1ift Lalmltitl ta tlw ^dbil« 

WaUvk, MliU vbvidutly iBdluLdd 

t^t iM^ btU b»d « eoBXtlinB'Lcd laeldtUdfl, and 
riltDut^Jr H wu tv^«n-Gd La t inl^uv Eom^ 

Tkfl bill U iDcurimBLa \b* IdaeIuU lot lb* 
lJ«ll ud Uumb mid tUfl Blind, wltlcb tba 
IsiClllbLtVa CvtuiD^l hud p*aaad OB JiioO U, wa4 
BDbHkttd Mr. lUck^iulc. It did Pot aeUI 
pdulbla ±nv tfao bMtwUa trmiUli Ista m 
drr Jt«*l af lUa lllDd. bDt Mt. Jaaacp 

Hujfrd tbd tub bjr maTJmt to hbolJib lbs 
rmli-m^Ka p]h:«d QD niaiiian at ivIlrlDTi aa- 
d:]^i't:Lai'ff. I'tif rai wu LA the flra. bad Aftrr 
a abarp^ filbt fba MVBadiDiTaL »ah ra^actcd. 
UAlvar**! auOra^ vaa »Kt drnnrd Ln bl 
thd bHii, a law ultra domcKCMi ' obJi;DiLihc, 
ta iHr auljUtrktiiT bavLui lUnrn (liaii oar m\r 
Ttn} Ibouaaiid pftuai HuLiKLritK-r mum Hinia^l ur 
a *iLb tbu utm paLiiii] aul>prriber. Ttii" 

maJarUy. tewvv*r, 9trv a^uL Ibo prvtiariL- 

11^ Xka l!*ll ™ W*Kfl liwrt wdManat, LONPONa A«f- Tr 

Tlie GonnoD antliorltlt^ i.-ivp tii'tirlljr u Tbt mrtcBM Bt Htrra], on Uib Otitic 
n, pprrrpt tiKiiuiittd itMaf, nuui^cd In 
dying red 5a 1(1. ?(*» pollm 

rullod oil tno mpn to di^rpPn llUl 

thi' alrlJiiTD n^jfilf-il by pttpfkliiif witli 

iT^VdlVol'H IIIhI r.Ti>[H7S, WoiTlt^Cl P I" I 

phlldrvB TKi^T*' iilrti^il In the r<pr[^frt>nt 
at ta* iiwrmplnn, tn prerentinw chnritii 1 y 
CXaiMUkl, wbn, wlmn tlwjf w«e If i 1m>«'' 
nunn. tiM' p!bi*(fl(sK,; pil^i!^m0 «• «»Brr 

.•«ite;||^'*^.«r»B- TO BE (inOT AT Itd^i 
I'lntrprds Jit f?i^iP4-l nnnowiim tkat BH NE W HEBBl DEa 
"Mf "'TIP* :ni>xLixnNni 

\lr. A. Ijjitclton, tli'' tViTi'tilrjr (rp fiktSf 

for till' LViK»llLr«4. It* Pl'flly Id u qltbitfodil' IS' 
tiip [ItillHp of CTpiiiniolbH Inat hlllbt. Mill lllr 
wprt iitt'nn< lb* t.'oiiiuion*«iltli tiotopri- 
piful win niiiloiia for tlio i-url>- iiiijuilij'- 
[iK-tit of It oojumlpLHluii tftr llu' ~'Hli'iLit^n1 il" 
Imicl I'lfiiniA 111 tliti N"ow Elt'lJrlEli^H. | 

Tbe luijl^Flal. UOT^rBiunilt li^* pal>l Im 1 
tiic pme ttiii* ft kcmi tu eovnuHPicntici'i 
♦itIl.tlw Kl*!!** ewrkeBinBBt ™ tke buIi- | SECOND RUITIOH IPFC izcm gntBiAM uaoni 

wma ntKzixML 
WOtTWtC.S, Tunailar 
Tbp Frabrb pian-of-wpr Ueurlbo, fr^m the 
Now (tabrldaa. ban arrtrad. pnd rrparra lltai 
a farLr (^1 nisihii.a, la n'barifi^ of LlrEiti^ndckl 
HpljIilrr^lElc. nian-bc^d Into Iba liitLTIcnr rniiii 
Itavtb.Eaai Ba^ UailcolaH to p Tlllafa t^atknl 
Bulimy wltb s wifw tp aaptt^Jlw vHftVM oatt- 
'«a«p4 la ->pwBi;-:«WP<p<i «"B|lip;--iMtB- ps>- 

nras jiKppsspt itlpti utir sstutal kr As 
WuHkp pprt/ lit iMm- MUpip okUksol Ikb sp- 
llna ptaUpUsii tka psnri. altksilnk^psrlr all W IN THE tm. 

A OOnn BAVB OT TBI *WO*B*t^ 

Ae About 10 mlDuLn Ln S o'«lMlt iMl'ilMiA* 
(hBcovffvd at tlto ftditHV 

T'ljrheai t'iiii][i[ira^''f etULllDi, DO tba t4P if 
|.lLLl1^.J1^-ri Lii i1iin .rufr ol Pitt Psrt 
■ itri.'iri. I'hn r>rt.'iii . Bp.' • luoaiuir about M(t 

llniii"" *--rr nrn isoiU'fl bf t SBB^ 

prmiiur VI I u ^iiH] 'I n); hatiiti, tad W 

tiif^llnEH-ly IjirHhfJini i1 tiH-JiLi^r-t^DciPlJib^ Ifflifl- 
'J'tiEi. GEiic^r tiLMiiijhi Ij' l aiiLiiLualriiled v|tk liA 

.*iL'iLJ'Ek|F^JlL.irt J''iir Mr||:[,ii|r, VfhO Wer* 

M'liii.h' H)3L ihii' it'^rf" '\''^^^^ llaiaii'-H ibuD ap> ^ll^].! rin la lb Jpwii Ot tht IfflwctFt Fliiiia twice tbrrw b9inbn Ht th^ chief of p*ril(Wi Cwat^kt who 
prPTPile hii «rri«Ke vMwavw he li Orlr 
Inif In the ■tmt« >f* 
nirL nif>n bt »tcl)t tfl^ii^ !■ BmclA tbiw j^t wm bf aqul In Uit«it- 
iltr Id UMl ruaum ol IMH* AirSTEAUAH' ZLETZV. 
>L4TC:Ef AQAINIT BOljTH ^S^AI^KK, 

LOl*DO?T. An Br T. 
Tbp AuHlrnllana «imiTi0i».-«I a nuiti^h nt 
rnrJltr tuHJiiy BgalMt Spflih W'riM. Tb': 
hvracr tWm w«nt Bnt to tbt wJclutiip ud WftWwtfl* lit tlw flbirti 4t Oa»mJ RcaalQB, «*an B iiiair'«^\ti>A'':|Nltt'#;«««lf^ bui. 

ti* :3ttfinf»'ii lAitifc fliia ik«d 
m MatEtiAtf bB^BUi tu 

avalD Aral an. 4 llijit^h , l^^ilii in Hft 
JH|. Th« Imll RiuaaMji^^ . , 

Bloal iifti burliid W fttE^riMMt -qdtt 
ANllBnr boAmira^ 

mo iiUTiij Buirdarara cortAto niohBrd 
PtPt«4DNt AL AurorBt baTa bcva nplUIvd aid 
far«UiAl kan \tf thu MfidrifaCa Tha K&aaiora at Caj^LBls nicbAtd FaHtaitotfc 

And til mHutben al Lbr aallVci fKW •£ Ub# 
labour r#cmJltii|( ictw^r Pati»l Id Iha Naw 
Kp^rldea mwHrds uC a v[<ar aiu, wmh ud« ot 

th^ moat nTfiltiaf Lnftdtaa IB Lba blitorr ot 
Ltn KoMi|i tkn laJknda. tbi.' aibuaavr waa aC 
anfbnr, whPtii h Itrta band nuElVnB amrd 
whLli Bfiran nod Dlb^r wnarjnita awoct^jcal dairB 
HB Lbfi IULk< Ltill. iakLoa Ebt klnl'hi'lLiiiata 
Aan Wba*a^, C^ptAla FiUtaooAt wu i-ji iiiH |i»ji of ^Lr' pmi'Nii, uiii3 I rt'tli'rMtiO ol 
llii' rirt- ^.'uilLil 111' PLHL^n for i cobaidafWlv 
4]lnlnilC1<. 

Twu iil'ldcra WPPH liDSatDd afllnal Ilia wUM 
0 r a impm j ti FvIe -t\xmK, tn*tiiif 
the Piudio^ ua wnui-tit timm UflM 
□r bepir WiijrB riDtl -iiqpv Aud WtfTB quleklf fl^r- 
Lnpt on iba fanH^R. AitoiliLiT tr^ranl waa Mai 
lo ^dfk Ifnin I'd i-ncrri'T, tht^ hnnf btylan fiw> 
rli^iE Up I hii iijiirL'.ii^L tt^ thi' 1 linrji^jfTii. WILk 
Ali<-#|' uMllTi^tih Muip Mhuii uri'Err t'TintroU 
IU< iahi=it-t]7 miiHWitriLk iT'Minflilabpd. A a OK- ■m:m':m::m'i^iStWS^ . 

tfMiipT«i.i^Tr jrti'tf^d, anil tkH wntinka 

l:rr»jri I T1i<' rutMilEnjc •nan miu I ruGti?cf -pflo* 
t^tjiMlJy uf VLi»i:ii], Kiiii ^i4»ii rL>Mr aliea. 

A K'P.hil iiii^^n i,v,lji |.tT..t'ii'H| l>y Eltii nro b'Jjf*4f^ 
tcft u'Jii-ti IN. I llr-i' liH'L iM^i'Fb riLN)>.1uoil Ibfl dooa 

'■'Ira iJiH' Hiijiiki Tviih ih.*f I'haiiitiera wu 

fihijiiil i.b li.'i ^r-.-aiEy rlL4J-f«^i1- Hail tfa« lira 

I"-! E n [] I I I.IUML Itliri ijlJl^r lllLim WULlll) MaV0 bB4|| 

4?vvirjr [KiAattiLlK}' irbolir vttAinbtn tiallia 

'A 'tlit^^w lAdl^k^t «a£ wltUiSTiMM 
$$X*f i%*f Bn^ ^wa - 4iac4i^«r«d;' >A iiiiiihir W* 
■pMtarari Att.mBiod kf tbv Itamw wan Ar^ 
ITpd t]|B HpEwaraacb ur ail (^LilDrlr ortapla 4| 
lb* wIhiIow « lh« Uiliil flnar. Tho CKUat of 
tba flri v»a noi ihon liniwb. Anit IE ma laarav 
lhat bla Wt> maa In Imvlwut l9«£llh f 

hit ra^'iijiii t.r ^hci RUln ■! efaiiHHWJ 
nini I»t4f Pitt-Htraor^ 

II 1 III! 

Bat ftiMv £«. [anofwa io'iiitr ia-J Mil AND HEUANOBn, 

A saURcatbiB wsa tPsslnl HPt sVtalM ki 

ItTf TksniPil t»MH<b.',.-T» W» * 'P *- < ' *W*1 - Si rSH-CSIilaS: ^M^TSlAITciSit !7««|lbst 4<f. W «tUli- kPt laP*> WMbrf IN 
M.tppBB kt.kkt'kb4f, Ba wii toitni wUk I Lefliiiti,. t)i*.''«lNUW.tMMi** tMat Uii li 

•nwMt, BBd InplDHd Ika npllvra la ralaias i „ a^igL^^ 
kn tm bU I(I1l|t kj a aprrdi daalb. but ~ ^"^J^ 
aa laaad wu taltpti sf kip Iptrpaa aulfarlofa. 
orpdppllp ba baDBiaa wpabar pad waahar sxa^ 
las to 1B« lopa vf fnpt nupstltlpp pf 1i1p44l 
pod WPP PP U*d tkpi bl waa uuM* t* Akn 

B ILmb. 

Wkllp ka lasi still Pllfa BRd anEiarltnra, tha 
batlraa vrrlad blm la tbrt faraabnraa and aaal 
blip lata Lka wptpr lahptad witli abprki. In wonr.D'H pKAf-H AfiFirnGn. 

Frcnt'li npirnnnprra Jiiljllnnt ul th* 
wrlconie givto lo Ibo I'muili Nonliurii CTfiied th& BTiTiiinn*ntP of ll]i^ /ill irc..ni'ii jtt aiiLiuilrun ut E'oripiiirjLit]). Thp>- Uett, 
ta eutciii 
Vitny ll I iinvjil ^TUtLM litivf- lirf [1 InlnMlitc^Hl 
;itii] ihf I'^i'iii'^li rPllP'PJP frsea 
.Viiiii'j mid ruBtlBm anuuxunm. AWMHiL a> LQXDON, Alii. I. 
Tli« prof'ljamatlonp Ipaiied hy tlip lutborl |bB:.:J^^|lnt of i MBTWifr panpjtlaa Ps'ppnBweA airlblsplp vPa pd ax- 
■ '" ■•^'^ flail feit at«b ■»■ oa]lepl ooa. Twa baa uaorletali UHIPP. 

brppblni Harp aact urilttp^ IP IPrvP apn- 
laDI'ap ifiraiPtlni Bvg pnd s Bpit rPPra. Bpd 

p rhirll prsaonftp waa Rlren Iwp eumulativa 

^KDtr.'n<7ra of two raara aanb rnr B Hhfnllpr In part 
iTlmo, La adBttloD 10 *w(i yeara [or rr-;tiTlnr[ 
minlna gooda. Judpa EapkaoB aftlil tbtr frlme 
4ir ]]4iuaAbtvpblai had LpU'ly b^cDmn ao prcrp- 
Itul [bat huBppt ppapla bad prwn t^rrlPait 
BDil ivcro afraid ta laara Ibolf komaa. Aa far 
iniJllUiifii! „ oDpaoraad. bo Iniaapap IS lo wbat 

ba rould lo ptpmn ihp pt(4ba PU. Jpka ■|!iHHir4.ii«.''8«Fiisi« Wt Wt mm 
SK'.'Pr.. .kkkpk ' diii(Me::«ll'>l(|^,'.'' ki^^ 
wWi -«iit*it ip b iBii f ti.iMia-.liikfPii m 
ptPtip .:pt;.^>.4iiiriitk:t<iMp An «l':'iiH,..iiisl. M 
pu.kPitairlfrt 'aUt»-' M p« ' t lB « iks jiubp^' kWnUlM 
, . , . tkHbtskh^M, kH'.'4t* ^ilUwtitEt^ si B«< i 1 i»i..lw*. 

^'■sTsss s;,r^i&*£trsK?pSMW5!^ •"I'*™ *• «*• •»»««b^ i""**- >^^« 

IJBb PT IW BbOl WW PBflP-l l«P PWIPl-P, ^ ^ 1^ ^ ^ ^l^j^^ (jj,,^,,,^^ 

•ikatwtpp '&^:,tw':fa\#ip.. t ^ i jii V iiMii>»tP»> 
.tM|b ^;'t«p;#H ipiM>' i Pii >p i:» BTO^ ^ ^ ^ qnk kr ll»b B«ut 4P«t% pb«p<I kW Pvibtat, 
Only PBS or ibs ipiasibprw pf. itba PfW 
trwtad la apasalPa, pbd la: lontafPA Om In-^ 
ipllinbia tp tbp Rrttlab rsaldpBtB. 

(raplplo PpwlnniBt. wb* ««■ Httt* W- 

Osnwill, wBi waK kpAwn In *T<Kp/.-ftad llio ppul huMlump lit tbp Kmpllon, 
AineriFtiB MirilibpsiFB, upnn ine M^tllKBidl Bt tipllp 

Baa tTwom:. ' ' 

and tt'tVOM. In coniinnitiM «•* » iwUk4«i»;i*KiW9rt*Up*iij thAl tl»iJat*DL ta rot, Hla Konor ronarkna It wbttld The rrrtdtf NortkaAi aqwdraa 0«K whan CXINTOOL, OP BMPA OP kTHRIAUfl. 

In tbB [^GuCttl^. Aa^cmtiLr Vo->l%f 
ValBT Bdl lMi^ fM^rtltkt waaldctaA 1|l rotn- 

«Ht««K t«t ivt4iiv<^v^fiii t^r^if^ tif iiv* ibc 

•fift bada 0f atraUBLa OccA^nnM B furtbaf pro- 1 n 
LrtCtad dIacUA4lOLi, TTif< Ulnhairr ror Watsf 
'0ii|J'jir •traQf])' ['□□LE'iiili''1 111 fiLYd'Ur at di-'An- 
Isp Uu Imv in tbo [niLnniT [irL»|bDii?d br tbft 
anMrfbOiPhl. Tht Gtivi rLnu-ciiL pr«>pcipal wai 
earrLad br il VOEl-i in Vi. 

Thip Sur|iilna L^ereiiuu D3I1 further coii-r 
■idkiied In I'-nmniUld^r. Aq Kh-[ii tif £S'!iM fi^r 
Ilia pracLlHt of brlfl)(varkB uid vir^hM^ 

tlfir^Um^ tb^^l^vr, llrbD- Iftofi^ tk* otBliH 

^h'h 01 ll'PHt Ifl tf« tbfl. queatlbT], TU* 

urindnLPnE waa n^'RuLlFi'd t>7 ^'^ vmU'-ii 
luB' d^a'ni ^-nii iMNMd'iH, iiJJ'i j-rojijaMii re- 

Ttu [j^Hii] I'r^f III Lonur^' iti'i::Jr'rocii y ULl] 
iwat putimLitfrd bjr Mra Ar<''^iiH'hruii, ■t^m mavuil 
tba aectkiid fpadlnBa OikA or tlia prarlaliaa dT NEWCASTLE. At Ih^? ruBloBtB TCn NF.WCAaTLta. TuMda^ 

dLir Lbi^ LlQiilii' l»l. LjM Id GctUJifin JBcuth-WFat AfrUa MttlD^ Portaaontb ooBBlflta ot' tAa" t>itUetblpa"ua«- 
Jl nrii-e UpaiA Lht^ h^ado of titP It-aitpra nt tbp t*r.tia, Il.TlE tana^ Canol. jAtir«in-L- 
lIottcDtota who anr Ip tr-brllion, hare b##n f'^'J- ij;*";,*** dPfPbca aaim fco- 

ari, WTl; tba nfmovtAd ofTilami <llam, 
Atalral Ante, l^&f; qfioaa/:«!tt«;' Iba OUht- 
l'.tRu rruliip'f forblo-H UHi A«iVi ' ■ 
bpil dipirofo-ri, brtW AK^] n'-'^'' ''■^'^ ImafJan mare brulAl *Ad vl<i|biia 
rtWib^j- -niuj J Ifonflup* IhHo ptlKg-Offr bad baAO mlltT ot. John 
urwi untAiii ^ed u la-ltk ll rnfl«UB wa- 

victiDba. aavi-naatiair ovff |rrn jMFf^H w" 
aPBLesAAd to AlBht r"at^''flW W 
iD«. twa lor liMih 

10 ba cHwilBUTa, now at wLlbitrawu Ln abedimn lo piibUe dfiliiioji 
In ripniiuf^ ud liAT*^' ^it>Hwdfld 
liivdatktM la aitttiaiBdH- 
Tlia BiraJlAblo Bald ^ar«« ll In iluLli.Tiily, mIIJl iiii i:i i^'i'.! Iti^ii'l I'dula 

tIv ■l li'i . ^ li-- J I j'Jf i'"^' l-iHij' ll . i l.i Bi. k- 
ILr H^lti TM' tMli><. \iiliir|:i, hit Ll iJii^r, l\.tV 

jiiiL JilaibiJ. iiii by-iSmy. «jlLi luua; I'Jl- 

hiirriia htcann'S. lor ^vM, ^La Hjclnir, ^Hh 

n^adk lutiaj JUBUfW^ntH, .attiLiiniT. lor Mi;l ljDurnL<. Hruri] W^UHlUAtofaiii. iwdBmt poUtidhL 
Aim- w» ■» :.irtEBi(*. ihaDiar w-da? bstvEeD 
mual iAd. IbbtituitK tbkB b« bad FTor iruovrn. 
At Hdfjtlltll «^a«4 (ll tba abotlltim cl tK*. 
■titaiiatn and tb*' iwa«piiiir ot bim (mm lba' 
MBHirlal HrT^nAr "Xou'n apolJim our bcaU- 
UfUl milic-titiLitni," dald BIr. aiH'Dctt. 
Ht. . buflBlLl fhrbaiaoti D«lnt*4 DDI Ibal 
TBJi manlfpat Injuatica and rlua 
dli!Lai.'llLiii In a bLll lhat ISmLlL^'d iLa MBrDldM 

hti'Dnwnt cir<v4a to a parH^ukiir avctluli. Tba- LiLfl mc««birfl En to maLu 'One at lba CQ»4Ui4nit 

OMBHUittwealLh, br aalil. waa KctlLo^ a rftpu-irt* admlafllDU tbe being AriklnTJI for Iwd re*ra : ^-jY-j^^- -yj-'^-^j^jj^ BHprnd wattr waa 

1*0(111 far aEifiocb?a«arr lutfrfcrence witb 1 ^^j*'^ aollCUor TU* UaLa ] mffki^iLibk ,£, iJlin,rbajitLi of ih* Alter 

bmi^BDil iiidiiAiry. i^jti^iaTi™ rokincLl ibe Boat i^naa 

A arn.(v irrusiici to bluni tb* wp^pena of|B|ij_ Pirpbaxa ciiamaa *ti:<i a bill TjtvLriqtbi^ 
■*T»lt1nr. tiier<Jflii, hhI jakimlilatlon pt^'-lkio Da4»14tr.rOaUlBBa.4a' p^ntM^leiatF ^^V^mAlnoA 
klUNt 111 ihi^ rnnmiUlcKv pi^r. Tli* Attor- iilBfa ■ Jj A Ml Li 
Ht'-Qtiicral aimrd qi fLirp.LiLfi ihc BDCoad tpad- wLib ±UU,1»a)QiMf ^^l^i ^tt^u^'tr. for Hoban, 
via l^rdn*?, vrliik "hTt DOIlp; aal NtHT UiiLiiati, 
Bt«.^BiJ]< n TliT Mu(bPUra«, wilta. auth KfQB. 

Tiri-3 WATBlt.BVPPLT. ' 
^r Lbn Walrr KEId SfWi^rRip^ 
rn-thorl wjLfl r^■L.^lv^l] from iIijf 
^iLrifj'iiJj:- III ALiu]>*H cm *iiiu!-]i^rt iti water, 
ii±ki-[i rruiti lhi- riviTn ti - i-i..rji^4o rouervotr, 
tb.a ai'LLlLuB tank^ a43i] 'hi clear wator tank aL 

WalkA. iHUQipIni DtAllnit ABil triud TArJnui 
pohi±A 'tfi U4r<f«!t>44^^ darldc Lut nontlib 

The 1ii'4Wr4 IftBloi-ol^a toport- tbovnd that " LONIK*.*, Aug, t. 
TlbT^ ilWiir*^ flf Tflln m raunliiff onxlptj- 
ftir ilu- I p«i):* uf tlko runjiiuhi Nurtl+frD 
lii^lin. 

Till' [i»iUMi..iii:il r.iiiif.ni "^1-= iir-iii-llinllj 
(vtiinT^EHl to GiijLTtiLmiil KiLtMjiwur^ wbU-b 

iinvv inri^ii lUdiu^ 3!bie Jtp^|ni:.f$^ in^ liiti L.-i ilci^T r™pr|iOB tbp tetUaaUDi rr™enLiMj in tbt 

riu, ll.1li.'K> tana Caeaal-- ICMA flvM. i roinkiifll ifc^EJiB, H,{iOi]. mmc^an. |-|,1}(H, »"Trn"Slb' iiow 
llDi AlbAl, H.Mrt, Hontafu. u,tou, - A JtlWTI tkwiiiiiia i | Tjij|''-'pif| | g||||g (_ 

AnbMt TBrtBBH. na 1a DaMmlMri iHli aaa- 
tPBcad to alBfaL r"*um^ liifFrlmMnaKt br Ua 
tkbaf JUaLka an bla catiT4etlBD OB a eharta nf 
CT^mliiHl aBBauEl:, Bfxja afterwarita ■ pollll^jii 
a tb* li la la try ai Lbe da^ Loc of a [lart at ]f.aat of 
lb? acuiFbcO; bnt ll waa not cOoBidsfBil Jc-i 

airnt^ld to Libiarf«r« Id iho niBttfr ffow iba ililM. Ilor*!.. agWSiw AttffWffHWHtp^ liriia iirulHBTs 
It TP I rrnlFrc 
■'.ir.-i f-iiiJ.jf.rii 

l[4Hl< ailtWI Ip /uIt; and Ttiv^" i^cimd- 
tHOn, fiflno, Tarit«4i. Jiwii'i. Tlif 
H^UAdroni r iTiJ] H is L :. i^,~ i[|i, jn-ij-n 

U\m K'^m, ^i.Hnri. uni ^UintnuiiLb ^W' uiJ dlot- et rUELLt but ther uiUaliwtBd tka iWflftDl 

■■■■ "■■ " nniiifft Qtti&bcr.iii, " — ^ iLP.-* WiailP ADSTEALIA. mUTR. ToasdPT. 
A tala«nv frDMi t^wlara rvdar ptptt-a (bat 
BctlEtop Ibo Bd^lt^r cif Iba Mr.ilater far Worla T\\ i: r.iL la i>.iiiuatM'at.''ift::liHiiiril', 
U'liNhiluaii. 

Tiiii tbonppna pfi^^vif-EpiM'tiniilMtM 
LonialDpp. 

3!l>'ti£l9liW'iKiiS|i' h« iHroiiMh, L 
IfF [IppAHEIIni 

Vantai (rcLDfl 
l^lilerailiJD I 
f bkt l iLuK«<iiiii I fLirp.LiLfi 

L'.nia.iJ;^ 4 apii;ula4.ed un-' 

■. ii;..|i>.. Mb rvoalv^^ A 
it.i'lhlLttiii} ^'UTD<ir lhal aurh 
nij( lii,i rt'LU'M'Ml. " "Po- 
fjLlil Mr, Ji>fiL-{ik Gasfc, APFiAU: 

Vflbfl IniciTfltlna InforiuaMdin u^aa slran Jb 
tis Hwue cif Rvpri'ai^D-taih'4M( Eo-diir with 
ttfirPACt iB appula iddfod Eii ihpj VAflOUl 

f«AlQa( yur.iRaM«aM^liM.«^ 
«MLit(ii(iActi''t^ il^'''|^i&ti»:'tiitfHi(ttih' ilblifcn 

tia M;DiPtar siu»' mw« :|Eihl^ «iid than 

*Qa iDdtcA hi l4«r:nitUll.^lM'IH RppBAll* 

viBiDiu^ LM^: '4^«wi»iil «it «Buib 
Awr«ll», itt ^«at^ Xitnoi^ JMk 
ta THmiiH. at tkAbt i« 

«U«aBd| Id Vlct4<rla< \tn w«n allawa^. ud Ml 
4lial|qvEd; Id qiiFaxia.luid, 14 vara Hll^pa^ F^TTt, PrflA^a 
la tka T^I*l*llT« ABBtubij to day tba 
Wlaiatfr for JuBtJc*^ Mr lUatio, rtrtterir 

KU|4>t*rr tBT WM*ia Rtl»Ta4.t.%a laaODfl IVailLna 
«^ ^ tllDii lUwUtUoj* HOI; . fffi MKribad 
B9 A pHhpM ^ tha aLAlAlDlftt Wt nana of 
lbs mittili dt» tftA fOldta bal'L taiiH br defa- 
lopad- IrtWilf 0lillPlil^ caikLlaL, ami anEil be 
■ifl¥BE' .bntt.'U^ atat emt'ikf rmfinmi; rift'ij aji 
attkbortlBmi *rttTr. Tht <bli^[ ol.Ji^L or 
llso pr«B*«t Mil *Ai lo prntriiil ILfr, ]iy lm- 
praTinc lb« aPDAKIaiiB Liti^OP whk^b mlnrrH 
Horkad. Hd aipialiu'd ttlf f^Ultara lo dalati, 
I BOd H$4 tbat ihtf pruTliBjaa bir wktrb nn 
parauL aould ba asiplerad ^ aor -olaa aa 
uaaiari iM taC*]wvMt^r ;or w aoali^ W 

mpOMlbW^iJH^rl^'Q^W 
EfllMaJi ttwtttTi wmi » tfftlWrtliTa trotti 1^ Jn cannh.H'Ui3j] ^Elb sajid ^BulilnB. Ha, 
howc'vcr, lacilMti'il uLiI tbnt l]iii quulHr of ihr 

Wftlrr Tnrlt-t tiUt lllil- l»i'- uLrrapr. Th,. 

hoBtd raKft-rtEfct ihv r|<i l.cIi-i iii iNitu iih lUijv.iy 
tstpporarr. ibc ywiiJ- i £priinlj.iin i^llli Mtr- 
Bt4uiilard reaulrcd by i.Ln &i:i^rJ u( Hr-!ili|]. 

tlj'a bWEd.^^UlrMt. Um.ibfl..'Wafd^lak, Uanui- i Tiiu r«HE^' 
tojiH' .Wti^blUttt, »aii:*liaiIoi; «id ' .innruniNii^ WNIWK, Axir, T; 
^i« t^f*iP^' CovePiimeBt lit tk**B^ 
rlmrje of tl*«t. wraiiannwnla ffW Wlii^Jtt 
wliJi the uiubrwili jrtitJW feror At Ksw 
iM]':i;i:^ii Iii>uk«iBUH, unl In tentllAf «teUt 
imLxiiL ^i;iri;i>«>Lia wllh aLiklTai 

^<HE^'lLLll iii3tliiirLL!>i'ri wlU control tliJ> , hflm aau*topfti -Tfl^ 

iMii.^..jL.. iif iNr.-.. r^Dii-tiiLipfl. i^rt^^(ltl*#^■^#-- 

n IJJN-. ptijyB, ilireei urnMHimd orliTlKti, ana 
tliird-rnUiafl crulur, Aod arwin tdv7«<ttg-bval 
flc:Birarafa, || wa^flOUlPd br U T*i^*TWrtllw 
live Irat-olaaa aruSBt-™, two Lhtl-d-4^|ut fmi- 
eria and *> T-iir[">iln-hoat drUmypra, LrtNDOS. 
tyr^ FMPtr. nf tbe ZIckIih^ mHrplE. t^lti#i]^> 
tloBfr .IHtw^ psat^nff for kir. FlulA Ud ktp kf tb Iks £1 jbl^tffp batotF wtum WartiaPa 
npa trtad, pnd br p rvlptlra of WartmpB.. ta _ 

Ibla polll Ion tba latarepilni alaipiiHsl la maila kauf BdBrd 41 par artt. dobPn;"™? 
iiipt 11* jurr wmiid niii bPTi B|T»d 10 a pir- 1 TrBM.IMnTnNi 1w 

diBt et RUlUr bad ther BQlMpptBd ttaa IPWtnE ! Kwprt. p Wpl11Pita.n . ViBba^llor, Itu baap 
nf pnitbtsp liko tba aotora aantpnilp |bpt wqp roniirtej pn s,»PH^ tylsl at aallln Iic«a»nl 
W^pltT tbqtoppd. rko miitsr: Is. naM^vUS- IHewtuTB^lWisj'iS^Mhpllsb-^ 
'^^atiXbOh mittpd to prMWlbftVlBp t> wpaB.lhp . MOHT.'BQIAM BAHQUI IH DAHdlH. 

. Apebt4lltt te tbf alRl^mrnlp af bar oipatsr, 
tbp KsrwairlBn barqua Coluoibia. whiab pr- 
rlppd lb tba bar lo-nlpbt. Iiarrowlr pilaar^ 
kalfl* dflVsa aabare an Ball'a Haaf, lo tba 
RBHlbwPTd ta Xlnf'a lajptadn Ob Suadw. A 
larrltlc atom wpi t4iU% tnd tbp tp^^ kpj 
loan fuTctd [ar out pl bPr prppar nmrpp In 
p poulborlr ainatioiL WMlp plHl WSB la Ik* 
Imlllr of Bella Bit^t tba wind auddeoli 
' Sbi ip^BH anA bivw with aufh aironrtb tbpt 
Kn'rVPtlP »er» blpwi out of tbp boLlnipp. 
Jbp.«-»l, frWci WPP la bPlIiPl. ind tbart- 
... ,"*a vywig ]labl, baelpd PTPT tp pn plPtnllB 

t^niBIMMMt pt^mc.AHrtlc rPfioaa, retuitni] 'Pttasl. ami iK-riune plnaat HBDaUkllpblp 

no Jiflat iFl fltBtriopB of m, Piilp'B iHirtrir°'"."^T°'''l*' "•""'i P""ilad. sod Ho 

fi^am^ wnii, i„ touws. J5, I «rLrr™"!E.?T^k"S,.°r.,t5r;w"'p> ffitt'.:«iu» «iiait ;itr OtiKiikiHt, niarlb by 
.'i^jiLfiiij.k l^ratti Jflp^r IBUI bsatllpi 

i&lill^Spjajpil*'')** .**iilib- 
n'llifti*-" Nla. iijii Ksllak tniuXt .WBP • fbptnia^ Uia . ski 

ilWMM'WIlf *>^atad la nnr Part of Agp. 
trails^; ^nutrtfppata arpa adjonrnpil. TADNAMIA. HDBART. T.ir'tur 
In tba Lar^lstlvfi AaaabibiT to-jiLaltr i 

tniuMa aaaoarslPf naWoHB* papllpptlooB for wltb (ta Srhllmilrin fniirt 

. - awptardPH.'sBd tka:wdiipaf^T(^ PkrasaPF4l- 'bfr ICIFbp ttf lakan 

M i> dlnBllnwnlL In Soiitb Aualrallgi, 4| wprs 1 1„ tbdlTldBpl »b4 ttW* Btlm»Kl«i «»d )„, Jaauaa b^lorf tba Touri 
tilomn, anit IH 4ip»tfpwp«! 4B Waatan Abl' ii£ii«g ibpl Ck^lnpi wi)^ pr— ^ *■■ "-""X " trallt. Ts warp ,ip| ■aa Id Taampplp^' 
aiJaaad, Toltiiaia or lDlPr*tal*' Iradr, Jta ikoWD br 
*• ad^Ill^<^^lB mad« oacb moBtb ot 

^olloat'.'d Ln ann HlAt« OB iapOTtl ItiloJ 
ttBLttatf, dad afiLTwardi IranifPrftd tn other 
ra.'LnikLi|ii friLrlf 0OtaJilaii1. Thi- llMj 
|lt IriJuinrjH.riLj ror Ji]ly abikira Kbmt M«it Hbulb 
"I" para ta tba Diber flim*^ J^mi. mm' 
4Ml>&4 ta ptoLr. I^Bt r^^r. Vlrtc^rla' anQ tTc-ntuaiiy nbfliit ito^%mii£r,^:^^^ 

fllHlM. 

Dr. M't^Jiil obTjilnca l4*avfl lo moTo lo-mor-i . 

row for a »pl*"iJt riiinJn|.tr('Ci l[i orJer to h*¥<- m^ii^cr^ n 

iJTiponunlLy 11 hilli exT^I*J»^ mdM^ra att^'cl- i hi' ]i>ek! inn 

iol ttB ailPlTfHi tCLloB -if lbr. Preiolrr, a^nrl '""n » rJrelBlon^waa Upbvld. 
tka from tba rablD^t. Thi, PrctdLor wmii ba 
eaurtad tka tullaBt lattair?. rr tEpW or thv w:«Dllliir tHMltlOn at T^lanT' 
UbIdh *o t*r aa tbt biBQib"* °t tbv ntinrrB' 

lodlfB* arp G<iiT]ci.T|IPd^ thl» ^aliitaia inard of lhi'' 

r'niiEi^rr BEaplnrrt»! KVdaratioo baa draidcd to 
mak-D a nail at fi.jW wbt. '-dn ittm grou ram- 
Ihlhi cH nfAhkiFi bt tbd fsdoTBtl^inr la Bhlar ta 
tuppArl lbr F^^taw-NitLn nirit flfhtiuro. iupbi- 
bafB. p*Tidln( n i>r.-\i]t<n\rit\ <\T tiir pr^Hi-nl 
din«i]tt^. Till- .q)lih..rir'rl'in Im^ hJiri-rin iir on 
1| p«r CPtlV tir.n.i n|ri..ii]>' i-iJirrrhun fL Irt Ihin 
)*>laW-Mrlis ini iijl-fK i.-i fi> li^.' r''*ftrJi^'l aa 
part paymfDt tvt ■h^ amntLliI \im tn LlLnm^ 

Sona diaputtt Hbb Arlfnin. ar 1 hin Stock Inn 
eollL^n la rrgard m a ilLrl B'^alr. Tbfl dlfl- 
euUr U- ODO ot tat^ aiandlniri aii.d iho 4<iLd- 

lb(!T atT?nflon iiTtij InmihnM^tif 

[■■ri'11-.rj' liTiiniiij-^.iFi' hvdrliiMtfi^-lteM y.iii.f- 
''.Hi;, n mm! mi v.nM inibdiJ.M^"' nt^-'ittp tt,- 1 
Ifeni 1»in Ti^il-Tuil'-'n withdraw Itri' f'rtnnn.i N-ii 

iVlill rt* flpT-a 

Ihfr ICirhti \vf laknn lia «ci]Tir?(1n]i nHh nil 
1b(a pttp i^ai d'-Hlivq dtwlna to t.br r^ort faaV' | 

rylrl ibfi 

'Tili'l trfpin (hill 
in^ rt^lt the ehe xlaaipi;it Aiui .I,t0fii4gu|#||.. Mr, Plttlh wen I 

E ikiiid rouii', ivjj h 

mjT of Vn'}.t. iLi3i3 liAn Dflt alni'P b^en burn nL 

11ih: rrUc^r OEpedEllOB BHJh*[E abcujrd lba 

l^rt^vf^iit ^Tsnir^lllfi rnll4;|;lMi|ttt;ot:tki^^^ ijtH$^ — - — 

tllAi.l.l;.Vi;n itv iii HSAN. 

MI.SliON. Mit;. 1. 
Ifi. Qomnnr i>r TorttntiN t^anjulP, bBs 
iiltkl)eltaia''iil«ltPP: .(lt|»MI^>.^tl''<^aplDn, 
(pr » rBiiii (t^twM)! Btr :it|W 'dectu* 
({SUOI b-bMb, ' I 

IBdppii Lui^ ii • iiifbnr pr k^pph Hadiaa^ Ml p tHtdpU i>t I^MtOV Ai 

tsU: waU-pPl! mpa, flC' tiiMrlr- U.wobP wVbt, 
pn4 .kBP'kpik.'iM»trp:ii«ii«i':iif iK^ttt J«i. » 

aU'itu MetM/ifmmimi BkMWi^iikt 

p afapile^ ta itpnbnrr, kt pfaappi immpq xne MoAft 

cBitfjiSyiBgiNC'u AiiiiiNiarBRB, 

l/ONniJN. Aii(. H. 
King 0*i£Bl-:et ««n4ptt, teaKutt uKxln ibi- 
nri?c] t>f tg uiHt B tk^ f J.t!0< liPP Ei'iLiiitfi^rr .1] 
tba rMbk, at ifiiViitiutu^l ta tlw tuudp si( 
tbe <Avin.'lniw^ Qttpi[tinii|.f 

f KWjW UiB -tooi^raij iiAiiaoBi , . A Pklp's IMttk pwpr rrom 

ih^ T^uf whan wp ilasraj tt" PBld Opptplq 
Ailiilai. "and H I7W Ihp gpfTOWail pbPTP 1 
aver bad la ft long ptmr At ppp." bid's »°''I, "blpraanla frooi Malbniirpo br tba 
K.H.tf. Mmd**lp lu.dar Bbio.iT][Bd to .Cl^.llp. 

™. . u . PBKTH. TU^ialv. 

Tba n U.tl. narab mat with alnapdlniirbad 
wealhfr rlurlnt tba pppiB(a pcrsaB lba llPbl 
Phd la fctnaeqilapaa did »ol raaek P^.ovpntlt i«^nijt«bri»f spj It, nsSt-wwiiStt ' mMu 

morion n|)t flf nr.l.'r.^^^^i^.^gjill 1| . Fnaldnit B(H»T*Ir/bn S<UA«i,|^alt 
Pd tn tlie Cliiurk at tlitdtOliflBn AMttw. 

la npsMltd to row T. iulllvm on TnrpnlJ Bpt hCMKl, nl Ojti^ »ak St^-'Wii^'lmill, irh 

Utii i(*ijd dJi Dtilnion nt Durhilti'B rbiklnf. tJAEIlblEiifl. ' 

^Attlij bayo raced 

immif.. MSiff tam linil ibi-> atnxKlt'AND, fit A toti^' V3i iJTH^partKt ID back up 
LU(! <nm ii'Lhi:i''K hi< biul Luduud. In Ibe D|^b|ti- 
frvD Ltiem la no maotiao of sapauaa, but 
Hiiq«UklirB Jairi^, JUnvn^t (a tkat wax >inflM 

' iUnbbh; lb r*v At Qaa^ mi HAKoli, » 
IK to* tiaar tkt pad or Li, aqt irpiird ba 

htlit^'wpl^'^ tbci apriDi at neii r^at. ' Wi, 

itlOtt^MC'^lfWi^ ^-'iBmlflfl n^«n kr dot-a dq-L HO'Aqr HBAMi 
Vtr ftaBbnrr al^a-uia ii<it tkbt? bp lb4 tihalltua 

ir It It put on rDTDurabin tpJiwK ^itMl! itklt Al oond'PmiHl. at Iplvifrpool, 

tbuTk^ IB aal,bh4 ihlDi bare liiii tlTNtiitili jAilUiJ 
^ Ptit In tbd way or 1ii4i ohayplta'pNi^^^ 
ivlwro r^F a Biiltahl-A iLJLiL^lk]. TWO AnHK?ITfl MAHR. BKHbakSi Tniwdar, KAtc Hc^Farlanab Affd it rannii kt^lr twiA 

MLiL' i-m^JS' " "" in tb» LBitPbUira AHtmblr l*-*B)r tba Idk At U^MflBWM^j^^ta*^^l^- ihflri* dSrd in 

Aiaiaat JCJ^.Mll. qur-caaland iinh^li^ the AddTwaB Is thpiV «aA 6iicitJDib«di tin r^Ovt Ifo^W^ y^i^^i^ 4^^^ 

fi"%|t jn|,ttl» Ik Ai^BiL fllOH. tiuiiLb fiSf RfIL tll^ MlHltaP tot UksiAw, aaid ihertf fH-nlllAT^ fihrntitBJlBiiF'Pa. n^q i^ltleO n 

ttHBlku MttS, U BlAldlt AM^H WtALan waa Bb murh baaa flda- ai?1 Ekmr^Pl ItnlTil aq tbkt InatLtUtlnn Mr^ivlMv In n MrFiillB coitjl 

**'^l*. "jt<H BB ff fl' ^tf f tif^fii tfrt TflT - ■ ""'^ ** p^ritid pf th-P Ulate'k hIjitnTi-, iToBa A pildilJn^ni:. il m ui -'iiv f a }ni|lb_)lBTe IHfi bpLI-BTTcd ttici nf^ir t^hBd nil! wi^tiM kad LA 
a Larva BTH t»IPI lak«n np. The at^Vf^rn- 
ment, wlbn UA Nurion ^an run. wnuJil l,; dla- 

OUeTOUi REWNTB. ftiaifliBba4 par a»t*atiiLE [iini:>rnH-fa nai amaTi 

Aa Ciatomi hnbih oollaotcd tknti«b«t *■ tHJ*"**: 

<3(WBa«iMi^U dtiri*i wtab mlad ! M Ib '4 Igrirt P4*e it 141 JIUTaBl. rJll^i^M^^ nid c^li,. hin»i/'^. Jt- 

«».|* tbia-k fatlttt «« «f ««Mn. Tba tHiTtNtca. Kit.., Id n^^.tldh « Hli lt»a Tdbnltffli 'Ttll Tfcn tflimcTK trc 
Itllt-rm -'I ■'>IT|i|-<|i 
I niri lUiDTo ll 

-I ibTii'i'lii.y. u- 

JLlviriL4.|3 IlL. Hl']l!k! ~r I luir^v^l ^ In.. H 
In Ihi l^\C pta 
I .LlU'lUly ilT«a til 

! thL» - - — - I Nn 

ftiiliiq . ..ii.r.iiiiil.ii: ill .TiRlbimi 

1' " ■ '■■■i' ■ . II-! i>F nil. 

i .i.r iiiui Hi- ,1. 1 ,;i„|,|,| ,„ 

LLi. M.« ..iiii.|>n..r 1^ -^iJrt^l rvwhlnff. 
v, lull llalH [li4l |i it4kiPi« ar« Irit- 

tba ban qaa^Hhtd uta.tkuLt, at >iut OIHKHAL CA2LE ITIWA. 

LOMlll.S, Adit. T. 

A t^riVk ^pnil lilts klllnl 18 IlillsprUiip, 
Inriuitlni: Mil wilbann. iiobf VlhliilMl (4^1 
nillrv frtiui Ritlunllra). 

In tbi> KorcbtinliKhnd tB.Tnt VbbUb 
Ctltliuplrnialitp lMtia,4».lfciliill«|t,i|tl|s| Ifo, 

Bum UniQbn (VMo^ ^jit^ibli) ' 
Hniltta (BnxUiMU Iv aipr#,V:i$i0i*:ihM 
Al w. uwlo^i^f^tMW^iMi^ 

PDtP lo 1. ■ ■ ■ MINPON, ABC. »• 
TUB Hf)tii or iwMk ' bf ilHi tMMiBklt, 
wblcli left HiUntT an Afrtl it Ib^ bwn 
aa It IB m^iiMf, 
Owlu^' In iliD Dimita ot ronmiti coM 
BtDfBfs Miphtiaiinietiti mtapfBf tn ndoM 
tlielr FbariiM imIobJaI uiwt liupiirtan an 
eoualdL.rlnif n ttttipnf ti^ vstakUBb ■ 00- 
operatlre pltipe* ' ^ * * KULWiY oomnoH nr nnsuA. LnNT>ON. Alls, K. 
An i?iT>w!sa tntn fmm HprtJiubpra. I'ma. 
sLtp CPnt« Into callialoD rtwlprdsr wltb :°!,.. .'B" *ttk a nh llmot Irt^ ait tiilMwPj)li* 

^ tid^evMi^ H Atatad la H4k4ar'M 
Inti*. WU Bvi^ij'itt UpoB tha oTliUafa ftna 
br^Eoro Lba LpBaJb Owt a aiofl ob Tbvradaj »44 
t^rl4A7 MAoarAlui ika aoqulramevL tem- 
dLilona] p^arofava aw) ooiidKlobAt lOAAa IaaAa 
br Joaapb AiBHnH ■LapbaDa. Tba kaJternw" 
Llob TAB aicaad bj Mr. U. WiLahifa^ ffiA 
A cAbtiti iraa iBoiadiBtalr Bi>At to DBrbAA. viv^ 
LAir lba paLloi IM* jwtlritiara tba whtabI 
iBBuari lot Wr H. -WliLli, AAA aAkLu« bkas t« 
Mr. laTncb, an(j Mr. Tmr. V L.A., th» minara detala blia <H thA Af vWaI dC tbn ItirWer COBi-h 
Ob amta 10 I bat dlalrlrt and at Vl^^t\* havr B,t,n„»|th. wh\ti laft AlbADf On Jkly Iq 
^l*t4 tarelnrn to w&rk OddH^rprfltPBt affainBl, f— — A,A»— 
tba Arbttntlan Oanrl a award. Pnd Irtiai i ft con " ■"■tia* «J bar vor«ia fTM iTdAaV U 
Mf MUWtaa, tbp WpalBFn Auptrallan rerrr- | Soath Afrira ud LavdOg. ft wUI h« niAl- 
HfllAttTtp M Kam.^ Vairlrt . Mlqr*lo*i and borad tbat Hr. WJJtIa 4Bl>Arll6d it tba WMtardi 

AUAtrAllAA pbrL aHar ba had baa« iti-t 

obHftad br tba WaaiarA AuBLtAJuiD Oouii <m 
Jn^ofMUou lAii k^ Mt* J«ki Haraaa. 

Prbir to tBBTtiii Partb to Chteb (ka AtAAWr 
OmBiDODWHttk at Albanr tar DoiNui Mr, 
WlllLa BtAlad that ba waa takitlf Lbat noow. 
Urat. Id ordei lo protatt bJa lamraat to Ctouik 
ArnnBi BihcuDdir. Iji ^^rijcr m attpnd to b bif 
iBTtult bE had ia k«iid; Bitd, laallf, to flva 
ibnaa irbo bjid hAd ia auah la aar abtnL klM 
r«crBii|< tiriiM tor ■aOdctlaDi Ho fuitkar 
BtBLiid Itini bd Would ba Abasit IraA AudtFlUa 
far ahouL parou vaaLi. 

wiua tka Uutbu [loiidn r*ir*etrad tha aaMa^ 
iniQ iram ardDPj Bikibd^ur ih« dctoittinfe o| 
IfTi Wlllia A prothiJqBAl VAfrABt va* taiuad 
ht A uaajfliratfl, Ip ordar that lba Btraat 
■Akld tm allDctnl. Att«t thaao- tltpt hM bota 
takan Hr. Wlllip waa brought bpfiim th-r SmbJ 
potlac nniirL anil romaiidpil. Jo Eha rabto-p 
■niD reEBjnd iBAt av«iilDf by the Eiuptiitu- 
CHoanl AO DtoLJoi. waa ■■4b tt tbt Umm hf 
trbJiik a remaDd hAd baaa iHAttd. A Ima 
prtiod, kowvTor. wuaid ba Bitd br maf Ib- 
tfAta Is ordar Lo kllow at tha aFFlvAl «f Llid 
arlBLOAl vArraat, ThJi. al amiim, vm aauH^ 
aittto aa affl^or l^Jof aeitt fitw Brdoar, u4 
ba miti ba ilnapatLbed Aa acHM, Al poaiitU t« 
■Htlh ArrkA. 

AAiordloM to adrlcaa neaiTad rattarday bfl 
MaiBTi. QilchrLit. Watt, ud aAAdBTaoa, UdL, 
ttanajl&C acaiila tor Lucd ■ miu AAaktU IL^i, 
t4 Vhlflk Lba alfliMUiir OWDHAHAtlk ^'"[m_ 
*bAi,,ftmi^ AltlVtd AL thttD, Mr. 

Itinillil'kAd blLLaiptAd bfa lutaation 'Ot Adkar^ 
in tm Lb« AipbllrBitaA 0aii.ri'a award aa Lhfi 
baSla IM iritis fe« wtdd frada (ba wbim 
twarda AcaardlM to tka ntrlla «r tbn tteo- 
na wkfllA Af tba wNdDf labour itmiM* 
tba frfd|a l4a >aa tbrtNtfaaa maw ba aw aattlai 

ffEWlBALAim AtlCIKE^ND, TnawlPr 
Tkp Amtrallan Uutuai Provldpot Boolalr 
kPR tpban PP ^Kflm wpTIb of AuaklBPd Hsr- DIKI^ FTinM aillRNl^. 

An inMii »•< ll mtnrilnr tir lb" our 

E]Brwr tnta tbf olrcumatAUiaa ot tbo daPtP 
af lin. ktipsa tltlraPr. *5 roar* of aia, w»tn 
dMI IP tkw IMnar Hoapiui na tba tth Ini:. 
IroH tkp PPPHlt Dl karsi rpopt»ad ab tba Hit 

till. » •iwMM<.ai«t «B«!S?t'W"i'*'"i''" 
■IP* *;:■«*' Bb««i*liw;.tW*lIW cikair btr 
llianiilaitsPlbtbiBiipakia IDta ouippt wItk ika 
pamoa. A Tardlot ot pcaldaqtal dpptk wpa . v- 
tiirnad. FOUMD DEAH ON A HUAOK. 

DYRON HAT. TiipailPt. 
A Vdltnr naq, nalnrd fjrofaa Coplilab, waa 
faund drad do tba bapck Ibla Ulonilbf. Ho 

WBB npkf4 vbiK tmA Akd It IP app^saad 
Ikat ki bad tMn Wula WMB kP Bial bla 
SfliiD. tlacappftd tad ksm irorklaa In tkpl 
^MittCTT, aad esiaa 10 tswn tbp prarlma 
alpht, bpt waa n^t lb pno4 baplth. Lim.E aiRL F*T*i,i.r niiiiNin. 

IKVKRBII.I. Tiiaad»T. 
Tbo 10-raar-cld liaurblar of Mr. M. Qrlvaa. 
pf Hwao Valo. waa ao anvar^^la Imrood BP 
Friday lop. tbrdiiph bar rlfiMit.!^ [.pirtatnc in 
tkal Pbp dird tbe follnwlTif dar. AOPinittJTk WITH PEA niFUW. A aprrana popMikl ■tunAH*- 

owhhtiA at t Ir Pttir ll 

tarlj^.pmlOK wlih b^unlHlnq^uB h^pd h.Ba wklcS 
l^JpPntly di^jupi.rl I ho tM3w nr it.v voaapl. pn 
"pSSL i.lTTj'^ed at rr'(lu.i4^d apeed 

KfPB With Ihla prv^BLitlou, shf< nialplaad — t - - 

PWIBB to III, loroa wllh wblnh Ibi »,t,,; , "Pa l*t«Ii, WI HBB tmnfajrd lo ibo itnaplipl, 
hlaXr OB tbe tUTpnpBlla tlncb^ a conaldaraklB '^"^ tMlp9ll*iK''ttklld 10 bp In p critical ana- MB. T. UTHUir'a DANDiriATtima,. 
Mr. T. LuBUm, lba aplsatad I^aw aai 
'S' ^ 'aoPP'T. Pddtwppd 

*>MpM Mid tHtiWL Kr. H. Hppfu pr*. 
aidant BBB apaafcprp Itpib tba ppatral b«a1« 
aatinn «f tba Pallupal t^b^ttr L*aAa 
IkalT aaalBtanoe 10 Ibo upsdidat*. Bm 
P»w«ll, an atllTB orcaalaar froH IMT ' ~ 
Plan pjiobo In rpvour ol Mt. umimt. 
Thr ffrtiaiiian', wHd wpb t^rdiiilr ft 

lanraaafld bla ^Dtpntlfrfl nf ailktrliu ta 
Plaifnrio pdoi.tHx) bi Ibo Itatp latbour pprtr. IfKldad tt arpl^ptpIlT Tirra 
atTiHk J. Barllll In thi^ rbnat Int 

id ibn boliiit 
ln11li4lnK pari. ■tHouJtt or ulnar dPUuiav. tba PnVuTlu at 
bai Ptaam pJjB.»aa.*fPDah«it iat'ibp rail pni 

"^BHSdtwar'Pt Ml, aon, 
Sf^kBjBtWf dainlKjrarMip 10 ubpaaniwl 

JfSSaSS.'*' """^ 
Tkli B.M.B. Vlolsrla prrtnd at rranaat]. 

fppin liOBJon tn-dar. Hm conmaudor. C.p- 
f J^^'H'"' "VBtu llist bpiwian Bnaelh 
and Coromlfi • alijing uoiiamn wpa inroun. Tb* boitr of i^aptpta tVoitrlv waa fanad yap. 
Vrad. TbK bia i'b;°,i™7ri"rpNTni";"tr;;i '"a ■'"J"';''.*!!" *kP 

BUiiUnp aaa. pnd ibou(b lb. plpalfl jTaiia); abant I «1tap tnna bb kPM. 

PM Ikroupb wltktnt ilpmaaro, ibp letioad an- 

■Mat and ( tollf rniMr warn Ibrawa tlalpni- 
Ir upinat tkP biulipn. wlik tka rauji u^t inral Rrblblltos tn-dar. wnllo ■ pap rl«a ' '■^i.O'P'.'bP Idl^sr panr bad bans lib- 
robbaFlBd wltb p ahool Ina aall^ry a.aa halqa - '""^-lir Dlatoie4 fpf fairblK> Wrlvpl o antarprlap 
- - "Ut Of IhP tOMtrj!.. -t»:)^it e< bla alateSiaJil 

ba patptpil ggl Itit Ifi rannilr cublliligd 
diuna of tka rpFloqp hpskn of tlo Iiata 

ahowod « plMpdTly laar^aaJha Ibraaijro nf In. 
itlalduat ^roamarltr, and cha banhora wars 

Sirlq* nni) dlrldondp lo lb«lr aharabnidara. 
a rldtculad lba naibod adopisd liiir tbp Ll- 
brra) pprlr tnr lba poletilsb n( p raniimata it 
tta naatlpa tks pn«lqna arasaltiCi Rprorn|i« 
Is Ika Unnr vpitrp psplp] ptkiibpi. k* 
•iPtaM Ik*! tte Sa^tMB HUssad l?S%p^* dltlPB, 

aOVDAOAI. 
KtMt nowdltct, a MWaewwdU 
iFna p latp rltla it bar-fin 

tkp wtupan piplnitpd, ant 
tk«u(k opia s( bpp (aati Tpaadpy. 
vmwar wpa ki^fl- 
ttfy- tMfdPBM, vkpn 
Ikajltfbit Hakt p|i*B tka fsrapat aualplnM p pulp m na ■ki'l 
»?ft.!*P l»liar'i ibPbldar waa BuIbpA, 
WMMabnr alao laatMnal lajiipl^li. £ 
WtP* kBttilPPB nt ku B«4r- OJKKAHTON, TuiadPr. 
HBa_r7_ onrp, c^ttoaa pt Alraotnia af ^ATRtnffir, Tuaadair. 
Vdwat^ W^eop. aaad li. wpa pdaitltpd t« 
tka baapltal to-dpr^ pm^artac tmp IPTBVP la. 

tpmil tatuitpi. Tistprdar fip JaiMiK til 
Wrpp^on. and arkan abnat 
tkt wkaa) af kla rnrt vmtSmm^^S 
»atkp asblBla orortmud. Wtlfoi 
. k*ait* BPdar apd ti.an^ii in Ibo pi-fitto.1. ■ darr;.i 
PfPt trta warp eanpad papr wlinaatnd catlad- iHliitif-'-**'' ™™** ■paap^^p^ 1' Ibo {7oi»|kBhollB HllTor-laad MlplQa 
baa lu^t talurned frasa tkt tolaa : klnltnp 

na vnrri.i aurrar Pb 

hlntai " 
itu wujf Lhii rtcid 
Ibftt " 

iiiii ml 

Plan 
cnw 

roupblr aptlpflpd ■ TUB tap uiaa altar opiai- i:^^, 
PB bpkalf aC Ikp BiMaZr 
lalf as kl(B)r PBtlUMI iKd 
ta cpoalBa pa ud ~talaa L_*P+ " 
ll.n lUGBal ta pow IsiS; iSifc^lid'SS'^Pft 01 

riiiLDp abow imprpKa it hkw aWt bb *<Wta pa 
...tfB lbat thp ndp li wl^f (iTttnirtl *>«. ti 

a act ado iiHl |a kll Bind ka 111 Ibo' •Iroc* PI 
la Itajytp ^. tHH put It b« 

Ua oi^Mt Ktaa attuaUi •! 

at »a laaiiMkai k«- 

'Itbn Id nakaft^H fp» 

.... -i^r, — p.... „__. _...__„.., kaiaptaa af 1Mb aaa 

HPKnnl Bad Paliaiad Wlkop ibd brauEki bar* baaw tpiltl ifil Iwad 10 wntpla akaut 

^k- L^_^i^.k ll.i.par rit. Df qranliin. Ibo pprcnl of raJlliiinp 
OUAPTOM. fuaidPT. I n ;"rfl"r to ■B.-.-rl»ln wba. ^onniirlr. ™iil^ 
aartlalar of tkt flrpttnn ba nhlalnad p pqmbrr of aamvlna nr ^rr laK.-n 
^danlv iBat allrtll Urolith ^rom i.ar.01,. mrta nf tlir flilin. wi'c nnllft... 
„ ^. _ -l*ql TPMal an tba bmiB ' ^ad btl ^luHar. aTiil vlll t.o rnrwprn^d IA 

wktlpt la via la ika sat ol IbfIbii kl* boati ' I Profaoar FiiHit itiia •if.'li rnr icir Htntnn 
OVNIIAaAT TMtu luttiorhlna mptp thni ir lbr r«>i|i!a el iIh 
inctor tor Sai ^j?^iifc'*'"Plballoq praM sailihriiirr iKa Talus at 
■ ""^ W."w p,^,,, ,m kavsnca piwat. PP Ikp ,1 2;|.ml„ (mm QorUt* Two nf rto «im.»nP ™T°." .'.V rbrBjd^J'tJS SlSl'k.' 
at tbn latlpr tnila wx* Ifbuefpad, and ibip pmparir^iap taka* la knadkr Um want CO aaiuuiw KONKV bp to'"" tknatanod) raftarbip la tlla IPptm 

laat PoLihv^ A^luni k «iuV Ivr tiki liiaiaiil .4m^ 
-—1 iW aiai^ ptiProtN <rlrb fthai Iwalt . a uaifckpil p' 
nl^b«nlbi_Jbp^l.k_ ^^^^™mji^^SSi-, 

' " ■ %^ 
it. fall frnin a laddpr ts-dp^. ---- 
--^ tka Bolablnp taqabaa t* a std*i a*n VtrlW ^< 
ra kla taaciil Iba baak of kli Vad j v.* «K. 
PpalntI p airiiptilrr'a hanrb. lip taat ' 
binbad tip unmnaalDUBi baTlna a ttrrlbia 
Oor.*. ftrip-r ^rtiunit nb lba baad. 
li b^iu iiiHt^""' * '"^ oaiaa* LoomoB waa plajlat la tW 
JV«5l^iSl!i^"" •='•'1 •'oaafc wkaa ba fall orar a «at!. land- 

iBraa Ml IBM Ikll PirviB (utttr Up rtaalwaJ 
Mia <t till knlBi 

INVli 
walur uiiiaw 'kidHM ta Blalad la ka ffl cipltBllaia. T»rp Blllp* «I wilW twaa k«f i 
(^IIlPBballa craak. % iwa kalliaaa tkViih! 1 

iV^f SS. ^ JgSSjoWPtnllp b «b. 1 

JgJ^kpjiMia.ilMa fcaB t»an fmiad iiaar * Ikia PLPfiP Tka X.M,& rMlfli 11 
- ' look laiB I 
i 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325797 THE STDNET MOByiNfl gBBJJJ>. WEPyEaPAT, AtTOUST 9, 1W5. mm BHOKBN HTLL, TaM^AT. 
Mr. c. F. rauriea^jr. tb* k«Brj-*i lusiicFt 

mi Ibr CpnirB] MlBB. Ltall mnllla BtA'^d ita*t T^n f krl Lti *r I SI 1^ 1 ievi\ to ^hf %\irt*ff. inrT ctgfit will patjValf, 

Ljj lo-rr.i.rrrjw. Tli"f -wHl ttif-a bf qn- Tan^, *tiii was hra-d nDil ibDiudcnp HHT^ 

r ihf 'np^ TvlFiirhci rir Mi^ GavFrnniitai in]n- «tl the Boulh MutrftLlnO ivru-rDkr-ol4a Wt. 
liiK i:i^{i4'H'rarB. ^'Ith rpfrrf'ni'i:' to ihi nt-v "etmiB. ii rcpcrtBd lq- be EuLnl tlirDUCib tb 

Klnuinri lA br btiidirj b« Intnrrcid IbiL Ike 

■4un th? Ducbluvrjf. Ut4lr put up 
BTDXET HUST CttTB. Ar K nettlni of Tbn comsiliiha nT tb.B Reliq«] 
ver« ■i>p«ii«ti^l:— Pr^iidBiit, Ifr. J. H. p^fft; 

At * mminr of thfi Kiuuk Hcb»i «r APt* 

:*l8tud for Lbc inmlnii 7«ftrr— n%iJil«^D^ Jir, 

S^^W* ..^'^^ ^' ^^^^ Vn»n»«v,¥T. ff. QVAHTER SKaBtONB. 

I>1::nI LIQUID, Tuvdu. 
At Un dnjrter Bdulou t«-a«r* Honri 

JiHBU. pl«d«d KtiilLr to; fM IklHPitroprjK- 

5 Wt'^^^iW'fcrtt tn [he Judse. lu ivbJr't 
Uie iQiLllaBflH of hi! eaJ^rr dj3 
Wblrb h*" bad lo kwp • fimlly or rlgbi ma-A 
ftirhnx'.ii Jn bli rtnlly. W C4ii>*d blm lo mla- 
• L.f in.TiiLif ihc publk InotiBii. Ht- tud. b*^t 
^ti > r.r- .L - ivl| »4'rviDt, 13 fumn podimutt^r 
m\ M^'LLDii, arm bin tmi Bm^wy £lEfi p«-r 

ADnuPi. ATr. Nfttlifji. ■oMAllor. ftBktd IiIb nonar 
to dn) wUh th-e frtlaner ■ Drst Dir«iider. 
tbd t^adrh^d ■ pf't.lUan UTftag lADlAhSp, pJpi^^ 
bjr Diuobpfa of ^^«cft Uppnw mildnUn 

Aft- -Tdlqfi O'tlrlPD *U conVlcl^j M c^rw 
•r |iQli]ri-HtrMiii.B, KQi) wi> itatftneflO to t^nr 
jur nnd Blfebc montbi' Inprli^blbflDt. 1). 
itr-XjtLTm »pp«ii]rd Atni-iDBl ■ rfwpnitd m.1 

iisf fiiu^mt f*narl for raTn\tu}w IutImjh 4 pra 
flip tn ltbI^rf>T4>mfiil I«UCL (an Hnlri tlirtkoD Id 

fDB pBrtf Ic-rt IfarlT rftTup, Kp.d iDine tlUi< if^ 
trrvAi'di Itae [)4lLr4 fiQuaA a Are burnlqf. PV»tr 
ar Ihe pftrlr ««r^ iubn^rin^nllT ^unndiniLPd utd 
AA«-d. KU nopar u1d h« muit upt44ld tb^ 
AP^^I; M> l4 bi* 0)9tBlDB. Ifaa WOFd ^'IbetIoB'' 
dl« Wt (««0f)F^MUr InHfeCt. test MUL- t« U» rii^i iki tinuvdi "1^1*4 HKBi, <ra*itd ib'nwd 

VMM girm liniiiHk, btfwf, wni TV nnl 

rufi.'wn' mr tftnMA spa muitrv, LBl«n»iH(l *'tih 
— I™ to th* fc* JH(J ^iravliv4, Mr. 

lit belbl .T'ff^iWMi^t-:-**^^ r«— M la ihe 

■ biettt VpBM'tii \«Clt PD **riiBs ?SS^jff^^'%1»^ 

ftuy Mb fc-ti efaUb el tk* tnUk U lAa 1B«nt- '^fH frrrtrj piddodfei UtI he wu wn ^hiof iimJibt 

- ■ - jFnr »in^ Udctlr-ibETbrnd wimtrj u ' The 

•tndibt 
hit hftTVB nr 

welC^l HudlfTAp ML UM guMJUlUdT.C mHi-jwu fT»*T m^Tiblv^, hut eirtiiit ta nqt 4< rtin tb» 
Ibi aa attirWdv rtpcapibU htr «^iiki ctuuhI «u ■ iitii* br gpiinpinr. amm ' " 

Udd ■hovul tlul tb# pflBk at noAf fora 

b»H pUo ATM U ih^ 

for ■tui iitr>BiiiL «iU ijwpvt:': 
m <k^pp]«w 

Kplirltl4tu4iB| tbll IL» wltlUr BHtlUMf 
■arjflualjr tataifvad vl^b bt r4ip, T«kr', 
biuliji Turf Glub'i opkralimi tor tba pm. 
BomEon If AulLsd La k nmi pFPtlt cl £774 tta lfMn 

U^i It tppMH vhIvU «t prtaiAt) Pt PliT 

mie, to Loak. lurihmr Lbu Vorfc wl ttftlUl fPT 
tb'- Cauina^d druid NBllOUl «t«i«»l«AM* 

vinet'ir, tbouib sc^m'p fti^ Jitit«f, tofip te va- 
HHUPiiDE- Ton vimm f^: tte DMt m 
nibL m^Ai fti.tiirda]r it llkArr. b« p^i. ta . nd U^rif T«rt kk pn i^ttr 

faUaf n*. rUi jwr"* uUJ Jo. hn**^pr, lo h 
WDLrlviaA b i& tM iM ■mpk*, H tbf» y iit^h^f 

ft* liEl l%i ipHd pnr^killv liv bifUiIh, 

Wiih (hf kmwMie rii»' nnb^de-nblp pnwitJon i> 

■ I mrx b«f»a VUdlrtahlnK « «^ mllf* til^t, prrml 

™" pntmlDnl itotrtDrlttJi l>f<l>»at(iir 

T»LHH1Uf t**l duTinif Urt Vf*r W*** 
it, ■TTuM pnwiTTiri rn^AM, Ihw fmn foaUi WaIh 

nHMtljf pnrrv [CI bi DuUan nathm tnm u 

h.Ci. hi ii ti.p. A» ihll TrMfa mn^priiUrtt l i tP iilM 
Ilp b« w*l] tAlamd hw, ud « tbp HU^HWna u> IH^. 
Tirf^ KUitv ip Hd»r tA ri4* itmm If IV nxnt «m ww- 

■rt'Et^ KATlIU nf PvlnLa brktif IBcnrM LhlR Itt IhpI 

BHICBEIir PAU L-__ 
MJlar^.: )''iM;-t«4i'pitiTU' ■tut m. itroiw eiVDU>t-ile. bt- IB petlly w«l 
'a u lUt HP^ Thif fHjlLlduL^T BtwfilectiaH 
ba4 froquaPtlf Ld IbO pul lacuD von br beric^ 
luaklDf Lbsir J^JWIiraDce dtf r fBDcr*. U 

FACUdM V i Utt JfttmpflT. 

TiM KePilPltap K.^', baa decidad to ID- 
cludd t rtcc tor Iwo-Toar-plde la lliv pn^- 
ETuniDQ lor Hi mul^Di dd SeplCmbar Efl. TbP 
diitu4::Q w|I] be *\ furiooci. ColLi irlll b» 
caJled DD Lo Eurr bat ^ib, >fflilla an aMo*4ncit 
«f Alb vbH be madQ (ar FilfUbjp, ud tttr 

c w aqiwat 99 bip PHT Tlctorr Pt Voore- 

bMi«d far aoull wD'aDHLa. The tiHc«i on 

nn*fr tifvrm tm rollaw;— -ta 1 t UanlcHpolM. 
1- in I V FltEara-ftEra, 14 Id I v V.K..^ L4 in 
I e4^U V Emcrmld and aeirlhlor, M Lo 1 ^'atU S^i: 
V Karq^oua mbil UhttcI l^xb. traai 9^ 10 J V ' 
Dlliara. 

It La L]T]J«rHtaod \hai hIaD|npo|:D» vto Td W 
u fi-TouriErv fvr ibn i-^fit^tfi Kaiadl^uVt* U^^iy 
to l^airr Neir Xcblabd for 9)nlo»r Pn SpmT' 
4*T bexL, 

'ntLeruira riuP j-^tLprJa}' KHlVeA ■ LoUl 
Chf ui noiciiLatloiM: fur Lu nui^-tlu ftud^ 
vifk Ota Salurdaj v«b^k. Thf l\ktm fltMn &a 

up, Jl: KoVlcti HaadlcjLp, 34; ECawpon BlAkia, 
itt: apTkPV Hpodlup, VI Wtliar HII«h 24. Wl V Uitifrh LbitU'i ( L«-<]uirh. b i w Lnpiiial, 
10 to I V otiHtTj W(4 tl7 ■ _Tliw, fKuhAj, I; EMarawm/B, l)tt 4bfa (PtnlLA). 9: HdlTCrlBI:, 

Fkt fjb (O'lbnv)]), ^ IHW MarUrs: .Arkw. Prrwi- 
HfllUuC lb I * Clmtt, S ta 2 > B4li«iM^ I ta 1 
ii V JVt^ ud blKOurvir, e tP J T ,^rltM. Wfl« bj 
lulf I. Jifivd. TiBu' 

l^ftl HjndloA. it.--i^E rilTiBlA: ti^nli, W 4lb 
{M HiNvIn ijiht^, aw lllb iL>'|>iwl]l, IL tKW 
Hanat*: rilbhir. Wapdroak- VAhuun. *□] UubH. 
Qbi:«f4. «q«0>£ lUkrkn. ItMHt : I to 1 T WmJ- 

r^ ^ T^^Uiaa^ IW.. T« liab (S^ 

rii>, L i>Uw atmw; OoMm mtf, |li]Biciib« Cllrlp 
lHllidtd*^ KUffj IrcBliiat. aHTll:ir^< Bt^iinir * 

i- V ]TH|uHdtlT*-, I Ut 1 *M?ll T Uhko tT4 KrETUia, v 1^ 

1 V 1« Phww^ II 1« 1 V nibm, ViiO liy t Imtfib. 

TtaM, Von bI: flmwttn. luw, filH. 

mrbw itew Haadkap. 4f .-r«lla, w v|b (TtaMiiai' 
mt, ]: HBClall. 74 Atb [BfFiwh. I: Lndiuii, 4iL hib 
WrHawirTTl. Olhw iUmn: fcUrit, iMr n*BU». 

evinrr, 'bdEUlla LaBl IHiiaR: 4 tri 1 Oli^d i 
tp. 1 V TndLina. ■ Ki 1 orb v idJv Tkaal^a tad llnr 

Irtil. li> 111 3 V M.1Wft. Wen tlirr* hutftbl. timty WbU* Mr. TrMTers ui fpntitr. Of Krdpl. 

AL I ft! laaL .cYaniikl, P bp^TPDB 
AO^ItAL. TqiMiaty- 
Th^ tirmt abtp« lk« MWOp waa ibat 
■nar Stapf BoB* WTer: tSH^r H-^^Jlploar 
Tb^^^SiSifiiltrt^:*^^ W ^'IfcHM^mr* 
i«iari n*^ «Lt tbn poff^ffn^^ffet wrUtiUiLkiDir 
tilnpbinilA connmnlntUM HiA thi B*- 

<K«tJ£B<rtliir, td««ii- 
a ^blif M««llllB In ^ Town Hall tail 
biRliL H w«b r^aalvfEl to foru p t.r«<n-plani1a]| 
«B<>rLt1lnn lar T>ladtln( *rt** |b 4>9 streetP, 
T^ad* and olTivr tultablr placffi. BLibopp 
BftTlov ted Dhllacltflr ^tn amaacat fbt tI«- 

vuipa Ltaitt out ifMi M'. .VU*- 
Up bonuffb EaU^IL . 

Thtt FpalBnalpr-Qeiwttp] Ap* 4paMM tP Bi- 
talilltb leT^p^i^d nmmumieM»m. ^**m 
■fiundajfal pod raotPWUVifP M' IHt -poMppMr 

"^A^TaiDtirF at Inral BliMn UB Ipnltt FOT 

tbo cpppib«l]p ailnr PHda, 

. . TAJfWOllTH, T*«flaT< 

..At; t*P ■•"t Anriit IKlf* 

' bolb-'^bo' HPB' prr*PtPd tarn piphL l«t wMk 
' ^Tlk« IMS fvw4 «s*Mu im tb* NatlPBPl SLPipJ«hu#. lAlt yftU- Lfaar4 Mfo iMSST'ftiap.). Ma- 

but irflatPfdPj^fiistoSn^^l^^i^^ gSTKm w—, 

i.™b«-. BSS^ArtJ^r 

1^'alflB rffpr^asDLairTt, at tbt liead of the llal. nnv, Pi^iaDlt. tr f (^Ict-DMO^h ^jLJSC 
Moutb AuitnlU U W^ll rtpr«El»LH hj York P^'^'^i*: l^^ll^^', .^f^l^ W^™?-d 

Vl«tCifla irill have th« Ot^n Lq da Iwltle Ulh>. Ili*^ (dirati Tlbl, Bafr*! Lart 

«B bH- bBkalf. LctaiiJ p^ama {.cliini li^b^ Tanao LHikn 

Ovne-ra and Inliopra ar* BITPB BUtttbM rt-lnJliJ, IVEttMltnialigB UUluii UWt. J™.*™ 

■ ■ " .r^l^ LiUirpa 14h)._L«4 .V?*^] Lj«tuM br M Aching QtlD. tIU&dDlfl» ICnIIAU, '^nHtt 

nuiiic. piuontim, LuckiiDw, r.K.. Nortk 

Hud, Thttardepi^LIni], THTtin, UirvsL Lwb, 
f>nii(u, l«lT Walltn, mat DkdHbt. ■ iSiiiMiiii* 
_ 'it i r 

I t .-to 1 t ^Mlu^ tg. i: Pit i^mm a maabPla p^i* fru- nati mn 
Iflla. Tlw m^dl ar* urtly iwr V4c^. tod i-h* txn u.i 
Rtlnilly MidimiL. OuUda Ibw mrnLllenlltvtbi 
bowMT, tb* ttrt ranalM Hut nc ii«H|Eib«i,T^ pn^w 
"*" ■ ^" wPm wt ladi ' iKtbali BM awT aMnn Inrilia 41 
itfii^ Ti, hti.t Bin fr?B VH^-:! 
UtaL BiEEEBl tovartaal piad MmU 
- - (fcTifi 
Tn rMtim 
Tim. Ttm I iM or iifltaT of 
Lrw wnrhl, tb« lltfaniq of tin 

ranirlua ttnm Sfi tA ISO ml 
VILLE. 

Uarrtii^ljr MtaiBd Phtmafq IUHl«a tj H bam. 
Dtm BPtd Vniholl V PnMJLm KMl IfiAvflln 94 
ui4 VnbrhlA t &bl«i-ll ui4 Rilw. ^K. 
Man aad WUWHra r ■liaa ujl Wtft M. SwkUic It Wlatn U-'dH HE It— I* warl 
_ lb«. Tka trBiiKDUtIm ititlpn 

DtytT IRil via J«(nl«cK T BUnll U4 Mm. HA* ; ^^'Jld ^ 11^' IQUtb^rfl «nd or Lbc flauU Diuwl DB Ike AucUuA Uhl UUqakrla. . 
t atn em iM* )Bff»« UlM*. TU itr nn!1ii«r7 t,*!**. }Hit Blf ffot Dp lit *pr1w MFla 

nf tti» iVrii^V fwt who in The rHcH ta ami 

uV«r In iKiniprt» la I1m< jpml WhtquOhkI ^ 
bfiurnp iir4<, wNkh wm efl on Ibr Kth pnHnn. 
jlltlHiiaL ih lUcrlluil HrteJ*, whn hiT^ pfn™d ih™- ..^ 
th" to*^ n]piprti(,T< in rmitf rhat *TTr irf 

rwd In AiBtnlli,, ELtp Ib J. Anuc. ttv Cludiirbcirrti r 
FM*r whi> — UJillifccd niTW<y krih Id IV '■Aurniin- 1 
DOslriikilbnnc rldr, iiH abn In la«L mr** ^ndl 
t^VBlltin fh^a nmlhicni m HtvIiht. hmiJw Aran 
iMiw J*tlw itwia am, awh aa Havdniv airf 
hthJflBn^, arbH tit Lb* la^J fw MPw k|H« ntbaU 
LMr mikiT7 Jti itu- fTi-iww WTrid *tttl >eBM#eituii 
hrilllaaf?. Aa laan^i S^-vr Roslaai iWm ar^ mahp 
irrw it-t Ihii PilJinrFt%da9 (hiallHMt-Mai> 
Tuea. htra] aAortben alU l«<biB-Jt tMr bed. 
SHIPPniG . 

aacBiL 

^Oal^ 1^ 1BI& L 
I ■iianaM n. «!■ MdH.. 

ud l> In Um vlfmipr > . . , — 

ldSH}'«. J, ^^Ufl ud Pliq, tlfHiu. _ ^ 

l^lffMiii4|», h «l« Lun^ kapt-ia ^l^*^, trw Twtd 

Bfw B. M- trntfTt^n aiiil lio.. aflsal*, 
lutein, i, 13& t(i*«, tkinjJn Tt^|^, ■onvB' it lintfAl Unv^uB, lErn^'arbpH ilaaMny 1*4' tM Olg^ 
lala Aluuds EAB^iau Munv. m^t tfurU^fr 
JUiWl Mtoirf. aHfli. .. 
^Jltat^ a, 4H« tem ^P^«V^ # H i ig C ; «^ 
^niwMe- Jlaii», nil|\ and Omi-, t|*^l(pi»*^, 

Itr^. t JHP Uw. upUia iMiB^ H» litw 

" iFiaillj. ^ isn t4]^ C^ftala U. Tbnnr«>a. Pw 
N«w«-«1«. VnHUa awl jiiULor P.IL 

vVtorii, Bk sum i«b^ L^vtalP W. Vim*^ P«a Wm- 
wflFn lllMl(|pJ^ fukD-, pMii C>(k hoprMarT' iJd., 
■ftala. 

CnrLItt}-. a, iw tM«, OpUin JTTlBca^ hfln l^lai- 
awv lEIw. A. U-htl bad L>u afntfl, 
LM^kt, L 140 luH. CkpUla T. Mmtfl-, fntn Port 

-ih=w, Jim ^>«t*i*iff, tJ-rt P^ K. *;<*iip^. lb hrtUiJrfl U at Hrdaer. 

AwtiaUaa ao^ Stv K«.Lpnd BUMdaZ 
taw c« ^ .17, Tka WKBiq lO'BBjqtln tflaBUv br tba bhitd- 
li*n 4it 1^ 'srdwv tvtaiM ii«'>'« CbriBilkP 
AaaDciattpB. logvtbar >lih »qaadi frm -r^l- 

ADdFPT'l lEtUDUAM Bl. ClPDHDt'a 

Hiaa), and I'ltltoO- freflbrtvrlad CburckM, ^i* Hm\ 
held lb Ihe Ljfwum TbtPlrt UbL nitPt. Tt>-r- Irfjfj. 

waa a Terr larw> itlaoftwiM. lOcluilOff IW^'- LiJlV: *SLi?Sl. iSS^^dli^'li " Tlia Olalip-Tcxlfih rlpb win VSi i haflt net to 
(<n« mwrti^i fwwr t\it HaatbiA mma All iflern 

Bool hanHti^riB mrr:- A.. Htu^Kivl, W. ptuT- 

™tt arratrti] IJ, Ihiaan, II Ei,up-b, K»: r. r. HLII. 

ifcm, C, L^ lad IL I. iVofiH Hp, TIk 

la I atnJabi-aMr «■•_ 

Ul]] (dUAbbellB. fltcl, iraoUl4|. Akmlm « ■>>■ _ 

^ .1 parpllvl ^Dd hOrlPDBtPl bPTV-r PPd tb> )tatl4. |I^I«d» ^nla, 

,, ... ... . — .jt(,.ft, '(^rSieiEiwiL » .« fa«, cwiuii '*plair tv.m j**ctar. *™n P«* toJ^^?Si»t?S^S'^?Sf ^^^^ 

'pjiSir b«l Slur [n tht Bnt mind. . . i t'pyrtl'^;' ^ Clfllk Ui4 UbLl with ■ kAAcfceui l& tb* pen Hit mWH»''iiiiiirii>i MiHt 'tUM*^ pii^ '■^'^ 

AMEyDMEXT OP THE ABBlTKA- 

Tios Atrr.. 1ft lul nl|r^('* piMj W, Twpins IXi, 

btat J. flhraw, l u^ li^ IIJT, tar ». m-'^at mnaa ot^p!!*. k^oi^, 

tMf anta pniTlalPBa- Tba follPlHAC PRil«Bl- dma nartm; tJlTTtPPAli'P CtdttP. ■imb*J' of lion 
! wkiN.. ab laaAud^ Abmn. Pot; 
la Mw ■ eidt MM OhM Int, wltk inr-t^ 
fr; aad W« tmm WU-WWA wlLb IH-U^IU^ 

■ijM. fDlbwfV W iJw 4tHar tad tbt 

V a. V. dbtMlk: S, lliilUa ^ 0. J. PIi4m-: 

HLl^ n. Hacwn * XL & ViMlbtf^ Uk», Pr. 
^thwaLtJf f H. K. f^oeUiiU] l(k,tiV £. H. Hn'Pbni 

T 0. A. Vfait*: VLn^ Vlijrtt T 1L K. Hankirbnn; 
W.HL t, Ballicu t D. V. ryi^. AEl«mrKin 
hHmdi K. K Hqnspit^ >, (], W. IhiUilLip: I.jO, 

B. JlaaMLH T |l. J. INN'lirr; 1.^4, tl. Hl^l I v J. 
Ii- HawtbvL liT. lir^ihiFiitr t IL p. Ox^^^u; 

K. M. HiMititVi ^ r. A Willi'-: 1 Lfr. m Wli]tt V 
If. Ilpqatqa. tli. If. n. IUiU*m ^ 11. *n ^'i' iTARicram- T^>nt^AllT.fst- 

riin riiH ftnllh^i Hdlliaid r^rliPtUd ^It C^lfr««^ 
rt, Krilh (h* loltewiM P "" " 
Hart jm t*4> bPut T*" 

"lltVI fi r 1. — — .... . Hm. AUkn. ler.. 
Mia THnr Jmh. kt., t ^. 
(no |H> bM ITTT TITTEMAIXH TOI BTSAKCST 

L. Tft»*>rs it« i*i> 1*. ^. l**"* 
■ur^ (TFc mi hv ]. TV nm^ m-nJilit li: JkifcW^ Mri^ vflf at lU pniTl«IOBI- T» TDIiawuic pawnt- 

Urn Ati. br dccnMiDf i»e mmnbw nl an- 
pulc4^ ud rvdttflnv ihv cnt of IlLlaaUn:— 
lal The Oiart Va UUHt St * j>>A^£^ 

t( III* DlltTlM C«l«i lllJPWBHf tlSt^iSf 
TPttuMnC . . ' 

tw!lwfMiiiii* :tP, M$S^*^ 

ifia iDia JUdCv o^ 

k'l iVHikiTie* rof br«P9b»i or pwnroi tQ 

b« pibd IniD ttn-. CDualldPl44 r«ircBn». 

IdP Bimflcifi^ and olDplOf na wb to baTP 
thr rL||bl Lo eHttlor JawT***. wbtf"*. to pp™ 
parlDv I be f*«a of ibBP* Uaf PAplPy^ ^ 

Thfl loalBtf puLf ta fiAr 
PMB» to tba DlkPT Dprtr Bt lt>B iMtniiftm. 

«t tit* ClBUTl, 

ff I TliPl fks Cflurl b^ MiipoirarB* lo di iBt 
--PHkai dC ihap aaBlatanL* tM vthH ePBUad 
JP npdorNl Hrrlcaf. TiiiL U TfflpeqLB 
WKcM d| t»Bfl Aipplorm In produrtlOD tte 
Conn BUMt bf a*tlrt«d thai rbp raLr Bnrd 
wMJ not preMt •n^lorera in aOT partlcu- Tarln I 

tPETASTE^ttEB.-' ; AaLAd llMt Iba xAdu «( W^^^i^nh aipdOpel4w«, 

H^^^dtirr, I, /tt npralrllnn, "Im riilBiwna Bad pfl|rl>- 

IJMITl, P, ff* lE.-H-tJiAnipCMr.. vkfl BCPblv ' ' 

AlBWtlU, m r.ii ^MN.Mrrh. 
Ffllnu, ffc Il™-kiiiiii|itiifl_ 

noiiecrcD pr?APTi™i.-jiuiniBt if. 

flcuki n, livr Manila; Vkr-upi-li. «. ^^^^ 

nift llartiwr ud WofilKDolfBL Uy-M, i. ffw Pnrt 

IhnfUarh-; Kl'ftn. «, Vl'PniBr nLfrr; 

BRil HvBiT lUnr Ptk <'^paii7'B ftmpa 
laillb 

-iur. JL 
_ J, Qrahmtf, lAe ■bahu, nawOi. 1^ ITBJ twJ^SSttla J. Y. BBBLlcy. fn Hp* B^diwjf. I, IHi EfiuL l^[4alp J. Lmlif far IWimi Itriai 

mfVIRTn.— ABf- 1. 
f«»r fr«tlinJ, a, frrnn I«hWpi. paKi! W 
nr4iMn. <t 41 qr.-Hlu and ■ Undv, 41 

Mil vsm. 'itfl bp. wtilfp 3|!pd, 19 fkci nHF¥>'t 'LitiV 
- -- - — nnfa, Tflu hvi di-tnk — 
lis**™ 

If >l 1 Thr f-iurrn^BEH buqiK t^Lfbsm, frtn FHi^ 
fmmtti BfHFtta ll«d tL LI& rotm^f ATtf^fHin. h».J 
NMCWlrH *rlini> phc- wiJI i ^[[^ nr rr^l ft, 

a^^j^fci^Ca^ «*A*t. eIic ntmt □[ wH^ib liu Tft 

bat at A<WaldU n«m K^\t\, lr,r ^ndut. ]m ,L 

irftAK PTt^ irtIL lo^il nif I fnr 1 Bi^ am jn drnjin/ 
bMT^Bc Itaakk^n it wkiivc ^ Tm t— - 

TBLEflttJiPflTO BiniVtNa WWI. 

TOWBTllJ.l; mllfJ.-LUti; Ai*. I, tirrtfc 

BOWKN [fidnV-rXli: AUff. i, . 

BbTi^ a. Ilt BtlMlAEH. 

bBJiAAHE IPA rU1i«).— ift; Aqi, K *M>a. i, W 
Tamarilift IHfz lA'tLleliad, It lluc^baDi. YiaaMt 
V'tfiua^ hr BtMnlar: i^'arfea«, ■, Iht Kyil^: Puii^ 
U fw By^Bif; Ki^fwmm, i, fur ItiifjbiAii^L lup. 
Ipjuai, ^ fn TWwviiir. 

TWi:iL:n IIKIDM nildL-Arr; av- T4h» 

Un, ip at liPt p. Bid 

iir»U?( BAr (^IL, ninBti>.-IIklT»: ABt.\t» Cmbk 
a, Bt T.m p.™, 

BICilHULJiKD BIVJUI KKAIXI < 

ILH-B., iL p-n,H 

■L1jALUKNL£ MKALJfl LIM tallrf^- 
IL Obd^h tl ai f ill-, •^ih. 

p>KilAiOiM;4 niik^j. Att 
•L Ji LB.K tT«n PiefamMd : _ 

UUEl, It X*> I. b,l«.,bD*lN'|Ml!fc. 

l>»iy H IL^jn^lt #n^l<B]^-l)BVL Alc B, ^ 

^ BlDT^ AW, THiit- CW 

, j .. . p.Hi. , ■f'.'r ■H^flnrT-'. 
tJJkfV fnil^L PHkPH: Atii. V. Ml 

4 ^*^ , " iUfc. aL I B^BL. Xiriii; 4 M*'Am*r lik.-^ klof 
IL IB.IB Bblli.h .... LiiMktH liBillt i'.'A, ft»*j r« «ni 

ilT i^XLi-lf^'f^^'TAnt^uac frirViirpMftfd "^^f^ .jrLiitK^, m Jrttw pill, tn™lp aria, hE^] Vnrtws. w-li. iL fl-BU PnJV f. irff ^^^H*!Jrt 

^ ^ l-h ^H'. <™ " il™. to r, ft,4H>l.. MANKlsfi HEADi It? w''"L;-«'f J"",,^ 

,„p.«..i ud .rp.., .ao.io«. -bf»_tb.irj.^™ s"j5i,'%.eK tn.'jtSs.iiii?'*"^ "i:^ ^k»wk ph--*^- 
*t*tBl pittIii _ 
Ua P4. add «r ttdi BBdum MW m vlmd b& tartanft ii -^^th 

U<M arqalrltaf KMUHaml awmn- bot It BWt b« tamp Pfld nopdltlopa ■* vmplayiBorkt 

."hftCtbir M amplaypr nor BmpWr**' {..B^v^f n - . - . _ I'M* ■( a fond wba 

lanBiBff hidldlBf ^4 bwm BBiBplFtid, 

^_ ,^ _r*W*fir it. mrt, tlw '^InuiB 

ItatH.' tStuUtt nub wu tfe a aeuBd Anurial pcMltJm. 
FW r**^ |wit Iba dlwfHfp bid brrn drdnm itttl^'^llltf b# MTrtcL. a* ti^-gprda ai" F^** i™L''o,-i I Emoti aJH*j*' - ,- 
larK, h bath *Hi>r t^ » fl'TldaPt. IfapL DD paraDp no 
tbAlupiaLad irllh 1^ Ttt iHn hr htur^ an:— A (w» b1 teallMA 

^^^^^■.A,tmri TL Oodbon. II, t. Twnt, J. 

'^HcUui Dr E A, Llll Irbnlm , A. L, - „ - - . -- - 

ladanon P B laPxioo. « team: G thai within ir* ^eiLM ufchrai ttumr wnuld „ l,. 

^ * - Sa^!VT>^.IiI^[_J^_'^^*2!L^^^ IV ii' L D Phillip., r»lHi. P. L j-unMI Ii 

nt^L, I, lU nw™|™ifi. Erittfenr: FT. Iltflimi^tiio. 

Ik-ILL bhVit *T?ll'w, H'lFTTHJ. ffiffat Llfhl. Popf, Dr. H. J, pn^, A. Ik PVilHT. .B l^UHr M 

PltfWB^-, rtl. iaiEfPP, WlllF WpHf. <lHK|AMJerl*T. « T ll#ne>, II. iirpWh, W ^-1"*-"- »WlW"\Wd kTci Wr»l«D£ m7 
KSi^ Bof T»i« L^VlLbs, M*L.M*m. Op-dar.^iu. A. P. MlBMT. A B. Own. CJ. JI. r^rldir. #ad *" ^ WptImi*, »r, 

(dmp.l, IbiwUr, r«*kirfa. ^' 4. s;#libSK Rodraid. fai- IL ]|. PJc4. Kin^fmf-Ti K. L hp\>*Tiwj. ■tOtrlAB, 

tb«. Otbr pv-Aalv, Ibe Vatm SLakea fJoBltic 
'villi !<, Bt«TardB- Ullr iti. Warwjak Kpodl- 
ctp 13, vo4 Pa^B WelLtr H. The ni^faLM 
Will probaPlr bp liBuftd 1{>-4«t. 
TbB wwkir pony ma tohowar n^iipc will 

be beld aL KsDaiDitoD La^dar. Lhe Brat eT^aC 
itPTtlPf at t it t^B, tbn vvitl t«T%utot 
of ^ttclpi tnvM ifrill ruR trott CVmiUpT <hur 

wpTbHud Titfpi viii bi^ 11*14 tp^pr; tbp int 
mat purtint pt a.ii irn. KrAur -niHtiiH 

can JblD in* lr*M Pt BmBmPUhw ttiPtlPP, 

Bo4 prrlTP im iinm tar iha flnt tpq*^ Ib 
PB ttat riBdop IfPi^Ahl' €lpb wUl 
ncofMH ViLp 4ll^n4«P'P aivarL. 
Il'^ldpp' art j^iim* (Df 'Frtdaj'a . iBp'tHM'' BjtW' 

WAKWXH FASH ft-tCIVfi rurp. a A fefaLn'ro kiao ^e^Lerda^, nDd^ u Pd' BPmrSpy; 
WBB Hunb IP fai^jr ot lb6 W«tch, wUId tba bUbK, 
traatliDr waa brlfht, oold. ajid cleal^. Tb* H'^' 
wfirk. wa« dan^ nuliLde t^o burdivt. Haml ^' 

"rbp UDfltblr DWallH* ol th» Pteabrl*Tf fttimJin iP lia «a, and her Blable male Djnpl« 
VrdnbT waa bola l«aL "aaLat iP Bl. dttpbe* P ^tiuunaiflj far bIx furJoDia la 1 U ZOir. PabamH bHM MMt^ PiL— bwt^ GfevP, fellaUfca. jqiWh 

_ jijMf jijaiiijam. 
1^ ftAlHO^f -l^ Vlrtai^ OnOV >"B 
[>n^ Via (Web mitSm B^}, Wll^ Val|r. 

wTBHib ww^ £*ar t u ap in , b 

bHAMl, Qfvtta fan _ ^ „ 

ibFTB^ SI- Media. PWprtlUhU Hei „ „ ^ , „ „ 

Iju IUViW. Jw«f YtadlMfiL LlMiBlt, Clrvxtaik, 'irui: C, H. ftanep, U. II. i.', Itankm, K, F4 PHad*. HirnckTLlIP V lluntrt^t ILLkl. 
A ta*m will rmi ai IVarrjt'Jn] K it Llunt^'' 

niii. 

■anlATlUf,— A iwi; O. H, crpnin, J. E. Bt«kn, 

. i^f^. 

Vkn, T. ^ 
.. . . _ . A. hirfavMin- Pju, iB^Llm ' 
htriik, l>r. 3. T. m\, 0. D. Ii>rbiii»t,. 
Hiinw'* IILII. A mia: Tt. F. AtirM^^ 1 

km^, F. A A. hlHll^ H. IL 1.j»ACkiL, r. 2. — t . 

Whim. <-. T Ilnnllr 11 t, lUMiai. » 
■ II. r<»~n. »■. Ii i , fcrikm, s, 1", ' " 
-ntcmsa clltp. 

nPJpwiniC ]kandtn»pa t*Tp IbbimhI tfir eTi* 

lytitilnf Cilufc'i muftiaf it JCpp4ni oa Ttw 

9Eii:H!..i|n. Ini ll.^.y.EV, feri tfatul, KT| 
., Ii likiiJ: iluT t'av^M, 1* btid; l4iid^r|^rT, 
Jtfim Ihroi, blilM; AlpltOBV, »bbd: nrvi« 
Uilrvr, 3b tibrl. Amnv, M Pridp flf Pip^ 

P liEnl; C.l'.a, A£ bU^ (7irtr. ^ PbdL VbD- 
ilBh, Uid; l,<^rd PILVtV. il tM; C!bir«r'i Bu, 
tiltd: llitDild ihn, h bUi (Saiknaa facJlt bfaa* 
' ' 'Ml Dutetu-i Ul W, lOfaulctll. P£llllt-i[ml. rbort • r„TTlg( • t>l( ,[eilbt (Sir. W. S. Hunltu) Dc- 

■itAarlllC ot mlniiicri and tiden. Tbf l"J.j cupiad IB lit* •!> lorloon. ud LMblas 
». DIU Uackr. AliUll* Hodaralar, preaidrfL'^ J Jnlirt W HW tH» IfTtllt li k ».!{»■ 

t*«,i(«.. J. ii.™h.ii. -n<. h«i Men .pp»tai« ti-i*#ffiti, ^KhSitoriW;******" 
a iiopualuiaDcr to ww^at« la a oaij at p^ing^ vbLk PIchiTBaqufl and RoirlAr. Irltb 
ISl. AuHrDW'a CMureh^ Aaibural-attaal. l« aoEDAt^diB la bud, Tmjj BIx furlonia Id Im 
acEordaDco vllb lk< d«stlk«^ u» »»">*"fl - jzii. Attn raaiftlnt A mlln inl > bilf. tioli 
al Its laAL Daaclu, Uid nffO* tu tKW» lA call bowlad alunj! r«jr IIAIf a DJIn Ih Ui. and Bun 
alfoad bjf il QUI 01 a roll of BfmtaHl. Qod rata tlx rurlooi^i Is lia sen, NCKtircina 

aXl wu Iji favour p< Lfca sar, ttlobar^ Bnwraa f^tj^a^iQii ov«r « ■Imll^r courea l« |A 331. 
IJAvie*. A itlpu^ fif ^XW and a BLAOH wan h-iabtlitl ran Ibt. dlitaun In loi^^^ 

jtrn.oii.ed. lu-. itankaU AatalM laut look x%m. Tanao adroLlaLed Lbrt laiL blna of , trS^^JS^b? 
bltiia al OtiuoUai ol iko eoiwclim. furloDit to im Hi. udUdr Wallaaoa«iHixli4j ijELnKSf yuaiaa ila.'~DUir a 

')tt^K%lS^wiM tut Uh roU or tM oow*- , Buddid£%|K'^Wpah li Sn > la bM: MUlo, in ht.1: unrlnr II., !■ Md. 

MNM !>•< boab dittr wuaud t>T tbo aod CIMii^Na llhnltoKiioa— Haotiiu) cm oiori Pnq. Hindlnp, im.^ldnn.. ladr um, » 
mdttMerT. and li iraa jio f da* » Maiof ttr . a alAtlar dtltabcc Ib halt a Hr4?nd ilofter llmt.i bAd; Vr,«l. Gtr] clmTt Umlrl. ta N)d: Bill B,.lc^ 
(g^ wnjitut Ola WiUnflllndihi tins b'ai tkualla omr tlx rurloDd lo »>l>il; JI W', »■ J™ i. J'.'TV.'' STiL! 
I. MM t na Mt 1» H.. IJ^r. .a. oojbia, lo (Boo., b,-, j.^.'^; 2,"£i. o. 

I tv*« Ada Boo and KopJ» al ihr Aud of a; — r:"^ lafiiinniiiiia^ lai liNil 

ilnhiHr im l*» nUc, rua to 1™ H|i, The Laird, -nh - ' nrnnraa-, — i-^ vt^ lb* ooEnmLHaiodlar 
ynperlj aiiaaiod. 

Ur. Juaopb Jouea, a Mi 

aoafroiatloii or flt. Aailr.vr'. Cburcb. WH llfbc wtlfbt np. rAQ a mile and a quarl^r In 

ktard AL Lb* tw Df ua bouao 10 Aunwn ot in lia. a tolt br MpRehi iutcblaE Id tor tba 

mXi Vm Bald tbo aoBwiaLloii taooiolaod laat aavin twtnoca, wblab w«iro ruA la In 

■Smm.aM 't)n IMi»itiri'-titi1 ' OsB-lnMli kgiH««i4 :M \8Dnmt« W^.'.-i*nW^Jib' 

^ittjWi atn Ba oo»U naam lia prtibrtorr Ib IH. idI fariiioa i dIIb Ii Mr Un*. Ja*- nn ■atuKkr u 

StUU it a ulnloter tbcb aattlad tHan would bfl boob. ICIto. Hoi^onfl. mnd KatBrpaii Wert A^ nlTfll Atrliad la (npf., UHBC tnm hH M . 
iibHAi' ebaou *t DATlBB Anfatt riaii iborfl woiild In ILar at ibo snl.b 01 a rctllB fftfl'4..Mi aj i w "a drawa Bf iaaiaj d few biw ii. twty 
IkiT allowad .iBtlBrB to irl« »lo=i ■» Ift Im •fill ibfr- »*» tKHIllb* (o !*«»• "J* JB^ 
r^w« «omi. uodor lU umlaiiT ol Hr. bftw.on iJird Filirov and a<-o. at «»;?.. *rt™?l:rl,,'tLg^ irtii 

ttcr I HATAbail UDVed Ikat Uio aaJin^arnMi. whb ■cnelblBX in band, rao a BlLl■ ^y^Jp p> pi^v bi-^j Ln O'lInllmnA pvldBr^ iriMfp 
■ - - lHvl« to »b Aslras'a »»d a tBarlOF In 3n 9D>, and imllrd ifp wHI, „„,. «m tJirrf .imtof lA* (MftdUU 

. ™ p>- ,jrtbi Swiw nw Hill fur lomia in mn liii. j.up^.i™ .,1 11* fiih^ .< wtthiti lofc i%,*:JL 

' iS^iai^: dlM ■**« « al a itr'al tat. APd, i,.r».r.). Ch. nrfA-tai-. u 11" « 
^Sfii^jld* J«it» iwtopi IB 1 31 A, accouAiod riy jjll ^'l; P J^ 'pl' ."^ ||i?A«)l^-td Ibo Het. 
nii^A ba aualalBad. 

. <rk* fi*>. tkr. HaiJDBM rw -t*.;^ Mllt.M 
aniaf , and ubad tba MMiinur lilM 

urbelltBT ID Tlew ot tba daciUoa al ttu CAMfal 
JlEaaiDbly la raapei:! of lUa ^Aarlleigljir '~ ' 
jmpeFIr thIA praAbrtfrr «OBld. isl 
sli^tar lo Iba nrAlKarr saaaor. 

iXr, lAUoii aatd 1^ ikA umthr *1* imui 
«ptjMiiiaBd'* l«F'i[)tliill.-wia'lMi H •«or**sct< 
^lilfb.tlH alTfl tantf , tKljl. pMal^gnUT «■ unLr 

V. 'ti.':«oa ol. tkt 
:.«in.'t«aM'»t.ka 

TlH net. ;fi lUnUII bvtM.— "That lb<? 

Kodanlo.r'a miaa bfl DBL ittAlalBed." 

Tbn waa loat tai dlYlaloa » iit a. 

Th. Modamtor than Ahtiouac-rd tAat hlA nil- 
IrK had b^GQIS^ Ihr rullnji .if LTip prDibrl^nr. 

Ttt Kcv. J. Uir.halt dloAAniod. 

rr^f^^iaor Hartpr .414 iLd t;aBO vm an n- 
LrAordlBarr MA, la IMIt ibim WAia baIt 

,-ti^:- itlPi | ' ip a| mi. oHi4 itUlPd tP aliU ■ 

H^tUpWr,' PPd Lb dOlDp aO tbajr ap-eed PA' 10 
'iUti^ tbP UaU»l c'Ulm uppip Lbe rhurri) P-m- 
'li't'^tj'i TtiBf aimpLf aaotad a mjalativr wLLbeuL 
tSv ^rapfirt^,. mad V^rrn 4'IIII.qi Id par him P 
Itur^d aaLarr. bad m ibfi aniunbly In order tc» 
m-t' flLiI lliirlv Itrmi were rarrltj io- 
■|tL'<itpd LPr preabrterr Lo aatLla a mlolater 

■n Hat underatajiaiop onlr. i^biaaumljr 
Mit«te.fttihiv itlHi!trb PToia, ai4 Lbp niali' 
0Lf.^«iiii. k VM' ltb«P propoaed ta aatUa tn 
fkn e£prjp waib b#l ipductPd, Hom-nr, tb* 
da?j>araitrp cif aa^iQlilr ranalDed Im 1ore«, 
Ajtil waa tba lE'CiublB at Ua preaanl tlvO- 

tbr Rpv. Rr t^. Uf^fotrra laLd tb« aaPMblf 
h^C dOD« p» uBCDDHltuOina] act Ip paaalBff 
■ ui'll a UMlveraacPi U bad bjr ao doln^ mada 
It lApoialbja for the preahrl-^rr tsi aeLtle r 
iD>]'l#Lftr ip at. ApdrBw'D cburo^, for ni- oiio 
lj,:it<r petUd ba iDducLpd witbnt kia itPtutory 

4» l^rtt lo iVp DOPCrwubPj lAt ba tbvoilit 
Tbrx ntibt gq BP 4# l&r «prp tmtLl ibe aa 
piEbr P>"L DOit Tear, amd ibw veoiP pttU* 

lafHL could b« arrLv^d Pt. 

A fDDitlLlBaloaer fnqi 1^ (ViBBF"IPtlnii 
i/^^ If iLr y pAfl E pABHl t he b^ MjapiBn E of 
a BOniilT MiilLJ nfJ'l •"PfflblJ Iher mlpbt an 
,ii^rftbllUL tbe doora of tJa* i7hurch. for tllfr 
DbpttlB bad baeu ao hombiAived tbai Lbcy 
>Si^m\ «li P>A P iWtUPB wn tp 4# 
M'jrJk' dip' 'BMHi^ ' 
VSifpiaA HiPlHiP itia lliP brttar thlsc t* 

do would ^ I* ntfM tb» saalteP bae" to tba 
Gr-Hpral jia«»IPbl]r JIk m oTed.— "Tba l tbr 
ynubjKt'Xt, Puillnit Oldlculrr unieT tir*i*BL 
ctrE^UtHtPll'f'^e tPnrtDff t>u1 ibe iMatPUrtlOPft 
the fl*»#rfll Aaflovblr. r*r*r ibe 4U4btloa 
b[cV lo Lk« pftfiBtair (or mrib«r loitruc 

'*'■**•'" J 1. A 

Tba raaolnLloa, PltPr fXlftbvr dPbPt*. n 

Nnud. 

A latter TU rop4 froto (b* ^iwibTtPi-p oT 
tllAIIPTr* PBfaiilBB t4i tha LFPtllJBtlan fit tbo 
#Bta fTpiH^ PI KtUi. tv thfl rbai^P 
pi If Bl fW ai iU Tfcf l«tl»r W ncelTri, P0< 

ti WH mmm t* ^duct Mr. BonaH inio r ifaalr. 

r. IL J. 

Ha PA hiama. 

. tt. HIiuieiL T. B, klrUawl at 4 t IL T, BaJI i..-^ 

V. IKUIUfd • V J?, IPT. Y^UflliM' . 

M. WwiA-ld ..i^ IE. IF. tittr. £1 .lliailpH AW . 

.- tt-.«TSEor .1. I 

O. Iw WIIHwie tbd 

ILvH, twiB I ■f JE, . Hyaa a«t4 Dr. 11 

iQifB^ islaUE iu«lrr 13^ llai trip tori IX-ALitmJdJAH t^AUTIOV. 

AtICKJ-.\Nr>, Twl-^T, 
Ib-d CL 1» B^ fUUbBr tojil f^nf iIim' duiniplnn 

tntia * af *n*— tfirdv, tfi^t tniwi Hi'Bm, 
aMfl'-V 

vlTia bl ppvriu tr, ■» tl/yplbli An*. 

rwtlthf, n^i iK^Fanr arid, ' rtif r, h 't'^Tfji 

I,.,,. , .. - .- — ^. . ^iiHvwA^h — atuot, IP -f^v cvIwiFj nil I'lti Mk, a> ^5vaHi>diH ■ 

dlLlDBB aod iKhrltpl^tl^K {nf iha »PV^ra1 t3pdfll |u4 ^31^^^ fHP*'^ \m t^it Mti, ea ban, iSrat 
thhl famt hf-torr ibv Com. No dent^ * » 'ea ■.bflftb* Pr inm t^mb tm^ir. Ill In™ biSwiL. ^-f?**!!:!™ 
f^ort ao CDntlllUted would be the baal lo ^Ir, iM ™ _rtlbt ll :# ta^, l* td, wari r^?!i**^\t^M^-'''^^- Uw^ n„ qi 
f^ifiD a boiir4 o( coDrUiaiiM. bu* 

for It con wlrboLl Rtrlni (bat in Ih^ 1ST*H. .^i i-utnilJi'i ^fl? « viadwatH. m t\* f*t+ e« KdrnJl, J"i« ■"'*B..!iA'' ^ « l-« hMrTi 
tti*Joniy of cast* tl*n l-mploT^r* raprdaeota- jinlata, bf»i VnfS iCftbH »diti icrl^Tt poik, fiT^vir*. l'"' ^^''^ T' | ^ItJ H 

.. .t»i-i Hi^c* 1 .1. the ^'mplor^EB' rpprea^iBLlw will « i-* ™,dli. ir-d PNTiiFtr*. ,JIJi l"0; ''^^^^r.r ,.,r,\ Sfi*d i-^- rilfc»fri. 

tsti Vttttt^t m bb PrtiWl||r *ttt'%3» lW|M liitM iNHhKldn!^, HO u* /iif drr^ bliul , 

j^ltb ifeo pmldfPB 'Ddfe-H Id ^np4t th^ pol-oti ptHr, m i,pmH«f>, JB rp p^itis « Siilbom, r^iur-inaiiEiHI bq, 

dlnpulp In Dinr caafB aui of fverjr 10 broultDt drtid arwi^t?] IP ^ PlatlufwrH Vn 'nHTinti. 47^ | B'E^14'AJiPI (41 viiV 
Ibfii^Tf Eh- roiiri ih^' rfluM ar? ^^'^^*''MllP i:f..*^r.' ? ™ " r:Ltn.l-*TT -1 — - 

Ion Ih-^ frlJi-n^B BUd BrirunfDU c>f 111* ^""i' 2L*a. f J'^J £a"L^'!S**H*' JS^"^ ' *lf '.'^^^^^^in '^r^.i.^J"^^ ™^ 

I id..i«« r-n.r- arB r^^ v^i^^^t^ in sr.s-^ri'Su"?! 'i'^'^j'v^i * Kit 4jj^v-2vi:^L-^ - 

' ihH^ pflnmiUra Id fll*nlirl^ whl]e tb* »lfW» oT. iT fnwi rit Kdwn: ^l« , MAMA LW^IM^^^ 

^. , „ . T — . , ih*- a-Btocljitf* Jiidpra arc blapaM in fpTDyr « , ^.^^ bn fi^ti. Ot bp pw, II ^anu. Afift hp rmrlr «i.Jfl-*ifi. 

irf JiT* i.j . '-.F S!^- "S^''*''"' ibr-lr own m-d*^. and aa muKi viewa Pn alatrfl puiatonv ir i* itlpi^ 71 1«i faddcn, Ud bin •'•^'fntr: ' jkJIvlu ■ 
i.Fi -F "^."^rry'. 1,— • inf BrfiKHi 

lajim- NirtnlFiUm, I. 
' HOUtH Mf.Al" ^* , Pt 4.4r. pi All». , Liim^ a 
a lira p mnlppT bun U« pprkft Uhl bJ^ 1-bi< CDBt^BdlnB tArlka 
la," Tbf rfVBlw wiB laa^ aad m FhaBK aAlnPllDb tod arstLBinDE bar' toF dtabpjH^, 
•iSlAlif^Nt^ Pm* aaUba UM al Pf ^MdH ciaat^ JMP ^b Iha 

.tmdiw lb* «anB IM ]l4iiar. THr hardtv rnitfiiLWJ. laL^bl 
-1tb«l:ba 4U IrbB b* pot bwn kotr thtl hir paclal 

m^AiTkM hp mai'nbnvd 'aU^Jna hold ' E tfar 
Ai#d Sad <PuiHA!Ui( ID fonuiMl Tdjn IP laud ■■ hw !**«!• bflftra. Ibo P«H^. ....... 

b^b«...Mtttfi(l «!aa.4»iibt^r**lp4r..i*t>ji^ 
a Jbai ^wfMoP.:. I' WHNt. AU* 

IKinA^T I i tmitii^ tP ■ Li> p. 111-1 ' 

Elf Am \.y mild hp crnaa-n- 'J^.f- "' " tawiad inc^tp, 

Tl]f IbF^r r^BpexUTP utkpIj, it friii. jik himbtf. IB brli weK»*h7**hT, v 
IBtM^Bffi...l|t nkb. >'■ fp-v^l f>ilEf»it, |(i H ihMt IT et U pkri rL«"wjn-, 
" '^"""'"^ ' — - - - n mrTflriri. If n lijiia'ar'. Itil i> t^fttririp, b. "i ■ 
k rLI Tkffi nrrlaiiwarr, 91 hp lii [-ni l^iW 
La. I .A^ .JuDftdUn. Va Irndta AB pn niruhvd nip?, n nr. i, m Ti 
^ " "'jtHdKiii, m fP axlH, W pkB mtaJmiH aaiMp, LU AliF.U^CT^t 
(luD Pf LiNr ilovf^rnihhBl la bavfl IM A<- bdl, Mm^ ptpe, w ma t^r^ ^ d c*|p,aV ffi urt, fmi 

atp JudiPfl appolnli^" — " * — i. i_^ ^ — i- " ^ ■ ■ — — ■ ■---J— — - 

indufeliial UEilun tai 
Burh a ifhrflTiaion 

Tbn tWrf waa t f"i=Fl; it |pail kLukb ("nHclllAtlon wbtrrn ojuiu*^ ■crmacuL w« r*- ; |^ [,|, ]j rHnllak huift 
PMb. Phd heafd ihf rMATt Of Afmrmi, Ifr- qilJ rrd, but to baod over Lho appetOtEtAnL ofj^Mmp 11 rj rdulwr H-tlATl 
idi*H "I Am rtirj. ' lip did m^t wiwmJi^r whit h>p, thfr Aaaoclate Jodtea pf tlw ATfaUratloR (5oyrl jOlt ra 1] >xi iSH pl(*« Di^blDfrj. flft <a ^lirp liLK Tillrt™. * vvrrnmnBE ID QBhin < pn AP- bdli HaCA ptfW, W nia t^trr*, ^ -d t^lpMilH, -A^ |it+i Otiih \f-v cd:or-rik ni,A.i.. ^iflfw*. *, 

:iolnlel i>¥ nan frtun BBrih Uai^ 11 n M crip Nf i l| rt iHoWt Ifl bL|B' litbrtrai^ i, t^iti '"I' ,, | „ r,, hmh^^^ 

r.irAii^:i:rt -r;;^" "f^ r^^^K^r.;: .n'TT.;T^;,^ ^:F^'i:...nr ^ 
Sf(>r, hill^V--^-^^ v^*^'^i*t7^ iLi irtpd to mrii Vb* P"*"*"* ijf^fbi* *lleb Bp|>«jptfl Bn^iiJ |*rtt- Te UuMnte: WIiaI wfln 
tbi p^uItw waal off Ib tlW ItniiWl''. 
amc^ wnillfl iwi* Ptw^M Tilm. IE m 
m» piPwiAlralP aild, tah'Pir 'H 

Inl^ M-rrriint, lip fbnufkii the aMlVd I 
rJkatJ[»-l, llf LirdfFW aiTMinliniir. BttliBaiMlOU SEFOKTI i: HI *^ 1TB rl|j> :iA kuk iiF'if hala TB 

p™HH(l ap crtm « . . 

44 (1 hilitHt^ ^ BirTlc<u1tiiril ii"irl^ii' 
■4ibH^ 19 It dlnm. In; 44 r^traE hbrilli-inM, K 
hhdl fcibaw*, nJ " iJi'^t> dlfl nun i-^i^Tplcn. ja 
MLdH Ih[ IdfeuvQi. 1*1 brlR fnfl-n ii1», 1^ f» lN^;idt)« l>«4>^d S.rp plrnsh,!, 7.W 

.r^.9Hm;ir, f. ^HB'inHiH.i int'-fimtim^ ahJ pHb ib* - - 

^ aani or ■■^idtiror''i^ «nd nDptortinai bot tha 

pHl pm-pCHN^d 1■^lIl^p:^- llTlrl^r rohP I ifiral JOD WOUld 

#6<4 fl^ur« [lir a|:i|i4>l3riVL^ni 4iir pp^L'la] nartlaaBB 
for "fry irtdf- Attrftj M^fb 1 tloplil pro-^ 

cxnrn ^iLh fwrd 10 i)lr(|tpl«ni'«« to bnTopirLf, It 
t dli- Ja a TioUllon of tbn batural r^fhl of todl- . -. 

jTlduali, BQil aani'e Ibc d^i^laloD of tPa Htfh ^ '^*>^JIw 

\Cnurt Ihi: emp]ayetm are ncl boiibd (6 idToi"""^^ 

uaioDK DQllru EbaE nanrp bandi w rfqnirBd, ^ „ ^ ^ * ^ x . 

Ll La q( liLLLe roatequciii^r %tarihb^T prrTptiraral f^**™ Hflw.->>itwrf .<utw»rdp: Au». IJ, rm^. 

Ip lH^rn lo uplpaiBta. oEb^r thJnita h^ln, «rual, ihircl B. 1^ Brt-fafljtr; aJrth Aiwlr.IL.nH f-w *wvi 
tpa empforei' lailat bp thn BOlr JudRiH |>r ,-act] and InntVa, KJiAhlh 41rm|tPin bq, l^LLelLin, 

htf liMdn^. via 
tin fedfl^L IF M .H. . a1 fi- 

f.TirLiili i-hRTlwl' *>wr-h- K '^'::.*' 
lifin^rm: VifHuri*, II H Si^. r 
HktHi iM [T(l-\?il> 11=^1 witpkr^i^pi ^ 

f-imr auufKk* fi*4 . 

PTtibklv, ll (it >r#f**l^l 

ilTL^V. ,t 4. MlTiipwrli L tpe <«p.l(irer IBIiai. dp tnn BOlr JUdRiH |>r and IrintVa, HiAbPlh nrmripin 

l^i||^Mrj.:P|^' «■ . t« vbaMa liPni ip s^Uc^i thrill' Ti*v,<,Ait\ PLh sf hVltanif, IvaagB iBlnhn for f^ jwi, 
Ap-nh riliiLpit fol^ «r IMS, Ab, 1 ta Jolf tt. 

if.iia. i-^^^-a!-^^!-.:^ 

Toll] fnwi Jill- I tP^'ftofllfey , ,i„yj . 

tpm. I P'**""^ *V V""^' ^ pfrW EP 

biimlaitj at H ffi; S p.Tn., tl\ iL « », ***™ MOalllP» tor brtatlkca flf airuAa lo 111* 

BilR[>KI^KR Rf-AUIMJ^ At S >.y. PUE^frjaf 111 parl^. Tl* hLLi^reaBful pmtty jaight 

t'am.mm. yn>>\ li^rpNIccin. m."^::, r^ih, Ai>.aH: *UBLaln dPDiavn Ebrouib bme^tPHI «I kd award 

llit>ttr^ih»: Bki. :h».9p, f:-.i.-L., Hr^.lUi; Mrnk? Kri.v, Hf^ (XlB d4lba*D bbould dduhLleaa bp pa.|d k|l^^W^:m<6^ l^ pW RiMiitrT« mind b 

DftPtndpnt lb bPir-p(at#r 'l^atT^aMSop tba bn4 ^LLh » pilo «hit, bin bt 
F EvEHlvn I Haul nTtnn-lf dod- wmiin-tv rtilCh la hia worb. Tba iraaad laa itow ^ j^f kha lBal'il'llw t'luli lIFWind, 

... 'mi^M 

titbtul work; mptndpnt lA 'hait-aiAiArinurr w 

lo Ptndatil), i.Adf FVEHljrn IHaul nrlnn.lioaB- j(.iiirty rtikH IB hla iwA. 

nr>. And A flhr br Haul RtJ[>[i Trom OnMnnit^.r FjA PMJ. 

Prinm, wbo ur<. l rained l.r B.'Ully. .lloord I ^. J(^t^„^,?^"*.'!K!!E: . . 

mar tbrp. rurlnnm aloni lho baric In Mi.. ((.iinnill.-O, 11. mitt. C, P, fc-atMB, H 4. "af- 
wbllc Port AriBilr (Slininer-Bli..). Friio In ui 1™. ,' i!?l"3f ' rC. w n i 

tbE. lamo niabi,. wA> Ifl oit will. >n fA.v \,^::2::'',/'i^^lf^;i^^i'c^^^ 

TFlalTAin), HapBburr fby ^knpo.l. 4bd a co]li[^ |_ p]^. Tt,/. qvnnd l^rwruwa dvlEftrlrd a.Tiir]^. 
Ivy UriTian from Drama apurl^ a ^ouplfi oT ftnW txblAdi T,«ilL*(t iTi ilw ft™t i*nii. It, iba 
Iiirlonii in n«d forna^ and Kulrr. a buraptlnuA nuTHi oiilriBHi B«r«l 1 ii-l » b«.l«u; (ii lAM. I if. 
■on Of Ulr TrlitrABi. ibowwl noro pAco Iban lo-J- ' Si'f'i i;""*',,' J TmLi A 

A coK br HAYOC oal ot Dorolloo In a ruo o»«r »oJi^b<*lhdij^And ll*" ™i( „ „ ^ w^Url^ t^tmM bank bnttdiy a tvaitt frvitii <^Pffp J'lmil, .^ik 
t1^(^ iiTlaaii ipd n'".^"! > vnMt^. Tbr l<p^ _yvirMl k, LL, }k«^oui^ja cJWIt -Iba pnuiiLjpi lupDaad tw ■r.HTi. aO-liSj IQaiH •brtm ^KRB tiH iLKtuTiv tliB TbriHiM. aad ^ Kf^rttinar^H, I, tvt I'vhKnb^K Hadiw, aad Caletftt4, -aia 
rinbriihp. 

A rthl* miWBi ™ FpfulTWV ii-ril^rAiT TwrtlC^m 
fh* ivrivii 1,1 ihf Ati*rd«>n Imf^r ^krailKni ai \'iy- 
dkpUAb ffiAi A-uHnlki nn tuind.j Iu1. 

V* POwrtntfliiM of **"iTi*it]f.n. f^pUm AM> htEt.N RirlriTNfl 

L^rt. Pl Tori, tmni n-L 

flF inri'ir- FOOTUUa BTtKNET 1 qt~EK1fflL\in)L 
Tin iHlub bBt«r«B J ™. — rrkhi* 
AP MlMtlBf MPMlt 
■r« Uto CaB«>: yutE-ttirk^ r. 

Ttirvfi.qLu^trTl 

B>d V. riitt*f. „,.-■. 

a I'M-tn, HaHt r_Wi Lfrht. 1L Him 

-r. opdiv. i. 

writMCAM^ 

0, » i B MB fe, ■ ■ ■naiBhot ibr«4 tqr^a*! w^Dp Mr/ fioOn Ibj- 

flk>i}poa> aod P DOlt br LdUli XllI, frcd CaJ- 
llDf* «B4ed up aaOto UHariil pbc-Idv vLLfl P 
tbree-quPFt^r put* rpin. Tht iao wU pIps 
In vnry piod atdtr Tor faat irark, luirlnt' bAit 
itrIT hoBfld on tti« iinHYlniia d«r, Trurn run 
Bfiven /utIo-dicB on Ibal rlnh in Im 34fH, tain 
eldrf NrolhT, Ft^AOraflon. ^n-lntor Id t^U 
InaL balf-iB]l<>, vblch wai* njo in Ua 

nurthlar 
nrer a i 

pat'e. nDiDObt raia a mill? In Im 4bB^ 
BBvaral ot^n troro oat ddlot UMfbl twr- 
elpci. 
IB HMl I 

f0), F«7runi aad RifU It aa^bl, 

bj 111 Rvah iL briilBdi-'g'BrjB NliMfgUi-- ^ltt|» ot i allattad luoiid — - 
FliPt Tj 
f ([w|' T.iTsiraEIIP. ''4- 

"TT SiSlK,' c. Witt,™*., w. T ■rn.wUbvook. 

p, Mbboa, t. noEar, iriiB l^rrior 1^4u l^llihlra In A ran I *L^„m4 toAh iba I9all lal* lliW*tl1kooA'tai4. Had 
ol]r, whlcb Decupled la iiU'^ Htad^hni bBolAA i"V ditfiof tbn bat Ufa,, in^ a 
ran A iinillaF dlBtanso a( bcr bait nil aj brfio*. la "h, amd m lta™il. 

tIhA had tba Wlar AliAAfARB^a'^' - 
MML M 0" *^ Tinnnnn . VICTORIAN spoariNs soibs. 

HSLBOVIVNI, ToaiOar. 
Tba fallowlDt V.A.T.C. acralflbLaH bava 
baoA raBordBd:— Malabof AullA ,M|rltavd«B ; 

riin Hurdiai. nwtuati OjUMTQIip, Mask 
ai babala. . 

Tboiiib ite Miu aMMfaiM .««*:«>it«lfM' 
to-dar '« ''MWMi. Snnif'. NatldM 
■u>TlKtaua.M Iltnpt waa ita4a tg~« Hag. 
oaan aroF tba 'Oraal. To-nlrtat BfIIIb and 

Ttl^ wart lIDUIBal faToiintsa at 4 to l na^b, 
wbllA TnlloF and Alrlr wofa at i to t bboIi. 
BOFW aod 111* at 11 14 1 aaob, aad Hrrlaaa 
and E4mtr At IM to 7 flaah. 

Allia baa bAFS Kralcbad isr ibi Helbstirtaa 
cup. 

.fbEra !■ a probability of York atArilni la 
tba AdelAl^ Grand NaIIobbI Hurdia Ha[?e 
Bb SalUFdAr 

ApELAlDB B.C. QBAND }rA> 

FISAL AfrKPTASIia. 

.\T?iii..Aiim « 

ri>lln.lAa ar* lb, i1™l *,-,,Tt..i'-r, Im tta 
•mia ol lb' iMiMMic Bli l.gl Hull a 

III NiUioal llmJI.,, al™il SI"..- Ywli, IPd Jlf; 
" Klind. ('™l vl Alalia lArt fib- hiiaA. li Ibt Iblnl 1«TF TinwrAAl, 1 tiiali 

iLlhTrt^UUBB loaa lb. Ml doaa faa.tbi laaln 

i™'' — «... 1. „ iHiinwl luadlAUItr %b« tb*- Ivillt laav. h tba Ihb Ini 
^„.. „ I 1Mb Ibi hll *s»P fMt^tbi nalH 

^^^S^ttlifA bll nl dadadna, Whlla dabw On^L 
tknuBT^ ^KjlT ntri*d t aM^, BP^.;ttg, Mida HbU; )t 11«A 
ib^brdlA A. Oxladth J. ULpbuich, *i roiJjr, «» IL «i — ^JHl*^l^■. VK'A: ClAvPn. 

. kIlB; bubaPF, *i.ai; P«U»to0tUa fcLii;. JP* 

- - frB . m*l. Hnm fe*fO» the ^-atiri 

liAljrrAJ*. ItUtDDB WFfO BO praertll, BUrrrpafllf Ybit a birih'-f T. 

i nimp up diipor™ and brioa 1^ I'l"" 
In ibia r4>aperl the L'nun ml HyrLitp 
iliiLi Ki.1 Id Witt inti 
1 n-^i.iKi', 
Wh.rl. i^*W^bg* ^ iruflnlPi Unci Liu fri 

utiuffiipr i6**jiiiirf I 

. , „ ' ItPlphiL. N iHhyw, 

■Iih-Ef¥, r*M' ,|',|,iai]i KTfHTS, bW, 

■it'^fliFi -^I' l- U'<.|]jBalink ftnd nlln.r Briltlll Ifltfc;- 

Ilj.rlyiur yet ' ,. ■■ 

iHliodlLllj Jkdattibf 

SrttiJ? «~"£riEn!i; iT"»^"(ii.T's:;;^ ;« itiL ""''" "ii>"''"*rbi: ;x ii„l,., 

Jn, ii,^A t, i.<rto*i », r„iii, H, riAr™ (, wnalUoa-piid Into tlo osiHolldaiHl rufnu. ^b,!; ' >«vtI,iiii i 

CWlaiiAdiW i:. lo.fl.k a. (vt«i,bir,bf,™ lli,JJ!aij-l« tlso hti la not aaonfad l„ tDa DartlVullIr" n^iiA n.IolJ,. ..hlri. ~i„., i 

i^i'SL?; T iiTril^B^ li^ii B mTSp lO'v.™ '..I.!^, ^ dlIor«ore Of onlnlon a. 1^ >thT,1. mTJS*,' ' > nm ^Ollnjla In IW St ita Vl-t™.,. f>"Ti. 

A,'vS^Srr.\- JSllllr. .'. Si;. .*''.'K''.";'.:,>:t:vA<"'j.i*?*"°"!'.ror~r,i.,. i-i-.™, .,-r.r.ii™.,i. ii.,,.(rt^ v^r^j. ii'>qiLirir. aad wjdi' 
41 Nrwtunlt all ^naiE::ifiiif^ TiltB D.^V- 
.^■TviTlartJi 1^** 
1,1, :i Jii ANil ' nnpin:';, amoadrt 10 tbili: M^l^ ,fiiiri)r wuii t... !„ J "'■ 

■. ,'nilf«rM MI tlo leu ot IMao thrr FBIaTBT It wot 1 1,1 lo r A. " 

5 'f '''™ .»"i «■ \ con.ldH^bl, F.lFBt ntduca oiiFAFri iDd Til, l" 

" =. TFtmaa 10. t'borlen ornrvcd I nj,. . „,^„^^ ~ rallwlid Brbiu>1a. «bicJL BK<ai br 1^"^ 
liASMASn&Ki^H TiKwkj. 
[[iiiiai^B. U f*all 11 batuadlk baai IMVi 

3 bthbMjh 

Tim r#awa Balik "MJJ 
1^ fporu Oi«iaii 
H, TmHiTTunl* &, T^mm^nli *i, TiTi?t i. TmL^li fc*i of tWifo tUCT .fDavlBr Ir woi 

Vnlta W.lrbb 33. H'alffrtt Sfn, Waj^aldp tl. H conpldtitable pxCr'" ~ ' 
.... lihorlen ^forvcd I njRP , 

I *rte DilAhiituni woBf IB. tbe waj i[ wa« itti- 

r.m ■ ■ ™ ~ - - P"*^ 1"^ ^" b«PIJ Ibp C«llkV of dft. 

Mi#tn% (lUMTitr fli i>ir but*, Aivrt a f^-w HjiiF ib'iwfn CTf'iTf'd prcHSm.'iifin aiad Wp Jt riDsat ' aiill it 
frll riT llw hlunri mbcrwi^ fln* pb-aaatai tanbut irrJI lii> dJnpAbiiH Wilh. Pa ii. It n- 
^i,K,.pr-«llrd^™i1>. ^^^^ ^ ^^jr.^ t'l" b*nd 

aid ■ ■ "" Mm 1*F •'erHi rVrrk 

BVNOPm Ar H A H. 
NWw ItoBib Vdli-I thr U bmiv rniM at B l.iwi.^.-."- 
Th-1 riln iHia rpt««Bd^ rm tbi^ WlbnlP n( tha omt. Tin I taas T Diadittalh 

ni>n lMi«,-rrWhlMF A Vbltf, U, fteokan (bia- 

dli-j.!!, It anilil. 

niB*iirtiliN,-L, WilliiliBB, P, Irillailln, 
and i:. Wfiltn. 

niPA w{™ br »■ wmlM 6 iHiiJB^ to i ai** 
I Iwftlnd. , — . H * 

Thi fi)l|[»4iic dP«r brn L*-dBr:HbtUt«. 
ficatkt, Lud Beeaed HiawtiafDat. 

Tbi paM baU aw bald faai UfU. bid VH abc" ^riw '^i^^*j5iSft^5n^^''tS("l£iA" 

and to prp¥Fnt upaonipaloui~enpl^Ti^7A from lT^»^t»*lnb, rWfflPStt. JtfcoS 

Wn.rtT iralijli, -cloii,lr W *owoFr la p», tan rnwutrS lo rfnact-lna .,.rTiro( ibrrr lA 

'"^oJiKJb Tfir"TO.-ri»» "«* ""a, lbi«t#mii. fw" f™™ """I ">o raloa lli^d .hBiiid 

iirw c^mnmu.^ T^6f. boi rtuvij BI habvb. But bft B fair llTlni wAcii, bnl 11 la altantbor 
^MflBijAad. -T'l^Bdi' lo ^iwrfr IB lb, HE, In fh« dlltrroDi ^llh tba mtnimbbi. ftaldK., f pr 

tjSM M. bat la oltft0irt». tlindo Bnia^ U proti^Stifi SjmmSTtkU 

mAiTAL urflin it • r.if. tiaTi to tionpott Mtb la^tid i^btTM'^- 

raord PFBtlB, A, 1.4. dBll, w, utrHtlbj PrHifl b,T, .poFlB Ibal bAvf la oBwip*!* |b (be %wld.a 
JUT, riBuJ'. ™ BBd-nitr; bBllliit R dou<r, M. L„arli»t, If ibo nl« Bra laa klitb IS aaaUir 

JJt» aSltll WiLM l"il. '.^P. ilrk'. "„«0?S!'i^S l*'"'""*' '•™" Al ir PfBAMl. 

t ILnrln,u-, ^ 11*1,^ f"'^- ""^ ■i''."i''>i. 'S?*^ ip^fe W^^^*. ' ""pt 0"' of omplny™*Bl, ThiB Mfeoi 1« mnt* 
nilBL Rbpi. tMM-W.Tj .ttmti r.,r, ""i;''™ * J^^LSk .Tab?^ ibouaandi Ol pawidB 10 nliM of 

■ "/'^.SlSII^li^t f iJw, "nr-^i«5f!!^™ n-l llkln..J Kl,r, 11 

^ r lutrt' w n™""-! fclAnf.-r, KH. 11,1.1, pnrtad, .wWlo l»BIlB«1BdB Of Hni*S*^r-;M^:-,o. I .'»''< 'l'-i = nl. ,1 !.nil P.n,. f«lrM,y, ard ll <hir , 

IL Li,^ii L.^ .i™li>; ''F, — loi idTB add M ib« (If aWJtliii. Iw. "iJ^'Si":'*;^ , ... r,lj, rn, fcf, I.R nmt'JKSMnwB fl«~lABd, i'^""';";-^'^^ 

H.) ,Ht. tn,™ W.W^iS|!5r'«/ -Jti^l, BPd AL"*lMiil. -fi."- iJ ftrifl-."!, !» MS,:' ' 

. 1,1 1 ri, .kinr 10. Part luniuilt. !Jr<T. < n:"-„,. iwiji, 

M, l l«n.. -I "InitBfr Willjtlpn. •■illt |'™'SSi^Ht^^<^™'-F"^^" ^^^^' 

:*,ln.i, .1* K,lr,t. .wi tiprtlir,! ,t ihr ivrr!. lt*BldlwTt^fe— ^I'l'l'*- * I 

i.iurr, 1l,.t TBVniDAr. 

' if,Htcrljr E,irti - AllowriF, b A.nL 

' 110^,rt.-^>nIl■A^ 10 l.Kl. . T p.s 
II i „ ,waA£StA«5^iJS--^l'"'''" ' l"-"^ 
i(,S^iAh|BAll«,.--Hi.Mll!lfl- - -- Hdi'UhncvTB or maiIh j<TP.,^iiEti. 

,.lff,P, VlTlrtrii, fptm J,rtijiBfni. bouT^ lit ttf^. 
\ti4 4l Fivki.l1ii> Li^rm roCconha it IT.lD a,in. 
r^^l-l^ir. .1*^ ItJllrnJ jL'.ln ii Ti,||i, IM- AdpSL'Hb-, 

TIlf R.M.^. ^r^|■n^. rr'im Vi'ilncr, bsnilld b 
pfrimi ■I rp^FiKinilp rroni A't^E.iHr it 

and 1^ a^t-tn at lii.J'i ..m |nr 
Tha ll."M.Fl. 3|FhM»L^i, tf.,\n> ^^.^^l.'v. L.-.Nn.l l-'*". ]_ ^ 

wll*t flWlfi MHitOUmr TPtr.rr'lB.v fn A-lMU'l' ' E" b i 
Thp Tl.H.H rhruh.. fhxn lyin>1fn hmph.ii m ■inlm-t- ' ^ 
Vft Urliiil. il lit on Ucird.y I-t M*rh-i-i«^. p 

■ni- H.W.R. Nrrri, PrAin B.n rtanOEvV. bHPNl t« JV,^™-/ 
KrdBPr, hn^E AlN-tl.rH *i *.» t.Ki, -fMatlt^'; fld U J,' l wl« ' 

dl>l» nn FYhliy riMfl, 

tr R K h A4init4l, ft-nm ^nlnr*-. tMnm' AvtnlLat *ti AdalafiB.nrt AJIanr— Ut»wi*A.'-WahaUrtt > b,ri. Tiiu] Aad t^pcfam, Via AdvliMi'. 

tArt'ItDAV, ■r(nii 1 p. 11 
t-'iBO'TOH COllTBfT. 

llial fatftoH daridinB npfin 

, Plrfiilur Ufl trc pvalrw <-rtlt#. tlwr *intLd 
]\Lr tf< find dql ttlrilSar Mlllfibtat niKxt wiqld b« 
frirLlK^Jn* lr>m o* ibi Witt cUw Biaebla*, 

■■■ ■ lia( j^ra iai?*i »«■_ ahan PHb'b Will P' Pf,™^'"^ 

i IrldB p™al« Mairktkillj. ll., 
PaliSu iTriSionb «t-iBv ■ bb™- 

Awvwaf AlriVE!^ OF THE VlBITOttH. ■a^ ni i,B,t„tl1— ' aar* pvi,„iiuim, i^ ejk j..a.i,. 

Sli ITS™ !■ uwiTuna 

l.NTIlWTAfF MATi ll 
i.pi.i, F^m,!. "mil wvD<tyL Hoatd m Pfl- .:JBPP^IBT . Tlw rid^. Miiifj.'.. M 

rail ro Ih^lr liU^\Z^ i,ZXVn~-^^'^^^i!' 
BBM An Vtilt 1111 ^ I. 111. v.r^irrilui f 

m nrrer .vm^ .<iii iiuFhi 

thr «ptJr* , 1 P-rti. 

tn. l!yrJ»W,-|I-*fc'F * P-"' 

nui j^if. uit-tv tid.^.. iiii*— 

Ptqid VdlinrtMbi — lunti'. A P-i^^ 
nBFt'Bri* .PH"*''-=bri*l'-. 
H'dL^H Ai4atmiU*i via AtbliliJ aaJ Altviar-"'^ Abirt ABrno^nai' AL HF.iiin*!'!'* I'lm fi r-luT n. 
[1.^,. Al ».n, BBt. ,1 ^31: llmri, is.il i>.it... i- 
LIB , ■rrt:«7p ' * pw.; Vrnu., a.v p. MI^'lilbUAr notirlcT. trbiJa on Mr I," Ftp 

tAilfit4lPr BorplQC rroiB ririMilar QtlaF. u 
WatABB-A Bat *,1ia a fair 

.„,ni.h.'. ,iHiiT,„ t'Mv^i MoaaalUtad bar tirlnf io»i_.l 
B»,ln„), r.rtf Itil, tliTjii. 10 l-trtalbF Wtt- 1' ■I'PtA" 
.it.r ^1', „titr. .tl.iriii .1 bBtwaOB Fart HAcquAFIB antt Fort Jl*"JAia 

.„tr,i 1...,, h.,i„. t.i. > ,,,„ cbagb iNid»B <t Mr .aajno A: 

-t. .tt^ . ..-t.i..,n v,„t.t „, (nrinoiialr. oiitliBied bf 

mliirr to ani onr, Tl» ABilOiOt, »ba tab 
brlow Al lAe tlma atLrndlAf 1« nlbBF dalb^ 
1,^ a lorLonaiA BBOApa. Oo balm Mlom.^ 1 fi»int(i«tni*Wii if .piiWix THIS 
AJ TT Ort* b'lil, 
^Mlba, rJ| yilllF, im Pll r 
•DW, fllE'E^ll |I|U,r IJlHM> 
kiiS KVICHV I ■iriih.-|[T nnLL[A» r^ni 
tlmftoni-lT 

I b' ^iBk io-m nstiiiii . _in4lnB, ftl^ flflLUAM ]f.ijii| 
I >T*-if mtM^ \ 
flkKDIUinW. "J 111 
(B HVinirit 4iL S.1f"| TtLE!, ELl^jbJll 

m^EEXV'H n 
T1JUJ Ii.\i.. EB VIph al l e\ 
btll^tnt Lip JLita 

UfT, Uiilft MaiU 0.^ Shi.¥i| 
UruriJi 

i DAV, I Ritt 

tiir UjlklTii 

I Trai l,' 

i*l tlMilGe UTi'l muiin.^l. Ml 
I 9pft ir rfn 1 
bnil n' ii. " IHII TlLEfi Ll.ll 

13 L.M.-1( H.BI.. 

I.L.^TIIKIE I 4.^ rrii. 41 
I TlL^ lll^ jflfim'Ar.v, 7?. B 

bEfJ^bl^JAKEl 

I Jl ft, V.tTKl.tj^ J irVfV. II, 1 ^|ail,l 

, AtHr.i 1, : 
'T¥pi;ifrj|.| I,. t^md 131 J 
Ui^r I 
'\*tmi li._ 

■PvtHi J> iriiliii 
1 - "° 

0»mmiAv."ii!j 

yiiiirn ll,. ,vr||1 
I ^ ^lUTinli, Hi 

1>B* ,11 , 

^rt tij 

und«|rL, 
"I^o^rt, in: 

^ l*Bl|h. *bfc '^^ .Ifr, i^d 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325798 f-tS: bit 
bu t ,[1 Wl lUfl 
.i^lL UUj^LB 

. 11.1 Sf ■ 
I lir irffcl THE flTDNEY MOBNING HERALP. ON THE LAKJ). 

jOTES OS THE JABMEHS' COX ! 0Kuu^ u >u«.pc I. Mine Milt u> imb.. i° './.t j^,, „ ,fc.„ „, n w. A. iMiii, A, ^"i™"' .^-o'"";' i 

ntr.««i ,U<:L would o.rrr ov.miUDI I" 11." bSi «V01 fiSi' ?W » *U 3-11 (■» M^KlI'oZ'^b H%PX S «"^^^^ 

produca and uida bolnt itvtti oul ot lu t„j catilofuid bf tlu NM lulmd iiidimm TlioiatiM^CiKj^ flj lura] Dhuii«l and dlTitlid t» t^t Vtc- "Auilriliaii ITDWii-" AfttT tbe lap* af tba 
ftmD ialiiid I IPrl"" boriljir. On tlia otitl- liaud, thi route patatoei opo alliekad ud Tflll o" 
TtS. ll»ir Lodtart Ti. u™a. and Oaklul. would "'«■■"• J'TL'™ " c^,^! •"^il^I^rSftTiM- to*.t*ta tiaoM- « ■H" 1*« M>< i.d don Ih" uaPK* lubna, lit lUtC""'"" 

■"I !"«■"»" "JV aadmour la ' ■"'"p ""'.l I" t"r[ri to tb« PUin BoutSflro „, m.rkellnj IDP Mil ot «•■, ,<W JfctiVfU- 
*- " «l?^^-^"^^r ual.r,'li". "1 tba.=, L, B7dap,. A. a publk clpl. o( ».fr a >«( 

br^nJ, bul the pDlHK^P rfliicd plmoil u *Mn 
u tbffT were hAnp-d, in • iDttUHH 

wh*re thPT rot to iHLptaAri] hnJ to tr Ihr&WB 

mtonilon Lh of Tai[lj jrf^it.*r btncftt tg tfte yMitMi ^EiwatBa ttat tM^r Ifl'p n*: ciuud b|- n fuDiua phTultP, ww Iti F^plflltJ 
flf ad San uplJlDi'd lb* 1*^1 l^mt me 
,,.P,.JJ»l(%..,,?5.,,.f.. DISTHICT ITEMS. 
aooDOOOi— Law *^*'^'' •5* 

ufuTlitW ^lat M. Butitn from Hfll- 
Hill b>ve pT^Lt)^ 1,1. oil pur^ 
^uS^^^^Ut WstlUf « Kid IPUllocbLi iFom tto «Mf|li^ Mt^tiL - - 

EjTrtlfl^^tr™- *" ttHtlMl^nJ "■^'^"t ibDuld Dcrupy lb* ftU«DtFOD .Irt 

STbSi^h "* iJh* ft(>l»trellir — , 1,. il. nr.n.r 

•igfilMt lIlBffderh Iri BLUidltU up HeAdlli 

^f^" '>'fb^«#qt^4'/.t T«-pDiri ibowed thnt 
SllW^-^'***"**'^^**- '* ^^-'0'°' alrrliCLII. 
fMtr-tifP B«if hrttptfli« ^'vrrt ji.lILEJ«lrd ^mt- 
Hi ^fc* BDid nMt ot thrae aJd r^rit-«- 

Hi ibe Eonle^Ficfl- Tbe >thtf4flf:llt fiT 
M; H J CrtT^j t"**-^ ti?r«*Tai*r^ dEi- 

Ifef rM«utlFc, Fbtf^lt dlflcUEslan ]» «<tu«|lr 
IpLM. t^'rB w(U» « ilir Iq tM« AlmHplUtnH: 
^ IB ubnUtAhKtilt Atr at *ifitt!tMniiV. AU 

L A *" thil thi* 4lHeufl>!Dn wtmEd j''*irB<*J"' « dqu^tfuj ft i*dl 

■Avr t )<»t at tPtllHK ia tutst III 

IHM, TbA FtmMfk it\it It w» absurd for 
Ikl Unrameal 104 r'trlLaniniL Id tuumn 
tfeU BA knnwirij^ Qf ifliat luH b^en bdEdi cd 
k MiiuiKlEaa WHi>. iettLfJDiEnl w» verr ftpvlj 
lUtcvd. It Fu ffflt tbat u KM*mpt bRA 
DiA^e ta JEBord thr f«cL tbil tut jrMTt 
IMl ik»F»TineTi M.BA BcttLtn' Awcli^tlub b^d 
firlns E4 WBpfll t%B OornTWBL Ld tA](a 
Alln wfaltb waqld htTe ^lloved llu IilbiI* to 
Itt^mwil »p«l (h^ p^nple. 

Hr, T- Brown. M F.. mrTwd ihr of 
^Jor irbMn b» Kddrrti.&rd 1hf riii]f4>r4>pr9 
frutbls paJnl ot vin'v. CHl tti; fiTf luiiI avpfj 
poJil L«i In tbd riour^e of 11 rorJ:eTul 

KHcIl wliJib HDt exactlr Ibe vicvi of Ibe 
WipLfi. air. Drawn rrc«llci| tbat vltPD Ibo 
lui^i v-blrb ihould Qi^w "bo proYldlELi lucb flaa dlitrlcLa [|fir (-an i'LUpr* ti ip^ ifl Iharoushly 
rriLiilrllHb H^rniatlv^i ^^|] Imi^rr^^r iTi«lr prfi- 
pcFtlfhi. :h:tLi^h httt br^j^ aal-H qF ligbf. linai ot 
ra]l«rA}", iiVi[«r i^nuntn'R! Ion, Jm^nLlon, ud 
ILkIli cbcaft rdJlviya Inio Ibe jTDod AUtlylaj 
rliaLrE^Ti hiv^ bfca tiit (be IfrntUP if tvf.j/ 
rftliltclfli] in (hr pounlry fflr yif* P^'tp Tft 
d[1 an" alill Id ^Ibc rf^Llol itt ttt^mliat tu It*^ 
iHTflpI?, Any rnrio of hL^bid and rail TraciLon 
wmiH B, l^fjnp 1.4- tttt^b ftlatrLcti ^3- rlcar 
hHIH, Frah Iflll, Co&trora, uai Ibe a^irr^uadH- 
irjs ^'oiimtF ill fifti PetLl*rfl Lie pot 

^'bbl i"Xt>i^9^ tr^ina acid elahoratfl]/ uphol - 
■ lerrd un. Tbtj rflquiro «]hI«LAIJI| tli-Bt yIII 
puIL their beiYr prcKlucfl ta .tMt Ilif|r«Bt mUj] 
I Ear V thH^lT u pfliiJM4w«l4 ttit* rtH^vo 
IbtM fa Lbe ll?«vv ttf ar ufiKRA awmr lone with tbt liidtmtJ7 U«ti IwpttiiM Bq« ffiitriiB^ 
tioa ■boBJd c» MAdf tm tiua. U. vIub ot u 

iDVpflClDT «>a Pl0j^ HHDlMl ])mLBH tA 

i»A that tb*r« 1* agiblnt iMumlUiT In tbi 
«DDAiLL«i, ti« md^^twd »pnm prvtidju Uimt 
lb* luapettar abAJI ba quallbd to inptnifit 
lb* fuBfr Um fmctory mBDoisr «e u 
ImgraT'O tbfr S'l^CflllVI 4^ mKUuftc^tim. &ucb 
MD laapecLlan La a perfect puKrajilee IbftL th^ 
rubllc be-altJi whll V« asfeiuardcidi, bf<cau<» if 
(hp nflr» nfreflMry t& tnayr* (.h* minauftt-tilF* 
' MooA butler or ckaear ba mtarrrfKli tlwf' 
or^Upl^ br xa not ib« IvAaL dKta««i' UjLlIcK ttlDl 

hTBirra br^^miiii Avtilikbi* th« miopia. , t^^^ would ba tlh«lr ta pr*v* in- 

Uti^Arl frjufcht tT^olb .Q<| nail \n t^jiyftai thrprt Use .roDauDter. A v*ty .Dod iiilnpla 

bva «fllDit ^^ch ItitD i^Afltaral occiipatJoa „f jj,, pj-fteLkc li ^V^M^d bT t*H 

■I lad plHicd (be lacW bplore MIhIpIcfh edU ndoptna in tfa4 ftlit* at WEiMBtlp. TVara 

Itfin P*nJ4lniPat ic»r«B fil limp*; llicre- i^raseri ara t* Bame «L*Dt arcuEafld 

It wii Idla lb«t tha iJ&ILTlclHiii u^jj^ ^ ^^4^ 4^,^, ^luj f^jj^ eaminlMl&npr. 

tatr Rotbinr ot vbol ti* nini on. i^^pn- H5(pnii}r in ttLn^uiieiiit tUt tb« ]^*tBiitur: 

Wlffa *lf«r 4lt0ti4^lDfl ««d *l*Hed on Mlnlfl- .diJfil ift pto la ibo Joren at laap^tlan 

a<pt .Hrt^.th4t llbli#».ifc(nM4 *>■ Jn"!)*' 4:n]pldyRj aioonit 4:rei,m*rliB and fhafi-ti fat- 

i^ll^ilH^. .!t*Tt . ■iJ' ..■ irttittll* It^^ thffj- iDrJp;^ iNn OsBimlEBlLj-fl jrave tta lollowEna 

•rtl*ll;v'tfl»^ UliW 7^ ^443tttaf' T*il*d ouIEJua ot Iba irofii tluc i« CBrrJfld on: — 

'^^^^ I "^"^ ■™^'/ »" -Pbmitdi^ «|ul»«d pHhi^ 

•i^ltttO UJ>roMI:rdUI CpftlMMl wttEn ht tf^altred t™ufltii,ro<t ■nl <:««llmin ia «ntriliH|ff to- ihr 

Ibi lortiL *Uci*f hm4 wlTh4r*wll Srli^IT " 

l*«Vkd b* TCttorcd tp Ib^ pAnple. f]*'>fl4ln pfiat mnw)' 

i^^yur w*j«^ tou.i.fl lb, r.7^^-"tEr3i.i::^w,.^r&i^ a"BTSoi !6-mljl«r«^ ^^r^\l.ltr l« II,. .Bcaflt poaJdDi,_oa tbe Oii^m._ 
onTr. prEDtlri thlclf red-BtlflWl TBrl*ll" >n 
place flf wblli rtJP". *» IhO im*!" wn tdq™ 
llnljln to altacll, 4a4 fleSp plOottnE. waifi t]#lpa llin lubent to Mc»pa tfca apflrHi of 
fn^fl fqlMb maliurea actm t'^ artW lb* po- 
lAIA tfl rapri ibti rtli-rat'. "wtill^ *fiT fll^"- 

FLAHTINO flEASf)>T. 

Atp*^^i*; it|* ►(fbc .iftdot* in ibfr T*»T r*r 

ia At odMk ]t waa rntlf I pat ''■1 lhat P«B 
iTould th* ftxlrein^rr blAh !n prE^^ rtija **a- 
PQfl , an cmiu vCrTB f-:nm'ti\'if i -i rn iflM- to 
v^rj- Ljgbl, and 4be cniiTP alftppas'!' of lh» 

£ea1iici4| fLtpply tt*p a very »rL(rU» 
(er. (N*w ZealnudH rOuRhlr. frows about 
scrt-fl of patiLtDea, and Caporta 1^,044 Lopa An- 
nually, I he fT*aUf pLTi Of tv Ibtlar uidiliy 
ramLng la Anfff nUi^ ) ItowtTif;. W irj wpa- 
llifr durEpg Hit Hi^T hb| kofPt l»^ft 

tb|i dHiDBiid, and U DbDj miftaiul* bAifl wd 
Id <!ontldera1'JB atsrt* at hlRb prl^H. L^ tfjo; 
ilderatSOD OJ the ^orefbiDK fKta, - irbbib^ mta 
t4 b« put Ofl LbA marbee, Koad . wbUpIoi ft 
Kuir hw. Auutr of Hrbron, Braim*|ri 
tnmtWt >»ll» oinalnablfl nffw at 

frOJtrlfl tfe t|f *ii*"1<»a. rtlTen lood ftoarftl 
r^lba, 'lliejH lprl«M ' DUtt adranrt-. A tetOn 
mjgiT farmerH tfMB tb tbink Ifa&t nmh 
IbAdB or cu1tEvatl«D Win Aur4t Hv:iiilMM** 
b4>fti for th(» potAlO' crop, but tbirt *W JtWW 
f^eatrr mjalafiflr merliaDj oal MPttltln of 

|3riq aoJI la h Ei^"t factor 111 Ot vurceaa or 
BMI-Buoceaa nf Iha frop. Ttla K fapacJallJ' 
tb* nae In ladd tbal baa b^n un4er rPep 
t^ro'Tv. aB4 Vikkl bta p*rt^ wltb tb6 irrtlAr 
pwLtoo Of >tB .*BJI«di,^e >fniH«^ B«cb 1bn4 
■honid biA ttvn^Mi^^liw pi^^ffl^'^ 

^pd f ■fB'f idT^pte j Bii&ftj r harrnwedj be- 
fflpre tbe poUCo- crop la pTftQled. and f*""!* . ■ ^ ■ 
m addElLon jtut a itcHid dj-eaaJaM d( i BtUMJ^ ;gLi^ 
pnlaib mojiurr, cod Lain Lngr not 1«H. IbbB 7.'^' 
9 pPT WElL BUI* ptitblh. In YEtf:tOr.l» tBT 

AjfTitHjIturKl lJffpbrim*nt haa juiit appoLaitd 
a auectoiirul peiatn-irower *i l*ctiirer And 
advEter W fannCfi for tbJa cmp tH^Jy aad Wfl 
haTM DUoti iq Irara from ihai &\i\.t IS fraWlnr 
pE>[A(4«i. 

BIG riSLDS. 
Id tbe weit*rn dlitrEctB of VlatorJl, btrilUt 

R«Mkt ibUL JUowb, d«ir n armaffib^oL |ck>^3 
pflW S^^faflt Hp I* it* pfr i^fr* 
DilBl; u'd ^"1 '■J'JC* praQtf are nude. Taa 
writer hie aeea » lOftf Pf pfllniitaea r*r a*li 
duK rrnm laud L#af Kal^fieL Id Ciant«rbur]r 
prrpvLnre <N.Z-), vb^re fid J»r baC Via Ihfi 
rullug; r*ie Ir 4lHel^V bM*Jnff. 
nucb *- number of ^afa etandlDE ^Mi Lh-p rfOLiad; 
j!i n alrbL Ibai must iladdtin tbe k>uI nf i^^v-a. 
Ihe rrpord urniObllTijr farmrr, A ttif 1**.7i 
bbc:h -Mr A. Yatea, at Bi«ter, n«ar M[»» 
Vale^ 1* lobi Ol Bivce pWitP" 1" ih** 

act*i but Uika ««■ m *UDt fivaurabie year, 
ibat baa ncvtr been apprMirbDd and 

ft Mod AT^W CfOp tn lifilltb Wtt'^H 

la It^MM^ia^^ ttom i tP I ton«^ Of ruikiie. 
V^'iwSBTfl^ th« HN bvavr <^rnPFEflF3 
TaittifSi'' adiaaLaro *• tan b^ 
I aauQ In Oto wvUr XiW 4a«lba4 Tu dab Land lioanl. Mr. J, J. fool"? bad bpen 
BOmlDaled by tbe Good wead -Cu r En-: w I k brnn^b, 
kxd UP, W. Krui^ b? tbB GUnuadiib bFAPcb, 

fM&iir of Hf. Wrirte bjf a< V^jtua. A depU- 
latdon waa appolnltd \i wait uimU Ih-rt MEatf!' 
irr to a\3i^\a an e ip4f riTgan I si i^rj cultural 
rural for tiujiqedab. 

Af>SaLEIDOC^,-!C}r^l nilnibt'ri of P Ii A, !<U~B<a 'mm U C O A ONB Ci;P OP SJBiaiiKPNS OP MAGNIFICENT XiARLING Wl^S; 

mm. able. 

warn Pt IBS «aWf*tjH«t-)'B« TaflwMSlBA. 

ruoEi »™ Mh in- .wt M wan ifi «w :»«*?«*i!!!iaL:2*^ ■lii!.'^"" jAOtCtt'JiH^i^lit^'^aLitqaBt. ai (AT u bi^- ' ■^'^'^M^a a:tWL ^(v«.;f^aMa4«l.rT Work ^ninni ihg 

HHf, a* oubar w»o ugaplcd K«««r tpr fniWiif tta pilnu Tli ' ■!■ crunM l »■« c« HtbTM for tilHJf t«P»i P*«ti«« ■teild h dfalt wJtli a* li muM iM ooilt "^T* f' ''''7 lo«ll^™ ..d ii wuip^ ijf r«lpl>ll. tu, «" to' njaartilile lor fctaii 

""■I" tb*7 fuNLka Ui« DqaHt^ TTw H Msianii .^^^a and lirownell'i UA^u'r, ^t[^-. J(Jr 'UiaLP Brlnbalta^ 

And Bri^wQQjl'a Beauty, sflJiil at " „ ™„„ '■sr''iru:t"" 

LC be a^eured tontradr from tbn ^Bltr, bmRn' tni^uuicT rtT bi^niT^iu^^Hl urii jtbt _ 

kC chat tbo <i<nferinfttint had ^MAJfth^ ^^h-Vh -ftd rttf fcfpHw. A ffrvai iimin^^hi. ollVWtaa, 
puEEo Bailtlni«M9t into lakJnr B^tlOftj be' ra-' diJr^tfwe h tkua HMCtiH j'^At ind diuL.'ui<E«<A li^ I DOOM IN 

far Ijuida wai aBlit-4 by * flVpntatlnQ 40 baxp t1|» H'[p f« f^Vm ^ tudfua '.l* ' .i Hlhhb tI tIItt Ot -se#l Mj ^WlN jBWtjjgS- 

^"T liT r ".^r .'r 1 ^a%p'.*.: or,s. •/.ip^^" " 

ttaa no food cduM «naa al v«lbE Inta ^,TWhn ef^ Or Btat^td ipnAt. pn^i^m^e Tffivta ' - ... 

Ml 'LMt ibe d^Ad paat burr Jta dead ^' ud fl^EaHBila iNairj and Pwd l7t>[iirhit<ana lui hrnY 

ci^rit* hhI pfff^tlv* Id rtrt^Utg fnudulm^ trhl jHuj' 
FTiled jjjTJ piMduiii hnm llw niirt*!, id fQFcLn| 
*r,l (Ii>><1 wnjiilTr '~ '"" k\H iiT To lAe future, m'aa ih^ kEnd at tblni ' 
tkif *irA lold th^n. at lihejr btd been tclsl Wnn. N'nw tbo rianl lefuaed lo burr 

IE ^-oiili] Tint be r^vi.nrrd by 4he r]r3nk 
ttumt. TlL*" [>uIl.'C>dp, Id. Mr, Hrrnvn 'a apiDl-D^i , tHirfrrnr^. fh'lr^l'vji rntini Iioto b,^'''n bu-- 
pmwj, and Ib^j wprti r*ld^ntli' tir tJifi t rrl , (o 
lid Lbal Cbr iT^nilpr airsel rjurtiy Ihe lL3\La 
bctBtlneElCin WLtb LaBda adoilnlBcr.nllfiii ahi'h 
tt# laqorLAl Loti had fi>r rsan libDured in 
1^*14 .upon tbn publla BJtd f-^ rtlfl - 
'WltL . Tbe IrQDbIn «f tlia nvm N4- 
tflTp b4«tl3rad. pfrslfii^d. fbl 
J$tiH4.;:bf '^TjiA' yiTiotk*. «^Ut4lut '.'ot'^ iUft': 

WNtt£i«.-n4tt«r* rraa' Am- 4S{rliil t4 'butithiir, 
Hntffc*^Xlr tDDdaUDrd. Tot 9vw Irn 
fiftFt tbP.-T«rQifr* and «f:taan' Aa»ciatb0p 
W eM^AtautAd Kit birtr. Ihv adallbi^tratijn ji^^m^' 

centutr, aUbuUfb £4rtaEulr fslatoea art Vara 
UBpful and TBiiiAtia tP mmmnd ibu 
KkA AuirAJlU aeedatdeU bAT* pMn|Elir 1D>- 
borted all Lba v*rT latcat: lAtndaatEmH. 04 
tbat n&dlar'a tUiaUi Nftrbbim «t«r, wbleb 
aald aL boma for 40a per lb than. 
tbr« leara aKQ. caci now t* boufbt lofollr 
aL froui M in la pnf lh< wbLlt KEdtifada and 
Olfipp tn]ViUlPB »re aJap nttpred al eom- 

beae biih-prLoed Enilteb 
Dl |r«*t \A\\\* Id Allc- 

rortHi^triit *ihf Mp^rt ilmuLM .!» wji^ >^l]] iiri ■ ifalia, Tot «ondltJ-op« ore almoBt 

tr.v\\ itf'.iluiOf.tliDA 10 tT^ JnatviTfjim vt trc*rirHc4 eX^C^U lA BpfpoiliitiHLh IGnEE;«h n^upJf a^rm co 

□ LTiVfW llt«U[H.i4 and IJieJi^ t-^rra «l «'PM.'^' | fBTflUr b ' .4(AliB''#'Kl|ib*4 ptitftLS ib&L h[-> Lu- 

■■nil* ,1 D, ^Uy wf. Ih,t,- imv,' m;L[tiir." ■niTmurLj ihLi . m>wn Ib 'JUati Uli Bod cold waal^tr, aULL 

kif^^i i-n,i* jlt:-,. I. u.^ t'.lwiX I li^ U'- f^i^llL \-f\-AT\W\f* * 'T^-^T^—i^i.--i :j -H4-V j. -i,^i*-V*aH u, ■ Tbe anpllH]; Aaplpltloa ot ibe QuMpflLaliJ 
NalLonol Aaitoi^latlDD i^aa opened at Bnwen 
J'^ii'^, 1 1 7 1 Ljinr. lo'dflf, and pryjnls* a co bfl 
A rA^!>3^a Bikt^cdAB, Thb aairltB la almost Bv«ry 
jifclJQti BliuiF an lacr^asc co-nipand IrUb Itat 
Ttar'Bp and tbe quality of tbe «iblt>lLa la r 
diatiDCt tdTuca. Ttia toial. AUiobBr of ajUI- 
bita Ji aiTiL In piMiiLrr alosa t>er* are umrlr 
14MKI tatrlHl Ln tbi ^^rta HBtEen 4^1, aa 
lbQiW4 flf il^ compar«i) vJtb U*t jvbr; In 
ttaa c^ttla B^ctEpn Ufp am ^pcrfiOM of IS; In 
ibacp Bb lAcPtaM oE i-i. IB a^lM tba la- 
<!^etM li 4t. Fatd. a34 A«li>v prodvCA La wall 
npraaaiilbd, tba eAlFlqa AUBbvrlOB' 144. ntn- 
pAPHi untb Mi iiLit jmar, Ttu* bun ainqcitnt 

fatlBPSJ to tbt rat>E4 adrj^pn In tb4 liro' 
dvoUll ladkBtrlai. Or4at Lpteralt iFOI e-TLuced 
In Ia.4 4L«trlei aoditeLJei' toni ftlt Eod, wbL<-b 
|g m dlatlpct feature of tbe nho*. S^v^h AM- 
UlclB ^4r« VapteivDtt^, IncliiJdlnB Mnretnn, 
MifTborouib, IrfiSAJi, Warwick, RocKLjiniiioii. 
Irferltertoa, anil OJep Ilin«a lNew9nmU ^Vain'r<). 
Tbe raault OT Ibe ijampttltlDn ta aifK'L^t^.:! id 
ELoaSn Tba New iautb Wal4?a Gdtb^- 

" ibilv^ iliptv *t Airlcai- 
r bri»4iMW» 9hVD«r f*om 

iW« P«m. TXa '^lieaoBtafld OVTtm- 
cnent'a 'tir£i«rlmeiala1 tarow Bt Weatbndtk and 
HerriLllait^ biiv^ aitractlve dlaplara. and Dat- 

tnn AffTLr'UlLuraL rurirsv ll ilin wfM T^prP'^ 
bunted A nplen^lid rfiln^filon flf applw la aeflt 
from T^aninBla. A noref f(>atute In tttfl Oo- 
veramept FIvbcriri t-fturt. nintajmnn Br^'cl- 
mena vt Ttb fnund In t^urfin^land wniffp, Ab- 
Qih^r lat+rfHtjDC fPBE^ir? Ln Lit? mineral r:iblc 
bita from irvinrt^Hciit Mtnins CompBH^i Nerrb 

tjui^QRland. ivhicb !n I h(>rt>L]Cl9j^'|^TH!^A|^ 
ttve. Tbs Mnunl Sterffan i::vll^asf.-i^tei.'\M 
B ¥frf iDterettlns a^LblL, 

Tb* *ttfDt4bv^ M-Ur fitultliw *wl *** 
fltFbMfMiO:^ APii^if-^il^'ULfl'ii 'Ob. IbB tqt- 
M«a]ifqid[iiB Iky laat JHf; Hit .virBtlier WB*: 
tbrDBtaclPit kiMt UP r*Ei^ fall, t^tfasb tbaiV 
«^aj a lnht ehoiver earhr , w n^Htiflg. Tbe 
froctLcrn rnr blc»nd barav. iru w«U ftllbdy JUd 
Included lome ppl^ndEd t'prcltUnl ot tbortOlli^ 
lire^Fi. TKf, pri^e Inr Ibfr hfat atalUPD 1 jwmTt 
nr ov^r wn\i li-y Lord and S4na' KutltAt, 

Mtin]L"W LranJ^' Balfour b-rlni neeopd. Bc*.b 
bQTfi^a nrc irtU-'kTtA'fra LirrfarmRra an th^ turf. 
Tlln-nd msre, 1 yeflfs Bad fl-r^r. waa t\'&ti bjr 
AliH HrdVn rrjiT*™*. TMe inllic?llanF<n<i9 
b'^rae-D wi^rn ji Hplrndld rOltfCClOB. batb min^'rl- 
ctlly OPj Id polcit pf mfirET. The prlnelF'^l 
fitaliiM tr^ttlbE claal. tltfl prlin far 

ihLBfttda jl feara ev OTM m br HcCub- 
nell apd Tf*^*^^^ 

CaUlB irert 'Bliwtit. IVprnMnd^. dBlrr cabtT4 
T]i:ii-j Uifl luine 4i( 1 }H»b]K J iiaf tiir ^t^-^-' 

THE SHERBIAN MB^JMcH 

'fr>i'Bt' tmra o^iiir ,Yi.hL'i- 
tTtfEliod rrpf Eatrcflimh] 

tiullT and pavtlrHj a 
hw the wvrM fiAB (If 

AvrrlPfa 

yO CUTTIXG-NO PAiy. AXf) NO UETENTION FROSI 
BU91NEBS WHILE TOTEIIGOING TR£A1MENT. 
A. W. M A B T I N. 

AUBYN8, BS IIUXTEtl-STRIiliT, SYDNEY. jH P f|» |B m e f yea flAl£ OB WAKT£I. J< 

.7 HOTECTlTS"5ira:~ 
rtlTI'ATKD MAIN TtWH i^. 
l^flEPIT *ri4 t'O., IM Klnr^' 

i)tirx1>h^ larup w«irfc>. r>ru i *■ -7- - 
-JNIJ *ra t iX"-*rot..J ^Tf'-'h'frk prim. . Of. iltl wk.. <^ 
MilAa aatiarb. IMj 

■■ ■ -J!ff^ 

lMl"'**i bariahtt ^ jgi.^ 

ilKjHidd Jirertiw. I(i# BIbL — 
rati- (frtiitJiht- ttrtfld* FlWt* 
tTiMi f Jiwft'lt aWtf t^^| iW' 
iMdhRB irlil rU.-iiK b^iFibiwi't nm, m** naidcan, R«t WW 

rlH,r-LFv|, fmri'lin, tL^il, J.,vl>li apd **"t1?t_. 
T J^'Ti '|[|< li'x V ill iblii'H'l:^, L& flin^rlfa, Hf 

l:S_l_ri.--^ .uil. |,].nil. ^fn^JiwH-l. hi C*, 

iS? KEi__ |E| sjm::^h nl, L 'n -11 kT liafllffi 
ilN) »?fHlTa tfjll, ^MOf 

I. IVJ"!! P(rM-tfdL IffiCl 

.ril^iS I J J. i M XBrtf..: PT.-*11.L I'M*- ri^'' -^*;';^J'".'lra*- irH-fTun I ftl .>*wr 
.H>uiif.{, tari full flM MMUSD, 
ittna, irtrr nwali. U I?T ,11.. rbLitt, uilmit., <U*k. iaa. >[m]lu m. 
^ u\ iW\ i^;i-.Tr"Y<Mi' 

iVTvTrrf" \f.<Jtk)£K 
n ftW Ira 

Bit<Tji.hjm 
;^p1l^.t^l^^'.l 
gUA N'; I a tifilcitjuif niiLty Aimur Dffdl4l tUpCFVillDB. 
dumpirni" mMrt\ 
r-'i < i*ojcim. ^fHtrUpeKitBr i'unn, rvMAiilaoaiJt tiitoitfb Lhe Gaoette" Lba foLDWlaB ml^tkiva tiir TBbMt 
paiaon- Vr. MeKepwp atauta Iblt.^ tUtfl 
|w re-adllj taken bf rabbJta. area -vrfaep.' iWth 
^ f PPd Ib pLenmul:— .2 aticVi tiboiphnruB, aib. 
tr Crpwp 1:pipd»'4iiTB^ «n B b>]Nlrrji&Uitf frrvt— ti rowji BUKJf, Ubi inrtlHSff'B'i ioz. BTCniind citing" 
tl- t*e)1lLHB| ItiltMBiuo bap OTcr and ovir'uinn. I^lh. junHard, ■tlb. bran. Plarr \bf [ib,-,?- 
■PUd taeA ArpWtd anj jiron^ntfij afain.u, |h^>"ii* In » nL^'Hle-b^nU* or a frult boi ' 

a^BilDlilnrrd ..arS. 

Tbw "h* biF* u^Bi tllr taiAdidu Bra BDind at ■ ...7, tbe c<i>Tr(Mi pnndini; daj.lif 'liu^ 
TAkJiure to- day iv#rB '|Mlt, 
Indtlni lW4r 

■* r will b* op'n^'l li . 
iflb»»»ri3aT. ifld the ^1 
^ Attendanriip. 

AWAIII14. 

rtiBTTirlaii Mnn.] «tilLiiiri: Uuiliri . _ 
rur^fn*. tliilL'ijn lm\ flrlifir.-d grf.vn^ wrUhl-fir' 
TTler h^^Vi; Uualirt. Clanp^B f^'j Ft>llion 
AlriuHkr'f PrviEn-i CkuatHua paar nara. 
Witaan-J KaEpir 

Tli» prlnfTl|i4l pf*-a la t^wf 'V.—. -™:r .^-p. - ^ r_ — -- 

rtrriri f,* I,j W. n. Wltdm, aimf.^ VfasiiA,"- if a^ikBpffe «ah>, tt U taa* MOfertlv 

Thi Hit\rm\ ririite la tmt nttla n* WW Ibfl* alETiiif IrlilBlin la tba tkrHi, im4 It^hat itnwib 

nn>il]i[¥, tmnintn. Q*tu>fi Arrti-nlbir*] rnSl<*» hf\<l t* lNh! rtkee, a»A Et n«Ltbn jIWma a «u(k] aa^ kMhima 
lirrniilrr pliCT! Di .tj-nfaf''*! MtMtlmt Hf. H*v> (Vm- l*.trtM flirn^ti-^ nw rimnptlnq t» dml*^ CM.- 
JNibVitlA hpnt Th^ i-nllrte bIid hrii (h* i'thtniaa* uzripiiMi aanr bwn fcat ' 

]n hlHirlNi^rn*, (linL]||fi 13|^ prin hr a^od t>i>ll ^nfl -"l.'fx^Btii" htre HKB piyp^lj 

Si.- HTrt]intll trill h™, llplriiiirf. n^Plnr Oil- lladi*ta<- He hi 
l^tr aLv, i3nL prii^i 111 tlv diirj- rim. Jot SOaSES ADS VXHICUl, IJilAI, H tt,; hiliUT anU J-llflltH, iLlt IT Jmir J. 1 JiiAl , ^^ tt,; hiiiu)r anu 4 
J ^ipi flor^. ear trtiE, Vrf ' 'r ai^rmtc; cf brtitfhiui. aittrwtBB eivBta. 4UPBultr «f**taiBBr | ■ , 

V, a. bur^MW^ lata k acinB— In tb* lapaiiaB&i | lJtLlAm.firjlL.rm«, mv ivvl ftim. 

a _ »-Blfclt^ H h'^^^"^"^^^ ■■ ■■ ' HllWAHtl r(HH HiLt, la |jk= EvLlh l^waiJ -IffWi* b* 4Fr-- 

^'w^L-m^l' »to» '(fl^rraffw. jiKilmr iiwii.a»Pi, 

dmti aiul Iknta*. hllli K iirr* trf "imil, ti^eriiwii.wjf.. 

^'T^ r^V -KUIirrLiv HaW'cnLII. hWi* nil lantKT. » iO^^ 
ot tiu-txir atJn iJLHid. . . 

KlV H. - ilt*- IlMll ■■,[* L\HKWb t«lt| U«l *U* " Jtu, 4 - BU *i 
rt*™* fj-nn^t, nlinri-j; t- 

^MVFfeWil L%jlla«n, turti, 11 uiJtia iron M'ii'P-^C 
«■ Biaia r.iail, ntn disor H* (ftme Miflol. ]va™i, liaJi 
i.lr*ir(j and ■.:.vin wUh wiiiat ! |irEiM, li' per acrp*, 
LJiLTllprn H.nniiJUMiH* Ipc JAvfltJwit naiii^- O*. 

kuiJn ir^riii llnMbiau br (r* ™L kailMB/ lfc<JBBi 
" "i tfd per l^fc fnwT t*«b_fnd *^li!J^*l^*'[?«»i. Hj.i.ifc Jim lUl^ i£» Hfa^-^t*^ I W,.,j.,rii:.L *H 1,j ihf- ana 10 Ihfl mlarorluB^'B 

4: lEUii^n Hinfrpti? aJI pFol'^Bia apd Ebe fIo- 
t'ltirf. r.t ic.-ifi^a -df dr]in1 nrirtni. Tt la Qot rc 
M ,[id<'rr',J itt ihnt Chn i'-J'iFrmcFi applnuiled a 

PTPmkr irhD F;^ll^ hr h-mUIlI lilt,- Hj a< 
Uli' f JTt;l,cJ-H.:jrn» laV B. BUil L lIm' inflLiUhH'- 

bPar on u ^InLjhl^, aL[-iil4^lutLir«nr,l tr.\t'. , i^,-- 

VB*^. a. Elf bbt (btt. ihrri' ^ :i<'iiiin.'ry i>r di^' 

.|||ty-.i|lii^'.4l|:.pf[biarilr j^'i-[t,iiifjbr' hir •]■■' 
llfarillki:^ tt^'ftwi'tanda, aid no doLithl tbe CLo- 
MnuHst-.vM' pc4tbl# .cBfl no* *w iMi 
Wr t^Ti Ul» ■taockaLlop baa 

bHfl Hnibji 4N^inklMdi:U .Ibat. tbb Btahln 
«Hr fA* Ut tHM Ka» »kBt: tlt*.:J»W 
.ta»':i«inBff tb«.'''>fi«K0{4t Ortrei!ivn0i}t tit terr 
n&M» ^4 b«VB Uui btip 111 1^ -plflf IbUcio 
Ut bbHLbndtiqt btinaiiflK- Off '.itni'iRiiiKtt door, 
iiidmttpiaa of a aiBta £4t)4 tttVk'n^ Prr - 
Uht vicoroMiil]^ Bpptuttlml dut ihf^ 

liBinth or Ih-r Elfljal-cbviilNrB ifl^twar'La 
ttfii dn a fiDlM^lf «pr4^ prot^at to Ebe eff"''[ 
thai n ■mb.p ImpoaeLblo to da btHlDPaa tIjII.'' 
liTBli.[irb>ra of boota d>F'^eadr-a upon Ihe floor 
th: ibfl volcce tbe VBetlnr waa wLtb ihr Pr^- 
■l*r lUcriLly down la flO^ TflSn, anl thai maa 
n* Mr. r. H. Barton, at TfiTri. Wel^lnffto^. 

ro»i^ axBure Ur. rarrhLllmrfi that lb« 
(alq^Bi'^p wntt. Hot ^bpalkiioly u n an Lm n ija . Thi 
PtflMrr J.i'vo!(*ii anmti ttn)? lo th" 
wrnir^nr nn^l ?i:i,r^= TINI. am] This rro-ra ' -n 
I »rjy uniTThtirifi nSl-ri.isislriQ und ail Jmptir- 
Lut dri-lHh.n ilurlBR tUf HTinfrrnicr. Hi' m-Hl* 
■flJi t^LlLDC bL=lB Id deai-rlthEnB Ib^ pTqa^qt Ula- 
ttuljuhle itaLi^ iit BfTalra nadai- ¥hl«b lfa4 
mii* turnrd: Ibeir r^rHaniFBttr^ ^pr^aen^- 

fcUfw latf intre atdfplleAbtH m.tbvdi^Dnte.'M 
If'ltfUii'W. "ttfo:.-ftM^i^' Rrt]4"tUVlb4 ti^tt- 
w ^tiSfit i^id ii«1.tihiU#t^ At t b* 

IPtlb:" Ulh WrepB Tot fl'B 

..llld^: .U Mlfl^ "Cttfittd bF] and vb«a Uo At-"- 
tlttMdf 'ltftll ttf tb4 l«nlt of H'Lr<pi:iVli]!W«)t 

.i**i^■fflllad^y-M^^t»t^*!4^ TbaJPof+^if 

WiK bnaC «tHt«i»ll ttK}«b«d LbE BRAB tUfn airn-'arnl rarHBIvip b pinra oj ocmmj ■p.-hllt. m-u-i- 

r 7|vSbE,i?jKvl&d [o Eft pLotB. inclu^lni (be 
bavA L.QQi^^^-^v.jtlipi^l^atibor'ua boLU*, Bn^l pl«re . tBat tbe lauda ftttouLd J" L.,.^,, ^^^i 3,,^ (^p, tfr b E«n w. Jul of tlrlnni 
bOStiJ ivr pT*4HI*!»J iH-n ' fij^yijjiii^,,. let il #iaad Tor atimil 12 houri 
nuiBE^d Erom Mr. Ttjm^. ■ pjaiKla^nt d^T^- - 1[> Ll.-iu^jJve tb4 ;i-b(Mpbomei dLnnnLr? (h^ DLiit'kr 

lo thv r*»nrr-i-niri'a irttnc ten jeara airn- -and inr>lBHViB ih B pinra of lsfhlllfif *nccT 
All 1h&,- j\:aTa Gov^ r7JT,^H"Li\ a baTH 

»""■'>•""!« A"- *-Wp>» bbv. aa- 1 cpBi»i-i|^:i||prjl>fli . 

|L ip '4. IMfiM "tub,, rraduallr addEni tba 

!pcH|iBir4-..%i^%B:i-«piJ ml»lH(t tt* •rb^lB tbo*: 
iL,urT]1^'.i»^|k :{b#iT4 «t A woodaai miift^lo, (til 

■n iii(iitf tbi!^»irt»«*»uiKr ot ibtpfc t»6 

.iMiii'rtH Dihf i^'tte uawd BP j^B ^0 - re1<(fn«« . ttl 
,'rlal fjroni ^be batt«g of tb4 tnb^. tbija 
rie an't bf tbu' pb^tHTplnrttta tr^m t*- 
; iSh-ird'j and ett mmflriff Ita ■fOn ' " 
T" w!ih %it<r ri-ni tut fh<i tt<nlvl~l4l Ihe rEdk ut (Lrlna 
iifirr hIIhtIIuJIIoi." r'-rirnlnua addliiR fbe pol-| 
lard ami bran liniEl tbs* TLiLiIut*'' rea^hcB Iftii' 
ynujjUt* ncy of Btlfr H^nfih. w]\'.-n M U ri^ady for. 
HBO Tbo raalt-rlal nhniirtl l-.^- laid wbUr H I* 
lb b fir^b roaditbon. It ■* moT^ rendllj 
taH#b "bj ratblta. A a Increapi^. 1d (hr ri^qh- 
■oter it tifan i^trijl nnrreH fcH;' li^iid^rfT fo- 
■atl^la^^*!^. elnnanian uijltt^ ib^- biiN 

T>|fy iirttlCTtte; rhflBpbftr»!i i.bftulJ a\vAy:-: 
bn bntkra or riir under water td |>rr.ifpni iTi,- 
daPE^^r Pif nr*-. The fluantltf nf maEerlal ab'-i-.^. 
H|*^irrEb4*d ebPtild plafe- biltfl ^"^^ *f"^^^ . 

4ivfr B fautvti bf OVET Eft mlE^a. The Unr n[ 
f^ifprlKir tnacfilpei Jb ftronAli^ TP* OBtTnrnded . 
I jip, "f ,lr Y,»n bj JL careful mwn tbere J« prfl*-- 
Mr-lli.- tj'> rl^k to stpr-lf. and' TfTJ btrdi 
nr*- iir,^i0.nrr1 ToV-^T^d bairs It* mar* pp*d- 
I |]t iBlLf n Ny rutiMtB (ban Ihoifi *hlrti sr** PS 
■pSa^d. an Ihrl" dr* !io' jiii^ TBrLBliei m bat dr^ dlj»tr]L^a, wbira ibara 
Sa cmW B ab&Tt iTowLc^ uituoiu ta 4di?b 
l««llLltB B quicblr wtUFtikC tnllBl be 

uBBd l£ a road ntnrb ib iiptclM. In tba 
CDitkT dJBirkLB LbaL Brv fi^vound frltb t 
■□od Ta3nfall albj«tt TarEatEvB CBD bti 

tjantcd ami batter cropa iuoii^ tai. P&U- 
t'pfiB Bti-a^raltr vvW. I(» li>»w aruUnd, cBp«- 
cLaUlf it fUEHBEuLlii u tooil nuiiiilif uT byjint«, 
tpd U !■ Bu**J rarujhiff m. InI-- i rxji ,,r 

)■■ ><tiiTTniiti I •ucb land. Bi Ibj^ jji LL-^f.Liry ^^■..■t■l^Jl,^ nuil urn r 
.^"P^^,^" ^Ig^Jtti ara very bQueQciiil lo t-lcftrEnr Iho' AlaKi Iti '..J* lulL 

r^lE ^vi,| lEr.«u; 31 fill buLlMki. Jtfiiii. 

hoT^ 'V«^>\'Es -IrLiltEbu;' J, r^ndi^; U ^»tt^t■^ 
Wcdobaa to.- Wcf^'hrit; t^. JJortinkn and Cn.. 

.:J» iad'V lic™< VIrtdriB I".ifmh>.h1 , || .Innftn . 
im'ballDtah Ifodanii M 4^^ii.i»n*. .t, liL X^'liINhI: 
"khj rn*. S*1*i-ti n.ni f 'n. ; II'* 
-uTlpi HrE^Hiiirn^. h: 
ii], \t.ni\±. n Itxtt. U 
h I [[4 vji'^ : i m^^rii 
, .F. n^E'iiiT u.mA 

nrluNI**. -Hienjli"! 

j.,m, SfHKiii™ t-J 
T.,'rrT n r™ Tlir ITnr, _ . - , tmtrt with ThLi 

... AauU bt Pith«tk iit Mm Ci_k^ 

. iha btctatdhi a d'jta la imm^ mflCiiVt. Md 4 
' f-ttoplace Clin nri^in- 
*' ' nTV"*d on^r and «i1d 
tba Fr^WiTj W. a. HI 
. VEHn^. Bnall . fll I 

' la BHff jt*^r* i* tMb jm-iit 
Im-pr 

*lt]l.l thpp. 
'Javri >!lii1tljLh^ 

:p1|^ rli*(i ip«|il I tip 
rn fl brd nl alr^lW*! 
ill, (mar mtJp amil ™» 
(-lLtI,]iilt kllnipnta, whNH .i),fS'^rLxi (m VHdulc^ Mai anJlaaliaB lipTTi 

I 
ipHJH Ma*!!^ iL^i^n.j ^lJ^^~4^~llurH^ r^-K^ i~ T Hu^M^ pt.irtaM^ r^,nc^. Tjrtiib"ll7 "".^llL VllEiiir < 
Hrp VaUK 1>L^ WElimn-ct. feufceiait^ilf ' wit'haiaiid. ' Bli^Lf sqdil^tt 

BiDTl BftABtB, tell Ui ttBt pOOPlfl Itk ef&Mt at 

any I'lV- E-^nlq aufcani'L^ at anj' wblte'»b1riMKl 
]:ot^^l'K! s h:'i^- -;,[liii H/f fourap EUrly Kldotrys). 
and iiiL...ii ijjj' ii bJiviDji rod pEnh ikLn adfta, 
liTit Diai4i p/uinLjaa BBUdu It tbB PtrllF BprlnA, 
July tLitd AupruBL: UEualty Kst sood rpiM" 
abflUL Uut LIeuc, and ;be potaiosi. ar* ryalied. 

cnaaUf warlad «I ll* iround lill about L*- ,^ j|i„ ,„ ^„|, 

iiitiplMr ar JUUafJ- H * ftJI btlOW waat th. .y.T^a^. l,-^ rr-^\-T'-t r-rrt. 

tjt'g^i^lLVijt^ .ll like about lUftt ILpQ. ao^ we burr t.^ UinA.ty. ^ih^i^r.-. 
tpn^UTiP 10 jirtdict Ihfti POMi o[ Ih. tarl.HpH rma, M^ii-^..rn.» ift J<.'jr,.i H 
tkat oo bf.L la Bwlaa* will nol ba abu u I ii«o.nn f.^i... u*.|i r.- 

local Ulijtrllnoi lO tS« wifll-lHa l*li*Hl. i,,™i',^;^l^ ., "7li„/ ■ 
SHLECri.VO VARIKTIEH. 'quiti u l^iitaillfai; hti'J :;ilV<' K 

Ip ibp TsrULf (or PCM Ita mo»! i-i "■ 'V.'f^i ";; 

f^: ?i;.7;N;.&:";Vpdfi.t..:,.. n .,„.. k.„„ ,„ m. _ 

fiLMt Wj-niapilii In l'nB[)T», A, .^uILd^ emi ar-i dn* *T>rt Iwalrlir i rbEld v mu mild mtli t« b^, 
Immlri, ViLtMBTil* lo Uarllii^to(nMtii6it,:it, <tWti ra'atc h, | fbnH'« FTfiril^iMi la the *iplT frim itr rtd tlp'^ 

■ —^ja* ' «1i]rh hp Nt™ «lihnfl wn»r,>^*j lad H T»raid ... 

|d*F*«l, Ikffwavtr flpllflBta thN bebfr- ttwai'^ ntay b*.. |f? jSGiriACErrnj .iKrht~liaV«|:iL .lu ^ lictiL il^^ 
" ~" PI, baOHHi Hlit 

EL 

- . ^. . ' iify* . !1(H ir.f , _ 

Uipn IMIi^ itapr-^ ju.ttiuLjia'liiML>-lj. IB lujhii. 
*ryr-wwL__5«j at - I., Htd 

.i'l^iriT. L14«^(» .vr.i a™lF ."^.a .t«^ *atfc 

,l«uu«iaH?1IM« af.ttWr JtHan « "«-. Iri.l. Ii'">- 
,-.i..ulnO%fHlt<r»Bi'; latd f IJ o'll PI... J:I:>- 
l iiJl jSKFBEJKltfaia gn.. liB fiil-i., ai. ",r- chmta 1'ilvl.Lll, el ' UF:^,',^K m:w o<M»% Unci « vbwlanlM4 JUaMwr DM 

ttore uiini.'-B»t-3Wti'~^i;ttt.ti<iM«t . |iilnn ii ti > % ^ 

,tl^>r. ]jU t Fjrin:T. 

CnnTa]. tvtGt. fit^ nn-*. 

It. W.4I.>LK,I. NJH.rT. 

jWTj? 

— . .irt.ljt^atf e( lint. IIL:II.nr>ll UATXRhtL. 
OBATfU, ]>ad.. la^'WW'Sw J«***j>:^ .ta 

aUdlB't^SJl K" > .BliiasCliHlPWl. ■ "Va «■ t''!. 
uriL'twt Jnt«iiB.tl'*it.':-. Ptic eirtM-utan ahi Is 

96 Yark'irwft. i-rvnillLr. J I. LKl^iViLrJ ila V^Iel-^T 

,„ (Nwlrr aJiiiflat nnffl':'. tuod IviU^, Ju 

.'p .^ wliJj'., JU'^HI^. 

r^lL,riJ<Trj aail lilted, KJirir hupdi 1 ;t*. ^,nTrtrn in ttielf. vn i f'ilaEtl 'ht^ll' ■fur Vt+iMtf kaj^^liSiF,- ST^kE- 
ffi'rfheri ■nplT tnrw ■ f^triirf. liariiniT Fiilitr. 

... Df idmt n 

'^^tmtiwpH litilp i^* [ran br nud« ■.BUM lyt frautifiTP- a 
■nni-ptT la iti . puf n.tii, IF .all 
^►W <Mtt7, T^JF t*a Bid firi,n'n 1 
H,i1 ^th : rt f^*diW. . aaJ eXp hy]>nitH,™|ikltn 

■o^\fn'''^tmfi«^ iitiir «>fi4 
jmroio. nil eV tinrioHlnir li'i 

Tl'.P hflppr *Tli*idrOrr of Wn. ^. If, ITiUi. iiT riti ■ 
|TT-«rT¥*P, 'WiirinvMl. V.*.W . El nr^rrh ritlrln r. 
Hn f^Til^T^T Tr-'t. IIT*, "h" Wfn^P 14» tit: — "H.iT 
l»»hT, i^rl < mnn'KH, »i«.l hP*rt Mr„1*Mj'PWf *»ijf fIpH 
''nir Frnrn t,'rHh, ]|r lufil H 'trpp.lfitl rniirh. ind 
-- ill i|-„ir T ■yi,>1i 1 'fiH fit fwm rwinw bifn. 

FTa'i rli- "r'T iS-iitP r-f Kr?iinl»<iin T fifillrv^ nn 

:inr,r'-«'F3n'-i1 Tr p^rP^I ^rH wC'Ei Til^, 
h'llll iiik hli, Finfirm ^ ilinr.-^iaTilT br [, ill init. »M lull Hi U -- 

t^bOle .Aueiloa, 
■i It a in., THiiSt > UllhluM^N, nil uLn'il a\ _ _ IV qu^CiUMl. ft( l|r,w^hE;^*r._fijt_U,-,rK-«t W«Lj 

jjiriR SAIX" tMliii^niir EJ r,' j- EM>J>'," IV Kiink lii^n. r\\n\* lis^::v.A\. Jii-lLi, 
I tUlfi- , , '.-.bI 1■.^.| 
X'KW. urirLf. »rJllii 
l^rfili,^ ! 

ACffT."~Vcw aVL,rirv 
■irM. fJi, 1_^_Mi'm- IMt^Ms Jul. I. AMI, SMtt ni-?iE^t; ciTT comrcn. |fJ\tM^|[. ln-|.L4drle ilvf.ir, L 

, "I 1 him-T'i i^t\. trial. It',. 

Ih. I'LlUft liAl4i''i ivii. RjhV, ariil iJaTUH, bpi .1. AhFiJj- 

|l4HtlfoJ',0, 

AlJfl'tLl. lUri iliit h'*ir ac.'Hil'- 

AVIKT rvLinlu. 9 /47^rk' itt^f. I'F.- ntiHilrmT-'la'tbr tTaerT'iaHiiL " Eipry purlldi l4 iJjiM- ' Vlit"i"iLEi i 
l^nltlf iliwi Bor-rt ^ , r_ , -._ . I Jj J. < i ■ hirnij j:0. Nur l';L[:i'T[ii l.EiNiT cjMl'LVi-i jfj lid, 
iVtSU til-flat 

I .1 T^.'nnr l.t' '■u.tH;Cl If *(!rtr" 
,liir>-. S?W. iiiLAtlur-J. F,.rL'nl'jiTi * cnivriTv^ 

.»"\. i.t bijj- ulL 
i^r t>r, ii-.|..i.. V- 

111 n.-.ii iiMi.iiK L' il.'. -Ill 

'IllM- 'fitaiEittr ' UBn:lianta i-itJ XmpvtPTt, 
|la(EUt-:*ii^tE ttnnwB. 
TA, t« tMtBEX*, 1«Q UfliltHrh, 

TpL. jpT Timticr-, J tf UmfTD. 

■ A jj^kri kK>t,lr!;\" iJ\u>.llA r^r ilaK * l ~l» Mli 
'A leml, 'fu^\ i,rlH,L'l,uii.., end rtmplal* tn^Hrim' 
■.liBiiil bi^F -^[ilj 

Ti R- nAVIi» ltSBl4 Ofcv 

T~AW£~uCXxtitir^feAt' uunuic> aiiiEfiEiliA 

^ *" "-^J.tf'^S^tS-a.d «Oft U-ll* 

■iaiA~nT.lt!iii;,-lW t!-l»ra rcpiiat. Jiiai~ltaM^ 1^ ii 
*U ce.L I'fjuiKfTiiEiH ^ wk.; llATK itki^JOB -C^Wb 
ta M vftakif. LerBPrt P(«rlc W r^ialn. lif^l-< 

lifjx iiAHi^htritK. iitpd jjtyot, *a 

1~iV(i.UI. hjILM.D in'.'-y, \im p*i- >lioTt. AN Uafi 
4ii:i.^iV"L'il^. 1,'Wi'KL iimm. WhH, 

:^LLVi;hri']':R ubCA., 

[Sl»<-ln-ri_£lO'd l^t-P;^ 

\ 'vii !\ I i ' M u J I i' .' ■ 1 

^l,^ul i:^ii 

nllirr tihbiJt ->ii iir I land a^d prepalf-lliB It tnP th* BurC-nHnJlUtf t.TO^. 
ThihhbuIb BUpi^im Bjdner *'Llll Lbd bulk \iv 
tbe pthlBtflea uaodt ASd the Bvrwsnta and 
CLri^ular Uaoda ary cPruUnl^ T«^nr jtca tuheraH 
I bcrtr Are irovn nn a' ' b^fl* ' .1** N»?t»t 
Woat CDoai; •ItOlfUbl :t^tmj-'WV>f9^ W 
SlADlLiy (Or CLri'ulJir Hcadj. and ppl^^m^: 
biinib BTflnn on iltH toait En thn HRM land 
ii-.ir iir:-!- Without rbani!* for rerj manr a B HDAfiES AKD VEHICLEtL AL. UUBpvtt Hd riMct rarlpd smurtmrtiL Eb ^ 
■*ta^ tl*«ft^ -Utttfi al)i4 «4uat]7 tiinkn pfrjioptl/ >t- bi-fOEDe dale aud bard. Till iitiiH ittitfifTH Tbo I^rd \[u.v4»r E*r''''ii>i-'iL dl a ^ci|l-alL^ndtMl 
muH^Ejjill i>r Lba CLiy i.;uUDvtE at th« VL>wn Itall 
laat dvODLuA. 

AEd^rUiu C^EaT^e Ilk?!]; IB It 1 fbCt Ibbt 
amatliar fvhiae destruetar la. Ufcelr' Xti J^! 

AUtfiSrll/ la itwb keitlam bElni tltij'bT 
Thv U>nl Mavut re|}ll«d; Thlo La a maltnr 
. for Lba rauDclJ aleue to dr'urjEi ii.i'. tiuiJ nu 
L miict be ri-]:ifinbnrcid, b0WT^Ter. ^ qerlnion tl(er«i)h boB bAua arrEVii(l t^L 
liLinl |h v^ry rodJ. nh,l that tliera Ib i Tbr irouni^iL. IJie TfL'Limnj''iid:it.''jij nf lK? 
aad refuLaf rulnrall. m"ur|iiK luib | Ki^nrlo UEfehtlng Csropjiiip*. dr'iLilM.J ihat Ibn 
iJ i:r(i[i" IbRt tbp farnji'T I'on |iL[ik4» a faJr 4:ity r]*4:trLf: eniljii^tr t>*i aulJiwrJ^i-ii n- 

perlmcnt *Hb mfw typrJi of liiroi-A uuLinhJe for 
]lKb1ln£ cnEaor mrei^u of Thn rliy "wbLh AJr-i^- 
Irlc-iLr i»i d mat aot fi4'4<i^d]D( i^'liA*. 

Alflftnna-B hfiBb^P pL.airpfl.- ■■"i :ii Tb^l tWi 
cc^LincIl TltifTB Lke prt^pi^aal o^f fir. ^. Kilburp ^^>n (ti^rj;~i.L "NdnftLrD Hitlrj klti.^ 
tfutt [pr •atabiubijc BBir ub UAifsnitr bII/ and Aruiur Ftrvrti^ %,..riii vyWM 
central alrctrip Ufltt , .iri«&|<Uv f jUn: (ItltfliablDB ^7 BAiil. luJtiUilE 

lllbt iBd pb«t td- ■ 

IVRCB, Bbd fDp lilM^ ll Jh cz'rtnln di!!'- (Ua -l^afa^e ifaBL 

dfTBBEin-'.^ Ilk- rf^i^-i ■■■"'^r. I" ^J^'' 
last Fsar *4i<; [hr rlr^-^flffl ItlsIi [lolani bll^bl. 
rip bftlBlo rt^!ini«e lalifl T-ailfd loi. and mir- 
rtlD ■ bqUlUfnil^K I'bTtflpb tbofa infMtan" N 
1 hat VBB lllfl tauie of Iht IaMJI'^ 
IB to crQ 

in ifc-^ A^cwms* fiitEftinc*, br^t *Biy ar 
^*^r*d ir iMlBird plaPBP, aud ihrn onlir in l . 
TF*rv miM fflrm. only atlH^-kmS InJlTldual J*^^^, 
PiBlltH El a h*\<\, HO Ihni 1' dlil int atira 
^urb allfQtlBP. AuH'Hland pnHlLH-oa vor? 
parlr pptbiflw,,"* protlE <ni[ uC hla [i?n»ictr,fl m au^ritiliir 
£2 per t<3ii f.O.b- Thfr* bavn hn-^n rumours 
iturlnv thf> pait fear or tWo that n^Lthfr lhi« 
prnp* nqr lb* p4tttt4i bp* *i- «':i,i[l aa Lbfj 
ua«d to b«j bUL U will L« w eerr]r da? fE>r 
ipdsar if frniq aor CtuaiB tbfl TaiMAalJ^n aup- 
tilT^fulCV:' -.^73tltf* 'jQFife'ittiiilEij' dlatrdcta La NrW 
flii^m^&h^l^'hov* nf t»d PO- 

{)bBrori. Ouyra, AQd BlinMBr c-onL locaLJilaa, 
und iJiem \w SO douht li'iftll 
ihfl Taftaanian atipriir did taIi jood pia^'int' 
rrora wchuLd be HlA^d lit (UBMr pL^»k tUl 
now draw 4b«lf RtjUfl^n IrjiiCf 

Fram flTB ta Btirtn i^Vt. «f atftd H »4iAf*d 
Tmr acre, and Et li pmTTaUT *MC*d*d 

tbat 11 la better lo plant a ^malElab p4^ 
ato- T^-bfllB tbab to rue A larier pBe list* (wn 
- - - aLlll '^^"^^^^►i^S^T^S^fcSr^Tlouii' If Ibp P&tMo H !t ak<nj:it not be ful 1 p^tr^LQ la cut it iib'nu:it not be rut loo 
BDiblt. far It rauat bP reiembrrBd that, thn 
lubdr 1» all tHe rye or T^un^ ].]JiTit baa lo 
rei^tl up«tn tEll Jt> reaip have ronH? pnMn 
^ron'th. and ("iu la lurn find ^Mftli ipnc noyrl^b- 
jiBQt to atake fb* plinL trlf-^^rpr'"'' - 

AuH'Hlanfl P^^f^**" I IM. Tbr rhlneap aardaneri abeut PjcTaey. 

m U«» quaDlHlf* «eh|j;^y^n,„ T£S llflT?t« lub*n. 

M «lDbl lILBt i-™r «T ™ ll IB A A«*t mJalAKB t* in* lb*; *ftip InA *«Mrt4 A BitEaftttarr HlbEBtet *l lanl The "^'^'f _. He rtetlVia* gi»At- tiowft* (*f apflAU^tjIyrnr 111)4 Tl*rfi l« — ^ . 

*irtilB(. Abd 'Jt m Jilids' Mjdent ibm «b*:;jLEiuM4-Lt Uiiht* wrr. unwiiiianr dbirped 
<il«i'r. Br. IlllNlu} tbbt cnuntry bi* "^"^ \'^;%^;L'n; ^'n'^Irti bM.hi w» 

b4ll^ liEandB, And ll«OBt nnlTPT 
^ p»i Jt ^h* NHftk Jaland. W lh»t bard- 

•nnlcil nciD wdulLl inp n commEaBlon to lt'> ^ ^ffip mat bad not h(f™ prnperlr aprnj-rfl 
blto Ebe lB«iB .tai] adniii]l?t1 ratlfid red Dutllne H^^g BHV^d, |t la A till dliraa*. eauaed by 

l^flnin f[n]D,i fnvouf wEtti. tho: Pi»l|AJ(,. BtHl a /ufllua MnBllr. Ib»l ■UArla tbe nrtia+i aF 'frael Irahl-: or IT 
^,.,11^ T,i„- mmi^ <kw<^ZA^m*:i^ it in ae#nilnAlT full itrofl*. rprly on* Broi7 natBtfitP 

■■ aaar a^ band. ^PflBLed aDiiOtlDf"^DrnL tbal ; Jjj'*^*!^ "^^^^^^ y^^ ftrHB, or tIEl tlit< hanlDi df tojt ttu AE^d efi^' 
piirh patalHA baTP naveir Kciund rliM aKIni, 
U(J will oat atand baadlldC- nr .cflurap 
wbfit narl;*^ phtAlaea ir** briitrlnv blfb ^rXtff 
\tm la ^ hlf ttumptallnn lo burry Ibe crop 
13 ifiArkfti 'nil if 01**-! i1]|p }»avi jour p-aund 
n pt04?(1 i^rJ*r. njJnurn wpLI, a-;-T plAnI A* parljf 

^_ .a 4jisrrlft Jb nor an 

ib4i1 H'la b" X^]it XVfr-mJr^.hwBiu ^IblSu, 'in LiUKin, ^L-Lnirk; 
^ iaa lia tm ivurkrap AmUk Sn wu^iiuj^ i urCn 

J. T. Ltil>OWJVl -rd *=43^. I t ^ . 

l|i_Viirt*rif^f_ 

nnWli>iTir IE^HV^ lUit. kv biu]»e». trL^<^ t<i' VNEil. i.il 

-I iA M'fTy <l^'iMr>EL^iii, UM<^i.tr'i DuIl Hit'.! 

lam, Snltb«. Villea* tirt* Hiirinn ViriFi, tinii-.Ti 
i iT\\ -nmw arLil a<H'-bB hil. iJi-tntf i- ^i W.. rip, TdrUl'*. flihJl rrtrT iJe,n-JlplHiP >i[ liy**iT", Hii.lil«. 
IV,iij, VILufv, pptj BpTili^ (.Vj-Lh, i:^[ir.ri4 kfiJ 
Up»k£ia' WlffOtO. blT^M^ t^ddlrr/. iMfVL't 

HV^A1IAltA;ik IH ltiilll*r»i^i mr^i. 

rijctirr Houi til iVy. 1?L KfM - \ IhuC-i ln^ I »T c.a-.tr_ 
TTr^,i innt^i.H 

JLJ__l1_H T iE< '1 f !iil' 
rtTTMiU. iJi>-l 
IT arc.ei It- II- _M II 

LlAl . niEli WKSTtAi 
A. H,j t"T <-',a < mn n 

WiCKtl^'b, U.9 1^ ill kidii 
ll. flfratla&iaa nlLi"] 

W' ArrfnD fa/'irVp Ki^^T ti iim:h:t, 
4.ntf. rrij4. ntv.. tL, titehr p.n. rllJBi^.rMKrivJlbilr di^it-^" 1 J«_^la«C li'tTH jill_*lntvl - I u rilUMUiV. I.1d 

I fi,ii'< Ktfit. N.iit LHi:l narnrifw eFrM. | 
IJi>LCl9i;, tndl I Idn^ ' _^lik. HT \l-|.J-:it mid *. 

Sj'VriONiiiiS , t'^iu'v 
tl.,' tit>.L bLimiN,'^,."! 

^T.\_rijliH MciJ jv.:;i 
III L]lJiiUl{ll ii.Kk.v. 1:t IJ:eJ' Jfl NffMi i*yiiiiiJ.|f, 
U^jrv lEiuli ImiL ^.±Ju« Eil ■Iuh.'l 
<4I.^ hi lilJEuLiilEirilr-n't. 
Fii:iljL ricaO, T^Uii ]i"? iirnn [iirii|, 
nri'L. incliiJ iivy lUviur. E,|tii, llAhT 

lAii^rlrr v.ad. W||w 
r^'..nt irlnH'-iK. tl i* 
j|.ilH.Eh-Mrr,'1. 
LliiN-'(Jl ^rhLUf; Attti 
Lid,, 3V a 31 t K 

n f!nirt Erwpnti -#teept. uLl lukrtS, 

4'ii iif iMLia faiall^ uit, 

i]i.ak4TP. Ilpppiip Ifmcj^H^r- MUBM, Hilt ^ 

tujiitr. hIr Itiririfpiri WliKJjfaH. I Ell I l-jllK ll- 'i.j, ' "Vir-^ V,] 

iKrb«Hi: Ll^n t WPl H«' jlUfA'^cnl- ' 1'"* """Tl iiiiii.i,ip_T'iF rn-aipr * n'm. 

yWimii' J*Ark J A '^'^iiT bi^b-rW n ri«. ^m^.ini hr\,A\- ri Hri- 

.■'rl*:- A. OLT. 1* lILaciF Chr l^my, l.niShl ^rrnr hi N,r 111* ^rii/ BiBBicrpal JBBunatb^p' Ba/^'^i iTS^ls , "Tw :i fit ('^r itM,r Bli^ nr 
•rtcttii. cJocU, Aa Air DjqlAl^f IbtrrleteiBa* 

tllBAla BMDI nf 111* 7ll> UBalcrji 

A* aleptrlrllr. ftj TkAt lh» foTV-jroLii reatihi-j 1^ Vc"'t.T'bFPi 
ilno be rOCnihuliirBLril la tbe Han. lb* PrBtolaf ptid itth^l eirwl 

anil lb? I'nl-vrrHM^ af-ortt^.'- j tp|,_ ^7 ^..^^rilT^ 

Th^ mtn Irtp TBB rirni'd aEiinLmcniPly. ./riinj' ^^ift |■.^■Jl 

Ahlermao MF^^Zi^r rif>s'^'d. -"i ah Thai lltH "X fuji^, llarntw, ir* w, lieni,-.' f^rt. lUnrw. W 
rouEii'il HiiTH wltb r^iir^t 1 h*^ flim?^n|r>n by Ih-n] Vttli^ t^fcit. fS; ll^mirB. 7.-.,lr ^ny wt■^k^ 

tSavpm^FVT In lEa rfP^oi fnain^lal allni^atErtDB wrt^'-i iriil ^ *> nm rm^rf-i, NIHt. iir*r r*rli . 

t4 prmLdn fc-r a ratprofiE iriill ar liirllnR Hap- I rtvTvtaiTbi'iEilrTi nti>l *n'i"-|-Hhriji,rH |-iiiJ,'.r4 \aHi.r, .| 

beur— nUt^h warlt ndfOLl filly tiy thn ElPard nt\ *■ for ^^^tn]^ pnil HihIlii UjhiiLir. EiKtil RTkl Mr±ty. 
HpalEb Bad arlentlii' aurhFirElr brlna the only ^b^'^t 'vif. '™E J-WilnB. rtr. vi;,r* f,i|| |^tH. 
pi^BBi or #r441rtilii.|r ib^- eiI^bLIp. ThJ^ 4'fttih- a'i;T»r'lJ f'lll-Bt* J - '■ 

cJI -L'MHldpri iU4ti uml^tEoB aa a dlPdct ntiqarfr Pj^|ftJ'^T> iu|khiji ^ _ _ 

la ihi bAnJlh ef bdVl 4 ntillnn peoptr, b*- afl!!^'^''iM^T' m"''''V.i.^^^^ vv^ - . ■■ 

W'AfffKftisar -itBDtih. *ta Ilii 
U llprtrtrtat: 4hr 'Phoo^ m FHH;i.|TV. 'Sa^'liiii fAFiiipiLQiF'^nulflliHV 
ralrfl lo Ibn ItOii 1b4H fPfrintfr, 
aaEd tl ivgult] iisel^m fff^loff "^n wirb tM^ , 
wnrh In dribn put] iw^hn. e.n^ ai^ i!U.tltM wnttM EAILWATS YOU WHEAT 
A» «*ltlt^t« eiBBf HAtt 4utf let In 

iMlarA mfv^lte IjA'^e: BbH^r-ad it^PAly 
I lull 6E a rallWA/ tb cbnvir t^*lr 
I te tbi BAjA Itn. CXatt lUlla as! thB 

dlBtrlDlB AI* iBE tlUft , M tba 
fbait «UBirT. bAtn«V iMJcttm «bd Barrl- 
ttb» Imt ilB pir«duBti(i'JNEVlt:b**k «lo uv«rfil/ ^Imi Af *Hl(iir lba IMTB* turaEnn brown, bb 
If rr43nt«d and Bft rapia ja ih* aprtfd af tbta 

D'sr Ihiir KTil.-p" ^roiyp-liafp attlu-ymm.M^^^ 
!i rrrip Ihftt wJi !oah1na well aaSBUt ** 
den *n]f farmer'a heail witb A pfifliiBB « 
an elVilt or \fn Ifya rfvp ir- titl^flT fl^MPoraa 

In fVnm fflUT ifl itv <im ■ff"' ifi^ '1'"''^ 

Sf lb* "m Arfl flrrBWiL ^nly dure rp- 

tqsdT ''^f*' Bordeaux 

.eUneir Bbti» ^b .^^S* ; ifctf: 

who iMi not A3 boUT In A«illb7tairJiiA cfH*.. 
in AinHlanJ Fmvliir-* IbM y«*r. Wftf 
ni- pynn iflTden pafch. at ■ B»!*ii.Ui^BV"5«*TO^!|| 
phPWlOK. Ibt, 

ifar; '""""^ ....... " ~ l^nd ]jpinri:ea ar^ often "pl^irrl.'" Ibai lo 
aay^ A dry 4roni*!r of (ho pBdJuik wher* tba 
crop It irown. Ea lelected, a Iln4r le aeda 
wlib TAUEb tlDbtTH BlBplr lild sLd* bf ildB, 
eSV«r«d irLtb 1 «B4d BBtljllll flf BlPBVi LbA 
pDlBlOak apf bmwd 119 lA B I4t>lt Ei|1«Mn-d, well 
rnvftrad Hp with atiraw, BOd then witb. Rlit 
Inebpa ot ^blL tit llU^b pli* laod pplBtPra 
vlll k«rl9 bauidA for raentbar of ronriA, Hofi 
4rT nt^Blber it,w\ b^ a*WL»d tftt liltlEbit. tqd 
OElj- Eouui niTK*ra pal In. trurt tb*^ h'bEI properly, tba erruac^Ll ahaulil 
keep (hn urfLbfe tba CQV^nm^at Id ltnd^^tahl^ ii*"^ 

tba w*rt. |^''[] . 

The »pil«i Waa eamad QDaaimPnaLir'. Ifri'Vi'''' 1 

Aldermaa Mnavbar bad Ihn fnHawEnjf opilan _ ^"""^1 

en th* bralti^w nbeel r~*Ttia t thl« founr-ll. In Tr"'' -'^■^il-»-.. 

tlow flf Ub mtTErXrd powBrn, fri-lTiit Ibua Uti'ii bli: 

Bbla Id 4j«fil wltb nrtrrna nuliAOr^fl In tbd Ij^Jh ^^Lh, 
maltar rtf mpb«: . .unalSbl If atfUPlliiMav atrort 4^ " 
ler'onTi^nlfBeiHi %pis OHtnetJAita. 4Aii»''~wbi*^ 
flEc, r^Bbpfrff«nj*.*fi^*i«HB .Hift trai|i,\tfaA ■' 
TPlr'P ta .p'^i^if^ trUH Ifn* 'Ai9*Brte'd ~' n. In. J4'rin^. 

1 Tirnrt, I.T', l,|i ^ 

.[ ^rbuL'U'H lliirwi, jjid IJkTfiPV l-E^a. 
■rinii mvufd, l^drri md imUBlrr Q.dffl 
Lihh[H-dLitrlv with iFEfiili'in *V,ip-f i-rvr! t^. IK I ItMLtrfK. LiiLt. Itl _i_*jdBfj*li^i jkijUinh, -vi iniit n 14B. 

^r.Hi. Alr^ miJrll . 
'''""l4'-bll^'."piiBr, 
idtl4-. FAHM^RS AND SETTLEB^" 
□prppntm Ait^j %1iji:ti for vat \mt two 

M4ll«A WBp)Ta«Tmi ta FArl hain»Bt 
"fb* ^pvlt Miitftr RtatM thai bad bad an 
IPilKiviow.iuif Pt^«t <iM4-fifniB|t thv n^ttpr. 
BJii Iff, CimtiaTo MBund liliP tbat tb« bin 
wr>(ild b« ialttn Iq bkpifl ImtHllBtftlT. 

Tbe l»ol1(^ ■flfA* :b-HfUDPB whbdfBW^. l,]4t««<i|]l«] ind InvJtu'Lbte I^r rviofba and nalii — 
TiWMlb*' Er*jt 1'rpiirrml.riL £>jrp. td^Adrt. 

^fi^ ^Vvdmy HBLl'a" bhcIbI nlplsit nparier M lUrfla^— .Vi £10 waiHIlw Hk tt^t. Ji Id nwftr- 
AlA wtrth, HB B ip id^, la wiaKlf. 

£St iparilt. Va iriai^pii. b *4-flki;. 
UP ^ri Lip«ftr^. iwm m pMpcrrl4iiL 
Tkihmdi, ]t>p 4« r^; littb^iFi tnjli^t, C3 in tM. 

Onmuir unit UkEtlXB R*»ni IhiLtH, KlN Lui •rbh.-l fm^: 
i'lFr., ri Ad: 'Hibln, f. h4, Wu)»Im>4il «• Chwa 
Drtwerir sr« 

HfjuaiEii rm^ruiiiEti runouananr. 

PlMPillUjll^U .tM'K ul rEl.tM Mh^Tlif^. hKl U'. 
M:l(V, T«^UM'L't>, M'iUH .'IlCIJJM'^. t'j,'. hcw^ 

E ■lui'llLL4|lr niMiL I1' niM. tiiLrnlN B vtun; 

A.. ^(^■|lf^TUA^. M ^'l,Em|. m .^ E. 

tStlh \L Hlf»r«." L< Itri T^'hiuili' ni'.-Ejy, itil 

. ir"iiiii iiiii ItoiJjPT pwltTT 

illHl-lt, BAIUUlh.--lllAHl Uqibsw AvLv,^ j^. i^&j 
nurk wi-rrii ninnr7,_ia HiiJIrnt Bt^ baEatwIn. 

C^lTir 4;r.„F|T OiUliH-i^, 1urr»ilCcr liDMl,' aait, "i^. 
■ ^y|„r,.-..ri. 7 V ■■rir.ri|..L! ,^ j. A IEmIh,- . Eh jraM. IE nKi:i> BPj E'O., m ntt.M, 'AfiY, JP IjiQAlflw MIM Tina ramal or tot UiL 
T«1BM ill rUraltw, aa4 » Bd .wiib, 
tin WvkwKm. U U «Md[. 
Pvniihint. aad fn^L 'aiiBl or 

k^ t*"fc dtei^^ 'd S^i^^^-StBtSpili iB 4— 

mar h" dlfpeqod' Mib U Frillr « ftri^ _ JctlT 

A»id iHBiiLtf 4i-jr prfsvA rCDBbjlL 

I* ^ .t.vT ul' tilJUili" ^ L' ilji d'l t;jijt" 

PAV t:a A VUll. TilK tAJOIKli AlLE *f¥ TIU 

bJfST. pririui iitii LOivKT nu tsjuis aa 

ttiUA^WB:— 
«Jfl aorlh, IPi dipoall, ^ M wiib, 

" ^^ 
IjT _ 
11 Lui»ipiiUAiry fioIf, 

I. Hiat^' tiftfit, Rq4|1t-h.h> VI- 

, 4i"ir LuTifi: i'lii.'lli; [v-RitifrL, rreat'faarBHka. H I lly 4>, Untu h ii. hliimEp. 

LUIHEIhiU llOl.kK fir abio. I^nhi Ihlnt. puEL iiu, 
flU JuEjlj^e^wriialA, ^ t T., JW llrmrfi-'iii. UEui kAdd«F,_WHtbaijna.jAj_HkiB_ J<-' [iljM.. I'll . ^ 

l,J-."M.fJh [liiiMTiiir^nud«l~T'hait bf DnwraT 
■ j tn. r4Mnl|n i,r. r.JwrHw>< B w, 
, irgsTtfP 

VV MM; lA^BfliMfKi lOk. Hunt, 41 i:lb.4t. EAftuk^i^^^^^^i1M^SJ aV I a it ir," (Md FkHciban^ 
jr..*, ill,., ^-lw^p:> /ICti. jt.JliriWtK OftbgawMb ^ji.f]LJt.i:f"'. . , jfry ulii ,1 w i^n J^F^rlF Hefill. 
■ M IMC I >uT Half ' huip ~Llliaj(Md~ "Bialt 

lU. MiM J4^1aaB, bUrUB ***'^^ VtETlJllTrstj U.tu-ri.1, immll lot: ala* Tlmia'ft&fiR 

JP t:ijt i]Tjai>N>uiiiT- IT Llaatljii'^ WȴBri^ Lt»t)i a-^iJi., II mjvh ^■(eiiucMi InnEBtf touo ' 

I. IjutrbjLit tula, b .. A. r,, ^O AInHtjrt. |iBrH°tM^ IliM tltHlfl^ <"lltp pnrnj Urprnl 

Irnmnmnn'ir,^ . Uif. Ijtt4i»]h m id mi^ l u T r n[-<i._ 
I'lLuLJi'H ilitl tJiip. |fi)iijth>|ir>1T7 U^tbli. 
|tii>i'k.ii, lu-ih! iiM'kJL H*f.'EDlnib, »T Hit-*. WiluiU^n aiid ^'llJtrjh Ma(jUI-SUB, Jd fn.- nan 
_9j ii^r,'j unr ip. f,>w a ]lLill na-. it«^ v VmJm^ 

nTtM't i-LAM'l , 4iku lluixlL^n pikl 'MUt'tl Y»ak* ^« 
Bt»b- <;lari!47 an.! lJrL,n»nrm wyiiaf^t. H . J ^ ^ ^ rttlg- J^^Ht47 an A IJ.rLiupmri*, Walll»f-*B^, QnEEnSiTTiT in 14 kiMiflB; :*!*!;,'!** rwit. 
llilHi, t fuWr Ali'l Fmwti SlKtil-:il'S liij|j. Hew.^ff 
^Vnunl ATT.- MA IJrvnnr lU .ta IOb» bar^tP. I 
lU ar. I J iMjipii l -^. JH.tJ.h.. 

|irTPi,4#PS, i Vit7nXuik:b!i ibd (jiMiw' (S*!*! "i"™"- 

H VV iK-w, ^aloii,_rir1i_i ta r^^J!i>w**T*aPi( iwnnwoTflS. 

J- hnij*r. : ri4ilii^ yl^P^. IIHPEs :;:'^;::;it,;T'irr,r ;."iCrP"<iri(i^"af (SK3.rn4 1 piarcirT<i ..j'i)ua. .wl, .1.- ..j k..d., 

uxiia tlnip, iiw-Vfrr, Utijtfp utwiilli, alpnS pttWTBCTItlfrillT tVK, Buni.. Kiiiii nr. C fr>. ;.■ 

■■ ^i^. u.i,-.. jll Hiimi, I 
_ ^ iiL.a., Klr^a Uaum mwii laaltiau (Ileal, m m„ «.r mrata rl p.mxu Si 
W H'iHIiKPimw kJ. r. r- ""rtihm »«■ "f Ilrmira rwi b diu ' 

I .1.,^ Ur ?l.i Tb^^lin^Pi . ltWi rp,4.,^i4i.. ;T7nTi!<n'>'^,^:-hV.;:f:.H.H.- .nv n^-n.. STSF' 

tiAhH Irirnv. I,i4iln m rini * .ri, ]|..r^ . lil-i.^TS- Il#l| n -.ti *h| i^r #3r^»Bri! 

' IV^Ipr^ lAl , i.t. iK^lf nryiir l:^!.!, ni", Hri. il, I - ~ --ti-t T l-n^ W^nwr. 

finn'f. Mil tits*. VJ NUt'lTF: fnr njrfi 
jr*£HfFBOTlQ|fili 

AJWk'k'rftyilHV, ^I'tl ,*«lc4,i: 4, 

tlrwi. W Vik m BlWuf . . . 

H.^M aiid UhI, Xrwr Affnr-/, riroLvr^', 
"Nil*. f4Nr hEi^ fTvm »i , y Blpn*^(|. -— _ 

i^lit, TTBt 1.'^>, f^inr. A. rf., P-n,, Harnw^'^ 
ll^li bihI llJlir*hntf. i™lH Pmul, S Ic^Rtt jtnd 
tliinlfr. W r^nM lf rJ. I'rtf rtntn. AiMlflit A^^Tl -HI W iwi't'inHPP ri.TTnn.n- iJTVTK^lirihel. i'li^nipial. IBil Had PM0 
PJ Jii Fiff iPd hjn. Wniifl Ht. I l'lpprj , .ft i:MlaWbJ 

O DtbBra, MUBl a rm, f^^^ Juliff, HVtua^ p 
'^.w™, >L4fl -patj Dgr^ ^■l|H r>lTr-i7irfTJ[1.TIf7T4iiSiU; ll-alr.'T'.E^; w*-Hlt;Jt 
rd I', an* 4iiiLrk^t ItU^B, prmn<*eiLi wntcq, i|i]ea> 

i,d1r ■"""^J;Sti-^S;""i.mu«, EMliraSTtiVi- hanii..' nBSifr 

^tV.r. 

Imt. Jgnain'i IV-IKat. M llaiki 

j^[ir*TftltB "iirt . .. .. „ 

l-v iribrtinh Md ,vi., ,u flMW-ia V4 fill *lJrt«.4. flaMkn 4*1 Baini 

<l Dwwm. ifc Id, lftO[U.<t, it, aaw ttfU 
yitiii t-Wra , l». l , BftiiC WW platt 

EdfWifTiT. 17,,f.in. ^ -■ 
Hl,4V. I'ith' T|.^.T4 IH Uustlaa H* Ma> la 
*■ 1' ll In 
I.. J. 

til 

t 

"■r, 

.1 

I 

,h1. 

-^11 'till National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325793 Ml ME COMMONWEALTH 
PAEUAMENT. TUB TAsirF coiaiaiu<iM(. 

Tb* PKIKK MINISTER, la itgiwH Ui Hr 
RabiDHii I Vic J, mnit itii aDtiruttigt kid ho 

apoijuoi t, Biuc, t^ri to tmnlni-l tan H lBenLiv« lo bcimit taplajrcri- rt ^miri Ti5i'p,rrfl( f^^r « Trkilk« jp oftUr Lfail 
JOiJJvSlorf IH^.W.J *4ld tk* HEeniDL at buBJcfHa miflhi Eciilft riown. "Wboi i^lg MOBKINGHERALP. lyEDSESDAY, II bin Jrot Into {^o-nLm 1 1 tM hf iroulil tr; t0 In . Iffiii. til •• tan It am. Urn, tl^ t ^;tr«Jt |i dig tka n|«tii>i oi itti>i»ii>ii JT. '•"'"''"^ irttHw It watut ce |ltaUt?t Jg * wlut It mgid DO* lucif it- Mr l^NSflAIj; 
It "•-■Clil BY A, W. MARCHIIOKT. (ALL Biaui^ udcavmi.j at 3 Hr. UtOALD THOXUON I N J.W ) •>I>1 

Ihr ITdm* HldlBtrr nhflher It WM correti, u 
l-r>par<ed Id h t^or'UMi or Ihq prAi4 tJlU aoFit- 
Ini. ifiir mo |r(..rniral BJIIa wtrt ia mt- 

riiruifrm. iin'l rh.ir ^\ina/> KAuld El^ 
siir.« un.t 1>-,T Binri, ,] Iti,™ Ho VUU Wrffi> 
^Ind lij tBi- Into tJrtvrrulneQl 

CKIfJflBfl- tifl m*oBiitpry olmn^j of tbft £!«(]- 
toTAl Act. It iliBDBl «top|«U4. lhat 

there verp 1^^ vih-ar Mill dr&«^ US Iha 

rn-ni5fo! r;r.v-*.riirii.p.iip ThBl wJLta FFrmricQ iq 

PtrV ItlLHfciiT- 

Tlfi'H rarsr'FI^, m *DfM-rr to iir. fL Rtd-' 
**ri1ii ii\.S.A\ j, fluid ibjj rcmarlin o| Bi'lte^ 

4ilr<r-'UnacrB| ticirflvo:, ib r4>porL«4 jn ttf* prau 
iDftHhtaiifbD tbi^t inr fltifeiB «iqa$iKi(icD<UitiL KaU 

!• Cl^P i^u lliJi mniLQF «C7dTdC'MtbfliV*.'.JkUFQ- 
tJDO, r<1JL, '..f Mii.rri.', t>C!rc»r# 'fMi Hm^ if:i2.itnn\,^ 
tie dnnt v-.ih rl'J^.,^■J I.0 ^ ;llr^'ktMt'' WbuLd 

£irv lu Ljl' i.'Uiini^li 1-1,1, 

ORPKn OF nrsiNKSsi, 

Mr REIIJ c^^!5.w.F Ltirj frLmf MJdJii- 

lur i^Li Ui?r li-? ^'ihUld eJvj' ud L.Ji'« tkf llif wrd^r 
*f hiii;ln"*q Hi be hrmufhi iMiror* i|nb. i|i>'tM^', : 

Mr TV,\THns iX.S.UM tLAkf<i \a L;on]ipri1f.ni 
^hl] rlLi^ n.AiLiT whiUhcr a. ■ukc4||U[l ivhkh 
ho iz]ft.iM In iLi< llrai. itltic ftDd wllJetl ¥■* ftf' 

e^tlquiLBB tar vnrka h^i^iiiit -tiil^i^-iKi 
df-m.lt vl[h liefarr l||q tiHlllinmlin-lla-cbtAr wtro 

iiY ho LuKi-[L, w{3u]d Ird hdD|t1fid ttic Cavern- 
m L- ij 1 . 

tfl follow ilie j^ljn BiiKiroBt*a li> Mr. Wftl»n, 

tfafl Enrrfiunt^ri^eai:' to UwiHtiLCtureii 'bill 
ii1i<i<ulA bv; JOnin nn wilt, tbot dH?. TI14I tki^ 
Brforiil niattlnc dftmcnii em iht- Trirlea Marlifl 
1)111, ihe ('iirnmrTh-M Jin(| Ihq P/tfrf"! rii|i^^ 

mlHMlim" ^rufld tif^ Tiikm iirrtrnhly Jn 

iljH' 'jnliT l[i wlil'-t ^^^■^'l^^M^ea had hofn 

r&iii^il. T1hti ihr' Va^iUii 1 '^'hnni ui kon RHI 
Wuiiiil run I*-. Tfi-^' iJij^V' rnrriPTiF h^m iliia ttpon 
iifemt^i iij ttinK R ih'l^jftic Da iba Public 8nr- 
TlCp jtL-lanaLilcatlDTi MOliffne to iMkfi Jf»illcB. JTm- 
4qnr rime oiiE uolp (n)DL btmben of Ib^' 
■KtfQiaf but fclKD tram rtie fu£ Uiat lone 

H'^fl^ rtrJ'MB^ftc'ALiPi^ nfhrmn wu »t BdopEFd, lory ■bo-wfld tt»t I he umii ^Ull « *™ nnw 

(111. Sofinll.ii tri>»' Miliar «».i.M|Mt.jB^ 
H»Tfi lyT imrJffJiinL 
Mr. tlODI.V9l}N rtJ.B,w,> ortwHnd thv 

ho lH-]lrVr4 IjjHj^ WuLLid tnad to (rlctlan br- 
iwvpTi cmnleycTP and uMMR* l^kty. kIbd 
Dpiiopinfl in iKf ii"'Ul pl«H(».,«-B(gii|-"1«w.i 

Thr ,1,-i.irn iL'iiii Biijiii^tni- v^^'Mim! m^'B — „ ■ — — ;-,2K ""uirtsBiifiiMa.' 

of Mr h cmy ivk.j. ™jf M r-jHWMHiuo. • ^^^Hi P'ff^rSS: CHAPTEft IV, 
buL llle Deit 1 but DuURMl tt ;|Ui:^mWI^ l-MtR'Htt.' 

put tar uu la mlan iv J^ui m buk td bt 

tTft tiB rCilitJCLtlrd.} n.r, uM.- . — - WSiB^ieiiiiio HI owl, 

BBBVICB *m IXECUTION Of rHOOBS a-AfWlU UHBUOBMl nj W" ■ wit -jm. ijtrt. It* .ItM-tUifc.w^ 
fDllowlD^-dar: ' ' 
ADJOURSMENT. 

^Fl 1'nVNT<>V JM-Jfr'ofl [0 idjournlni^ th* ljk<lr ID »ffi;t-t my cuurie. 
>l^'iLto .bi rmii nil 1 J,tl^ L&Lir, iDil iriirDfld the 1 Brut hfrnmit^Q ■wan ma* -wbtL-h fillta apauit] 

novrramvuL IbLLL unled^ 11 Iwpt ■Lrlftlj to w I Lit inorLlllcutlbfQ. 1 wu «i3ftr)r tlt^L he Ip^^l .'1 y,i\ 

■■m-.:3t>mi^^m^'sdmnm:0m i^ii «« «.; it ^<">X''y; 

Mr fnioloii irhltef bl »li.t^S tit iSSt « BUM tiwtytiloB tMlnr lor mo; tUlc I BoJ . _ 

IVIc I rbuiEifriiod il,M •.li i'iiJ ii.ljinirn, j no rliM 10 cm lift wlu;i!m " '■yjmfwwi rrom Enrlmd m tui-tir 

IWOM I. UBl^nltl. Thr™ would t, 11,11, „„ a. SI: ,1 -l.il.' im, n«. c»«ll- I P'"" 'TrtSliH^liSEiViil^i.'^iS?^ " * 

cnolMidad, > tan •rnd^.nci lh>[ If g r.tiorr «»tfd bv m.mt.,-!-" "t lb« Ubiut parly. •uiil'o"* " priji^ •HJ»«J, (1 e»blt- JJtM "f 1*^, IBd Ih. h^ic rtnBlauii 

Bot .K.I I,,..., ■ ruineit « AO CI-HimitlF miMt •! I„u,, J (iij luiniiT luiuij, inJ t o'liwanllT nurraw Irom d<rr (|ri^, gngd lack ud hl»rt 1 Ullll 

, i^w-^i.ai^viiiESiSbr'",::::; AapiAL s<tl 

VLpM 

■ ■■ Onktmatar fr4 
... h p twn bw 
.-Hi thxjbci It." iUlot "#^tt^ lii ItU Htk- M JJit-li* o' ttiy reiturt-B 

;^^.««,,Bo,^(.y4^=.ibA««..B^ 

■ ilinn. ud ^wco-l (Jii... Al™,r, i,„ ,„ ^„ rfmlror 

1. ...... _ __" ' "^Llad II boautllul llulg htlooM 

t« l.d Sine., TOlo doi la tbl lift 
AJncd JioibMdu;^, via. iL u 

A- Baltt. -of X'w foilud, m 1™ bin. 

^az''^ *j£ IBF 

trylu* La uiub'ur mr own fealinCId ABd ■PflCO' 

liilLni bow [l)J* LiDcitiwLe'l ' " mit Mil Ibal l.ihi i on bi',:iiiicc ho litf tKa bc 
thfw IIDh- in Ionian i„ ail ,np|,,, i,, 
tllhiT trr Ir iret tJttalr.fll^ to |oln 4 ualbll 

JtCltoJL (o TIBtnbB. tBi He bUToil obJocLIgn 10 
! J*' ■'••I"' 'Uin-lm,.!,! fo JTriv, „,„ to Join 
bodJfa tbiy ilid not wnat^to bg CDBUB^Itlt 

Mr KEU.V (K.B.W.) pill tb, TjltOBr piriT 
WAa brtHxrlUrally fnTanrlBrm niMsui-e ftif thf 
riUpmiY of forlboMnc lla sronlutJosi. II iru 
1 aum-BllHooi Alt.mti vkb ( mAcIilii.rT tilil 
«" 16r OK-ina m bcIiev, Ita nj: ab iltrmpl 10 
lorr. KfB (nlo Ibf UTilbna, nUcS rucFlacd ■ 
fli^rli ■ r.-» moDtlia nsa .l„n iiio ^rbltrillnn 
ilUl nan under dihile; ,j,a t)» r"Uit ot lb» 
Mil would Kd to roi:.gai m»»- tii«-;itti^«ia«», 

■mnuT, l]!*r^W« Mtt'tMiTSt itionld pli, 

iB ttm hill * — — *■ ■ - ■ ■ 

*tl»fi'l>|>: . 

iDiopdiu^bt 

nin. prpTontlnjT pollttm] TiiijDM froBi obiAlo- 
linr 1 rnHlTl Indoinartt. Unltaa aucb prdvlalon 
v,.ra ln>rrt«d Its new Act would bo wt lo 
ojiBfilfliHi (0 111 Fpdirtl ArhllntloB Art. Ht 
S? ?&2'*k'5? 'MW" wmld lino to flu)' 
(Ur luSWCi: ft ♦ii»;:at&ilitunlT iHifoaiHilt tor 
any znpo to tor lliAl ab Brtlclo-.! oftDi fnr jo' 
flFinr^i — waa m^tit. rnrlrt'ly l.r ,in!oB labftur. 
vhfti Jr wat L^fllinlfl.-Trfl (Pim tbe [uatHTtll. 
raw proilurta fcr mnkinr II. ]inpl«ii3,>Qta pic 
--ro Katiirrod from all piiu ot iho iotM. tt< Hdiiiiti. lit lii.H ML>.>iMniM nil) 
tb. laTHf^ fii^ iMh ■ ' iJWPMirioti ■ BV ™e BAK.WJ^ .15W*Wt»- £1^0), Bui fuiqlblf IjiWLTdly, Aa I ijH,'lI ^..i.!lb..'t citiarirra. wofl-cHyrl^ff liili. tha u»t of coala. 

I^A. «f lUivt Ik iodlllLluit OOBdonjnm kon .'f '^'l'^^ 1^,'ad iffilli a^laodl^ Diufll*. aod iltapuly. 

llEi^'toOfeli'-loy^tdvtwbtmtlt V>l«baiiod, U)t^, I1.., ' eon. Hb la a |rud abowor lit 

•Bd norei! blind. 1 lilt tbAt, laimo ir.lii,i ''"b. bbj bu tleniy oI larrler cbiFuicr." 

oiLiht J «culd ADt Allr a Biliir 14 aiva biin ' 4>Lil[ifff pmiijr wall UUa Iba AiAbdard, 
fruui AJii laio it wAit* oiBiira mntit laiJjif, S;' )* lonfflmi by tba ««(tWjit"tSirti:jii»» 

win ■■ '"'^ ^I'll uvor-lba iti*t^*a^a5&?WWl 

ool Utar A wllltt. 1 *»« 'V?"ii- ......... . . 

,u~ « cjiillk't lo mow Bir- , "'i ,"■ AMwdlni, tun., lha broader of iab- 

,.,,v rmotlona. I ruutd plaioed la noLa Tha tialt of toe Railway c™iiilialoBtri laat 
ircok 10 Ibo No,'Lb Uoaoi. ai,,] llirjr loaafM^llon 
of Ibr rallivaT tiufi IJi D|,i-r*1lna. aJwH^ll aa 
ttlB' OUfl to tfourtw of ourLftiru,.llrtr,. i.t,aljli-.l 

^fi^ to ebtain.^ laritf aioouiii ac Lii[,]]'j))iLL DIB HAJtHT*! naim*. 

TM An! Baiixv id "Iziataa-hH^' aOt b* AhW 
1 liai Idlna-a TbaBa B-dV' BnaalMH'i idd 
Mr, lMBla% alwat, aad wlik Mr, Aa^ Hul 
*V5jjgMol*ta^,M.lMl^ tM, UB«w *a d<«- mum MTAb 

nia 

Uail" IrUi ba will, I hmbtf^ ftjHniHilC VPUO'- 
du la M uittr t4t riiWnilX tbt •tqiAill. ik« Uhtm wTcivtte M^ tm-lftoimi nan 
:ln WW fcoM i|ir jntbqiif, £l^ii:kifutik; Vlw Flonva 
Ckulj)^ Mr. L*j i^r^'ilfn,. uiirl IHdrrjiiJh |>li'1iirv«. 

ntrpiBrn>: tiik r'.\L^£i; Tii^:vntE'. 
Ttm UHikl rJi1litr4't>'i ni^Li.Li-H Iri^ rlL'^n lif lb. 
BtlWainI TTiuni'.iD il fhn 1^]i,i'e ThntTT. tTwc thr 
hqiuBR miHlntiUt'i mtfTt'iiuBDtil' lltofiti imillirH 
Itiirtll. mi liijilcrr ll** T>**P napM l*^tl1 all imitr-i- 1 L-Hi^an lo I 

Eiir *nd ri«iflQp W^e.,Wo*fc ii bo f*^ HlvBn.." il 

trr IbBtwEEM Onatira. mod cwtDo !■ wrf iiry. 
■Dd mael Jn ne*«d at nls. Thej itttQ ibtl' 
thtsB It TBf:^ lUile popnlitlan aIdsb ibA 
TDutA Df tbfl rit]WlL7, but tt kk eXJ>«(i4d Ibftti 
ThfD tbn IIdd !■ open Lo ItftOte U will ^>ve lei Ihe Titai hti ^bM,t it Biiib „...rMrn 
J I v,\:f P4Nn-]v tbv qu'aLnipnil ut :tunil ? 

I,. n;n. hi„t all mm rrrtin ruin: Mt rflW.W 
r.j'> ..Il tL-"i'L QK'''i^^' ^u'^'i d(Ktr*wi, Kiid t 

"nn^ wciJ lji's;ni l« wlj.i^Jj lIit' vluaplf, I 

Knrj iii'fu iihasiKict iiiiJctd. Ilr loDk<:d n^^t' diEt|||,pj^ ^^1 ttifl'r<'**rt^4SS^" 
vfl, bUL flrieea y^a" older itiap -Kii^a v« nnfalied Hov bub tatM^^ UtViT^II 1^ h4ij h^^D fniL ml by Hr. 

-■ tlfili^ri |-,llciTr ur.m TiKPnllS, 

PhUoaophy liv ihr- tS.&aAihfe.- 
•^"UKk of biw itu4r df UiQ 4of __ »ad tni *Lr KrtltU XlSuiAer ^5 3Si?d?t . 

tad »l(H«l preoocUJiWfL ^ He flmlltil f«rjr HtEm^te h dojr'a TtlFDlil , IUbii and 
4ikcb wen 

nih»r uodeiit Til* PRIKK MlMSTtfR, Mn»er Mr, 

rrrnn'ti fV'l-ch. nnld Ehe rnoHtm for thf jTTnnl 
nf tJlirurt u mfnififlnf lo ih'' [^^■■luclry 

Of ^Tif in"- IjLii- n 1,'jrlH.ifln »nu]i1 roni-^ 1,1 f'>r! 
^h^m m qn os.riy tljble, Hn would bK'v? ItOi 
Pjihl^Elon LQ Imr an Ibm txhlt tJ>* ffarrf kti^nd - 1 
itti^i^' AQ'tttTii wtiijf^t Viirara tb« 4«|»ttt tt^nc^l, 

krETBbnniAnojr^Li ECTRtiAir. | 

*tlUt MINIPTKIt FfMt llOWR AFr^lRfl. In 
JUpnpwr itP Mr, vi^iThio^en tQ.y, hM furtbcr 
X^L|t*i,I]aDdeii^-t^ K'iuhJ hiivdi (o bv bsld *ltb |, 

nniJd b*-»ciaiE«t.«---^f*'ll|.^*i^!^^ 
i»ViiTpi|^^ii^;i q^..y,'^iaa fiaiiBM - 

to Mr, UJdeii (N.a.w.i. fAia that timkni or 

■Ault^rBtlfiTi !n the SttttrM wmw «ipniwir r*- 

Tnrtn»n»lili rnnr MlulioTit thv CaamtT^. MH 
vm\l<i. ht>^-"^r.tt Milow pd4lTtr4>l eiporti to 
lM de^lt ttirb. 

Ci;aTOHI OVEJlTllilBi 
Dfl .Uw vioilc^P d( Hr. lV44a), It 

^»t:^ i!IULi p^%\liai^V*- b*.l*i6 on IM tmble 

BILL. 

A m^uagfl «iu received rrom ihi Xm^mruor^ 
C^lkTil recQQuneadlnit Ibe Uatm tQ |Hlk* 
tlQVllMia fftr pdrpsrti of tbU^ftUt^, 

Thfl MiNjrran for cvtfttm»i--im-W'^i^' 

tbc HH^i'LiTid rtftdlDf of Ilie tfuuTAClUTH' JCb- 

riQijri^^.Mrionl Itlli. AitiiJ '(vitii BicnJ 14 tgmLn 
l■dJ^. ilii' i.T-fHji-i -lii'v ifi JL'tljjig wiLin ibiB 

IUOkI JMjJ.iijJ I.I II! J 1 1 i .1 nLLi'r . AlJ«LJ'4lJiL « llo 

f^iid^OL upau J[a|iopiLi[Jiini Tcr tl4.'f«iLC4*, hjjJ IV.a fKFn -WOM- llswt; 
>ci dull 

. . . _ , _ .. 

mrtly IJiklfHfl, uil •aemod irar^lr f l« hri da* hJi.l IfHinc'l hnw ihltitH rn but Bol 

hBEBQ ta MadBDKi d ArtrllB u »ba db«tterod Lhft ^tf of [Si^ni. r^r. In oitcr wortlB, bl* dc- 
■Dd liiuEhpd mnd fetturnd it»llj. ; tlbuB wi rr Ja(.i|HireFLl, hut Tini mtlnDBT. tfp 

Thr- r^'Biim lor inmB al ihn I'tiaQBe wu BDC»n Knew mefbuJf^al It wbat fffneli foll&ir*fl frtjiTi 

:rirn|t Jil-iii, M" ln^- * I ryiDKU' h :i J vrbi'Q w'tatt cau^em, bitt Dfit whF tl!i«r fnllDv^d. fllmJ- 

1,.^., . . I a-i,.- ,;aa,.,.r,.:,-- -Th- Tinnimj n ^' ^""^'i tuw* T A 1 1 ]h 1 i=.ii w ti:m LtiriJlS ]ir]y. hiti i-lrlijni wer« nal mapil, ihty *rf# 

.. .1.^ .uTicr., -U rjrinB purpat^B. Ti^e J^"""'^^^ . r«uni i^MtHy m^-tlthlJy niitS jiuur luiQ blB pi^Mj Im&llt; b(N rtlfl rot ktiflir Ih^ rnion fflr 

Th. Jinprnit lHd« Wqfd tif #i ft Tirr' ^ ^ Lion-lilrr th.l dilrylns will '"m [he ^^^^^ ftou,«ilillit.tr«W. P ■Iii*ll b»Ui* which bJ preblhllifllM^bi* h<tim of fuUt «u only tbf 

-.rlnilfc-.fltrt*fiWElUt«^: Jir>njMi*l ij^LLirr of bd. .a^W- , . „^ Pr«BnU=,rnt of . ^bkpplnB, 

intiWfflhl -^6,, J^pwift.jffl^ lo «^ttd':«a S** *qirih *^;^|, ^„ OM of Ihc Ktrpt<— nplum. Hi* hrnu,hl lilm Htp piiriTilrH. . " 

tr'TrUDTT new rt* *r*Md^ RIv^^t. ^ The tiBfli-! juioj^j Mmi^Hu p4X »E?e d^l? li» iIm I»*'I, t^tipn Tout hH.-r rtvc rupjJ, br rrlfld It* p]iih LTCGUH TirrATIIlB. 

UllidH lU dhrh-UuB uf Hr. h4»tiErr, nrfJI] nk- 
hriB[[ Jl pidB lit i'p AhinilLwl uUjEuTMp ILIuitTHtlnv "A 

iiinKinmi ■uLJect^ hko will «l»e Au nmipiniy'" 1i tM ~ --^ " "■■ 

ItlJI, LAd ^111 ... 
Id-Jnir- TIb nfitij. 
4fv ni»|H|ifi. pli^timi.' Hr, Arihur Mrnin will dlirrt iSm l^duT ^ 
En i hlOHtUl «hii^41IHtNt iL thr. TatWB lltll t«-nlitlU. 
me TiKRAniA'trf rvjrcEnL 

Wt. Hw' HtcnrAisn, ATl^] th» mmml wm dltv«Hl 
V '^Ti 11, T>Jlt win [viuTO kvt ban Htlboflnn 
bHw h nsilpn hr tbalr ' 

Bfl*"^ Tin rtW ««* -B*«U-^- — ^ ^- 
dArhil lor VinLdl'i* <V>*Hrt« tiMil t^MHu, 
ll(WiL Utaita I1r+mi(in, KfflEI H«€niiiati, md llmrl 
PijIeIL Tl'f tirltii IrHl wJII pli^ nnihinBC "SditalJ 

in A." Ilri tlVr Vll'rBn t^nm HpuliT^* *lth ruir-^r-Jo. 
Hr. tmll ncrfluiiiii'i «fikT« wiJ1 Jih'Ljtle PjhdLvI^ 
"witrimif nwirft." iltirr. rtF *nfli«*t«.l fcffPIM «li 

iTwIlr 
UnJdt '.*f(^it^li^''Jy yrtM D [|ji^rB4:e to AoBLriilim tbMt 
'i^.' .WnH^^h'-*"'^ .Iran u» Ik^t b«eD brouvti'- 
'ifiita.uMo hHa^, ^otnn 'JTivwii^lAii sifliiib^ri, 

itair ibv matter irbuld b«Ii4fll ibAt fltate. [n 
^Oullt AuhlraJla ill iftu Iron Kno^. Irvm In- 
tyTCnUl^ii h- I*.; 1 Pvi-r.U-'ii], Lln-rt! rlu 
FDBttB I'liih I. II I'. 't'abiiiiHrijjii, In ^(<w a^miih 

^'A]4'iA n n- H'.:l■^b. 13'Jiilb, 

Weml. W (Ju.ff:QGL(ind li'' i-^^uld uot apt-Hk w:Lh 
tM. mufh cfrliilniiTi l»WL wa* s'lrp T.herj 
herti IfLriic] t|uiii>L]( Lpp eo bb^ ulLJItr^J All av-i' 
tlie RI*Lt™. 11* cnoJitloHrd IblH is .Btaw tb ■ 

rEH!«ti wcBith wbUh ftimaiill bt 4e|r«kvNU ov^ 
Th* biJ] TF*i mt. -* hiii] poi fn - . 

Umrn to mfivi- Ihe dPHicaltra ■»* tn 

^■^ Till' jitati^n hud refwBol to rail* tt up. j 
pjb^E prlvDEbi L[il4"l'4"fii uTinuld allowHl to i 

£[> B-ii Thi! n"vi^TiitiiL.'Jil eommmd lb* | 

jrikweF' 1ft lakt" evir ibo propai-llep, H lb* 
BHiuurfl i^rra pn-iii^d. c-tptl^l wDald M IH- 
'^h^mrfh Hp bipp^nvd id knov that 4n» cakn^ 
fuf' had bcon pri'pBr(?d 1(} af^C^, ^iid ttTO- 
ilPfo wu »UU JwililT m Lay out, »omHthlm 

to. bt<lAiJS ti^0lteaifl (»I.W4fTau will 

HrJJJSTEH FOR 

UnitBb. 

Hr, WlUaoS |V1r.>3 I wtiM hiiM Ttrt-l 
Jar 9^04 .If f^u tiud ItfL out Eh^ DaljQTiallu.- 
UdO «]miiael. 

Tk» MINJftTER roB cCbTOIW; I dou I 
know ! ^ LhiJ mrfin b^ tb« MtlDQ4|1lHU0D 
d[»Wh I Lbki|[lLlor,l tH liuft AlttnPH M 
tbta bs acrnnirl^ In f ilTDIir fli IflCiilW"- 

Mr wiLeoN: Uci-t IP tO ***pWNfl»,** ^l>* 
Qiii^tiliaDr 

TIM MINISTKM FOR ^JXjn^lttr IV hm. 
bipqibcr -woUlcl h«- Pl-fr^ld abadt pttln^ omem.. 

Hf. Wtl^nN: I'M chartc* U. 

Ttit UIaVIBTER for CUBTOJiS WM adtl*. 
Eed tbat tills zaenaura Wcr« itibnUtad 
the pooj^to IL wipulrt be approvtai iCbeen,) 

•ndtntf It OR tti th« |]«Dl4r 

Mr. CMAUA^r <Tu.); Itwp b«Kr. 

Hr, JOSBPII COOK r^lB^d t polAi «f drdtf 
t)LpL tk9 bill WMM DHL of drdar Jo Jta ffeiep,L 
tdHB. It aWmd iiAVfi b*H |im»ddd br ^ 

«A]Mt, ;«v :tl* i**!!**^ in * 

iiiffirbpt'TiLMiw' "VUBliv luAdfe, Tb« HLppd- 
iMt Omrii sadHi It eledT. 

Tlu I^AKCH rql^d EbBl, rDDKMer4t]«n at 
lha bill wobI^ ba out ot Errd?r uaHl It bad 
fawD rwonuiiuided b^ oocunlii** vt 

AFier* pttu* In tU V^iMMiMU t)l» lll^l*- 
1»r fr>r GuitDtdi tlld li« irldhp4^t{> KlTt dd- 
tic*.,— -""n^l ihv Oort^nior-D^nerfil'ii m?]^>Kir" 
t^flcqlumAjnlLnR *vW*>P^li''"'^-'" "1" "^'^ n 'dan rj- 
LKbendltUI^ In CDDJitTUt'it ^'I'h ih^ LUI b-* 
labn IXO ti(nflidarutl on UhB fallottlbf 

*Ti,* iMiacmi WW tit miI(» *h m* ri- 

IP cdrtBld*r tl» gKffSS d£i 

Cnr Wldnrtd»r. 

TRAI>*1 MAUKS BILlL. 

Tta d*b*t« oD Iti? aurund rctdic^B M lh« 
tra^m Uu-k BllH vna jrt?auiaed. 

it* WlUkUf Hfal Lradw-uikianlPln Tfti (O 
if M lira:' B#^W blDveli wlibilriiWD Tron 

III intaplA piiit»on>a fc r^Pl^^^^Si;!; 

llropirtl LabdUF ch>#ni, Md tawbiw,) Hf* 
Via 1 PBwjpupai- « b« produ^wJ tt It 
mdtHi ikti •T«ry mdlTidumJ B«ii»t»d wHt 

{t IkdUtd bl ■ Mdmtscr or t union, H* wOtHfl 
tkd OUMDltud ntfwtii'ri' '^**n*i'lcr Ita ap- 
^-i^tua It lAa i*M|[Eir iiLi.tuiiirr, It *ouin 

1>1#1 fW»r WLMild b*v- td 

V tbr>« «alhMl^1im4-]»[B look W PWH ttrota tt«^ '-mni^: 

of Wtfliillit**" 
di'cieraj MjAfi! 

juatlA«4a 

peoplfi;- -tft"iLbivi# 
n«^aed. 

Mr. COOK' W*lt, Ibxt WM *Ei ftbllrelj nrw 
Vai^'i-rltltt la ^hl« HoaEe-. Tho Alto-mfy- 
TfrLt^ril ili^pld khVfl tvnD lha dr«[ id altrukvit 
Hnnin Ll^r«ntt df ibtrm, lo be fallowrd ihv 
ifriidir ?f ihe Labour ptrtj-, ItifttEBJ of IhAl 
Ihoy Cionlln.'d Ibcmaelv^K la ■ crlLl-clam if 
uttrrBE>ct:B rrocn thr OppiHltl^n wida ot Llie 
rhiAinbEl^, The IPBcter at ih^ Lilmiir ^ATTt 
itvmtilS lo Lhink II maE ^noujiJi w rlir^iiw pro- 
p(Hta.]» on I hn THttlr, The I rnd^'ii - itnlnni In 
itviprrjIiA ri'Eliitrcd iLi^iNL-n^ t'F eIju.- kind. This 
lel-pl would DOl Ai.'-lilH.^Vfi DibyLli^riS aRaEun' 
piraAtlng, ll II. ^'luliJ ilL> m \tf vouin - 
fbT U fi^lth bflEh ]]iLJ^iJ». Th>^ I Til Jfii -union li- 
ItL frcmJI he ba ruannLf* of iha gilAlllr ut 
tilt nl(?!ip<# 14 Vilbti PUAid tOTi To m*}i^ 
ti*rf!S^^.^:|»*t^T»..■■l*^tfJd -UMw^iii*"-** ■*»«r 
■MHtt wiiuTd taPH-B tbKt thtT irwtm hnf in- 
rcrlar tDod*. which waii]>d jatta ■ FadtKlilDD 

of tha pkLi^rib*iiiTis pt^w«r, th« «4uivAi#Dt or 
TvTllSb 1roL)i be • reilucllop of WJllH^l re- 
dueUBB wnuM ht laicti ap4« Uit f^ppii. 

ffOiadt wui tH.mfvffis^l 

Mr. 1. ODOK: H bop. sWbM ubHf WM« 

^TddtlC-td Itkelr lo Isfi^rla-r, ha wduld flTI 
tt. lid^tues. A ccTimcL for miUUrr rloLhlnr 

ru Itii In iwD pa'ii ■ ]itt]4 vhiic uro, 
ChMP«r clotb wu itippUnd tiT Lbe canirutriTa 
Wl ttM iMIt »f iPAklnf Lha itrmeqla waa ihn 
{Slf 'jA twlh ewMn, but Iba ana uticl-a Vt.a 
tHHh inf^rlDr to the oilivr. 

Ifr. WATflOi4; Th« Ia.bBl vovM eiilr »PplV 
ECf WDrkntaPatllp, 

MTr J. TOOK: BlDiff ntmb^rfl of tbe T^botir 
[ftrry liad lifiCUQ lo mailt Lradol UhKUji palt- 
tlral IhvT ^4 developad eDl^ ideb EhaE th? 
tr[j|tdl|pL n^aB an t-fli-ntlf ol L*T)OUl-a tnd mual 
I? ^bollahed, TlnaL waa whtnv he took loavij 
eT hU Ititnim b«11«v4d la ibii ualoti- 
hm. Xlli Idn prw IlUA mioM ihould do 
thrtr lirtt W ttrfiW t^t •dJuatroent 

lh»* two hatvei of Ihe iribsr*. Vt'ffwy tbf con- 
iif labcfur jwiy rr-fTff"' Wtp wiEri 
]i I L' [n. r n i n f . ■ f fl htm' t E fi i1 i ■ 1 1 tHiUl i ^ H] ? 

An Hon Mi-'nilif'r V.--^ 

Mj' J rcj<fK: [ »fnilil llk# prrtDr of ll. TTnr* 
Itm I <?ri(lLiLf>hs *uy bttterT 
:^N-^,'t>*3 iTit^mNrrfi; riTUlnlr> 

iir. JItS EPH CLPOK il(i1 BBl tUflt »Pa 
vhAMi-j iiii^ 'ome ^rtjor, T^sra 
ia» * wofae fi-*^llltj( btflwtfrn EiapIUM 
tiiil labour lo-dD^ IbtiD I* M-l 
pvmr kpowfi. H4 acmbtwa tbt wiKlOffl at hrni d ll 

j Sl'W riCHirh 

If* (irrdmi thr'n ;ir'»i'4*fd**d 10 nrlntuni"-, 
^Vj]i'* Ci>iiiin;[MalDnera. who wffa 
tiy 1)It. Knrpar. I ruffle lup^rLn, hm tba pr*TiDUm dv^e wu wivrln^ off: Hnd of lerltni; li[>r hfvt- rmir of rhe pliulfa lojLaad, 

kihe Inlaw IL, ud IKVU hLm cld dp^oriuci-lcy l^r Tf> his Rurr^rJAtv rha hJad Sog look tb iba lEttln 

iho fraah dtodi- PiRi. lJi?k?d Lh^ni, iLjrkUd tfaoD, tnd mitlf 

I wiJIm] JMi^ aUUlll- t4 BOUot lb4 fllvt b*} dlllrTpnt^t Vat^'rrii bpr fMlfer-rlkUdrGll AUd 

and hla aylrUa rtsift ffcli; I foindlEaL IWiUr' C^]' Mj'^fftlrll rl*^^^^^ ,'r_"'JPJ'.J^ 
the Pp'ir 

int. and ■ IH Jrwir VjdarfiiBB, wbn li now (ovrlnr Qirv>rni,. 
Irisri, jTMt RTfptvrH lari *l^l >t Aympl^. will rpinKth 

to t\lf ftjr Utnrfll rmifwrt hrr* Jihfiir tlww ■WM'lii 
iHtiiT. j-^vLi^iii ^.^ ]\<rt At^t-tMrt tat TunuriLi, Urm 
bthlD'l. alLal iti'.'T^T ti\ \-n\rwica. ,r ,h.. ,ir»i, bia maiocrr mi.bt recall ■»S^'5^»S5r'w,!L*'!L%IJ£; .Vli^!^^ 

, j.,.,nLd It ,rud™t t. L1.V. 
TTie AnitrilJilan K]'KiiN-:inn rr .^w-i'- i'- '-n'" * 
iir» ntabt ^dU I* Ti'^l'l ^t »t. fntki^'n Fi-ql! tti 
Utf, ihiAt ^^^^ d!lVr4i«D 'li Im-^fH*'* f- 

In kddltliit) Vi ^rtcvtli^^rr itm» h\ Ihr ni 
n. 'E. EVitirjh,||; t,n\l Hr. I^r«^ [liirn>rv| n- 
.^!tsfb«4f to LIh 'MDci.'ri imfrnmnH. fwiNonryA TU^BFiiT* rATfrFBT, 

HfcI Wr>dru«li<>- prj^ri]r,r IlL-^^rirllu Uliml Fhivlll 
w{11 "In a ^vh! t^llid ehr Y.H.i",4. Ptill, whiHft 
iMiF H*1 <if irtflM wilt ** Lit Mm, niiirV W^-^-nrt, 

*i<t4Hi l>v <ipHri M^vj^K^r ^Hn^t^^ 
W Ux bv Ow.^ilMtl^ tlNULff 1^ ^Ur- 
wFlrt*n timW fifWMH win^ ^^t^A '^^^jipUA sf tbA ,WJ?*|( =tm"fli,lftJil|^^ ,n .^1 

or l»t^t ta Bit for ulanr 7*ii*ir Ind'wd, I ,^ 
f^Aiftd^- piMBBlMr 1 Lin* arbna | did UOt llTB 

mmM uunttbi u. isd iho reiult ot mr tn- 

Vt^LlditLqDI k«d» M tA pKirt ib« pDulibobDrv 
t^'^ond fha4 lilt P'iaQi t^lrd Im point of ault- 
abllltr aa laimLmnti. Botli tbe*a pMpl« 
ara ttuBft, LluiriT, iui4 kardworUBI 9^., whA 
riiitliT^d ptrHcutin ftL Ibt hud< nt ihm 
ftttuisa kutb4rMlm ti4r tikNr.Minr. dw- 
iDd Ibll tiVk* bk^v^|^ > VlteTed Id ■ 

nauuer whlc^ lu catn<>d tor tbad the YMpi^ct worlda' 
Thei aiv of jri>cn* pliyB((ior», ^iiriLu; triicl] m» amiirnikw nwTS HAii tiieiT^ ir]ll> liniffTiirtnp m ITI iTould VUl ci4Jf anBWH:'r-' fttf mlial bi attlTi* AmouM tSo apceU; arLlrl^a art: 'The plaCa 
ti dhcdietieo lo iomf [lowertul i.-vimp«l]lu la- nf ihp (ti LiPnrttliif<»," f. A, Uil*i^lt; 

ram oOtplrt*-, ^V tif. taJ tbat LiHu*d«.| -Tha Doubt Waroin." bjr Mkrioo Strict: - Va- nr^rdTrnA^t "fWbr Wrd^W'' w^rS^^ 

Whetk 1 Itorw lhat Karl hbd «OQfl I wimt -a t^li^l Ahout I'uib, " Ml« ItoliJiwfiTtbr *- - ^^ff "T^^^ T ^^^^ 

dQwO atalra and had apotlmr iuriiriaa. I "t^Junilji^rB'^' lijr JamvB FarrDiv; "Uuirtvrtl^ra/ 
faunS MAdAUa d'Altalle pl\kii|cd appKTcnVlf la bj Karrr liook; ''^Wl«i ol th^ Pair,'' br 
ibd dnpeat crlaFH BAia wim a 4;rti4tiir« bI-^ OArUa. ] b^va QOly r*f*rroil lo tba OUl*t 
laoaL hTAtvrhal «hB0|ea ol mvodr irinntrnLit. bu| -tljaf;*/ U '"^^Ifib ml** to ID* 

^'flThhL ll tha nattoTr' ^^a»lt»4, vltb «parA« terne llie i»nl^-iMt. ;p||[«da mvcl. 
■FmpHikT. "ttdn'L crr^ TtfApt bp^^ ruin to, lAr. Ea BvriH, Sflu iB/^b^tha fiKeeBMn 
&be somulek^D," Aftleflf ttKlJ VBtlfi^l^ |itlll>,i# -,i#4t 

' -"1 t!LB nHHt daiicnbtv wiw ia U)«' J|«9ii4 t^ubf nii t fttflb#t W /tei^^^ 

1^4 WAiEcd, '.0am Df thtM la Ib^ bitch llpltBlv^ 

"T^tia yov aro be iHf boiLon Ol a br iTTeiidon Vicar ax VTcmrHtttj mnd^Qflaaw Doulrh4j1:i^»rn In f^mlut iDBianc^e bTioB men ^lC']B.^El1 cIa^", Tk-^rs: ili.n i r-Jli >ou, ellber. Thcr qui'iitljr a iLlter aiBier 0* rhamplon Olvbd^B 

nicM-iJi ItJHBl HiflTMroi fjn;S FnVlrJ Id thli tboF tbflk^ yoUr ^jra rbi^d ii.iiJ i iifty, A luxury trta I'ri^B. 1 tr*? th»c t^iil e r icjia bat a nlciR lot 

liRir^ BtftydEl wburo Itx-y *frt glveo laad !■ jou caiaaot aSorJ, bcAqtTSfu.1 at yi>U irB," ot well'irvwn pufipLn lir QPfBiJcta Chief Tn'^aft 
CBDBd^, vhJch 4d«l iw^ HPpo«r,.t«#^i(^ .hHB 
Lbe eaaa inOk Ml]..t)i« tHher^^mi&Jm LhfJr cw&i rr^ 

WhAi duiiq "AQktntllj^"' tom thi«« 

jisctrk: suroiy It Ib bat tfieir flflVertj^ iliifct 

unELla Ibfm Bi limsl^otn Ed Andtralla, 

Vp to Lha TBlm dl QUFen EllUib^^lh ETKK- 
lADd WAa a PftlLCiral couuLry, edul^L i.i la AUft- 
tralla LA-dAf, Shd manularlui'rd tn^ihlhi!. 
jwd Ib tha faAbU Of bUTlVJ iwik Lh» (?Jvlb 
lauim 0a \ht Oontlont: (tvm ^wiAHV^iiUEU]-' 
till«ri td nhHL vblct Hli^ «i|i«iij|^Wm4, >^ 
lABd waa AL Ibat Uma a iwor cdODll^r wUH 
)icit£«r afmr hor navf worEh tbr narv*^, nri<1 
Bpaln. vllh a. hii{7^ navy and unlln>lti^>l Xbi^liltH 
Wka dVci^ tiirpatt'nlsA i<i tatT Elour. ir't^.l o^ 'lH.2^l!i«» ™ oSJSl™»» tV ladlltr akllLd .nla... froo. fT,.,,;.- 
u a IT'lt". IBM. wia.t 110 ouwM ^^j,,^ ,^ KbeIbjiJ, (.hi .1- 

Iha -or. .OOJ^l lo b. l» iS!^: Ibouib Bu^ bH boon d^aa Ed.laod w.a allll 

bi la.?.irtlm IfntoMiol ll' f rl"lli f-rlnj, ill. nltb n( 

A.raL'rall™'^ .1 =o5'vi *"n!,i; 'o.^' « Ouoon Ell.,.!,..*, bowov.r. lha wr„,wl.n 

tl> brIU BBT BUCmifDLa. „ ■ Oueen EUjjtTicih, ho^cVfil-a IhB pcWQUMon 
tJu ^f^b follnwad upaa ba HrfortniiTtoh W Id 
a Ercal luintivf ot FlemlBh add i^LiffOBPAt f*^ b itariio.. ""t™, •"l>'°»SS:«*.'l!I*ffl In ibanr i,.atabctil a«' 

Valona werr lulni to ,»5*i,-»=*_»W*S«5 ,^1,, aLarClnt. I,. -HT »r Ibl. ttey »ra tb*f w^l4 nnd Ll«t it would H nHJ^n mnrai »^-« 1>diil«ar1 wat* narorl 

tiolblaa™. jAn doaer .rLi.ra.lo,, - - , 1"*^'*^, fi:^;;,^" '^^^^ 
are haloful." aba triad, "angrily ; aiad ."1 n-inlj, nn. blood aa 

Imntedlat^dy (Irlod bar PJM ftod alt gj to p,'rfor,,H^J lil^'Odoa Malor and lf«del. ~„.w_ 
Alaro at tno I W. JL.J.J-. J IrlrK ,, rrF,'r bAa hoftl trflbB- I""' f?* OlIlltTfP. 

I asilltil. bATt aioppad jmt orrlodi It '"m l I f Jlr 11 H,i bj,r,l-t,ii. .-f .Sv.lnr.. '« [^.'.i.'j;;;, 
«■ Mt -f ■ ,Mr-^ T A. tJriPlp,, 0[ H,J'-j .hr,,-.-, , s^,pr]f 

itf Sft.^blm*?' ■■•=»rw,-vir- 13 i.r sii- ri.i!,j,r'» 

"I tllnll Toil noitfal io br im unilofol l» t^triusbi-lj Ml,-li. -la ol rfi„n,],l..;, 1 .l-. u,a 
01.. l.ooi it yra.rai.ll;" mil I WM a kaal f"d Alia Watlwmt (Tg» >Jorah, .Lo ll. UJ 
mirror lo fro.,, of h.'r f»,.o. ^S^^ii^^^t^^H^^' k -Hiii^iTl.r 

nn I iin 1., n., « » I , ll a 1 11 1 ! L' rr. ■ IK h .,1 1 b . '""S' ^ t w « SSJSf*^'^ 

rrarA O 1.... A aL..„.,.. ..„.ro,. ...... ^I^^;;-;; "„ ^7, 'j^^ (S't^'wi^r 

TdlArirlVav, ynu bn<. . p-.ln of .p.- '-'J ^ FtrfniUntVi nl ItilEr'i Mi^a. "Tlir IkihriTiiin illlrl. 
Will In 'i*^ TiLrie* tlmlTr uu f^LiHrmlior .. - UCidw Ih*. ditmrtinp. flf Mtk W. AiTTi'i . 

Ml*:..lBlfllit^il'rt *ltP KinUtn iL- >^ '.t»A. T<~ Mida* y^J"" llios.' KiToJ iJfi(i», l-orJo^ lA'tllJiL^e, 

^ ^ " aSd Cnrlo Wwfkn^^n ■ loh^Kr T^OTnaB Fnrpvlb. of Aahflald^ wrttu ia pump. I hiLVv nL>i r^ iid b'lii 

Jipiire 1511:1 yyiir ml'-iUMf," Tnuvh 

erilrtl^ estUedlj 
t iAUMbud mtnla without 

tUits*, And now thil 1 hiW bfou^ i^u but 7^41^1^ BnteU^ hal (lifiJCiCh Ail^'dTLl^lnB In Ihe '^Hcralii' 
(lEapoBLHil Ljf llj-B foilDWlBjT l^i'aLLIflb l^r- 
- ■ — " " " BBdiuyi TPBtraInt Well itcfi^m^' p^^flgt Mlff^ ta Rapkhaojplu 
"".^J aiiil tflt»^mff»i:is«4 ib*Ba^ il-nr.'E tr'ririf' , tirPTItH^'.nc FTiClHTV, 
IhMmI-pti .1 tlm |U»iT^MlW- SwIiHf 
il- iiniTr4iiniM4-iii In ih.' liiPilrrl] .n ih' 
I'll'ihrclijim-E, iut ^vrnlir, iirii>r rhr 
'if Mr. H^n-y l.^itirt. T<r<->.- fil^TP nrrrr pr^M|*riJ 
rii.. "P!! iPiw[ ■ ' It *ri \-<'.»y Iv .Ipmh-hi M, f^rflni^l, 
Elu! pscirnrl it^ f^Hk f.arnrtlifi "y-^ Phnili p ft^t 

f^JP^ .Wit^irrti; -wftftfifcfl «Wh-^'- in Wlr TUm.'" III. - »t.*J*»f=.- Trthr apiff^rilnl t,j a mHtl-Ttf*. 
•hi W. t.lamr, Vim INn.,'' - 
(',.avfl,fht,i,a. lT.,ylr. mrt .Vm' flliUlM^- BKd '^iH 

1. iDbonoa, f A. H..V,, B. i. tiJrajidv r/tiiT;- 

am. XMaff lha- trrtTi,*ir thr t*r'i&ifn' m0M' l^r 
.a(- Bia' SWTHIil.'lwiWM- a ilii„il.T nOFSmOVAI, KVSIdABH' XIU ^a Ilka. I aii^a ate.WII *(^v:4 PO^ 

- IBircraltBi aod bllt^rlf <l<Attp4lllllllr ' Rpiom all la li i allndaH aMdliiaa far toKlit, 

ll^T farp WH. a miib of l^eiwl Id.TTMnt aa aha p,,^ ^i^^ alao bo glv.'b with adrutAjo to jSandvlcb Ifiore than rned to f^-^' ^^^JflLlr. "f^'^AE do JruU 
qiLb^aLiiiu I'anje afItT B paiiie. 
L la io rldlcoluiJiif eAty. J m-riiii 

.V you vvr-t- ihln^Jr-K aLioul vi^ra thv it«.fr\ 
ame piloDjr. Wl»«t ^4||nidt'iAn» hfltt lk|.[r itoMMf f4nnfAl 
Ttmn IIjJI itfi HMtdiur ItltVr 
iiE iMrLjr if\, ami 
Wfrr miLDrd. Ihn>itfh (1i^ 
UlTllr j*AHin 
l>rlmt MlBlAtnr mAhI tbAt Auatralla V" , ^BWIKjr^ 

ptLioj, Piril"LbiVu«''f«';h^ ^ tr^+rV^« aST ib^«iii^t¥rd 

"*^^^^^^^r^ss^'^^ """"^'^^ '"""""^ our 

^our-fouitHl rrk'D'J''. 1 lately oamc "W" A- „^ - 4,«^ "j.rtnr-l>l- -t.-ahW ina.iiot.i 

a , .la Sir J..n.B (^.-ir. p^uiEry .1,^^^^ 

b*l 11,1 4hi:^L IJt-BJ'aiiid ntv iL-rrlf^fF. I refer f d. j„_ (i-jtrim i^riTHiity}, ,i„ Hn^n ej. iWI.^, 
^ |.;,.||.ktuiwn Hjvmiiir' Jiufl usainnr. Ttt^-'r. Hitun, F. iikri^. J, li-iii-. I'. H-MmImm. M- 

fM['-Li.-l' \i. :iEi <:).H?>']linil IdhJl', ruith IH H[ilLTlEI|flr| Prf.d. i'liirlLpf ^iHk ^MmLAULi IHLnyila-iE Lfi niD^iHf 
JlJJUIELl6iifi.-J, HKj ii4*H ai ffur ciV n irnn'T^,' Ibe IiuHjul-™ iMTU,L. niLh thi) ulit (if Ihc^, Ktti;Q- 

and tBkBn up A I>chj1(, ij^e. oiiirr tuEtflEip Jp ei^ Hfl nJime rteiioto*, j rr>-. rtc TtiM nuiiif, whu i|l uri ijtnlihpi l^v n Viorlil. Th>?y In lry^!1n.■1■l| cLflSTl- friiHinn. antl j^jj't 
p|iLh|JL-i4 th tniBC h'i'i HltfntUi'ly 1*^ rhrLr 
H'ork ib4t )p * fH'w jnlkH BInirtand vrti 
tiklf |lbl« to VwflSt All Ibr rlulh required f^r btr "it«ittitic«« aJluoat. frain Hr. H. Macdn-nitli, oT North arilnr-F- 
^r«d down. it-nrlt^ vpanial bitfih Hlio LB llctlt, by '^4iP- 

Wl»t 4o TEJil lliBWit Ydu ahall tij wKa» pinn Iloi.hfn((httb,^n»ft; «. Owwr^^ 
Vli.,%p«an. Tou.hAlL' Tb* Vi^^^*^^^.^.'^J'¥'?''r^ S'',** 

'-Not whElB you Bland itpi* Tbrutnnlni Jn*'np™ lu anqUBl bhP* tflim: ,w tHo Wtl- 
wnb 1 •^>rl bf TTlid ClArfi In y&iir bt^'*- t tmurnfl BitlhlEioin bulJdln^. Cbcern-I 

Mr, MATJUER (Vit.J «tt b* wdnid prOTe that 
ihi coddllloni ot ^* work«ra wera billar 

HOB tbd AdT«nt at tmiM-mippt it jiblltkt. 

Mra JOiBJ"« OtJOff I t WtM . hi . (:»liy»l 
upiBUA, ualou UuL UfBwl «k»Vl*ttVira DitA 
poUilQ'] UtiuBr 

Mr. llAuatB «wtwl froiB nport* pF ihe 
Vkldrl4D Wliri* bM^rda i*l|o*1bf u intreBa* 
df WAVBB, Afl liior*aa« of iP03ftloriDBnt , ia4 A 
b»tt«rnoDL at Lha leDBVaL ooDdlUooa. Kmw 

pioytr* of l«1iinir had tafiiflwd tir tbi .to^i^ .™ , 

tbAt Llk9 jDtttAra |nLWH4' Bl»[d«sr«««;'*lba' *tBr tji'-'/lU'^Bntbil^ .tb:. ... ......... .......^ 

piayoEi w»r« Blicp of tfaE maai Eordlftl obtrBO' §m a rnaDii tot d<-bHPTliif tht cvlh'' « IhiMf' 
ttif. TtaAt BDArt'iby, <?rQ4<;3iiiL-fi. Bpti 4ppfu«]an j^mEiii into «br r'i>i?ni;rjr. 

WctvlotidiiPE Ira LIil. dljHLdUL.,H ma* au mltBurililr- 1 Tlin rU'ini^Pi ihinl Eitiguanot rpfuireBfl wer^< In 
Ur, DrOALD THUAlEail^' iN.S.W.J Baked Ih.' Iabi ^Iur^' nT jjja ktI y— thej hail l»rcniBtii 
Yow It Waa tilAt the Views of ffifmbora aJit.liig with them itetliltt( but tholr UHL but elpqrtinr lbe HtLlele 

Qoniit'Sflratal^ qUBDtltJtf AbrvAd. Tbay ai^rlaH 
thr cnTtivallDC nf varlTite bindl df metmblea. 

T21V t'.t ih-cn. atmnai ubkPdiva In iba countrr. 
ntiLl p.mont olhcr TEiiflg^ too FiUmfroui to n^n- 
\}nv iQTUM Ph'.EntHli LinmltruEii | ulrofti^LTd ihr 
mBnUfAclurlDf vf Hlpol. Pr^n tbla Lime 
QTiWanJ li;i]ein.nd, front LrlrtK cnit of Lhb. pE>onBt 
cnuntrlea In E'irulit*, bm* nana to hti Ihf^ 

vciUhiBat mAQu^AETLurinr saumrr la tha k. iL'a fair lii te anpr <^llh lUf JUBt I^If^^"! '^f ^^^"^ 1" ALl*trala.^ *M 
fcecflUW voii c^AD'L do what rw. t.nsy vat w^il pmiroplaed br ftydlU!^ MbTBl-: 

Hb« Alritflboi out h.r baddB aa If MUa wauld lop^* Uralv, bowE-vrr, OUT men tAvn itood 

M^-j^^Ui \xt^i^T*\loo. Tbpi ihn uff, ctiifll/. 1 Aid told, an bc«uiH oi lb# Jydi- 

lS^5.{^wiidi7, ^a,k t. t^*r iv^^^ifti:;;/,;-^,^^ ^-..-1 cu,b 

^iwFt * ^^Z^m *%^ti^tm ik*nv" la lo ft* DonirrfttulBlJ?d on h^vJhl aavwr^fl Iho 

""'^I.:" Jun^a'tiS^^'lS;^^^ rfl iirvi4: ?t Mr ^1;.rl.*jrlt.li.^rd, _vl^^ Hm. W. LiteElfi aBiiual mU tit ttiElleDi. iiid mm 

nap cumfWH-tMl PF Lbudr tvur ^IjiiMby, and will Liii 

LLll3t|l»lM.d ELIb bUritlbJf. HhI Tl>l|uM|llf iittv ViKtT du 

^H}«nl ul: 
bb.hibd tb* Qavimmnx Jud tieeoiob ^oJoium 
lie cauld »t .It^dfFltUlM^ bbw tbo poJbt M 
vt^vw hAd fbiUftiq Qiiif Mldurlnf^ qrUtloitl. 
From whB^tinr If. bad BHwia, it tu 
rknvdlBctW^{^iLpli ^'MUHtHlA. (biB 

nwuri. ifr^.|lliuiir^)tt^ Uw 
btti fif Ua ^pmTM Somitik ato%, but 
Bt tbri i»tt ihiPilw bt bid fl)wrB«ttrli*4 

Ipalltlml tradaa Utalan^aiB «• a fraud; lUaq^ho- 
tar] Oanrrftllr PptauiJitt^, tb* bill as dnva 
wm OBfl wbteh cculd hn BUf^orLed. hnt ttierv 
tri* aaa ivClBble AfDAriarB from ordlnAry l>V 
I'lAtlno Id li. it WBi a lenBrall)' Bfoepttd mt* 
that a ppraOD ui^lnf a trade math abnuld Alao 
he lha CkitPB-r of l^* lOddl tp wklcb It Vl^ 
applied, Et waa a ttiliilarr fuia, a&d onco 
P(<cple ilvpped bnyaaa Lbat IIIIltt*llaD ibry 
lot into CDEifuilno. tin taUH not «m Lh? 
Bquitf oi Alldirl'nff «nt pBrtinnlBT laetlda ot. 
IhB roQuunaltr a«x lla lOArb ig tMdi ud 
u<aL BlipwUkt alMA 

Ut, WATVQNr Hbeatd tbtv bbE b* ptv- 
umiti From larrtuit'^'intntt 

hfr PiraAlJ} TliOMaOir, contiauiu, 

Ihni FliJli-l Hb aaaoclaOaa of workvaD imlithL fpnnlBitlon la vork. Tboj wgfp brntuN^i] by 
Ib^ ' r>tt Of Kurape a_B druQliBrJJi ^n^) ruf- 
IMUa Tbp FlDPB 'TtEf DDDhhob[»r»« loo, mrc 
podff bu4 It WOUlil talu a lot Ip coDTlKt nt 
tbAt penpta I Iks Ibeao, Who AB bk ths SBS* ^ 
thF Doukbobora, havv tot tn«lF ntKb.^'" 
j>ar»HutldD of tltfl IBOflt dUtl 
Tor ■ iLbndr^d yaari or OKrt, 

Ihf PEnpl-a wbD hHVr hq 

ftIK f«r B tepcrttlob, irt 
HlgritiitB for Bi-r dtiUBlrr, 

iAmW if flF# 1b^!vM^ 
SfWtb onf *btT* to iibdmi— ^ 
capital Into ibfl bdupUn .v 
out btdrv ihna b* brItulB . ^_ 

1 m^S^4 aabo. 

iblBtlnit dti'* l^fi^J.^'Mt. «« & I'rUPfiai^'iidniia wllii.Biil ■« 

I H.ijod ta.rf*l>:*"''A''°"'°Tf" * t I ihp hill,"! ,rB'Lin,™i«la If 10 111 itbDHT, WJacf, in luln""; lj^bi,.! II.. blOaiwlAr, "t, , 
■-..fl.. and ttiSMd al, liar- (ladlj, aa a apokr. "'f^ „ „f j,,,^ arhodulo U. * "."I. KL^aa-. I«i iu:n>u>^ laj. Iv TuM-kv Ur 

■ ur yaur ia«rrti»a »*B ll^.: I»»a»a»l "'° I of ,hp Krnopl rl,,.-'» .(,„«,. th. .t«aairp»tloa- 
Iho, III roof obilrcb. IWIWaia HI • »a.:™-n. „„„ ,|,„„ „s„.,llf lll.oral. nii.1 li-'l„arifl»vf I '.' n „„„,... 
iEi.nl." . ,i.»'r"l 1"» ("l""''- 'tl'i'-lj. [fillip, 

"Voa aro a d,'»ll- aba mlUmad. witl j.^^^.^ ^.^^^^ p,,, „„j, mrl.'lj .^1 J..a ownnd aod i,, ii,„j.i,', v]iii,»>i>l, TmiKk. fcin. •m,l la. li 
Iro«b oacltomonl. almoai WItb ftrr^ IBaa.id. rl.ll,lT...n or II I'oar. an,] undrT. ruJn«: <:tHnvha taa IIUE, Lnuaplu of u 

..fjay .wbAt rou mraTi and 4oa^t laftaiobl IP.. ^ | jvor>,hpr lnQ(»*a.l.>n la Iba TlfllLia rlaaa In aryr- Kufib. ^Jdr. i. T. Ji^, WAmnai^ fUT^- .IJl mkwn 1 CoonTHAB bpnn ariloc JOU lo oiirf J I Ji;"; Tbi. la iifuvti to dom ,K« pnipartr ,*^f»!*'J» ffiS'l»'fil>''. J, «'"■ Will' 

m»^'^.... , Sa--",_,r...d..jLi^j:';/-;f.w.i:..™r-. !£^^jg^,l'^^,ril™,ii. 
CI. r-. vi-fn. L .u. isia. .BUB. IJX^ Il(n4 ^lUill<'Tit- 

True WiH, Lr btije Hr. T. li. Hum, i^kcbarid. I 

n,i„«*. , Hi.,K'. fu^., ly bir bink.n. il . , 

iwai Kelm. llh) culnn.^ Kr.vLli On^n. I 

t,]iil]mi,d, T.TiH^h. fr,B. 'i l£(li b< Dtldy 
nbaat an boui, MAdHoa, 

wall".d cewafd tba door. 

°li,. 1.., Ol.. »lt olO»a W H. "Wilt AT. f- 

a™J°rnai 1 Mid aoilla. In wlm" < 

to_irit.hiri> ft.":. „ ..1 rrrlrra. IHl pill.rSt "Pfl or Bill,,-. I 
Bo.'rrd 'l'frlPiT. to. mflf-I'* apaflU Or! ■ | fk.,B.i.i.n 41, |)fii*«b.# ^ri*«^l:■.l^dd.^B^^fl^^ 
^ ptitp fcn, -a ilifiA*Tutiui^^ «rer - _thr iirfjrfTE)- .f.r Sl*-- A '-MiHl ;at : .„( -.- 

Mr. KHNKBOr fVIOjl Hitat ?*b*.Sf l£! 
IIBB of daalini wll* «b» »»"y"Jl??. if 
iiaadpBtbt of airllua IW< #J' 'Elff.i! 
Amrr,, a, aa had bAtfl Mtf^ . ^j^I**"" 

Mdaialr pnblblird la'^wMMMt a. 
Hr. WIUON: Tliara W***** * * Wait- 

Mr. UKhUlf : .wliM,fdiMM t* Ika blMmad 
UJaaUM M uv.oaMaMhTMM* t* lb. blU 

mm .>>* timmafiS^imm. "UP^ 
HT TpAt ibaald b. BompulBory 

otbltlafMbtAdln ™Ploirr. 
UDloBi No ra" poaWHiPd lha itimp of 
I., do ■omfttii,^ "■^ir^ Brtt.a""'M.'r ortly"w"«apcB ina bor Ma air 

aod mall- lilnia aaar l<" "".."S M,, >ni Ivraa » "bow a anirrd 
I .,u .urs that Lla»I»anl-t»1lB>l H«JK!* . „ irortlvt ni. 

Ubloiii »" »?-;;.r~,7.™'Tr Jni™ iwlliart Froablll. tnwma.idlm irtan HIS. (lallmabl. "fir t dlda't iaan It. I aw.r LTJldc.. mark Eii^hLud. "'^J^F^^i au'rh' * "ropuUrlfl^i For lorerf^Tinrf r°^f b'.'-.W.-'l r]irlft- 
d^dn 1. 
hfW lUD^tU' 

iLi$J tbdi tP^ ii.ic.iLiK p*li* In afiJ,.^ ^^^^■;;r«:«^^ r^ *MAf*S^B-a«d .T ^-w BnuEh wi nir rhllilPlti'* Hirklnc iVuuli tl Vivtit, 
tlrail ripriWlBE I'ur*. la <tri. Aiht, 

.AMpAtHti of ilid nip/ itt i^bfi Muth}- [i^t^u.ALi ^loj^ll^^lir lb« VlBltlDB teaai, 

pbat^inJpbB -Bf 

^jrMw^UjcrtBiM r Tti€ Best 
Remedy for 
Delicate Children. 

It it reillT wonderfiU hi™ ripidly puny, dtJicite chtl&mgj(iB j» 
weight, itrmgtli mil celour whan they are AngicF'i Einiililiifii 

ticaliy. The reiion il airapli:. lis effect opon nutiiiioii it 
eit Abies the child to get fcom hil fond all the ^ood there ii in it. Jt i>, 
there^C} aa ideAl buililer.'^ Mereover. Its prpDoimceci awttlin^ 
i&flui4M'Ufl|l .tbro^tr tiinf!9< Ktomach and boii^els niake it dI eAcepti.}i]il 
value in trcftting Ihevariatis ailmema d( 
children. Docion pteKrib* it for 
3crofti(tat,tiiEi^^ niWltlMtioii. ind 
tor WbU)ij|r tMIM.dbQiii«>; tlwtor 
caugtid aHd eiiiili, i^i^t sITcctking, 
whoaping eaugh, and iot building 
after mealies, er dlln iny 
lDt;ss. The little titles ail hlif 
the Emulfiitin, kij J tcke i[ hhUh 
real pleni^iiie wiien oilier 
medic I pes are tiut of lha 
qulBtion. It if largdif u»(l 
bospitilb Soi cbildieii. 

A FREE 
SAMPLE 
oB lectipi 4E 

eotbtuiutk .i)i<^'^^'^I^^^% '-A 

teitimaniKll 
to, ^ filw.ct 
iiUdlfii'i: ...:3MMtat 

reiTer Hi M tmiitf 
ia wtiDopiti^ cDug3i. 
it iwt only greatly 
relieves the Bpaaiiii of 
coughing and retchlni; aod 
prevents t:atirrbal comphci. 
lionet but itbuildfl up streii^ttii 
iticrf Asesviulity and enabhuUiC 
child to throw ot! the dHnM 
mora autckl^ and wltlilaM djuigar af 
iltKbilt^iiQtctfc It ncgcHid ials prtdieie la iwtvinr diitd tin Anfiit'l: 
KoiiitHad a* poor II tha whoop ^ maoifeati, itwif And to contfniie iriiti 
it until all ditlUfe. ia past. Anothor children's di.,ejiRe in wIil.-L .^n^ier't 
EniulEion iliowB particularly good resiltts ia meA.^les. In IhisdiseiM; 
the chief danger liea Id thf campltcatioDI apd after elTects. Nothio;; it 
equal to Angier't EinuU^ ior baiKUa|[ 1^ ■f'er it^Mbn ■'•d 
ing the developroeat ol lj^*(atfiiff«f'Wfe't!n«tt to Angler's 
- mm A BENERAL 
TOXIG. CHlUHiSR. CHrLDREH 
UKEITiv CHILMEira rriOOPIKB MLHIB 
Ui WINTER. DELICATE 
FROM filRTR BABY A 
PERFECT FUDM I DOCTOR. 

Elalh Uanii Wnli/^rliair.^^flft 
TlBBr BlfA. — -Abent a mt^lh a^'n J [w^.^riTi ii<ir^ ^r.i^irr'i 
EmiilitcKi in rh« trntPtrwn' Cif (limpli^i- 4:.iiiyti "l iifl rr-.i](i li 
ibfl CUK 0^ pi| 0*cq chUdrep hfA ri^i cri...c'l mv '-n<-5' -^t^ ijjDiH 
Juifkipallcmt. Th* eharaCtefi'l-tc W>4nii[i lirnnipilgr ElhiifLpfvUBd 
1lll-i<ti LBItAtiWr' Uld In lb« third ko.- rcrruLL'kahly arCcaud ib 
ffaqDanc^: tbBrtr: ;aBpul|B uid wdfibE liA^'d Tfptmr fAtpfavld 
And tbaw bAite.^lt HiB- i Mssraoicq nt TiormtX^hraiiikf w'Wrn. 
A aniti&fnB: baltei* of Sutnlakia 1* Ibfefv^ ^ ipiMik, pralftl nir .pa|4et..Qr.,$^^ra^^..^.. 

no toad irino J jMtiai.J^w1|M$^v^'! 
fiirl al Ati|iMlet*"ltoii}^ 
60 Gnive RpBd. t^iilbntrm AtrtoH HniEws ScK-iuIk Si. ,'\Trp j-nn.rlM.?i«» 
Tfao Rev. C 1' P-.i-j, L«-r it piflRMd t^i b& th\f. tiy ilaEd PhAP 
fn*r¥ veirt h'^ ''liil- 1 "n lias-e Ifclii d(t.'-AtiS#>ViKt*lMlliLMi 

<A'iEl| vrFy niLKh hi:.':!; jlI^ Etl.lt l}«'|l«fr':fiMij^fiiiSH^|t'ip'>P-nj 
tlicaim wuh nry btuJ 7.I iIL lory r^mllBt 

liBMIiMtiftf. 

13 r^-rtitr T?>Biifli twjAaa, 

I^BFIW rtiO«ito.,|NiCW!Bcli fic ^" wrlrJ[ii(i. [8 'tb*' Abj^W 

il wlib i^reaE a^iccphk Iti.nb (ur 'jI.b uic! rl:i1]Jr^, tIKl 
ihiiiLs. il .?■?.[■(: ^..^liy UFk'kil i -r LSeliciLlr e\: '.f.-n. In n- ciMihfl 
<i' *i] It (nr rV ilprjL,i|e lifiv, Arot ►if jr,iiiicii i ..v Idi'ra'iV wri-h| iTi.l 
H tpai colour. NuF^ HUtP^ATL i.> UMii^ ■ mvf hr i^bitti: boj 
wfao tioireT^ fonu^ii [0- ir^jiirfd,^ wbMtibfr^liMii It^tntt.BiJttkht 
(|iMi^t<£Mf,i*At.cft%ft,ftk^J^^ 
IHMVi^ty ^nrtd i^a HMLa-OOe'iiii;]^^,. . 3iirH>|. Ifii^y' ll^'i- hofrm, E 
Muld ntPl 4«a our rloct.-.r, antl tiratit't vfr> Aftifnu* bE EfwCijUHl" 
CDiriinninfl wo lu' S. Thti FicurrfM ipry h .('n i:f3:<*'il ^ lnJi'"!! 

ih*- V.rnU.J-.L II, i.ri.1 Ellr mJi a-, 1.I--I I ^ i^ii-i. ^M:^l^^b^Bll 

WAS Blai .ciK ihe ilmnl i. .j» !■. r h-^c h i! ' fi. ^ li'i ^'.i- 
alEBi.t ui iirihiic:hm?. whirh il 'iii-n rr j^ved, iHL(i iilLimlleliP 

trnrtd....ilt jilwjKTirfd Jht ivM amt r .1111.11 b«t lat]* (irl, 

.iimmi^M'-1t-^:i^>VimiiJli t\om ^^ h 1 .pins t-i^^V 

"fn trmrr «u Mutmuiifs.'' 

KiiiAhbiid, R'&^ifMlir^Htaie 

T^enr Sir*.— t am much oli1i|;.i^l ta yoi[rfi3T^rht|'£tBal^[kfl<-*'bbcli 
arnvod lABt rlifhi. AlLh<7Li^h na a rat«L::Wl|tr MVfdl^ IbuiaE 
t*hYn<^. 1 hdva Uia bi-oi^Lmi I^iEH m ^i^Ur ta^RF^tt^Ht' .-T j^*?' 
my eldirtt b)v on l{ la^l VVinEcr d;it]n|i fawTV :«U*l:l o( 
Uhu/lsDjj L.tnigh. witI Si* itflrct was inB*vtU"ii»-'^ran iptfiji 
dflhuit cnild. it chAnjrtf-J Lim E.t a lEn nj; rLtLiLI t buy. 

(St^ncilj fMr-.lL rj i'iT^;-FAiK]Cli- 

"fMPRgVEMTENT HFTER THREE OOSES.'^ 

67 l^Ua Hoad, Wwl Nor*ix>d 
Pwar&lm.— I hejj t<] Ehaiilt y^iu lor |h4 hh pi* i>r HcuulitoB 
Wtlich y*iy Liiidlj tenl rse /iLHir ^h™ lin^ twi CK'UCftil an 
impr<>k'tinc7iat In oat Hnle Rirl Sbi* hn'l Iw^n a lias all tb* 
ikuLEoT wjEh her cheist and Jungs, i^e Aliflr cdccl* '^t br^U^iiiu 

"I tmm mjn im mm mimr 

14 Pr\*ify StMBt^ Crtrniii^ 
nenr Sin. — Il !■ E^uJto Impnuitihi fnr osi tu.fi'Aic l^i^ 
itjil Adiji^f'i Bjfliilbiiin hAB il<.'nv (o'cur tbild 7\il>. k quj 
Eiiii <:lnLld Eo lii^e <iul *if ftmr. Slio ItJti Lkbo woall iri m tirlli. 
and 1.1:11-^ .-nlv siv Lbal ih* ia h fh.iiiiipd clillil in evcrj' »jim 
,ir Ih^' ■.^ il '-«>^'- slE^ ■ V-. r;,L:'i. llin Imijlllof Tfl^* Hi!*- OOW 
i;s^.n^r j..,.,. ,i-1y iwu r ;l..|...:ii.i:.I .1 tLl^ , jmd **-iilt(fbd-:tO t^'* 
il to ijer ounl ^J-5 11 bUtU.: ^ .,1- i lilrr 

{;aLKii^.^i> AkTHl^U C ALLSOP. 

"ITIS Jt WONDEliFUL BUILCa " 

H liiIft»»i(i,,W* 
Dear sin.— My urn, Rct«1i liw yMrt el >ei, 
t*tmBad »l«i WsiicWiiB alnoi g» tiipnilii "U. H !>,>' 

Vm'lli-:^tll)' tBU' llu'lalM taUb of CoU la]« h,m „p JK'','. 
A f^daieoffilyadvlaad ma lo uyAnpLar'a F-m'il^lmi. ,Li..l I 
catlDul It loD Lhankl..J lhal ] ditl Inr IL bn' d.,J;o l-oi mnfe 
e^i.-d lhao Bh>lllln« ua b*..* a^fr tnrrl J havr aivpa IL to air 
.lir-. rtiillt.n imb npimj.ii iPa,ill. 1. ia a unnflrrlnl 
l,...l<.rr aa ut tht li'alt.ll. TtiK iasHm<,(lill 1 ([It'" 
fi,iL„iido. (BitiiBLlj i-RAMtlS FLKVia. 

"NOWMFAT Al HI MN BL" 

nmt Slra.— My telw »*ao aioallrt oLd alifaty 
lEom MAtairaiH, aod waa a pairftct l* rlntan Iba due! 
Wakrt EiiiulMoll, layins it ita unlj rsmodjf ibll wonltldi 
win l*i» inwl WMn liB tail (ib-brf ih. lirM Ijollla lb»f< WB 
■ Rrtai lnipmv*in*ot ; It aLoppod all ^^.dnliLry. asd. b. raplJly 
aain.Ml th wol^ht uolLI row K« i.. aa lat nll>e..oaB ^... lAlB 
Hcrinj? trt aoDLi rtf^ "li* ptoto ai Boon aa I he- waittli;*w:»^^^'J^ 
rhtt doclor baa onlcroil .1].? i;,i.i.KiL.^B lor [WO M mf VIOK 
thilrlrai. aod 1 IctI .ur* il.fli i. »'ill d,i Ihom l«iti a lol " f.«l Huod. |;,,,n,..l| ANME. COLflANO. CAUTION ..-Anglar'a 14 tha onl* EmwIaloB , 

V*"""" •urin.ri ii.tnilaun<. c nat nab llla«»>BHitiM»n*. f » 

by trylrtd liaittatlana alt vf «hloh ai^ mad* WHII •^laaBV PB"**""^ 

Ariffier's Emulsion 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325794 THE STDNET MOBNINO HERAIJ), r'U IMS. 0 tmaaa turn. T 

ISXB INCUS'S BAXAJkHU DAY. WEDNESDAY, AT 11 A.M. SHARP 
AKNIJAI' STUD HOBSB KIT P MCT I"' !•*«»■ 
I «»Ilir, It U o'rtadk. ^ . tO-StOB'O'*'- THLHBDAV, AT 1 f.H. 
I ^ H niKUUi l*:f:rjpi mil SJH l»*t fcitrnf Iri aiMUlM IIP 

MVliK' TOiT me i L lb. ItoiT BrwilA rlmlaDl KsHI"*. ^k"™ * 
u •ecion tlr. L. n-WHT, Unn"^ 

14 puUli tad Iwrt^^ hjif utiwwi CMOmt 
•i wi^ Jlr lUllfLTON WaLEEIb 

awrtr i*m. , 

On iPf^ M fti Hr. R- rOS. 
kvn Ftrnf, * >-iir™, ■- -- -, 

■ UASUWkl^ I'aIR rip HMIGV t*H-T*. 

I ,v [Idh fmm Ihb r'iinjpn PhU; l^tPn ^^-t^-- 

_TijlJx iruJ 1*1 iS win hII W ■urtffiB. "t I Mil. I CDlo^ 

In rliF Htnillirm Fl^trt Jhtrirtfc- 

THE fc MSBDJf Wt AtmAUA. 

1 )K-TI>i — Sil- =1 - "- DAY, WEDNESDAY, HrinM ■«*• luaW j liiu rl-. u>d Tn^ 

miB KB nxM. w luoHi^^csKr vodu^ 

■LTIBIMU, HmUOTOII aou), Wl Ml lW I|i » 
4W to PbUdi »ll luiudB 

■ta BHifc BHt, it^ GrrBOHOlIAN A»B A. E. UUBDUS, jaj, 

iLwint, HLVERjiiiHtirr, lUjimncK, TAM«I R. LAWNON AND UTTUI, 

■intBBUT jUfT UK^'K jnl VlJ) lllcf L^Lk UALJIUHALU. 
Mkn j^lMHAlJttS Had JmHTHMMi 

i-NrAyn' ilhiul 

Q>wtitr ^ Almuji DifllaTiNii ilkkRi >rai.^tfr lUM BBd ]4iiil, I ■Trnrfl 

, _, „ „.|| tiM piirlindv tt IKI 4)/< 

Xt VnA Pirtii- 

1^ «y ifea vtac^i J 

44 h H. HARRIS AND COUFAKT ■xmwvx idd VEST ATnuonn maul TKVViEALiTTn 'I. AJTM. HALL jm* STMl f^^Smi 

trmocTB noLuecms w valuable filti'MI 

DkUAltuI Art ChLu DUw^r. Dwrt. Thr, ud hipr^r 

STfiirT^., i-n ni.™ Uiiwr*, Uculrw, ind OOHfH 

L ohAzm EiiifBtnoir model [jaeshn niyo- 

rORpt in « BkfiilHntlr Cw«d Bb«r Cue. 

iiiw. Fhhi>«fat. to nr. ag[mM<j 
BiTEu wjtfciur Liitiinf cli 

TflB ¥AU*M^acNT BUYAL AiHl-'<»TTJCI CAJEfST 

AfTVEftAL LOITLT MUin).^ 
HYPERS fiUUD VALVUr UA A diAHiusd coTj-Kcnoif or BEAc-nrrjL abt 

l-HlHAW.^hE. bBP flwmplta of EnrliH WW Unft- 

liHBMl Pwllar/ Wurt ty £iHt ■niM* _^ 
LTUJi uid LIMoaKS i:^l«A TAHI* BCtl- 

^^PAUrr IdLTBruTM VWiei rtd 

x,.r.HiJv(J SILVHH *Frt™ LI f*™. 

KDHTISItP Aft rETlBBtAU ud fAKIKKTClXIL 

kiUNIFItXlfT MAIUJOAKT MUIWCUQ DlSl!«l 

nillll aBtMt ■OOL u-tKHrn the .^LVub iirL:.qiM, Xi'\ P'irr Hl-rn-t, 

iini:Hfi|Jr>LIl f L H>JTL'll]J hSV* fK( Tl „ „ . 

(U Utlkc-tiHini will.-, N^LEniiaiilrl*. t ujihHj, LLni^ ! ro.VTFVTH UV* LOSHI --- -- 

baiiB, itili tk inb, .11 i:Jerrh.|>l«4FHj H if?, ftr.J I'Ul- yiff \'h\^TK P^LHH, nAli}trnL vtci 
UAinlwiiitr AijfLLQi lUEv^T tnii^i. t. V^-v- m «Ln. H^JI^DID B£f tUt^V-^TUR, M A BW i>: 
m^Hi^K U™ t>-j[nlJ*, nire UlUrAM, llnne. ifUimi H»]rtUti tn'*- 

Hair ntodiif. MLtvffEp bfiiiLAd. ioa plmUJbc, <^ 'luuTiitAat" cabi!<:'ET v^roCtt um. 

■^■7^ " '"^r^' iStEllHIVK IjWT tA>:Tii rtffl^ or 

not DiT, nniiantT, Mi n flu-jiiiijt Mtom. "IHubk." Mik itt^ 
' .Mil' Wiiu I QIOKAJUieO)! AMD WBXWCH, LCD., 
pROPraetlltB L KT, 
Bn. a toiiidkit 

miifU." w. v.>, 

«ft bvilw lot tfUHODjU 
AMI. Thiw Tltlft. ' 

mB Al^cnali I 

wisn 

A MM.. WlLPUn) 
TBI UK^EBJiFyn-UNED LCTii— 
*ltt4 Una A md U, fivi. J, I«t I. d> 
■ill fafe afftr>d votm 

WttiL Ml BLE^ AT ADtit»?r U ■will. imiic»p>aU vh4* tw TirtlBS "d ^ Air* *,!M»;i\i^ rL.tiKjiK. 
Ch^^ift: fit m |LI^•^^" ykurfrKTir.t. 

Wm hJPJT C t*lWiri-li'moe>b 

lirirk Iniiniblloni^ •itll — 
ir^ijr ii^ (rant^ Lid nnl^. «e* 
(brltJt ikW^, *^ti ™nitlu in 
■■jifcj," ftAfitJnv iu.'HHEK niixsn-aiJiTT, ta- 

vukbuw- Und. euft a UH. EirkUHIl^ri^ Anil 
llUtJOh At llh>» Itmrali J 
dt«. At (bNiHU, ill t'RIIhM. Aii|tij|[ IIh it 
— — — ind ]« rwiMWJSltSTHHin'r UUCIIUAJUyi', i niMl Bbnck But llim tthHuiii 

Al fTmS BAiiG It — lUHARiOan!! AupHl, 

AVU wnKVflf. tflHtt AMD fTWilP^ imSXHk fintHONT. 

IHOP. Siv H! miLSK. Hn, » i:alm-itrrrr.; nF iiflfle 
KML bfle-l. il*H P>Jf, f«(i*rt.Jv»ljf - T.^m-, fli.', 

Jlld 4 rflL.n*, rtC. ■ nr ,1. 1 k 

HAUfUC Ki:., 1* PfTTiiiMit-ftrip^. in J ffftiifirrbwnd 
- Unil nn i-^inH-HTilEFrr, ;Mft rfrrwu-in- 

f.tJlPi »r™ tm i™, ",l»tHP'"^_ ^lll^' ^ WlUUiCa. iu. Him_ 

tSS^SmSd liouri.' nrvni. It 1. (i* Well 
E<H ItlK (Bitot *. Bit talt t« UM. ■t 11. Bit i.rn,, 

ill* t^m, cm FMirht* if SufTT ITEIl*, How <n 

JtTfri_ 

Sr~3IG3ilL tH- tatlnKiKt l l(;}<*i ill' llUi lUflATK 
bad ■wliBd. UttHrHPt!- mtUXhL *■ 

'MlablUli iFi' III. or un^ orJ>rlT*iU 
•^rtiiEiH to A^bltliOiiV 

il nIhFT r'liilTO. bijplktili. KkiuHnit. | 
I i-l-iiAh-lh-ulhuH, hflt CJ»H- s.-ASS ^miiKt, »yi>t:. 

H ^ W^tfi. A l.r'-tii- ^"L"*"- "fri*"" 

Til /«n j-rt w run *t bbbiiM QROKIl 

AT» TMn:ftliHT I'NQEltt WUJk 
Ta fJflvr«l 

la Lttr ^l^rf.^la, *f\ l'iti-Hr*ifL ■! JI.W *-t CtlT.-T>ro .m-i.in< .il SI..>B^ i - ii]U ilii^ _W«. WL.™! 

^Rif* iTwl r>wd][™*i, Tittl Uiwi Hoe* 
<if |i"»t ul ri'iTn itiqrrtiuhM lir nubt'fifn 
wv frpm Mwfpuol-ftrwt, tmWHi Titto, 

j^iTT— c»^^ nS(>RnE*rf[f:TiT wrar Ami HflW^ 

Ann -flTKIlKT, Sihi. IfiT Hl>il i-» NE^'ifliJ^:- 

LiresFOoJ^^i*" H.^rijT'ARrr ^T'tiiJiT. ■ iijnji:i: rnE- 

mrWKH. irn.intnl Ti.r rjufi.".- vi^n \-y Mrwn. 
L. p. ANiJ :l. likl-X.. l^kWiUton' HH.ir ^J'., Ko, ST HOW- ALUATfDRIA 

hi Id TilJr. 

PAl>nlSuTc^^. -L.jHin»ifttir »» 

HTn ^rST.-ObHHT r.F WTn.UK STtlEPT itiiI 
flRASTHAMsrSKl^'J' -Mc^Miimip ^^JTrA(;+; 
VUJ.A iinriiitKM'i:. '■LA^Vl.^^■" F^-- 
mtf^p" &l*^ 

liOWlAfcD-MTHi-:i:T. T,.rh^-ii3. 

A^ tneLB— r.*mi, . vii i(n-iJ iv.ThcrT » 

Ufift iLini M ^Mr >Tia^i:T,. i.iipfAur 
llHlrMPV riill'Tr. TViin^^l*. 

itT nttvfM. of THE ifnitTdAfTiri: 

AIL llH fellkt Tftl^, aiul lTi4rMri >^t M^LH^> IpR^Tf- 
JUUI, wh« Ukh WLII3 of I*L£ 1^1^^^. 
UllDWi WTfAKDL 

SAfNA AND nUitMfj IV ini[jr-Ei or Tut rm.^^i'ir.isa im thii eutate tyf 
THK IxATH ANTHONY HOKDEUN, 1. i<f«i. oao Butf ott^ oEoaaxh^fxiusi^. 
■LTUKHOL Hiib tutAlolBf 
tfU lUUl CtlJGmW^WKtl^T, 
OB^nctad d\ 

Mil OllA Hhlhrf |lrtlf™ri*. iBkiiUllF ipiMdBtPti -^^iMhr l-^r lu^^ifrJ WLFli BDitMi ,,...JIVK urn- tAMT »in^ I^M«t» «AUhH& rPtk Hlim WOOD HKESSra, tAHLES, WAUI. 

csninn el Mwrt th b« Lwra ^^^^ ■rr*^ 

hAhJIT tin fUid LoBh OAm, U mhrJritmi. 
t,\ ll CloiblfeCr DinLB, BUnketi. «tr. 

Al Itiff «'44B«|t, thfmiri** rri mn^ dwrltiltoti. 
Al. I «'?l^k. JowfIImfTf «m^nff -ol Oo*d Bh« 

lEi1f-lHHV .i^lArnKihl Itl«|i4 OaH AFbcTtB, Muf 
m-; [lEriwtT /.kh.. isvhttmi'.sY ttjMPJtSY+ 
Md jiEth qt Li b'dwii, vrnHK!T - wwT kiW* «P«tr+ dluii ud alufl rla*, Bitvt 

A«^r; lfii;i t rliaLn fc^rfk. t o F pw^A 

.ttSy, rrv dMm 4 ricK. f illmi. null i • 

dLaui j\Ti%: IPih, I i gvd^l rjrii. r bn^-rli, Ifvfirr. & h 
Irwr aiflrri, allk'r-; fid. « h ■n'.rr i. -IF AJNrfl, i 

11 vyMM I, till *lbfrl, f d H k t"*T 

> hi l[ wAlll-iiiii WiL>Tl. Uiiin j flUHbV *utii~v niirsnr 

I 13 liMUlllui H^IjCIHV, Lrii^h^i. Mllil t1 
1 AMEftiln oA Co.. |.ld.- iWdCty . _ 
hlMnuik VitU uhl L.:u., Ilirr-Jiwn. J^wi, 

hl^ UJ.; hill, riari, jftd IVhi Hri .KfKiaBil 
I M HDMUli' Apcjr Pol, Lcd.j hiboial F-ius" [ir y; nHviI iflI ^ hHirn, > hi k wa1iI-ii 
r.[iiT ViItIl 'NaIil Jl i^L«« TlhEL 
I i> I L (Ml"* JJ.VhI. jf Tiii^qT'l Mupt. <LIal WLH IUTHv t\ t \ ^Min* JJ.VHI. Jf nii-^ET'l Mupt/ dftWi rlftfl; IMrl'f, 

L'l^'i'V i Jl MllLtni iJvJl 1^i»)^T, ill (fr riflr. ^ ill f.nit 
tiflm, Jl1 iH-h, .T h trwr .iT^^t. h k jlhfMP. iTr<M-ll' 
. it-OHir, W b lOTl Lifltt], ■ A(L«n, liHAb 

.si«,t.voJJsr{J:iar ^!-^' - . . . . L I r«. II mnim M UffTlBKi 

• — i^htob: 

I uniu. TiTT, Km..^ 
I ■ u Tnu BinMi 

□ ^rfw* l-H., 

, t^THH. 

I fU LiHii.Uirtil'i: il'iV.1 >~l \liam± flft., 

1 A i.^. rt.<h 1<T ^Ih'CJiin. Tu-£.frlf, ^PMQa.l..: ILirwiiri^Lf^ifia. it" riwn pmjI W«C~|.1l'l(''«Alt lUnv. w ilbrrr. 
■Tn'ttilirJ^ 4Bl1 tlirlfftL I W Wf»* E kEfkl'^r. |tHrL 
Ihnult jnd rmai: JOth^A M ViuUiAti] TKITrui, rii-IJ bJim. 

ml |L rin^n 4<:air Una. VHOdiSlbnF ^ I o I N 

ttOrti «7Ji.'V, Bhifrt h h rilini «Ti^ b|i rirR. i I l| 
hn -SiUWf, ffolid r.llirl, 'i^iul hr.kn li. '\im\s, ^rnr? TBI nmnk' 'Uwuncwom^'W Ml^MWA' 

I*,t»tB fcdW wit i lkW Wl- 
QH ¥iaW TUIB DAI. WEllKEflDAr, 

TCV'IM^lB.)!' Jtyn rBIl>AV M2J(Th Ai:aL-8I W «aJ 
tiCa PAT At 11 A.1L 
UfTOBTA^T AJO JKmAOttVg W 
PEHIOII HODBBBOMI PPKMITUBE. foi* «nMiMBTBiHia is: ihr neriTH ok unnr 
XUEABXTU itni^nn. jfmuKd, foiiTi If itr^r 
nujH AucnoTfl, iti tkhi "" 

*^°w™»«iA^: f^^-^ggflfUBKB AND QTOEBB. i vinla kM (to' iM iB 

TflK aWAT WmtTLi* tJHTTl* 

iHiilSi JT.I Ji[ i:i CBV ltO.U>, HOLT t JlMAIffl 
Ari] M.H^NV bUBf-ETH, 
WITH Br'iL.[j]S4L-i TllKltJCtkN. 

A aiujvD jirHwvifiioH nLDm 
Sfi 'ml'raKiSrapttaffJli 

rNCTlES tinmt AL.HANY'fflbJiBT h 

■ BMl |m>4 mi TMV. tin ■LulV* iQUlhLl LJ Oikn. 1 1 
r.^FllI, tlllt* rLX.cn A*Pmi* UL Ll-jiH 

T r-/^nf. Ml J . idlj^ 

' LiM>, J^ll 4Uii tii UtXtltUh-iiriiAli'i- bj 

AtTrnttiiD li tUrfH'Lifd ID Lite t;llKAT I'U&aJDiLI 

ubtAT ULrfii oy lu^ LAhO, Mm m utn i* t THEBBY EStATB. BOOK WOO O. 

strur M ti\ SV lULll. MB EVIIKVIKW EHTaTE. MOSMAN, 

tin; sriT JrscTinJt/WMOwi'St. ' .. 
AUirtUlN, ott TH» (tBOUSJJ. NEXT ».\T1'B1>AV, VltV AVIHJffT. 4* J Wt KBOTKAt BAY HEIGHTS. 

THE REDLA^DS ESTATB. MUL lY PmUC ATFflTIOTf. ON TIIV: uni1( KP» BATTi :ttODD. A3ffl TOii^J^ { ud u tin Hxiiunr L'KI tli'iiM. VIE**, 

tAUniNGTV^. L 

v.. w ffisD3oft.snMEirr, rAUiiiKot^iNH 

IB • (lenliD o( ihjnt iUll Mr 1 ilwtti it •t™' 

chMivl. t" ^ mt UJ.* at nmti I 

!»• Hew IM llUllt rim*. WHt rwl. T"- 

ranilih .All Ih.i<xxi^. will. iw]Li«.d .winiikb At 
H^rk<KNlil.ii tijfilni. ..Id ii^otJliw i n*.n^ WtrTwu, ' 
tiilbri^mi. u'.'Ji I'KUr Lttnir.i Jflunlrr. fte.. Itcra-nx^Hi, 

ni<4ul.^m.a u[ a CUHfAL'T A»D txrHITUBTABiJ 

HTnTTH TTF _ 

MWUtUl Sl.i« rorTAOT. naUEUIV I 
hwiii., kt at '"k. lAod » « « l« * 
Bl'la .thi rr#t. FTfatwId. 

V ten. of pinl Luui. Willi ■ 

Wr 1.. Mlt I'm frrck, fl iruWiMM 
W.a C^TTTAari. .in llrL.-k, i f>i*«v HB-. 
; ilm I I»l>. lii.l U .U. RUUy, Ml J.^Bi Miln-l .Lrt«J* b«i 
v^ .iio, cirltuD bum. 'fottm 
ttAM n^d, lir WFt ni)«; C. V. bRflCQBTON, 
Aimo wE^tt. ^ . 

JlAl.illTllAl-. 
0« HAITI PUI'TUFIHN K*1l.tfAT l.rSR. In 111* ^.ll- _ _ lll*l[Ll:U 

Biilri liani UAl-BUllAt. BliKK J lis aVbi*-* Am eliwiljW: cn'll£RA 

riiy, uiJ Jn i-l^w |iA4jislt; « wwr I ^I T il f*Hf 

tfeivi'rtimrtvl ^ ' 

wJib ■ tli'iicli 'iP IJtHi ^im 94 lb« BHiUfen iJdeL Iht 
Banhom tKiuniUi-v L« «Lit(L>:^t HtPffidsf, *fld bbi^- 
fui^ biJb: widLh *t Mir. HTi wo, 
JtSKTAi;.. an PJtl ASA-^K. 

BiCKUin»4 ud wnCHn, Lt-I riB ni«hHtl«B 
IttoLit Hie Rhmfu, PLtL^vm«t> HI rUDAV, 
^^Ei ah. J« cVtv^ I'llorlimT. mi jartlnJlw of 

l^HL■|.J T^^l^ jNvimt. {imi 

" itti TJiTi I , * f"i j:j i t; ' j 'i ■ i <t. 

mghU )in[nv'*''J *JmI Mi-k- i Tr^'i-«j.L. ijitbuitL. 
WTHALiAb-— Ka. T A.l|(:AiJl.^. J<<>.U>. ...vrr|.*i4linc (Si [ nuAi LiumiBW, taB LlKD \am A hAtw ol dwat 4;li 1q 

am«ta-^iEfT « ^i^^^ aiuu iJL^ivAiu>- 

■^juutT. ^m- ^ ^^^^ ''J"'^ V.ti. TilTTAUK. I r*--. tIL. fauU MmU, llWih, 

> Ahed. MFLTY kibuHs '1L'. UivJ WAtif HlW^n 

liE'TT l'*^. m-plifid liBtrn«J«iA Ln 

l.f JTirllifli, PL tfciCr flil« 

.rff..iMm'l, on 

TELL\y:*[tAY. Al'nE'HT 17, AT tMIn AA A\F:vrh: IHUp ruimmn'i rr.wn rrTf7. Tnm 

rbi' ij... r >uli I'lkirn^t a-iLH. -i^knella." 
^in i^Kf.iTr i\fn\iii ht^MlliKmfiy ^u^.■^A^l"iiy 
Lm-iL. iibii LUnlASli* luili, I lurilt rwnr* tlldndn. 
i<4iifiTt kii^hiMai, ltL*d wtlh w.C, lauHk^^ ■r4 BEL bir PLHUl^ At'CnOI 
Bl OKURGIi-tliTltBllT. TlIF^ THT"RTK>"*. 

viib |4«tjr Du- , 

fcT 0^il^V tl 
Jhlr f* ■ [Jntuf^ii!^ n..-. 1- \-( ;-• 
Wirwi hillllv r*lL;Miii«J -i-li iftM ..f I 
trtiuil bflllMn- 4. jpniEl £jtAJiiiA, 
fFUHiiini vE"* . 

Avrtim SAriK fiupat, nWn, 
t( oiir n-intni, w rit1^itrv#t,.Ju:: 
14 MtaiuwrtlM witit mAmMjOL — 

" *■ — ^ RTtrffSACE; 

im ihv alAc r^i" llTit. kTM^tl A iiilnut«c' 

malV FriTFi [li-* flpilwv.r SNiri..n. 

\ lkul^fl111v buiji ivn-TFi'-tif i^t^L:^'>■;, rr'tiiiif 

KTHKI^T, 1 mIkitI ilidLin. 1- ^citf If [J.^ JtnlN^r 
Pumlr, Lalht 5^ ^ klxnrt lAHt lAJd irtK li 

^^iVh^itttbiak bo^ aMHl.{rtrlrnt%.JkluH4 
" |jitrt9^iM , llrtinfldlli;'' 
AVVVft, AT II.A A.n-. 
Man at nm' HiiaibAA Hyfoih'fa. 

g TAJE. L. JUPP E, Vkkerj't-' -ll.. Twijor^^ *tiL 

^ ^SlfAT^'^iKfEi. 

nniiT'CTJkia (;f]TTAtiij ■■it4ii:'Ein'i?:^. 

tH>OD l^oATTluy. I^t-Oit TC> 1(^1.^^ i^ATtiTi?! 

JTEli PflMTPVJi fl*lJ: 

V.>tntr at jlVCt£tiB-B¥KEKT mwl AUHEnT-ATKHri! 
''lt>l.AllVO," BHlr li rrm-A^jr:. tll#.| rvW. 0 roomi. E'Ani 

hirvk (bT.i.lrtlrilK _ ._ 

LEC. Ml TIGN, AL IbHr Bmih. ~ 

-MiiiT r.TSI»\Y. I*r4i AE (H'rT4 

mit lifntpl. ^ I9a );# ariBWI 
fFi i thiiiltlj'fb^iflifld Hclch^iprhBd^ 1 

ltjlNlV.-.1Vn htfik (IfTTMJfiflt II trttKET' 

ttH 4 rwiJFin uiid .irll t^'MNld bj I 
and MTr V*inn-il. EirfiL*. -b jiw wB*fc. 
^ im to bVI>MjY-MHiAL> tij UTft dvpU, 

ItiilVLT'^TlKi llrlrEt rrfTTAiJUfl, 
«ril nifiU'iilfti i Trimni mi 
Mr. lU'^'ifi*. unil ^r- liti'iii- Kmt4 di wn^ IV n RLIL ^1 ' 1 
•« WIT Ti iwii 1 pi. Ill ™, Lid., EjtM 1 
r LLi' i^jivr f'^r AJIHU' 

'V l.iMP itLmiiw, Vf 

, A 11.^1^, il. UJf'' 

E.i.J^illlAHL'T. riHiuJT r'liTT.ir:}:. ej rn nvmll 

mppart CalTii^p EtMtiirni.'*, 
"IAT,."!**.- AVUl-Kr. .1 11. M • ^ fc' ffCPW* E , . . , , 

LAKE! •( ri^ii"- B*tl|i U ... 

rnUin. «Lili Ltin rillinp, t pHtni, kiri'lm. tittK, 
41^1 UuniSTT v^illi iij|ij.-r. IITIrK, t^AWCpiliIAl, 
1 tliHtiAM Y»i'll iiUA iiiNi.1.irrJ]^ ]rL ri> IiunI H-n- 
itati ih itri-iil iL'iitLLr. riin.^l^ wIiJiEh J piEpiiEU i4 
KK\*yHit^ r.^Elh. Arid ^k'lnilib Lte jibd ThAU Hiftti- AiraL'4T, lit II I.T>0OEH.-Mif 
lS|!ll, Lit -1 aVfrS!. t-lfl.., wIE fef hAlbfl 
[iFiiFM. \^\T TE i:N]PilV. iStft Inf. "il^! HI n?JET fTTIlt^l-: Il jnd 

H.M'E.S EU'L'tiL, 

rfHTrABT- il PEir ^rrti, no 
VKTT TI TjlnAT, 
■trrri?* i.rl'H lih^iT. *III THE nv'A ttiaJXJE fiaXAtH, 

Thli M-iritfe IP nnw beli^ auhdlHUnl im^i n-^flLAl 
P{''ILtll^t^ HinfJl 1py MiirvrjflTi Arklui aiid (tipiHH. 
I r- itluri r.- H^^^^lK■ii DAI -Hilflll. At TlOtl 
hll^L: .-.n di- (Jfriurwl. Jl^TSU LhA V. ^ml hflH -iibihT. 
TITLK wLhI W TnUMCNM. Vi>ry (Jphj/ Trra-*— a 

ITT. ROtfi}, anil I'l ILI E^, LEd.. ALiLTjn>;|^LKIUa . *4iilhliii]H. EabJ ; Jl <'MfAfttVI>ALH" Cnrv- iliwrl. ^Ifrlrk Oitfait^ 
^EEcbAB. ^Mrf, kithrnkpt AUdtihnqp, Ii mortiMm -J th» tow*, 

II4 hAffilw tafujvi#i niiH fmn iw U iii i. 
In PL ud A. H. BVIA^ m m OENfcRAb rrOHt 

Tim I^ASD hai « ErontitE* c>4 abfi^t lltft to VAC- 
QUAnil(-0T££FT tiy i ilnpih itt felMWt ll^lt 

Otirurr'lir nhr.ijl ;4'El I'F iFit ft«IUA4 Aft Eitsr 
rmriE rbtHinj:-., mtin^.THljUj batlC at hrlit, min 
pgftliMt mnfiLinlk "il lUnif r^nipndttEiiTi, hale i^jr utd 
iniiw In fi .qL, ibd L^nuuiLiiif Uim Ahftfi^ *inia 

"::^''^!^.asrsfs 

rniLtHDLp TITLE. KRHT. pn nDiin. T.- — r- pimiiM in ri I"*"-! Lvuia llTLl.^TthS HILL KmA'tK J-Lm I'MithtJI 
AJbjIlDfntl V it iutt, TLirttfta llll^i kt'l'''t'l^1l 'i 
ntvw I'lD Ll* bulk oiiL iMfrm t3 ibti.. .tli 

Hill ^ auM M 
Vontnd hvtrvlt^iH *n A^*!^ " * P** 

Ellin. tE Ehdr HalnT »fH, W 

■it. ga titi Rl*.*iV. l^rN ANfffti m iV9ft idiB.1 AlitNllL. IP IHI jbl HLLiNI ■ biNU t| Hrraar dJ 

HnBuna. m vwunUdA beaoh iiDAPt- 

" tAm OvMa1:« •LmJHL I AOM. 

inm Cil*ulidlnD mnlj bmuim • imtm It 
"^U^' utAxknrridtx wtlh dad* m fmm !■ 
-n,"a*'S.« WL , ^ 

CA9UNV<WP, 4 J-VHEH-i^Hklb-t. A 

yr.n, ayTTAOK, '^H^*Mi4, I ivifiiiA. kli 

Tinjt- kELcliADi, Bh| TITLE TOHfEXrilL 
PWa DB VL«w At t)ia atl^t^co. 
P AME fl, Biq., n PLtt-iUM*:, UilkltW B A»r D KhWfMC^*. tt^ irtll aril h-lDAT. tWi AtTciT BT, i( U.Mi i.n. , ^ 
^i^I^^^hS, ^ r^AY. , Vrtdan' it>lL. liL.r-; BEAD iB« UKADl EiHTirl.' ^Tl I : iJ'jjcj " 1Q lJtLAJ>. 

. ' 

I V^impJt tnit I 

D*r [VrMnrddl.^ 
I 91114741 .^.t,M<^'. E:ri 

Wl ftEEMTE'TlK Jn. 
N«« WL hmlrlliui. ti 
M^ iHo'iuilI, L'lhi. 
Fon^ClrAjnii 

I ftl «lt .ViJ rAiilHtti. i l\ h^ni ,iL|r; in\t miH. i9]-flU C.Ailn, 
3 lEif D<#^{i|Er. tikL 

thijfi AAd bewj V h h fTTpi L>M TnuEwi In 

>IMT WHiSUMtp.. 
tbt iViTf-dM^llml iVAU^-Al 
, ihrtwl TMRTII W TDSmf. _ . 

TniE Md- kirrtitA iH im hKt Rur^i Mrm &r a p, 

- , riAt* &PAWW, ULTlilO IKVBhTUKST. Irrrr n ri[h't'n. tti ^ t:it^. I 

:vr;i^ ^M.i: I 

*. irJ.ir.?Hil Ai»i^LiUl:'mi^ h-»<J,.*n«rii, rr r IhA-. r 

iir^Sn^ n^i BPaOim. HOt'tJe- ! dffw *lJ JZZl" 

1.1 r'flin I ninh Chi-*! Dr -r l*^i W"udBl t*rlfrHT rl«'^. f bn.wl* burl ring 
- tPW.l; fUt. ■ b k tetstOi. IMAlHt Ifl li] ititmrtii fl 
t.iiki. H h VLi-r IliUi^^. tti'j lltVfl, Dl«LiL ttmt"-^a 
[u-Hll luhiilr, [irarl mlTLdkll f ^ ^ irEuif SlIdA'ik 
n i\ hvi Ti-V.'^c. f^M c'llPti «tr>rn ubrl ^iM'M, |^1]A 
ti I hi.]l'|>iiiii lillHiTiyi.. a ptLinr i>Iii*l r'liPf: 3?>td, aparJ^ 
I. nil i';-ii(. tt ijiiiJ ilni: (L.Bv). 

|i.4i!. Liilj'n f itberi, O^M 
^d'pl. ill 1 ^lllTilL ^DLTV, paid 
^11 ^■»^.l iBW, fir ^ 

KpilnSBriplt iHUlN^ juM^T^AJi niHiira-iKwii sum, uiiri«iu_f( 
rh»EN, iflii t™ Wiiiiiff^ (.uit- " ^ ■ TTir RrliLar, t-'w a a. Hi fvt., i " 

, rirw-i] r.. tMtT:. ■SiTTIHlfT.; 
I HUdfcJS. rtr.. 01 t]l# nLtJi 
I It ILIt «tLvKH. -^iW.. 

*i;AD IIKAVr HHHlFKV ItATTFiaYt IfJICIlTlli, 
" . - — \ntmnilf- im, tf..l[| rian- 'wi^. f-''<i t.cft. 
l!^^t w^i dnf, f iblin;rt_tilli., « rHAlH liHllJIIftK PrMJ'S, I I'l-.i iIl Hln#. K lAfiE^JiL-ITl ^ . 
ISn'ATf] llAKIJ^l- HMITIf. 

*ci-]njfiqi>iiv. TJiriLi-TPAv, pt i.in. , -. - V >ww»t tiin, f 

t 

■liriT* Ikni I Jt* *^ ^ . 

I*U|IH,. tfllTi p.r, ffiw: TIHlitWKft miirTi 
IvTiWI'. Irfrtl; On^1«. HiiTfaM'Etif VmltftaBJ, 
HmMi^di iic^lm Mxchinp. I<v Urallr': Tai- 
», titnl^p, pnihll iTiir l*(ir*i. t".v TfTT) iml Btni. 
l^tffLHr. Tl^nVSl flSEI. so nFJtER^lC. 

^ r S |.Lr>VFk. Ai.r-|4iniHY. E-k|lll-p.drT«E, WA'k, I Vi 1( ifMiM.' 
Ilhl rypil rttifn iniASi dum 
I H II k pTM* iPifT^T, H flMil. r..|llnl 
r. l.'^i'tf r-ta|ff fr*,' fEElfi rvfU. .1.1 
Unnk'. Ih-.irl LiTi.] luri| him... li, c vl..,] 
I.N-i^Mi., LiEit lliii If rfSlirrL 1JFi|fli-. pr I LinEi-. ■'FiT^ 1. M. I'lJiriL^N, 

''y?*'^^-'^''- *iii' iii'i p*i cui 

P f.*LLyi\lJ. Aiji -1 inN'^. I*Z Phirilp-itrM*. UMiirii'i^. IT EljIji 
r^ciB 111 

IIH"l, 

4iiir flpr fn'i 

rtuEn APil 1' 
^^'vrr■ ]awf?:. I'll' 
tntt lEaita rinA. it '' Ai(i''rt 
wnirtUliI mK;. ■ i*' 

ErtfflM-h. dfpm hihf ri". IT rin?. Il Jl "'"I'l 7l\^" 

, .1.1,1. ulli^r,, V'll^ftJ^^'V-'^.liJl^^ 
irni ti^nslT, » h Ert«t *». P*n S oiwrt 
■ ■ ' Hat tona"l#f«, — U"b< i I. vr r^Ll Nbllt) iUU3 iratLtH ElttM 

LLi'LrJirtl LiChi4E uaiE HlI" lUmnr 
hlbi'Ls.'r., L]i« ijiHk'r iwE wLEli Ibm 

"^li'^rj^^'*^^^^^^ BlUf K EE ELT ItttWil WdP iM J HOUithll. HA- 

■*!j4n ..rn* .w.»k^J^ lAJniu Hcit I r*«M, fcltd^ wifr 

lAltD mt lA ■AC:AimUll;i^l!R. lah to MtU«. Lot T. Wdflt.rJtlBA.— AT inrl flMl™M^ fTTt- 

Tii'^E-*. 'N:.^. l.i ^'%m^:^-^Vi;SET, nff 

Uiie^ti drMrt. t»lWF.|in r>< T.; ^ V KTFirTT md KTirr- 

f I .f P3--- l[H H I \ IV- yi V , 1 I 'in 1 T-r 1 Hn. ILIl. 

ktCi..iii |*i,.Vii. uiJinLi^ErTd ia Upwn L?BLh«. 
mirtl H-Bih in'- Utsmo^ Draw*™ 43«vrd hi K^i. TABLK KfiVlCI. f* FlMla ifmixn (Qcnvfr lIE-)d 

d-dfudptJM of Lpdii. LiAo IJVAVT tMiOci^nili ill 

lUiJi KHHiiA, iMivt 1ibl# Firrfcik tnln Pn^ri 

«b«aW( t*B HlMirl fiirlu, CWi-IV* T»f>^B^ tll»4 
kloitAnl fceOilfciM 111 12 iaamiL. 

Pdur BAm«?44K h» tufu ToalA, Ln TaI)1^hbi^ 
•Ilk «I~W" Trp (BIkialullA '. ..h Ls. Hi. 

t II L Kfft^-t tm^l^ Efr^t 
i.ir.1lij| tiipiriinlrtiti, r . . _ „ _ Ittof-#re*t. IbUd- 

„AaHi: PAd GtAllAN wtH hII FIl^ 4h<'hv. hr 
MA ptUit nanit/i, it Lbdr litt« lfr»uu. 1^ PliE- 
atnrt, At EE.Wi 4K>larh w 

IfPUT WK[)JIE4E^A\, Hth AllUL'W, Itf B- 

wT ^^nM LLiihr. uj> MAiiirfctiiMi *■ 

JKHtU, 

t;LLKI- iYnOt>K, CXH>&BB. 
A IlRTAiri3i:L> ElUi xE, ui wtmnm, alita Tiiiif» H pi d >mi 
irWhSn Lu -QtlOl'hO^K »'bi.iJiiUTA vUi mKnatm 
llAlL, dEiqlrr ini dritViAr mom, \Ant]ft memwim 
BAd bElliLfif nxHTu s tu^eoQiM, di—liii ng* M tmtm u i mii tM* <4- 

flBMairtil tfiiri^ nt te wiM IfvtL I ^ riEip Pit 
t iii w>u& pnTmnrrr — — ' 

(lEli Pif. AE'^I. IP, II n'j-Ew*., 

"tmlMit KXVEtTk, C|Ul«H-« ^ 

tM^^^Wta^i^''al^ WiMMiir ins 

I Mm. J.. ^.'-nirrtlflt 
I gHM PH^fl iP»i|j, HMrlinirA. Uw 
I r^**^"*- J'-ini^r Sri. rHEtEkc T^bli 

H A V B 0 C t D 
t-^'J^ ajy JW^kLlu B Bib Hi. J. OLDtn- , K to'fViJei. ilt-wJl"™* ' f 

:^fe;V^S^3.ASfik'rdS IVn. 
|t«lilL^.tll h4|l. 
' dlHm rinK. SiSipnii ^ Btrt.. Aw<l-Wi. ti</' WTti'- 
tlBlRnclilllin cT.WHixa. 

■T'll'f -iKS"... ih.. i -iiKr.i-.[-..iKli i limiiso. 

Wra. V U « !i>.ST i)£ I'lKTK HlJlSlT 

llfjStn'Ci' !:'iv.. h.iJ.. Hi I. >'.ni..»<i' 

Brffr. T. ISkJAV. ISLli Iflit., ^ I3.t»l el Bm B11.LIIJ I^.W IT 'liF ritht 

l«p nr «1| .|i«t i Iilr. iTid lirtmM [H ahi^I «d AB 
Inlwi^.nrf Iwrrlr. ..1. In. in* ■ 
11 lli«t plH« Ihkd. briliff ■ 
Iinlm. ilig.l. (^.TillllWl-Mi, 

gjj". "d »» kH 11. pA|_blni g| OMrp 

I* ItkM tl» Hit. ir™.. fjvrin A. 
Rv'j"^ P- B, Ann Vi^Tw™ th. 

ltd>nH It Hii U tk Cihi., 

j^i nnsd It tkm nan m iwii. 
"^.S tL^ *i^ i< kki% rtBH tiai.1 

»l liwji* h II, Huiul pwl^ nM |„l 
Km ft, itav.niBvti.pWI Bml« ««J 

^WL"!"' *.i.n.i™ rimtl 
niiu% quil. lE-rMb™"-)- ■ mrt<ln. it., .'l..ik. ™'j 

hMIi I i» I'paBs Utk. ^tm vtiIl: iltn, Wt 

I'Sl Cii. » iflrti Bri ., 
Ik. rt*«hi« WIL im.UVrVMOOM APPOiNTMaWMS. 
ifiH.'Hiii.Hl IJmt, br MilAiiW. ud- Ih^kHt 

Cmi^. Iditr'v Bri ufqtbFnvQ^ nqr trhiki^ ti« 
hpiil] Chnkra, afed L«» h'lmtMvr^ upJitAai^*d in 

ELXcHvr iitA*n*cniPDiii rAvunrr. m Anirinii 

Wpln^t. fbr h^k Attsd wiTfa feiq»1M Wmn mtt 
HrV*^ (iplAnpt i^Hb 7lAtT-|1aaa Ihim, iba uadrr' 
juer win. i-H^hi**! CiOilM^irli. fiLIMH wEUl hrFflM 
i'ltar^^ tlm iB^nri, fipm n^ifaiH AAd IJHdn- PAI^NOII. Wi^TRHOnU^t'll PiuAWmaL HALL rVKMTrTlE- 

nTflAtl-BOfPII AFPUi!!gTJIi:.^ ^'^ HBTfTJl AND 
14 rridL APPOiNT 

HF!]r>RCKiM(t, raE TdTAL Am of Uh I^ la pD i< J^r M tlper. 

mmif, BimtMlum Ilar Ird IfM'. hivliir A FMUVT- 
AOC of (Hrt Vtn lr, ^EACIN-JITR!^ Ur dErwt 
|Q«4 (nvm t%mu£i: iTh IVA^'KHJ ItY. lidt KRIE'IT- 
A<]K rrf nlmut BiSffL i4 BAfTEKY-RrUlT 
inil THHl 1 irij ^pj Eii i [Tfi^w* Lu|« 1«1 vL^ oA 

ukit^iii idd'^, i. tmnlisfi of iluDt nut, whihi th* 
t'i«rcn IwuBbWttr MnbnMg iMt kffb.JmtP Mldt 

art fl ^rhnl A.LU>TUm^?%rW M^l 

viehAHid WATK* FBayrAOR] ■■iC'* lip*. fiSt' 

Inr ¥rtOPE<mHSET- 
rCuLiT OJt VJJtW AV TllE BALllftOOliA Ziu^i blmAt ilrt. s Mmiuiflt. .ill. 

S, tSiJ^™ «*: ■"■'T 

5S, n» tSiH "«i ' "I -lk:.kll'*-*l;U 

TiRTira la ni.TH»isn .iM> THE ™»bt 
T(. itimimn . Ttii iftuiiv. 11. 

It HtLIBJS"TI rt(NTBALIAl.M(10kM. 

i nnd it eia ntfTiiBa ui tUn, j □(^jctant iMJi"n? 'i'msSSuiiB 

^r.«i.''«:;~«i-riKiKn! 

mil Aibiiit VO Leti flaW iH l IiVvWpIJW. H at POL'BLX Lul HlSUI.f! StJITEV la •OUU 
^ WAJJBfUT Md Ota. 

AA£ VETEHMiirCiJTAlKWVI kit^hrn HAEvlfn, vlilla tba Imttr Htarvl bn hid HAIIDIE 
JtOUL, . 
Mil ^ piHH (if iJ.. IkfT iinrinM'. 

BtmAinMa:^ aM mitj^CR, 
■il^Ei-l Jt E^^ I ^^ 'flPr-THPT;K Htjfjffl 

Ri:S.TaL. MjirU vrt Kd *i U..lfr B.n.> 
Dm alHi^'t tnVt narttmurii of whirb ^ 

■■.<H..*Hi.*^ -fj^^i^tltnTiryl. _ E.AjWF 

Hrttiit^flai tbUlAf' IWFtj-. b^HJim auS*. Pt*ii . ... .. ........ 1 ttS^C^ aoQo vtrtXiDnfa inn, Ib tnar-fTRnn', 

r£UT>1IAkKd Airf_foiiirt*|«t t« ptmv iwm- __ ___ Mi, *ttl acll ^ 
lid ffwinik oa fmnWf IJ^LA AunM, 

kt ArFl.. i 

Tb* afcf'Tt furE riHJ'HiEiri |J whli^h irill Mppmr 
In hilM iilmKEvrHint. P~ Br <lrt(rr I. 
Lptt Mr. fITf ' [Ii4; rt 1, PAl.'K HThF.iFT, (■jrif':'[^M'H,r h' 1 1 1 
Ibi-rh-iuriJ <XnTAlil-1^. .Ilk Ll. -A 

A irvi^ oL <ML bjiLi bt * .juHWfi' 

., #T» Pff- WIlllllH. . . ,. ■ ALL tns- REOIET. TETlJf. pad InTitkM^ of TTUQII 
LFAiSMllK UI Nn. U WBl^dh^tewL 

■(n* LidVAAAi, epi rwa Hoi'iB morainm 
jfO. Jl nKLr.n:^i>F:R hoah. inMilMini U dUkuir. 

^is^il..\Ml■, Ml. L . ■ ■ 

NO, 1 \iA\tyy:-:-.--n YlLLA, 1EAIiMVaOV<KMA, 

WrNV'p^ ^I'l^iEl'IV, KMliiAHtl^ 
bCinS IW ri-k'iihi.in .ithKl t4 tU' IiUk lltMt «t 1^ 

iFntlLtiF, n.i/u' .icH; aEtDUl IV AUBi.' 
lad ALL cmitEl TdE p(1liV,.^niL.^ 

WUl el tita lAt* hEtt*i-*l: — ^ 

BHTiV, iLaflilinE. 

Ff>H K.tl.ll T1Y PI'PEJr .U-fTHIV 
ll Ihe SiKniii. btl I'iH itixnt, T(l yi.pRROW, ICXh 
ArOliFir^ rt. tl-8s> p.iu- 

I S ^ AHI> HOPHE, 

AUCTDOkriKW. 
K A. W4Tb hUdbr* « SUit«h«. fljAw?. 
.yicfsm .iiiutLji]Fs...BnimL 
«ii(«i. itiiiiimioi»» wujia^^ 

a .lb nr ibcM Mm HA» 

H 111 B W C UU&Qtl w AlVt mbA HODMG irllL irll by FUBUG AUQ- 
TliW, hi ilw V^iti^ H Hltt'BtrHt, eNo. ITV) 
TD-Ulriikl^^'. TlirHwl>A¥, al EE.MP p.m. vTM'tM rm EiBd''«ttn:th<it*n't^>)^'dNi4it1i ot flft 
uLmi. . Lnr iai4r^fk' 1^ XdlirA ^ 

i.nt H *iT.iiiP- -Twn wp^niiiijit ""Wifli''^ti?ii, v™. 4:1 

»n.-| 'rwl4Ml *M* Inm] rffP rrHllnJ» t'k 

ftmrnElE.r. KTItHFT rfrnTh nl.m.i *1'| Jil. TlFTil^l 
ine iH-r .Nii'Mii l-^n--!-. I I :i^.. i;r T, ^i-iri 1,. niH. 

RIMAHIWIK i'^^Vwitrvr'n. E.a.'w'lil Tht mir. 

arm i'.ilaiirfpirt pmij\i t<m appldrallotL 

W N O R T O 11 

liu mrfHrwl ItdErurtinui tmrp tlim tOmUt to 
rwidui E IEij| lEICJdLV IHPCiftTAMT lAU. 
OAfT. p.4-p.ni'hansL>«a. ttUfitHH, ^ ThA *rt»l« 0r tbt (Md rroBiAKi tqd piM of a* 

an oiHlMri. by vEld atMpi w.Albv Tin ntiw*:* 
drln i*ttli U^UflT? al rPilH Aod KAbUat adjodBlai- 
ttt Lunvnifnl ikri nEulilr 

^s-tiY'AmTPKtlPHPd 
n ad, Lbn AE74.>nt br 

. , Jifc Of ri* VarirlliP, 

ntlHTHt. Iwk 

JUS FEVE. E.AiLOR m^WTCS, 

Hth 1, -iW^ A^'DKMi, vUlb hullt i^nritfinflrHlP NnnK' OORJUN fiB (vnjuAnl-iB ^tii BATT, I 

Jtoup, ibJ liai,> ^Mtiui^-d 

BOBU^ At Eht llvan tsw ^l:■RFS ■ 

■^T tiP JlrinHrlli inumPAT. Vnl AttaUlT, IB^ 
tUPKMriOit, irtvbrr Jl* ti4||r 

ElwiMidh *^WWPH iHrtr-^"— 
rn^i«d IP*^;.S\ VIKWJI Al WATHH nTAt HAT 

It fa lB«MbU idHUBtAlj PMftetl In ud t.i 

i J^.nw bfPt^H vf Aa MTfi. ^dr |ci 
Urn HUttltnnNLfll tif IAa lai^iM imwH 
« HA " THIA Ei.t\, Wtvri^tttPAY, 
TJ~RKItV LT^M' hAh tHrlTtd I 
Aa JiiL'ftli Aari^n ii.. 'iv ^ML-iiun «E In* □ 

^DfyifHiEihl E'lfiiilfe^, C'lntlilnp. JriPr11r4 
rtf. I *1*J aE J u'rlmbj. ntnrt,. irf 

Uh'b CHiilAEiiff, UdUn' E9iiibMb1bJiif. 
DDLbiiiTiiiiifa, A1fHv«t LbE wht^T al lEil* k4 
tai plaarvd. 
Wa L^BV Antra, ^<bW|f«#uti-hiHl. 

■ tta. tr'Wt AC-nra, 

Ks. t-AOf> IPBJM. Off-IWti^ vi* iNInf^ 

1^ h,^ 

MUsdwy iH- 
ll|)Mf.'.ll«*L.«IIMw A l>K:rhCUKl> DOLTPI^B-nW^tll^ WGpt CW 
Ti^^R. UAt* PHot llLcJ vmniLi-h, ind w gi dl| tM lwU> 

il-iLrii iiun rtirml|»^*fl^^la** ^ -- 

PFlil PAIriF |IT PEmiT A^'CTIDK, 
lA M PEEi-atTCAt, TO^mUPWri \<i*k 

M.iiVWS, li. ilM luK. 

I^AiaX Bid flOtlNE, Al (.TfOTUn*. tV^ VtT. AH ATTRACTm'V hduik, 
boUl AT brtJ'h, trunt HRWtAd i " 
ilBt* TiK^i wa. 
JvniL «Hid »4iEahui AaIIj A 1 
rnrm, aod lainnNJ- 
UNJ):-]ftL til ROWIAV-mmT Iff I 
int umii^ .t« ft kirit Bj rrar. B^tim Hi AQKEn >lll ^ _ 

AiLpLnrr, it u.m a^h. 

prd irKPIIEH. >ii vi»A^ BT GflACH Ut' TflK HOUTtlAdlEt 
A lEtrrArlWn HKE^ K OcWTAOK. with tm twI, Inla* 
A F&0»T.^(» of IHL t4 C«BLnHtlAlr.i|()ilI 
br a -devlh Dl kWn. Th* Un4 h rinanribrd «• 
Lot ^cil» J, □! ifaa OfuffVENoA StfTAtK- 

Pd HOft Nl'«f| A NP 

AttrthiBH In ^ boonu^. » PiLt-KTj'^E. TTPlIni 
TUL'HUAT, im ItiMtM. ii 1I .i) . m. 

rtiumWm Mtft to u.irijmi-ji. md C^ltajv, hwitti M Ell tm^ 
»M iiAw. tli* ■mil wfh. 
d il, ■55 

IrtfKlMt^ 
EmH tlt4, TH. HrcVv'B Eiiltt. T^rynhi TIEIi ._. Il^rt^iiti^ r^il'iCr. rtrftlW. 
rifBkiiIja*, 1VijitiCp|pr Moflr. Frnp4i--.1d TUlt 
HBr^mif Vbnr, avwrlijnMm berr7i'« nwcAt mniVHUTt. 
> ■iw.iijii) mm ^lUr: 

^-'iT tun kon divJliv.lMtalijb 

Ktwiuu LHitiLiiuTalii^^griiiiS I'lFP, ElOJTBOEI, KUTTLIIfEJl, HOI) 

iniiii £Er> 
r ftM' 
Lioic^r vaIu« UtHK, U(U4A EJl'l. VKTlJfl 

li^i HJlhirtd I __ 

I MiJtjfiT AMU qilAlllA tiKludthir 

WOTI-:. L-Vii FM T 

ii|<L LiuLtiLi 
1. ll- MAJiFJ.%. i!u 1 Li.rl* II 
P A r*«]J^\i|)ln,Ud AiBdttHMPt M VU*^im •»> 
^rUBUttt^ hr £rh w#lt-ltB(nra it kikdii «, ' ^ 

ROhblUUl^llll. AOHll. STKLWAir. *(M» I 

M l^WHB^r LfPif IMw Ibr H MVL THE atwr VALUK ur Jl AMpaUa M ihM at iMirt wtnntt. 

bICVET BBlJ tJO., 

ii,.,.;ir:^'»A 
A y ■mmm = 

JUrlUHl UUOtlD.aitlD riAHOt 

wt TjSAOTPilMjrSSr l'i.1'.d~..d 1... drlnn .Inn 
J * tw..ikn i riw. ■ n*vf.m Bltfi M«r t pwtwl hMf 
1.^1: Ajjc vn^ofi io r*|i 

HAimp 
lin. *■ _ pwtwl 1 _ 

ind fv.1tdBi. Sii^ril L jin. Qlv w.«4 h la tfH.BlBMi IHriiidtH wvwnm '\£A 
WMKQK TBtam CitJ. 

^THt EAHur m Tia static 

r UUrT OOAMWTILED. - '"^ '^^ QitwIailK H 

piANO'' iffiym. A^ifaALKn. "nirt Jnd piLnU.'. , 

A attrct. CUirriiin'a. id Fllititnr^.M. qr ^TtpH-aL 
jrTP'^lPO.'I'B;' id 'FlLn<brrii1, it^nJi unrrv.j] IH 

J*!^^"^ flrit ^IL■f|.^lf rrf lutr UjWI ITL I 
UIA\M EiuipriTAij'i'^.'yi^ -U 
A ^MP^tT na ijr rPilj or 

TLHlfc' QniikAil i rc n -YnBlTlr I'l a)C _ 

f>t birgt a h %i6>ir. -Pi 

iL^d, rir flAlt* TtPltRflKri TTTLA. Ri^BiV TKRILK. 

^l^rlLHCAfTWiiK^tii rARbt, ^ Ariti;fi, 

A^fll'^V fi^ lliQN, lEtd bnVJilir Bi^r 1. UrDt-pE-fet. 'eVh^ At ivitlk AlwtA, nnf nf 

1% HLlPi:B.ll1k CUETElETtq anf "aTT 

. Bt NniU£i niirUDAV. EQth, JL Ll 
WillMn-M, UwAtim, HhMw bhiu UI|H«n|iB wm br L^Li^. 

nui pvtbnilAn BoJ iit(^ hrilirtiilT^ 

STTlnfrr .^1; _ _ iH>TT*l POINT. 

BL tka rwiw «f vTidmt.irrtReT mi ouvrHAH 
tunrACHm cottacic villa itmDEwn, 

talk or Bta%, mntqtfd nd paIdMh ^^pM lti 
rrw-L nd ouBL«^aEB| t wEth EBrwa klt- 

_ thrm, I ttmmm, a»d I Hjrilan In hiiini n\ 

ft*_MWB iMB fHiiiiircB Af *b(Mi irUtt Eu mfLor. 
nrk-eKf. umt is aiAsmiAH-nit^xT 

IfBCiruAITTB ni[UIH 

TnaJStAa ilinRBs'SUS™ '""i "^i- ««■ " «• iii"Sk-KiiiKwr»ii o,nn™i. 

1 ri^nxiHo lai nx.LAsn iBd muiAswum ncAitD 
\J j.i.i^fiA. JO and u (hUAm <*iiiklj]* fH bm or ntlH^llDK niBLlB PlAHOIOBTni 
■ WtlnUTI^ _ _ 

^■Bw h WHW ef ^mthtr imti^ tkta vBd* 
BkH tiBBiintf u ^1 11.A tin. HwIM 

■^ftnu. iWirnaD wn uki » <>iAf i> imiVi* 
. i«i'iii W ^ iL iiL.»Uili lakte «r— ^ ft 

Til.. Wl. Mil f af BbdgJ-ic, Haw Niib . . 

n? — ■ II AEKie iniE JtOUSK vltL iCEl Jiw PLBLir 

TJilS.. II, Hi,. It ■ - -■ fiLlb :tl.'UIIST, iL IL9D ^luh main). PFaKuLA^ 1 ^ _ 

Jlwul ntHtt f Jijf*n. r4«. 

Idipi itk^ ■ 
II 

mi 
I'ii ■li. 

f ii National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325799 1» CEtij^'-n!) ahd ooHjerceft. 

WUND15RLICH A.BT METAL. ixouvocieii. THE W^m^ ArORXmC HER^OD, WEPyESPAt. At^QPST 0. 1905. 
MALTHOID ROOFING. 

"ir II k rtA bsflmlr. 4o a nvt: LI it k twb mm. icMk Lt uit/<-Annjl: Aini4h«k 1 iviTtipinxM* Urn mm* IjnlrlkH'pT. 

Iisift hn-n pri.|iin||i..>,| nKi... „ 

J-AHMit l['i ^..l-.E[. [^ELilhlK iJltVJ-OV lllttBT, ..... 
OlAHl.liq f Ki lllll. Tl isy.Ti. tTiulLiii >» Tu.->i^^' 
ILfl rn, kiMi .IMIIS [iKn ut ftUNU, LihUird. " "■ ■"■ 

It It iifiJi'nil ilhji [|ir Fiuhi1l'-'4tinn nf ',Ui nitlcr m 
;U;^ji*<y Hd^iur HrrilJ" Aciil ■■rl^lilJ■ -r.i tr@ti|o, mm i^ltt^ xs^itt BORaowxtL ■i^rTt<J 

iHLrtJd^R 

[fi'il ("ill in [hp 1 mdd M.n 1 WVUhH^- ■.Iljkit -I'Ti.l-^r'- Jnrl*lii 

[HAAr ^^h.lTTl^:. rrtitnrn jiw rfl(|i]r*(--i i f.^ «^STiE'*^'^"'i *fit»^'n ONE puol rmni xivq- 

J tl+ic ihi hit Hlbited IliiMM W.|wr< » difF-jlcn 

Li for - ' ' — - 411T I lij. dtnlL 
lift}. I ■ MfbwL lA,. ill ■■tjiJtiiJ^'ILy?... Ui. br~ 
, — bjf H , -. j-^ fr K iiitL ^Mfa 5 f^lAE I i:21> T.jf £t ^r,il I 0m i»l U^m, .TL., -T-L . 

■^i r - - "- _i r n-t'iAii'L, I r., Eii.^ atCr, i«ikd 
>4iLt, UfmL Ikntlk.— P4n* ^ At . , , - 

^ Mtmea or uViEiSimKJf 
U Iti] a1 [ IlXiDErhllkHCI ■, WILLIAM ftALHWrX. A fUTITClI IX TIJLE .'^AVES XIXR 

LKAKY ROOFS. LEAKY TANKS. 

If jrnir mrtf l^iki*H DT 'yoM hnvf^ n Ifaky tfltik. frrttc' for |>Jirti4Jii1arii, btiJ 
full i]1ri'<i-il'>nA w1lt Vip forprnnUii. Wh-ilr*nlo ;4HPTkt.<: E. Riril imuL CO.. iA. niCi I'lMUri^. S' 

1 Bjn ^:- HL I.' I- 1. '111, LM^tyal^-Tilt DarUiHihutwt- OiurL nii^ ibli tiK^iih' tadr 

T^ Al.Ri-IVjLml*. Jnri«ll*tJatv^Tii tti *Ul 

l-rt.y u.vrn tlul Uit Vim AiJMMiiitf Jn thfl *bavr rlLC^-^ J:."^' 
thu day tmn Dln| in my AlIU*, Ouna'4' 1-'^ Tl'^i 
■ - - ■ ■■ ^ L-.:? ; ± U Al.EH. 
|iI||nV,MH(feilLII ihr EiElLb oI Lite Kbavn]imr*t tin THJu'vIrd Ifp 1 
•"J""/" "l**-™*^ ^bJ *1I t™.™ havirir niiv 

wa U« Hdd. Jtol* or beOr (Kbnviir, Im^nm^l 

UHnjlD hmtt^l fHUM OWb* JA irfHivt- mr» #r 

Ifjjr a^J 4(|9» « or M^^f Ibt ISUi lU/ nrf fb^iSfi:!- 
brjii It t™ D'clcmik In itK b>mi>«, nii3 InnMci thr 

Mlll^ Urf If t||#T Alll, Udak ftt oLJttl dkB^toT^^lH' 
V^H if ^r. Raw hfl Hi ^^Ofctld tS Ita rtlBt 

Ata Sudrfl li »|Ht hmhr mi-wtm titit m Uji j^]MiB» 
« Uir mid ArfuUDU hy tb« i.>MB-L rnrnnnnlf^l iri" 
b<< ■ri Lrd Fnr iwi bfhiif cf Lb* T-wti^Km^ iiatri 
m^afh 6mj- cif AuriH, \.[r., ILHM, T 'W bAltaKTT 

u<.a.>. hiTiiEm. BL^ifD ud c:irN\iycJJiiiUH r^-*'' 

A W^hBa-NrubiLK Junndl-Mi-jn.-Tft Uh TMil 
*ftHAMAil ntHLS. J^n:ci«Tl7 ^i^ Kv.|lt.l., m tl»F Slit* 
fjT ^p^» *,rKjl|i Wtiri^ bill n: t.? Umc ^ lili. <|ntll ti- 
JiJjpvjj k[ l*ir .IfbfrniJrJn IJiIpI, J-ift^tfiyf, Loofhn, 

l.sifiljBd, UlndfUKlA, llMEWHi. ■.'ifnLi™ U brmv cdVMl 

IIikE. ri'iJR^ Acitftuita lb lIk iLkuv. It>rttr un Hah 
rltir hflTiL lird iTi my ^OA-.atitHifnlmm, iyiMf. 
nhd nil ImvJm cmup n th* tpMU, 

ir 3 TfcrtiP ftk. •**''"'B, ht^tfmmi amritt, m bunfar Tfli 

b-cJork kn tiHi InnnQDC '.^C'^'bcet W $St 

it llHs- itjiti t^iiUi It ^HTi lirtSa ^n»fwlH ir lb 

l>bil An^JiinTI be tant (rtiJKt«d lO Itw I iT it.ilr .1mtli.Ii, I h^r., Ln lf,t nl 
1 ^hJ. LMlr ..H U>|i;:i:;^n, in (.Il<i HLhUj 

Ap|.Lli-.i U'lii -ui! I lip r.Sf|- jMit r ■!! 'I''* l^ Jiji (riin 
tilt pu^lPiMIhuL bcnfcif iJut AdmlTHflciliffli rh( (hM 
™*J' flC [bp *lwif?Jl«IWiJ l3ff*«l*>d tna^i' Lie «U|lnl li dvLUir^ luirtir, 

- -. *lr. Ifit* ■IDTi. PdI] |i»r%Li;B- I pQlilDTt; BILE, 

■n^iffrt. I»TWH 'f',"**' ™ "^^'ITfL li^ninrrLrJti* T dwnlJjhtf r^-^nri, tinlfb* hltiltnw 
JtAHNIMJ UOnAQiij titfiJJJtNLli, i||Rn«J itdt-rr. USit I*-! t H5, T^>rtL1l■^ 1 mlrUifi fPHil 
■ raut Ai 
(t How Koui 'Hntmn»-''u]'ij Suva 

" *S.ri*;^tU'Si!f I tayMM »o mBsmma- 

A clr-n (4 F'lhtiEi thwH. iqfr WhV. bqttii^ I. hM m. 9 

fi 'J'lp |jt»J». to civi iHlkKv Wit il 1»((t#iKVjiiBi M?^ i 9a fikH cjaiiTj'^inTriiim^ Of ibf 1Mb wit iiirFinlr ■Mul nil ■■■:l:Mr ^t^ilIfi Hi ■« W WW- ^ 

^'if l■H^^ |l,,;rlji».irlhj. H(T<WwV llHl'tW^". »«■ 
E P|i II iTi ^ I.^^., Fr.L< ATil J* , fl DTawMr^ll-it, 

SrTT,[3^B>i, PrLnlim'i l,hd l^JnUin' MttTItU, I'-'''- 
4-1- l-.V.ini i p.in-H. J. *'\)i¥m. irvBiai^gfl. AOif, 

TTTSli HISK wfiJ"^ t^ 

II \. :^L,ii^';, LiM C:Nl.f*mr>Ail. 

I Ft L.r iU-K U.K. KmSnit j™i I'-M. inw- 

M'rv il— "il|i[l.in <iE V'iiJ]JL'<t UltlCKMi. n1 I J 1 \ - ■ i iTOTli A ^ 

JiAl' IL Lli* lE.-nKivil iiitl LltalhW] tt{ -BtfhtPJLl tl\ \ 

Ml fivt; >TmM+ rtiJlin»fllW*V fl* Ktil\ lje<;ciiib*r. 
. . _. . . atJriir"p fill L*'' 

Yxrta It FHr Hf H.C. PFMhyLrrr, ItrrlTf'^. rii^^MGW MV'HiTlttil ivt'uM funlkw lit] Mit:f 
X «A«|) ai^ ]fiiHIDt 14M:i*AtM4M tut* tir iihK 

Vl/jl!<iT£UH ftir Kjrb wl UJCter, Utofi« I^UT 

POTEST KIKTaT: TETCIKSS: 

Stl?FL CSLrSTGi, jLi^Si^ , 1* fid*. iA Vit H, 'Tl be tant MijKtUI la ittm mm wtll W 
IL.tL^ Ji<'ifj4lr»r, Aflltl-irt, OLD. umI JOSISl I'Fnc. 

fnn FM EJm (.■■■kmli] TV.ifllfTPf J7 U'lJtBUll.flLTMt. |M In' So UEOITllTTY RFqiTitnn, 

!l, JnjdLTT. Ul.LI.'H C^IA^rtRHH. 
NEIIK.itTUI.^IT. Hoim Ik, Tki.nl FNonr. ■Il:wrv KTL^|•;^.l 3(i»jjj LiTf i\«T;, . _. _. 

J rnnmA, KjlrlM^, Etr., tnlLf lUrnUlitd, LumJ 
MOM I'UTTjt ,t„] T. rf^sii-.ivT. ; |Ti.nr^4 l^'LthfflLl 
RIIVAL 1^>.lljV <;(JiJL _ _ _ 

4Jiviiir-TiHtiii iu M UK iuhi 

t/t-ra^lbt.rii'HA, i ti«Jr4K]»^ UL, , 

Ii-jmlfj-, fiBiHhMl Id wr>' Iwit uxl iwd. 
mnv., (rinri « ± SM, dM*, Crc^aL., iirf-, i*r., jsaop. 
If l'|j|| [EL V X'^ im] i M l Qrantg-W. afWl CJiktlwfifiJ. 
\7t^3A^. .-(.fiJMl ■v.^vWi JitbBlJJlt^Otf, ^UdHf tiu^ 

^^.^ 1yrEr1^ Fi-JKii. frrrn,'. ^ nHHcii, tltefafs, «nd 

UwO, .4/1 :ti'Fi., t'dl. 4^ rrnl, 

III iJjL [Ji IT iiKlJT(>.,_ATmn-n»4._lt«BAtt. Hf-lHLY.-PsriMlM BLOOH, llnpltil 

allKi:SU']4'IK 3 liiPtiuciB rivm «*7t«riimri WTi*K.— J»L m l-.-'-i^ . — l -- .... 

8rl,'h C'tlTTAGl, i ™™, kit-, til timcra. tiM J'Li:iH. If 

lV".n. corTAtJi:, Tram*, tL(., rtf, t^iJflL tiiflj Trnnp. — 

vtwt »Vo 1- iiAY jLAirrre.— i^ir m i,e^ [.^jt, 

J run. P*Jm. £3^ 3 GRAIN U BUK Htt. fjfh 
WArER. HAi/^'kEHBE^V mt'JER. U.tRtt A K^eEV. iqd E>tty. _ <(f 

vii>j pai4lni.lkn DiFrMMf ih^ E^ndnrtUm^ dHCBHd jrr mintitfil tn j J? F<HrH.j)Mli *,ti1v, Tot C^iliE incuFli ^ IeiiIl'± lit A^VvM\itf^nQ:'itti, STOCK, SHAB£5, AND SOIVEY. .Ir tci m*. iBd J trin vmUm. toe. in- »*- JL WALta. -Pn,hl.p .JiLi.,<rf 

fKUX, MiiLJiri; ^J|^HIli^, 

in tbft Ratr ..r 
deeded— ^(itiiv II IkttIiv I 
i-a tfae thtt SbUTr Jj^hc'rl-. 
i^flhv. Chihrvry-Bq^Drr, ^^ijni 
iriff Liof ^JjJra iig tJi* iild E.'iii 
LriEcrMlHli LhtFflB i» fcii'E 
Turf [|kr ar ■ ' 

iF l^iuEM'Eikl --i.iIl EUi4'TN 
I Win 

, I'tl^Hi 

1l;r A(*MLT*I« 

tia}' tirro fll^ In ii\f 
llA u.i'i 7*rj*.iCil l«V' 
t rr bfjTi^ nihffWLM 
. . . priJMi-rd tS ftiTifr lEi hi!' 
lid ODIlv ub UT tirltrn ibiM aliih ilij 

. iiBe ElnTWtqJ Ili[H LuThJm^ Uld It 
1«k o'^lLMih Ib. tlM forttuiabi AHl^ liL^l^tot tlx tMMif, 

BDd U Umy iliftll iHiHk ti oitVWi-tfettvi^i 4tliet«riH Ie 

HJd JRAdllld Lfl >ut Dt^^rf.t<E.tf#|EiiM trLII bf 
i-iMiuJttcd tir nn* «Hd itn^rdLiif li> law. Uml^i 

Ihll fJ«lllh Auftmi, in d'^ ii^hT ^np thnuumL 

fiinit hMDi^rtHd Bkd 6n, T. Tf. i/i'L^Ji^J' ii^R- 
1t|f*r. h>;KallAIVH MlTTliLVL.^ ^j, i 1.4»:K, |'r*rf 

I'iri, rt^r^<> ud yjr HM t fa t*. 

A VKLEfi.^Pn*Mm Jurlp41t!Eliih-4B -tiw W(ll 'il 
4AWXL ItkmiH lAlff Id liponii ilntK^. liL Uu Pla« 
of ifqnf Fknilta fflltm. TrcML-iWrT, Jr^mJ. -SolLrr 
ii bfrct^ ih^'fn lli^E. 1li» I'liFlh A-'i'iiiinrj lb Hlv Hlun'? 
ktititr Jmvfr Ihi^ rt^v t"-*!- <t-.\ ■„ y.v E-rT".-, ( ■■ .ir,- 
r^rj-.iiliLir*, hiTHt-iliiTi . ^-...r....- ui,,: ,.li i,«-i-.ii.- l-.;ii. t3ig>Rm WXUJA, - - il^l Elti' ILlh FIFBLIC HOTlCia. 'I t I tie uiil'k tbi] If 
I, o''ll<"b*i*i' Li Eh« I 
EhF itnw h¥lil h« I (rAHUi: r-a l'LLr.i(r«H, ILI'J JlilL ihllii: 
lLiJ ^f-muTilJ II" 
i| la WaJ». iTKluic Jiir'm|k|Lati,^[n 
V^'ILLIAU ^iL:^i^V M>:iMlh.%S, LaIp Df If iiv <I>JA m tn* aid , ut C'«&LPrhuT7 ruk'X 
iT> trrly Cuvulur i(j The ^Tctnn 
LAIIV ILvV<)U MSjli HALL, 

pri^i hrr fiMEH'Eiil ufkiHTHJi^lirhWEirla In Jin, WHkvIt 

AUrH lyf thf «ji<| ^.i;iiiihl». jP,'JpEAlir.-« rnKtn^l 

jjh lluL tuLr k'l ^'■■'►i'Sinif 11." ii-i1Ni". .inrn-rinri knil ^OTU E 
-^TJiifTLUtf lie ll.iul |irut-PiH...iL jiL 4.11... :i.l. i*JLL iFw MtT^JW ^ 

r.^ W- »ll.|j uunvtliut Tcluf -III my 

-nlritiMli.J liimyiar VI Ni-nrtf — r- 7- - ■- -j-^l; 

4Ltln-npLM- lnEi-n>l«l iliiTTni* lirn^J 

1^** In bffr^p- TUfl jt inr Ei^i] Eflkr i\a of Hfure i*p 
ISth. d»j- H«flttoJKT rni»t. 11-13 s'-c]m-4i it 
-nrViix fTFiVHEFn lJl)ilJ-.3 • rufl ""'3 l™l^rt ElLT Mini-, *r.L H 15i*J tfll 1 

i The BT«m1lTt LV.lJiinLtCfO II" TiMi('li l>.lt»*liE* 111 'nn,] p.^H^i' ,,^.T,J,,,u- I.. iii.lV.. 

MtBUPllERlirLuK, Wlril "L^n.L- EhuJl^UE, \tllt WtiTlt nt 1 rl nli.w .ir^ i' T<'- -til J,.Hrt,ml4 k 

Irif^lEi^n ^1 *;"fJ rf..iiL bJr |i»nj.,| t:«i|rff. l^f (vimii 1 nnniiirPUMti -.^M >.r iiinli'-] F-'T ™ 1 

• W 17<'I Efc lir^ I v nntrtl Cl.Lk i- 1"!; rli di 
' *ttra jMi cui TiffrcMf uij.- hE[H>iiut riLJ> .VfL'-LV 

rnslttm. UtnU, i.tr.., iiiv Lh»J»i; Ln.-..iii »^J* 
Al>VASriaE| rtUfcliblB M TVELVjt 

itotnuit So L 

IQSfiT^ 'but kpfi-lr 
■ iW 

no FLNnh .«ki 
^ la. " " 

__ _?E ^ iBl .. ^ 

AT jJiHictrr hAtn is AL!K:raALi\ 

At tlq Oklwl ALkfaLuJii^J kijn..'r Lin tj^dnrr. 

£4F0R SI, t\aWO» ii, £tit>Ht 1211 FOIC £1, 
lip to Uf ibiiiunL, WLTIIiEE T eti^irnm, 

Ai" « rL'kNm'itK MPi piiNrts iwiLhflui r«*- 
w^). JVwELLXJtv, Diinusna, riESlWr CCt?l- 
^ACTa, JbtHnti undrr TLIU, rtc. llfWTiitniUl bj 
- - -■ ... ihTrnwert- 

TriLk TwSlW 

■kil rfTino'- 
n nj] in A^il 

~" ^ mi llTiTR LOAJi COdtPAljl 

ttfTEMtWT li- DATIErSON 
■uhll pan AH Le>aNb OB TVnltun, 

pnwti wtrnrHjf Irtitn l| i^.c. kEta 
BfUlROVKHH, f^ta^rlEW brn'iNH'y. 

H,l:^[>:>^R^:R. i .am tiir 
k-^sEv ,M Tins ij>w |^T^^lE^■!^' 

U [i.iviuhOV, Snri^ifiril T'^iKii Otlli^, 

AIA> IECUBIT1E&. AfiFSi flrrrtrir*l^iiri&.-« I 

■•.•"^iil. I !? : Kiha.M 

MlAl-.V^i in Ij-nrT Slill T''^T»^>1|. jml.irittti Ernil'iu'^ il lifW 

"r-Ti _^;iirli.,_P^f>., rmi liT wtnH, 
i j-L <4l*Tn'..-iiiJ '-.IL I'L's'kLnS duhtntan hrul 
i. NN\ r.. lEiifhLiTi*, UnlklLor, n PtLt^' T\|lTS17S' Mil TujiiliuJ^ ur uiif ■cltiHej'. 

'tvijlknU I a fii.t-tti,. wrwr liftm Brr«, 

A toww. ,^^lE^»^W^ BMftiftv B»rf tttfe HP P"!,!! wt 
1'Al'>4T I^'uevU to Ltwi. uvf unvml, Db Mivnaaicfi 

I *i,-T<nr i.il F"i'"rll|ri. lA'. . r:il«|rr, in.1., 'fl Pi FE 

[■"4 NT fil W^, XT; I, nilrril l\imHb In £jHi<H. In 
h'. H.lBTii-tFa. C t • 'tn gti WE VlT^^yLLAJE 
T T I MOLT TErrTo]Fl^ 

lind, rhtj^iitpiit mjlI 'n.ji. QriparriEnjlT Id ikuIH 

E rkt (r<: rr.-^mi'iii..: \i>tt nn itlti Etliitr 
itA->\;. hn.J tKL|:>-E, 

h4 n V 1U^!I>F.^T^"■;, 
■1: rni^if MaU knjfUnlll Bn(^i4-rt LlLTduifamlL. 
BtlbtC, OMcbhvUM, iiLrn, 

L.^Nfl aw 1 Tim, ritirr ntsw. 

RM^rr and IK^M-^ . |>LEt .■trfft. _ 
nnTTm, L^r^P hxlli. Lilian, KuLbrrr, 

TJWr. TflETmi Tltl(. FrlfP, 7^ .TulSlmHi ■irt^i<:'EjT. ,..-Ml|iif UT BfLl 

. ... .L flTlUlhEii, lU t\ f gttkp. ^ — ' --^ EDUSES AIB l&XS FOR SAIi;. H T n I c 1 1 IT 'Jiiii::. L-,*iiir (it-. iVi^.^t 
^litJn'R KLWV,V. ll^aiiTf -. 

THUlink iwn fk»f- JIT I4r1i'4tn«l>' ^ IHW ftvtJL- 
Ihia itBocilInF ^^Iw** T**'^ '. 1 n KuiiUlaM W ■"M iMPt" <ni 
mu oonjt itf3o*wo hlm, 

BUCSBv MAW FEnt* u4 IWC (J doQf EMM 0M«fr<l.*O. ,11. rh«I%*if «lt«s™*««!'v *wSdb. Fteilfc Batlfc PlcttM, Block*. T^HM ri** llj3ii."»il mutt Tii..i«r ■uwtiBl ■t_.«hsrt«'. If;''", 
.^^nv v ^1 \^ri ^^llJ■r'K PINE III *ifLk. .u 

^ ..! 1...,,.,.. fl-nwi. W«lHmrbt>uJl. 

iit-Mliu"!. .Ml . « . II.- McliEl/IB. 

'*f^*w5sC 

1.1 111 uid Plulir, U^qS 

REld ^'^.tlT ilR» IJ!lr*h5£* 

,rn]u^ Jji."i..Ti-ju.i;.' t 

FliHii.*. h >'i'l. ""-^ti- l*t^Lr. 

^«JT(UEaA,— Iiun*f s-Blj faumlier ^ r^*J*tP 
IwJ JSJ: (l==llio*. a>i fit «(« Itrp 
■rtl lUSMI, t.Tn., 

l KiiAi/.i-i tl'"''. iirnifmsa 
4ftt;r>;« H-iiAiif. i'"iT 
al lii!-.liBEl>t;iMi ciiViM'^i:!; 
^ ™' ji.iMi. 

^i'tHi* itlil S^r^ IH'-nllMi riiij. lit >■ nAr. Itaiii »n«illr rpHt; AWAKENLKQ OF ^fHI^O 
HABtlRFlELJSj 

lEkmuT 

l^rfij.i " Tbn 

I0I1 m ThF S«uLnl llciibli 

J- VciTp' fjAawliDld, Ur0L_ 
■ffulLi]LBit C^^mmnl, t^k*f tvoa 
dtftvlt ud £1 mincfeijr. 

L I IT. 

AATffi;i mCKAHTI »iid m,. Aui!lkwfv 

V/ \4H(TH PVlEM- V.-P*lr 1^1 BrLtk >raLtw4, «ch 
P**h*. \LirhiWi iEf^.t Itnd #1 I «, Pmhall flElt 

ii.ihiFiK [Lnd iiniiH^N^a snm^h rHfirr: 

f^"*-! 7* HILlin' i rrnn. Vnrlh ttv<\t^ 

AT -p.^iti; riLiliCuHr iFiLlL nf brhli rwM 

«4I|e Ikltf, «i]L|1ri^ ipJdo ]kfe]]. f Ifllndid InHBL 

hUA*fl^ Ivthrwn. pBntF}-H hnntdif |,liiH!l. UiA 
nd kl| tniriarq roinnkeHni. ne cotbi^ n l.r i^I^LilJlS liHAi. T,. ^- 

IIAlHiPl Et;Ll> Il limra ftK lE^ l-kuEil>i) 
.iM'L ^^ ItiiV gciMr^n/ rHOfnlwi) u Itlt^ 

W^' *V-|tf*^ElH!"'liia[i#rtLi« rf Ihn** kfrtlEU k llMPn 
tiiEir u*ti En lIh urEJiiii; irL.^Ul:«rmnl tnLia|)liB L]U|]I nl bH|i-k an mine r^iomJ.n ImH. "Mft hill I 

lltavLlH Ikd lllhiiJi rM^'iii*, Llir-^' l>^l.rL-.'1i"i tJE.'Eii-n, 
Imndr?. iaOLi7. L.jnir.-s^v M^-. EHIrd Vjr*B.Uli. 
V.nm ciymm^c^. tA\-t-iW lniri H.-pi iL LtiE iIlx*. 

■ kJsV -iSpSHig W.:.!CM"i™3, -""lII Ll't>*'?i "111 l'«l»T"- 
*'(S'^&'^ra'rifl«i CTTn, CliLi.^ 

,T IV ORDER nARpd tn ang ji'.b-iiri.ili- 
U-^i t-r fibli' *\-- 

PT^^MnS inri SOS, 
M'^Mfill mi.T.: kFiil Ifff .yjlT; '■JM H iiKT. ^ITtNKT UmirtEOrATUn 
1 h*f^ la Bc^iM»wl«4ct, with UunHi f*«lpt 

■ - jjiit J5? 

JJlJW [>lir FmaliUBt^ 
'The Pint Ir PaUiIf*." 

our DijBlllMtJaD. 
_ 'ijn8t^frlS£'ei;iV''-l( "i'^' rttlllihl 
PT pttEj^MAjr itt Bof^kd, Iht CDlQBiEit 
I. -i^ ^*'»; Of u]nb ihf ,h'»tli Hil 

..no iFi,.uc,i^ .i.rh JLlH..Jrv.i ..rJ ll^r. T. WiOAli™ . f;^^' 1^ 

cL.».K h^^Mr». WIIJ.IAJ* rkrnraJC* TlUHfl,-2^y;f, ^^.J^'li i^r^.TEEv 11H. kinil. hLicfi, 
PwL.sr»fr1, TiiLiWurlh. Tfi>r^T I' ;■ 1"*, J^^^e':*"^,^ Vu«- mtile (la i*t bn" 
tllp Apmia. CLlbL]*fi njid lE.lfcH^.. iB7 W-™!. I pj^^^,'^ 

^■Jev- . !™lji wf iji^ ™nnvL|iiL«. It. ML'HnitV ^ . 

r^T tHK *l tbtJLk ^*hL En Kit* SlklTH t]:^c]i-|[|*^(, iKlweim Finr *Jiil..llMW ....... 

" WAU-Jl— JlT*iiLr iTiEriirilflUHi. tEl Ihk .ml" ''|qVl>:i£V. Km SiHllll E" wtiflfc.jill WmroutH. 

l»hh|ii l.1l- , pi the li>Ltaw]D|t r^tuh .1! mirtflrti— ta -rtufB^ 

TH'Tt, ir<iT ±Ji If* ilEi; t:3ci fHw ;Hl; iSrt liiT EABV 

Bt U ^'ctot^ 1b Iba ki»et«hi «Tid Ihip4rt th* Bitne. ' LJCPAVHLNTK. Exttlinf- Lea" V^L^ 
knd 1f Urtj ^11 thil* (Il objwt IhPfTW; niHnr^jr I Tht pil-Hr i*ho |ni™_ li**i ikallDl^ " 

, r™^™ ™* -bd pJ~d 10 ]*^. bnl 1^- 1 »i lii fj«^ rtk I*' 

jwlll 1^ sn[L|lrt Tei -I" hfliiH ^i."*" S^SSSSr 
lltitnj iNCa *l!h dlT AURLi-EjTrtfc T^.W,_^ mpW^gT. 

IpicfMilivrp, Ttmmrth. hka AffBl*. CCV^l..kn$ 

— - ^tprtJiUT! (WW W IWjWi^ liifHV fivfli Elikt Ihi jUxdrtutk In 
Ibb tar Iwrti 1^ ' ^ y^Tiat BB^ i>Uim STlrtf*** hehirt ** "t tp^ 

« <ir lb* l»t1l *r bf VrrUnohH rtlltlTfl LTf T*T™r* of PI* ri..Ltlj[™. ii itrtxl p"*""^' 'l*** 

kirijii Mt tavi InfiFuJEi riP ftino miinll-i ^tL-lk ^i^'' rf>*>m^, VIIhIiHih rt'. 

jijl llfi uj-r Ihr. ,|,Tl«.t HrfiJpf Elmlilpi, tiW ptT am»w. Pti :-, 

r^I^4^^^ or I.Ivhtiit ■ buCi P ,,J^ (-^ ^liiB iLV-^H' lun rrruin At .=i [i^ i-f-r.f 

fif lim kinil. IlLLcflEP Jtl- TiHH trpLVl iTTVMt-l *lll- Ei*1rr |. ilLnr fnif P nirl+<' . 

lU'vn; LktiEiilb ■■f)iiip]rlrtl £U7 pti JBEHihh TU'ESTT'lT^i; Thll rtinnvlitii , 

Ib bJiwbLIx iftutM, wHti fMd 

1> b .'Qc^lMt 4Htw:r Ul«« Hbck 19 ■ ilt tn 

WWW- 

CTWlBfl AKh WTOSO HO.ITIS , 

UTCUJAY, tt ( t^tiML 

Or fMi:^S^-MEiimj^.9m^^ 

FAat 

4&£ , , 

mil tt':lt pAlf 0 (j Lit taiLtMiiik fKiu tb vtitleii 

TUj: B^XMunt ECTATT]. 
ItatkH Uu^n A»I^ HIch'^lj uL Ixiv hiFH, 
l>rii HIlht^ de{l^^it, jrut TrVrTKLdp'. 
ffl^jwkib l uT] \^ t=lrrn 1-1H pijiii™i 4iC ENiH B«t(n1rL 
TiLr II H-MhrEr ICafflH^rvqrF, 

UE^ar I'. iiALi/iitAS' uiii at rttt-itT«L 

A I .rErrt IIeto of nA|UA.|\a. 

"a " riioiCE Aub'Tmihate' COTTAUK ~fl<3WE 
no llK li.lBEBl^UiUl SffTATK AMDL^NO TUB TEN 

fcurdkticB, iSkTli^ mllii, ttiH nw, tiled vmnMii 
bll, i tatfT. foiA rAiniL til rbn iW\4¥f'l, Int lii-oniii. 
btUjArT. untrr, \iaus pteM, >1l mrMi'm n^tiv^fwi^, 
B twt 10 li\lVTHO«T<&FAPADE. tU 
ff^ dsn 4 TOkUr An ltaci__^4a k^jjii^ 4 Q Its 01 t P I, 

BAEOAlxa l?i REAL EfiTATE. 
" t^ambiMi, tin ■Luh,^ Iwinl"^., 

ill [i?H| AiDla'ni Fh br«u:l-Fii| 
j™™. JimTi liuDilri- i1iir^ h 
Mad LriJmil]^. kRiD riL:iu rn kh 

niB Ji i bmLanfliil^ |4\nni t..r > „ 
k«|d tt 4nct t4 WIdJ eiji fh-s Cim ■nr cflptn^T^gJ 
J-'i .iiiiL nut h* 1^4 U«t [l . tb PJUBI^rl^ i"t>Wt| -- LEECHHABin' LEWiFlH.^jL-By «j Iftrtrtttau.. 

>HY tiTm* 4'HTi IwH imnanH-A jSTCJ itLii DrticiiMi OriiX mn-m-., ^r,...i^i 

J. nimirr-r iliErfi ri-iF iLlI ■•■.r-, . 
1(1 *li)r, ilrn^i'iLr in<i liiniij; 
loLilLpE "t..^!™/, ;i i.irs^ 

WlUHSf*!, llifl rtKiEFU. irfi mfLL. flilil. wriJ rj—" 
Jiff E -!» EO t Ji«rK|^i* ■ 'it. L IhnHjA Bprt. nitl nrbukp tkd Ti«r durertiiq 1| ndTZ IT VtUny T™ ILL Uit U m- ^1^1 (0*|M^ flUtlBi). 

cvbttiuEiir irjdp hj]], Tirvft BBdvH»f)|E^H>>[f . dhmtffO 
nr«*Ln(( ibd ilmlTit r^nn* imwrM'fEr BtM^ni ^lom. 
n P|/rfi.Hi.i l^iR^iimi. ki1rTir.ni llW TtnAtaA Inut ihl U tilt P.nt. U'rHk^nh^** am] S^hn^U.m 

— U}^^ " MOW ITALIT, h*.infy BtmlUHi, 1^ ^ ^ 
Mil. l-^irtA Bnil H Litlll><-il, ICninilr 
4kbk, tea Hit* t4 tluTt TvifidR. 

CETTTAIjI, ^Bm. vr.B.. EiEprl riyi*. ha11. 
fr^Bt and rw, 
4 nil's! 

dvpoatii Miirtcm B4.:f«t tiifli^.ffvw vlr |]1IhI>, hullL kiTiil'T »irli-i mLprrri 
T^Drniif Un]^ L^, W^jd. t-iJb, fir bitmU . .. __ . .. TTi i75r>TS7. huii.j t.t ; 

fla hrtlwif tnfl ffi* Tfil* PnfpMl/. WILI *«[Tiflf+. . t'lJlm. E.^JJ.Ji 
— V™ tnlnunljal rinnL'lF"tn-iiit flri*"!! (TiTTA*SR. H(*S 1* H.v.Tr-H 

l^llnr £H0. OfrTit L? oJTrr. i'ci^ Jri3 k^ iEi P-fflL- I J T^iii n 
&*tP. tmijnr|.L4 Enr Elmnp trtifl.— ELKViiTEti ■rrai,' "*i ['p(*nH;il AT I.E.Li lilt Wnnh iHifi-rllm. 

^Lr j.'^^uE'juAr LtiL, 
f f.r.. 

TrAd tkEjv.^r iluriMi.— J^l 
: IHI uxE -^-^-ri (ti.m 'I.l trri>t. 

iHiJJd, l.ilEhruLLy lii'iM I'l 
will-i mt\,- i<-<K f 
iMlkirvjuii pdblrjTi 

tBd.flbd f-^^ 

obV A_ 
ntM nilAi 

*rfW:.iiTij|jAi fr*--.iflEtii*~ni» I'l-rr^-, IK. 

ItK^J'fii «lht»i« hn u rluritijnil pi^ttkvD jimAtfTr 
■nfn-rtl. -MitTfiUli.JfiJ iiy tinr.r.lah jirr^pmtrti 

I IL|I 1^1 i.T'Ti ...ri.iiii* 1 rTi ||hr dwrnpf 

■ r'i • ■■'■' I V MJi-f noJH i 

{Jihnl-k I HlT^^niB. Lllili^ii, \^iiM\sy. cmnrTMa,jm- 
tQ-, ir.rJr IriJI. .^^pI+Ih fi-^ltl 4^ jm, nkMt 

trsntttRBAM, npp. mruiK 
A L^. IIEI nif4 pivlLiBb, l^m^ LlM'liclli AE'Vi'i', |iairlnr> w^ri^ntrw^ tUi, iAff4 J 
Jn Djil-rlBBi Hinlrr', T-rfu- HM", tV^i. 

TrAS'tl .11.1 El ^'A.'L'J. j^.i. .^-riL Aiibv^ 

Fl Rv. Inij. ^1 .; ^''Me I f^mii'iL^ n f^tnj 
Lmtl tl t I n.l E'Llfi:-'. An' IN.AUA.-.Viri.F. I f|1l|l ^rVEE. ElU any tllHP »pivin 

TlsV>jtfl'llhM' EN fxiTLAtJ 
I>EXlJTLJS. E^'kMj. KLriM.<H firlM pbrf^ Ami 
Tfwwnli Ik:t'"iirt1, nuFnlfi'i'*, e.|jI.Lp. f *."'iK''Mi 
\ Ir^nni dl"(rl^F. num. fc l'.. * 

If Fju. 

rnwiJTn B^* rnwE.T:!;, 

■>rli-* jrt iripn^i 1 r^i i.T*'iiJii-ii nfipi ^ — "TJl! 

r RATrif-Tn^ at mMte. 
■rrfin^pi nniijinw. ? mmp. tml™. -Ckffe ft»3li 
hRflfni^MT,. lirLL-h ml llTirr, ID wnm,. .fcUgjl. " Kl|3v 

£^£i^^^ fiM COOKING rPP.MO>'S<TRATlONB. 
flcnnoi. if^' auTs. j'liT.STEU-fT, 

TO P\1l' iA £UM;CIPA¥, AE '.'Lu L if. -n ^.JU f ."*- 
BAKI^^iJI. n^ulLLM-i, HkilE.IMJ. 
ftOAVTIMJii BttAHTIM, TOASTlSii, cli.., clt. 

mtnt £IhAJ» PAiffav ootwi^q^ 

A^^Hfl Am RMJI TSEI fJAfr fT&T^ 

Tiifc HTAHT1f^|^ t^i^ii^M ii'uLi:^ tkst. 

V L'l''l->[^ G\A. KEEitf-HWft, *^B^, ochJ kl! Firt»(Hn IibtItii; * .-n-; 
UPMI «ir u44I Em.tr i^ bfirif riiL.r--.M-r. Lnr^^r-i- 
ihPrrili ir^ h^Ti*ir ™^«Er*^ En eciinf In l-'r'-.rr in. ^t 

(PirjhiT rrTt, *t !Li.-'*tH "VLnit ]i» llii. t.ri-ii...ii iiiil 
ill- pnin*. nnd -.i ^•-|' ■■ pLmD '^in\. i\l rih]r.1 
nurin- ih1lii<r«Hpw' if Elir* I-L-..5 JC4-n.|Fi(= W TinE rth- 
irri#d Ih*. bed* frill hP esiin^nc.|1 hy m* Hbd pPP*a 

^ U™..-Fr^ ^ BrvBf' ^nm n p m. Eo A f .M. 
■iVIjlJifHIAL" ■ ' A«i|> (4J ,liWll*M 

..LAMINT Bl-|T.r.lS<: SOfirTV, 

n.-. vi>Rii 5irni:j.T, -^vdm:!, 
rr in.'-l Tun VihTL' it iw* rrqiaTi.ff 
.Jfviw;. I-- p'Ti'hli M ^liffri..ai[- ]i.iSii7TCIIlliaV^..')^tuui%, 0 

i5lt«wr. . , . 

iBfHf, 4«ir-ii«lk't4.trilnj^pkit-:aff-lt:UAi.Ait *^"^ 

nriw- -I* -FU Mf^^iH*; ^iir rtklltm. iJ.Ji, i.(l AHLli'-LLn ItJil ^M. rnhV-l-mni 

iSLh. Wric-K lLri"Li\liJ _ ^ ^ or pmit] dt 

Idbi <hvrc 111 vr^ni 
IJeTEHTHFM (-n., T.^d,, 

1 1 UrflTf-HTHfl, fHf, AImhiI Jul 'I.ITTLE rAHH'— ^fi'l WAIT 
t>frni. Hep bLOcKA an belsc KUnTED OUT ok . Bi:ft^.:iKJtt, 

Pipp BRd U Am Bi(\eki^ a' tsA t*'^ -pmN 
P^l^iV HiMu 4k Xbf lilAtb 

Amur* tsCKiftD aB4 c^vm: ..jci' ritfr*iEwi. 

I,. |U L isu. r.; jiJEt -Kl. I'fctiMt tyii itE nP — 
W^Lkri,. I'n.biE^' JurnJiitifit— in tWT -. 
JAROa LILIIltif iltl.MJL, J*(P of firdll^' lA LH^rt 
111 \vK hi'^Eth iVaiiWf Lii'TJMfd tK™kh<i ■'"•r*!*"*— Tiliri TFJPT MllFT BE FCtS "M BE DELIEVKl^ . . 
M IIALI^:lflLL ^VILL TAKE A U.t0 frfim *li toffJaiJt Um tlfnitF|. 
<hi AlD^i At it 111 1 r^wn, iLffi wi^ ViKHMij "lE *Sk jiHM awe*.-**" Ilillin' CBWft BiSEwB pfTTKBv. U*" «*" ^"^ 5^'^"'*' "7J- 

iffBatttT 1«ymT^jiir«P WOM^-miMSt. «>i«*11 riVloi* Ln tHO tnrrrjULJii Bbil iTiPjirct Etit ™JaBfl-, iff* l'««Ei*B, BnJ iF ihiLt tliiibk i.hjnn Ehrrfij ■J'... ni i ■( Fl^M i-:lt: h.. IvinrM 
riLL' .kEiij ^iU.Eirhu.ri JiLH.-in-JlErVi 

lilTlAElIta U>ASH i,nwwgf», 
fflBipkBrtiL+ 

hil) liifBrti»ri(iit ^^^--^ 

AVI SI U.-.rl-p*Bf on AppfiwHI Ti»rii«M 3ccrilitMi|l.-lH;i 
nL nirmLt nlci IntffwEi 

JLl^il fUJI^nim "IT rtti li(!:-i^^jft^!jl3*»" 
:-So->»ll"l 3f ™ irlLiTIt™;!- 
'ABt«^D^Lp hi tbilAlhlEnHbi'J 

feittTIP O* iipti-Jli-jmna utj-- 1 

TP. WTTElElJ^i J t , fcif^. jhabErrw i-rwl ih^t I'W ri»:.it.. 
mn.^T WADMne^KTfT »iTliJjfNO VjCoClEi 

J. .V L»K|i.l " . * - lirq,.1ifkM't™«>. 4 i+#»St»l M ^ I' AHOtK 
bivr tLrrlim, hBlftmVi pt(^iir™™L, iDi^hri j T\l'llAVil 
thpnit^JtiT il hindm ItTk, AOtll^ fl.'"4 I ^ TAfiR. < r»H^ H$rfr«, L-lC I r>d 

plel^K tsett UL«r|i|^ wMllAI«Hlii]i, ahe] JlrlilE IftFviElClL. 
•jat, iiTJ, vc B(l*r, Priiuf ffht^M, 

MlTCRfR'a A(iTi?iCV ~ 
liiA^M liMt\ If^i ibf!^ Pt'W vJnrP. imnMj b<dt k 
* - ' — — " mpJir, Iwlfiyi-t, StnlA 1 

;s, iiiaT Lrrirr EJif pj^-] 

1^ N^lTTAElCfl, i r, 
IL, nni] utlLtifj irl- yl Ilk jl.^.'., toniHi HIT pcKt H 
LrfEitA 

» RASmB ind OnHUA'i-ll p^ndi aiie«v_ J 
- - __ mr Boaft j^pdj^TMi, I 

JlirKAHT^'f" TTE.l-F.TES^ 
(VEn|< t/i ti\i- MFi-ti )t/rmi^i jn fnir E'liill^ 
mefi Ehj* r^nvrnLprr* oi hiHF nnnimiiK rldatL 

oi'lt aVFUy. WILL nii CH'tn i\m 
iioxpAT vyn^M V r.K 

AlTin^t HKTIAFT* Mid CfV.. ■■ HM^I 

"I^UJllll la (AiBp BoJtr.^ 
iiiiji, \art^ ^\^li'^^M 
kinnlFT, ti^h I ;i]j-i;ulll Jlr.L O-nL.ii.t. 
iLknIUliT' htffr iLnntUt uJ dq-| 

*Kl UltEl oE biBl, TbMHI mr niki TFWi Id mpn. tikd 
EE. F'lU-lhfv ptKSmlBn BBrI pftrA, 
irl rn.. JLA F.He»1.rth-ptr*el. 
■ kiifl IkJdiff, trm Bu m p ^**'TE^ *f '"-^ 
tcET, JQI awiifl-iLr«« Yilti. Iluj. n ■tunibd hdLc- tlilL 
Lfaik ^gWt il thfl FTKipt pr4-p«i«*«ELia b>u| Tilmbie 
bulklMi* ci«!i«d \ry -PTvj rrL^lkr Eitfl'rinv liT' 
ri>n"bujrdui|r kbd BftildJfrT Ir tfiv Jlcale, iftd la po^- 
Jiri** LEeip TfTiturc Ebt F.flllLwHui 6i™ irfjWa wfll bd 
-litrj^i^ for lEU-k Linn:.Tt'uQi:^irij Hf>ri4«f Hun^ 
m, h4.n1-pbpF[ QiJiki**, £11 I^: OFllirwrj KtnEJclif 
liAfr ciLillitPP, BE pLEiidt riyt^^my prLc**. Jtt Uti- 
Itt iMparrmfnt IIP A jEiu-veL 'rt' I'ljEfLpbti^ 

T^Ei.pJhidit ilifl l^rrlH., 5lin",* br Ik. ti Ihyi. riPt^fl t.l>il riFllMi .by ^E 

T. TV. ^ivnii^rr l.l-!Ili. iSfEt^iiNi:, 3 

[:i1ErP'lk*''rh|E.niWr*. M Un- l f .uWMk 5j *rd .(-.^■■r.lmn 
f.irilPF, inf.h 

I iirj-, Prq^tnT 
I Kirr 

TTBTSTTraiT; _. _. __ . , 

|VA ti^Mb bii4 tniii, wltb iinihic t*jr f*' 
~ l^pWi RiftWid "^l*!, hopllPl iFfnia COP iff . l^lkFKt u nut. ?iN\ME.l|^i l>irTtni4i^iB-rd.^Mri(~9&ifi. Ji'Tw^ 

iwfiiB jat; n ■ . i!^"". KlHh EiiEahrtii iL 

^(^Wi:fr:iity;si' " Ll^i 

TtRRACE mF 3 b 
llDk^i btEhnn. 

riintE — 
nAJtlUCiib " llfTiWEv' -iJ..- A Ur_rjr.^|.^M ^-.1 Tl 

HrirbtB kj(*f p^ii|»[W, r^WjW^jr 
I Bbd TwLiMw, puiiMf frt*: Bip-*- 

b4 Co4&n * wtnd'Jn row] puajp' 
rt*„ ttf^ % xr4t HffUlt*, 0| pKTEHSILlM.- S(,riiBf I i)v«,[iiirtit.-it" &jU4^_ COT- iif^im^ tail, ttitf lEnrm^lc^ «t 14B oir^l.. Pn^i fllDiL kItlJlIT:'? UiirblB lublt'll, ihnorb b*il, PBalry. Icika 
minri h«[h, tai^ii, ivrin> wIIeu- AGiEK<'V. rrimhlin "^|1|| 
., ,T,.. ptHlB, 

aTLVWIia' lit!1bM~KIi£liil Udw 

kiffibB, IT14 fdUm, ilDfEAhipn^ ^ inlnuldB lu tnln, 
fDtt EinOA dtlr LrJi-r. Hifl AlL fta twfrrt dnl#f, i^t m mntLUbntrr Hfmir, 
ijpatJntii feihjri Ti-pi^hrr, 
*Jf|^ E/»ll. iBri-n Pl'imj, 
-Hm, itfi ^^Tlv fijnEn- ]'Ibii1. T i me ipgii^^<^ « m. iMr^ieWp.Z*ii ^ S^^iS;^ 

» H 111}. TohntH. iUOl '4x It ImiiirdjaE' -< 
n ftiirmit, Mni rtiiireniriii'i' 

|»U]tiT hoiMU PTI^ T, 

dr. ilnrl "Ik fpfilH •totir.n 
Utn jBil RFiTdfq iAnIp, L-irEp, Eiuni'Wi furBElur^i bih| 

a]iidnt"i (^H.*!. P-F'^fr-Fli ri-flt 4^HriMI, 

P3i4»iiri: uhli n )., Bft TfTutiT-itrgrt. 

fflflflVv'AiE^'H* ra"ri'LLir*"S ...... irnfl mil, Tnrr. . ft:*^. l. fn 

V-iiTiTH T.)irr^i-:n vTRmr^T"; 

a> P>1i..TL.- Pair -^rni .ki. Hri. 

; ilHiPijfiLi r^^ii J^i'i V J . T-an.rv 

VEWTinv^;, iji>i* FTwui..- - HdiEi- r 

p, p., fixxl pii-iriroi, Frr*bri] 
TiV. A. PETTnvPETmpw 

J vr*ri. alvivH Nl. i'I:hp E.i I . 
h-nwlp til4 .I' , I -Ti. i' Ji i'"'-''^- H 
u.'i1J.|.L^1 :i ji-.Tinirv^r^ J bu^irn i;l<l S5 T H-VFlJITO' 
JJ iri mtik HI. \fTT% 

^, lUJiiTi 3lTLiP*,- ■i^ir. I^ TItiL bL'i^JlhHh L1IL HI 
ALtS.— I'FHikmL^ JiLriH.J;.1*nEi 
H^hTflA PETJUEh iilt <jC I >" 
IILclirr^ Einr E->i!r*ff. m ilir tfl.iTi? l.F 1 -SlLTN 'L-: jhr' ^L-.U■' MEs.TlI 
.. fn llip Will I'C 
Lflbhl "^Vi^rrnsn nm.J, 

W EilPLltlL \t'd>P| 

E ^ipy tnn tiri 
.-, p.nJ iLI ■ — ' 'sun .^EtHlLJMLlE ksL'A i h 
TrfldlaiC-JrfLJB^ TllLJilAS AHXllE IL r VO„ ut ^E^T-ATAKKT. •irfc|>EiMiEiii E hkirthm r HUlUVItlki TlkJ^ Mt:nn].^^T^. AMJ 

■rkillt (IKVBBALbl, 
V* ^Ve tajim runt IJnn fil Bn^foA 1» 
mil tiiimti 

. jam . .. 

AUh rums «nlnit Ibp* ilwrr tMiitp ™^ IN* 

iStll inMlt., ptlL*TWi*^ thrv w ll Eiot Iw r*cb» 

ilLLUERT IH>H4 'lIAIWii VAU 
iii*T.Tp\'tftt*i e|( 

ijii.i7r^-buLi(;ti«^,' 
iv*. 
MjfrtF^ 'B* kr btfpn tVm>Ar KRTT, tk« iHb 
AUfetT IKWCTUBdT' B-T.A. ' IVffl. Mmi krfr u> HiiKebfi ttf n. lu Ejl.LKiMAN ILHE <:iHfU%__K*^W"*f^ 
Cufl'll, i£l,tllfl,«ia 
■Fi'i.k Li> mmr EI^Hi 
Ht .n-ri. Jl'^lrlil. rarin «Tld HACiM _ 

ClH1«B««HlM» Inrlii^. Ajt*ntB WKllud. 

W. Ar!2i2™» MBB*|t*, « HTT-S ntEKT. HTtEVET, « babiH U a'flucli ib i <V. l^^tl 4.:l<4atTtbPfr J'Ib* Pi'>J ipwle irl.' tm* 
(H»i:((iq Bt JiHtm. 

lUtMlHiti rffj Jil.lLlttHH.- Tta T*ii*fk f«J»!* i™^"*^!: 
Xw.ilkl tE IT^liili=l liff S. ff-^ Alli™ *« 

:3-Ii 

iflSlliiUiB Enr 

rnE!lbB[lA EnnE*d hr Tiwipphil Ipf. iifsull 
UPBjr-.il, nr. ■ f li.ai1i^Tt^^t- 
A WHAUAH COHPAHV. *«L .^e^ltr flAS OSOKPrnf LECT^ilR will 

p. B. WWAVMB ilW^wt eE 
KItKR, AEu»Brii.fi _T*i_pMtldri- 

TItE CAKA^Y BR^KDTN^l EEAHH. 
■T UUn I-ABCK Wl^i>m' IILSFLAT^ 

U rCB SBR't pak Ibi WlkdAihM. 

ivi.ii liir niEr CnLiElDtfLir. 
gABTTAF BanWHirH *<J and JIT Qfnrjctnitiw*. -T *1 «r*llLbil*CATTiia. rnrlU. ISpHWP, tYual 

■ I l^MP-il^aVf *H nrTFOhKr^E, Byilrtrr. 

■sn^i ^ ^ ._ .. . PI b-.-Luf 

LilM-i^ii-tf J^lL^l.-.-.l'.l LJiCFvIn vi<f iim'tij* rv(|iilrA]. ILE 

I-- 'III- ML L^^.|u l'>' f^ld 0|S^ V brloKB. EllB 

I.Mllti ihi.v HJ Si-L'U'EL1Lj;*\:|W«. 

III .III- J.'.^■^."■li, uiiri ^rf^+'..1!ht..«fev »*l4^-t(t« 
ulLlll ElLli:k ILL i.il^^i tlliiM^:' AEtt^rvlH if BkJd 
u.TUbUi'ij |h tMt otlifritivt ki,i Lbr rtkhlfl wil! he nattlLlwd 

tj nn BDd pfw4 i:Lt.*>iilJhi(r in id?r ■ D±tf4 ElLlI itltl 

tli-atUklA nItiP' tiiKidr*^] 

,tL}, Ete^lBETAT. LeIRFH p.dlli jELTlii]kLlEr?q,-lB Ebr Will 
JI;;rr|(-kTL]]r, VittiT WyJoFy. 

'(^'"'Jf^.'StlllFl^ M'DhrHi WiA, 

■ *l]H".>- FiisUn li1.IT i.ii.:i r 
' ■ ■ hint yt .im1'' "I ^'|uEE«Ei«)n hwtt^ 

tit Ihr ttbiiarlMt"^".! 
AjjPI.^MU-'.IE kl 
' frviAi H i;. 1^1-- !->.-■■' 
UhI uE: ^i:-[.'-*^ '-n; .' 
AnH " fFVin ]:mii *rn temiAltJ (rt bP!iK 

tkulML iit Lbrlr rltLoH tu ilie unomlfntd *illii 

^Id (Biiri*m d^ Ultcd ttsh lU^lr- ' ' 

mM. ALrBj:D iior- - "~ ^ ' Bufwtfin, lliifE4'h4tijlt«ri, Cwtainlkih-pljwt, 

15r OTh VE■H^tT|■|Eh, urJIMHlT OF T-*li:iJri, 
yUfi, NftTIT^ 1 IlJ-pij-ali-k Enptalm..rEtll. 
■ EAKV TEHMH AHn ?iO i'UDUL'[TV. fiA^Tj Oft winr. T. lllTL'nftl.L| 
^, „ _ . ilTiniaLI Iri 

my 'flilTiiai, n! iiEr niKAl'. 
nifAxrs AMswr^Tioy. liiht*:!?. 

t t'KKfc*>3»i > ^ ^ ^, ngfA TWWn CCItTACTE BEHTDKTfTt, 
pdaLlinii. bdU .rf tirirk •! »l« "r-l 

■^1. i.tl j.ll_.M -r .n^Tiia Altil H- (1 S [ -DltW: Cl . ITIL , 

TErHrth^iS riTJ,K. 
iDS^" Ttrjut. Cli WlX.:li HULL 

Viili LUS IAJeU iF DEUIUUi. 

T7RItjlC« or 4 U-piTBfiii ••eij 
cbrB, l^i^r^b bath, cQjip*T, tte 
Lpuntf, Bbi ntunikr t 
TUUEaiB TITLBr >VIl«i £1^. A iniiL-BrTlrT UliCI llOVSKj vmUloli 

hlt l fellL-hn, Ll4Lll^L4ni, UiLlllBtr* 

ant. hbrB l^aBf Ktmm. AL l.svtEfTilil.ST. ii( <jggi- lAsli i.^ 

-Si «i-^^iSl;..'r;.:r^t;':'':^.Lr^[s:^^ ^^in^i^-- 

HM.1":- --["^ B-^nrtqyl tJII U MB, '"e'^si'JiV'i ii'^^ I iilvii^fttT7v*t 
g|>kE^Jl^d W.'ini I.iI^ei.-ijis*. 'iWlf-iFiTi^U fil , , 
, _^ IliiErb i>tttjc#, H ULFfc kirit- r-^'iTM, ^irclfcffl. «l| — — "^i l'nrt_^; 
tn 1 nlKl [lAi^qp. rtL-.| B]| n'iii-r« Irarn, iBail m i lITl, f^rdan. ' 
^^_klM [™)irj nuvi Enitl trfw. Trrmpui ipl+BdJii erJw, db^y Y^I^tHrfllEPV - 

■^I^nt^'C1ffT^^^ t yn tiMi- mrttt, ^J^l^^^llt^n. | rn..n.., ^ ,i. i;, 

L-ififi JLLlT7r^."i'jl-.ip.. )i\L.."iA^. i fiJf I ^'"1. .^Li -d.-ri 
" * i-uia ill f«it, -iri-JiLi, lup* 

Jrh,, Ijilinrk lF»tl1, TMreim £Bm. 
DII'llMl'^rNF.- nrick CiVUlff, » rihl. Blvd Blhrak 
LjilJ p t^ii. aic* prflecL fauni^, IB^O-. 

AALUAIS' i:4HT. .-llniw, I n-, «i»iir., lAti, CIS il*p. 
nAL3i.l]S' E.'<jelim I rib*,H Bt«. FtnlB lt]<4 JJI 
. JJfffi. f WfllEII aitd On ^ 1M PIlt-BtrHi^E. 
Th 1 1lk fJtiU Biv BL O«bor>« PitL. ili>f<i 
IfLLL, jewnl liouMfPs rnvTH CQOkEinrAlm, fr'>T 

w*. .^iLfcL.-i^^^^^^^wiSp' n^diTi£ htrtl-ifiiirf- 
.ifrPilllTr HutiTmii, nf^r CAIlvp^' 
u fl'j BDi r^LirJnp HimiiiffLi ill l-v 
yrwt liirn Ift. jCWli. ttHillUK IPhU'".. 
D..^U"j.l'^.i.JEI l(f.f. -*iL-i 

kii.. 1 
rsr.- Tel.. _ 

iETii>St^ lull A^L.liLf 5-JllVATr.L¥ D9f JtautTttiJUL 
^^1 *[-iih")3r rf-BLm'p1i 'ii. na digr I M iBl tll B KLitUf>- 
Kn VKH «tfc'" I.TllillU'lf', , ^ . 

■?'*fa5*: «»f#*f»tljf Isww -nr EW m maut ■lb tll« AtPta "i'l In f-f il" fi^ Il 

llM J* Alidn^- . 1 Jif^ f.HX fM ±. Vi^KW"^ rn.hB(* JmipiljHJna.— EBf vm £hpib « i - . >l»lKlil, 

nlBi^ fraaE 
LWM Pljnl»'3. 
Vliln icirleBff PflJ BtlthMi 
■flBit:tliit lUn«. h<in Ifik P^r rwn. 

4dChmIIi Iwlaarv lb 4 yt*rr, 
IttJr mriii^Ei. tSkll for iiliHP BDd purllculin. 

Ij TtarwiE' h-riii nthBE *. Tlu r Lr—t^r^f _ 

HnjTTirSl.itli "iip:rrniLj|i.l~ti;" Si.li. - *p'l'™«J ^^i^rm, 
11 PH-rf*. rii* iiLSh'-IpI -I H-f" -^ri hunt il-^l 

Enii I ) a H fia uiJLlrr r jll i Vb,e |-.ir < I? Fmh' ■EiV.t h-.Pllf I . 
11kr fTMd ytl*'t (.(lUBIi alHinc i^"'*! '^'H'" 1'H h'ii:iS. 
lorrrjli 11 nifin Iririt UjEihu>. haniJ,'. [O Syd^iri-. 
J'lDpnj t:("l trll U\w Ittiy TcraiP. £1Le caili, 

" ^ Jo"]^ , r^'"^ ' ™A_ Oofiff-Plrm . . 

l^*^4lti^^!*id*^LBBrniLM dpi. Brick iJ.nTALJR. IS Mi li'.i-l'rij Ifliu!,, InTi'l^ fl'-^fltfd |HlLtlL-.i m's-^fitkW^n^r^^ Plri-*t, 
..WWittMHfO*(j'.'*t^ rt[*Xt»^jSE*. *.BL ns-: 
J- UiP^+'l ?H. FlE^bi' BurnTinf kl4,. I tPvl. E^'TnrrFEl 

IWH, lv]l. hptl<m'')mi 4^^|>irr, ar-i ttilM, itf. wptfr, 
«P«'eT, Hnniy-hal^lr trrwi'., jLlfl ilrp.i lit i^J i 

wl., irunidlklf pnUH^biiTt, 'JViEm-i*. 

H. If. KirKUhlT. Thi' fl^rmw. HEmHiflrlH. 

1 tThRT^ATfri^'d i^aLe, at aa^ims - r^ilulTii bt 

M HITIS, PH)il eI^lIm^ BHr ilvtloR, »i Uutb lik 
,Eu ^iIp Eirr T^K. Uflt plkn. 

EH.^pu.vv iihi iiARt.TLiroon. ir mor^r^t. 
oii irTTTL^r"™ ' 
|Ur Hrni, H-"rTiH-r ]| ^7T.1.:s^'ViJ1 1.-;; KHEiirHtTr^l. I , Cjlr'.'*-* 1- iiiEiiNrniL' EE-imi:i: iekmiil-isi 

>'«-r-\l H^'JP' V, HLnwiBii.nrf.ii!, 'iTilFIC-F 
L-jJili:-r.. jn.J l:ill.| :i;i i I^Ti, Turrmi, p'Tl''* fiDHO. 

IJIlIECJIE ^ei.J OiiRU^^'rS Mtiti..Ii i>(t1r*: 

^l^ltTU .StftSKV, MllE'i|l ^JLUlU'' Ll^L|^t>tl~UA^:, 1/' wtmi, ktttviin, am Itritnwr, I* lit i***^ ^ 
s^.rth w.lM. rtmp Omrt< Jppii ^ tBtMi.t*.-Av- 
rllatkn win 1« Mitrt Knntm i «)* 'W 

jlUlllllUai IIWW tlal Atatatmrtm o( tit FjBal* il"^"; 

Hiffliml. ll» iuMiiri J "",■"'', '"Srt 

ll inlir Dut •n>U'«t°l '"l l~ ■<■>'■ 

S^'Si^.Trtni iiT *rtiifiTii5iti=t B^': "li .11 

™lSr. Iff lylP 15 .11. UBll*«I«i nMi _ _ 

- ■ Wlnwir-il rcir 1f*j iz; hrn^'f'it and 4 ba^ twtp^- l*thin ^ 

ASn Inr ifl. WJ>R01t ^ShiTrJ rp ILb™ Tiri^. Urf- B Liave Jlr^uW. I 'itti<4(t. ...J^!n«fc<r*-rt .F|4ift^^ or^A^pUoBtt, 1 
■ yM-tETTi n 

19. I awrMi. ■*ssrrsr ..k I liLrtru^.. 
.ThBTiil' PT*. M ITnntH-.tw rt 
T w flF^ "iilTrid^lifK" foPR 
1 WH»...' .-Pirt»it Juripaicrtaii-ln Ihf MUtf 
vni.LlJM ^T^:l^wt»l, Hny™. 

l^Srli.r'w lnlr.t.(r.-.tn.lir«lllin Wtll W IHi* 
,H«. rlTT. rrr.in |.|lbl|..pH^ bml Ujil 

VrirrilrHnraiiuoi r,f thr rjinc. ol tint mbimmmt^ dc- 

L-TBjifii: atid ^flrirr ia 
|lu jlKTr ™iaEt irr 
|.j| eV t >i^'4int attd 
fPFmi It rhr efflFfl «( 
BDd all Tif'VT!4niFl H^HRBi Frvdor 

-"^-'^-Ajt*;^ K.I.VH llfl, ri^rnrf WlTEK'Jl l flELAlf' , „ , 

ilv I'Fiyptc L^UA^ tnwn «l wnrAi, 01 

lY^llliMUt pD^BEOb). l>*tid^ PtfBoial iri 

.Sa ttm «r PHL £kqE IUi|itniHlLU. 

J Ifi'LHUn. Frprlr^'... .... ... 

NtaJi^Eiii rttkCpn^ lH*fc 
S^l. TtlElliE. E^^TP. JV^1-F_ 

P.EJp.K J™HlfltTi 

m B3iiBft*tii-*'< JVIfl'n E 'AltRJTiLL. 1B_.llinrift] ffT.^SVAT AKD b'L.il.'lL, 

JJlieiie*. i^t\tt, luid ElUJi AfffBth ITin'^ TUilkL At.HW 

f Lu p^ vMth' 
7&f, AF*"-^ 
'tot 14*. ' \wn, Tvrr'n* Utik, Vi. «1huh fiMit- 

■■ I EiMffl Sli KdTT'p irtttia luL* , ■ partH^'^Fi. BrWk COlTAtJEl,. t^lli.* l^-im >lli»Ph,;^JJ^5gi PrWk 

CKfcE>HfL B CLI nip . ^ 

^Aillfst^N, mvlAml . BilffaiS.. 
ilE^nE, a¥ j 

rtnaEiiiif ^ Ti^rf Tivimp, iH^L-snlp' ^ii#|BHi k-t ^ 
r-.i|tnr. r;.3i-hlj.--iiir, Hilitlri, T"? '„ 
•-j: ^ ir- 1, TnrTi^lBL 4 bkT»ikli cuntr *» E^l^. 

nTP'VraiA'Nr^ i BpU_^^^tft?W^ 
kji . Kl .t m-: .«lft05!*iJf*i2^ 
r* L.EIIK ■pi>t>rt.'^ilEL4i' r^*irii5i«:^^-^p* 
It i iM-i rri«M,,;irHv,* 

- mplnrL LjeIi, lit#fe'fr(.'J . 

m.nwli, t:. B-. liiSwiif -III*' ttli^r. IW" 

^iFiFBlainr wi^i^i 

.^.^.^ t™»p ^biiirtri Wh urhi a ^f *!™:. 
kiichpiK i^rrrr, l»th, ijiiTi'in.-, IJE™ 
lrtHi> Liiul S5 frt 1711 fr. TfflTra^ Pnf+- 

11. lEE-En LEV. 1<arrirtT^np T tnr.- 

If AlinW-'RlrlUii. -tirkFT; YPai;*L d';iiWF ^ 
itl Full, fclhVn, l«Jli. l*»*i. 

«¥fpct,. IrWHTj lilHl trt t'> Liii- H- 

^ii Wi in-EH.rv... ^nrTH**Hi:L^^ 
TilS: ■ fHfiirJ-Flltfl. \v cumt til 1 ■ VNWTAfflt f«H iiiV-., f— - 

^ a ftr tnilt. Miilllpi;_ UuM 

.4 DriTTitWhlTtf-Pln IflKK.IrVi; 

1 J- iHHKTiJn Vllk, Sf« Mftbrtitoi. Flit 
" HE ATT, a* Cmrr r-H n^E ^rtltvlin '[hiwE'ipH fill irl^ i''r« C."^'< tiuUi limd. SrOUl Cfrfk, & nillnp Er-iffl m, KSETT'p rtWlB lUL* f|ffy>jB->S 1W*t-ABHW*i- I k.>itt. l^r T„«.(ini in JliFrL.^E, 1 iJiinnlfl fti"W1, 

W isi rmrt^ll Willi, .i^ mjiit^ l^ - 
n viu. 

Cl ft. Oil 'I Elf iKAtD LljlIAlTr __ _ 
K. rlvi IX.IU in>l LmlJl. 4t 1)0 ^1 ' 

U, W. tElTlLET^ MiETlc tyrllf twnnpp _ 
^"^^U^T^^ 
^Fhlfi UaLlMV pli>t Milt vp-fttr.t^..^ 
If*- ji^L.il^^t.Wl Hlit*<((tiW* " HI. Fr.'liTlm li» I^llt*.— AlhUhirliU 
J ri Tnim T^ifr. . ^ EP^PP- Frsi'^. ii. " 
4 KUT AIJJTTMIAT i 

i\ ^l>. la. tl Fi nK 1^ I 
>hlrEit:((.v"iJvE. 'hett.^i';!:. ii h^^iiK fis. 'I irrt I Fr ll ] ^IM^-EIT*!;! 

flniLin.FN nrh : 

Mil ll.p t. t ilTr.ffTlM. ^ 

r,i MBlLiin.-! .illw-r," Klirr, lind ')»Fl I 
dp|Elb lIhiUL IHtafl. 
TrHtTtF\fH TM\.V, 
r...HMt -.Mill. llr-lHV. .-..IPK* t= .t*" 

uiLt iBtTkt. irfj ' ipofi ruraL-UJ*, 

- UlT-— - ' i-innnvi;>Ju:.ttrRPET. -fli la tlp^Uip tm< 
'^ L ¥!°Bnnft. fcmt* .^^wt. T^i;n.BttTw.tv 

FE-TMtl, 1™ l.TTr llFlri.lK Vi^ ?iiE^tr *T.I, \i± »ai Hi' n^rbhtf- 

uritT i[j:niHJ;^i H ti( vick, w fifwii 

W^Wwn. li*ihT.. nr, Irind iW t 1 iK| b 
kJl^ARIl:;!''^ imrt WBEVL'li. Lt.1r 

ijOTT^WTiiE ■■|io^>; LiiH iiiiAfiEstv^ bA'itltALS *i^, worliBlmi (Si*y wLl] 

thlJ^ ii^ya 111 nnp vlf.-r 1 WALHIL-.PTHilaL* JurlKtlrdiw.'-lEE tli^ '■■U kP* 
^^EHl If *RT.iAH r-*>P*n '|A'';">«' I. T. ICeDDh 

bliitC *jrfit , WtA PHE.|lfW Ei 
lAEIIHflU IS L II "EHf4(>riiriwrersTsi itiLrtEi -TWO i-jLiis™. » ^. 

■ri.vr. CTFV. -Tlira- l>ttlaff*fc b fc^A|^Btaftr<.^*■5V^;- 

jLrint, .,.^1'jlr PrHviry n.. ,Tn, A^SA^IEAIk'K, lollElpiiiO-it r*»l;— HWkft 

tmm"*riLV-ri»nib5^i^^ itr.i>:n Thi rd ini*Ni_ I I ifM^J " - ~ — ^ tiVM fit hriltUai IvkI, ailuiUil Lh 

inhq liJ btittik iiiwi. t^b^khuidL TmUM titu^ 

AfyflMAW-^PrcEiv *Ttnd, Jtti iCi^ifwK:^^ 
i*.' ^ EWL. iJTB. _gdttdM^ Ai «u^ 'i^^7WH*:W> ,1;^ inTj»si-w.-"iii~5tw^ 4 ikEpt.'i^ D Mb4 in k pE^l^-nt ^yT5sI^:v tFST T(t ANY I'EKWtl 
W UHlenfflMrf. nMHJ-lifl ^ - -^i -'- HK TMl" gBFtfUK kn iTtpllEstinn tiir ■ 
Itftlwta FL:mL[Tl^-. I'^nr™., F' r^ fboa titM r»iFM, bltE'liin, tMl (AfK i^tl' wit" and tt^^ kEiipIr , ' ||:AJli]||G ftFui TinfFMAV^I Umn'-t n#rt ■ 
laB'l, livtiy VEPw m, ylrta giW^ nWP. IfiNnirri htin. H nv r- rij._l^hjniEi .1 .nii:i.<LJ]EL I 

F¥>; Arwra^LAllI^ pMtfr rl**rL|,t *li'!" 1-lPEHrd, [^nibif1-»l- - 1 i ^^1^"^ M l"*^ I 

triTTA^lE. l^_r*«»ta,JEtBilh^ liinlfc. rEnj, B^r Jtt- 1 ( J^''^^^'^ ^^^^ ,.t^^^^_^_\l;^<^^;Jf^!^^::_^f Ue&K Urtiy P'^ltifln. A" Allfllr,riiFp. f CMHI, CK d4ii., htLun rfr^L 
<> MnT| Brt^n. fjl^m i"p Ft* 
im^. i^ir prunii r.LFLpjf*''~itiirr 

lEr, FBtJOb two PEtaktl, S »04l 

(itlP 

*t*i tlmlLl rttl^. HlHg-w^WT<. HAlUlkLA ^Jr L-"E", "tlJT'-iir^E.| ElP»r trtJai r«r euliLLo J 1^1 ^1 Ur PPT E _.. __JTilE5fflKCl*i 

FrfiFilpBi*. f J. tWr. Uln tHIP llirtK jfe^ I BiNi^. buHii^EEiw^j^ •d4/:t^iiiii^^:=t:iiiiK-< , ^ "WtiK up t™ dftt^i 

ik iW^Miid ^iiHtir iTm bnii miM HTOl 

FIMI. |lMi'1»n««, rhiwiinr-K, vpp, Park, JiwItLrt J nffi 
■PUT (rnrn. 1>r^n*iEmii-M, iw*r E ran* bp^ (mr.— 
nni-^Luk Fnlibntr, £.Wk nv^v trrm*,. Enuat ^ll. 

iTIArilAV anrt p>:SVF.TT| tf* PHl-tnTI. JSCS m'!^ I ^IfiplWl. Itr iJar^h' 
'4b In I ikkialaH 1^^ eVilli.ii-: AI'ML 

JhJw. HkhmH ^I-^ l-Ji.. H-nEini>^ II1II. j - ^ „ar p™»m . Tpt' l^nrlw Hiiniriiif 1-1 h*. 

lU'fur IHk^-^di^;''J«;"aiuifi2,**w Citl-««rt. 

'" Jl fcirpTrBni fl» _A^ 

ilUL^JrtPi 

J. JL. ""*^ 

XV ^ili&alkl P 
L JE"E'r>^, in 
1 l.m-lsr ii-lit. 

lOO'Ofl K :' ■ Vrw icil. TtiJjaEBlTT--- 1^ 
^r-j^rf |ir- (ram. Irrvh. i.Mi-hSiiM, B^A_ 1__ 

C7TV. .-Lirre *f LuiO. liE[i»TJ'» N "^f- ■ 

w3|»rf. rhfwft. 3-|lTrl p:i :i. jUt E j>Hrr 
H, li^ t«iH. — 1_"^' _5' ^ lull, irltrfm, ud^l 

I'rwpvEtii ^nn. PITE.HfTlRI '■^ SrflSiS^ hHiidiiTF^ 'jriWtiii«n r n»r Hhntilr^i'l nr, pE|t1i .BETi-rt, 

rlc. I #ILI mmfd-Ek 
•ttrf^. *iniA^i-"lf. 

' Ton* IT iiilill. «r Is Tim Sl-pttKME I HURT 
II Jl3.ru.- .rMhilr jInrJiiilSrl li tW MIW WM'TIE 
. !■ K.r IVIPI ni 

joiry oi.iimi iLAiiTEiJi. i.i- ur t^«lp^ m 

Kitratt*. Ifii ntlfBHiliiHiliMi. 1] nWICLLIS'Cl, mil til nm^ Ft nKiUhi apit |^Wi!ii~Ti>>P'i'^77^.\'?. ' Ij riE"hrt'> (rinpT H-iW«!E.-ltia(p4ji ; " ' ' TOTWirT^I 
ll.^n.nlF'] Rlhi IKFhHAyi 
r TUlvdl JniirHr'-. _ (JU) 

AU^IlQTn: ir.l L iivir i inTV.tili. " _ 

AlTft, Wrii *''^If i^Sllff- *tM^ 2« tilril Firf. 

AtwhUWOH, linr;ltlBtEip|> ]UA iHttl*.^ Liliri 31 Ya- J- mhn tl,, Eulu, 

"jmni." ihii*Fh itn k^, 

... ^IkbML 

1!. m IT liKV, rt*F. wlfl. J. y., l>Kfcird^ T.El. 

EATjfjtfTiiitnriAPs? h\kk ntWknt. 

inEl.lJ IX^IKT riiHjtriiiri BFie^ llhdE, 
n TnnniBv hlLi'Jtm. Ikim^H iHlfaMh L tda,i. EptBh. tiS7L I - I A HE _. Bvpiitf^ 4A>*: 

. - MIILtr^Fwit B^rth BtArwr. 

(-Bnrwmriir TiE wrv *ffB, 

. _ TOM M<KIP, rl«'EE Hil, vardfffi Bad p*u>. 

phd U'dlcr try hhcki. 1, I; or S artu, ObIt #T p*r 1*1*. Tirau, 
»J Hwtfnri. iih intHiihly. 

Jiklln ^.AllTULll BiE^MRP *bd CO.- WJ.. MB pju-ilrM. HtJtl BtlOP «iid 
.._ jFEitp. ilrf 

all |HWEh|i> maVtaltAiM, dH Ip imF l?in mncuf* by d 
drplb At HTfrL Tiirr™ UeIp, Pri^F 4*1-1 
PAit^llt E RIHUIFCL^H 

IIHV U'fvFi^n-F'H^'l. Itr^-ll ',_nBlii'3in. 

riLh-Ti:hvi.u^ "'r-ALiif; 

liabd^Lrk.-lH^r ilfiiPF. I'Il. 
ifti klkE«K T r.. ll.. ltd (It nBlPM. Ni^i h.|i*iwr. li*CilrBri 

lIABtl-EE iflrj U^t||JiA^'M Mrua-* (Hit*. 

k«r Bii^ill .Ieip^ (?IT1 i(, vmaiUh. B nwiin.-i lT nilfcj SiJ X. 
Cir;5Br<FilT:irF" " Kl^Afi 
Cj E:]||A^<:t.irfii.EET, »**--Un|Y ^ Eril. iilLl£fr.L iiui, 

l>^»w,'«k^^f4ftM. aciuA MMii L-n.i l.-ir 

f Tie vonT u n 5. ~ 

\J nM ik Ihe (iBmt, mkiu irtf*^ ' 

tul4. Ubhp arfabtfil at ]^i* rat* ►n;mj^ 
(' K. Nl'MMEPHATliH. .=H!^MJ^__ flh>rjif>i| plEEiiEliynh -Her. pri™ Imrti Ti B 
KITTaf*, Tfli in j sOa- J ^ EniUL f.V.SlJDaE..-b-|]r |rrl>jilx fULh. _ 

pvmm*. l»lm»t t l»T "*t. liPiiJP. i'.i.jl- Jj ggiitkia In Biliiin, t rain.. I™ IHlltiM 

-.iVhli I ' '"i ' COTTiBCt 

.Lol *»>«. KM*'? |k^AlFl 

IhLf'll |*n«d| 

nk I 

Vhlei 

)|tkiL4 I 
■■■tlitK IJlTii-' ^L.j IBrtH 

|im.di4 

hHTr.] 
ITAr In _ ioftiflBM^ 

. En fhwp ■wiT>T." I 

IV->|>k HIE ttri iMIhL— ALunUfiMlfS I 
TireiiE}' AiTrt, ib EtftHii Mprtl I 

. - TifbL. iiAHTtiE p«d titimsn 

II rh rttfii+, EiEUr BriivU ftrnMlxTt. f 

kirkk i?^Aijt liffl^n, A Mo.F^' - 
ta.M. .,. 
JTbTAohl.. 

nMh|Mr.. . 

«. DbpwJ'iE 
lUtnd Tfat.l 

IIIPfHiITH. 
IL 

(l.!L3*ir... fijkA. iM. 

rl-.^pr. 

«.^kE, . 

*^ F«rT 

HftBTTB 

fav'ilHBitb 

lilt Aut 
ni>t. tf 

liS.f^iil CaHH fr^lpr,.^ 

"Mb... 
lidluafMB.' 

Pivnatla 

K)rhFEn 

f lUiiarnl I 
tmiRh 
•rt'-am 
^~tJf Ip,] 

'h^lJlla ' ' 

*F(«W|« 

fNEr.lbni, 

St ■■ I 

1lM<b#d|lii 
hnEr 

! PHr< Sn 

' ■^'Vn'itt 

l^nl'^ii 
■hr^lBi^ "I 

RiClf " r 
iBd 

.■Atari 
! rir'!*" 
2*l*.pn^ 

r*d. tdb 

■ JKiwilfVI 

■ p** . Te ilp^, 

' iiiiT'i^T^ 
* Wifuki 
TW 
^.iilrliiif 
^ Ujd. T.. likkiH yiufiir HBC, _ 

aim. 

riiitiih r INTEli 

"^1 IjiXTII,! 

Jt*>-1 Ei,.ii„i| 
5- *^ ll.; i-l 

rik aiitj^ni J 

u-a 1 
[*f*nipi.ri.i| h-l 
** *a folEqhTHl 
•«I*L'CTW.^ I 

[ J 

« Ntw BiM 
-^mlUprodl 

!"»»ii naiKtl 

Jiny.ry g J 
CJT*'* l-n:€ll_ 

E* •! ti, [k 

is?"**' 

•yEjOaiBiL., 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325800 invlLi* 
J ^H*. 
Ih till* 

11. ht^ Fflf 1-U, pirr'^ 1 
Lilt *t I WE STDNET MORNING HBRAID. ymmSDA% AlJ&tJWS 9, IflW. MEICUL. HUV tbHt iJMDit. V "* J?* ^* .'"^'•SiS^i'JfiSri'li "3, JtiV M rnr tin «vi(ilT ISw 
U>lM>, tail Kpart J) » ilWriMlr " nl m.i: .r (■nnnii: M » !• M mttn Umta.H «•* «M"1. ■•"U" ■ Fv.-PiHi 1^1 ■ihll inn, • I 
T-iL (t**l 

iT.tt... . -ft. Hrfbl 1^.-FW.'[J';| iJ"",. nil- Bl,™ ■ 
t iwi n; I . - 
1 in IM Its UB. F«rrr 


IVVKPl 1 


nrMi 

> VI/ 1! Th« elurlntfi dE tha Srdfli>r bulv tf«LDE 
■|:«bdLU lut T'MT. Tot pnipdk nP ta Bur. Lft h\n prapMl to km-n tlild buiii» Kib- bt ^Blmtii mm EmnltA 
M ^daAl* ^-^ar ■f'Ler (be holliltri 

't**^ •**^ ^ bit»itt«- »t 

II— III llBClluifd. Dnpn»J>i v«rW nut ^j jij ajj ,plntl C|,I1I,|91 il 

L HIT uM " ■•*' '°' 

tmtl •! «» P«I»'"»' Tru«t»B rtim 
n» U llltM. tMlb't BHuerr ■ml Cota«l«l 
b_, lUni bid 4tteiiUo» at Ilia r»ln.. 

Xkutf-f"'-"'" °' 

Zr^' ^" orft-OMi. »«■ 
»i Co.. :«> M 

4J tj'Lcrinpi.n: Honli B^M On, new, 3E4^ 

T~H> Ml C, » Mi HA;"!' D"; 
JihiUT 1 to ;bB««fet _ 

.linnirf 1 to AiMut Ml UlM _^ 

JiniMTT 1 ia AtlfiM r, IH* tftlnlSSLi! 

Up to dale th.la y-fimr thera tA« Ifius Ltifn & 
AbrlulfiBgc) i'OmirBrmil rith IisL yv^r r'! ^^^i^.tiTiL. 
Tbn v]f4i-tQ|t« ot Ibe H43hourti4' bitLnkd rrnzn 

N d-W. WOOL IXPORta. 
Om- nti't IPDblb of tbd CBFfvnt wiuad. c^m- 

-with lut fttx fot ib« cortBipwlLiii tiM lELtofior dtftrfnb Aml^ „. . . 

*&r- talt K t*i>Mlf X Ifc" «*ljr hwn *tfc« iiTUpnri ,. . - --^ 

— . I yii^lm^ W jl« run inn* tl* ii.p*rUM«i *» 

■t tovtf Mhi. i.1 kr^At J UMifa n iKDr Iw mDi- tuunt mull lUcu. fHhr 

HrJtMlr IIHl* Miintlttiin In *l* t^^i*, ilLln*Pfi>. anir.-Ji LuCoc*. 

qi itbow Bfl*«f. tht IHtiT.^nSdurt w|H ^ffr^t 111* TlL,. ni .i.T li.^fk. f: flr^r. il 9l I** hiriPl. 

iltimilrwi hi ■ fti»t«rt*l ird EwHBiMiirtll Viy."" i.J-i (.-./■.:= .■■J-1V.T..J T-.-rf-ly J*. inL.11 [mic*!* TihP 

• bJ ttsvt ai ftnlMr h^m JflDiurr I I'j Aiimt 4 i^nx .... ! i<>:-i b.ifltitl. Jii<- ^mv^ trw . 

..... ..'-^ T. .. . i^^j lut L-f.^j:, L^i-a^; nn-iiftuiiril 1* »t™oi. ibvk^ 

■■>■ ihj jiir^rji »lt*TJ. O^U were Ui l*Jf 4llW4- 

.d ut U|J L.] b U. ML^ AJftflftBI «l Uli Id >■ JN 

^•tt n'll brl^ Alw fwt hmtit b«B. A 
f;w .. art „ BDT !□ 3. .^j, iirtSr4*^.fc™^.-.ii^i..|i*^^ fli^* 

^H^W .. S;,TI3 .. ».^ta pwi lud lJii|iilr/.n.'fe^'it.1b'«'Pdt%t^^ |^ wara 

-■ -~ ^ VLry v:iix4n, knj UtintM'^ U H t«r' MMhil W tllMc 

■BH'*fr°*fr-i'-t A{P^'*^''"''*^^ ■■ TJif hr,i|i niarki'l Wt^i firm, pdn«l[*llT -m gcunlBL ^ 

. ...V . , . _ ........ .. tsfiri" flJ tL* lit^ upurL l:.iBijHH i-+biliiiit. DrNltn on hrhmit 

IkI i\t ii*iF:f\n!t dLitTLili 111 |H-ijXLi]iLtr tn ikr- iri]ell4)|>«lkri £$Htr MKm n«ir. 
]«H. ] m 'bJSS^isdiflM IfH» « Hit ™j«wuiuii 4 •b'- 

ish.il 

t 7*4 
in* 

1^1 It SriHr, Cl^'^. U«ii**i*i, Kumo]. AiharlJil llMtJb I _ 
,1^- ■ ■ '■ ■■ ■■ - ... vat iiiMmi. i'rWa rtiPii$ on tht Tflwrp . _ 
vHhiiii vrrrr untiboiiv^ Mi«* brJnC wdo li LH -uiJ 
Up M Ilia 4d *U m\4 1w «d!fi*rf pHmv w;1t1ti« IiR 
^htm^fn, wIlLI* prim 1&ri»qrn« t,mi AilrWil* l-i* "ii^t 

nip]« hmuHtil: up ^ ft Ul fHlf tofl. Oatm h^lT h!!'>h7 rint tt iP«b iim l-BO. . 
FIHt ll.victa WW, 
id Fnr HfloW IMlai ..... .. 

. N^vrfHiLlf. ■^■nnMT irwdnhl (q.^U' miib if mI^ 
vrhi1« ID iri^'ltlndi niM rurwtrd 4? nil. fid Dftt fhav Ihn Tlumlwr □( IikIaa at ijTalA I-h^bH :riiii^!iif''0S^^: 

trrrri ta ath^r BUtu, II li so Inofte pMilbIa juii^ A I** l*.41 »* 'S 

« ll.q IIU) 
■t 'tit I »' !»• 11' I 'Jhi4bA]i ' 
fl4r.Tn^>Ti .1 1 lilKfiSr* ](V>>|. t 
Kr^NlL I . Ki-Tn Ain&dr (Iritu •ON of tbi* nnJii 
icaiurH of Hit muuftetofvi cf tbi* Ht^tit 
ind tfaciirt of VlctorM 1^ eaviHliun. DfiLillt 

Jq. r^CJird la t]a« irUXUAl «t raw f^Blor^l 
piDdDC#, Id d?alln| with ¥f>t«tmblp olU aad 
Ar^llDAl TiLB. in waalirMtiLnK, In 1l9n rrtinn' 
fariuft or ■ufrIgm] and tcl'^aun^ iNiLriLnron, 
Jq Lhv trnditrtlnxi oC llttl, bfal. nn^ 
pOfrrf, Jn (wu jiirlLf-uljir fliWrtlffBa tte pa' 
. ratit £[ace Ur *hrad. Tfa^qe Ifl UeUI 
a;^ WDrbii ind tnicbJiifiry, ud In bs^t tpd 
cnjiTriJng Vf^tDMa, Aft t^A other litiKl. ntceli 

*IJlbL]>r Tii Ihn aftDbrm^tnra of nAIClet, ■V'T- 
[dier?, (^Ir,, rurnltur* »Pd beMltV» Iflnllorf 
u Ui4 PUla^ 14t¥j liaLhem»j moA nlnar ■ r- 
«l lo tHa Blliur*|!tl|» Of tT'^thJtir :iDd 

Al umi* rtbrlr* Vf art ■ toiv wax tn-Wn,!. 
whiia, tboufb ibp flipitH lii* ibuL-b mD^U'^r, 
nadc fBbeb mot* rolAXlr^ pro irM 111 dMriptiwk rvten avmll ^n^e* 
amter r»rt of Hit nr4l4ff. Onj™ Ir fnepii 

^Whni- n«ir, 

1:<W1B. Inm. 

Week firwM ^inrait » nH* M 

PfCvJuui WltylL .■ Ii^^"! 

UnL fHiar ■■ J™ „ 

TVi> Tvin^tti ta wheat aM dfuriv Om Puit H 

HKtvm ,L stini4 

ll.ihbiJ .. Li^iU 
•H.p™ .. 3B.t)l:i 

ln,i«t u,:» 

.... , , L I (n-,pt)tfrTnr:..-:);jit itJMicr 'ttiivpRl' Jiff 111*- MtM 

rulJsf lo-dir It ftir Tiifn. 'fliipfcrt;.. 

£4i«.^l|^--i^.iil'i#'4'^adi Irtilla h ii ffr 

OalH.'-'UflbnnErnr; i^lnrln. h t» ^ rbfrirfl 

fl.l. Jj^il; .*y(v.r1.itaK 11 Hid hiTB. 

l*Aiih- — Bruii U Id ^ Id, a^ 4a fd bau. 

OturJibTli.iwt.-' hfwircl vi]T(nr jib td t« ^ tdi prium 
cblrhrmx] b tn li lid. LnCsfiar frtaa M 4-N >w 
Bran, IM t* Ndr P'lbioF. ml to ld4d bna. Tai'kT hiss aiFTived OD Ita Dud^ '■^ffj' 
I.r>nr]fliP. Ji»d II I* ttadiMlDM llll fc* Wn *«• 
Ih* maili^ii^^bt mhoqid tba puTBnMf bn rtffl-' 
[►SoJf I. Thn blHh TirlcH of tin b*B to fflWL'b 

rir ihi' Th'tlift MMft arMj Odlj' *Kl»II j*aielKa 
and thrr* Iip^-' ImjaAwl. GXf^!^ fOgia^VE PLEASURE. 

WELL CUT CLOTgBft. 
90a 

im <xiT TUE HEir Aiiil »>Moi;i TAlUMliM: 

DAVID GKAWT AI^D fe0..i COLBMANE'S f.! |in r..n. 
H "iTinHflir^ 'i\ 111" I «r<--. 

rft»ln<. irflaf that tlip 
itl Tvr tt™ ibnifi nltniC tn 

iiiir-tj"Ti. 

BrLnif " tm tltt lha ahcfc muktt t<^'d^^~ IM* Jit jl^V^^^iM' 

Irr.i^TiiJ l«-ftTiif rttu4ff', ri^PUT lit ' ll(IWljr. imp#Lnrri 
:it^ VriiTB M n wul ii^l -iHIIirM IrtlUW SA 

'itTi ilittpi. fld im ?tt;.ftrflwf1ti^Frfli T^tr^. 

I"* r.. , frw ^-Ltn h> •fhi innd .-rUEEjf ^HIFk, >"* 

|iu i-l: rHiri.> fi-'tIti.-i wsthmi^ ma t-^ ifUj. tntr^ 'li<f i 
iltrift. ITU (0 TBi: twi r|-'l htf 
T^hiriHl ?.rij[(nu, l:n +ii I'tijrii If. not ■^ftchuil L» Pari t'irltt 4^ t^u mJll pro- 
Riuta, InciUdiDH laUJ tan* alntervd »llmc?«. 143 
tooM DiJdLatxd Hjr#H, Had 19)17 lOV iini; ron^ 

CCDiJ^A-Lt-a. liAviiif 4bi>iU liV lira* |B bud^ 

At tbo WUta LrfAdiH 4«v(|lupnii*Di work 
)m jmmcdllll; JrOB t4na JMJI1(J QI aff^fri\f>n 

-iitt^i'' niicM' wlut 4i«KmJt«i» wh^h i 

W hto war* givicii i? 

■udlc frtiin ihi* drln bu beoi dmtifl*ii*S"wf 

faeL, ttip. i^bfhlti dlnLBD^:H!' bnl:ij( Nulih' un tbc 
f{]oLwBl) jidd sr ibn lD^^|. Kil4ii|]Dlii lultL aill* 
ibMea Qc;i-upy ibs bunginf wuJI, vtklIPL tbv 
■ I. ThJ", htnvrrsr. 
:H>a icaLtrluk. Uulki 
fB.V4 per ri'nt, 

niA^jM ftfaort. tK* Ml^B Bilt onlr tT*»t«d IjltI;10b, i iU n«w toca p-tht 

THk !4b looB tJiLltnjn 'CI* • y^oid Si lonn p«n-- Mood, JCf i-. 

Eoliira[DB, liujkEiLC 411 pr^i'e^t. alL^v ^{1n(;«^ A.prll. b • lU] N^rLD 

rhrt mine Tor uhlTon^'Bt to Kiirnpc. i""-..^ «J»dr,* fflotilt***. b Tl. ■ H*. fw='l*'*' 1^ ^ l &it it MJ a. PntCC: la Sd aii^ fa. 'nwK, Ub, Id, bl » p^or ia: S« Ar^.. t ' I^TImE'^M^*^ 1 1. : . 111, b £1 VmAkom ftitlT 

Itp: HaJa lj«B4f NcKlbp IUt:*:_^ _ ^ 

" ~T to THE tUTTOR OP TOW ftX^M/b* 

Rlr -III u 1oiiiLaii{ uriLoLti Lfcta BamliKt 
rirrl'., Ill i]l^. .V'ltilLL'iil ihOTD^UBtlDD, tam 

., _ S&a: N"* "Jl ^ I I..- nLviLin; lu ^rjEi.c<lpl« lar a 4 

Vnnn ill 7h b Nf* UtHia IriJ hji ,i.*iiJ.uii Juu lit briuj (ifUBlUra 

b ito W.T •"itts Ncrib of J^oaianJ. ■f'* ^ nop oJrL ioruLfl (.(c ttM jpitfj 
haWIcriii M S4. N«rtli New Mc*n, b ^^Trri'piiDiim'P frrtta n^^^Bi^'jt* . ... I M la ?r* Ti W; Sa^ttir Bill KittBd^i. Mr'J^iw [o no ilflti o4ir Rprlnif a 4 fl| . £0 1 
Til . 

lid .wartnl ii ihJi nu^t U^digp, ukJ tht fut that H 
vu ruaiJ d^^ mUh toBdtd t« tntirlct trnmacLkKU. 
^ Vfi? UuJa atlntlu iiriTtUlr «vdn| Id ILm 

D^t'lnns, (rpHTlf^ IttTU ^ tttir dfiMMKl I^Dn, 

il ti«iH4EB;.1i|ilH.\'-ti^ KtD. bqHfa nda Ihi' v*ifkK| 
pqgw^ t«. jNlf IP <1« 4|d MHiCv. ^l£yaiTH 
feiA bbl^ «^ bm at ^ U nut* W >b(n- 

KitiHtii^r ^ ittUfl iwiBB^ Pitt mtm^-' "^- 

W could ^ tfWUinbd. Lhfi r.i.f. PTjcr«r.'-d|«riis fetl^^Alllf- dlnD, Iff t/> H*. V rrw I 
n4jwn4B tba domivdwi wu HHlcpr, and bHcm ^n^t 
"I* ftMHdl4lt taHHlO^ Hi MIHING BJlEIXimCE. 'Ll<mii 
f.fHjri.i' PuaLnpu %M fiuickr ^i«t Ob lb* UiniAf 
marJii'i rnBlordAj, lad bat lltrl« biOVcuflBbt 
fiOLlcid Id lb» prluai. ia. wiUvi-lMA 
• i0c]u tbq mait promliubt nra Hrobm tint 
lijQct Jo: ibije aiuna v«r« uiiiD wukari 
bftjnc np«riM 44Wb t<^ iSi fd. finbiim &11I 
Prfnit vhML^B £5 «» Jld t9 <l ISi Id, Boutha ud Junction MflTtll llM dl^lJUrtd U 

J^^i ikifnn:* ttomi t\ ifL lici- ] aul«- ItBdeDcy, wbil« JmetiODI iuprartl 

1^ ^l? ■'^ 'i*i fcJlBbtlJf. Glrll^tioiW Copper a^uu DpvDAd 

Sroi at la Ed. an wtliib prLda 1 fftlf DunLbsf 
of BB-ln Mrs npDrled, tut In Ibft af[QrBOab 
ibBT BMbd msk\sk ta li 4d. lAtAl ptid *fea 
witbout idMt«ril] AlTer^tlDn, OUA pBiral of 
Uptitit ^Vld Cbuit<r4 bi4d« pt «bicib fa . A4iilRj-i«f ^ Ifk iM tH- 

Oil -Ml f Inr. — Mclbjurm? ; Mr'Jmi]ji:'Lreat»d, £1 Da l« 
£ 1»i Od. l»L.|iE: £2 IJi IM tuD. 
Ijitmn'—'^lliiTiifr ktjvir: Pum* [Iry ait. »ji 44 kS#, 
I vjfr ncur £1 ii:;^ M R'^eern: ll«llutii inull 

' Imld liritflc i3ry Er^it La lif^ hUM fii id, 

(Urjw.— DerrlLicFri'.r^ij: Tii*tii4rJaa, 9« -Uhl 

IUli[.£JLJ..l.SIJLOi;e, YlLtorla b»a r 
3 fTTiP Id tbe d 
«ifle*|ir.^. dlr'f^fiOD ot the nut|ii]L of arOiLi 14^4 fe|i ■Sf*.;-J»of^ 

'^"'l S^*- " 1^1 JlaAr 1^ 

— ^ - at ^-^ I>eUlli Bir bfl llT» M f.3l VALIT* or OtTPDT or ^Al^VWIi Hf IRH, iiidv; Anirnra 

Aiul ralM Th. dlMrJtiULbn i.l 
f^-V.-ia J™ IB, 

^ rinlluinT'' 

Ms. I 
nil I*, , TVfailac r»w FiwtrtTil prodaav *>«T»,4>» 
■I Olll thiL IhU, ULmt} tnj rt^. 

B41>,H 

■I riwiHi liL RtuBe, cJar, tlHW, 

I fir Ufl.Bdf 

111 WtiflJlip [n ■■■■wxl ],[iK,JTl 

t ' M«m iriH-lu, iiiui^iiury, >t<-, «.f[£±.1iEtT 

kixl drink i,9Ki,^l 

^ Ctvthirt and tmLtih bfafki 

P IMWJfel^ .-r „ r .-. JtiT&i-ITI .. ^ . ^ . - a 1 The erpaPil ot KKAl tH 

pt.tU.'iMlh.. CHiDltnrn] irjtb <fi.Tin;..U5 

j.s:.i,aTi; 

li,3|&,'iliJ 

iliirhit V 

lldiDll^" iilirLB ED-Hlttf iMma — F(vUf]likf1 
AM tm. 

Iw*da TtafflriL-t^Kpl, U H (H. 

i.lLL t.V Ll>1^ 
TTj* [irrnnvrr in lltB il^iij pi^^t 

u ijf IMriKJ tir..^.i^LliUi|. LJuL >l Lue . ./tujjij' Ol Ui* 

hi. nt.H.ua ul bitLLtf V^l^ qiuU njLul Lb« ie- 

jirrriiLH:i ur Lqa Umllh aUlHHUll COW 0" tTQ 

L-'V ii..iii|,iji«iil^' bl)«irt 4d Mawlid. Am Wa- a' 
_jLy| Ue^J ul "LuLthiir"' inpii\om Th rina [pf Utt [^tbliti 

l,in3 E*t3 Wim. builBaM J]itln~ii4U^ avpuiiat iraa r nrtai 1 
4 ihlpuHLt l(jg boXM Iw . butari^ K^rL 

' t»[aHed '^^^'r!^ p^ih> « ^b^l^'^ ut^c^tiuHi '~ hiitur of'niiiliflt b4 TiMuir tfam inlLjitt IdMl- 

iy, It^ tfvBd.ul' TJtiMi ut iJut iitnitB. iliunof a^it 

' cpiirtti, JUiLLl^ At ililffrGTB lM« Vjmf* fvfiy* . KlUj»-|. 1 I 1 I ► 

JKV HfWI, ff^Hn, I I 1 inl.litl). npr f(if% 

'. IN TTt*l. 
iHWtdkja 

fcl-TftPB ' R]jp Bad Wihv >v.„, 
„, ruraUBPr, Wr--^ 
. j friipn ar' Hi(Tb!™I» 
... 1 buni^r>t| And HlHitlfli^ iBiinu 

U J tnmti 

JmUvT lad p)tt«d hh , 
Rfviti. Ilfht, aai^KFvn- ... IT,*M flriFrt^lf^. I^ift.t" luxM n( HlH.J. (^ndjra mid pi fl.' 

tn jil i^3i^ I^M^ ~ I falinr btlhtp -eMa* Ivf Ad 111 iriiirt Mna. 

fVfn^ k^lllLrtuDi^ Il Bu^dii 
VV.Cf" inrlVITHlBL 1* 

Filljiii tn) m.i 
■4r^LilkC:^ lit 
*iLaifl ppt^-JiiL 

lB trniiiT, ^S^IJI^* •iJH'Med^ prina. __ 

HLfiil A* lofmd aliQcct liiifj .i^ijfcJlL >wi,al'\^ . _ 

rntuctlBR Tjtk rjiMJi TbP opI^::«m4 p^Ii^:^^!^ mi tvt tV 
^cauTB^Bient ol Ma^ilttciturta vllhls tlva 
jui«iiji(a at na.t nbti,.' lat tj^c _ 
t]iiM«d Pith' ii3/A»;ipM^."jga miatfHir-^t.. 
Mit.i HL.LiiLrfaikn rpfw-ib^ "JMcquh' b»t ' «qiiitl" 1^ 

r.L■^■p AIM r»It*-^- :^Thfw jlnt^ J»M tt ^th UpAH Midm ^ dp »4t 

auii^rtM ii>1d Mi b^:.. 
vrAf*, 4t ^d. Hildiin frtj^la' 
|IB^ 0.1 mint^tliPB 

Lihflrtfl Phi|nm*n(i 1^ tiiiT:Tt-.--Tli* tsJal itiftaiPiilp 
nf llniH-t.d [u Ibt 1'nLr.M bInKdcjDt PH.] CQR^tlH^t fnTtn 
Jaaiury I tn .1eii)« m. ip,-..r'Fnif "UumliMtrh'^ 
riilNl.llf ttPj^.fli. A"l'l.'llijU[ Uil " c™ntm.ra u Ul. ■i..piiHTiKi M Ul* HVBif tnii ptMiid '^!|a|ffi^f[f-rH 

IJiJiWrL'Bllf ai^^llU|^ .Fu'.^' r PN^tT. (.■HHii^'lM Ilia 
Uf-lbTj 1W PI »LLlctr l>^PPUld at BijiW' 
ULlOfl* Werv: — 

riowl Otpk 

Oirllunbubt lltbfif 

^^vj; 

>4n|* fkimll V|.'||]4 allL 

Bii4d..U LEri>V«> ni^1 

BrcLn lUai PrciiTkCprr ... 

Pltlq fli.jpk 10 

mihf ptucb II 

tJII-tu, pfrCtirtirmv 

ik H. JuBL'^ii.ii 

n. JllDc^biid yaflW 

a. i£. ..n^tUi 

It n. 

H^WjjidiitritvtiBr -. 0 U f . 0 LI ^ 

1 IS U 

a !i A 

41 ]7 n 

d « IP u * ll> I UiMinl ]>iTjrl 

r J, HPft M ^rfM . MyaN lim .(;Mdl 

H»iUBrukj UHddu. Tj^; i k*^ IlilLfnn' rH«<ia^ 0 1 .,. e 1.3 rrjDfl: \ih Ji>;iiJ i'nili'.M|[LL«k vtire d**p>lclic'l K^. 
r-jf ih'^ Thi-' Lijinl f-nip-iTumnii flJtlrPt itiir-lip Mi b hw^* niii.LL^w-,. — 

LiLB itiEa clAai c>E urn Wad rflPUm^ii h^vo baeai pun, ICi «d. 10a M.^ Hnuth ?fo* '■J""'^^ 
143J tona, 'lla, SppqIqidd IUM. h SSa, * SQ- 

Tlpr Rr.,. t MIdb lHa£ week ppllEptn-d H>'1 tonHfouijj, . ji, W: Bprlnf 1(111 l.a«da. lla 3d. . .. 
r4hiii i>nlp*tfiB to Plrle ajid Adp|«Ld^. fiCTDndl |, ^ Btnr of twtt, b t* 1"^ i » . J^'™'^ *V 
hrtABtBof mill Dtbara cxpQB^il Bt pll jiQctlvQk, tbs Wam, b 1B» ■ auflolit TrJ'puu , b 
.SfUiHimb Lb* V^b'a KllTt^r ilMpya W*ra un 'i;^ , jg, TTiltad UlU*"", h SPJ"1 
tnuiinij: wU4k imild bo dlit tn the tootr, ■_. vHitorlan -CJofalil. UHr b l^^i VlriUiVBr 

f WW: imrbliKtB nar-tb of thn* mhlu ^hatt to-i^^ Va- lA'allabr, a •> W: W*"t e[JiiH^*l*, 
thii l>ij|fBl liDUPtilprv B' llif ClSfL.L^ 'ji J, |(p:t ..iMt^MBt*- #*IW^i P ■ 
1rtt«l balnjt riDBH] [Jo^^'n I r-iri [i n r a r i 1 Stn^lpR , ax.. , 4rL||j ■ 

Teett'ft cpiLtTttLt jHftn^ri;:) HH JiM" 
aMwr. and 19 per wit. nJar. 

At ttw B«»lth Bt6clep pi-npfturLLv*. wnrk «■ 
mBlnfl coRDpnd, ^rivia^ n m rih w it rd fi'oiQ tbo 

^wrt, MQSont, l0v«iB td fBirlr rtiiir bbnEfot 

ir«1] p^und trou K'a. I abB^ti !|^. 
A vlalt to^dcr t0 tbt? J-unftlbi^a-tjHUlMifet DT^ 

pSarftt^ry dfivA trtiot tfag imt^lfM Iwth^ 

bddndatt Pt Lb* iSTfL iWiit^j^^ »i»fT 

fa^urbblA IttbRttlfimi Tblb dtTtf^ ^HVtiith I' 
Vplnff axt«nd(4'^fefMir-Ui^''«tr«^^/witf!':.i)^^ i^^^ 
arp b^i^. bu ^r^n iFUjrrhenE^ ^fi fwtj And 
tn>il«B.tB a Jtnitd TaiV c^T iiflKbt, AffltP lOlll ml- 
|ihl^<^, wnnAt n nhip brnaflt afl tlTi 

footirpll tfl la DTjili^it^n all Chn ih-'Af >lrJv<<^, nfll- 
clal anitByp Fnr llio \*-fH^K wpfa 
TPiLt.. Ann] lIlinK. H(trer. Tht fliamnnd 

drill ta prjT torlna: aljoul: tmn. tir^rrfi of 
tbi brrmb fUnff "r thn Ti,".rt. It3vp( 
!■ ft Bniith-yBHtf^rlj fllr^'^i Tti^i 
Ij^acut at tfia ("Cn. Tfur^l of Ih-^ br^irn 
■ k** p*«W>a thmUiirti. rhonJ erp Hft. *-ldfl. n ii« 
bma thare hM BO^ t]«a« 4 

_ wHli All r 1 
b'i? tP«1(HittpD or a H'aurlldHtd. Tk* ffiaUf- 

ihiill4Ml upiin diinuinriun frciEQ AibAflId Pika 
IElE ilK^m (p Aiil-ijDli thoir Diimeij 

J AH), «t.r^., UHA'JAMiH .^Alin, tenheas. 

llitLr°-9 I'rOtii p.n^d tl.}_ liiT»iKrw tain* Ml incr,... .» ....... .. ...r <t ITMWi f..t BIFI.. 
I I.TjitiM, 

-niaf tit u^m mmth. Ihg rrcuM 

THE LTELti PrKJJ- 
(ItPKNSTOlVN (TAB.). TlBwUr. 

«.;i:to.-l .L 7(»It leT.1 br^kW Ml_»r. 
will tl. nrnTtml to-Tnitmw. Plvklnl t 

■ tafl 111 scull 1« M" f«lrlT UMff TW. J^"" I tilTTTM". I,, ua^rr, .ml 1 

SSTSiiliS Biilm -111 l» 

L ^,F\M Pah ■ P T h a 
S'lta^tSiorsr ih^'Sw^ir.'ixwi" •! 

imiiM.i. TH* m.iuini* iidii 11 t.rtm >» 

"a. ^dhiIod fmni tt. «W*t '"iT!' 
.111 rt.rllv ho m.df -tth lb, JOMl l*™l„°;i 
t»il Thinili. lbs irl.. »»w bHi:» 
S^tl, bounildrr Tlw fdUtvllill' 
Dlfclrkt tiDlillni -nifb u .i"" 
'mil tbi MtcWB.'** tlQiUic 'If.'! I WO rH - iip-a. 

C^tbrLm. 

TCLi.aflO Ttp.im dU i«iM|pf«4 am- l.BQD ConBgqwtaJEb. or tht "troa ^tnuatr Bill. 
Il bap la tlia pUb]>cLl/ U tDalata 

dpoB. ft provl^^t rpal A r^ldrn Bball ba prr- 
pt-mA Rsd l^td btiort tilP tKblaa of tntli 
tiPUHi of rvlluwqt Id. Juir of MQh jTaf, 
flhairllxf (Jbn vamra d tka pcrtOna Id wbon 
tiwinttet -nra p*jd iIdHbv Mk*.pni>«*ilJL.| PPftO^ 
clal reKT, tba Of ail Vtwh bBuvUeai 

th «ti«iU Id iw«Pt Of *M<t tlH bPttotloi 
V«r* pnd tiff «iA«tif « pl«H4 BPd 

BlMlem Is -WhlcA tbo 'fa>HI ir«n -fttamifu:- 
tur*a. H«* it* (»od [KfPlDta evftH. TbOM 
ht'hln^ ihia. mra^ure d-D pat Appear to have 
chA faLnraat lde« of ticiw ^(a vP»ilNf« mpn^i- 
fBinturBi" t.1 .all. Ollt ttt ttia prtlBP pbJeeU 

In Tlcw 1. (o tw ^S^HS^.^^I^ IBP ft lAkta 

bicraer-iiiBklfic bualpMii ftp' |iflin«ir hla|u us, 
aiFPcirlBlFflH ThU naW* priwDta tblf^ Tt j TJr^n 
rH^ni[i«lll bim ta «*bo tfl bHd orOr Ihfi »ti3l«l Lfl*r5ii*i 

or tbr fruUB of bia libour to tl* m*t* Bt K f*:" 

lutdrfl dPtB if refllllTfld, Ha baa oa aar iTi * i™Hly 

»tat macofl phuH ti*- raid flf wllHl pHce b'J r.htr'i wh^kj- irn?,i^ rpp.n. 

ptl4ll] t^il fer IiIh prflrLurl. 'Wf are afraid tbOL-tj- liji rr.f Ijntrlr. wHIh ^vr^ liMln dnman. 
a tPCiDU^ of I>^l' tTin DD plf iTdD. bBTHH BpdimJ'p. afH>rp« GAIjkt r.hl tiipartir Jiii illr> bid 

ili^^l, 10 per f.r}at, OB. ■BlrUSlBe'Ei iron, Wllfl b^ J.p.m.t flii 
n*.tjlhiF. fud ifjOfi mA 4tiial lltbBlh Bdd £B 4l4h 

(PA riii:^ «Ht bindirrp will pdi pravo a luOi- 
eilflptlir ttmC' toafrfAtloD lo loduc* a xlpila 
DLanorarlurvr to BValV tlmaflf at tint tLcaaC- 
aEnm'Jat ibal ihll bHI tBorid. „ fa iii Ih, 
ll^Ki.— Nwbnra ^. 

B^: iulyujiwu lul Eriiu iiii 

HI. ptimt lid ^1^, tt»a^ 
jLBd jfuU bluMfliB U to JHk.MOt ,:Li Hiii. I'^^Jird 1_. b(hi lut* B|d, nmm^ M tie 
..1. vd ffl Pld' dw. 

BAUv^ltcrUd frs I* lAblea ta WPj iUBBI ■i LBh.-.. . ■ t"'*''tifc nil. H [Ml I 

- - .iig. el W ■BlpfnU I liU«.«* 7*. CMI> 1 fi. V- ".S 

ur oi™iu iiDiM <Mr iiiK ta..trtr ucwt mn, '"J! 

■t>hiit Ul.m Pxa U Mt, ul Of biAv mil >" XO 

h'lr..- Ili|1^ b.i^r.v I. n7T7i 1 Ivrumlj m.iml nf In l.lt qiiunllli™. ami uln u^ lS!2?iPtif^%iTS5.i« iDi] Ci)^4p 

^i<lJ F. inrt ]., fl-Ni* 4il?rlt(. , .. 

,_. .1 In rilriJ*!, 6<1\ Bu^ dllrbH ihjkl, mil 
Uinu: C.iloaU], Tl<J tr.. V^^rB Ctitll>, W; 
Lh ><Li l^nln h^dl IkiJall*, K|di O. fc., 
finof.pl*, tiVl; 1^ la ('In-Lt, Mrtt, Rcdt, ftt 

PiHriTftV AM> GAlU]. 
^ntfi Hna b M Id u hL, npvit«n Sb H to II 

Xi)Dj«< ^ 3iit te:aB(b|7 ]tiiifUd> ptUiMi Ih d4 U» b *d. 
Itl.fl Lfl.J .1,-1U'« m ^ »i Blp:i.i;pp4 1 i ] D 
4!tll|l J I 6 r Pn*m' tJwdSi— I'IrtMiiiL rwi- it ptl|| la Omnfi 
at ^tgaftii, '«pdi«' tW:lviMi3l:^l6f^wita f^,-. 

muibfl beipl hat V^MlMt >iiF^4'1^'J^«4^:>M.'lH^: 
^tt'i pa K ltd dip. HSdint WVMfii. .*iia*Jfl- 

It m taii «d. iBd tw (ailirrpfBlap .^'Mm mtA ".' iff lAt.lHL'fiA^'' 
. Ji.lf^K^ tMF itix^ii^. ■HMWiitinni:':dtd ^ .dbr' a Bllait 4unn>nknvi fdr lart> parfvll. 

VHt "..rlN ^ !>■ !*<■. 'ttli^ I^Tiif 
Tn lirnEiUu t'lTiPi^ Icuf Mtp (iM^CChL «1 44 fUl ^ Ikl, 

nn.M HB" »-.irir ICitilr* [up (.■ Ji.ma ^^Sri-. 
tppi f.i.u-LPn UII.1] -lillfr* JliJII \i; 

fprrrmn *»Tf hi ti7 "'"I ti- 

^il n^jic UteIj,-. nftili Api' .t' li" ^ot, •vi..i:.l n >|^\<^ 
■will* R^nri'i Tlvi ^Ff] wJrr <* al ui'.;[|l jftit r..r 
(nd it* to £1B li finr^. flalTAtan 

t it 151, ortoipriLr.-j^'W* ^Mi'r*ri%' in' 

Wa llwi, . ^ ... ^ 

ij.i-.^'Kn artual rti*l* irai obaamliil* tn «»- 
■ BHlffh pliiom^ Slicrf i^ilnty (rtia 

' fp ChB Mrfc^ Hnnm irm tirrtinrrd itt np- I 

r_ 1 N flppifniber. or tPM-VT| 

r imri ut Hp Mi IPmI m^ 

■ 11*^1 

.... Tvk.. !^H";SJ*^,*'Kd(«'"?. I*«f .il.kr, 

mart] viDpleyeiia, II Vht famlll* ^nndj be Id- ^ j]fvp,nrf 4^ rm.t(*Bw«t In ^h- Tikiiilj mPrkft. ' tf at 

eluded Bi will ta tba laori vaU«%lc a«cbLo' fif^vt hilti f>-i riirrbi4[K m\4 tt flt Pd tptit, apd 

rrv Tliil kbPiTI IbBi ibpre 1* MTHatbiii* ^wniPB iflf,, vttw (piriti-ii *t lf™iih»#i . Prai t'i 

fln.mnwhii.ro Ufe^lltDerT aUdald bu a l*bour- to J.;!, wild *b<-iU[ ]J I^^Pl nixked (ft P^Tf' ■. 

- ^■'^■>'-^^^«:*<KJS Ti^S^ 

I^Jl^wlt It "JJ, a-^f^Kid bH^ W. iMfll Bt *art 

~ (^jiiLf ipi- rrvp*nip ipf^PTflJ In pyOIHT tV-»7 NArHiNBat ANn output, 

CchiiimiFDEliiP tba iLbIIbe|c4 of AuPtrAlLan 
ttl*nPJ«';Lur*a ^H^AIardEU', drew lAHeQLlop 

la tjse rai't LtlBC In Vkuprla Lim valuti pf lnA- , , 

cbluiTf ua^^d ^aa aaf*l*ciS at tlS.tHiJ.MlHi. while bipt [i 
J i'i ibat dBfift br *imijBr loJuvLriK'ip \o Nl-'w i^iputh " - 
WbIc* WM Tplucd ut bui i 7,liTi.iAi(^f i-r ibOi 
M tfitltb la aiPfiii « one-talf. fTaiurally ype 
n mtihi bava *>Liw5Udirtiin,t>ii» tbowlns ibai. -p'l*; 
I - I lb* cmpvi oe Vrfet^rtliiSjMWlM ronB^denblir 

j ' Hut tliB (• nai wf. Tbi ootlpttt tka *oiiLhpf» i™ 
U l^latq waa Ol iho tbIup pC but mlllJcna opd^ 

I whilfl In ^Jpw tiiPuib Waia* ^ha v»Imi ^VM-fptm' 
» itqpLJi^ni od.l. Mablni d«i> »]IuwbJic»i 1w tM: I^ftiril^ 
■ iBd that Lbd Hitwlli «H4 IP tkt. 9lMi* * *J*^ J^'J- 

» null 

ft(lciulp;it wna BLUcb (ba B*ino in *a£;ti Klate. \ j];^^ a^,^ tbt f,k,(, 

■i I trtfLap kiiwflifflr MTlftl tba 

.1 mnri^i aimBlaVMB. If itlt fCB 

SI .. . fe:<t(J, Li Hi, .Id, JLiKdiMii) ]Ll<l to 1^ «i»d Uthrtlir- tm*- 
{ b| ia. Luirrrtic Hnri t^j.j-«Tcii I rd J4 19 ofortpph tfLna "EAil^ita Hutt I Ivr^ bpl44 EiiiiJi' .1^ I l ^ Till. iiu«Fliir ?p $^ odJ hH- 
rp iiiw^iiT^irxl. , Hluth llkim[l ImI'h ':i IN JtrnJ On« toKwlimpwit tit 

' " \rv bay vidr 1" n- • "jua a fOxl lUI'iNiT riC 

..k^t'Ni'it. I'l!' ti iJ at S* H*i tQ t, 

J iliErTj..r <'>J 'I .. . Ill^.^i of pnme 1I17 ^itmiDH- 
.ij niriLKC WriF k'-il iJiii^i) At ^ Hri int bLuJirL, 

.:iiB w- ) [1..1J ■ ■-.■jriiJ J "pi»jl II > M|, wihJl* 

'In TijjcLj«« nii^ln "'- Titniljjt IrJvlf^LL !■ ] Ihl Eu liiL'Lufibci] Lb titt ciitia\s^ftt vm Unn 
I^HT, El En aM Co., IfalEOp llnritrm J.. 

~ w« ■ - - - - ■ llfpr*!', vid yfaiicr, e. la, Bmic\t mra Co.. p. tut| 1. k.pipiflnni*™'* : <d"rAnBao, 
Il jn4 Vmi. 

■'if!.. IIWH^ iu&tLfht . . iiVi .. Jl , .... 

Wflfldlwfc VMvt v,-....^^,i„,.-i. 

IBEttV.P!*i«fctWll*tt# ►►if^ 

Anlnan Ckntnl 1 l.... . ...l. 

mtia, r^tifttitfaf - 

JkiiH<i'lal4d O4U nndllitf 

hdiEafid niyrr 

Bu.:l[lKTid HIt^t foiLth EKtndtd 

J«int>iil(^mhw 

JmbalrjmbrH HIiklEt OfmiMA 4> 

Nnr I .4i4tcr i-hp. 1- i-.fi- 

Srw VyUt i^k 

OvTn* Vflll^v 

TiiriJi ftliv^ ,t 

Vl'LLtrfrtiTi-f * 

Untfrpiahtnt, 

~ 1 Hew . . .-...iT' kFP.fA-Mt-''''^ 

buadec ■■ 

Bhlllaat DcDtral , 

BHIIlaqt Ezffhird 

IHttU. ^f"Hr1^l.r|Jllf . 
V-iy n.tw.Ti [J^il.l 
hFqiPhiir* t^priT 
fHlr-, r.^rTT:[ihitSti!f .. 

Mi'iLitit ^.'.rviii. 0 0 1.. — tl 4 0 .. — - « 1 t .lUELAIDi:, TilMi.r. 
flnlM and quotatL^Di. : iMiHimi^tuA icob,), ^lk* 
ia, JU.. Uk. »il. L bit Uil. ■ .^ji.iD4;l.toil 
Kurtticrn ULcm'Ki lUUL.t, t> ilvl. ■ ^£3.; 

CuldbatJau-l, it Id. ^>J, If it ^d. .6.1 4|1, 
Ur<>II V->M--r, It* TkJ, ^« ^<1. b :i<l. ' 

ta|^a«ii ii>i», ateWj^ata ija. Ill *l.^b 

Cdij«1i trol.), lita H. Prlncusai Hnj.]. 

i'.l'J. it.. Uil, U«. Li 1^4 t l^lt ^ll. tlittu, 

corns. 1" li'ld. lai S'l. Il IJa I'll!. . iJ. Ida. , ;-- lMr.,i„^a, 

ind.j. Ilk. W. b lliii Hi. ■ III H; Bflim ibo"' , i-i, w loin, un 

Jupotlppa, 

4a 2d: NArLbtf.' SUk Cd. b 31l lid. a ^Sa ifil, 
&oulb>i padd, b S<p, a itei^. ditto, DUDtc tAi 

Bill b ££a P juj^cljoa Nortbi &i Sd, 

^ pi. M IKl, b hcl. 4 auJpbida Coft- 

poratlurt, la lid, b 7h 111, b im\ oiailnionB, 
Ji-tH. iitty £13 lV4y b JC^iJ. *• ^■■ti; Muk- 

([^ttf. £p £dj "b ta. p 111; l^gurtoa. l&J 
rd; PaM'w C^MO [ld«lAi), Ji:*, I.f' ^ii^: W»ILa- 
1i>C. ilf, b Ub IC^il. B 341 ;]dj Utt*4La. 1^ aOp 

tiniajlAMEL TpeiftBV. 
To-iMj't EschBiLKa bii.Lf« blul tiuoi*- 
tlgu* *rrqi;--rioJ-iL Qr^^pi^l "d Qlan- 

niLrCi ta. tiniil^ii Lf] 4 rP .. ^f>am.. 
a« M. Sa -rill; i^^Ht &l-^icifuti. puid. Wp 
fid: lV4illla iMy Lpawu, 4;upi|f;. In (i^l 
Anil J^ELQArt l^lALrudcil, to iyj, ?m 
p»ld. ap Jd; l^ndon Nort]i. ruiLrtf.. "il 
Llla, 3a lldL OfC C^JtifH/r i9r>^ ' ».iM.ri[it: IV 

bFQABlAH flin* wmj^ — : . T- .- ' . , , — ■ i 

BiTllllnl tbW mftLd i fl^ Ki>rH» r.,r l ndrr i r^l ilipnr J pu^m 3 llftd at 0(1- 

rrTTirTTSiBclITKiiS^ 
i| iNMipii'Pr w. Whlia. 
rhm on >ibi J*Bn^ "on for it"h'.«W»MfJ 
«i[ii-ii ^I't ■ iftM'VKl lo vUf^btmi', 
... ..I5'«™*(*i*. itiuj^lS 

:o>it a.i. nift.. ■« M* r.. m ^ JWf VU. U XWP ^a^h P PVr V.i P — _., - _.t_— 4.i.KPflb Ip 

Da 14. b m II, • IS. M: do. H". ■'■°»'»« ^ T^V'^XJ Tbi 

IKrfiUtk WTF lUrD (Touml. HlHai! r"''-" 
•low Tta MHil mnrni f"!"' tl £mi;b1 Cneki l^M'iti 1>')lAt'l£^ UiiMill loi luwi. U^^tilW »li4lil,n 
MitHir. VrtrUT' ^twt^. ^'itl, T.tlt. Mt^ **>l*i I 
i ^tllllpn i^nile^v. Unnntifq tw^.—tf^A fS 
ro.rt. la lunil. ««!««■ Itin*"*. .I'-l™ 1> A s '.'d. iliiin. fuirwari], 

0 n 0 UitiEit: t:]]j]3ELtii#, b 11, Ifiw lid, y.la tjLiuLu- 
IB ^dL MEHidL UallV, rjmt i»pB. tO,«6 0™ <.udc*t. IBluaJ i!;!.^ 
diiLu wfvrhtnir cnaii P"i*f"d ll» 11*/ ton: "J*-^- 

pi-Jd, :f>?t (nn* ore. 375$ loaa Pllmc#, flelil** bulllaH <Ci>Pt In mb J fTPm Pai(B 18.1 
^ J inLuoil lut htV^^ l.nt^ih- tn 

of the fniatviile btalP, DarHi'kviUp. «Bd 
rVtl upm LlbT Qiriu-r nl Let T^A^ Ut bt ««ntl1bfll« Ut 

^iV||jF.IA>IH. tlullnirT. Uiinrural. Tr3 , t^i. 

^::ii4Ji pn.- 1 r.v jr.iiii..^ iiiK Hh ruii . (>. H'my fi. ^. Jna^ 
h i t in i 'ii.-i '. ■.. H- ' ■■; 11. L' ^r.ii -.nirn. Jit- l,ll. TIdw B Tik, 

Valvar Vpd|£^S^^ i^H^iip w 
EvlenOrd, loa W; OalnfttiiirUs Utfd. VLi'li'lJa hriil • 
[Hrrn, n B 1 11 ri. s a And OlBamlRr Jf*,. V 

mito *». * + 

RmlUdbied LTiii p. Onlilrit I'lla., 
flMeut ^Umuln Bnl U.imlLtiiul , t 

Rou|h ' (l-f^l Ea^nhD Vj.. 1 .^^h 
ItHteiB iuitnlla. 

AmvUtti ^ 

T^FlFi) ?faltbBni lUcKfcB i.-.-tft.ri 
ilUfwr"! .. KK.^.,.n.F. + 
Tmt IVibldcr .1 .^I'l h'.-.'.i 

hjllriDUlt ./H.K.^-h'hn.. - 

iL'iDhiivr * 

KAlff'Tlli T.i'indi-itb nrottli^ 

E^Tiirll Ettmthi l.^nL^t^^ T>^E^.r 

iMWt y i*w (.^.nsr^li, L.IL 

II^VH TVR]#n KILL ,L..,. 

PuE^'nvlkiid VfvM t>F 

Qaert MaffiMt □ 40.. - 

— ..to — .. i in ^ 

1 d fl 

— .. I 0 Q 

r 0 o — 

— ..let 

^ .. 1 e 0 

O 1 (1 .. — 

«N t a Hi. — T4> ■* 

t<i; CBrrlniton Sicaia. Il 4d; ditto, yald. It 
' RlI; (1rtjLl.|in Al^xai]drLa, 3 a ISd. 3h Ud: dllta, 
1 I pbJct. la ti^ ta 7d: flrBbt Bud HiitfrPL. la 'Sii: 
a I Krliy'R Quppn DJ&rK^ In Bid, La Udel >v.'»t| 
I l|a, Mi LoUduD North, Tidj dllCQ, i^i^id. la 
7 4idi MaE^JitiBll'a Qurfn. lUd. lid.; ^IlLlti' L'lL. 
l,.ii. np fid. -'IB fid, N'rw Irtab lllrl. ^d; SrW 
ErllBltdt Fr««IiOld, U ^\ Cnvoa n TiiluLlahlH, 
9!tMW**l"^WE Nortb «iirtn, in idij 

dtbbd Mti, V: VtAdTiua. in^ft. iM, Vk[»riii 
rrtii Caledeqla BlocH. 3a Sd. 3a Wallli* Dar 
LmwB, la Id. I 
qjotBtlBiUi: Bnnnla 1>undi"R, b 2a SSA, B tfl', 
SI; firlUllDE CcDtral. b IHit, a 141 iAi BrH' 
llbdt, > ill; Brlllliint h In-, a It H:' 

ditta, padd. h Tai i Ha ^d. nritMa:Lr Fil^-rnli^t. 

f^VVf pH f** UoE^F b ta. B £fl tjJLLD. 
a:'^Mt.^tO lEiat, b la ^M, a la ^id'. -lUi14. 
^jS£ilrMri4 ' la 1M; Clark b b. W. and 
vMUrr, 6 BH. ■ (^d: dttla. paid, b la Ch^d. a 
Ij td; HaT DBi^fl P C b la IS. a li M; nay 
Davn Ckild Hlbca, b 3a l^di a tW; ,4«k40l 
IlEBaPva. b 3b a b M; MkO^.^ « 
fili d(p . PBLct. b ILh. a 13B, Ooldtib Al*MTidrt>, 
r lid. a ^B. diim, r#"i. ** '^i ■ 

Orant and Sunact.F b U ^Id, a An IJil . ■■JiH.t. 
Phid, t» 3a Sd, P ^a 4d: Orand JMfirtLaa. h t* worth £1763 CraMlPdiorOK l.*TPrt5b, ITBS tonaH i"-' 
•a, ralQsd at £1SM| e«pBD4ltli«. 

■•fat XlM; aapaodltm. ^iW; proBt, «1«. 

StS^ PriAbaH BWlp KMWrtp 

S4tl lEPM, llM IIH oMOi^ talia^ tt MM. 

ei^MrtMurti. *5fiM; pnah *»1 ^T^il^: 
i«M. uie lona. TM floa ^iSt""* ^^i 

irnn. Harto*'* Raiwd. Wai-iaodaW, !fl17 
tflia. |M!k^, vmAwA at £6«<: orpaaiKliff. 

OOLh TflfiTr[i!l ,^ , 

MllllAt CMtnl rnlilieJ [mhi l^'^ "3*'* ■[Pi^ki-'L 

r«ld. SMdnd durin* /ltluJiIii HhitJuM, 'ill-. 

"Sir «SS«^rt^fc4 W t™ Iw ?rt^« HOEfiEl AVB TEHICL£e. 

1 tlfiTnlHin^d fram [p bbp D. j vttf iinwff. Lmn aiti;, ?^iH^ SLivjr hlpo < prii*^ns»r 

'^iJiniin^rH Erti.lr L«Trahl tJI l-P>*ril. lit^.iiK.'i. 
I'l i'p4|t rir (fnilti F 

>T riivp.ii AiLS, ;!- UniiJjrfij 
iTF lifPf i. ff Jur ilmr. . 

L ITpjlEHi;; pL(^TT!l"Jil 

I \ty. I ilupf HrjiflrtiK. 
iQtllB^fiu. PT* iUb« ntH«A4d^— OH I «mb, b la Ml b la tW: ditlq. paid, b tw ^^^'IzLZ^u^^^JI} 
tti ifit^ir^-^it^vBaBjy^.l^r Bra- ■ « Id; Kulamadau, b £• * it^^Tv^ Ipni^l b U; IfprTlkHlF bubliL. 
Ttia HeoBt Clirid-iat*JTt* tV>Tiip*PTF. "1**^ 

tvph Fattw^H «ldiKd ai^rlh'PtBi *il S". 3 ilr **ft^ 
,_.:uM BTtfBCH lit tMr*. fcT'^ ' 
IjiviiiL Su. 3 TMifili-PMJl mwui.. tttiiw m lIptLk pnil I 
' ' ' EWb]4' V'lll rKi^maln: JrlTlnr 6nr* t}| |j ^ 

Halt' atma la rivr Hsb I>iIe4- lUiL^rr mil ailnrt < 
mjihhii *i|riiif PcePcPit *pwk. Trannwij iflrUn--- 
1^- Alt ralLa laid 'uid billiat*d ta bUerr m-n*: w^m 
maiphia vUfl^ owif hiBP m-ntirw. A IrLil i 
nJ hill triH^ tfom mlBfl NLt4rr tiea m rrk.J. 
Thpi dm Jqiuw m ™pj4pl*d La a oilnutn aoit ibc 

rpi-im ia so nimpi^. — ^ . .. . _ 

tht MsngKm <C}ikllB|ot] WiUh l>*i^nTi liliAliiH- 1 ^ ll^I iii^' l LUriiINU, aad Blav I 
■^Uat jMOt: Uflft larth fUti unl mUi pnwwutigi^ |«dJ4 and Muitlx:kui% ma .pa j 
riiifn PKUDdtit a.iotJ *( aft Ul «r*. "f^rtfc tfUH' i^^- M«ncttw;*a^tWrr" 
t ^aM llM la an. LIB* dH*v rwrth utw^t Jrwallarx. PwijqUttlaAi^ (JaUopfll^ 1 
' ' ' ' Iflft, mdnvd IP UmrMfioa- HwfpMi 'aliurv. LHUw i-ihl pat»lf attiUM. WAHTXD TO nmcSAiX. T kt'i.kJ*f il.lUJlL.^N. 

J4 b^v* -.W- tA lUti ]teir ITU' 
lfftfr^'-i?lo^V III 

4l|J Ui<i^ -Wi iB-LtMi 

mi-HttiVB a@ndpt('Ki 

p;^i...iT..r^:-^t^j H*ti*il. [w CsfuTt, ka 

EjtiJd^ tiiJ^rFr ArtLdrlnl Tl 

UancFtpLluo ifl.uaJil- » par.' 

dppJUB. VtlVB ^ 

to .jw tTrm™ __ 

Ii.^%v all ^Atwf tttirrt lt\i 
'LtiHiiKPk«. jlrtiflrlHl TH<tlk, 
|kipniiPipaUki or mlpijJinfca 

^^Mfc'.ja^gwflBtMWatr-: 

r PfWi p+ijp"' iH ™n IT- 
bvuklajT Biphlilp (PTP Hd. 1,..., 
ftflBBttd'Drv «htwd. 111 triniL rVI 

" it^ttt torn; inUl.'-*"- 
' iflU ti^EH. P 

iri b>ii<, 
im tuna; tbt ppal- 

I lipited .§:lai:qa [.: I'LiT,.^!.., 

't -i^ Vil;. fltrr^ l iW?.E, 

*. a. jinni. 

h!l;l4>i Ik-'! 

■NafcB.ai, 1MB 1 ; to.' to li tiWp 1 I tt t^jt rjl «( iiiuiiLi run lira Hi lout. '11 UH.f^W'H* ..IJi.f.. llLUi 

hitil niuiS 10 ail nJ'b 11." iwnfT." tf-l 

l.,,rr It;ji10 ftlld ]!■ ■.I.'UlLia tOt th. r*B« Wl. ' . 

, tl,. .iiibnuicli III! Amuiloui witilll l>l| 

liuuLi uiJ ulins. !• iirior ib.D ilul ol It. 
nttrnninftT Ig ttii- «orM, IBr ImJinliTf ihrr; 

BTTiiJiori ooij >»■■" for ""f II" ;;'">'';"'( 

In boot ma.i..fafiiir.> m Itio 1 i.il;il Klnrlotu. 
A. to til ckniinjulnm of lb. OTUitMt, « "l^'-j 

of tin ctnmHilooeT »f l*i™u( ot it. I'l'i'^l l-M-iinT MABKET. 

^. III. - Tbf [m|iii»t* nwl at >u[Bfr 

K . ..[. til ^^1. thii yMr and ear tut OtfF. 
r.TijJ la.L r*ar"liJvB Iwiti^ . at liulu r Irtfm S^tiitrr trv 

irllb iht mrr^poDdLaf perW ^li'i* ^IL-Bili «n l»t»ri™ th*- rdtid iri bued [HI 

*J"ri ^l..irLliiiiL.|ii, T^UMlWlU ijB tt^ VH\ Lull Jf^rl' 
r P« i^prt. I TIiIm 4U1 LHkoJ LoLiuiiea a tioiL-di 

jHt frf-riL. "-a^ divi^El. li J^i-iMid titll uLd. 

nil tll^tli ... _Elkn 

■umber ol .^^.^^ 
piHiJ^ al Id *T#I 

:z'^'if^irtiTlM'<^mi-'^m 

nf NnnuLfl and atipea 'a^fc;. -ffl^'' M ibHB can doiN bfi 
^ (!((>*=■' P*T pair. 
, ....Jit' Mr» •*at*,4 to IKTiSHaTATK KXOilANGnS. S'W''^. l la, 

*L I I.,.- <i.||.|. 

*t Tiii, „, I 

^■iVi ^>:.ii 

. lit* iiMi ppittLv. 

II iIimUij' BnUEb Walra l! 9 bfr^V^atd \n tbUTW^Mii,' iLifl MFdifo' tii/\Wi» ibiiipwifc)^- ' tfl iiif^i(i^'^'»]ietS'Jto^^ 
MI-.L M-H-Fl^h-;. Tiir-iwl*V, 
uji.'f v.-1'it . I 1 L.iiiun i\ |H-r l'ji.i. 
irnrrL'ul llH lU, pr^^.. JLb Uvl. yfT"- HHF..\DSTTII'F9, 

Hltl. irmJ.f In tliE*ft lliria ttwitr. 15*^' 

;^rtSf 15^ "iri™''w 'J'"""' "''' """" li^' 

"lli«ria iifiS,,«tll lial>l" «™ " ■■ "J I" 
Tlirf. wtM ™.# tl.*aBi It Jmic .lac ««4>|Jrt tn Lli 

!- — < *k --■■.--(f l^irihrt, tint Lii»iii» I '1* AfiiMIOli' Tutadif. 
1 Mi 4-|lli for tip" rjK.gt 

riTK LdiI HIU.'LI Ill^LllLif? Jh II 

I.- llTir I . 

\f[ I ILijLLn rYklL. Ti-I" :MIIi9 

lJi:^P !1* IftI, ffll 'J 
r Ql 111 ^'nrdii, \imirnEDr, (fit 
■» l1rli..r]T. [I. T)i,lt™ ilj- tl.'-i^i. H>r«rip(". 

\\' \<:ir,^ ■'.» 'n.\. IL'H^. tkii^'l/-.. J-.; P..iJHmi. Tlun, 

ritT.U^ Il 111, ili:4\ Il fn: Nirdlr.lil. ii\'if-1 fi ftft^' 
r-....| n.i' Il..^t. i.ir«!l r-; **T.-irj-. Vyp^.-oin*, (IflfiTfll 

r< ci"i^<) n< H'.Jii. TTh.i.ii'i, Si [inn. (\mii If ml. 
thrill !■ «1: U'urrJ>'. ^4 rm-r mdi ftffli) 3* ll'l; 

raitJiil, rn'CTiupT** itsm p: ¥«^*Jfls^>r, cirn'^-.i 

d.:-*!!.! . Milkl lav. naAHisBlVr \ PLinl^A -iH«i' ^MMtaiUAIfe. e~li1 J Uimai l>aTld, t^d, 'UlJ-iLauitiuAv, la iilr Bul- 
phi Ic CorpofalLop. Sa. l^t^r; C*. K. CCppeiri 
kpLd, 1:^3 UirLLaiLboDe. la iil; nrUllaJll Qi - 
iftjdfdi pjLii], iffti diLio. CiDptf, lEia ^d; Vii^tory 
;b«rLBra Tovrtm, 3h id. KuLamiiljU bat arclafBA a Alfldi^Dil of 3d 
per ibare. 

J''kv*< charRca vera put tbrOtlpb lb* Glrlliiin- 
boiao Li.achLpf plaat lut week, OVlUI tpf liuiT 
tlillun Lhau utiiMl faolaf trulBd. amnL^niltilf 

lo lii ti:iu.B, ' - - . - - m<, 9 lldi ditto, p«id. b tB Hllli t^Qltvd, 
th 3la jUI. a illla. Ne'w Ij-Ip1i f.lrL. li SJil. B ld:j 
ditto, paid, tt HM; >ir.w lirllLlant Fraptiaid, b 
fn #d. a 3a id; riraTsa'a CaledOalP, b Id, I 

Ea iA; f%m^t b U, m ti Ml dtTto. paLd. ABSTKAflT Of S.VLiES UV 
TlO^f THIS DAY. [ jaimjl, pw'iTiwnr* u;. 

tn-^'iii Ramlilln', npflauiuli;.. 

JiibBto: .[5l^r>.^) la Mdi UtMgiw 'TwimaPTH i>p«*J 
it. t*i*iV& Itj 

LlK-tni^.- F>"rr| 1.^1^111^ llrdlhr/i.. Uoni^l . (iMSl) 
r'fcllr^. H-l(I i.l-.l. l.ft-^i H lid: flriytlt. Vn^W ■ - , l " ' , 

(II'hIm n Uiit-HV. ni.yil) Itx; F'it«^4. Tnjiiifnrlh. P i^'^' t i^'^Ppr)- Uldtni •( tb* P^Uib .ibaf t illT- 
(K^P^iii^ it It'^Jt 1^, hit Y'l'in^, (LLL4'!; ^rl: U<«q Ve7ttln|K« Iraa taCrMl « M f^PF 

HirruriH. Vr^i'it.uh^. fjnrv'i ^ ^<]. Blf^Kt. mt^> J^i.' Lhu fiv* daya tA Auiruat 'I Lnoa af ore 

..sr. p.iiii.r I'-Miii-; ni-'H. n "^tlf&p (WdUi a tMi 4cirt 

(]irJTj IL.iv .It. in Fti.-li 'iVIi*k». ni''Jn) p. pijugh oDp-lpdF, 

(, fi'"'^ lnl^'^^u'/f^";;MV''^;l^li^r*p^i."i^i^^i sl TbB Utebum aoi4 Wto; tf^drt-al for Uia 

['.i |1l•-^^^v. vnrTTtiiii'. i mi p: TimwiTrtK f^TtaUb t iKtid l^lM «m«-l«wii and bpvtv4 

f'-i'ihn !^<l- PT IiMi>r>~, LlfiTfQ) 31. Ifd; rUfk, H tona d( caaMnlntAa fOT Aai|^tBh an^lt^ 

I', -i.'i. OMi^-.i Wt, "'1 hiiiL *igrkl. 

Mli:;'; ^^'"^^^"IJ}^ JTOT^™ The fflUowloi .*'¥twp* *fM«BilUa4, 

"iJStowSJSwiTi^??^ thiiiflia and lijiMr.U^Mtad b^.. tka cabaJ: a !>ji ^d: l^u«>n Cir«ne ltn-j?r. h Ta T'd. a .a 1»rl; 
Uur..-.n rr'tr.r EMrniln^'il. b T4fl. a Sd; Qur*iQ 
r^Tiirnl. j>nk1. N ^i 4il. a 3p Uuhjr. t |e Sd, 

a la 19e1; Huby tHiltFil, paid, b 1p U; dHro 

for ap axinotlM apUal tD £ topa ^uti b fld. I C|d^ diuo. pild. b la, p Ia Sd: 
--' - pinlth'a Cr^pk, t fa lld, a id; VeautlUti ti 

iQin, a IM\ VLclnrl* bvpI Ouaabi b Za ^il. i 
la tld; yictarla oad CvledonLa BlHb, b Si iH. □old lllani. L^d,^ ^^t^ #a: H^obtk <3C Juna, Oritri^ ViwaAif. 

Qwtatldai: — N4. 1 Korih CoLumbL^ ^n(!-TP>, b 
U, a M; No. Si dLuo, b £• tM. > :ta Culuiiifela 
Kuteddad. ^ 4td. a id; tlreai li:«.at»rDi ^ fajd. 

Til; ^n. 1 UnutL <]r^u( KaKtc:rd. b- 3d. a (VB) S lJU*;— Ora miilfd; IKli* tbl^, liboi btillfPfl Wbb!' I','^^"' tLtirppnfl^, b ud p la Id: 

J ^. .1 . ^ _ 1 a L ;_j j... . _ On 1 11 tMj,_ h L'B tit. ■ Ikil : Kan \vorm £m: taLl'lnflp tr>^at«Cl. -Tfi-t (opa, tnt-x 
I'HHT M.'iTllLEfC-; 'buLlJLia wuEL. WDrLb i^'/K: ntlu^t^a trcsaicd. lU 

ittt riiRTi^rr^ >.r i'..-p wtl- t.^imkUOi''^ vdot^^ru f..T'Luiiai C[hJaz bitlllop fvup. worTlt Jj^dlfi. 
jfiril pi lIli: PNrln'L'vlir^n iiiiTkcti ftM4^/^tauB«B j Tht ilrlioij tip mintta Julj CUtfllt wat tl 
iitnilfy wi* piiirt. iqfMtitlLr In iHm fcBlta, ttqiil 4ovt-.' 

Tfjnttow.-l'Sita-gbj -^ttfil. $ 

U fld hiK-titap. 

LiipniHip. pri..i<-^ tvlDiitco.'^' U -fo .4^ ff»d M u. t*f Tbp New r'hilFfiKfpc rijjQ jiQihi' n'porl far iba 

^"si-tKMr'i:..^ taw™ 1. - » '""^ 1. Snutb ilBp'::V)^.|a'.tp k.«dL latMwr btfai I bijir.. lin.nni-UM;. Tim.lny «*(ffttV.<#,___. ,„ „, . , , „_ 

fcai Be*fln.:»STii^a;of-.tlio ebn^titl^.'ippr 
ar^PJI^^ *itk tbp EDJirnipaDdi^ir ^tMmoti^f^ VH a« hillo«i-. i'™a I 
t.AnrtiAa K^i, toKumlTT- Bid W fur t-*l lIIt trfm^rh, 
IktDKrAnr |i«t*w u.-l-r 5W Mill fli Tflk—t a 
at tatat m-rm nupc.iCii.'.l tt ur; 
■■■WfetaL and PIobt l^s|.-.r' ■ 
m art. *hal Tit Im 
■ - unrrtl ft wfrtiit »1 I \ HrtlmaiMi . ]lr.La. ''Jl'J lu L lV»1l*til iLb. lu ILiL*^. ^ilti* li"r"^'-ti isP riigr -firretfyn-d i i'-ni, pai.l tlw eJTflrH ihuvl-p.: PtwrrP, ^a<i." W; '.^ 
_ . 5i ';<L lft Ai U kilt^toL . 
'Pwi^' 1^1 '■'iPi'^: ON k] Ta niHj. II buatlu 

i.> lAp. . fiHPPiv^-outiB«a M c«.'^a4i.'cioiflB'a(; 'ftiiB^ 

U^^od mpM- B* <^i <.■■ r piii i.pr. 
a« OdL trtioa., HjTiilAi^hi.-1^iin|#r.Ti, 
tmi arid at; Mali inn - ±» ain^.ak 

_ Mr'mv^' tr y^lU-Mor^ ffoS 4< tP ilf- 

lof'bvit* *|wiitl**"i *lii*rtiB aiTti. PHmt sifllh- ^ " ' 

-— iti H ta Iv tt4t Ht^v^ -tn tm.\if itinlltiiiri it M 

li LLil; !■ ^d Ifi llT^^ LIVhl l^nA. -^r tH 

jl flU- ittlip ^ffn'-'" * '- ' ' IBI iHfLa atltl 141 tn 4B- kkflJum up ta 

- - "-ft* 4°ir!t^ 4f lUttfriu (Hta l^mff Ainilm ttftll h ri 
ta IV "" ' ^ |ji)[i In '47:"i\ w^htIlI .jlh Jin- iiruducLjpg ore. { 
i-'tftrttCufi : Clfi'n*''dfn itrt: i .P'.MiMc Lnjt on*. iSniali^ 
H^tPPre; j£i:l»£1jud vl (be oaalum lunduil 
Jag idWl prc«ntaB, Nortb VLCTOf^a; 
BjJtlUaUip af tbf eaelerp and Kcalera 4rlTra 
«i 4i ik. ^.-^^^ 1 t*'?'«*<k ^tarabla auipbtd* ata im kukbic (alt 
nii-jlrr I IQ illwrti*, Qp*(. . ^ r^Hja Tcrq- la tm 'M^r tf^i". a^^-u. .n i^i lu ... . 

ftalv anil ^kirtdiidl IlL-llMlt ttplul rpn^h-^ li up im, ]f3ni» 

Iw at II In II ' -j^-...H 

Innhlrraf tiif* al n-w *ild pT™.' hUT^wn i.wivia 

^ ^4 tbip nm.r Mitans.i_il _«<'b, l«fe „„..„__ TwiuSf W\ih CIllTii. -in rtll* Ut tbri 

Mi-LHrfi* « '"lint in-l lipvr frOtn Nf»f IpiuIJi Wain l.^ 
thi Hr Kill, t wpwt Imn (JrtW tUtia Owiul *b- ^ „^ 

llM diiWrt tht ■ [mu iri^il 41I luH-i^ 1 I* 

di'niinii PL ^ tu JiT. I'd I 
ilHh^ (hIt la iwd. I^a M \n I 0.1 A fHrn.k i>f Jwrirl .. 
lYllEH diJO IP Tih 
r Kn.i.n w^rif up Li 
Tn4>duipH dull, tl ttri lp P'jnrnilt.- rnni^ It tn A Od; mabtpa fair profTe*!. f ipkt ttPPi»l art 

U to Ja NpTPiE prfMHirlnr Ika Oaiul quaatUr am«llljte «r*. 
la pla- - .: . ... 

4ii All. inrfrinr 
liapMUAM CI pmancan ftffltr j^niiijil tut Vlrt*rii - MINT TaAMlAOTtOlWI. 

■J™ JAauar^ I to JuiJ- .a. «H 
^gj»^»tan.aM 0t hdlUdb w alio iliB tntdt vliprh 
111 th* v*i^ iwa 
t.-ii* i)ffi*'ti*^i(r Bit f'liar ■wml t.i lfi.' LhlLTlw 
Lta uwliE'n ■■klJ>' r^^t^^ It 'il. lit 
i£L«Mh kitavd at IHiLBdoL, wad Lu 1103 n,«nlb. 
- aiat W*Pd ^ iwoid 

|i<#>#f:^*.S»;iii!!»M. jmf*^.- 

Aim. 
rL,IM,|dll .. tifnipiJ ftjr VirtifUiu'ifei'' tkjhr'^iti^' iii4 

^■" r. __, rri*UiJ*it^ ^Nj, ]fii Lii il.". L5lil™i llTnu il^iMiil !rt pri' 
111 Lu ^t llJ, TflBniidi^n. Il 1 1» 1i ill. tnfrrtmi S| to tl 

fr'"" B" la plnr ituetdrfora: f^rvBlinulup ddBp-plckld|t apd 
vi:ion Gill flperatlBBi; ^tAPtlPq^ Pf lOtft IfrVel 
ij.'h'i) Li» ffikhlDi Ipif prid«rwli.. OU^ tfltHL- 

.-Spp'irp. T^imanlin^ A.F H.. Ii I1. « tA; Vrw Yi^rf. " i^!" lirOdUPlB^ 4Al!d^ki4''':1^iN» .ft. ttlr 

im tl' m iiili U.J!- U.. tin, T^l inlnl'T 4i 1'^ ^« . T^pti, li 1]llIilltMl». HuvM^'''nii'CtBl|iK«'M^^ pi 

Ocabtfli i& ta ^L; W^Hlngtia rir<[<iDa. li IM In m la^L rdported ...... 

tli^^V*^ li ta H id] vjQiimt. h td ta ft The- Julr Piurltlnr relurna w«ra ik?4d1^1^ 

rppppT furnar'r workPil fftdr dart tftlPtjM' 

P1U>I»lE t Rbl^tlVtUl, 
7U» IhliVmiw Li I Lilt bt kira^uM r*^ 
■Hi. f.l^r, iloi^riiii^, Ihrwwd, AihfiPU 
■Ini h>uv«-Ti ^wt!V rati t*"t liar wrtk tlrrJrfi : «hl ifGtni tlltot. V«d^fnr&ar« wt^lrked t/T tfir *1h dPTMai Ip 1S,411.(kn 
iDipiartalloaa Utt^EV UillH., LlqillHid, iH m .|(fr _ 

e loM rtJMt^ *erf •"Id It era t^ tHiiirliP h.r l irwir-r .trln. ^^^1 ««Ulnlna_IL»ffToB •Llnrf^r-lrhjid 

fl^llhTiT h <J*I tm Ik M. ult^ rir viHimia |irim nuirn ribCInM Ba-pofI h>I TO ffit tiMTLIL r«a11r 'b tflfl foTIavtUI proptirtlaAa:^ 

Iru Htimji '^p Ikitra. Hntill liuiln^ dnrw lit tiripbiir* dfiLH'iKii^ iniliL n Klltioir itacm All riiilr*t ^hbA MnniwiP. IIB tnpa I#b4 kbA 1B.i*EEoi altver: 

m U. V,■nn^f■mL^^t irp t« IB 1^1. l^rlMf] Wiim Iri fi h„ n.p. ['hnrpp. t^rni Ijrrt, Pir A||r»fi, fimtw ^Uflbaaad. ?l tOgP Ittd idd KV^tfil lUvtr, 

bL«1l*r at m H>P l-^ 13 ff.i Pdil £t& tiM 14 I. f.'Utuff DL^Irli-i f^i.. 'iirni rjyrln« — ■^^l-t. 'Z-^. - ■ 

oil |^'a^.li..l(^ I T. i: U\V]H amfi ^^K.. 

.-]Aj^9i^ttnKlt rULrn- HlPIHrTK *lr"t, ^l-|..^ d»it.r. Iirmpd,-r4. iff.iFtm. A-hrf, 

Mi^iJh^rn.st--., ripp-.fcif. I I'ii:^.'. wk.fji mii.\ iitiiTTiLitiTHi, 1,1^1 anK-t. DmL. 

li IfH t)Hli«"'lHBUt| KlirVH, iMi ,mirh\ns frMTT . fn^lih □ P^\,„„r^. BHtt rikiij. tmrn. rit.-jl.fl.. 

' • T*W*?r^ i i W. < t p W N <d pur 111 ; ap^ii>-*. Ii - ji i*i„udji«l i'i.uila liki Wgodi" Uopat Paw^ 

lUIV^ , r.l?n !■ .rial 1.4^ tot Julf Tb* approviiattB raliiriar karDlDfn 
wen- £piE»i1. Ha ePtnptrM ariUi fffTH for iba 
BBint moptb pf tb* pWlotl4 r ta«l«ij: vt UkP All* 
"it'-ML'-iml' limtiafiaTi Himm IN THH BTATK, 

HOWELL, TUHilM. 
It la ctirrantlT raMTI'd that Ihp optlnn 
KJDl Cmmd HU. Tiv vunihva bu two n. 

.... ..... J^J,,, IJriiiiLKl, h L'B Lli, a ^ thl^ Ncrlh tjtlaatal. b 
4&d, a 74: tilapt tlri.oL.I, riitii^.. u ]a 7it. i 1. 
liid; rhoBDla tlotdcn rile, b i^il. a Nn. t 

tiutniit, b tiii, ■ III, NO. « .yartn I'b<^- 
.u. It ItL, I lid: SDltlideltl t^ul4aa tlit, b tia 
lit- - ■ ^ ■ li;. ■ ■ i 

■ ■ ULvmmofi, 

„.:t^MBi^iai, b > Sht tjoitb 
M,U ill; Hinat, i lb; Himiln, b 

HUll,.. tla; M,. BlHllolf. b £l. R 

ff'^^baldl, b 1., . la ltd; Arba, a it 14, 
UBLIit>UItHIL T„|.>dv. 
e.1.1 msA «lio1ttLli»ua lo-iltljf a/t'^i^: — 
BlLlnll DtlllK'l, 11111 HIOclL lu, li tut. a 
Uinek li, ICa, b Itu. a l«i BLt; dlliu ITfl. A, 
UOl. . M«i Brnltn Htll rrnprl.lUT, t> 

«,-.t.':.'i^ .|oiUll.;'.:iti.«...n«»i.«ttai; jUii, 
b lli. 1 «i; Ddua BlsaUl, li Cd, b fa M, 
a 3. )di NoTtti BrDk» HIU, b »i, > Hi; Onp- 
f[.1iall., i:b l£a, C7 19a, £i IQ., a Itf; 4LttO 
Nnrtb, b 10.. a 2Da. 
t^aiipvr Hud .Qlili Colanal >larth. M, % «d. 

3il: dliLD blooka. I. ltd. b ^''ffc^%ift- 
Q.K.. a ill. 
oolt: BallfeEabl ■ 31a. 

.pi^^«ntll>, CttlDa. lUMli lnttUi* 

Hi M; oiMMMM, eta, 

_. _. __. — , — iut atroDKib, lU, h Ma, 

.S5a** lSf SSBfJl^"*. * *». • »'. HalMia, Ua, Hf 

"""" h Wa W, a l^a; Bmlth'. tTraah, ,a; Boutb Uaaiit 

Can.rsi, i>aja, a ta; nnlloFd, la ltd, ia b 
Jtd. ■ Ja: Id. 
VlBLarlin Vina.: AU NMlou, Bd, a M; Ataal- 

ntbtmi, la IM, fa ll M, ■ ■■ ytt: fcrbt (rr™ii, 
ta 11. b k t II Id; rriMllia. tlia. L iii, ■ 
It* tid; r.ilHrlnD flari^ i&a. ^ i|i^- t'buiQihjan 
id, Sr Id, Ea M, p. Id, b ria, a [;b Id; dliii, i.ahl' 
1. 3^. Ea W. It fa M; Duhi. .mi Main i|r 
111, b 3a. B li tl; Duha nf Vorli. 1. M, I Is'tJ 
B ]B; tjrut iootlmn!, b 1,B, a Jnn; dJilit Nil 1 
IB, b iRi H«lljl.'l CrBsk, td. ti, b tli, ■ id- 
Tliutlrra' CiaiMU, lOd; JotillH, « ^ij jg^: 

"-,liuM,iH,ii«. .ropprr Turn.pr «t>rk»d four Sift wd t(<MtM UiPMlCsti Wb. £tt H 
(TIitll.|iH ore 341 101)1^ purrbiH W MM) Kf|n». Hfc 1 * ua. a tla HAHtllf: ani twnu^y.-At tbata Konit at 11.84, 
lJuiiM. Und. j,i,,| Hli.rr*. 

piiiiMri Etj^ A Nil lumoifiifDm!.. 

E. c. NKi^llori.li. dtt 1-rcM.atrB.t ihaihla Aar. at 

li. I UfnllUrT. I'ijM^ t'lt^. 

ii(!iiiiii» aiKi m.AuiUT.-Ai IS lunnrHmiK 

Jink.nryJIIB. at 11. Vvaittn. tIroafeaiT. He. 
J. i''I.iKTi:tl. Ai bia Oun^ 11, yimltin CiK^ 
la|, Bvita, ^; at lMP,TjlRilhlP| ic ^BHI- t'-»t^!L*L'^ n «,,Ci«JiHit,' Jtiwftt*. 

■HL^ at -t. smck If a IHalpr. 

fl. rtjtinM-^At Huifc ai>itmj nap irr 

tfiaat, Bl.^ Ot4tLiB| and ihiodrlai, - 

flpounibR. -Al m J'LEt-PireM, a|-:''Et^ ttiaii' 
■arci^il ImtitimepUr I^utp'THiv. H^tl 
T ir^HFJL-^t a MrrtWiiJiA CblfpnikH *. 

^ilLIuKi vU:. Jiiitl Un. ^.tULAMAlM awiia(«q L« glitm tM 41- 
treaife T^luB rif Uritlpa' irtJ <l*Bta.'a Mi.fi< 
CliKhlfu, iild .^ritBcitl 1'eiLii, utirho el apty iPiiip 
i|ltL VtiL'ri imnvll^ pLua. tT* 
■■i'l'J-' H'l^itl:>4U.— Hri. jarl Mim LKffi#| 

(11 4ivq crEnniP v^tUir iuf X'^af'p C 

:it Lk'UiJuic. ArllrlEa ill .ilwrirtlullB I 

H 'T.i yc^niL.p IT 1.1 1;'i^[^, 1r,1 tn. Ifa V^fg']||tj^'y ' LKfi-^it-k tlilF^lLl^u 
jMuiTii(iiip B\yf It 
H"|i-,liiLri^. rtrrr 'h-iitliH 1-iliPF t^dLff^j UltLp. m 
i^yUl. li. Llifn. THtlif 
Anii4i, Hrtm rum, ^ti 
i-LruM jili-r- 1i> a. Irtal. iJllfip 
.LHi. tu; ilk-l hu 4f^J. Li^T BptLl]r<l -tf. ' Ptnpt, liWL 

JIUUXl^-lL.^ALt Wlih»:i^iUU^Wi y poipiT 
iFiigiJUir. Ibrild OHW. y/^HW pi|M-i li. hjfjini y. Hit! I fl.HBilla . 
ppvt«nl-e^ dlU, pif^ 
rum., HtBfli. LHuffc 
~|3^aX tlLMili<..ii| LhiBi4rhl, i^r Sutin en rjffbi fjHlef* Hll/ 

J?...'«r tul«. 1. a. kdrliujt, JT Prijrii, KnklTwrlllai 
tt^ PhV^ api'l iJr'>^.r».-"Wppitr^l, ?m SOflfif k^n* 
J. aPl^_r'»^ TLtifl. IV Bturgir.ii, To M'bMiili pf. JJIa A rniTall *ti_'i»ltl_ iiipip_inuapjf_ Jpif_jTiL|jjf tm ai. 

Kltl^ilth Kii hoiV^ta » »*p In etctuwi Irtuit 
im^ciilllif lilfli. ty. C^lf, *'JWbii|jrl| jj'hiiL 
" ' td', i'luinbert', aad l*'pjnt'rn^ UaimNl, ]a^m 
Inirj \3 t \i r*. J. TTliM. TrurrafitflT. ilil uto(i^ 
Dhaap. T-U-tK, BLlP,l»KHd^, l»luiTit*rt'p 
rpt rtjili *J \3t\i r* . J. W, INCiM* 1^ 8tlX,-J| tbmt atll Bb4 It, i P^lSiTcl, ^_ ^ 

prrjTSl. iSSSmf^Ai raMr-a m.— .* AVt^S™^ ii;::i^*"lii,»w '^Ea2'"-Ki'E!: ■* 

3, \i'1lii-1«, Wij^irnt'p Pnjni J .Or ' - ^, ' . - __ : 

fV'iXJr, AMI StT.^TIIlV i'llOEJrt'R. 

TlilL 00-tJl^JiliiTiVi: miui. Avr> EiT.%Ti^P> I'Aom rr \V^ArSililiirtiif»" jtJdjfw" t ^ Weal Bankcqn at Lw. llArpimri»1«kLiii 

DpWnHcllRtL 4t lb# ItHM At lrr.rrl.iini ....... \V"ANT1UP lit Rur-^nntUy ol ^ 

i.. iiuii^-ni, r^i'tupn-, rut-Pt. It T. lojjimx ud o^^;'^#iLtu#i 
iramtfjLkibiJii. 

0 7i;tt^Eb,-At briomi. at iM, F^Tfci^j, all \\:%^JKI>, a Hoc^d'himl tiKUuTiNa UAUJUIYi, 
►tnwa, >^ ilitipji. li. -WP1M flrtitiinrt. (latTli^ ryntMit. 

^^T^ ybii iliWi to ktetli. Hiprald PAn. fprib~KE:MrkaHd~ClBi;h UULVflf nr OaUB* 
VT re^ttrad. I or 4 KatlaHa. fwU ^rUalifakt »i ADVEBTlSEltSiraS AND PUBLtC .aha^BM 4* MtUqa tM'avhiidr'i^ <i|iMti 
loaMt «rt™^(Ntraj«K~fcrdC {tSr^wUi^ ^ „ 

nrumiHt at otor ■plttdJd loUbtt biiEMInt, 
I faLapl4hia to mry ^tmam Iiqw aB,(Mri;t' In aulhrvHlJ' 
•flUi 1 tpila tdr tht aiBtlipUa of ta apptwlAtlea f'T 
I I^B ttrctt of ihlnfi rtmttd foe a ntwuntit ■nrmaLa 
ibe pfi|>npil for *i<k p dL^ruTEfiwit . I'^rialnl^ H.^ 

I'^itfrvllill^ i^Jnil nf piittllit liFi tho NAMrtEJ' fcir UMj 

(«l1v^|p|h-fl Iff tilt public drvM HitC imilv ily Rhon 
panL.<riiirlf u tht! iAiLtumtOt bll* tt llhUfllt lha 
-dampaablnHa ef tha naLliar amina Ibto Ihv 
Uhi T(AstiD| <*Ut^' an tli« IIh, HtipiBf dMH' 
— aMtfHvfvr *o d*lir lu itnovluf th« 
Dsna^ ln> mm, wtmtm nd Alllna. aStt Ml. 
csuk 1. ti rlc. . WU., I t w^yhBH 

fCTTilTkli IB tur. * ""Hb rilUJl It, L, Ih, 

W |J.W ~, |glf< t» T.l.b.. HtTTTBTWl ^ H. 

tilll anJ it.^B ij™ ai (JBWtr^WUiilf, !=& 
tj wnHi wtri fi^i h.'i,a.it Int mtti, r. ^lBl^^.,^^t- 
"^"— "— ^ ~ ,T Luitit ^^Bdja. VV i'.ntiTiil IIP J. J. WtEM,n, noDCox iMb noTtinkii, TITKRITtld, Itcik'B Wm^ ttlantlDu.d lUDBj Hd. 1.1 

h'TibiMV iiiiiiiii.ii);')! iMaiuiS!.«L a( nc, 

■ ■ 1.. liy aiii'lltii, a, II, Tn.^tr. 

- II Kiii. A mh wtmri^u^Kb 

111 (if .. iiibn. n.. I t., Bti.i r, ut 

'\iasi A .l~i.l 9,1 

NUtiTICJl. !i"*T. 

ftra 'Flf^^**f- t*tmt 

tSi toll. IM ' 
■ ■.,1 

H 11 b L 

all 
, ill 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325801 u _ "HOijiES «« kindly iDVLw* tc »udiui Ik rmmi 

at htm, TUJA HrANIMdTM ■ ^urtn Lo « , inn*, n-hk-k] iriU Ihv> hb 

, *liuri*;-tm-*i:r, lUliwm niti 
:rn'|i:fv, at I, riv il* Ncl-mwUl 

H) »r.4 [-riMI-iVV^ 

I'liniTil ^.ThEfihi, rli-.. 
■ ifiil ri|Tr^iiL^(L|. Ti-L., fl^"^ 
liiT.-'K I.I 111. bilV:'[JJ^JMt~dii^ Hi^ 
jhtiA 11:1)' HKllj^Ji»S kitdly InMLtii La 

the J-iifJtTJtl ^ 1^ WmUER 

■ nr. whJrli .W^ Itijit- :1i|tt ' Il ijMlf ^ j ilhlK >. TM' 
Xji[J f^Mfr^U ..r Mr. ud Ml*. IlkiUAlft' M tuclr itu ^rmvf ijiliiKK, Kiln vhicti *e:i 

-.. ^ftfeteMarl *»fTKHM¥P>i. mi 1, tfr 
1^ tli*l^ A.<: A.TrH*«. iai— J, Srkbf^*, 

-■Ul Wav* feir 1*^ mitrtincih . Trunk!-, Hi^i»rir' Hum JUflT rVltlfEP AT 
S. WAT Kiid ruMfAHlTfl^ 
Hia^ tiklniy TliiI*, tlMLmlu tMm 

Pntti^ mmbiui Mutt m CrttA rmif 

Ph(« ij 114 nr^r 

cmn f nHwH^ fanl 

Prirv It td yinl. 
Print 3m f*^' 
r Hi« j|p 111 

■fMllns, Ji Id vinL 

tillk lUditni, lib ji.ri. 
PHilettn, Bi fid VkH, 

XIms tb* snrt luln]«aihl^ rli^iihlr w\Ath 
iiHiPi "IT*^ iLvlbUBi,'^ Lq iii'litEc, 
EliLk, ftrKi E>j1uirri 

t. WAY ASH COMPANY, 
J-rtTtfrtEEt, tt-DPret. eiii*ir,'a*iw.'#aF.»Ti noFEBaiDFa. r&iiiii, tic. BhUjUO^-ITIV'. »r.*™li Dt K*, WU Mo, W. V'HA.|VK, 

ninril er (belt Ml?** tttfTKH i«ri Al >T, I*™. I i:;,Stil?^^,r^ tram i:) I a. ^uh r-r l i iiir-iii ^ runji . HliimL't 
t^i]iE[i< 'L-v-ill'i. - ; F^l |(\ULrdFid (E^kl. JuillviU'iuL TuLtluii. 
kLLLfj^rf Ik-n, nr. HiJfLt^.il . . . Pll 

3,1 TO-l^AY. r^ r IE 

ftyTTfijHAS- -Titr" If s fljiifiii. Ti,; 

if 1] m a<PM Kl'i 

I ■ HMpMHfUlb' Ll Mm, hrllh I* nBWnS ^^^wl^ip~^i kAKJlll.~'ni4 TrV*wii Vvf iUr. Mr*. lUltHV \l 

r^ikfitv, Pll * iiiHi . |m-|it"»i, fkj^if llHli. BL A ^Ull> jitiiv H'iw-p. HfiiriU. Jlodkinii Htnrk»~ ma.- 

i.r -Jr. EJSl lS UKShVl 4~Y6L-5S*1 Cliri tlffl ;^;i«l<t'tlWvtariiLt* in cifli;^, 
f?i jniiwd tij *ll«d IN* j V wT\vv, ?^_*^^JaF*!!a_0«lt*^r »ht 

■^TlirnliiBH Till* a.tTblf[-IA_Hnr ai^ri rTf*Fmrf> ^ , _V . , jtrTJld7>'°r5*- 

;^i"i^iHPASt. ' A*^Tv 

""^S'tA Jwiifp Ifi^lr wpHpfiPft Alrljp. Hi' 

l|. *;■^l;,V^ill|■. TH|?i ArTtllVtlOSH a1 
F'*it*'r*h»'F Eft^LlHnJ. 

tiiWULL ^_LHfr^*l.Mr, 

L Ti'ii'n^^f'N kthI KntbtLmerA 

■IJ Willi LAM! .IT.' linifl^- JnvKvd 4 Jlr*-n.j 1,'ic J-n- 
of lEinIr dfitfih- I.pIm^ihE Hf^I-Ii hd«'iri' gHKETINQS IHg 6yj>Jf£Y MORNING HMBALD, WEDMgHPAY, ATOW t OOfi. 

HHHBimWIIpWUHEl ^ ' IfcHllilli dfwt rren Uv lUw 
^ «t-w tnltL far lin mldAv - 

ran :mc<a tunn. 
W» Mil* quftllrj mr ftnr* rn^LdMttt* W wmt > \V. T WATKa!^ A^■D CO-. LTD., 

«)tkt uA OHiiia Mif. 

■ri-i'rji"iTi'ri'i'rTirri"ii"iTi''rE'i"Trj"ft""rTrrrn 
r:it*fiii. lHiM-i|i«3i liftlf- _iir_C._WH, B<ix kt;, 

q^rtiFri. B.. ^. f. uHBlNUBr i.f.^ lijf^r. 

Xl'E'llfc*fl:IC'fe,-^,rt yQ**l< iv.hl^. TiiV*. 

wIuZav ^1 immid. Jmktr w.tli fjlJiiv pr feuid. .So 

turhd 111- srmdiiin reqKltnd. W^lMJro^ IL WOL ud i (>,, 

A i^^ wf^^ ^^j. ^ A sflEatJtNTT^i r ?:itKh^l i-irrw<. rl^r- T*-!^ , «"5. 

ft iKS.-lVie rf[^i("< ' M^". iW-_, . 

In m\^'■\,^ \\r I' Fil cH W Auft^ 1^ 

tkr*4 flBANTHlElT.lt, 
tniB i fpEir»n ■»! iTf L, fHi Hit PAKE-KU*. 

11 h JM]H'^:u, 

r\Eiriil-'^ 
lilt rA.Knbjj^. 
jih PAHrujt. 

lib fAm,-— fWAL FLUTTER] 

14 tttirni fIiickb: Ton ^t^ iiF.m\yn t\t 
ciLici>, vEi »:icin>-[jHL rMKimA 
II orvniform »Bii HaWIML H 

II }iu&TithV ista dLOVEa. h 

ll " 

]i Tura ifc]*yrMj.H Aii at cr-Tiiiiva rrtci*- n j[ Ch O, aATTE, LTD 

II infmttnuTi', 
All Cb™iiti> or JOMB WATBOy. W iWtt-rtr^Pt, TCjI JMPQlrt>:QB, 
-L mult [VV' . 1^ Irllo'. 

P~A}¥t?4ECIt wUitnl, in ^.^ _ IlLiHEa 1^ tn^ufb HUlUr rif? KJr«-tl. ^HbfT^ 

P'rMttP,r^,.l''itL>M., ..... _ jUHJITFiJEi^r mi rbcT, L-. li. 

UtllM. LllL, Hiuiikh AroidF,_Nt*iti7fri. ttl. II I xrnt a Y.lwBi-*, ' iBf el 
flniB- \^ faWeta u L\)r>'iU^ , -- 

t'lft^jrtal^ „ 
■iV. I THE WDWUTICW Tpf W^IHQ OmiPA«y^ 

uitrno, 

t>4i>ta Vl/ dPtMUxHoLdi ivhbfa wni BOC t* 

-|>aiiU>e " ^ ■^dvr, nod cwiiHllon, ibinst f^rnrnl^ nti 

PARTNKH HHWitd, Mtil i£m in ^ri^r |^'r«^ikTrliT 
huiiufj[4Br'kt MDOfen^ (lalii«r iMnlfwH ^-ILlt lb« 
t*»*Nn(t hrmm Ib ihf tf^, n|i-4Ji-^]ir*< mt. JiJjwnf j imI 
pliLI ^ li^eriK iB^tl pitla*. li r. [IlLNHiK l» PLll-m, 

■tcijiiiLBr ou^ inr pnKTM flVTBvEBf. Apir.3^ liv 
■UtfTH HP"ri«rt^ bi -ENuffc^VKH, fl. KrJImtd fiBiT 

rviurn M imMnt LBV««t«^ 9k4tB-l>ki Bp#fhBitrt^ 
TIIR BaLANCIE of OT^ FTflCX 
at 

HOLDf^FOUl r tn \. RR F»)Rfit ITIIirj Nur , 

LNllEllCLrTTI^I^f), JArkFTTP. HET.KE, 
rAKiJT OODIW, umI TirBllRhV 

KBDucv-i Tu natiKucit Hsu ea. nCHlKED mKlt HRT, li lBe4ir« tult' 
ibl^ kt mmti , nrrl 

LAtm^' in'«.i4 9TOCV. cijtLLkaa, 

Whltt, lilML Ffn-inf 

CHirrjri, m ilwha trills, Bll LAHIRA' airmriU CQU^AHH. Ctrmn, 
rtrtlilfer ri>ai}P fa.fb 

WJiifr pErA 

LAIHES' LtAThEL^ BEl^Hk li.i(*t de- 1 4 U ^ t 
II,. 1 
11 J f\Hl^T 11 [>ATS MOKE 
V OKLY U PAf# |ii;JW 
dHLY IL J4uij: 
OSLY U 

mt¥ U L 
:^U[ i»wv BirxvT, 
Of l6vv« qhut mah vovh itvim. 

*iTi i mf GkEAtLT «RnirnEi> fAiUHUire} rxjcta 
wmj tTB aa^ATidT HRPijCRh TAiryjUKo Pitirvii 

Tfll ITft DJtEATtT BRni tUlT TAll/HllKd PHTCM 

wrm m akkatlv kKur^^n tajlouno pwc b& 

»Tni (Ti GABATLr RKDirORU TAIT^XiIUlir^ nHCTS 
TETU nn OlUTLir B&MKnO t^JUJWHO PUOEl » 9 AHP 

ATfll 
A^"n fiiTiU 
A>Ei UnA 

irmi £Mmf wiET, 

VnU UVUt SLIT. 
fMn. Ill iki^ , 1 tTHH^CE DISPLAY Gf 
flrRlN<l GOODS, 
bAnnr tftauiH KnitniDKicm swam mm- 
ux HiAfTEtt rmneg, L*piwiin< nuitirui 

Hp ^Id prr bHLUf. 

TF tan CCWOPLHATIVE COI FOSH McDowell ami huqhe^ 

STDNEVa EOONOHIC rHAPHMk FEOF£SSIOK&, TEABSl,. VKL ^\ ^ A .1 f. mMX% SUB* ^^fi' 

•T Ifiirt- Btagfc, kpjHl miL KmmM; 
W'i?NTKl^ Ahfiri'Dl n^r ^ bJiTl liriltlUtt. MIIMl 
■■hin i^l. Hr* *. Spy 1 *"^ t A ft it. I'Eiy. 

vv Hi lrrpjTi' 1H ^^'r*i i>fi rani iiri / Bnltl^^^Ti^i - _ 
Kmo.^^ ruHHi Bi 4hp utfi Ml*. JAHia kidf> 
. BQCO™ POHTKAn^ 

n r-fcs rt,i1iip!t<)r, ctiunrrr I ■ 

■ ! Ti I'll. ta ROCOCO rARurcr putrroGHAnifl utd i Hiut. 

i|.L-,Emih-pt. w, HinHT Pl. 'fl IK*^ bir JB 44. ?(-KAllE Mrtt THfi fMttlEp 

■^^I^-iu K,'^ Wrl^l,''''''* .j*-^ lirtimi ttr rm. rinh ™k 

111, |Jt TM*-?. Ifl L ^T'Jl'i:- £| It UT iinB ki TirtHh^ na w» ir» rvlv Ihp "1 

Kllfl.— WHUtod lo Ibf. flnSTrtlte, «Dd Rwvrv C«hlnPt*-P[(*P- fkr tuilrr tb>L *ni ilrOnttrl^ [.■mil' ^y^lUTli'.' 
jrvr PAffrr, ik u*na tRPCinti iv nt ii. 
jT:j<fr faevcTh idSi ifm uch/cu to n. 

AND KXTItA THOimiH FOR ^VOTRnKI. 
AKO KJCTAA THOubKIHI KOtt H^fT1l1N<], 
AND 9UCTHA TROil'^lRRj| PDR 'KCmiT!U<], 
A?fO KXTHA TttOtWCHH I^^H NOTHI^O. 
AKb ETtKA rndillBKIIH FOR ^(tmiHO. 

AiFD MXniL notnua t^a soomirap 

E w k 1« v» B Ut vriiw tkt 
J pimI "Ivtp nirM fulr ul Tnwcn 

4 j.xint |rv notli-Lingrj mend In r^tniw- 
Wiy. bt cnl wlu nuiplKii ffonr-nvuirfpt 
Uk will BmiMt jtmi La m|i ill ibri^ 
Iqp. 11 m ww| Bf»4 TJBKP pniCE tT.TTfl AT TtKft; I 0t>«PM -Jt^* it Kli-fW'.WI^;. TUH MD riun or 

Tn rtiiB*r 4Ni> hejt mmt i.vb dt 

4Ui ma Ttu vnw , TU: Wa VM>, I Kouus OUT tttEEnHa- 

« tadM •Hi, !•«. l>m 
10 iiEb« vUa» 1* 1M 1* 

rLiar n«ifTintti iimwHtT- UAHK Fors TAia, cLonoi u I r.H, SiiiKjiiiHiir K ST.'?*™!'* * 
BIO BARnAINR VfUl nOVPEWIVES, 
Un. PiA.t rrviil, lliKit.i>«. *h] MTh. ■fffnn iiiti. ^ JlbS P>IIH ^D"h ^itai ti^kfT. w^it 

Hli.: hw.loi HAT.d, >Ti «d. i. iijw: U<I, 1^ nl&.rj-. 
B ilN.t HOWL LMfiJi fiffljtn int, u>, Mi >HTinim-H, 
jHfinHiKh (Sftn*, loi -■ - 
.*3»K.-W-iumJ TrI., 7Sfe, rlL-, rWk. i«ir Hi. J4M<|; 

•WQOO mi4 amTANT. . y^rTTT »Tri.tJ. jfelB^^ BUt* thu NuBrfwf c* l*^jLnrt» wht.'h ymi rP»ET»'- 

H..»^j,h.jrt H.AKlfttH *pnr«l »«AEr ^ jCJ^. Pnftff ; roon. Itinlj. "fr «n At *hlil ^f, impart fl]* kwuEdf^^, luk. 1^ 

^ r - T*""'»i^i*f''^f^'if*^f^^^nn~i^^ ' ""^ °^ ***** inup[ i^^'i r iiLifi 

rvTSTSTfTin^.Pi-ii 

*T 1ST, r'Ptiilhiil. I 
ii'7AN"ti;D. Itoiwli N, AJETTiVTKIE. W"i4inl J 
T T Apply CMMfBUTi rmJmy l^fll. 

r\ T.^iiA..JilM^-«;^H.tji:qi5 
\\^A^TEl>4 «aipiA ?t™i4)*1l, A\>i l]A.RVh'>:rL. im hLr41v iiTlEMl la qliPOd 
1^ i U iL |_t(Hn' THAitR.— KMiad, in«HLli>ri ttKbtiriaffUerln: | b rMti, in hiwui n Lahm, 

r> j.ii^ aiw—w. A, J^i^^ P. fl*r]cr^f. A>rT'Eh^ ■ -y_ - tf. I,, Ai;iRKPm T^i p MiPOii w " < T-M™. *Ug_«id f^tar, IT WjhabrtJH^ ' ^ K^ii Ib.-n. -J i.. tlfrTTh^ Vf'ii liuhdr, 
. -UrL rtiiELnp:. T.O., Mur>1>:"- iier'i imprnii'i 

h. IL [h-ri;rliiU#, I4«| rihilliw. 
itHTl[i>-Tl, Ij'I 
( WSAl>TKn RlfflAT.KtRfl wi trifI)(RKTA«Bl at 
'JirnM^LV. flL iiriLEiB, ind parrajutti., 

'^'"-(Q^dui^ Vijihrf^U lit fH^ P.f-) TTHS PEm CEHT, 
Idwpr tJim arty ■VTh- 

VORTIARV CmPRL, 

— rit,). pfr-t iiK«ii*rwt'"loiio» c iwTt_ot^^ T?*,rH2!iJ^' 'LMJtl^ hint] HL«[idiiii£ Ivi^ilr^ UU.vllliEt kLVII, mile. HCalfl tl bnijrhf^ Ln til Hiburtim vtih oqnplHe 1>] fifnpa^picMiiati. MHnbW omM ~ 

.linRP*1t3l BR fTrt SnWlTI LKADRVfl OF M 

1*1!. w», m 
iKi 'Wi|^*iiy. !^ PHtl-*1rprt-. : i[>rf n .. . .ir n fJ.-..rf f l rnlTninnl llutip. Anil lipFidlH. 

>r4ir (^H>t l-iBi;^ ^ ift^ i* mlIl. 

Ir^H^rrEiurj Alami L'Jl-'Lp, A Ihj fC^k. 
Uku Alum I'LtK-l^ a. 3ij vnrh. Id ^ CVKK A^H IRK T1JK TTlO^jliANCd OT DTDBlb 
fei"-ig tft lj ] ;t T lM In rll^ pUd KltlHlfe, 7!OrK AMI KIHBY. 

TICK COOO VII.LT IBdXHO^nFrRa, 
Vn, lU, OcoTVP-ilTvct, Mr Clrailif ^mv- tq pUftly P 11. tBd T arli.-H>l, j] t:H«ibglh-p_t, ivr. Hnatw-pt . ArptV 


UAun 1IA1C?^:4. ll w HH "« » no*, n«. « 
.B J 1)1.11 iM Wlln tl ruHOU, 

l^iT UH1 Wliilr 
F0l?LA1tiM. . 

m nur (M/jt B _ ... „ 

11 nri. Bk,, til, fitt ri,., 0—, ^^J^ 

n It PlTTBTSeCT HOHDKRSS II lEHOuFiigoa I Hipik inri JIT 
HAl:lilIj> iiirpli*:, I '-^iii *Kl I 
M l*. [.-j P,-tJ,-rli*mli 

Vf'.!'.. tipb.. 4^. ivi 
JtL liK >!. Pt.; <i. 

HUl'tLLItU lirLl., r 
Aivhr 4 firqirue-il. Uiktr. l.'UmM. 

IwrJul <nd If. n: 11. f. H., 
I^^^^UwaA. _tl Si9P«lHLh.il. «fEcr 9, 
■UB(b7 rUvit B'HIf^ la fill, initt atnmri, 1 In 
A|.tiEir pv^juliVi RAUE 
MiUM'fl F^[, Ii«iai 

Ilk LEU t.'OtJPLJS, , , 

BTAnq!< nANll, tnUL, kill. fnottlH Ptr. 
HOniBOUW gd ffEWAkh. g rritii rhi ■ n 

HOWMEFIN BROTHER?. ^ 

^1 m, AT. 511, ^ 

XX ^oii rinnnl i^.nr mit thiipfiliij, pleut IT 

XX 0cd«T lE.lFT I \t 

n n 

XX rlf.it up 111] tux ^vc'L/ict pnr TT 
w 

wit* ^Y^^'ltl^ LXHDJI LliJii iph,^r 41 La.f tiL A.SIhLl., .p E<Pud bt^tlUL, jUli: lo aim. i.a^^.. 

i;-OpU L., 1 tM., 4*^ 1h«.^t 

l> hi-f. niTw. 11 [ I oieif Into B. la pT,. _ . 

Mm fcWK. P^U lij iBtil m**^ llTljnmmi .m l Iji>c<bii. i>1j AH'JI.tl, PinpU' l4 PtPUJl 

l>|^rTlnm. 

jjiilill IjIEII. 4ir UrlMtalt fai «3 
Ittf-I lfc^_J «l Jiih liPt-nwI. A'ifaEK 
liL,'~'il^TiJilE ' H ElimyliMh^pt^ ItL fell BOUTi .*^ lUifcM. »T ply. i-o*iiilr^ fir] iTri. lAi Hir-K il, Srrt«pij .OrAJirttN, lljyl-. m-t.. i[i 
I T ¥ rj rLi|>-. Ti-j_ w^pli mr. ..I I 
mom, YYr.^AfkHf fl CflBiTlll lii-lij 1^3 JTAfit^n IltOMJH ii-iuilc^ 
Tfl'Tfiw-^t, ctjf Rgnrfc^in. IfNwtfpTH. L^iildM. « i:ll|*ji*lh>«4 . A COllfrr. URSEHAI^ yEmm. pfmul rrh.. *ii»t;ftftr* . ]ilf> BiihLiM-PEPH^. _ y^EJ^-Fii— nS,^- i^i #rtAr TI..1S n. -rnTrlHr*T*t 

..Ifalid^"- U™-. I*-. I1..,ri f.nr Hiflj jbl-lltiVXR •TiliF«l. kn-.v. ' 

ptf f^ljete l.jMWTtf^; pIm • 1^ lor gilt VEVIlLh^ prrffrn^ A. IMP P. Ulrulpriurr-f 

"I" J l-^p . ..ii:.'. . . . 

'■ n'TATiTKTti'ni^Jtiirvj j«~ifcJrtir«irs*rt«»d. VwJi 
r*1, M1 O SfTPmlitrlinrililtB.— LkdUi*' rr. m D«Pl. 

fjKART'uln' Ivr TU WUTtmi 
»7 LlT»rt»«rpl. I Ifc^^rtalft, H<>inHiitrii-^l , IS? 1. jiihipl iU x^m WL hrfL rnit|p[H'n. 

WA ^ r*D. "ptrtrnf ; ViJ Lii'i 
■0*11 fun., h-r i., at^ 

T T |xcBf<m ^ifTPP ML. i7 >'4ip«-*tj IVtmlu^. Mini iwo' iii Sntitm, br FfpLtwriiir iml Hm-L- 
J0nN HT STUB HTld ^OS- . RtHlTrni. 

f fnj Jfili, 4P i'pjrtah'T', ^'^l■^^lrililr^ 
niHsiiMJ V47k. AddMU J. WIllTi:- 
IdH HvnrPii'^'T^ti FiddiniEnii. 

or " LRLcmuniJT. J-i wmild (in- AlPrtJnATiOl™ lUfl JnvjiHj op I Vrn. r* 1I"V 

PAY. lUh IrwliUlr (mm VfluUla n ,inpnl*B4 U I^Ll thi 

I V D S iH^tidB fif PftlLEITOfi ind ildliliH t«- thJl i:'liiiehJE 

iir'i 4]bI7 *t F"" pnruJd. 
A Ilimd iril] l*(> rrvpiJrfd. nf vhlcHi UkE tmncH-l "il 
_ _ inr the pnpiiiiuiii. A\t inrtJcuW* BfF l^UTttd 
^^M^^^jL'-.T-. E — ^. Bppu^tj™ ^Sii* ■ ifl tpL^i iCafvi. wlrh Hrvii lT¥iili)rt», l.lrrtilit, fekilLP. imil^Pik I Jtp, 

rjiiirvj J« ItdnirvlrfMAwd. T'M' jvpHlphln 
itm'JflVli'ni r^ijiJiii r.R |™ mtti ww* flf*^ 

,L.'. U...I....I if.n. r Rd>Y.HV. ^>L^^^[ *^■l^^^ ?iwi fi«.i-.r|U!-itt«rt,. iMr_f^-P.ft > UiiniBrrTPft.rii l^.tlji<tiLip* - 

driT*, urtft Ev i™nrt]ly infill ilirUt AnlK^ W, fT_ta<<r4 t'hilc^m ri,, tft Ew>'pI, Xt*' ' ' 

r,. riaii '"I" *'*!«'. f?*^ fimrtK f«|lil*L AppJr t»| fll!3LfjSiDp"irT^"it"liPip[i it^U 

Ui-*Lli.. >it..N i EN • |'^J'J._ ^W^. KibK-Ftrf*l . . I TrlW iJ i:^gfr rmlln'. ffft Pl1r-Pt, A 'i:: A 13 £ £) P H I M£PJt ^1-— DffliDF r^ipirwE ffw flTratrtrr" tu Enf 
IptHl. al •-■nrf. |.^-ni.iia. n i>V giBHE-p<_ ftoRI 

_i PtotatW Rpi^Vi i:n"|l*-^?i.-.75,T.iniF" v,-rWul|f 

, iUi Pl^otni MjrnpiJ MHEPjurtd- A fBLthfiii 
IKuUlttI Bir"i*Tt/k.--tiinipLiflrt T-ir rhiHtATTli 

- VrLLAVO. ktiamt, m'^ 

BAllaV'AtrTonV A<1F,NT, »» HLpnmnH^reH^ _ .^ .-.^ ^-^ ™ - tirvfy 

. IC..U. :-feii.^BWgt. " AVI. U']«ekJ, TO ^flM-.tl'm for ^ ^A.AB'f ^R BAll rfiT.i 
1 IvbIi'4 ftufJfwrl i*. K- .... - WjCSTtiiT i iun-fvn ILj 
phn^plL HiHLpnk. Rtll ,.,| iM.'i^. I.r.i.^ 
I HHitfiAV HUE. n'l I m* pp I 
Ph44^hu£N0lfP' anT^jh, i^D. lA Id, UinlH 
llulvnrfH. h.r Vulnli Iflff. 1... .JlMivTSwJ I KJ*^ ui\f.v.l- L' rVE4F*hjihl4 l.:onljp« 
..i.r. <;-!! lHiL.|.piliRP* Sd. 
'l.E.^. JIvTJti.i. IJjfflfiHtt ||1'.J, HrFkld ^Wi^, 

SI PERHIR Cir.SFR 
•WHII IPintjL'f hfch . _ 

¥nr httMJii T1f:litt Em plUUIHTf^ t\K<ki I <iiB .liiiM^ jtnlrVniH t Ihk^' _ 
(7, t:; Surr. l*:, UK ftpgr^ -HI .ii.t .Mrrtrr, Mrifl . Ayt.., ft. rtrt^ 

-t. 31 W'to55- l¥fr^^-i*lt0i.V ^. Muilir, :« S')iBbl*T*-.|llfl, ' T_ _ / ^^I^.^"" 

^..fl li 'lifiit nf^^iirti*n.. KT.Hl ilT. J. lEi^km, WfASTJW, 

fMt.Pffm I. 1 i. hlan m, mH Flriiln' it, Wil*irlvi. r-, lir**M7r. 
WtSwiTtSn J VaiK, l.-dm. tii iVT," 
fWK-^it. * aw4ji. MS ."^ J VI'HiK. 1,'dim. riw«(i:r.Ltfh,iiiir; _ _ ASiw , VVA>irr.ii .. ._ FOR baLV:. 
tot vfllt O' L'fjC 111 urf ^ ^1* Mr MKn. Pri'f jnd pr- 

XrUIA i*^ i»4«r. WTttL ■ill-k'l* m*n 

Jtl lH.im-11, VrFT- PtHjIlffV :*-Wl», Riwbkr. til PHI-*f. Wi pminiii, Tomip. Ijwmi j.a, " E^u; niomf. w...lii.< bu.l[HM Of plHwnL mlvt 
W I h.pi. €«Flt..D. K.i|tlPe, vUh .b.tt, |in>J]dlH. MOinT, DOM, ETC. 
r^^. ^^^^^^ KBHPTcrarfnirEr 
Whkta DBPWt ^ JrlwfiM mm |w mm, 
JW wbkfa irlU htii*^ -nd iSflt Hfcn^iitilm-Wimloft. »nit-rlt-P »np^ ili"dp- 
Jwirfftr-pi, LfNiiiiHMEr. ftHOWlC AlCD flHIDGE W OHK . ta I ipKltlM ii >nMh of PPBtJ-tiy; p 
1.4 Oh Trim Tif. TV^llTB ttolhct*! pf^tH^ HL*"*'^ ' 

m 

9lfl, p'niiiir. LL a.iil. ; II. U. U'uIett. lum mil, ftiiLLli. Iiiit, l-W. 

lihrlh-H. .■■(IpBefttp," _ t^ibrlUHr, Ij^rtihj 

Viimiy 1 - ■".^^-li ^^y^ JTA^-ABi j: i«™ (r£;?if:jt.AL Apt!* EKfcm JIh 

Rr*. ILAf-K. rtw r^.tU^Vp 

lEJbU'ICTE.ST lEiil^t: iLlHl IMKUmtUAlh, L»4 tri. RrviHi*iW*' llr^*'!. It HuJl IfeMUjri mi 
■■■I'Hfl, ft Wi Hynl^tl r tut r^drilH BB< tklHU Pl^P- 

jaoAiij, . g lEhNi'irruM T.E' 

It..' iNmLljf ['h^r- J .^1 Ir.i. -jlT^, WiTPrlpy- I >T NiTi Pi . Boany- _ 

^ ■ '«.]'^|H|fri^ H^l Wplt-rtlp. MjinBB, yiiirB fJI^M:R.\L. Ed' .ip<Ui |ti 
ippjy afiiT i^<. IH_ijmitv1\tt-ft. DWE., 
l(H«3%Lpi lTi#d] 

'■bUn. V. I., ma 

'i. mudElT, UL Ihd 
. r43& 

hffpi^ nfa 

nn' T;"E. M.KiL HEW tl.JEIItlET A It lWFW-H, ADA CC WFltj . *' mvi b- ubcC PBil nnwi IrkI l^tUP. 

~-^lltiapiflltfc'-»Wi^.^ . m \m p^tit UiWh rpr^lHl Pefinr'd. >l 
Uhinr ■. lE., HpItiui iii V.O 

>ulli Id j>UTr>upr ptKi p4M-k4r| nl ■ t^^nfli ^FK^illTLM:. hiE4-it. ^ vnuTE vTAinr U\N, 

M ...■ftLVTU. _H2IIW-l|E, S.,Bj:^l 

ilWii Pf"MTl?if TiJ.rH(ni. Til." . nr. lliinErr ^SCWWTTT^^I™ ^ilh nnfFrpfiiTP, 111 Ih'n^f^ imt-r-. 

WjtsTKJi Ui'SM!.lM)- Eur ih^ R.m pI A™i m 

HA mw vr In n. r. mnnmiwix. w Tfi.t^'HlfM, H:il/ .B H'H,.inirtLkwi.[|, *m\h- 

Trl<'r, rO TW^T. 1*7^. ^Ti^iSHatt* <^ imted ew d«;^ 4iPt]lU abd 
fhUA W.LEri\:'K ""bi rj*«l tMnimi™ vfth«P iv fapt^ 
J. p^nl p iCi^t KiiJH« frh- TtmU, TirfdUlia, iml 
Eiirtr nvj^ 4P">d FqnlLiirn PoSlpli >Dd lalkjlRLtti 

1-4 £ J i .. a*niA_finr r ^ H ipinr ptJTfr. 

1 KpI mii-Uj VH'ASVl 1/ Br> Oj. iia.iiiiw. _JI<w. V Ji'U^rpp fTgEi.-fci. DRniHHAlbilNt].— Wbh^wIp . . . 

t^xiU** ArP^.i l'"J""t. ^^^l^. «'I1*I,_W ll'i 
■ VjnHdij BiuH Ttiii' "uM Uip E tn- L* «^ ban 

\i,M tiiTr^onL*^jrJ!^JH?ML!^^ .. , SVT T«n(> fWfPH* 

UAh finfpMlHM: v<ii Linn ' III Sd«d Vl. 

pfclftr™.- .111.;* th;;«^3a^g;l;_. 

9*ilrt*>'« l^iillnir llH.ncliid. 
K£) IJIibbflth MtM'l, llx.Jr Tir^ 
WOUl)^!A RV l?ii^ HrU JK^^i. 

IB riiDfi KTJiArn> AR^^EfK, 

AOcTTKABk Ukd l£Teii]r.p. H'tvmlP 
A ctiPJ^nC ^ inEvf 'H'. " 
Aii^iri^Tl-. 

.pipipL. prtlTn ElaiKE. AiH'Tf l-^j*11ilii-,;pi*»^^ 111. m^l iN"i'i;rr...^:"'S,..'TL'^ikg5gli. 

T^riiHK.- Wph[*hI, 


Vra«l. pi.iViTpiiiTlir lli.^.>IE=rjli 

BIhI N'^ril r«|. 

t RiiP»^»iiHl!rwit| rmillniihiirpl. _ . rr.-.U «. •Pt"^ 

TCa^. Jii tE.iiii*-". Ull^ l.ll.»- L4rrt*U 
i.in «i, mir liniiir f.mifaiL h-T "'.'""*■ 

" J!s,i...l.tnkini. _lli S.ihi.ni~.l. I.!"l> Hart. ■>il- i:Rri£ Wi» i"i^ Siini ElElllP. .npiii[«ii (Eacl]'. Mhoaii JEWB. LilA7l||(Jr-nRR, 

1 1 mid rtffi^K. 
nJfiirGr HlVHi AL'U'JiTllUf, 

HIU Hlmlint]i-Pl»rt . 

'llIMr^WiM'iipiiMi^ ' ilpi iLr, AEtir r-E. JwrBJK. 
" ffif ■ «Itm. ♦'If. _ inj ID hPT inrpitlof nrinl» 

llrfiman-rwd, p**lLHft«i. ^ ^ 
iiORinr.iii« RRrniiKRN, 

lOA tA 111 PEii«in4. 
ii^Ain^ nRn-[1.iUS AOTIECK 
lit of 1#t>n|t H taWc. 
MtJ **fh«r. ApfNir Hh^wmomh, 

6S hii. ri«^l .id tCwll.nif.1 D*«ll, E "S5iirBliln,-Kl>tli'i*". n-.""- •MTM 

ln(«7 *« '■'^ I Id cl»»Lf3>5l! " . RIHIKh^. t^ltlrlr^l. 

— sinr ;.zuu>yu«iiii •"if'JT 

11 wnffc. HI'!' iifavloia •iprrttfr:?. AlTI-WlTIOKf fee ,. 
IJAV Ikt luh AI?Otl*^ tn. ^t0"^[* ^* 

Kit I tit nUIHfl U 

□Li«n«p. 

41bfh4 "AfifiElnUDti hr 1^^^' ; af|Affl4BB«i III ni^fi 

ipliny ^(fiO pkf r ^ptilEiPtJeu in hwfl>^ luVII^ up l||1 riiinA\4 Ell* 
. JlLiL iJm at Aliimpt, p rKRTlKli ATKW L MATRIX ii--tT^tW DPt *^ij. 

Aj^llriiiiB liii^t pifiiiEtorB ur -llttf 

i^llMFdlHlBr tt#[l>«l ?inr^' A^HEiiri..nit *ri1 hpr- H 
lertLttnttf hnPR B TrtJnLrn Pi-lifi-'l r^r ^ikr^iTi, r*.-ripnp«l 
|.< thP AhT-S. A^'i'ipiJnn. ^M.||..ilv!iH. wiih ET-ii- 

ll^iBUIti WKt Blft'Ot BIIEll^tm. IHilMt n^L'Jk tB4i Srvrr- I JlTi!^] 31 FACOSMIE DlAiAlLLEBWHWVM, fcin il — - hJEbErrllNiU^i^r. L'ldVf^ L^i.. llUnvrri* |ikin-| .AWl4..Kllp, V'MJ'lirs; 
. .. .jUIucLi . ... iir\n (mV) fHf^b « Jthli . 

' IEk, li-iiL liiHiPwniklcfi initJilEiliLiri, 
i...r^.ET.vH. wtiirt, j-in-i Hpnrn-ld. J.Sp| 
-iMulb, liiiLihrUiiriL, 7m kiifld IlriPV 

^^■^■^ in4 lIi W'AVrKEJ, rtifilkirStR. I7 d*y. Aliptf (K Unlliia- 

»' .-1. n-...-lrjiin« ^ I r^i^i ibk cpjaLtal navurtd. m. 

1 X .i -makt rnar 
1 Mwll. 

i *™" A K. WRIH^K. 

I Ihnli LfltifrUn-k, |i». It, ^'i^i]|jhn: 
llh ]tp, TitUi I'I ivrfi-iJlr. [ kHflW hoi* t:r.wtli llh 

'*11 tliapE>r.^iriE*d with lfj4t old B. Haid. Itf ft], 
ih L9 ntP In- euoMRlt lLRA hr iJL'i'fUASI It'll 
.. I Xl «4iUHr and I mt.t triri. pJP -iiP.r^T-t^i^T:; 

Mpvtrw, I'I*. M^iij- 
a'jIm. jnJ r'Lr^: ^Ipwi'pI 
iTcncllhrl; Ma. Ki.pnl^: 

P^H-rt. Ph.1 .-tTtL 

i r.lJyLlElv.JII hi'ill 
. \ nwim, m. pqiu' 
ta^rEjlL WiiHiHrt- ■DfB |.E«B '^'^^^ S^ ^ Tf Ri BTOfT AND HOABA, 

■DQRR-ITKBirr, RTORV. ■XreppncTiET 

J% afdpII Ir^ht pnd 19 ll. Bt— ]|ii(» All. ■ — ,jt>i-ii«nj'. C.'k>..L ■fKKTII I,- 

,1'h^ly nillrli 
TrfltlL. nil |il*lf 2P*.|. ST.tTlilX QEHERAL, 
L'dr^. lUi P'l 
MPV IIKLP. 

IIOl'NKHAlIE iir4 IJUn^lM^ lHn; *WWR 

Jul 'PlWSt, IMl. . . - 

yA.RHlKn ClOITtE. nnt» toMi» wlh ThBillttl, 

Hb^Iti rtnM>*>^ pAP?'SiS«7:^P f", tUv Vit^lp; ITbiU Htitdp Hi. 

lid PBiA. kotkij i''B*<i'<'^". 'i.if^ 'i". "pi*ut ii'^f^'. 

tuRTi:R, iMKJTft, JilP. l:!'*. L-:iuiilry; <l\ 
„ri» hn ^'wi iiuiii. n.iiji. ikBMSw ,«™iui. IT »": i"r'ii™..7,u, 

I olfl, 1* ™- ft WrnrnJirSS?^" ' 
1 f..atin«™,M, IM<r«B.i.. "!™-,2.H Urn 111 ilr..!, PMaayi |=*l" * I' SflLlIi*.- llKili t*J Oiu IW Hip ""k"! 
Ml iim»»Mri pMI —* Inm p<lltti 
iiutUu,^^*_ BMrtUr HP*'. tvdtr. pHo* limtOVKii. tlmM nWfB.J 
|>Ai?4TKlUl,^ 
^ le mUIbr v)««fpr. Arplj" ^ 
;:i:."s.„f;i.:v>;';'.r'j:^i'iV'i^-;.fsai'^SiL' Tm? i ^mM^^^j&^ -^" ^ WWJiis;: U.. rUll.l "I I ■ ( "iS^d 

Por 111. .^""airtw* ol 'i^" ^i' IK^ 

wMlKiwbll m»y 1" ■» "I' "L^" .™? lITS 
■imi tic [». Btn.iJi 'i""i '^""■'IT.v Tin 

\\ ,.,1,1, 1., i.j.>ii. t. l ...^.,. .1 Imllnhitnt-rl. '^KJ r1StB» liS nrjTHi mS* "*S*5 
U'.iii,.i. ul/ninr .lutl Visi/^. . Nuik— rf MAii"iA01!«..»"Ki.,5i Winhn. IM'WiflEiir!. . — :...HirMAi.v 1*^1 . l»wn« En BWfptbliiR I 

w*mT Ml UO«T^ t^JAH BWMP iJ IT* Jfa rd.. »p ci*i.r ^JtuT- 

1(414. tilt llH, vttim wU. 
lH:TKKIi>t( jininv ^iirl ip NiErarnttiJ, lnftinl. ttK 

TBl'T nJ.ru rf|«.. pt.5r L.. ■.nil. 4 iiudp. 

im. RvbrL^iLlctl, i'<lnl'.'lJav,pl, HtJiumir^. 

rt Wimlat Wi> p*^llPTTWliTa ihF ant' .rfi^frlM E- - l.'Lmallr. r4TTTtiHau-|> 

.T55*R itar*J^'*^. ' yv ■ARipi. jmwt> Mpw. 

M'^timP^ i'i^r'm rnxmBi j^i^, uJry 
K^tp.N 

'rwi>tfPT. HqriHin; Otftf^ *&'dp]f>. HiHtLiM 153" 

KIILpJ^. ^ 

rrr^B lilt pipin ' ibiitn^t Tlii^t 
tEt t'tflt an rrWi'.i Rmih. Ij . Ylf Vititoji;," ihF#|..|.'pkffp|i Wnp. l j:tH'Llt/-.-_ - . .jRTAir ADvrimaEMia'n 

m?, rvHiliv .1 >.», •.»1>, ■»* 
TPI.KPIH^?<W 
EUiilOMi. .1. AiivrTll.i.f ^ ■*»iwii.-™-j<«ii*ii«wjBr'iSii 4 

I rilkf fill! 

WP*^ 1 
lllllt (■»r4:El 

III IkiiRluif B ^ r"- 
Mb B r 

R to« L 

I ■ Ik prOpatT _ BI [btt aI 
I mibmalDll I Will ll 
« circa Iqa ^DBHUrrf 
«riHd furl 

jrmiihibi IvbT 
JJ nv Alin 1 
I itet Kr lJurul 

I li BBBKLKm 1 " ' HvMoiiB fJ 

I dlUDIBL»l| I 

J Vr B. Wlivl 

I KT. cm 

1 fitcr riigu*. kif 
I fmoBi who H 
~ Km Mudoil Mr. NEi^dEiDiil 
[ vaptljif^ Ciib- 1 

V lywBfdid 
ptlkrWRtFrfl r 

I BdJuEF^iitlii'l 
trAlCb bM4m, 

yRMtlllMHl. 
I tk^kaffl oM 
' ylMlli vitaiim 

Hunil n I 

I Jil JMi-b L 

fW^Eioa i_ 
I ''P Ihlt^ iu AubI 

[ wdrr^d I 

n$ truvdr 
, li« UvbIIa. ] 
I HR Woiied. 

tarn idotioi I 
I *r ™ j ut rul 

I Hif ItlttMpt^ 
I to Ghu I 

ni kUqd iiih I 
JW H, I ittt u| 
•*)^ 1 

I Tb* tirqw bI 

. kt A nvt\iag;i 

I IfwaiuEivL^ ttti 

Tirr KmjjJipj p.ri 
I iHalia-TiUn \y [I [ 

I ilbij cLyiiriH.'. 

~ 1 IE Ali>l|(EJl a' 
mm mi, I'toyM 
Tbi AuiicntiEy | 

EkEWn llEL' 

Tt« AlHi.fimv.1 

f fkEiluni-NE, f.l 

^aaplbEnVtk.p 
, Ur, H. r. L. 

I Mte la Itt.lui 
I Bi i.^varar^.^ 
I hm hiDt Liik l| 
I <i\:<:i\ BSRJaJ 
Wit,. ;^u^,.„J 
I *H (he rrf'^ilqil 
■■ftitJvi'p jvneX 

, ». miT nf 1 
I "^nj l*-4diT nfl 
n» Fenpji.'fl . 

1 jJ^S.tt.ll'J-l'.LllH- 

J Mnu. 

I 1 hviiiitt|>. 

I jlllK net, rb,,, 
"** n nblib 
JJ" ^"'T liinlij 
,.ti _ 
Uae dIvtJ 

►Mir.ih.,, ml 

" «P«1I Crnkl 

I (Wt iljj 

>• inal tin 
g- '1 Si. 

"US. v.. 

^ QUBVDilAtl 

buii Wll.ll 

•USS" °' "1 

Jjik HKIII.I ,| 

nailh i,i;i . I 
Vltlorliinl 
!*M U AHiil 

I pS* 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1325802